Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz"

Átírás

1 Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság statisztikai számjele: mint hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről Adós neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Állandó lakcíme: Levelezési címe: személy az. okmány típusa, száma: Adóazonosító száma: Bankszámla száma: Adós neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Állandó lakcíme: Levelezési címe: személy az. okmány típusa, száma: Adóazonosító száma: Bankszámla száma: Adós neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Állandó lakcíme: Levelezési címe: személy az. okmány típusa, száma: Adóazonosító száma: Bankszámla száma: mint kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adós) között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 1/22

2 I. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A kölcsön célja: A Takarékszövetkezet a.. Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban HRSZ alatt nyilvántartott cím alatt található megnevezésű ingatlan.. tulajdoni hányadon alapított jelzálogjog fedezet mellett lakáscélú jelzálogkölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt.. céljára, részbeni finanszírozásra az Adós részére a jelen szerződésben és a szerződés II. Általános részben foglalt Általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés). A Kölcsön e szerződés szerinti visszafizetésére Adós kötelezettséget vállal. A Kölcsön típusa: jelzáloghitel, annuitásos (egyenlő havi törlesztésű) forintkölcsön. Ingatlan vásárlása esetén az ingatlan eladói: Neve: Születéskori neve: Lakcíme: Személyi azonosító száma: Tulajdoni hányad: továbbiakban Eladó(k). 1.Eladó 2. Eladó Az ingatlan vevői: Adós, Adóstárs /a továbbiakban: Vevő(k)/. Az ingatlan teljes vételára: Ft, azaz forint A teljes vételár megfizetésének jelen kölcsönön kívüli, egyéb forrása(i): Saját erő (a továbbiakban: Saját Erő): Ft, azaz forint Ebből otthonteremtési támogatás értéke: Ft, azaz forint, Építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén, költségvetés értéke: Ft, azaz forint Saját erő (a továbbiakban: Saját Erő): Ft, azaz forint Ebből lakásépítési kedvezmény értéke: Ft, azaz forint, megelőlegező kölcsön értéke: Ft, azaz forint, 2. A kölcsön összege: Ft, azaz forint. 3. A kölcsön futamideje: hónap, azaz hónap 4. A szerződés aláírásakor a kölcsönhöz tartozó kamat, költségek, díjak: 4/a.) A kölcsön éves kamatlába változó, az alábbiak szerint épül fel: kamat = referencia kamat + alapkamat marge (kamatfelár) kamatcsökkentő tételek Referencia kamat: 3 havi BUBOR Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 2/22

3 Alapkamat marge (kamatfelár): % Az alapkamat marge (kamatfelár) mértékét a Takarékszövetkezet egyoldalúan, az Adós(ok) számára hátrányosan jelen szerződés Általános Részében meghatározott feltételek szerint a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett alábbi kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja: H4F: 4. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan referencia kamat periódusonként változó, azon belül rögzített. Referencia kamatláb mértéke: az adott referencia kamat periódusra érvényes 3 havi BUBOR A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:..% Az első referencia kamat periódusra érvényes ügyleti kamat a folyósítást megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt megelőző munkanapon - érvényes referencia-kamatláb mérték szerint kerül megállapításra. Referencia kamat periódus változáskor az irányadó referencia kamatmértékét a referencia kamatperiódust megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Kamatcsökkentő tételek: Számlaaktivitási kedvezmény: % Számlaaktivitási kedvezmény mint kamatcsökkentő tétel igénybevételének feltétele, hogy az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára havonta legalább Ft (kétszázezer forint) jövedelem érkezzen, megadjon 3 db csoportos beszedési megbízást, rendelkezzen a Takarékszövetkezetnél bankkártyával és Internet Bank szolgáltatással. Ezen feltételeknek a teljes futamidő alatt fenn kell állniuk. A kedvezmény az ügyleti kamat mértékét csökkentő tétel. A főadósnak egyidejűleg kizárólag egy darab, a kedvezmény igénybevétele mellett folyósított ingatlanfedezetes hitele lehet. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben jelen kedvezmény igénybevételének feltételeit a futamidő alatt bármikor nem teljesítik, a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelár kedvezményt megvonni. Ebben az esetben a feltételek ismételt teljesítése esetén sem illeti meg az Adós(oka)t további kamatfelár kedvezmény. A Takarékszövetkezet a kedvezmény megvonásának tényéről, az új kamatfelár mértékéről valamint a visszavonást követően fizetendő törlesztőrészlet összegéről Adós(oka)t írásban értesíti. Hitelfedezeti életbiztosítás kedvezmény: % Hitelfedezeti életbiztosítás kedvezmény mint kamatcsökkentő tétel igénybevételének feltétele, hogy a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg hitelfedezeti életbiztosítási szerződés kerül aláírásra. Adós(ok) köteles(ek) a hitelfedezeti életbiztosítás díját a teljes futamidő alatt fizetni. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a hitelfedezeti életbiztosítási szerződés díj nem fizetés miatt megszűnik, a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelár kedvezményt megvonni. Ebben az esetben a feltételek ismételt teljesítése esetén sem illeti meg az Adós(oka)t további kamatfelár kedvezmény. A Takarékszövetkezet a kedvezmény megvonásának tényéről, az új kamatfelár mértékéről valamint a visszavonást követően fizetendő törlesztőrészlet összegéről Adós(oka)t írásban értesíti. Értékpapír számla kedvezmény: % Értékpapír számla kedvezmény mint kamatcsökkentő tétel igénybevételének feltétele, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor Adós(ok) rendelkezzenek a Takarékszövetkezetnél vezetett értékpapír számlával. Adós(ok) köteles(ek) az értékpapír számlát a teljes futamidő alatt fenntartani. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben az értékpapír számlát a futamidő alatt bármikor megszüntetik, a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelár kedvezményt megvonni. Ebben az esetben a feltételek ismételt teljesítése esetén sem illeti meg az Adós(oka)t további kamatfelár kedvezmény. A Takarékszövetkezet a kedvezmény megvonásának tényéről, az új kamatfelár mértékéről valamint a visszavonást követően fizetendő törlesztőrészlet összegéről Adós(oka)t írásban értesíti. Ügyfélminősítéstől függő kedvezmény: % Ügyfélminősítési kategória: Ügyfélminősítéstől függő kedvezmény: Az Adós(ok) jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi(k), hogy a fent megjelölt ügyfélminősítési kategóriába tartozik (tartoznak). Az Ügyfélminősítéstől függően az Adós(oka)t a vonatkozó Hirdetmény szerinti kamatfelár kedvezmény illeti meg. Az ügyfélminősítést a Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 3/22

4 Hitel fedezettségéhez kapcsolódó kedvezmény: % Hitel fedezettségéhez kapcsolódó kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan értéke eléri az elvárt fedezettség kétszeresét. A kölcsön éves kamatlába jelenleg, összesen: 3 havi BUBOR + % 4/b.) A folyósítási jutalék mértéke: % összegszerűen: Ft 4/c.) Hitelelőkészítési díj: % összegszerűen: Ft 4/d.) Az értékbecslés díja: Ft 4/e.) A tulajdoni lap beszerzésének díja: Ft 4/f.) A helyszíni szemle díja: Ft 4/g.) Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: Ft 4/h.) Fedezet kezelési díj Ft 4/i.) Rendelkezésre tartási díj: % A kölcsön futamideje alatt felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjak és költségek: Prolongálási díj: (A futamidő meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számol fel, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. Amennyiben az Adós a szerződés alapján fennálló kötelezettség teljesítésével legalább kilencven napos késedelembe esik, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kérheti a futamidő legfeljebb öt évvel való meghosszabbítását. Ebben az esetben a meghosszabbítás engedélyezését követően a futamidő meghosszabbításáért Takarékszövetkezet semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számol fel.) Szerződésmódosítás ügyintézési díja: Ügyintézési díj (hitellel kapcsolatos igazolások kiadása) Hitelkiváltásokhoz nyújtott nyilatkozatok: Ügyfél elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettségének Takarékszövetkezet általi pótlási díja ügyintézéssel együtt: Ügyintézési díj: (Földhivatali adatellenőrzés lakóingatlan fedezet esetén 3 évente, egyéb ingatlan fedezet esetén évente): Ügyintézési díj (Térképkivonat adatellenőrzés): Lakcím tudakozvány (Az évi LXVI. tv. 17. alapján): Felszólító levél díja (adós, kezes, zálogkötelezett részére): Felmondó levél díja (adós, kezes, zálogkötelezett részére): Készfizető kezes tájékoztatása negatív információkról Késedelmi kamat: a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de maximum jelzálog és személyi hitelek esetében jegybanki alapkamat + 24% (naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára). Az ügyfél nem fizetéséből adódó fizetési meghagyási folyamat indításának ügyintézési díja: Az ügyfél nem fizetéséből adódó végrehajtási folyamat indításának ügyintézési díja: Címkeresés önkormányzatoknál: Fedezetkezelési díj: (ingatlanfedezet bevonása, illetve a már bevont ingatlannal kapcsolatos változás ügyintézési díja, amely magába foglalja az ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog, valamint egyéb jogok bejegyzéséhez, törléséhez, módosításához szükséges nyomtatványok kitöltésének, az ingatlan nyilvántartást vezető illetékes hivatalba történő eljuttatásának, és e hivatallal való kapcsolattartás költségét) Fedezetcsere díja: (fedezetcsere esetén a fedezetkezelési díj két alkalommal kerül felszámításra. Első alkalommal a meglévő ingatlanfedezet kiengedésekor, második alkalommal az új fedezet bevonásakor) Fedezet felülvizsgálati díj: (a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanok felülvizsgálati díja. A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott időszakonként jogosult felülvizsgálni a fedezetként szolgáló ingatlanok értékét.) Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 4/22

5 Jogi képviselet díja: (szerződések és egyéb dokumentumok ellenjegyzésének díja, illetve minden olyan eljárás díja, ahol jogi képviselet szükséges) Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a kölcsönszerződés felmondását követően indított behajtási folyamat (fizetési meghagyás, bírósági végrehajtás) költsége Adós(oka)t terheli, melynek mértékét a fizetési meghagyásról valamint a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló mindenkor hatályos jogszabály határozza meg. 4/l.) A THM mértéke: Adósok tudomásul veszik, hogy a kölcsön teljes induló hiteldíja az aláírás időpontjában évi %, azaz százalék, amelyből a kölcsön éves kamatlába az I/4/a. pontban, a folyósítási jutalék az I/4/b. pontban, hitelelőkészítési díj az I/4/c. pontban, az értékbecslés díja az I/4/d. pontban, a tulajdoni lap beszerzésének díja I/4/e. pontban, a helyszíni szemle díja az I/4/f. pontban, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja az I/4/g. pontban, a fedezetekkel kapcsolatos díjak az I/4/h. pontban, a rendelkezésre tartási díj az I/4/i. pontban, továbbá amennyiben az életbiztosítás megkötését a hiteldöntés tette kötelezővé, akkor az életbiztosítási díj I/7.3 pontban meghatározott értéke. A THM mértéke a szerződéskötés időpontjában nem haladhatja meg az aláírás napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat + 24% értéket. A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén e mutató mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a Kölcsön kamatkockázatát. A kölcsönhöz kapcsolódó közjegyzői díj, valamint vagyonbiztosítási díj, nem része a teljes induló hiteldíj mutatónak, de értéke az ügyfelet terheli. Ezen díjak becsült összegét a Hirdetmény tartalmazza, mely tekintetében az Adós jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte. 5. A kölcsön törlesztő részlete: A kölcsön futamidejének első időszakára érvényes havi törlesztő részlete: A törlesztő részletek fizetésének gyakorisága: havi A törlesztő részletek száma: Ft, azaz forint. Az első törlesztő részlet esedékessége: év hó nap, ezt követően minden hónap 1. napján. Az utolsó törlesztő részlet esedékessége: év hó nap Az Adós tudomásul veszi, hogy a tényleges törlesztő részlet összege a folyósítás(ok) napján kerül megállapításra, így az a szerződéskötéskor megállapított, fent írt törlesztő részlet összegétől eltérhet. 6. Az előtörlesztési díj mértéke: % Nem kerül előtörlesztési díj felszámításra az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek részleges vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, amennyiben a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem kerül előtörlesztési díj felszámításra, amennyiben a fogyasztó a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesít először teljes vagy részleges előtörlesztést, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 5/22

6 7. Biztosítékok: 7.1 Ingatlanon alapított jelzálogjog: 1. ingatlan: Címe: A fogyasztói jelzálogszerződés száma: A jelzálogjog összege: 2. ingatlan: Címe: A fogyasztói jelzálogszerződés száma: A jelzálogjog összege: (a továbbiakban együttesen : Ingatlan(ok). Helyrajzi száma: Kelte: azaz Helyrajzi száma: Kelte: azaz 7.2 Egyéb biztosíték: A jelzáloggal terhelt fedezeti ingatlanra teljes körű, legalább a hitel összegével megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, és az ingatlan elzálogosításáról a biztosító értesítése, melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében Az Adós és /vagy Adóstárs(ak) által (saját nevében) kötött életbiztosítás(ok) 1 : Hitelfedezeti életbiztosítási szerződés megkötése melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében és a biztosítási szerződésben/ biztosítási kötvényben a Takarékszövetkezet, mint hitelfedezeti jogosult megjelölésének a biztosító általi visszaigazolása. Biztosító megnevezése: Biztosítás azonosító száma (kötvényszám): Biztosítási összeg: Biztosítási szerződés kezdete: lejárata: Életbiztosítás díja/év: A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 8. Az építkezés befejezési határideje: napja. 9. A kölcsön folyósításának különös feltételei II./1. ponton felül: Az Adós a kölcsön felhasználását folyósításkor vagy utólag a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül köteles igazolni. A beruházás befejezésének határideje: 20 - más banknál ( Bank) vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása Törlesztés A Kölcsönt és járulékait az Adós az alábbiak szerint köteles törleszteni: A havi törlesztő részletek megfizetése az ügyleti kamattal együtt naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 1. napján válik esedékessé. A kölcsön törlesztő részlete az ügyleti kamatot is magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az 1 Amennyiben hitelfedezeti életbiztosítás kerül kikötésre, egyébként törlendő. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 6/22

7 általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A havi törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós - számú Lakossági fizetési számláról/ technikai számláról 2 (a továbbiakban: Törlesztési számla) történik. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a Törlesztési számlán biztosítani. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a Törlesztési számláról az esedékessé válás időpontjában beszedje Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozás után késedelmi kamatot számít fel. A Takarékszövetkezet az Adóst fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési felhívásra sem teljesíti a tartozás összegét, a felhívásban közölt határidő napját követően a Takarékszövetkezet az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. 11. A jelen szerződés megszüntetése 11.1 A jelen szerződés megszüntetésére a II. Általános részben foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a szerződést, ha: a) a kölcsönnek a Szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; b) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; c) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; d) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; e) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi- jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a Takarékszövetkezet bármely egyéb módon megtéveszti; f) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki, h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulasztja megfizetni, és azt a Takarékszövetkezet által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; i) az Adós a Szerződésben vállalt, és az Adós szerződésszerű teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Adóst írásban értesíti; j) az Adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Takarékszövetkezet kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését. k) az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; l) az Adós, az Adóssal egy csoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Takarékszövetkezettel, a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó, illetve a Takarékszövetkezet által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - közvetett mulasztás); 2 A nem kívánt rész törlendő. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 7/22

8 m) az Adós a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti, átruházza, vagy megterheli vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Szerződés alapján az Adóst terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; n) a Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; o) az Adós más súlyos szerződésszegést követ el A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a Kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje - a zálogszerződésben a zálogfedezettel kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; - a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; - az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli illetve elidegeníti. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. 12. A jelen szerződést a Felek közjegyzői okiratba foglalják. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós viseli és közvetlenül fizeti meg a közjegyzőnek. A jelen kölcsönszerződés az aláírás napján lép hatályba. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós viseli és közvetlenül fizeti meg a közjegyzőnek. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 8/22

9 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ (Általános szerződési feltételek) A szerződés I. fejezetben (Különös rész) nevezett Adós kijelenti, hogy a jelen Általános részben foglalt általános szerződési feltételeket megismerte, ezen feltételeket megtárgyalás és közös értelmezés után magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, és rendelkezéseit annak aláírásával elfogadja. Értelmező rendelkezések Előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése, Adós által fizetendő teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes díja, Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg, Hitel: a hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás, Hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít, Hitel teljes díja: a hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet, Hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára, Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön, Kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni, Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása, Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve, Változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak. Lakáscélú jelzáloghitel: olyan jelzáloghitel, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása vagy b) amit igazoltan az a) pontban meghatározott célokra nyújtott jelzáloghitel kiváltására használtak fel és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget, Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám, Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül a hitelkamat részeként fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész, Kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. 1. A kölcsön folyósításának általános feltételei 1.1. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a jelen Kölcsönszerződés aláírását követően akkor folyósítja, ha az Adós(ok) maradéktalanul teljesítik a folyósítási feltételeket. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az alapvető, illetve szakaszos folyósítás esetén az első szakaszban előírt folyósítási feltételek teljesülését a szerződés aláírását követő harminc naptári napon belül igazolja(igazolják). Ellenkező esetben a Takarékszövetkezet egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Folyósítási feltételek Az Adós(ok) a Takarékszövetkezetnek I. Különös rész 9. pontján felül a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak ítélt formában és tartalommal benyújtja(ják) az alábbi dokumentumokat: - Adós és az esetleges tulajdontársak és haszonélvezők esetleges befogadására irányuló Befogadó Nyilatkozata közjegyzői okiratba foglaltan; - az Ingatlan(ok)ra vonatkozóan az Ingatlan(ok) tulajdonosai, mint zálogkötelezett(ek) és a Takarékszövetkezet között létrejött fogyasztói jelzálogszerződés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez alkalmas formában és tartalommal; - a Takarékszövetkezet Ingatlan(ok)ra vonatkozó jelzálogjog-bejegyzési kérelmének széljegyként történő feltüntetését bizonyító hiteles tulajdoni lap másolat (vagy a Takarékszövetkezetnél Takarnet rendszeren Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 9/22

10 lekért tulajdoni lap másolat) és a Takarékszövetkezet jelzálogjogának bejegyeztetésére vonatkozó kérelem illetékes földhivatal által érkeztető bélyegzővel ellátott példánya; - a fedezeti ingatlan(ok)ra - legalább a kölcsön összege mértékű - vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a biztosító értesítése a fedezeti Ingatlan(ok) elzálogosításáról, és a biztosító társaság visszaigazoló nyilatkozata a Takarékszövetkezet zálogjogosulti jogosultságának elismeréséről Amennyiben a kölcsön célja az ingatlanvásárlás, Adós(ok) a Takarékszövetkezetnek a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak ítélt formában és tartalommal benyújtja(ják) az alábbi dokumentumokat is: - az Ingatlan(ok)ra vonatkozóan az Ingatlan(ok) tulajdonosa(i), mint zálogkötelezett(ek) és a Takarékszövetkezet között létrejött, - amennyiben az elidegenítési és terhelési tilalom jogszabályon alapul, vagy a Takarékszövetkezet annak kikötése mellett dönt, a Takarékszövetkezet javára az elidegenítési és terhelési tilalmat is tartalmazó fogyasztói jelzálogszerződés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez alkalmas formában és tartalommal; - a kölcsöncél szerinti ingatlan adásvételére vonatkozó, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyző által közokiratba foglalt, az illetékes földhivatal által érkeztetett eredeti szerződés a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez alkalmas formában és tartalommal: - az Eladó(k) teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozata, amely szerint a Vevő(k) maradéktalanul megfizette(ték) a Saját Erőt; - az Eladó(k) ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez alkalmas, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyző által közokiratba foglalt nyilatkozata, amelyben hozzájárul(nak) Vevő(k) tulajdonszerzésének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez; - Vevő(k)nek az Ingatlan tulajdonjogára vonatkozó, illetékes földhivatalhoz címzett bejegyzési kérelme A jelen Kölcsönszerződés aláírásakor esedékes folyósítási jutalékot, valamint az esedékes értékbecslési díjat Adós(ok) megfizette(ték) A Takarékszövetkezet a kölcsönt lakásépítés, bővítés esetében a készültségi fokkal arányosan, új lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben foglalt ütemezés szerint, a bemutatott számlák alapján folyósítja. A jelen Szerződés szerinti kölcsönnel történő ingatlanvásárlásnál az adásvételi szerződésben az Adós köteles kinyilvánítani, hogy a vételár kölcsönből történő kiegyenlítésre kerülő részét az eladó közvetlenül a Takarékszövetkezettől kapja meg Építés, bővítés, korszerűsítés esetén a kölcsön folyósítása úgy történik, hogy azt a Takarékszövetkezet jóváírja Adós bankszámláján Amennyiben a kölcsön célja hitelintézet, takarékszövetkezet, vagy egyéb pénzügyi vállalkozás (továbbiakban: Hitelintézet) által nyújtott kölcsön kiváltása, az Adós(ok) biztosítja(ák), hogy a Bankszámla egyenlege a kölcsön folyósításakor esedékes folyósítási jutalék valamint a kölcsönkiváltásra folyósítandó összeg bankközi átutalási díjának terhelésére fedezetet nyújtson Hitelintézetnél fennálló kölcsöntartozás kiváltása esetén, ha a jelen kölcsön nem nyújt elegendő fedezetet a I/1. pont szerinti tartozás teljes megfizetésére, úgy Adós(ok) köteles(ek) a hiányzó összeget saját forrásból a Hitelintézetnek a jelen kölcsön folyósításával egyidejűleg kiegyenlíteni, és ennek megtörténtét, a Takarékszövetkezet részére a II/7.2 pont 5. francia bekezdésében meghatározott módon és időben igazolni Amennyiben a kölcsön célja ingatlan vásárlás, és a kölcsön nem nyújt elegendő fedezetet a I/1. pont szerinti egyéb források felhasználását követően az ingatlan teljes vételárának megfizetésére, úgy Vevő(k)/Adós(ok) köteles(ek) a hiányzó összeget saját forrásból az Eladó(k) részére a kölcsön folyósítását megelőzően, a jelen kölcsönnel azonos módon kiegyenlíteni, és az ehhez szükséges fedezetet a bankszámlán biztosítani. Az így megfizetett különbözetet a felek a Saját Erő részének tekintik Amennyiben a kölcsön célja ingatlanvásárlás, a Takarékszövetkezet a kölcsön teljes összegét a bankszámláról az Adós hozzájárulásával, a jelen Kölcsönszerződés szerinti kölcsöncélnak és az Eladó(k) rendelkezéseinek megfelelően, kifizeti az Eladó(k) részére, vagy jóváírja az Eladó(k) nála vezetett bankszámláján, /vagy átutalja az Eladó(k) által a tulajdonjog-átruházási nyilatkozatban megjelölt bankszámlára A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 10/22

11 2. A kölcsön hiteldíja, kamata és módosításuk szabályai 2.1. Az Adós(ok) a kölcsön szolgáltatásért hiteldíjat kötelesek a Takarékszövetkezet részére megfizetni, mely magában foglalja jelen Kölcsönszerződés különös részében meghatározott éves kamatláb alapján számított ügyleti kamatot, díjakat, költségeket és egyéb járulékos fizetési kötelezettségeket. Referencia kamat: 3 havi BUBOR Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A 3 havi BUBOR referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel szerződés esetén a kamat mértékét 3 havi időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR referencia kamatlábhoz igazítani Egyoldalú szerződésmódosítás A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen. Az Adós számára kedvező egyoldalú szerződésmódosítást a Takarékszövetkezet az üzletszabályzata vagy az általános szerződési feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. Felek megállapodnak abban, hogy az Adós(ok) számára hátrányosan kizárólag a jelen kölcsönszerződésben megállapított kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan. Maximum 18 év futamidejű hitelek esetében egy kamatperiódus hossza 3 év. A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal (a 3 éves kamatperiódusok lejárta után) módosíthatja a kamatfelárat. A Takarékszövetkezet a kamatfelárat az Üzletszabályzatban meghatározott üzleti év fordulóján módosítja. A Takarékszövetkezet az első kamatfelár módosítást a szerződéskötéstől számított legalább 3 teljes üzleti év elteltével jogosult végrehajtani. 18 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében egy kamatperiódus hossza 5 év. A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal (az 5 éves kamatperiódusok lejárta után) módosíthatja a kamatfelárat. A Takarékszövetkezet a kamatfelárat az Üzletszabályzatban meghatározott üzleti év fordulóján módosítja. A Takarékszövetkezet az első kamatfelár módosítást a szerződéskötéstől számított legalább 5 teljes üzleti év elteltével jogosult végrehajtani. A Takarékszövetkezet az alkalmazni kívánt kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a jelen szerződés Különös Részébenben meghatározza, és az ideértve annak bármely összetevőjét is a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. Ha a Takarékszövetkezet a kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja. A kölcsön törlesztő részlete a hiteldíj változásakor újra megállapításra kerül Ha a kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 11/22

12 2.3. Az ügyfél: minden olyan lakossági személy, aki a jelen Kölcsönszerződést Adósként, vagy Adóstársként aláírta, vagy alá fogja írni. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Adós(ok) terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat annak növekedésével arányosan az Adós(ok) számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, valamint tájékoztatatja a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A Takarékszövetkezet a vonatkozó mindenkor aktuális jogszabályokhoz kötött díjat, jutalékot a jogszabályban előírt értékkel jogosult alapul venni. A jogszabály által előírt a nemzeti valuta egységes módosítása esetén felmerülő költségeket a Takarékszövetkezet az ügyfélre terhelheti. Az Adós(ok) a kölcsön futamideje alatt a jelen Kölcsönszerződés különös részében meghatározott díjakat felmerüléskor köteles(ek) a Takarékszövetkezet részére megfizetni A Takarékszövetkezet az egyoldalú módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal értesíti az Adós(oka)t. A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a fogyasztót a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek jelen kölcsönszerződésben megállapodnak arról, hogy a Takarékszövetkezet az Adós(oka)t rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást a fogyasztónak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a hitelezővel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a hitelező részére teljesítse. Az Adós(ok) köteles(ek) elszámolni a Takarékszövetkezettel, és az eredeti kamattal, illetve kondíciókkal a teljes tartozását (tartozásukat) az új kamat, illetve kondíciók hatályba lépésének időpontjáig visszafizetni. A kölcsön ilyen visszafizetésére a Hpt-nek és a Takarékszövetkezet Hirdetményének az előtörlesztés vonatkozásában előírt rendelkezései az irányadók. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal/Adósokkal szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerződést nem mondja(ják) fel, úgy a módosítást általa/általuk elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A Kölcsönszerződésben és az Üzletszabályzatban kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a kölcsön teljes futamideje alatt, és a kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a Kölcsönszerződésből eredően az Adóssal/Adósokkal szemben fennálló követelése van. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 12/22

13 2.5. Az I. pontban megjelölt kölcsönt a Adósok a jelen szerződés I/5. pontjában meghatározott napján kezdődő és minden következő hónap a jelen szerződés I/5. pontjában meghatározott napján esedékessé váló, az alábbiakban részletezett a szerződéskötés időpontjában érvényes feltételekkel tartoznak visszafizetni. 3. A kölcsön visszafizetése, kamatának megfizetése; a késedelmi kamat 3.1. A kölcsön tőke összegét és járulékait (mindenkori hatályos kamat, díj, költség) az Adós(ok) a Takarékszövetkezet által egyoldalúan meghatározott havi egyenlő összegű, ún. annuitásos törlesztő részletekben (a továbbiakban: törlesztő részlet) köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek vissza- illetve megfizetni A törlesztő részletek megfizetése minden naptári hónapban, az első törlesztő részlet esedékessége napjának megfelelő naptári napon esedékes. Ha valamely esedékességi nap nem banki munkanapra esik, a törlesztő részlet megfizetésének időpontjára vonatkozóan az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni (jelen pont szerinti esedékességi napok a továbbiakban együttesen: fizetés esedékessége) Amennyiben a kölcsön folyósítása az első törlesztő részlet esedékességét megelőző 30. napnál korábban történik, a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósításának napja és ezen nap közötti időre járó ügyleti kamat megfizetését az első törlesztő részlettel egyidejűleg, az első törlesztő részlet összegén felül esedékessé teszi. A Takarékszövetkezet az Adós(ok)at az Adós(ok) által ily módon fizetendő kamat összegéről a Visszaigazoló Levélben értesíti Az Adós(ok) a jelen Kölcsönszerződés mellékletét képező Meghatalmazás alapján megbízzák a Takarékszövetkezetet, hogy lakossági bankszámlájukról a Takarékszövetkezetet a jelen Kölcsönszerződés alapján megillető törlesztő részletet átutalja Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy a mindenkor aktuális törlesztő részlet összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját megbízás módosítása nélkül és külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje A kölcsön és járulékai (a törlesztő részlet) megfizetéséhez szükséges fedezet bankszámlán történő elhelyezéséről az Adós(ok) köteles(ek) időben, a fizetés esedékességének napján legkésőbb 13 (tizenhárom) óráig gondoskodni Adós(ok) a mindenkor fennálló kölcsöntartozás után felszámított hiteldíjat (ügyleti kamatot és kezelési költséget), késedelmes fizetés esetén pedig a hátralékos tartozás után további, az esedékesség napjától, a késedelmes törlesztés napját megelőző napig a Takarékszövetkezet hatályos Különös Részben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartoznak a Takarékszövetkezetnek megfizetni. A lakáscélú hitelszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel Adós(ok) tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adósok a törlesztés kezdetétől a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. A Takarékszövetkezet évente közli Adósokkal a fennálló tőketartozás összegét, az esetleges lejárt tartozásokat. Amennyiben az Adós(ok) 8 napon belül írásban nem emel(nek) kifogást az elszámolás ellen, úgy a Takarékszövetkezet azt az Adós(ok) által elfogadottnak tekinti Az utolsó törlesztő részlet(ek) - kamatváltozás, a banki napok időbeli eloszlása, kamatszámításra a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamatszámítási viszonyszám változása, előtörlesztés, illetve a jelen szerződés II/2. pontja alatt leírtak miatt módosulhat. Amennyiben a futamidő utolsó törlesztő részlete ily módon is kevesebb, mint a törlesztő részletének kétszerese, a Takarékszövetkezetnek lehetősége van arra, hogy ne módosítsa a törlesztő részletet, hanem annak pontos összegét a kölcsön lejáratát megelőzően számítsa ki Az Adós a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a szerződés szerinti lejáratkor még fennálló tartozását a Takarékszövetkezetnek nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló évi LXXXV. törvényben meghatározott, elsőbbséggel teljesítendő fizetési megbízásokat (hatósági átutalás, átutalási végzés) követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a Takarékszövetkezet a tartozás összegével bármelyik, a szerződésben megjelölt forint/deviza fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a más hitelintézetnél vezetett számlái vonatkozásában a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Takarékszövetkezet részére a szerződés megkötésével Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 13/22

14 egyidejűleg, általa aláírva átadja a szerződésben megjelölt fizetési számlái ellen a beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig csak a Takarékszövetkezet haladéktalan, írásbeli tájékoztatása mellett nyit újabb fizetési számlát. Vállalja továbbá, hogy e fizetési számlák tekintetében a Takarékszövetkezetet, mint beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, és az ezt igazoló, a számlavezető által befogadott a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható felhatalmazó nyilatkozatát a számla megnyitását követő 5 (öt) munkanapon belül eljuttatja a Takarékszövetkezethez Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésből eredő teljes tartozásainak kiegyenlítéséig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem ad harmadik személynek (hitelintézetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyéb jogi- vagy nem jogi személynek, vagy természetes személynek) felhatalmazást beszedési megbízás benyújtására a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláira A jelen szerződésben meghatározott biztosítékokra és a felhatalmazásokra vonatkozóan, illetve azokkal kapcsolatban az Adós által vállalt kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerződéses kötelezettségeit lejárttá tenni. 4. Fizetési késedelem 4.1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Kölcsönszerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Kölcsönszerződés szerint nem tejesíti(k), illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja(ák), úgy az ezt követő naptól a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön tőke összege után az ügyleti kamaton felül az adott kölcsönügyletre vonatkozó a Különös Részben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után az adott kölcsönügyletre vonatkozó Különös Részben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra A Takarékszövetkezet az Adós(ok)nak a késedelembe esést követően írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendő tartozás összegét, a késedelmi kamat mértékét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az Adós(ok) a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesít(enek), a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az Adós köteles viselni. A Takarékszövetkezet a követelés érvényesítésével felmerült és általa megfizetett költségeket jogosult a megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni, és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőkeösszeg után az ügyleti kamaton felül 4.2 pontjába foglaltak szerint késedelmi kamatot felszámítani Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben fizetési kötelezettségeit az esedékesség napján nem, vagy csak részben teljesíti(k), a Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) előzetes értesítése nélkül az Adós(ok) bármely, Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláját a lejárt összeg erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést beszámítás útján kiegyenlíteni. Az Adós(ok) a kölcsönszerződés aláírásával felhatalmazza(zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy a Takarékszövetkezet a nála vezetett bármely számláját az esedékes, de az Adós(ok) által meg nem fizetett összeggel az esedékesség napját követően megterhelje Az Adós tudomásul veszi, hogy a lejárt kölcsön összegének az Adós bármely fizetési számlájáról történő beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség kizárólag az Adóst terheli. 5. Előtörlesztés 5.1. A Takarékszövetkezet előtörlesztést az Adós(ok) az Üzletszabályzatban meghatározott számú banki munkanapos előzetes írásbeli értesítése mellett fogad el. Az Adós(ok) előtörlesztési értesítésének Takarékszövetkezethez történő eljuttatásával egyidejűleg nyilatkozni köteles(ek) arról is, hogy az előtörlesztést követően fennmaradó kölcsönt és járulékait a) változatlan futamidő alatt, de csökkentett törlesztő részletekben, vagy b) az előtörlesztést közvetlenül megelőzően érvényes havi törlesztő részletek változatlanul tartása és a futamidő esetleges lerövidülése mellett Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 14/22

15 fizeti(k) meg a fizetés esedékességekor. Az Adós(ok) értesítésének elfogadásáról, az előtörlesztést követően fizetendő törlesztő részletekről, illetve a kölcsön módosult futamidejéről a Takarékszövetkezet az Adós(ok)at legkésőbb a következő esedékességi napot 5 banki munkanappal megelőzően tájékoztatja. Előzetes értesítés hiányában a Takarékszövetkezet az előtörlesztés céljából beérkező összeget nem tekinti előtörlesztésnek, hanem a technikai számlán kamatmentesen tartja nyilván, és a következő esedékes törlesztő részleteket ebből egyenlíti ki A kölcsön előtörlesztése úgy történik, hogy a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napjáig járó kamat, valamint az előtörleszteni kívánt kölcsönösszeggel megterheli a bankszámlát Előtörlesztés esetén az Adós(ok) az előtörlesztett összegre vetített, a Takarékszövetkezet Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye szerint meghatározott mértékű előtörlesztési díjat tartozik(nak) a Takarékszövetkezet részére megfizetni, mellyel a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napján megterheli a bankszámlát, kivéve a mindenkor aktuális Hpt-ben előírtak alapján az Üzletszabályzatban rögzített eseteket Amennyiben a bankszámla egyenlege az előtörlesztési díjra nem nyújt fedezetet, úgy az Adós(ok) által előtörlesztés címén a bankszámlán elhelyezett összegből az előtörlesztési díj levonása után megmaradó összeget fordítja a Takarékszövetkezet előtörlesztésre Az előtörlesztés nem mentesíti az Adós(ok)at a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós(ok) az előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette(ték). A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 6. A kölcsönszerződés felmondása A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben lejárttá tenni és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belüli visszafizetését követelni, ha az Adósok: - a jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségüknek nem tennének eleget, továbbá, ha a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette a Takarékszövetkezetet; - a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használnák fel; - a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályoznák, vagy meghiúsítanák; - a kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a kölcsönszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; - az Adós(ok), a biztosítékot nyújtó fél bármely, jelen Kölcsönszerződés, illetve a biztosítéki szerződésben foglalt kötelezettséget nem teljesíti(k); - a biztosítéki szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; - a kölcsönnek a jelen Kölcsönszerződésben foglalt célra fordítása lehetetlenné válik; - az Adós(ok), a biztosítékot nyújtó fél vagyoni helyzetének romlása, illetve a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; - a kölcsönre nyújtott biztosítékok értéke jelentősen csökken; - a Zálogkötelezett(ek), illetve a Haszonélvező(k), illetve a biztosítékot nyújtó fél a fogyasztói jelzálogszerződés vagy a biztosítéki szerződésben foglalt bármely kötelezettségét/kötelezettségüket megszegi(k); - az Adós(ok) a Kölcsönszerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulasztja megfizetni, és azt a Takarékszövetkezet által az Adós(ok)nak megküldött felszólításra sem teljesíti; - az Adós(ok), a biztosítékot nyújtó fél bármely egyéb szerződés alatt fennálló esedékes fizetési kötelezettséget nem teljesíti(k), vagy ilyen követelés az eredeti lejárat előtt esedékessé és fizetendővé válik; - az Ingatlan(oka)t bármely követelés érvényesítésére végrehajtás alá vonják; - az Adós(ok), a biztosítékot nyújtó fél ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; - az Adós, az Adóssal egy ügyfélcsoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó fél a Takarékszövetkezettel, a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Kölcsönszerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti; Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 15/22

16 - az Adós a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti, átruházza, vagy megterheli vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Kölcsönszerződés alapján az Adóst terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; - az Adós(ok) olyan fizetési kötelezettséget vállal(nak), mely a Takarékszövetkezet kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését; - az Adós(ok) más a Kölcsönszerződésben meghatározott súlyos szerződésszegést követ(nek) el. Jelzáloghitel-szerződés felmondását megelőzően a Takarékszövetkezet az írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg köteles az Adós(ok)nak bemutatni a fogyasztó által a szerződés megkötésétől kezdődően egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. Az Adós(ok) a jelen Kölcsönszerződés aláírásával felhatalmazza(zák) a Takarékszövetkezetet, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Az Adós(ok) a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat(nak), ha a hitel folyósítására még nem került sor. Az Adós(ok) a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja(ák) a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Ha az Adós(ok) a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja(ák) kézhez, elállási (felmondási) jogot a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós(ok) az erre vonatkozó nyilatkozatot a fent meghatározott határidő lejártáig postára adják vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi(k). Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles(ek) a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. (Az Adós(ok) elállása esetén a Takarékszövetkezet ezen összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód.) Az Adós(ok) elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 7. Biztosítékokra vonatkozó általános rendelkezések 7.1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Különös részben meghatározott fedezetek azaz szerződést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződések a továbbiakban: Biztosítéki Szerződés/ek - tartalmazzák. A Felek megállapodnak, hogy a kölcsön fedezetéül a Különös részben meghatározott ingatlan(ok)ra külön fogyasztói jelzálogszerződésben rögzített feltételek szerint jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára Az Adós köteles a Szerződés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló, a Takarékszövetkezet zálogjogával terhelt ingatlan vagyonra (továbbiakban: fedezeti vagyontárgy) új, de legfeljebb a kölcsön forintban kifejezett induló összege és három hónapra számított járulékai összegének megfelelő értékére vagyonbiztosítási szerződést kötni. A fenti követelményeknek megfelelő biztosítási szerződést az Adós a Szerződés aláírását megelőzően köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani. A Takarékszövetkezet értesíti a biztosító társaságot arról, hogy a fedezeti vagyontárgyon zálogjoga van, és erre tekintettel a fedezeti vagyontárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a biztosított vagyontárgy helyébe lép vagy a hitelfedezet kiegészítésére szolgál. A biztosító társaság az értesítést követően a biztosítási szerződés alapján kifizetendő összeget kizárólag a zálogjogosult részére teljesítheti A Takarékszövetkezet zálogjogával terhelt vagyontárgy helyébe lépő biztosítási összeg, kártérítés, kártalanítás vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés felett a Takarékszövetkezetet a Szerződésből Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 16/22

17 eredően az Adóssal szemben fennálló követelése biztosítékául óvadéki jog illeti meg, a fennálló követelést meghaladó összeg az Adóst illetve a Biztosítéknyújtót illeti Az Adós illetve a Biztosítéknyújtó kérésére a Takarékszövetkezet a biztosítékul szolgáló fedezeti vagyontárgy helyébe lépett biztosítási összeget a fedezeti vagyontárgy helyreállítása céljából akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a Takarékszövetkezet Adóssal szembeni követelése kielégítését nem veszélyezteti, és a fedezeti vagyontárgy helyreállítását az Adós illetve Biztosítéknyújtó számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti vagyontárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adóssal szemben a Szerződést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelése törlesztésére fordítani Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a biztosítási díj fizetését és a biztosítási szerződés fennállását az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse, akár a Szerződés biztosítónak történő megküldésével. Az Adós köteles a biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartani, és annak fennállását, valamint a Takarékszövetkezet felszólítására a biztosítási díj megfizetésének rendszerességét folyamatosan igazolni Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra kötött teljes körű vagyonbiztosítás díját a biztosítási kötvényben előírt gyakorisággal a Bankszámláról fizeti meg Ingatlanfedezet esetén az ingatlan kisajátításáért kapott kártalanítás vagy az erre vonatkozó követelés a biztosítékul szolgáló ingatlan helyébe lép Az Adós(ok) jelen Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének biztosítására a jelen Kölcsönszerződés különös részében megjelölt személy vállalja, hogy az ugyanott megjelölt ingatlan bérbeadásából származó mindenkori bérleti díj fizetés helyeként a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlát jelöli meg A bankszámlán jóváírt bérleti díjjal az arra jogosult személyek szabadon rendelkezhetnek, amíg Adós(ok) a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettséget késedelem nélkül teljesíti(k). Késedelem esetén a Takarékszövetkezet az összeget a jelen Kölcsönszerződés szerinti tartozás törlesztésére fordítja A jelen Kölcsönszerződés különös részében meghatározott személy (továbbiakban: Munkavállaló) az ugyanott meghatározott összeg erejéig az Adós(ok) jelen Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségei biztosítására visszavonhatatlanul rendelkezik a munkáltatója felé munkabér követelésének a Bankszámlára történő átutalására vonatkozóan A munkaviszony megszűnése, valamint a Munkáltató személyében történt változás esetén a Munkavállaló haladéktalanul köteles a Takarékszövetkezetet erről értesíteni, és nyugdíjazás esetén a nyugdíja tekintetében, a Munkáltató személyében történt változás esetén az új Munkáltató tekintetében a jelen pont szerint eljárni azzal, hogy nyugdíjazás esetén Munkáltató helyett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értendő Az Adós(ok) jelen Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének biztosítására a jelen Kölcsönszerződés különös részében megjelölt személy továbbiakban: Nyugdíjas) visszavonhatatlanul rendelkezik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé nyugdíjkövetelésének a bankszámlára történő átutalására vonatkozóan A takarékszövetkezet a folyósítást megelőzően a Adós(ok) más pénzintézetnél vezetett bankszámláira inkasszós jogot köt ki Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a takarékszövetkezet a hitel fedezetéül felajánlott lakóingatlan(ok) esetén három évente, egyéb ingatlan(ok) esetén pedig évente jogosult ingatlan-értékbecslést készíttetni, amelynek díját az adósra terheli Építési célú hitel esetén az adós kötelezettséget vállal, hogy a használatba vételi engedély kézhezvételét követően három hónapon belül az illetékes Földhivatalnál eljár az ingatlan földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetése ügyében. Amennyiben az adós ezt nem teljesíti, úgy a jelen Kölcsönszerződést a takarékszövetkezet jogosult felmondani Adós(ok) aláírásunkkal igazoljuk, hogy az értékbecslésnek egy példányát eredeti vagy fénymásolat az értékbecslőtől vagy a takarékszövetkezettől megkaptuk. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 17/22

18 7.9. Az Adós(ok) kijelentik, hogy az általa(uk) eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Adós(ok) a Kölcsönszerződésben a Takarékszövetkezet számára biztosít(anak). Az Adós(ok) kijelenti(k), hogy a hitel futamideje alatt a kölcsön biztosítékul szolgáló ingó vagy ingatlan vagyontárgyait, egyéb eszközeit kivéve, ha a Takarékszövetkezet ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja(ják) el, nem adja(ják) bérbe, lízingbe, nem apportálja(ják) vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja(ják) más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli(k) meg (negativ pledge - negatív biztosítéki záradék) Az Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Kölcsönszerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli(k) minden más jelenlegi és jövőbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti(k), hogy amennyiben a jövőben a Kölcsönszerződés szerinti kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése előtt a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával más, harmadik személynek a tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt(anak), mint amilyet a Kölcsönszerződés alapján a Takarékszövetkezetnek nyújtott(ak), akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Takarékszövetkezet számára is egyidejűleg írásban felajánlja(ják) Ha a kölcsön biztosítékaként felajánlott bármely vagyontárgyat érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra, illetve ha a biztosítéknyújtóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor a Takarékszövetkezet Kölcsönszerződés alapján fennálló Adóssal szembeni követelése a Takarékszövetkezet tudomásszerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül, azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a Takarékszövetkezet a végrehajtási cselekményről, illetve a csődvagy felszámolási eljárásról nem az Adóstól szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről az Adóst haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának az időpontját is Az Adós(ok) a Kölcsönszerződés aláírásával felhatalmazza(zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés szerinti lejáratkor még fennálló tartozását a Takarékszövetkezetnek nem fizeti(k) meg, a pénzforgalomról szóló évi LXXXV. törvényben meghatározott, elsőbbséggel teljesítendő fizetési megbízásokat (hatósági átutalás, átutalási végzés) követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a Takarékszövetkezet a tartozás összegével bármelyik, a Kölcsönszerződésben megjelölt forint/deviza fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje Az Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig csak a Takarékszövetkezet haladéktalan, írásbeli tájékoztatása mellett nyit(nak) újabb fizetési számlát. Vállalja(ják) továbbá, hogy e fizetési számlák tekintetében a Takarékszövetkezetet, mint beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti(k) a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, és az ezt igazoló, a számlavezető által befogadott a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adós(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható felhatalmazó nyilatkozatát a számla megnyitását követő 5 (öt) munkanapon belül eljuttatja(ják) a Takarékszövetkezethez Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő teljes tartozásainak kiegyenlítéséig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem ad harmadik személynek (hitelintézetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyéb jogi- vagy nem jogi személynek, vagy természetes személynek) felhatalmazást beszedési megbízás benyújtására a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláira. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A jelen Kölcsönszerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy - a kölcsön visszafizetésének időpontjáig haladéktalanul bejelenti(k) a Takarékszövetkezetnek, ha más banknál újabb bankszámlát nyit(nak) vagy más banktól kölcsönt vesz(nek) fel; - ha a kölcsönre nyújtott biztosíték(ok), ingatlan(ok) értékében a jelen Kölcsönszerződés időtartama alatt a Takarékszövetkezetnek fel nem róható ok miatt értékcsökkenés következik be, és a Takarékszövetkezet megítélése szerint szükség van a biztosíték(ok) kiegészítésére, az Adós(ok) felhívására haladéktalanul újabb, a Takarékszövetkezet szerint erre megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt(anak). - hitelkiváltás esetén a Takarékszövetkezet részére a jelen kölcsön folyósítását követő 15 banki napon belül átadják az illetékes földhivatal által érkeztetett a kiváltandó kölcsön és járulékai teljes visszafizetését és az ingatlan(ok)on a Hitelintézet javára kikötött jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési tilalom törlését igazoló, Hitelintézet által kiállított engedély(eke)t. - Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 18/22

19 A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra nézve, hogy Adós(ok) a hitelszerződés fennállása alatt bármikor a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult(ak) megkapni. A Takarékszövetkezet évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy építési munkálatok esetén az építkezést a kölcsön felhasználásával oly módon kell folytatniuk, hogy az a jelen Kölcsönszerződés I/8 pontjában előírt időpontra befejezést nyerjen Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön célnak megfelelő felhasználását a helyszínen ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását Adóstól igényelni Adósok tudomásul veszik, hogy az I/7. pontban meghatározott ingatlan(ok)hoz kapcsolódó értékbecslés díja az adósokat terheli, és annak megfizetésére kötelezettséget vállalnak Adós(ok) kötelesek az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt a Takarékszövetkezetnek bemutatni Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adósok gondoskodni tartoznak arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a kölcsön igénybevételével készült építmény feltűntetésre kerüljön A Takarékszövetkezet jogosult Adós fizetőképességét, pénzügyi helyzetét és a biztosítékokat folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzési jog különösen az Adós jövedelmi- vagyoni-, pénzügyi helyzetére vonatkozó azon adatok és tények bekérését, illetve helyszíni ellenőrzését jelentik, amelyek alapján az Adós Takarékszövetkezet általi minősítése elvégezhető, teherviselő képessége megítélhető és fizetőképességének alakulása nyomon követhető. Ügyfélcsoporttal szembeni kötelezettségvállalás esetén a Takarékszövetkezet ellenőrzési joga az ügyfélcsoportba tartozó vállalkozásokra, természetes személyekre is kiterjed Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződés fennállása alatt más hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet előzetes, írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, vállalhat garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerződést vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Takarékszövetkezetet haladéktalanul, írásban tájékoztatni a szerződéskötést követően keletkezett minden további, ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely fizetőképességét alapvetően befolyásolja A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós, illetve biztosítékot nyújtó harmadik személy által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga Az Adós a Takarékszövetkezet fedezetellenőrzési jogának biztosítása érdekében az alábbi kötelezettségeket vállalja: - Az Adós a Takarékszövetkezet által elfogadott független értékbecslővel szerződést köt a fedezetek felülvizsgálatának elvégzéséről legfeljebb éves gyakorisággal. Amennyiben a szerződéskötésre nem kerül sor, úgy az Adós a szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek felülvizsgálatát a maga nevében rendelje meg, és a lakóingatlan piaci értékét legalább háromévente, lakóingatlannak nem minősülő ingatlan piaci értékét legalább évente egyszer, jelentős változásoknak kitett ingatlanpiac esetén ennél gyakrabban felülvizsgálja, s ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós amennyiben a felek szerződésben másképp nem állapodnak meg az értékbecslés költségét az értékbecslő által kiállított számla alapján az értékbecslőnek határidőben megfizeti. Ha az Adós az értékbecslés díját megfizeti, jogosult az elkészült értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részét megismerni, és annak egy példányát megtartani. - Az Adós a Takarékszövetkezet felhívására évente legfeljebb két alkalommal köteles saját költségére a biztosítékul szolgáló ingatlanokról az ingatlan-nyilvántartás aktuális adatait tartalmazó tulajdoni lap hiteles másolatát becsatolni. Amennyiben a Takarékszövetkezet felhívására ezen dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, úgy az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a tulajdoni lap hiteles másolata beszerzéséről gondoskodjon, s ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós tudomásul veszi, hogy a beszerzés költsége annak felmerülésekor azonnal esedékessé válik, és a Takarékszövetkezet az esedékes költségek összegével jogosult megterhelni az Adós nála vezetett fizetési számláját vagy az Adós nevén megnyitott takarékszövetkezeti hitel-elszámolási technikai számlát. Amennyiben az Adós a fedezetellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit írásbeli felszólításra sem teljesíti, az a Szerződés azonnali hatályú felmondására ad jogalapot. Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 19/22

20 8.9. Az Adósok ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes azonosító adataikat tartalmazó okmányokról a Takarékszövetkezet másolatot készítsen, és azt a hitelanyagba csatolja Az Adósok ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerződésben foglalt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 2. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, [nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma], egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi XII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje Az Adósnak a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Takarékszövetkezetet az alábbi tények és események bekövetkezéséről, a kölcsön visszafizetését érintő körülmények megváltozásáról: a) végrehajtási eljárás kezdeményezése az Adós ellen b) ha a biztosítékot nem az Adós, hanem harmadik személy - biztosítéknyújtó - nyújtja, a Kölcsönszerződés bármely biztosítékát érintő végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási-, csőd- vagy felszámolási eljárásról; c) bármilyen hatósági vagy bírósági határozatról - függetlenül attól, hogy az jogerős-e -, amely az Adós számára az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló kölcsöntartozásának 10 %-át (tíz százalékát) meghaladó fizetési kötelezettséget ír elő; d) bármely, az Adóssal, illetve a biztosítéknyújtóval szemben foganatosított végrehajtási cselekményről; e) teherviselő képességét befolyásoló körülményekben, jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetében bekövetkezett változások f) az Adós által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésről, amely társaság szintén hitelezési kapcsolatban áll a Takarékszövetkezettel, amennyiben az Adós erről tudomást szerez; g) az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 30 (harminc) napon túli, lejárt fizetési kötelezettségéről; h) az Adós Kölcsönszerződés megkötése időpontjában tehermentes vagyontárgyainak megterheléséről vagy biztosítékul adásáról; i) a Takarékszövetkezet és az Adós közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról, a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül; A fenti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerződéses kötelezettségeit lejárttá tenni Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): A szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt - tájékoztatást a Szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta Az Adós tudomásul veszi, ha a fenti kölcsönszámú kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, abban az esetben a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait, a a évi CXXII. KHR tv. szerinti esetekben és tartalommal meg kell küldenie Az Adós személyével kapcsolatban megküldendő adatok: az Adós neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma A jelen Kölcsönszerződéssel kapcsolatban megküldendő adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a jelen pont első bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a jelen pont első bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére Lakossági forint alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelhez 20/22

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetményben feltüntetett Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, lakáskölcsönök esetén a jogszabályban előírt

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben