A nyugdíjak összegének kiszámítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyugdíjak összegének kiszámítása"

Átírás

1 A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában az egyes rendelkezések nyugdíjjárulék-alap felső határa, adólevonás, degresszió, stb. alkalmazását. A nyugdíjak összegének kiszámítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) és az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: TnyR.) foglaltaknak megfelelően történt. A jogszabály szövegét követve három példán keresztül mutatjuk be az öregségi nyugdíj összegének kiszámításával kapcsolatos eljárást. A nyugdíj megállapításának kezdő időpontja mindhárom esetben május 1-je. Az első példában az öregségi nyugdíjat igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló havi átlagkeresete megállapításához rendelkezik a jogszabályban előírt keresettel [Tny. 22. (4) bekezdése]. A második esetben az igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló átlagkeresetet meghatározó időszak fele részére nem rendelkezik keresettel, jövedelemmel, ezáltal a havi átlagkeresete meghatározásához hiányzó időre eső napokra a keresetet az évet megelőző időszak kereseteiből kell pótolni [Tny. 22. (5) bekezdés első mondata]. A harmadik példában az öregségi nyugdíjat igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet meghatározó időszak fele részében szintén nem rendelkezik keresettel, jövedelemmel, az évet megelőzően pedig kereseti adatai nem lelhetők fel, ezért a hiányzó időszakra a minimálbérrel való pótlás szabálya került alkalmazásra [Tny. 22. (5) bekezdés második mondata].

2 2 1. számú példa A 39 év szolgálati idővel rendelkező, öregségi teljes nyugdíjat igénylő személy május 1-jétől szeretné az ellátást igénybe venni. A nyugdíj megállapításának napján, május 1- jén rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjra jogosító feltételekkel, vagyis a reá irányadó öregségi korhatárt betöltötte és az életkorához előírt szolgálati időt a minimum 20 évet megszerezte, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX: törvény 5. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A nyugellátás alapját az január 1-jétől április 30-áig terjedő időtartam nyugdíjjárulék alapjául szolgáló keresetei, jövedelmei képezik. Az ezen időszak alatt elért keresetei és táppénzes napjai az alábbiak szerint alakultak. Béridőszak Jövedelem, kereset (Ft) Jutalom (Ft) Év végi részesedés (Ft) Kieső idő (táppénz)

3 Az és az években elért keresetek meghaladták az március 1-jétől évenként meghatározott egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határt, ezért a fent jelzett évek kereseteit az alábbiak szerint kell korlátozni évben a bérezett napjainak száma (365-32) 333. A napi nyugdíjjárulék-fizetési felső határ forint, amely 333 napra vonatkoztatva (2.500x333) forint. A kifizetett forint helyett tehát forint az évi ellátási alap évben a bérezett napjainak száma ( ) 151. Az évi járulékfizetési felső határ napi forint, amely 151 napra számítva forint. Tehát a forint jövedelemmel szemben a nyugdíj kiszámításánál forint vehető figyelembe. Az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határokat március 1-jétől az 1. számú melléklet tartalmazza. A nyugdíj alapját képező átlagkereset kiszámításához szükséges kereseteket naptári évenként kell meghatározni. Az december 31-ét követően elért kereseteket, jövedelmeket naptári évenként csökkenteni kell a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint a munkavállalói és vállalkozói járulék összegével [Tny. 13. (1) bekezdés a) pont]. A levonandó járulékok százalékos kulcsait a 2. számú melléklet tartalmazza. A járulékok levonását követően az igénylő keresetei a következők szerint alakulnak.

4 4 Béridőszak Jövedelem, kereset (Ft) Jutalom (Ft) Év végi részesedés (Ft) Kieső idő (táppénz) A járuléktalanítást követően évenként, az adott évre vonatkozó adótábla segítségével ki kell számítani a figyelembe vehető keresetekre képzett személyi jövedelemadót és ezzel az összeggel a figyelembe vehető kereseteket csökkenteni kell [Tny. 13. (1) bekezdés b) pont] január 1-jétől új szabályként jelent meg az ún. szuperbruttósítás. Ez azt jelenti, hogy a december 31-ét követően elért keresetek, jövedelmek esetén az adóalapot növelni kell az adóalap-kiegészítés összegével, tehát a személyi jövedelemadó képzett összegének

5 5 megállapításához az előzőekben járuléktalanított jövedelmet a társadalombiztosítási járulék mértékével emelve kell figyelembe venni. A évben az adóalap-növelő összeget csak a jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után kell megállapítani, 27 %-os mértékkel. [A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 29. (3) bekezdés]. Az egyes évekre vonatkozó adótáblák a 3. számú mellékletben találhatóak. A képzett adó kiszámításánál naptári évenként az január 1-je és december 31-e közötti keresetből forintot; az évben elért kereset alapján kiszámított adó összegéből forintot; az évben elért kereset alapján kiszámított adó összegéből forintot; az évben elért keresetből tíz százalékot; az évben elért kereset alapján megállapított adó összegéből az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék címén levont összeg 25 százalékát; az évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 20 százalékát, de legfeljebb forintot; az évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 20 százalékát, de legfeljebb forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-rendszer keretében - nem kiegészítésként - fizetett tagdíj együttes összegének 25 százalékát; az 1999., 2000., és a években elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 10 százalékát, de legfeljebb forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-rendszer keretében nem kiegészítésként - fizetett tagdíj együttes összegének 25 százalékát; a évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 18 százalékát, de legfeljebb forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-rendszer keretében nem kiegészítésként fizetett tagdíj együttes összegének 25 százalékát; a évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 18 százalékát, de legfeljebb forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-rendszer keretében nem kiegészítésként fizetett tagdíj együttes összegének 25 százalékát;

6 6 a években elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 18 százalékát, de évente legfeljebb forintot; a években elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 18 százalékát, de évente legfeljebb forintot a évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 17 százalékát, de legfeljebb forintot a évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset 16 százalékát, de legfeljebb forintot kell levonni. Nem vehetők figyelembe azonban a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény (szja) szerinti, összjövedelmet csökkentő tételek és adókedvezmények. Az adókiszámítással egyidejűleg a valorizáció -t is végre kell hajtani, vagyis a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani [Tny. 13. (3) bekezdése]. Ez azt jelenti, hogy a havi átlagkereset megállapításánál figyelembe vehető évek kereseteit a év kereseti szintjéhez kell igazítani. Ez valorizációs szorzószámok segítségével történik, amelyek a 4. számú mellékletben találhatóak. Az adókiszámítás és a valorizáció menete Az évben kifizetett kereset ebből levonva az éves adóalap kedvezmény összesen: az évi adótábla szerinti adósáv alsó határa az adott sávban adózó összeg az adósáv szerinti adó mértéke 25% (1.700x0,25) az adósáv alsó határának ( Ft) adója éves képzett adó összege ( ) az évben kifizetett munkabér - éves adó ( ) az év végi részesedés évben még adómentes volt az évi adóval csökkentett összes jövedelem Ft Ft Ft Ft Ft 425 Ft Ft Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám: 20,051

7 7 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető (85.175x20,051) Ft Az évi munkabér, jutalom és év végi részesedés ebből levonva az éves adóalap kedvezmény összesen: az évi adótábla szerinti adósáv alsó határa az adott sávban adózó összeg az adósáv szerinti adó mértéke 29% (12.200x0,29) az adósáv alsó határának ( Ft) adója éves képzett adó összege ( ) az évi adóval csökkentett összes jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám 17,152 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft Az évben kifizetett munkabér és jutalom ebből levonva az éves adóalap kedvezmény összesen: az évi adótábla adósávjának alsó határa az adott sávban adózó összeg az adósáv szerinti adó mértéke 30% (30.300x0,3) az adósáv alsó határának ( Ft) adója éves képzett adó összege ( ) az évi adóval csökkentett összes jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám 14,105 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évben a kieső napok miatt az elért keresetet először évesíteni kell. Ezt követően történhet meg az éves adó meghatározása, majd az éves adóból ki kell számítani a bérezett

8 8 napokra eső képzett adó összegét. Hasonlóképpen kell eljárni minden olyan esetben, amikor a naptári éven belül kieső idő van, vagyis a kereset nem teljes naptári tartamra szól. Az évben 172 napra (!) kifizetett munkabér évesítés [(80.820/172)x365] az évi adósáv alsó határa az adott sávban adózó összeg az adósáv szerinti adó mértéke 32% (21.508x0,32) az adósáv alsó határának ( Ft) adója éves adó összesen ( ) levonva az éves adókedvezmény éves képzett adó a 172 bérezett napra eső képzett adó összege [( : 365)x172] az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám: 11,239 ennek alapján évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft Az évben nem volt kieső nap és nem volt adóalap-, illetőleg adókedvezmény sem. Az évi munkabér és jutalom Ft az éves képzett adó összege [ Ft-nak Ft +( Ft-nak a 40 %-a = Ft)] Ft az évi képzett adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 9,266 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évben 365 napra kifizetett munkabér Ft az éves adó összege [ forintnak forint+( Ft-nak a 40 %-a = Ft Ft)] éves adókedvezmény Ft évi adó összege ( ) Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft

9 9 valorizációs szorzószám: 7,872 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft Az évben kifizetett munkabér az éves adóalap-kedvezmény ennek 10%-a ezáltal az adóalap Ft Ft Ft az éves képzett adó összege [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 44 %-a = Ft)] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 6,184 ennek alapján, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évben, 333 napra az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső Ft határig figyelembe vehető (!) évesítés [( /333)x365] Ft ennek az éves adója [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 44 %-a = Ft)] Ft az adókedvezmény, az éves egyéni járulék (10%) összegének ( Ft) 25%-a Ft a képzett adó összege a teljes évre Ft ebből, a 333 bérezett napra eső adó összege [( : 365)x333] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 5, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft Az évben beszámítható összes jövedelem Ft éves képzett adó (nem volt sem adóalap-, sem adókedvezmény) [ Ft-nak Ft +( Ft-nak a 44 %-a = Ft)] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem: Ft valorizációs szorzószám: 4, évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: Ft

10 10 Az évben 281 napra szóló kereset évesítés [( /281) x 365] Ft Ft ennek éves adója [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 39 %-a = Ft)] Ft Ft a teljes évre képzett adó Ft ebből a 281 bérezett napra eső adó összege [( : 365)x281] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám 3, évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: Ft évben 342 napra kifizetett jövedelem Ft évesítés [( /342) x 365] Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 42 %-a = Ft)] Ft Ft az éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (7 %) 25 %-a] Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft ebből a 342 napra eső adó összege [( /365) x 342] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) valorizációs szorzószám: 3,184 az évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: Ft Ft évben 151 napra az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határig figyelembe vehető évesítés [( / 151) x 365] Ft Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 40 %-a= Ft)] Ft Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft ebből a 151 napra eső adó összege [( / 365) x 151] Ft az évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft

11 11 valorizációs szorzószám: 2,825 az évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: Ft évben kapott munkabér Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 30 %-a = Ft)] Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] Ft Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 2, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évben kifizetett munkabér és jutalom Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 40 %-a= Ft)] Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] Ft Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám 2, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évi jövedelem Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 40 %-a= Ft)] Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] Ft Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft

12 12 a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évi jövedelem Ft [ Ft-nak Ft +( Ft-nak 40 %-a = Ft)] Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8,5 %) 25 %-a] Ft Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évi jövedelem Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 38 %-a= Ft)] Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft évi 364 napra kapott jövedelem Ft évesítés [( / 364) x 365] Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 38 %-a= )] Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft ebből a 364 napra eső adó összege [( / 365) x 364] Ft

13 13 a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1,372 ennek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évben 327 napra kapott jövedelem Ft évesítés [( / 327) x 365] Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 36 %-a= )] Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft ebből a 327 napra eső adó összege [( / 365) x 327] Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: enek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évi jövedelem Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 36 %-a = Ft)] a teljes évre képzett adó ( ) a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám: 1,238 enek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évi jövedelem Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 36 %-a = Ft)] a teljes évre képzett adó ( ) Ft Ft Ft

14 14 a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1,157 enek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évben 335 napra kapott jövedelem Ft évesítés [( / 335) x 365] Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 36 %-a = Ft)] a teljes évre képzett adó ( ) ebből az 335 napra eső adó összege [( / 365) x 335] a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám: 1,136 ennek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft A január 1-jét követően szerzett jövedelem esetében az ún. szuperbruttósítást is el kell végezni, vagyis az éves adóköteles keresethez hozzá kell adni a szociális hozzájárulási adó (27 %) összegét évi jövedelem Ft adóalap-kiegészítés ( x 0,27) Ft Ft ( Ft-nak a 17 %-a) Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 1,064 ennek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft A december 31-ét követő folyósítási időponttól induló nyugellátásoknál a és az azt követő évek keresetei már nem kerülnek valorizálásra. Ennek megfelelően a számítási mód a következő.

15 évi jövedelem Ft adóalap-kiegészítés ( x 0,27) Ft Ft ( Ft-nak a 16 %-a) Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évben április 30-ig, 121 napra kapott jövedelem Ft évesítés [( / 121) x 366] Ft adóalap-kiegészítés ( ) x 0, Ft Ft ( Ft-nak a 16 %-a) Ft ebből az 121 napra eső adó összege [( / 366) x 121] Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft Ezt követően összegezni kell az évenként figyelembe vehető kereseteket és az osztószámokat. Béridőszak Ellátási alap (Ft) Osztószám

16 összesen: Az összes kereset és az osztószám hányadosaként az egy napi átlagkereset kerül meghatározásra, amelyet évesíteni, majd ebből havit (elosztani 12-vel) kell képezni, és ekkor kapjuk meg az átlagkereset összegét. Eszerint: / = 7.644,316 x 365 = / 12 = Ft május 1-től tehát az öregségi teljes nyugdíj összege - a 39 év szolgálati idő figyelembevételével - a havi átlagkereset 78,5 százaléka, vagyis havi forint. A folyósítandó összeg a kerekítés után forint. Amennyiben a havi átlagkereset összege forintnál magasabb lenne, a nyugdíj kiszámításánál a TnyR. 11/B. (2) bekezdése értelmében nem lehet teljes egészében figyelembe venni, degresszálni kell. A degressziós sávokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Ennek alapján például egy forintos átlagkereset esetén a és forint közötti átlagkereset-rész 90 %-át ( x 90 % = ) és a forint feletti átlagkereset-rész 80 %-át ( x 80 % = ), vagyis összesen forintot ( ) lehet figyelembe venni.

17 17 2. számú példa A második példában szereplő adatok többsége megegyezik az első példában leírtakkal. Ebben a példában is május 1-jétől kerül sor az öregségi nyugdíj megállapításra. A nyugdíjat igénylő ezen napon szintén rendelkezik az öregségi nyugdíjra jogosító feltételekkel, azzal a különbséggel, hogy az elismerhető szolgálati ideje csak 31 év. A nyugellátás alapját ugyancsak az január 1-jétől április 30-áig terjedő időtartam keresetei, jövedelmei képeznék, azonban az igénylő január 1-jétől június 30- áig nem dolgozott, így keresettel, jövedelemmel sem rendelkezik. Ezért a január 1- jétől április 30-áig terjedő időtartam naptári napjainak (8.887) felére, napra nincs jövedelme január 1-jétől csak 4,253 napi keresettel rendelkezik évben november 30-áig viszont dolgozott, így az ebből az időszakból származó keresetből 191 napi keresettel (1987. május 24-étől november 30-ig terjedő időre) napig, ki kell egészíteni az július 1- jétől április 30-áig szerzett jövedelmét május 24-étől november 30-ig terjedő időszakban a foglalkoztató közlése szerint forint munkabért kapott. Miután ebben az évben személyi jövedelemadó még nem volt, így a járulék levonását követően ( Ft 10% = Ft) csak a forint valorizálását kell elvégezni. Az évi valorizációs szorzószám 22,016 ezért a ténylegesen elért forint helyett a nyugdíj összegének a meghatározásánál x 22,016 azaz 618,209 forint vehető figyelembe július 1-jétől december 31-éig az igénylő jövedelme forint volt, a járulékok levonását követően forint vehető figyelembe évben 184 napra kapott munkabér Ft évesítés [( / 184) x 366] Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 30 %-a = Ft)] Ft éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] Ft Ft a teljes évre képzett adó [ ( )] Ft ebből a 184 napra eső adó összege [( / 366) x 184] Ft

18 18 a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft valorizációs szorzószám: 2, évben ellátási alapként figyelembe vehető: Ft A további január 1-jétől április 30-áig terjedő időben elért - keresetei megegyeznek az 1. számú példában szereplő keresetekkel. Az évenként figyelembe vehető keresetek és az osztószámok összegzése Béridőszak Ellátási alap (Ft) Osztószám összesen: Az összes kereset és az osztószám hányadosaként az egy napi átlagkereset kerül meghatározásra, ezt évesíteni, majd az éves keresetből egy havit kell képezni, és ekkor kapjuk meg az átlagkereset összegét. Eszerint: / 4.444= 7.729,823 x 365= / 12= Ft.

19 19 Tehát a május 1-jétől induló öregségi teljes nyugdíj összege a 31 év szolgálati idő figyelembevételével a forint összegű havi átlagkereset 69 %-a, vagyis havi forint. A folyósítandó összeg a kerekítés után forint. 3. számú példa A harmadik példában szereplő adatok többsége szintén megegyezik az első és a második példában ismertetettekkel. Ebben a példában is május 1-jétől kerül sor az öregségi teljes nyugdíj megállapításra. A nyugdíjat igénylő az ezt megelőző napon szintén rendelkezik az öregségi nyugdíjra jogosító feltételekkel. Elismerhető szolgálati ideje azonos a második példában szereplő igénylőével, azaz 31 év. A nyugellátás alapját ugyancsak az január 1-jétől április 30-áig terjedő időtartam keresetei, jövedelmei képeznék, azonban ez a példabeli nyugdíjat igénylő sem dolgozott január 1-jétől július 30-áig, így keresettel, jövedelemmel sem rendelkezik. Ennek következtében az január 1-jétől április 30-áig terjedő időtartam naptári napjainak (8.887) felére, napra nincs jövedelme január 1-jétől csak napi keresettel rendelkezik, továbbá az évet megelőző időszakra kereseti adatai nem lelhetők fel, ezért a hiányzó időtartamra (191 napra) az átlagkeresete meghatározásához a minimálbér pótlásának szabálya kerül alkalmazásra. A pótlásnál figyelembe vehető legkisebb kötelező munkabér havi összegeit a 6. számú melléklet tartalmazza. A Tny. 22. (5) bekezdésének második mondata értelmében a nyugellátás megállapításának kezdő napjától folyamatosan visszaszámítva a hiányzó időre érvényes minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni arra a tartamra, amikor az igénylőnek nem volt nyugdíjjárulékalapot képező jövedelme. A példában ez a 2009., 2006., a és a évekre esik évben 335 napra volt keresete, ezért a minimálbérből 30 napra kell bért pótolni évben a minimálbér havi forint volt. Ezt az összeget a járuléktalanítást követően

20 20 ( Ft 17 % = Ft) kell hozzáadni a évben elért és figyelembe vehető forint tényleges keresetéhez ( ), ami forint jövedelmet jelent és 365 napra vonatkozik évben 365 napra kapott jövedelem Ft [ Ft-nak Ft + ( Ft-nak a 36 %-a = Ft)] a teljes évre képzett adó ( ) a évi adóval csökkentett jövedelem ( ) Ft Ft Ft Ft valorizációs szorzószám: 1,136 ennek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft évben 327 napra volt keresete, ezért a minimálbérből 38 napra kell bért pótolni évben a minimálbér forint volt, ennek napi összege : 30 = 2.083,33 a 38 napi összeg pedig forint. Ezt az összeget a járuléktalanítást követően ( Ft 14,2 % = Ft) kell hozzáadni a évben elért és figyelembe vehető forint tényleges keresetéhez ( ), ami forint jövedelmet jelent és 365 napra vonatkozik. A évi adó kiszámításának és a valorizációjának menete a következő évben 365 napra kapott jövedelem Ft [ Ft-nak Ft+( Ft-nak a 36 %-a= Ft] Ft Ft a teljes évre képzett adó ( ) Ft a évi adóval csökkentett jövedelem ) Ft valorizációs szorzószám: 1,275 enek megfelelően évben ellátási alapként figyelembe vehető Ft

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo Magyar joganyagok - 2009. évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1. oldal 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához 2017. december 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.04.03. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T/7414. számú törvényjavaslat

T/7414. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7414. számú törvényjavaslat az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (R.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés az Alaptörvényben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2017. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 15 % Minimálbér, bruttó: 127 500 forint Garantált bérminimum,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A NYUGDÍJ ÖSSZEGSZERŰSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

A NYUGDÍJ ÖSSZEGSZERŰSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A nyugdíj számításról közérthetően Szerző: Zelei Roland A Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály munkatársa 1081. Budapest, Fiumei út 19/a.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 98 százalékos mértékű különadó új szabályairól

T á j é k o z t a t ó a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 98 százalékos mértékű különadó új szabályairól T á j é k o z t a t ó a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 98 százalékos mértékű különadó új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2001. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. tartalmazó hatósági bizonyítvány.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. tartalmazó hatósági bizonyítvány. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A nyugdíj-kalkulátor az öregségi nyugdíj várható összegének meghatározására szolgál. Az alkalmazás a számítást az adott naptári évben hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi el.

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 2. oldal (4) Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 2. oldal (4) Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a Magyar joganyagok - 1997. évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A göngyölítéses módszer elvi leírása

A göngyölítéses módszer elvi leírása Tárgy: Elvi leírás az adóelőleg eltérő módszerrel történő levonásához 2012-re Készítette: Vántus Imre Telefon: 0630/9389241, 0676/505-818 Email: v.imre@parameter.hu Tisztelt NAV! Alábbiakban egy éves göngyölítésen

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 2. oldal (4) Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 2. oldal (4) Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a Magyar joganyagok - 1997. évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásró 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől EHO 2011: egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2011-ben. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, kifizetőt az általa magánszemélynek juttatott

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény (4) 5 Alapfogalmak Lezárva: 2008. március 31. 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-82/2018. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. március 07. 10:15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 29/2 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 29/2. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben