KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP /1-2F MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9."

Átírás

1 KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP /1-2F MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd :40:27

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Lovas Margaret Lektor: Kiss Jolán Borító: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó MAT9_TK.indd :40:28

3 A TANANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM 10 A tanulók gondolkodásának, matematikai problémamegoldó képességének a fejlesztése. Az általános iskolai hiányosságokkal küzdő tanulók számolási készségének javítása. A betűkifejezések biztos használata, az arányokkal és a százalékszámítással kapcsolatos feladatok helyes megoldása. A tanuló képes legyen módszeres munkavégzésre, meg tudja tervezni munkáját. Tudatosuljon a tanulókban, hogy a tanult matematika ismeretekre szükségük van a szakmában, tehát a matematika tanulása szükséges és hasznos. A továbbhaladáshoz szükséges minimális követelmények biztos teljesítése. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Szakmai kompetenciák Arányérzék Elemi számolási készség Mennyiségérzék KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Tudja biztonsággal és megfelelő sorrendben alkalmazni az alapvető aritmetikai műveleteket. Tudjon képleteket biztonsággal rendezni, keresett értéket kifejezni. Ismerje az egyenes, ill. fordított arányosság közti különbséget, és a feladatokban felismerje a megfelelő összefüggéseket. Ismerje és tudja a százalékérték, százalékláb, és a százalékalap közötti összefüggést, és ezt biztonsággal tudja alkalmazni. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

4 TANMENET Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Aritmetikai műveletek, algebrai átalakítások 3 45 perc Tanóra (45 perc) 2. Arányosságok, aránypárok felállítása 3 45 perc Tanóra (45 perc) 3. Százalékszámítási feladatok 3 45 perc Tanóra (45 perc) 4. Mérés-értékelés 1 45 perc Tanóra (45 perc) 4 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

5 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: ARITMETIKAI MŰVELETEK, ALGEBRAI ÁTALAKÍTÁSOK Sorszám: 1. Időtartam: 3 45 perc A tanítási egység típusa: Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A számok közötti műveletek és a műveleti sorrend alkalmazása a lehető legmagasabb szinten a négy alapműveletre vonatkozóan. Műveletek alkalmazása a közönséges törtekre. A közönséges és tizedes törtek közötti kapcsolat ismerete, és a váltási módszer megismerése. A betűkifejezések közötti műveletek megismerése. A betűkifejezések közötti műveletek elvégezhetőségének feltételei. Egyszerűbb fizikai és kémiai képletek felismerése, és a képletekből a keresett érték kifejezése. Tudja elvégezni a racionális számok körében a kijelölt műveleteket. Ismerje fel a valós és a racionális számokat. Tudja a két felírásmód közötti átjárhatóságot. Tudjon közönséges törtről tizedes törtre váltani. Tudja a véges tizedes törtek felírását közönséges tört formában. Ismerje meg a végtelen szakaszos tizedes törtek átírási módszerét. Ismerje a betűkifejezések szerkezetét. Legyen tisztában a polinomok alapvető tulajdonságaival. Tudja megkülönböztetni az algebrai kifejezéseket, ismerje a műveletek elvégezhetőségét. Tudja, hogy a képlet az mennyiségek közötti összefüggés. Tudjon képleteket biztonsággal rendezni. Borbás Lászlóné (2006): Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Füleki Lászlóné (szerk.) (1998): Matematika feladatgyűjtemény I., Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Kosztolányi Kovács Pintér Urbán Vince (2003): Sokszínű Matematika 9., Szeged: Mozaik Kiadó internetes hivatkozások: Petőcz György: Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások ( ) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rend. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR RÉSZLETES LEÍRÁSA A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Aritmetikai műveletek, algebrai átalakítások Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A számok közötti műveletek a mindennapi életben 2. Számok közötti műveletek: műveleti sorrend, helyi érték, közös nevező. 3. Racionális szám definíciója Valós szám definíciója Ismeretalkalmazás 10 Gyűjtőmunka Ablakmódszer Sorrendezés Műveleti képességek Összehasonlítás, Elemzés Következtetések levonása 4. A törtvonal jelentése Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Megbeszélés Ablakmódszerrel összevetik az eredményeket Egyéni munka Csoportlétszám max.4 fő 5 Tanári magyarázat Frontális osztálymunka 10 Megbeszélés Ablakmódszerrel összevetik az eredményeket Egyéni munka Tanulói jegyzet 1. feladat Az óra elején alakítsunk 4 fős csoportokat a hajlított véleményvonal segítségével. Ezt a csoportbontást használhatjuk a tananyag végéig. A csoportalkotáshoz használható állítások az 1. mellékletben találhatók. Mintafeladatok a tanulói jegyzetben: 2 3. feladat. A feladatok mennyisége tetszés szerint bővíthető. Szükség esetén feladatok: Borbás Lászlóné: Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára: 10. oldal feladat, 13. oldal feladat Elevenítsük fel a tanultakat a számhalmazokról Tanulói jegyzet: 4 5. feladat Borbás Lászlóné: Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára: 14. oldal 41/f feladat Oda kell figyelni arra, hogy minden tanuló tisztában legyen a műveleti sorrenddel. Mondjunk példákat a mindennapi életből azzal kapcsolatban, hogy milyen esetekben fontos ismerni a műveleti sorrendet (pl. elég-e a nálam lévő pénz 10 liter benzinre és egy autómosásra a benzinkútnál). A tanulócsoporttól függ a gyakorlás mennyisége. Feladatokat könyv nélkül is lehet felírni. Ha szükséges akár táblai egyéni feladatmegoldás is elképzelhető. N A megalakított csoportok végezzék el az osztást. 6 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Aritmetikai műveletek, algebrai átalakítások Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 5. Számok közönséges, ill. tizedes tört alakja 6. A véges, ill. végtelen szakaszos tizedes tört fogalma 7. Az átírási folyamat fontos lépése: véges tizedes tört átírása közönséges törtté; a végtelen szakaszos tizedes törtből eljárás segítségével közönséges tört készítése 8. Polinom fogalma Egytagú, ill. többtagú algebrai kifejezés Egynemű, ill. különnemű algebrai kifejezések Feltételek és következmények megállapítása Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 5 Megbeszélés Frontális osztálymunka 5 Tanári magyarázat Frontális osztálymunka 15 Tanári magyarázat Megbeszélés Szakértői mozaik 10 Tanári magyarázat Megbeszélés ablakmódszerrel Frontális osztálymunka Frontális osztálymunka A 4. feladat eredményei A csoportok által kapott eredményeket írjuk fel. Mondassuk ki a tanulókkal, hogy egy számnak lehet többféle alakja. Írassunk fel velük egész számot tört formában. Házi feladatok esetleg a tanulói jegyzetből is adhatók. A gyűjtési feladatokat a munkánkhoz viszont fel kell adni Írjunk fel a táblára a házi feladatból N Írjunk fel véges, ill. végtelen szakaszos tizedes törtet, és mutassuk meg az átírás módját. Gyakorlófeladatok a tanulói jegyzetben: 6 7. feladat Tanulói jegyzet: 8 9. feladat Feladatok: Borbás Lászlóné: Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára, 51. oldal feladat Matematika feladatgyűjtemény 95. oldal 4 5. feladat A magyarázat (5 perc) után gyakorolják az átírást. A két típusú feladatot egyszerre kapják meg a szakértők (5 perc). Megbeszélés (5 perc). A tanulócsoporttól függ a gyakorlás mennyisége. Feladatokat könyv nélkül is lehet felírni. Ha szükséges akár táblai egyéni feladatmegoldás is elképzelhető. A fogalmak tisztázása után csoportban oldjanak meg feladatokat. A feladatokat egyénileg oldják meg, majd az ablakmódszerrel összevetik az eredményeket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Aritmetikai műveletek, algebrai átalakítások Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 9. Ezek közötti műveletek elvégezhetősége 10. Mennyiségek jele Folyamatok leírása mennyiségek jeleivel Analízis Feltételek megállapítása Következtetés Ismeretalkalmazás Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Megbeszélés Szakértői mozaik 15 Gyűjtőmunka Ablakmódszer Szóforgó Tanulói jegyzet: 10. feladat Ha szükséges még feladat: Borbás Lászlóné: Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára, 51. oldal feladat Matematika feladatgyűjtemény 96. oldal feladat. Függvénytáblázat Kémia tankönyv Fizika tankönyv Csoportonként 2 feladat a h b e c f d g Utána beszéljük meg az eredményeket. A következő órára hozzák be a tanulók a függvénytáblázatot. Az előző órán már meglévő csoportok ablakmódszerrel egyeztessék az összegyűjtött képleteket és a tankönyvek segítségével, írjanak öszsze csoportonként 10 olyan képletet, amelyekben ismerik a betűk jelentését. 10 perc után beszéljük meg, hogy a gyűjtött képletekben valóban ismerik a betűk jelentését. A csoportok egymás után mondanak egy- egy képletet, felírjuk a táblára, amelyik csoportnál megvan, kipipálja. Így a végére nagyon sok képlet lesz a táblán. 8 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Aritmetikai műveletek, algebrai átalakítások Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 11. Fizikai, ill. kémiai képletek átalakítása, rendezése Csoportosítás Ismeretalkalmazás Mintakövetés Analógiák követése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 30 Megbeszélés Szakértői mozaik Frontális osztálymunka A mintafeladat megbeszélése Tanulói jegyzet: feladata frontálisan Tanulói jegyzet: 13. feladat A csoportok által összegyűjtött képletek A frontális magyarázat (15 perc). A csoportok által öszszegyűjtött általuk ismert képletekből válasszunk ki négyet. A négyfős csoportokat osszuk fel 4 különböző szakértői csoportba. Minden csoport kapjon egy képletet. A képletből fejezzenek ki a diákok két mennyiséget (5 perc). Visszarendeződés után magyarázzák el a végeredményt társaiknak (5 perc). Véletlenszerű választással magyarázzák el a megoldást (5 perc). Mindenképp fontos házi feladat ismét a gyűjtőmunka. Házi feladat a tanulói jegyzetben. Beszéljük meg a tanulókkal, hogy mit kell érteni azon, hogy egyenesen arányos (itt még nincs szükség pontos definícióra). PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: ARÁNYOSSÁGOK, ARÁNYPÁROK FELÁLLÍTÁSA Sorszám: 2. Időtartam: 3 45 perc A tanítási egység típusa: Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Az egyenes arányosság felismerése. A fordított arányosság felismerése. Az összetartozó értékpárok megtalálása, és ezek segítségével az arányok ábrázolása. Más arányossági következtetési szemlélet fejlesztése. A becslés jelentőségének növelése a végeredmény helyességének ellenőrzése céljából. A származtatott mértékegységek megismerése, és az azonos mértékrendszer használatának tudatosítása. Ismerje fel az egyenes arányosságban lévő mennyiségeket konkrét feladat kapcsán. Tudja ábrázolni az összetartozó értékpárokat. Ismerje fel a fordított arányosságban lévő mennyiségeket konkrét feladat kapcsán. Tudja ábrázolni az összetartozó értékpárokat. Tudja eldönteni, hogy nem egyenes, ill. fordított arányosság áll fenn. Próbálja megbecsülni a feladatok megoldásának nagyságrendjét. A becslés segítségével tudja eldönteni, hogy a kapott eredmény helyes, vagy sem. Tudja, hogy a helyes eredményhez fontos a mértékegységek átváltása, az azonos mértékrendszer használata. Számológép Számítógép 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Petőcz György: Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások ( ) oldalon: matematika 9. osztály algebra Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás Egyenes és fordított arányosság 10 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR RÉSZLETES LEÍRÁSA A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Arányosságok, aránypárok felállítása Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Arányos mennyiségek felismerése 2. Egyenes arányosság fogalma Aránypár Arányossági tényező 3. Egyenes arányosságot megadó függvény grafikonja 4. Az egyenes arányosság a mindennapi életben Összefüggések felismerése Problémafelismerés Problémaelemzés Megoldástervezés Az adatok között összefüggés-teremtés Analízis Matematikai összefüggések modellezése Probléma felismerés Összefüggések felismerése Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 5. Fordított arányosság fogalma Probléma felismerés Problémaelemzés Megoldástervezés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 5 Megbeszélés Egyéni munka 5 Megbeszélés Egyéni munka 10 Megbeszélés Egyéni munka 5 Gyűjtőmunka Szóforgó 5 Megbeszélés Egyéni munka Tanulói jegyzet 14. feladat Beszéljük meg a feladat megoldását A tanulói jegyzet példájának megbeszélése után Tanulói jegyzet: feladat Tanulói jegyzet: 17. feladat A táblázatok összetartozó értékpárjaiból számoltassunk arányossági tényezőt. A magyarázathoz használható a weboldal Egyenes arányosság Ábrázolás után beszéljük meg a grafikon jellemzőit. A magyarázathoz használható a weboldal: Egyenes és fordított arányosság: Prezentáció 5. dia Tanulói jegyzet: 18. feladat Néhány példát soroljanak is fel az összegyűjtöttekből A tanulói jegyzet példájának megbeszélése után Tanulói jegyzet feladat A táblázatok összetartozó értékpárjaiból számoltassunk arányossági tényezőt. A magyarázathoz használható a weboldal A fordított arányosság fogalma PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Arányosságok, aránypárok felállítása Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. A fordított arányosság grafikonja hiperbola 7. A fordított arányosság a mindennapi életben 8. Más típusú arány a mindennapi életben 9. Arányossági feladatok eredményének becslése 10. Arányossági feladatok eredményének becslése Az adatok között összefüggés-teremtés Analízis Matematikai összefüggések modellezése Problémafelismerés Összefüggések felismerése Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Probléma felismerés Összefüggések felismerése Adatgyűjtés megadott szempontok alapján A várható eredmény becslésének képessége Próbálkozási hajlandóság Értékelés Korrekció, önkorrekció Önkontroll igénye Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Megbeszélés Egyéni munka 5 Gyűjtőmunka Szóforgó 10 Gyűjtőmunka Szóforgó 10 Megbeszélés Egyéni munka 10 Megbeszélés Tanulói jegyzet 21. feladat Ábrázolás után beszéljük meg a grafikon jellemzőit. A magyarázathoz használható a weboldal: Egyenes és fordított arányosság Prezentáció 6. dia Tanulói jegyzet: 22. feladat Néhány példát soroljanak is fel az összegyűjtöttekből Tanulói jegyzet 23. feladat Néhány példát soroljanak is fel az összegyűjtöttekből Prezentáció 7. dia A tanulói jegyzet példájának megbeszélése után Tanulói jegyzet feladat Nézzük meg, hogy a becslés mennyire volt pontos. Tanulói jegyzet: 26. feladat A csoportokban mindenki egy feladatot old meg (3 perc). Minden feladatot más csoportbeli tanuló magyaráz el a táblánál. Dicsérjük a hibátlan csoportokat. 12 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Arányosságok, aránypárok felállítása Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 11. Arányossági feladatok a kémiában 12. Az alapmértékegységek ismerete 13. Az összetett mennyiségek ismerete (pl. sebesség, sűrűség, Ft/db, népsűrűség: db/ m2 stb.). A várható eredmény becslésének képessége Ismeretek alkalmazása Mérés és összehasonlítás képessége Mérés és összehasonlítás képessége Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Tanári magyarázat Megbeszélés Diákkvartett 10 Tanári magyarázat 10 Gyűjtőmunka Szóforgó Frontális osztálymunka Frontális osztálymunka Tanulói jegyzet mintafeladatai alapján Tanulói jegyzet: 27. feladat Szükség esetén mintafeladatok és feladatok az alábbi weboldalon pdf/szamitasok.pdf Alapmértékegységek ismertetése N A mintafeladatok alapján magyarázzuk el a koncentrációszámítás lényegét, majd a 20-as feladat. A csoportokban mindenki egy feladatot old meg (3 perc). A feladatokat diákkvartett módszerével írjuk fel a táblára. Dicsérjük a hibátlan csoportokat. Hozassuk el következő órára a függvénytáblázatot. Tanulói jegyzet: 28. feladat Néhány példát soroljanak is fel az összegyűjtöttekből 14. Mértékegységek átváltása Összehasonlítás Mérés és összehasonlítás képessége 15. A mértékegység átváltásának szükségessége konkrét feladatok esetében Összefüggések felismerése Matematikai szövegértőképesség A várható eredmény becslésének képessége Ellentmondások felismerésének képessége 10 Megbeszélés Egyéni munka 15 Megbeszélés Szakértői mozaik Tanulói jegyzet: 29. feladat Az átváltáshoz segítség a prezentáció 8. diáján. Ellenőrizzük a helyes átváltást! Tanulói jegyzet: 30. feladat A csoportok végeredményeit egyeztessük PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: SZÁZALÉKSZÁMÍTÁSI FELADATOK Sorszám: 3. Időtartam: 3 45 perc A tanítási egység típusa: Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Ismerje a százalék fogalmát. Értse a százalék és a törtrész közötti összefüggést. Értse a százalék és az egyenes arány közötti összefüggést. Tudja a valóságban előforduló problémákra a matematikai összefüggéseket alkalmazni. Ismerje és tudja a százalékérték, százalékláb, és a százalékalap közötti összefüggést. Értse a törtrész és a százalék közötti összefüggést. Értse az egyenes arány és a százalék közötti összefüggést. Tudja biztonsággal használni a keresztszabályt. Tudja biztonsággal alkalmazni a megtanult összefüggést. Tudjon a szöveg alapján matematikai sémát felállítani. Számológép Csoportonként egy számítógép internet kapcsolattal MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR RÉSZLETES LEÍRÁSA A TANÍTÁSI EGYSÉG - TÉMAKÖR CÍME: Százalékszámítási feladatok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Módszer Munka-forma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 1. A százalék fogalma: a) százalékérték, b) százalékláb, c) százalékalap 2. A százalék a mindennapi életben 3. A százalék egyszerű alkalmazása 4. A százalék és a törtrész kapcsolata 5. A százalék és az arányosság kapcsolata 6. A százalék és az arányosság a kémiai számításokban 7. A hétköznapi szöveg lefordítása a matematika nyelvére A valóságbeli problémák matematikai értelmezése Emlékezet Összefüggések felismerése Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Problémafelismerés 10 Tanári magyarázat Frontális osztálymunka 10 Gyűjtőmunka Szóforgó Ablakmódszer Alkalmazás 10 Önálló tevékenység Összehasonlítás Következtetés Indoklás Összehasonlítás Következtetés Indoklás Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése Matematikai szövegértőképesség Probléma felismerés Megoldástervezés 15 Megbeszélés Frontális osztálymunka Egyéni munka 20 Megbeszélés Szakértői mozaik Elevenítsük fel a százalékszámításról tanultakat Tanulói jegyzet: 31 feladat N Egyéni munka Tanulói jegyzet: 32. feladat Segítségképpen, ha szükséges: viewpage.php?page_id=86 Frontális osztálymunka 25 Megbeszélés Frontális osztálymunka Egyéni munka A mintafeladat megbeszélése után Tanulói jegyzet: 33. feladat 45 Kreatív feladat Tanulói jegyzet 36. feladat 2. melléklet Tanulói jegyzet: 34. feladat Ha szükséges feladat még: hu/erettsegi/szazalek.html Tanulói jegyzet: 35. feladat Ha szükséges még gyakorlófeladat: N N Miután megkapták a feladatot, ki kell jelölni, hogy melyik számítógépnél melyik bank ajánlatának lehet utánanézni. Ekkor a csoportokból odagyűlhetnek az adott bank felelősei (mint a szakértői mozaiknál) és megnézhetik a szükséges információkat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS Sorszám: 4. Időtartam: 1 45 perc A tanítási egység típusa: Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A továbbhaladáshoz szükséges minimális követelmények biztos teljesítése. Tudjon a valós számkörön belül helyesen műveletet elvégezni Tudjon képleteket rendezni Tudjon arányossági feladatokat megoldani Tudja a százalékszámítással kapcsolatos feladatokat megoldani A tanuló képes legyen módszeres munkavégzésre, meg tudja tervezni munkáját Tudja teljesíteni a középszintű érettségi követelményeit Számológép 1 db számítógép Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Kapcsolódó prezentáció: Számonkérés (MAT9_TP4.ppt) 16 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR RÉSZLETES LEÍRÁSA A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: Mérés-értékelés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Számon kérő dolgozat Problémafelismerés Problémaelemzés Megoldástervezés Döntéshozás Értékelés Tájékozódás az időben Önállóság Értékelés Figyelem Összehasonlítás Értékelés Korrekció Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 30 Önálló tevékenység Egyéni munka MAT9_TP4.ppt A prezentáció időzített. Minden feladat 5 percig van a tanulók előtt. 15 Megbeszélés Egyéni munka 3. melléklet A tanulók cseréljenek a szomszédjukkal, és javítsuk ki a dolgozatot közösen. Csak %-os formában értékeljünk! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

18 1. MELLÉKLET A csoportalkotáshoz használható állítások a következők lehetnek: a) Szeretem a matematikát és fontosnak tartom a mindennapi életben. b) Kevésbé szeretem a matematikát, de ennek ellenére fontosnak tartom a mindennapi életben. c) Nem szeretem a matematikát, de elismerem, hogy fontos a mindennapi életünkben. d) Nem szeretem a matematikát és nem is tudom, hogy a mindennapi életben hol lesz rá szükségem. e) Nagyon nem szeretem a matematikát, és nem is igazán érdekel, hogy hol lehet használni a mindennapi életben. 18 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

19 2. MELLÉKLET KREATÍV FELADAT Időtartam: Cél: Tanulói tevékenységek Tanári instrukciók Tárgyi feltételek Értékelési szempontok Információforrások, ajánlott irodalom BEFEKTETÉSI JAVASLAT KÉSZÍTÉSE 45 perc Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján Adatok rangsorolása megadott szempontok (lényegkiemelés) Az adatok között összefüggés-teremtés megadott szempontok alapján Következtetés Döntéshozás (indoklás) Segítőkészség Alkalmazkodás Szövegalkotás szóban vagy írásban Csoportalakítás, szerepelosztás, csoportszabályok Gyűjtőmunka Összehasonlítás Az osztály tagjainak heterogén négyfős csoportokba rendezése egy kooperatív csoportalakítási technikával Projektindító beszélgetés tartalma: a projekt célja, a projekt produktuma, a munka folyamata és annak dokumentálása, a probléma- konfliktuskezelés Figyeljünk arra, hogy a különböző bankok ajánlatával más-más tanuló foglalkozzon! Az utolsó 5 percben csoportonként egy ember ismertesse a javaslatukat Számítógép csoportonként 1 db A következtetés helyességének megfelelő indoklása PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :40:28

20 3. MELLÉKLET 1. Dolgozat megoldása 2. a) = + + = = pont 1 pont 1 pont 1 pont = = 1 pont pont 1 pont 10 pont 11 dl = 1, 1 dl ananászlé kerül bele. 1 pont 10 b) 149l 13dl = 149l 1,3l = 147, 7l marad a tóban 1 pont 1 pont 1 pont a) 8 db 24 kg 1 pont 15 db x kg 1 pont x = = 45 k g a 15 db dinnye 1 pont 8 1 pont 10 pont b) 2 óra 20 perc = 140 perc 1 pont Fordított arány miatt: 1 pont = 8 x 1 pont x = = 87, 5 perc 1 pont 8 1 pont azaz 1 óra és 27,5 perc alatt lesznek kész 1 pont 3. a) 24 km 60 perc 1 pont x km 200 perc 1 pont x = = 80 km t 60 tesz meg 200 perc alatt 1 pont 1 pont 20 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:28

21 pont 100 = 66,67% -a a teljes útnak 1 pont 11 pont b) 15 0,18 = 2,7 l tömény sósav 1 pont 28 0,32 = 8,96 l tömény sósav 1 pont 11,66 l tömény sósav lesz 43l oldatban. 1 pont 11, = 27,12% -os lesz az oldat. 1 pont 43 1 pont a) 36 l 80% 1 pont x l 100% 1 pont x = = 45 l volt eredetileg az edényben 1 pont 80 1 pont b) 3,5 kg dkg = 3,5 kg - 1,05 kg = 2,45 kg a veszteség 1 pont 1 pont 1 pont 9 pont 5. 1 pont a veszteség 1 pont a) 7x 2 xy 1 pont b) 5x 3 +2,5x 3 y- 1,5xy 1 pont c) 6x+10 12y+15x+3 9y = 21x 21y+13 1 pont 4 pont 1 pont 6. a) T; a; m a 1 pont+1 pont+1 pont 2T m a = 2 pont a b) s; a; t 1 pont+1 pont+1 pont 10 pont 2s a = 2 pont 2 t PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F MAT9_TK.indd :46:49

22 Összpontszám: 54 pont kiváló ügyes egész jól megy megfelelő 0 9 tanulnod kell még 22 MATEMATIKA TANÁRI KÉZIKÖNYV 9. ÉVFOLYAM MAT9_TK.indd :40:29

23 MAT9_TK.indd :40:29

24 MAT9_TK.indd :40:29

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

Települési ismeretek

Települési ismeretek Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd 1 2010.08.13. 13:13:31

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése Digitális

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 10 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése Kiss Irén Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése A követelménymodul száma: 1429-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V KÉMIA 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára 5.20 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0056 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Iterköz//30/Rea//Ált Informatika közös szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. Számfogalmak kialakítása:

Részletesebben

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Helyi tanterv Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára 1 Emelt szintű matematika 11 12. évfolyam Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét - 1 - Az óraszámok az AROMOBAN követhetőek nyomon! A tananyag feldolgozása a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA (Mozaik, 013) tankönyv és a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola intézményi közzétételi listája tagintézményenként 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (3) alapján

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben