AJÁNLÓ évfolyam Számtan, algebra... 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24"

Átírás

1 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés egyszerre többoldalú, ami lehetővé teszi az ismeretszerzés sokkal hatékonyabb módját azoknál a tantárgyaknál is, ahol kevesebb lehetőség nyílik látványos szemléltetésre. A multimédiás oktatóprogramok többsége felhasználóbarát, használata minimális számítástechnikai ismereteket igényel a pedagógustól, és a gyermektől is, így széleskörű elterjedésükre is lehetőség nyílik. A multimédiát felhasználó tanulás során az ismeretek elsajátítási aránya lényegesen javulhat, miközben a tanulásra fordított idő jelentősen csökken. A hagyományos tanulás során a tanár többnyire az átlagos tanuló tempójában halad, kevesebb lehetősége van folyamatos differenciálásra, így előfordul, hogy a jobb tanulók lassabb tempóban haladnak, a gyengébbek pedig ennek ellenére lemaradnak. A számítógépes oktatással elérhető az, hogy a tanuló az elsajátítandó anyagban saját képességeihez mérten haladjon. Tartalom AJÁNLÓ évfolyam... 2 Számtan, algebra... 2 Sorozatok függvények... 9 Geometria, mérés Valószínűség, statisztika évfolyam Számtan, algebra Geometria, mérés Valószínűség, statisztika évfolyam Számtan, algebra Geometria, mérés Valószínűség, statisztika évfolyam Számtan, algebra Sorozatok, függvények Geometria, mérés Valószínűség, statisztika Tehetséggondozáshoz az 1 4. évfolyamon oldal

2 1. évfolyam Számtan, algebra 2. oldal

3 Természetes számok 0 20-ig. A számfogalom építésének előkészítése: tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Darabszám, mérőszám, sorszám. Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása növekvő és csökkenő sorrendben. 1 /hét Szoftverek használatának bemutatása mintapéldákon. Egyéni, kiscsoportos (2 3 tanuló egy gépnél), frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés I Szoftver: ATEK ISKOLA 1. osztályosoknak atematika-oktató program 5-7 éves gyerekeknek Összeadás, kivonás (Woodstone Interactive CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) WIN95/98, 486 DX vagy Pentium processzor, 1 B szabad HDD terület, CD-RO meghajtó, 32 B RA Szoftver: Comenius Logo/ Demoprogramok / Brekik (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: számítógép WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Fantasztikus atekváros/csoportok és számok párosítása (Automex Kft., Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) WIN 95, 8x CD-RO Szoftver: Tudorka matematikai készségfejlesztő CD-RO 6 logikai játék 4-8 éves korig/számmemória; Számrajz (Travelbox Hungária Kft.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: Számoljunk együtt Sünivel Vár a számok birodalma; Játékos oktató szoftver 6-10 éves korosztály számára/színek, számok, halmazok (Automex Kft.) Pentium II. 300 hz számítógép, S WIN98, 2000 operációs rendszer, 32 B memória (64 B ajánlott), 24 x vagy gyorsabb CD-RO meghajtó, 800x600 True color felbontású videokártya Szoftver: Ismerd meg a számokat! Bagoly Doktor sorozat 3-6 éveseknek (Woodstone Interactive CD- 3. oldal RO Fejlesztő és Kiadó Kft.)

4 egfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenység útján. 20-as számkörben a szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása történik a szoftverek segítségével. A darabszám, mérőszám, sorszám helyes használata. A bő szoftverajánlatból inkább javasolt azoknak a programoknak a használata, ahol témakörök választhatók, vagyis feladattípusok, mert azokkal jobban lehet dolgozni az óra szorosan vett anyagának megfelelően. A többi szabadidős, napközis foglalkozások keretében képességfejlesztő játékként jól alkalmazható. ATEK ISKOLA Számolj velünk! néven fut telepítéskor! A Bagoly Doktor szoftver minden leckéjéhez 3 feladat kapcsolódik, előbb tanít (élő emberi hanggal), majd számon kér, de csak a helyesen megoldott feladat után lehet továbblépni. 4. oldal

5 Számfogalom a húszas számkörben Számok tulajdonságai: a számok jele; összeg- és különbségalakjaik, a számok bontott alakja, leolvasása kirakásról, rajzról; számjegyek száma, páros, páratlan számok. Számok kapcsolatai: nagyságrend, számszomszéd. Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen. 1/hét A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos A már tanult ismeretek bővítése, ismétlése után egyéni és kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás I Szoftver: UBI KIDS/ Rayman atek és olvasás 6 éveseknek/összehasonlítás, helyi értékek vizsgálata (CD ultimédia Europress Hungary) 486 DX 266, 8 B RA, 2x CD- RO meghajtó Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver l. osztályosoknak/ Számok felbontása 0-20-ig; Hányadik a sorban? Páros, páratlan (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Comenius Logo/ Demoprogramok / Brekik (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anó atek éveseknek /Számfogalom, többkevesebb, kisebb, nagyobb, egyenlő, sorbarendezés, páros és páratlan, számegyenes (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Szoftver: Ismerd meg a számokat! Bagoly Doktor sorozat 3-6 éveseknek (Woodstone Interactive CD- RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) PC 486, 32 B RA, WIN3.1/95/8/NT, 1 B HDD,640x szín Szoftver: Játékos atek Klub 5. oldal /számok kirakása színes rudakkal (Cyberston Entertainment CD-

6 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség fejlesztendő. Válogató, osztályozó és rendszerező, absztrakciós képesség. A műveletek egyhangú gyakorlását teszi változatossá a szoftverek különböző játékos környezete, ezáltal növelve a motivációt, mely az eredményesség növekedéséhez vezet. A ATEATIKA gyakorló 1. osztályosoknak program lehetőséget ad a differenciálásra, a feladatok a gyermek egyéni képességeihez igazíthatóak. 6. oldal

7 űveletek értelmezése, műveletvégzés Többtagú összeadások. Két halmaz egyesítése hozzátevéssel, egy halmaz felbontása elvétellel konkrét esetekben Számok bontása két szám összegére. Hiányos műveletek hiányzó számának pótlása. 3 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás; szoftverben beépített értékelés I Szoftver: Tudorka matematikai készségfejlesztő CD-RO 6 logikai játék 4-8 éves korig/csigaverseny; Számrács (Travelbox Hungária Kft.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver l. osztályosoknak/ Többtagú összeadás, pótlás; Összeadás, kivonás pótlása 20-ig (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anó atek éveseknek /Bontások kiegészítéssel, összeadás, kivonás 20-as számkörben (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, Szoftver: Játékos atek Klub (Cyberston Entertainment CD- RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) Pentium 166 hz X IB kompatibilis számítógép, WIN95/98, 32 B memória (ajánlott 64 B), 16 bites színskála, 640x480 vagy 600x800, 4 x CD-RO meghajtó, 72 B szabad tárkapacitás Számok közötti összefüggések felismerésének képessége, valamint a műveletek értelmezésének képessége, számolási eljárások készségének fejlesztése. Absztraháló és konkretizáló képesség. 7. oldal

8 Az aritmetikai műveletek gyakorlására készült programokat délutáni napközis foglalkozások idején, heti néhány alkalommal, akár10-20 percre is jól lehet használni. A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. Összefüggések szöveges feladatokban. Tevékenységről, képről szöveges feladat alkotása. Szövegről számfeladat alkotása. űveletek értelmezése szöveg alapján. 3 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, kiscsoportos, frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés Valós helyzetekből kiindulva lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása történik a matematikai problémák szöveges megfogalmazásával. I Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver l. osztályosoknak / Szöveges feladatok (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: UBI KIDS/ Rayman atek és olvasás 6 éveseknek (CD ultimédia Europress Hungary) 486 DX 266, 8 B RA, 2x CD- RO meghajtó Amennyiben a gyerekek tanulnak informatikát, a Szöveges feladatok témakörei előtt javasolt informatika órán az Algoritmus témakörének feldolgozása játékos feladatokkal, illetve a két tantárgy folyamatos integrációja. A ATEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy több témakört kombináljunk, így nem válik sablonossá a feladatmegoldás. 8. oldal

9 Sorozatok függvények Sorozatok Sorozatok folytatása megadott, választott, felismert szabály alapján. Számsorozat képzése növekvő, csökkenő sorrendben. 4 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás I Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver l. osztályosoknak/ Számsorok 2-5-ös (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Játssz és tanul Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/számok sorbarendezése (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Szoftver: anó atek éveseknek /Sorozatkészítés (Profi- édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Összefüggéseket felismerő és rendező képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével. Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok, összefüggések megfogalmazásának képessége. A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. A speciális problémákkal küzdő gyermekek (dysgrafia, dyscalculia) is jól fejleszthetők, mert a billentyűzet segítségével kell megoldani a feladatokat, és sok esetben képi szemléltetés teszi érthetőbbé a példákat. 9. oldal

10 Függvények Egyszerű függvénykapcsolatban levő elemek párosítása. Szabályjátékok. 4 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Többféle szabály felismerésének képessége, keresés megadott elemű sorozatokhoz. Egyéni, kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás; szoftverben beépített értékelés Szoftver: anó atek éveseknek /Szabályjátékok (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver l. osztályosoknak/it csinál a gép? (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben A szabályjátékok számítógépen való bemutatása nemcsak a gépjáték, függvények tananyag jobb megértését szolgálja, hanem elképzelhetőbbé teszi a számítógép Neumann-féle felépítését is (be-, kimenő adatok). A ATEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy több témakört kombináljunk, így nem válik sablonossá a feladatmegoldás. 10. oldal

11 Geometria, mérés Geometria Síkidomok előállítása tevékenységgel. Sík- és térbeli alakzatok szétválogatása tulajdonságok alapján. Geometriai tulajdonságok felismerése, viszonyítások, összehasonlítások. 3 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, kiscsoportos, frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés Ú I Szoftver: Játssz és tanul Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/alakzatok, geometriai testek (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Szoftver: Számoljunk együtt Sünivel Vár a számok birodalma; Játékos oktató szoftver 6-10 éves korosztály számára/formák és alakzatok (Automex Kft.) Pentium II. 300 hz számítógép, S WIN98, 2000 operációs rendszer, 32 B memória (64 B ajánlott), 24 x vagy gyorsabb CD-RO meghajtó, 800x600 True color felbontású videokártya Szoftver: Ismerd meg a színeket és a formákat Bagoly Doktor sorozat 3-6 éveseknek (Woodstone Interactive CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) PC 486, 32 B RA, WIN3.1/95/8/NT, 1 B HDD,640x szín Szoftver: Fantasztikus atekváros 2. (Automex Kft., Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) IB PC 486, 8x CD-RO meghajtó, 8B RA, WIN 95/98. Tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása. Testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, azonosságok és különbözőségek kifejezésének képessége. Válogatás, sorba rendezés. 11. oldal

12 A Bagoly Doktor szoftver minden leckéjéhez 3 feladat kapcsolódik, előbb tanít (élő emberi hanggal), majd számon kér, de csak a helyesen megoldott feladat után lehet továbblépni. A Fantasztikus atekváros 2. szoftver fokozza a tanulás közbeni élményt szórakoztató animációival, életszerű példáival; a tanulók igényeinek megfelelően állíthatók a nehézségi szintek. Geometria Tájékozódás, helymeghatározás; irányok, irányváltoztatások. 3 Programok eszközeinek bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Tanult ismeretek alkalmazása játékos egyéni vagy kiscsoportos feladatmegoldással Szoftver: Comenius Logo/ Teknőcgrafika; Demojátékok / Szedd! (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Comenius Logo/ Gyerekjátékok/ Süni és a Vonat (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Az okos játékszoba/útvesztők (Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) WIN95, 8x CD-RO Tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével. Helymeghatározó képesség szóban, rajzban; ilyen tartalmú közlések megértése, követése, tanult kifejezések alkalmazásának képessége fejleszthető. Bármelyik Logo-változattal való mindenfajta műveletvégzés kimondottan az irányok begyakorlását segíti. Tantárgyi koncentrációra nyílik lehetőség e tananyagnál a rajz és az informatika tantárgygyal. 12. oldal

13 érés. értékegységek: méter, kilogramm, liter. Az idő: hét, nap, óra. 3 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Becslés, mérés képességének fejlesztése. Összehasonlító, megkülönböztető képesség alakítása. A már tanult ismeretek bővítése után egyéni és kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás I Szoftver: Játssz és tanul Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/időmeghatározás (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Szoftver: atematika 1-4./atematika éveseknek/értékegységek (Dr. Hibbey) CPU 486, WIN 95/98/E, 16 B RA, 800x600 képernyőfelbontás, CD-RO meghajtó Szoftver: anó atek éveseknek /liter, deciliter (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód értékegység átváltásokhoz kizárólag ellenőrzésre, gyakorlásra javasolt a számítógép használata. A gyerekek előbb saját tapasztalati úton érzékeljék a mérőeszközöket, a valódi méréseket. A atematika 1-4. Dr. Hibbey szoftverről egyszerre mindig csak egy témakör telepíthető! 13. oldal

14 Valószínűség, statisztika Események, ismétlődések játékos tevékenység során. 2 Új anyag bemutatása példákon, szoftverhasználat bemutatása Kiscsoportos, frontális A tanult ismeretek alkalmazása játékos csoportos feladatmegoldással Ú Szoftver: Ismerd meg a színeket és a formákat Bagoly Doktor sorozat 3-6 éveseknek (Woodstone Interactive CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) PC 486, 32 B RA, WIN3.1/95/8/NT, 1 B HDD,640x szín Szoftver: Fantasztikus atekváros 2./ Grafikonok, táblázatok (Cyberstone Entertainment CD- RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) IB PC 486, 8x CD-RO meghajtó, 8 B RA, WIN 95/98. atematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével. A megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése valószínűségi játékokkal. A Fantasztikus atekváros 2. szoftver fokozza a tanulás közbeni élményt szórakoztató animációival, életszerű példáival; a tanulók igényeinek megfelelően állíthatók a nehézségi szintek. 14. oldal

15 2. évfolyam Számtan, algebra Számfogalom a százas számkörben Számok írása, olvasása 100-ig. Római számok írása, olvasása az I, V, X jelek segítségével. Számok bontása tízesek és egyesek összegére. Számok nagysága, számszomszédok. 6 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, kiscsoportos, frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés I Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/ Kerek tízesek és egyesek összeadása, kivonása (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: atematika 1-4./atematika éveseknek/római számok (Dr. Hibbey) CPU 486, WIN 95/98/E, 16 B RA, 800x600 képernyőfelbontás, CD-RO meghajtó Szoftver: anó atek éveseknek /Számolás 100-ig, római számok (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Analóg gondolkodás fejlesztése. Összefüggések felismerésének, viszonyítási képességek fejlesztése. Absztrakciós képesség, algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Önállóság a feladatvégzésben. A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. A ATEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy több témakört kombináljunk, így nem válik sablonosság a feladatmegoldás. A atematika 1-4. Dr. Hibbey szoftverről egyszerre mindig csak egy témakör telepíthető! 15. oldal

16 űveletek értelmezése, műveletvégzés. Összeadás, kivonás értelmezésének kiterjesztése a százas számkörre. 1 2/hét A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás; szoftverben beépített értékelés I Szoftver: UBI KIDS/ Rayman atek és olvasás 7 éveseknek (CD ultimédia Europress Hungary) 486 DX 266, 8 B RA, 2x CD- RO meghajtó, SVGA monitorvezérlő Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/kerek tízesek és egyesek összeadása és kivonása; Kétjegyűek és egyesek összeadása és kivonása; Kétjegyűek összeadása, kivonása 100-ig; Többtagú összeadás, pótlás 100-ig; Összeadás, kivonás számegyenesen (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95 vagy újabb változat, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anó atek éveseknek /Összeadás, kivonás 100-as számkörben, több tag összevonása (Profi-édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Értelmezés rajzról, jelekről. A tevékenység megfogalmazása. Összefüggések felismerése. Emlékezet-, és analóg gondolkodás fejlesztése. Kételkedés, ellenőrzés, igazolás, szóbeli számolási képesség fejlesztése. A műveletek egyhangú gyakorlását teszi változatossá a szoftverek különböző játékos környezete, ezáltal növelve a motivációt, mely az eredményesség növekedéséhez vezet. A ATEATIKA gyakorló 2. osztályosoknak program lehetőséget ad a differenciálásra, a feladatok a gyermek egyéni képességeihez igazíthatóak. 16. oldal

17 A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. A speciális problémákkal küzdő gyermekek (dysgrafia, dyscalculia) is jól fejleszthetők, mert a billentyűzet segítségével kell megoldani a feladatokat, és sok esetben képi szemléltetés teszi érthetőbbé a példákat. 17. oldal

18 űveletek értelmezése, műveletvégzés. Szorzás, osztás, bennfoglalás értelmezése a százas számkörben. Szorzás és osztás kapcsolata. 1 2/hét A szoftverek használatának bemutatása, új anyag feldolgozás esetén mintapéldákkal figyelemfelkeltés. Egyéni, kiscsoportos, frontális Frontális új anyag feldolgozás; egyéni vagy csoportos feladatmegoldás; a szoftverekben beépített értékelés is található. Ú I Szoftver: ATEK ISKOLA 2. osztályosoknak atematika-oktató program 6-8 éves gyerekeknek Szorzás (Woodstone Interactive CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) WIN95/98, 486 DX vagy Pentium processzor, 1 B szabad HDD terület, CD-RO meghajtó, 32 B RA Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/ Számok 2-, 3-szorosa, fele, harmada; Szorzás 2-vel 10-zel; aradékos osztás 2- vel 10-zel (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Játssz és tanul Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/szorzás 20-ig; Osztás (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Szoftver: atematika 1-4./atematika éveseknek/szorzás, osztás (Dr. Hibbey) CPU 486, WIN 95/98/E, 16 B RA, 800x600 képernyőfelbontás, CD-RO meghajtó Szoftver: anó atek éveseknek /Szorzás, osztás (Profi- édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x 18. CD- oldal RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód

19 Az összeadás és a szorzás kapcsolatának megértése. Emlékezetfejlesztés, analóg gondolkodás. Szóbeli számolási képesség fejlesztése. Szóbeli kifejező képesség fejlesztése a megfigyelések, bizonyítások megfogalmazásával. Érdekességek, szabályosságok megfigyelése a szorzó- és bennfoglaló táblákon. űveletvégzés algoritmus alapján. A műveletek egyhangú gyakorlását teszi változatossá a szoftverek különböző játékos környezete, ezáltal növelve a motivációt, mely az eredményesség növekedéséhez vezet. A ATEATIKA gyakorló 2. osztályosoknak program lehetőséget ad a differenciálásra, a feladatok a gyermek egyéni képességeihez igazíthatóak. A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. A atematika 1 4. Dr. Hibbey szoftverről egyszerre mindig csak egy témakör telepíthető! Összefüggések, kapcsolatok. Egyenes és fordított szövegezésű egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása. 4 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/ Szöveges feladatok (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: atematika 1-4./atematika éveseknek/szöveges feladatok (Dr. Hibbey) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, CPU 486, WIN 95/98/E, 16 B RA, 800x600 képernyőfelbontás, CD-RO meghajtó Problémamegoldó képesség, kreativitás fejlesztése az egyszerű szöveges feladatok megoldásán keresztül. egoldási lépések kialakítása, alkalmazása. Lényegkiemelő képesség fejlesztése. Amennyiben a gyerekek tanulnak informatikát, a Szöveges feladatok témakörei előtt javasolt informatika órán az Algoritmus témakörének feldolgozása játékos feladatokkal, illetve a két tantárgy folyamatos integrációja. A ATEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy több témakört kombináljunk, így nem válik sablonossá a feladatmegoldás. 19. oldal

20 Sorozatok, függvények. Egyenletesen növekvő vagy csökkenő sorozatok. Gépjátékok összetartozó elempárok. Függvénytáblázat kiegészítése, leolvasása. 5 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos A már tanult ismeretek bővítése, ismétlése után egyéni és kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/it csinál a gép? Táblázatok (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Fantasztikus atekváros 2. atematikaoktató kaland 7-9 éves gyerekeknek (Automex Kft., Cyberston Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) IB PC 486, 8x CD-RO meghajtó, 8 B RA, WIN 95/98. Szoftver: Játssz és tanulj Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/számok sorbarendezése (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Összefüggések, szabályosságok felismerésének képessége. Szabályok megfogalmazása a sorozat elemei közti különbségek megállapításával. Periodikusság megfigyelése. Kreatív gondolkodás fejlesztése. Analóg gondolkodás fejlesztése (elképzelt gép, valódi számítógép bemenő-kimenő adatai). A Fantasztikus atekváros 2. szoftver fokozza a tanulás közbeni élményt szórakoztató animációival, életszerű példáival; a tanulók igényeinek megfelelően állíthatók a nehézségi szintek. A A- TEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy több témakört kombináljunk, így nem válik sablonossá a feladatmegoldás. A speciális problémákkal küzdő gyermekek (dysgrafia, dyscalculia) is jól fejleszthetők, mert a billentyűzet segítségével kell megoldani a feladatokat, és sok esetben képi szemléltetés teszi érthetőbbé a példákat. 20. oldal

21 Geometria, mérés Síkidomok, testek, transzformációk. Testek válogatása, osztályozása megadott szempont szerint. Testek másolása modellről. Építések testekből. Síkidomok másolása, előállítása egy-két feltétel szerint: kirakás, befedés, másolás. Sokszögek néhány tulajdonsága. Egyszerű tükrözés megfigyelése, tükörkép előállítása adott tengelyre. 3 Új anyag szemléltetése, majd szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos, frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés Ú I Szoftver: Játssz és tanulj Blinky Billlel Első évem az iskolában 5-7 éves korig/testek, alakzatok felismerése, mozgatása (Automex Kft.) IB kompatibilis PC, Pentium 133 hz processzor vagy gyorsabb, WIN 95/98, 16 B RA (24 B ajánlott) SVGA 640x480, 256 szín felbontású monitor Szoftver: Comenius Logo/ Gyerekjátékok/ Kockakirakó (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Fantasztikus atekváros 2. atematikaoktató kaland 7-9 éves gyerekeknek/háromszögek (Automex Kft., Cyberston Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) IB PC 486, 8x CD-RO meghajtó, 8 B RA, WIN 95/98. egfigyelőképesség fejlesztése, tulajdonságok felismerésének képessége. Összehasonlítás, formafelismerés, azonosítás, megkülönböztetés képessége. Eszközhasználat és alkotóképesség fejlesztése. Sík- és térbeli tájékozódás. Tantárgyi koncentrációra lehetőség a rajz és az informatika tantárgyakkal. A Fantasztikus atekváros 2. szoftver fokozza a tanulás közbeni élményt szórakoztató animációival, életszerű példáival; a tanulók igényeinek megfelelően állíthatók a nehézségi szintek. Logo programot alkalmazó tanulók számára a síkidomok tulajdonságainak vizsgálata könnyebben elsajátítható, mert az informatika órán tanult ismereteiket alkalmazhatják. 21. oldal

22 érhető tulajdonságok, mérés. Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő összehasonlító mérése. 4 A gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos, frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés egfelelő pontosság elérése, a pontatlanság kifejezése. Összefüggések felismerésének képessége. Tevékenységhez kötött alkotó gondolkodás fejlesztése. I Szoftver: atematika 1-4./atematika éveseknek/értékegységek (Dr. Hibbey) CPU 486, WIN 95/98/E, 16 B RA, 800x600 képernyőfelbontás, CD-RO meghajtó Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/ Hosszúság; Tömeg; Űrtartalom; Időmérés óra, naptár (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anó atek éveseknek /dm, cm, kg, dkg (Profi- édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód értékegység átváltásokhoz kizárólag ellenőrzésre, gyakorlásra javasolt a számítógép használata. A gyerekek előbb saját tapasztalati úton érzékeljék a mérőeszközöket, a valódi méréseket. A szoftveres értékelést szóban is ajánlott kiegészíteni a tanuló egyéni fejlődéséhez mért tanári értékeléssel. A pontgyűjtő szoftverek (ATEATIKA gyakorló, anó atek) javasolhatók otthoni szorgalmi feladatként is. A atematika 1-4. Dr. Hibbey szoftverről egyszerre mindig csak egy témakör telepíthető! 22. oldal

23 Valószínűség, statisztika Adatok gyűjtése. Adatok ábrázolása táblázat, grafikon, oszlopdiagram segítségével. Játékok, próbálgatások a fogalmak tisztázására. Adatokról megállapítások leolvasása. 2 Új anyag bemutatása példákon, a gyakorló szoftverek használatának bemutatása. Egyéni, kiscsoportos, frontális Új anyag bemutatása frontális keretek között, majd a már tanult ismeretek bővítése, ismétlése után egyéni és kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás Ú Szoftver: ATEATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak/ Többféleképpen - variációk (ARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.) Hardver: IB 486 DX kompatibilis, 4 B RA, 2x CD Drive, 256 szín, 800x600 képernyőfelbontás, WIN95, helyigény a winchesteren min.4 B, hálózaton is használható, egy multimédiás számítógép a teremben vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Fantasztikus atekváros 2./ Grafikonok, táblázatok (Cyberstone Entertainment CD- RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) IB PC 486, 8x CD-RO meghajtó, 8 B RA, WIN95/98 Szoftver: anó atek éveseknek /Kombinatorika (Profi- édia Kft.) 486 DX2 66, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN95/98/NT, Hight color üzemmód Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezésének képessége. Lényegkiemelő képesség, összefüggések felismerése az adatok összehasonlítása által. Szóbeli kifejezőképesség, ábrázolási képesség fejlesztése. A valószínűségi szemlélet alapozása. Kombinatorikus képességek fejlesztése. Az adatok táblázatba rendezésénél ajánlott a nevelőnek előre elkészíteni Excelben a bemutatásra szánt objektumokat, hogy a szemléltetés ne vegyen el sok időt az órából. Érdemes szöveges feladatokkal kombinálni a tananyagot, az adatgyűjtésre, rendezésre kiváló megközelítési lehetőség. 23. oldal

24 3. évfolyam Számtan, algebra Számfogalom 1000-es számkörben. Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, nagysága, számszomszédai. Számok tulajdonságai: oszthatóság 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, Számok képzése, számjegyek helyi és alaki értéke. Római számok leolvasása, írása I, V, X, D, C jelekkel. Számok kapcsolatai: osztója, többszöröse. Számok összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetett alakjai. 8 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, gyakorlás, programfüggően egyéni és közös értékelés E Szoftver: ATEATIKA gyakorló 3. osztályosoknak/ Számfelbontás helyi értékekre; Kerekítés tízesekre, százasokra; Római számok; Számok osztói (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Rayman Junior III éveseknek (CD ultimédia Europress Hungary) 486DX/2 66hz, 8B RA WIN 3.1/95/98 2x CD-RO Szoftver: atematika /atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: ATEK 3. (ikrosuli Bt.) 486-os, WIN 95/98, Számfogalom bővítése. A valóság és a matematika kapcsolatának felismertetése. A matematikai fogalmak ismeretének bővítése. A gyerekek vizuálisan is társítják a megfelelő gondolkodási műveletet, így fejlődik a problémamegoldó képességük is. 24. oldal

25 A ATEATIKA gyakorló (ARCONI Kft.) hálózaton is alkalmazható program (az egyéni gépeken csak kisebb beállításokat kell elvégezni), így remek lehetőséget ad mind a gyengébb tanulók felzárkóztatására, mind a tehetségesek egyéni továbbhaladására, hiszen a feladattípusokat egyénenként meghatározhatja a pedagógus! 25. oldal

26 űveletek értelmezése, műveletvégzés űveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. űveleti sorrend. űveletek közötti kapcsolatok: összeadás és kivonás, szorzás és osztás, öszszeg, különbség szorzása. Számolási eljárások: szóban: öszszeadás, kivonás, szorzás, osztás tízzel, százzal; összeadás és kivonás írásbeli művelettel, írásbeli szorzás egyjegyűvel. Összefüggések felismerése, kapcsolatok leolvasása ábráról, rendezések, becslések. 1 2/hét Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékeléssel; Szoftver: Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os PC, 8 B RA, 4x-es CD- RO Szoftver: Rayman Junior II.-III. (CD ultimédia Europress Hungary) 486DX/2 66hz, 8B RA WIN 3.1/95/98 2x CD-RO Szoftver: atematika 1.-4./ atematika éveseknek; atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA, Szoftver: ATEATIKA gyakorló 3. osztályosoknak/ Összeadás, kivonás; Írásbeli összeadás, kivonás; Írásbeli szorzás; Kisebb, nagyobb? (becslés) (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anófalva (Informania Digitalmedia Kft. és Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: ATEK 3. (ikrosuli Bt.) 486-os, WIN 95/98, 26. oldal

27 A műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli műveletek körére. Az elsajátított számolási készségek analógiájára szóbeli műveletek a magasabb számkörökben. A rugalmas gondolkodás fejlesztése többféle megoldás keresésével. Az alapműveletek gyakorlásának változatosabbá tétele a különböző felületű szoftverekkel, több motivációt jelent a gyerekek számára, így hatékonyabb eredményt érhetünk el. A ATEATIKA gyakorló lehetőséget ad, hogy a feladatokat más témakörökkel kombináljuk, így a változatosság növelhető. Összefüggések, kapcsolatok Szöveges feladatok értelmezése, megoldása modell segítségével. Szöveges feladatról nyitott mondat készítése, többféle megoldási mód keresése. atematikai modell (sorozatok, táblázatok, rajzok, nyíldiagramok, grafikonok) használata a szöveges feladatok megoldásához 8 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékeléssel; Szoftver: Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os 8, B RA, 4x-es CD Szoftver: atematika /atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA A logikai gondolkodás fejlesztése. egoldási algoritmusok megismerése, alkotása, alkalmazása. A kreativitás fejlesztése többféle megoldás keresésével. atematikai szövegértő és szóbeli kifejező képesség fejlesztése. Ha a gyerekek tanulnak informatikát, az algoritmikus gondolkodás elsajátításához javasolt az informatika órával való integrálás, így könnyebben elsajátítják a szöveges feladatok megoldási algoritmusának alkalmazását. 27. oldal

28 Geometria, mérés Testek, síkidomok, transzformációk Testek építése szabadon és adott feltételek szerint. Testek szétválogatása egy és két tulajdonság szerint. Síkidomok előállítása szabadon, másolással és egy-két feltétel megkötésével. Tájékozódás vonalon, síkban, térben. A téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, csúcsok, száma, mérete; összehasonlítás. Transzformációk, nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás. 6 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni feladatmegoldás, következtetések levonása; öszszegzések frontális formában; Az új anyag feldolgozása tanári irányítással; egyéni gyakorlás; Tapasztalatgyűjtés. A pontosság mértékének kifejezése gyakorlati mérésekben. A matematika és a valóság kapcsolatának építése. A matematikai fogalmak ismeretének bővítése. Ú Szoftver: Comenius Logo/ Gyerekjátékok/ Építőkocka (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Comenius Logo (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: ATEATIKA gyakorló 3. osztályosoknak./ Geometria (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Az informatikát tanuló csoportoknál remek alkalom nyílik a Comenius Logo program segítségével megrajzolt mértani alakzatok, és a hozzájuk kapcsolódó parancsok összehasonlítására az alakzat tulajdonságaival. A gyerekek által korábban elsajátított tudás felhasználásával, csak következtetéseket kell levonniuk. 28. oldal

29 érhető tulajdonságok, mérés érések alkalmi egységekkel a már megismert mennyiségek körében. Szög és térfogat mérése alkalmi egységekkel, gyakorlatban. érés szabvány egységekkel: m, dm, cm, mm, l, dl, cl, ml, g, dkg, kg, km, hl, t. Az idő mérése (óra, perc, másodperc). Egység, menynyiség és mérőszám kapcsolata. Át- és beváltások konkréten végrehajtott mérések esetében. A mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban. Kapcsolatok keresése különböző mennyiségek között. 6 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, vagy csoportos játék a számítógéppel; következtetések, összegzések Az új anyag feldolgozása tanári irányítással; egyéni gyakorlás; közös feladatmegoldás Ú Szoftver: atematika 1.-4./ atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: ATEATIKA gyakorló 3. osztályosoknak/ Hosszúság; Tömeg; Űrtartalom; Időtartam; (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: ATEK 3. (ikrosuli Bt.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: Comenius Logo (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Tapasztalatgyűjtés. ennyiségi jellemzők felismerése, a különbségek észrevétele. A terület, térfogat, szög fogalmának alapozása konkrét tevékenységgel, tapasztalatgyűjtéssel. A matematika és a valóság kapcsolatának építése. A témakör jól kombinálható a szöveges feladatok témaköréhez ajánlott programokkal. A szögek vizsgálatánál jól alkalmazható a Comenius Logo program, ahol a teknőc megfelelő irányításának feltétele az elfordulás megfelelő mérőszámának megadása, és ez szögmérőn is nyomon követhető a gyakorlatban. 29. oldal

30 Valószínűség, statisztika Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése. Adatok rendezése, ábrázolása, elemzése. Két adat számtani közepének értelmezése. A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése. A biztos és véletlen megkülönböztetése. Próbálgatások, sejtések, indoklások, tippelések, tárgyi tevékenységek kíséretében. 4 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, vagy csoportos feladatmegoldás, következtetések levonása; összegzések frontális formában; Egyéni, vagy csoportos anyaggyűjtés, közös feldolgozással; I Szoftver: ATEK IQ VARI (SU- LI-SOFT) Hardver: egy IB PC számítógép VGA monitorral a teremben Szoftver: Paint Hardver: az osztály egy számítástechnika teremben, a WIN bármely verziója Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések megfogalmazásával. Logikus gondolkodás, rendszerező készség fejlesztése. Az adatok táblázatba rendezéséhez ajánlom a Paint használatát, mivel leegyszerűsíti a táblázat elkészítését, és a különböző színek használatával, mind esztétikai, mind áttekinthetőség szempontjából hatékonyabban lehet dolgozni. 30. oldal

31 4. évfolyam Számtan, algebra 31. oldal

32 Számfogalom es számkörben Számok írása, olvasása ig. Római számírás. Számok bontása, képzése a számjegyek alaki-, helyi-, valódi értékének értelmezése. A számok nagysága, közelítő számok, kerekített értékek a halmazok, mennyiségek közvetítésével, számegyenes használatával, a számrendszeres alak tudatos értelmezésével. A számok tulajdonságai, kapcsolatai, szomszédai, összeg-, különbség-, szorzat-, hányados és összetett alakjai. A negatív szám fogalmának tapasztalati úton való előkészítése. 1 2/hét Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; frontális Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés Ú Szoftver: atematika 1.-4./ atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA Szoftver: ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak/ Római számok; Tört, törtrész; Negatív számok (készpénz adósság, hőmérséklet); Kerekítés; Összeadás, kivonás fejben (kerek számokkal) (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: ATEK IQ - VARI (atematikai programok gyűjteménye 1-2. rész) (SULI-SOFT) Hardver: egy IB PC számítógép VGA monitorral a teremben Szoftver: Rayman Junior II. (CD ultimédia Europress Hungary) 486DX/2 66hz, 8B RA WIN 3.1/95/98 2x CD-RO Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os 8, B RA, 4x-es CD Szoftver: ATEK 4. (ikrosuli Bt.) 486-os, WIN 95/ oldal

33 A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak továbbépítése. atematikai ismeretek bővítése, számfogalom bővítése. A számítógép önálló tanulásra való felhasználásának elsajátítása. Az oktatóprogramok felülete a monoton gyakorlást is változatossá teszi. A gyerekek a kedvező környezet miatt szívesebben gyakorolnak, a programok nagy része azonnal értékel, így a gyermek figyelemmel kísérheti saját fejlődését, korrigálhatja hiányosságait. A ikrosuli Bt. atek 4. című szoftvere hálózatban is használható. 33. oldal

34 űveletek értelmezése, műveletvégzés A műveletek értelmezése tevékenységgel, ábrával és szöveggel. Becslés, közelítő érték megkeresése. űveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres számkörre. A műveletek közötti kapcsolat tudatosítása. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben kerek számok esetében. Szorzás, osztás, tízzel, százzal, ezerrel. Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű számokkal. Írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. A zárójel használata, műveleti sorrend. 1 2/hét Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; Egyéni, vagy kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékeléssel; csoportmunkák összehasonlítása; Szoftver Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os 8, B RA, 4x-es CD Szoftver: Rayman Junior II. (CD ultimédia Europress Hungary) 486DX/2 66hz, 8B RA WIN 3.1/95/98 2x CD-RO Szoftver: atematika 1.-4./ atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA Szoftver: anófalva (Informania Digitalmedia Kft. és Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver: ATEK IQ VARI (SU- LI-SOFT) Hardver: egy IB PC számítógép VGA monitorral a teremben Szoftver: ATEK 4. (ikrosuli Bt.) 486-os, WIN 95/98, Szoftver: ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak/ Összeadás, kivonás fejben (kerek számokkal); Írásbeli összeadás, kivonás (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben 34. oldal

35 Biztonságos szóbeli műveletvégzés kerek számok körében. A műveletfogalom kiterjesztése az írásbeli műveletek körére. A becslés és kerekítés önálló alkalmazásának elsajátítása. Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása. A műveletek egyhangú gyakorlását teszi változatossá a szoftverek különböző játékos környezete, ezáltal növelve a motivációt, mely az eredményesség növekedéséhez vezet. A ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak program lehetőséget ad a differenciálásra, a feladatok 100%-osan a gyermek egyéni képességeihez igazíthatóak. Összefüggések, kapcsolatok A nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon; egyszerű esetekben következtetéssel. Állítások tagadása, nyitott mondat kiegészítése. A jelek értelmezése, használata. Szöveges feladatok értelmezése, az adatok ábrázolása, modell készítése. Többféle megoldási mód keresése. Alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő halmaz kapcsolatának értelmezése. Szöveges feladatok megoldása: Értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszerezése, összefüggések elemzése, a probléma megoldása, válasz megfogalmazása, az eredmény összevetése a valósággal Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; frontális Egyéni vagy csoportos feladatmegoldás; gyakorlás; frontális összegzés Szoftver: Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os 8, B RA, 4x-es CD Szoftver: atematika 1.-4./ atematika éveseknek (Dr. Hibbey) 486-os, WIN 95/98, 16B RA Szoftver: ATEK IQ VARI (SU- LI-SOFT) Hardver: IB PC számítógép VGA monitorral a teremben Szoftver: ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak/ Nyitott mondatok; Szöveges feladatok (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A gondolkodási műveletek körének bővítése (pl. osztályozás, szabályfelismerés, elemi algoritmus alkalmazása). Lényegkiemelő és általánosító képesség fejlesztése. Az önértékelés fokozatos fejlesztése. 35. oldal

36 Amennyiben a gyerekek tanulnak informatikát, a Nyitott mondatok és a Szöveges feladatok témakörei előtt javasolt informatika órán az Algoritmus témakörének feldolgozása játékos feladatokkal, illetve a két tantárgy folyamatos integrációja. Sorozatok, függvények egkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint. Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. Adatok sorozatba rendezése, a folytatásra vonatkozó sejtések megfogalmazása. Hozzárendelések, leképezések. Számszámfüggvények sokféle formában. Grafikonok építése, olvasása. 5 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni gépi munka, kiscsoportos összegzéssel; A már tanult ismeretek ismétlése, bővítése után egyéni és kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás I Szoftver: Fantasztikus atekváros (Automex, Cyberstone Entertainment CD-RO Fejlesztő és Kiadó Kft.) 486-os 8, B RA, 4x-es CD Szoftver: ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak/ Sorozatok (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Összefüggések észrevétele és megfogalmazása. Az általánosításra való törekvés. Rövid, tömör kifejezőképesség alakítása. Absztrakciós képesség alapozása. A ATEATIKA gyakorló hálózati alkalmazási lehetősége miatt kiemelten javasolt. A program lehetőséget nyújt több témakör összevont gyakorlására, ami a téma speciális tulajdonságai miatt előnyös. 36. oldal

37 Geometria, mérés Síkidomok, testek, transzformációk Testek építése adott feltételek szerint testekből, lapokból. Síkidomok előállítása adott feltételekkel. Az egybevágóság fogalmának formálása tapasztalatszerzés útján; síkidomok másolása, eltolás, tengelyes tükrözés, elforgatás. Térbeli és síkbeli tükörképek előállítása, tükrözés párhuzamos és nem párhuzamos tengelyekre. A hasonlóság fogalmának tapasztalati előkészítése. 6 Szoftverek használatának bemutatása Egyéni, illetve kiscsoportos; frontális Egyéni, kiscsoportos feladatmegoldás, szükség esetén csoportváltásokkal; tanult ismeretek alkalmazása játékos feladatmegoldással Konstrukciós képesség alakítása. Sík- és térgeometriai tapasztalatok szerzése. Az alakzat egészének és részeinek érzékelése. Helymeghatározás képességének fejlesztése. I Szoftver: anó atek3. (Profi- édia Kft.) 486 DX2, 8 B RA, 2x CD- RO, WIN 95/98/NT Szoftver ATEATIKA gyakorló 4. osztályosoknak./ Geometria (ARCONI Oktatástechnikai Kft.) Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, IB 486 DX, 4B RA, 2x CD-RO, WIN/95/98/NT, 4B a winchesteren; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Comenius Logo (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: Comenius Logo/ Képszerkesztő (Kossuth Kiadó Rt.) Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben Szoftver: ATEK IQ VARI (SU- LI-SOFT) Hardver: egy IB PC számítógép VGA monitorral a teremben Szoftver: Paint Hardver: egy számítógép a teremben, WIN/3.1/95/98; vagy az egész osztály a gépteremben A Comenius Logo programot használó tanulók számára a síkidomok tulajdonságai könnyebben elsajátíthatók, hiszen már tanult ismereteket kell rendszerezniük, és következtetéseket levonniuk. A geometriai transzformációk szemléltetésére alkalmas mind a Windows bármely verziójában megtalálható Paint rajzolóprogram (WIN 3.1 alatt: Paintbrush), illetve a Comenius Logo részeként működő Képszerkesztő. indkettő lehetőséget nyújt a gyakorlatban is kipróbálni a műveletek tulajdonságait. 37. oldal

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat Ezzel a segédanyaggal szeretnék segítséget nyújtani a középiskolák azon matematikatanárainak, akik a matematikai oktatáshoz és neveléshez Dr. Fried Katalin

Részletesebben

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Helyi tanterv Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára 1 Emelt szintű matematika 11 12. évfolyam Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit Kalandtúra 7. unkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára akara Ágnes Bankáné ező Katalin Argayné agyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit BEELEGÍTŐ GONDOLKODÁS. SZÓRAKOZTATÓ FELADVÁNYOK. oldal. 6... 6.

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Felhasználási útmutató a Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 2011. július 30. 2 Tartalom Bevezetés Futtatási környezet Telepítés A tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból A vizsga formája: Feladatlap az adott évfolyam anyagából, a megoldásra fordítható idő 60 perc.

Részletesebben

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII.

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII. Rövid tantárgyi leírás SZABV31 Szorobán Cél: A hallgatók megismertetése a japán számolóeszköz történetével, használatával. A négy alapművelet tanítási módszereinek, lehetőségeinek elsajátíttatása. Felkészítés

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 5 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A TERMÉSZETES SZÁMOK 13. A szorzat változásai Az iskolai könyvtáros 10

Részletesebben

Matematikaóra-tervezet

Matematikaóra-tervezet Matematikaóra-tervezet "Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem." (Kung Fu-Ce) Készítette: Horváth Judit Osztály: 3. osztály (év vége) Tantárgy: matematika

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben