HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 13/2009. (X. 22.) FVM utasítás A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasításai Az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás módosításáról szóló 16/2009. (X. 22.) KvVM utasítás A fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználási szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM utasítás módosításáról szóló 17/2009. (X. 22.) KvVM utasítás A szociális és munkaügyi miniszter utasításai Köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról a TÁMOP Út a munka világába címû kiemelt projekt végrehajtásához szóló 25/2009. (X. 22.) SZMM utasítás Közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a TÁMOP A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések megalapozása címû projekt végrehajtásához szóló 26/2009. (X. 22.) SZMM utasítás Az egészségügyi miniszter tájékoztatója Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról szóló 5/2009. (X. 22.) EüM tájékoztató V. Személyügyi hírek A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei Az Oktatási és Kulturális Minisztérium személyügyi hírei Álláspályázatok Pályázati felhívás a Budapesti Operettszínház gazdasági osztályán gazdasági igazgatóhelyettesi állás betöltésére Pályázati felhívás a Budapesti Operettszínház szervezési osztályán (jegyiroda) vezetõi állás betöltésére Gönc Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Heves Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Heves Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnoksága tûzoltó-parancsnoki beosztásának betöltésére Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására 11172

2 11132 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám Tiszaigar Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet szociális ügyintézõi munkakör betöltésére Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a vámospércsi mûvelõdési ház és könyvtár igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére VI. Alapító okiratok A honvédelmi miniszter 59/2009. (X. 22.) HM határozata a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg) VII. Pályázati felhívások A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítõ képességének támogatása címmel VIII. Közlemények Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye a november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról Az Országos Gyógyszerészeti Intézet FoNo VII.-3/2009. számú közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról Tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésérõl A Balatoni Hajózási Zrt. közleménye közforgalmi kikötõ használatának szabályáról IX. Hirdetmények A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. október 9 14.) A Cégközlöny 42. számában (2009. október 15.) megjelent felszámolási eljárásokról Bélyegzõ érvénytelenítése Számlatömb és bélyegzõ érvénytelenítése 11282

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 13/2009. (X. 22.) FVM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 32. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem: 1. Pásztohy Andrást, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai fõtanácsadóját, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat fõtitkárát október 18-tól április 18-ig terjedõ idõre az új agrárágazati stratégiák társadalmi egyeztetéséért és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat irányításáért felelõs miniszteri biztosnak kinevezem. 2. Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 5/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás hatályát veszti. Budapest, október 15. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4 11134 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 16/2009. (X. 22.) KvVM utasítása az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás módosításáról A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 6. -ának (1) bekezdése, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint az egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. Az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítással közzétett Egységes Közszolgálati Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a jelen utasítás melléklete szerint módosítom. 2. (1) Az utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. (2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Szabályzat 25. -a, 27. -a (4) bekezdésének d) pontja, 32. -ának (3) bekezdése, 38. -ának (3) (4) bekezdése, 45. -a, 47. -a, 49. -ának (4) és (7) bekezdése, 50. (6) bekezdése, a, 65. -ának (8) bekezdése, 66. -ának (2) bekezdése, a és az 1. számú függeléke hatályát veszti. Budapest, október 12. Szabó Imre s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter Melléklet a 16/2009. (X. 22.) KvVM utasításhoz AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1. Az Egységes Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) 1. -a feletti alcím, valamint az 1. -a helyébe a következõ alcím, illetve rendelkezés lép: A Szabályzat hatálya és alkalmazása 1. (1) Az egységes Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) valamennyi szervezeti egységére, a Minisztériummal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre és ügykezelõkre (a továbbiakban köztisztviselõk), továbbá a Szabályzatban nevesített esetekben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság fõigazgatójára, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökére, a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatójára, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és nemzeti park igazgatóságok igazgatóira (a továbbiakban mind együtt: központi költségvetési szerv vezetõje), valamint a felsorolt központi költségvetési szervek gazdasági vezetõire. (2) A Szabályzatot a Minisztérium mindenkori esélyegyenlõségi tervében megfogalmazott célokat megvalósítva, a tervben szükségesnek tartott eszközök alkalmazásával kell végrehajtani. 2. A Szabályzat 2. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter), az államtitkár, a szakállamtitkár, a kabinetfõnök és a fõosztályvezetõk munkáltatói jogkörét a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény szabályozza.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A Szabályzat 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. (1) A miniszter gyakorolja a munkáltatói jogokat: a) az államtitkár felett a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnésével, az illetmény eltérítésével kapcsolatos jogok kivételével; b) a kabinetfõnök felett; c) az irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek vezetõi felett a szervezetirányítást ellátó államtitkárnak, szakállamtitkárnak, (a továbbiakban a kettõ együtt: állami vezetõ), illetve kabinetfõnöknek a kinevezésre, a felmentésre, a közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszony megszûnésével kapcsolatos jogokra, az illetmény megállapítására és eltérítésére, a jutalmazásra, a premizálásra, a teljesítményértékelésre, a szakmai munka értékelésére, fegyelmi eljárás megindításának elrendelésére, kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésére vonatkozó javaslattételi joga mellett, az egyéb munkáltatói jogokat a szervezetirányítást ellátó állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök gyakorolja; d) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek gazdasági vezetõi felett a kinevezés vagy megbízás, a felmentés vagy a megbízás visszavonása és a díjazásának megállapítása tekintetében, a központi költségvetési szerv vezetõjének a szervezetirányítást ellátó állami vezetõ, illetve a kabinetfõnökkel elõzetesen egyeztetett javaslata alapján; e) a fõosztályvezetõk felett a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnése, a vezetõi megbízás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása és eltérítése tekintetében, az irányítási jogkört gyakorló állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök javaslatának figyelembevételével; f) a politikai tanácsadók és a politikai fõtanácsadók felett a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnése, a vezetõi megbízás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása tekintetében a kabinetfõnök javaslatának figyelembevételével. (2) A miniszter dönt: a) a szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói cím adományozásáról, illetve kevéssé alkalmas minõsítés esetén a cím visszavonásáról, a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõterjesztése, és az irányítási jogkört ellátó állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök javaslata alapján; b) a címzetes vezetõ-tanácsosi, címzetes fõtanácsosi, címzetes vezetõ-fõtanácsosi és címzetes fõmunkatársi cím adományozásáról, a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõterjesztése, és gyakorlójának elõterjesztése, és az irányítási jogkört ellátó állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök javaslata alapján; c) a köztisztviselõ alapilletményének eltérítésérõl (legfeljebb 30%-kal történõ megemelésérõl, illetve 20%-kal történõ csökkentésérõl), szakmai munkája értékelése alapján, az irányítást ellátó államtitkár, szakállamtitkár, kabinetfõnök, fõosztályvezetõ javaslatának figyelembevételével. 4. A Szabályzat 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. (1) Az államtitkár: a) gyakorolja a munkáltatói jogokat aa) a szakállamtitkárok felett, a kinevezés, a felmentés, az illetmény eltérítése, a közszolgálati jogviszony megszûnésével kapcsolatos jogok kivételével; ab) az Államtitkári Titkárság vezetõje és a köztisztviselõi felett, ac) az irányítása alatt álló fõosztály vezetõje felett, a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnése, a vezetõi megbízás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása és eltérítése kivételével; ad) az irányítása alá tartozó fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese(i) és osztályvezetõi kinevezése, felmentése, közszolgálati jogviszonyuk megszûnése, vezetõi megbízás adása és visszavonása tekintetében az irányításukat ellátó fõosztályvezetõ javaslata alapján; a) dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselõinek ba) öt munkanapot meghaladó idõtartamú fizetés nélküli szabadsága engedélyezésérõl; bb) tanulmányi szerzõdése megkötésérõl; c) a Szociális Bizottság javaslata alapján dönt a 16. (2) bekezdés szerint biztosítható juttatások engedélyezésérõl; d) a Költségvetési Fõosztály vezetõjének ellenjegyzése mellett dönt a 26. (3) bekezdés szerinti támogatás átvállalásáról. (2) A szakállamtitkár: a) gyakorolja a munkáltatói jogokat aa) a titkársága köztisztviselõi felett;

6 11136 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám ab) az irányítása alatt álló fõosztályok vezetõi felett, a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnése, a vezetõi megbízás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása és eltérítése kivételével; ac) az irányítása alá tartozó fõosztályok fõosztályvezetõ-helyettesei és osztályvezetõi kinevezése, felmentése, közszolgálati jogviszonyuk megszûnése, vezetõi megbízás adása és visszavonása tekintetében az irányításukat ellátó fõosztályvezetõ javaslata alapján; b) dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselõinek ba) öt munkanapot meghaladó idõtartamú fizetés nélküli szabadsága engedélyezésérõl; bb) tanulmányi szerzõdése megkötésérõl. 5. A Szabályzat 5. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 5. (1) A kabinetfõnök a) gyakorolja a munkáltatói jogokat aa) a Miniszteri kabinet és az Ellenõrzési Fõosztály állományába tartozó köztisztviselõk felett; ab) az Ellenõrzési Fõosztály és az irányítása alatt álló fõosztályok vezetõi felett, a kinevezés, a felmentés, a közszolgálati jogviszony megszûnése, a vezetõi megbízás adása és visszavonása, az illetmény megállapítása és eltérítése kivételével; ac) az Ellenõrzési Fõosztály és az irányítása alá tartozó fõosztályok fõosztályvezetõ-helyettesei és osztályvezetõi kinevezése, felmentése, közszolgálati jogviszonyuk megszûnése, vezetõi megbízás adása és visszavonása tekintetében az irányításukat ellátó fõosztályvezetõ javaslata alapján; b) dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és az Ellenõrzési Fõosztály köztisztviselõinek ba) öt munkanapot meghaladó idõtartamú fizetés nélküli szabadsága engedélyezésérõl; bb) tanulmányi szerzõdése megkötésérõl. (2) A köztisztviselõ kirendelésére irányuló megállapodás megkötését és elrendelését a kabinetfõnök engedélyezi. 6. A Szabályzat 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. A fõosztályvezetõ: a) gyakorolja a munkáltatói jogokat az általa irányított szervezeti egységek beosztott köztisztviselõi, és a kinevezés, felmentés, közszolgálati jogviszony megszûnése, vezetõi megbízás adása és visszavonása kivételével a fõosztályvezetõ-helyettesek és az osztályvezetõk felett; b) javaslatot tesz az általa irányított fõosztály köztisztviselõire vonatkozóan a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök munkáltatói vagy döntési jogkörébe tartozó kérdések rendezésére. 7. A Szabályzat III. fejezetének címe helyébe a következõ cím lép és a fejezet a következõ 6/A. 6/B. -sal egészül ki: A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 6/A. (1) A köztisztviselõ felvétele minden esetben pályáztatás, áthelyezés esetén is a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt Kezdeményezõ levél új köztisztviselõ felvételéhez megnevezésû formanyomtatvány elsõ részének kitöltésével, részletes szakmai önéletrajz és munkakörileírás-tervezet csatolásával kezdeményezhetõ a Humánpolitikai Osztályon (a továbbiakban: HO). A kezdeményezés dátuma és a felvétel javasolt idõpontja közötti idõtartam legalább 20 nap, áthelyezés esetén 40 nap. Pályáztatás esetén a kezdeményezõ levél a pályázatot lezáró jegyzõkönyv megküldését követõen, de a pályázat eredményének kihirdetése elõtt indítható el. (2) A HO megvizsgálja a) a jogviszony létesítésének jogi feltételeit (pályáztatási kötelezettség, képesítési elõírások, Ktv. hatálya alá tarozás, egészségügyi alkalmasság stb.); b) a közszolgálati jogviszony létesítésének egyéb feltételeit (határozott vagy határozatlan idõre betölthetõ üres státushely megléte, tanulmányi szerzõdés vagy munkáltatói kölcsön átvállalhatósága, elrendelt létszámzárlat stb.); c) egyéni beszélgetés alapján a jelöltnek a munkakör betöltéséhez szükséges alapvetõ kompetenciáit. (3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követõen a HO vezetõje a megfelelõ rovatban aláírja a nyomtatványt, és továbbítja a Pénzügyi és Számviteli Osztályra (a továbbiakban: PSZO). (4) A PSZO a felvételre javasolt személy költségterheit a személyi juttatások elõirányzat figyelembevételével megvizsgálja. A vizsgálat eredménye alapján a PSZO vezetõje a megfelelõ rovatban aláírja a formanyomtatványt, akadály esetén az indoklás feltüntetésével, és továbbítja a felvételrõl dönteni jogosult vezetõ (a továbbiakban: illetékes vezetõ) részére.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám (5) Az irányítási jogkört gyakorló állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök mérlegelési jogkörében dönt a felvételrõl, és aláírása után visszaküldi a nyomtatványt a HO-ra. A HO a döntésrõl tájékoztatja a felvételt kezdeményezõ személyt. 6/B. (1) A közszolgálati jogviszony megszüntetésének kezdeményezésérõl, annak okáról és módjáról a szükséges iratok becsatolásával a munkáltatói jogkör gyakorlója elõzetesen köteles a HO-t írásban tájékoztatni. (2) A HO köteles megvizsgálni a közszolgálati jogviszony javasolt megszüntetésének jogszerûségét, szabályszerûségét, szükségességét, a felmerülõ többletterhek minimalizálhatóságát, vállalhatóságát, ezt követõen a lehetséges jogi megoldásokat egyezteti az illetékes munkáltatói jogkör gyakorlójával. (3) Az egyeztetés függvényében a HO elkészíti a közszolgálati jogviszony megszüntetésérõl szóló iratot és az elszámoló lap megnevezésû formanyomtatványt. A munkáltatói jogkör gyakorlója az iratot aláírja és az elszámoló lap -pal együtt átadja az érintett részére. (4) Az érintett az utolsó munkában töltött napon a HO-ra leadja a munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyvet, ezt követõen a PSzO-ra leadja a hiánytalanul kitöltött elszámoló lap -ot. (5) A jogviszony megszûnésének napján a PszO a kilépõnek átadja a jogszabályokban elõírt igazolásokat, a HO-nak eljuttatja a kitöltött közszolgálati igazolás egy példányát. 8. A Szabályzat 7. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. A Minisztérium köztisztviselõi, illetve a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek azon vezetõi esetén, akik kinevezése a miniszter hatáskörébe tartozik az álláshelyek betöltése esetén a Ktv /A. -ának, valamint a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) vonatkozó elõírásai szerint kell eljárni a okban foglalt kiegészítések figyelembevételével. 9. A Szabályzat 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. (1) A Minisztériumban nem vezetõ beosztású köztisztviselõi álláshely pályázat útján történõ betöltése esetén a pályázati felhívás tervezetét a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el, és megküldi a HO-ra. (2) A HO a saját nyilvántartásával való egyeztetést követõen jóváhagyásra elõkészíti a pályázati felhívást. (3) A pályázati felhívást a kabinetfõnök hagyja jóvá. (4) A jóváhagyott pályázati kiírás meghirdetésérõl, és a meghirdetéssel egyidejûleg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ (a továbbiakban: szolgáltató központ) részére elektronikus úton történõ megküldésérõl a HO gondoskodik. 10. A Szabályzat 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. (1) A Minisztérium vezetõ beosztású köztisztviselõi, valamint a központi költségvetési szervek vezetõje esetén (a továbbiakban: egyéb vezetõ), a pályázati eljárást a HO kezdeményezésére a szolgáltató központ folytatja le. (2) A Kr. 1. számú melléklete szerinti személyügyi munkatársat a HO köztisztviselõi közül a HO vezetõje jelöli ki. 11. A Szabályzat 10. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 10. (1) A Minisztérium nem vezetõ beosztású köztisztviselõi álláshelyére kiírt pályázat értékelése a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése szerint kétféleképp történhet: a) a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el a pályázatokat; b) a kinevezési jogkör gyakorlója elõkészítõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) létrehozását kezdeményezheti a pályázatok elõzetes értékelésére. (2) A Minisztérium vezetõ beosztású köztisztviselõi, valamint az egyéb vezetõi álláshely betöltésére kiírt pályázatok elõzetes értékelésére kötelezõ bizottságot létrehozni. (3) A bizottság legalább három, legfeljebb hattagú lehet. Tagjai: a) a kinevezési jogkör gyakorlója, vagy az általa felkért személy(ek); b) a HO képviselõje; c) a munkavállalói érdek-képviseleti szerv(ek) képviselõje; d) minisztériumi fõosztályvezetõi, illetve központi költségvetési szerv vezetõje beosztására történõ pályáztatás esetén az érintett ágazati érdek-képviseleti szerv képviselõje. (4) A bizottság a pályázat benyújtásának tényérõl, illetve a benyújtott pályázat tartalmáról csak a pályázó elõzetes írásbeli beleegyezésével közölhet adatokat a pályázat elbírálásában részt vevõkön, valamint az adatvédelmi elõírásokban meghatározott, betekintésre jogosultakon kívüli harmadik személlyel.

8 11138 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám (5) A bizottság több a pályázati kiírásnak megfelelõ pályázat esetén a pályázók között rangsort állíthat fel. A pályázatokról a bizottság által felállított rangsor figyelembevételével az elsõ három legjobb eredményt elért közül, egyéb esetben a nélkül, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. (6) A pályázat eredményérõl a Minisztérium által kiírt pályázat esetén a pályázókat a HO értesíti. (7) A szolgáltató központ által lefolytatott pályázati eljárás esetén az ajánlati listán szereplõ pályázókat a kiválasztási eljárás menetérõl a HO értesíti. (8) A HO feladata a szolgáltató központ tájékoztatása a kiválasztási eljárás eredményérõl. 12. A Szabályzat a következõ 10/A. -sal egészül ki: 10/A. (1) A miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek gazdasági vezetõi álláshelyére vonatkozó pályázati eljárást a központi költségvetési szerv vezetõje kezdeményezi a HO által véleményezett és a miniszter által jóváhagyott pályázati felhívás alapján. (2) A pályázati eljárás során a központi költségvetési szerv vezetõje jár el és ennek eredményeként tesz kinevezési javaslatot a miniszternek a gazdasági vezetõ személyére. 13. A Szabályzat 11. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. (1) A Minisztérium által kiírt pályázat esetén a HO azon pályázók szakmai önéletrajzát, illetve motivációs levelét, akik a pályázaton nem nyertek, a jelentkezõk nyilvántartásába helyezi. (2) A nyilvántartásba helyezésre akkor kerülhet sor, ha azt a pályázó kéri, és írásbeli nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy valamely munkakörre való alkalmassága céljából adatait a munkáltatói jogkört gyakorló személyek megismerjék. 14. (1) A Szabályzat 13. -ának (1) (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A munkakör átadás-átvételt jegyzõkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és az átvevõ ír alá. A jegyzõkönyvet vezetõi munkakör átadás-átvétele esetén az irányítási jogokat gyakorló állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök, egyéb esetekben az illetékes szervezeti egység vezetõje kézjegyével látja el, egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelõségét. (2) A jegyzõkönyvet négy példányban kell elkészíteni, melybõl egy-egy példány az átadó és átvevõnél, illetve a szervezeti egység vezetõjénél marad. A jegyzõkönyv negyedik példányát a személyi anyagban kell elhelyezni. (2) A Szabályzat 13. -a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell különösen:] f) a Minisztérium képviseletében betöltött tisztség(ek) átadás-átvételi feladatainak teljesítését. 15. A Szabályzat 14. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 14. Belsõ áthelyezés esetén, illetve a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelõzõen a munkakör átadás-átvétel szabályait alkalmazni kell. 16. A Szabályzat 16. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 16. (1) A köztisztviselõket megilletõ juttatások: a) étkezési hozzájárulás; b) ruházati költségtérítés (19. ); c) utazási kedvezmények ( ), így ca) helyi közlekedés igénybevételéhez szükséges havi/éves bérlet; cb) Budapest közigazgatási határon kívülrõl történõ munkába járás költségeinek térítése; cc) saját gépkocsival történõ munkába járás költségtérítése; cd) utazási utalvány használata. (2) A köztisztviselõ részére biztosítható juttatások: a) lakásvásárláshoz, lakásépítéshez és -korszerûsítéshez kamatmentes kölcsön ( ); b) családi támogatások ( ), amelyek a következõk ba) fiatal házasok egyösszegû vissza nem térítendõ támogatása; bb) egyösszegû vissza nem térítendõ gyermekszületési támogatás; bc) iskolakezdési támogatás;

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám c) üdülési kedvezmények (38. ), amelyek a következõk ca) üdülési hozzájárulás; üdülési csekk cb) kedvezményes üdülés; d) szociális támogatások (39. ), amelyek a következõk: da) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély; db) temetési segély; e) illetményelõleg ( ). (3) A köztisztviselõ részére biztosítható jóléti és egészségügyi juttatások ( ): a) nyugdíjpénztári támogatások, amelyek a következõk: aa) önkéntes kiegészítõ nyugdíj-biztosítási tagdíjhoz történõ hozzájárulás; ab) önkéntes egészségbiztosítási tagdíjhoz történõ hozzájárulás; ac) magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítése; b) egészségügyi támogatás: szûrõvizsgálaton való részvétel biztosítása; c) sport- és szabadidõs tevékenységek támogatása. (4) Nyugállományú köztisztviselõk és munkavállalók juttatásai ( ) (5) Tanulmányokkal összefüggõ támogatások ( ) (6) Az (1) bekezdés a), és ca) pontja, a (2) bekezdés ca) pontja, valamint a (3) bekezdés aa) és ab) pontja szerinti juttatásokkal kapcsolatos részletes szabályokat a Szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. 17. A Szabályzat 17. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A Bizottság elnöke: a HO vezetõje. A Bizottság tagjai: a miniszter személyes képviselõje, az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfõnök egy-egy kijelölt képviselõje, a minisztériumi érdek-képviseleti szerv(ek) egy-egy képviselõje. 18. A Szabályzat a következõ alcímmel, és 17/A. -sal egészül ki: ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁG (2003. évi CXXV. tv., Mt. 70/A. ) 17/A. (1) A Minisztériumban háromtagú Esélyegyenlõségi Bizottság mûködik. (2) Az Esélyegyenlõségi Bizottság elnöke a HO vezetõje, további két tagját a Szociális Bizottság választja tagjai közül. (3) Az Esélyegyenlõségi Bizottság titkári feladatait az esélyegyenlõségi referens látja el. (4) Az Esélyegyenlõségi Bizottság 2 évre elfogadott esélyegyenlõségi terv alapján végzi munkáját. (5) Az Esélyegyenlõségi Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 19. A Szabályzat 19. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A ruházati költségtérítés kifizetésére a tárgyéven belül a Költségvetési Fõosztály (a továbbiakban: KF) vezetõje által meghatározott határidõig kerül sor. A (3) bekezdésben érintett személyek esetében a határidõ egyedileg kerül meghatározásra. 20. A Szabályzat 21. -a (5) (6) bekezdésének PO szövegrésze helyébe a PSZO szövegrész lép. 21. A Szabályzat 22. -ának (4) (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A kérelmet a HO vezetõje hagyja jóvá. (5) A költségtérítés kifizetésérõl a PSZO havonta intézkedik. A költségtérítés számfejtésének feltétele, hogy a kérelmezõ gépjármûvenként olyan gépjármû- használati nyilvántartást (útnyilvántartást) vezessen, amely tartalmazza a munkában töltött napokat és a naponta elszámolható engedélyezett kilométerek számát. 22. A Szabályzat 23. -a feletti alcím, és a 23. -a helyébe a következõ alcím, és rendelkezés lép: Utazási utalvány használata 23. (1) A legalább egyéves bármely munkáltatónál eltöltött munkaviszonnyal (közszolgálati jogviszonnyal) rendelkezõ köztisztviselõk, fõfoglalkozású jogviszonyuk ideje alatt évente 12 alkalommal 50%-os menettérti utazásra jogosultak.

10 11140 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám (2) Az utalványt tulajdonosa valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatáshoz (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elõvárosi autóbusz, komp és rév) veheti igénybe. (3) Az utalvány évenkénti kiadásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a HO látja el. (4) Az utazási utalványt a HO minden év március 31. napjáig, illetve évközi belépés esetén 15 napon belül a jogosultak rendelkezésére bocsátja. (5) Az utazási utalvány elvesztés esetén nem pótolható. 23. (1) A Szabályzat 26. (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Kamatmentes támogatásban részesülhet a köztisztviselõ:] d) hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a munkáltató javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre; (2) A Szabályzat 26. -a (1) bekezdésében, a (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a minisztérium Szövegrész helyébe Minisztérium szövegrész lép. 24. A Szabályzat 27. -ának (2) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Nem kaphat munkáltatói kölcsönt az a köztisztviselõ, aki ellen fegyelmi, kártérítési vagy büntetõeljárás van folyamatban, vagy aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll a hatály fennállásáig, valamint aki kártérítés fizetésére kötelezett a kár megtérítéséig, továbbá aki jogviszonyának megszüntetése folyamatban van. A fegyelmi eljárás folyamatban léte és a fegyelmi büntetés hatálya alatt állás kivételével, ezt a szabályt a munkavállaló esetében is alkalmazni kell. (3) Lakás vásárlásához, építéséhez, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez nyújtott kölcsön összege legfeljebb 1 millió 500 ezer forint lehet. Ennél magasabb összeget kivételesen indokolt esetben az államtitkár saját hatáskörben állapíthat meg. 25. (1) A Szabályzat 29. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A köztisztviselõ a kölcsöntámogatás iránti igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a szervezeti egység vezetõje véleményével ellátva terjesztheti elõ a Bizottsághoz. (2) A Szabályzat 29. (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A kérelemnek tartalmaznia kell:] d) egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelemben és a mellékleteiben közölt adatokért a köztisztviselõ büntetõjogi és polgári jogi felelõsséggel tartozik. (3) A Szabályzat 29. (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A kérelemhez csatolni kell: a) az építés, bõvítés, korszerûsítés esetén 30 napnál nem régebbi (tulajdonjogilag egyértelmû) tulajdoni lap hiteles teljes másolatát és mûszaki dokumentációt, költségvetést és építési engedélyt, valamint az egyéb hatósági engedélyeket, továbbá, ha az igénylõ nem kizárólagos tulajdonosa az ingatlannak, a tulajdonostárs(ak) ügyvéd által ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatát a munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzéséhez; b) vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlõ, dokumentálható megállapításához szükséges iratokat, ügyvéd, vagy közjegyzõ által ellenjegyzett szerzõdést, vagy elõszerzõdést, elõlegrõl-foglalóról szóló megállapodást stb., 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles teljes másolatát. 26. (1) A Szabályzat 30. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A munkáltatói döntést követõen a köztisztviselõk, illetve a munkavállalók munkáltatói kölcsönszerzõdését a HO vezetõje köti meg. A szerzõdés ellenjegyzése a külön utasításban foglaltak szerint történik. (2) A Szabályzat 30. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A kölcsönt igénylõnek amennyiben kérelmezi a munkáltatói kölcsön támogatásáról szóló igazolás csak a munkáltatói döntést követõen adható ki. 27. A Szabályzat 31. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A munkáltatói kölcsönt vissza kell vonni attól a köztisztviselõtõl, aki annak felhasználását a pénzintézethez történt átutalástól számított 2 hónapon belül önhibájából nem kezdte meg.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám (1) A Szabályzat 32. -ának (1) (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A Minisztérium javára bejegyzett jelzálogjoggal terhelt lakást csak a Minisztérium hozzájárulásával lehet elidegeníteni. A hozzájárulás akkor adható meg, ha a támogatásban részesített személy vállalja a még fennálló kölcsön egyösszegû visszafizetését, vagy a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülõ másik lakásra úgy cseréli el, illetõleg adásvételi szerzõdéssel, vagy építéssel tulajdonába kerülõ újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog a másik lakásra átjegyezhetõ. Az átterhelt kölcsön összege nem lehet több, mint amennyit a dolgozó az újabb lakás szerzéséhez munkáltatói támogatásként kaphatna. Az ezt meghaladó részt a dolgozó köteles egy összegben visszafizetni. (2) Házassági vagyonközösség megszüntetése során a munkáltatói kölcsöntartozás megtérítését hozzájárulás alapján a lakásban maradó kölcsöntámogatásban nem részesült, a Minisztériumnál jogviszonyban nem álló házastársa átvállalhatja. (2) A Szabályzat 32. -a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A kölcsönben részesített köztisztviselõ elhalálozása esetén az örökösökkel a szerzõdést módosítani kell. A módosítás érdekében törekedni kell a hagyatéki eljárásban való részvételre. A szerzõdés módosítása iránti eljárásban a Minisztériumot a Közigazgatási és Jogi Fõosztály képviseli. 29. (1) A Szabályzat 33. -a (1) bekezdésének felvezetõ mondatában a munkáltató, illetve a 33. (1) bekezdés a) pontjában a hivatal szövegrészek helyébe a Minisztérium szövegrész lép. (2) A Szabályzat 33. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A lakáscélú támogatási alap kezelésével kapcsolatos feladatokat a KF a PSZO útján látja el. 30. (1) A Szabályzat 39. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 39. (1) A nehéz anyagi helyzetben lévõ köztisztviselõ kérelmére az alábbi szociális támogatásban részesíthetõ: a) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély; b) temetési segély. (2) Szociális segélyben az a köztisztviselõ részesíthetõ, aki pénzbeli támogatásra szorul az alábbiak miatt: a) 30 napot meghaladóan betegség miatt keresõképtelen volt; b) kórházi ápolás alatt állt; c) egyéb szociális körülményei alapján. (3) Nem jogosult rendkívüli (eseti) szociális segélyre az a köztisztviselõ, akinek a) a Minisztériumnál, illetve jogelõdeinél közszolgálati jogviszonyának idõtartama a 6 hónapot nem haladja meg, b) határozott idõre szóló kinevezésének idõtartama az egy évet nem haladja meg. (4) A köztisztviselõ közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segélyben részesíthetõ. (5) A támogatás mértéke: a) rendkívüli eseti pénzbeli szociális segély esetén alkalmanként legfeljebb a köztisztviselõi illetményalap 200%-a, azonban naptári évenként nem haladhatja meg a köztisztviselõi illetményalap 400%-át, b) temetési segély esetén a köztisztviselõi illetményalap 200%-a lehet. (6) A köztisztviselõ a szociális támogatás iránti igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szervezeti egység vezetõje és az érdek-képviseleti tagsággal rendelkezõ köztisztviselõ esetében a helyi érdek-képviseleti ügyvivõ véleményével ellátva terjesztheti elõ a Bizottsághoz. (7) A kérelemhez mellékelni kell: a) rendkívüli (eseti) szociális segély esetén a család jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát és az ahhoz tartozó keresetigazolásokat; b) temetési segély esetén a közeli hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a temetési számla másolatát. (8) A kérelmek elbírálásáról a Bizottság javaslatát figyelembe véve az államtitkár dönt. 31. (1) A Szabályzat 40. -a (1) (2) bekezdésében a PO szövegrész helyébe a PSZO szövegrész lép. (2) A Szabályzat 40. -a (3) bekezdésében a KBTF vezetõje szövegrész helyébe a KF vezetõje szövegrész lép.

12 11142 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám 32. A Szabályzat 42. -a (2) bekezdésében a PO szövegrész helyébe a PSZO szövegrész lép. 33. (1) A Szabályzat 44. -a (1) bekezdésében a KBTF vezetõje szövegrész helyébe a KF vezetõje szövegrész lép. (2) A Szabályzat 44. -a (5) bekezdésében a PO szövegrész helyébe a PSZO szövegrész lép. 34. A Szabályzat 46. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 46. (1) A Minisztérium köztisztviselõi, illetve munkavállalói részére az egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint, 2 évenként egy alkalommal díjmentes komplex egészségügyi szûrõvizsgálat biztosítható. (2) A komplex egészségügyi szûrõvizsgálat tartalmáról az egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a HO értesíti az érintetteket (3) A komplex egészségügyi szûrõvizsgálat megszervezésével kapcsolatos feladatokat a HO látja el. (4) A komplex egészségügyi szûrõvizsgálatra nem jogosult az, akinek jogviszonya 2 évnél rövidebb határozott idõre szól. 35. A Szabályzat 48. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 48. A Minisztériumban foglalkoztatott köztisztviselõk egészségük megóvása, az egészséges életmód kialakítása érdekében kedvezményes sportolási lehetõségben részesülhetnek. 36. (1) A Szabályzat 49. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Azok a nyugállományú köztisztviselõk, akik a Minisztériumtól illetve jogelõd szervezetétõl kerültek nyugállományba a Minisztérium költségvetésében biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokban részesülhetnek: a) eseti szociális segély; b) temetési segély; c) üdülõk kedvezményes igénybevétele. (2) A Szabályzat 49. -a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmeket a HO regisztrálja. 37. A Szabályzat 50. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 50. (1) Az elhunyt köztisztviselõt a miniszter a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott köztisztviselõ akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha a közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg. (2) Az elhunyt köztisztviselõt a kegyelet méltó kifejezéseként érdemei, életútja alapján a Minisztérium saját halottjává nyilváníthatja. (3) A Minisztérium halottjává nyilvánításra a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ kezdeményezésére a Bizottság véleményének kikérése után az államtitkár jogosult. (4) A kegyeleti kiadásokra esetenként fordítható összeg a szolgáltató által kiállított és a Minisztérium nevére szóló eredeti számlák összegének 50%-a, de maximum az illetményalap tízszerese lehet. 38. (1) A Szabályzat 55. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A Ktv.-ben elõírt ügykezelõi alapvizsgával, közigazgatási alap- és szakvizsgával kapcsolatos bejelentési feladatokat a HO látja el. 39. A Szabályzat a következõ alcímmel és 55/A. -sal egészül ki: Közigazgatási versenyvizsga (Ktv. 10/C. ) 55/A. A köztisztviselõi kinevezést, vezetõi megbízást, illetve kinevezést kapott köztisztviselõnek a versenyvizsgadíj megtérítése iránti igényét a HO-hoz kell benyújtania. A HO a felvétel, vagy a vezetõi megbízás, illetve kinevezés során hozzá benyújtott versenyvizsgát igazoló okirat alapján engedélyezi a PSZO-nak a kifizetést.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A Szabályzat 56. -ának felvezetõ mondata és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 56. Azokat a köztisztviselõket, akik az elõmenetelükhöz a Minisztérium által elõírt képzési, továbbképzési, átképzési valamint egyéb képesítési követelmény megszerzése érdekében felsõfokú oktatási intézmények egyetem, fõiskola esti, levelezõ, illetve távoktatási tagozatán, valamint felsõfokú szakképesítést nyújtó vagy szaktanfolyamon tanulnak, a Minisztérium a Ktv. 33. (1) bekezdésének figyelembevételével a következõ támogatásokban részesíti: a) a képzés díját számla ellenében megtéríti; 41. A Szabályzat 57. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A Minisztérium által tanulmányi szerzõdés alapján támogatandó köztisztviselõkrõl és a részükre nyújtható támogatás mértékérõl mely a tan- és vizsgadíj maximum 50%-a lehet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ javaslata alapján a pénzügyi lehetõségek és a szakmai indokoltság mérlegelésével a HO vezetõje véleményének figyelembevételével az illetékes felsõvezetõ dönt. A döntést követõen a tanulmányi szerzõdés megkötésével kapcsolatos intézkedések megtétele a HO vezetõjének feladata. 42. A Szabályzat 60. -a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A Nemzetközi Kapcsolatok és Klímapolitikai Fõosztály, valamint az EU koordinációs osztály esetében az (1) bekezdésben fel nem sorolt nyelvek után is pótlékot kell megállapítani. 43. A Szabályzat 61. -a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A köztisztviselõ az idegennyelv-tudási pótlékra a nyelvtudást igazoló bizonyítvány bemutatása napjától jogosult. 44. (1) A Szabályzat 63. -a (4) (5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: 4) Teljes körû helyettesítés esetén a helyettesítési díj mértéke idõarányosan a helyettesítõ köztisztviselõ illetményének 25 50%-a között állapítható meg. A helyettesítési díj mértéke: a) 35 50%, ha a helyettesített a helyettesítõnél magasabb beosztású, b) 30 40%, ha a helyettesített magasabb besorolási fokozatba tartozik, c) egyéb esetekben 25 30%. (5) Ha a teljes körû helyettesítést több köztisztviselõ együttesen látja el, a helyettesítési díj személyekre felosztható összege összességében nem lehet magasabb, mintha a helyettesítés egy köztisztviselõ feladata lenne. (2) A Szabályzat 63. -a (7) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) A helyettesítési díj megállapítását a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ a szervezeti egységet irányító állami vezetõ, illetve kabinetfõnök ellenjegyzésével formanyomtatványon köteles kezdeményezni a HO-n. A helyettesítés jogszerûségének és összegszerûségének megállapítása a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ javaslata, illetve a költségvetési elõirányzat figyelembevételével ahohatáskörébe tartozik. 45. A Szabályzat 64. -a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdéstõl eltérõ munkarendet a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban engedélyezheti. Errõl a HO vezetõjét, valamint az érintett köztisztviselõket írásban tájékoztatja. 46. (1) A Szabályzat 65. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az elrendelésrõl írásban annak indoka, az elvégzendõ feladat, a kezdõ idõpont, a várható idõtartam feltüntetésével nem munkaszüneti napon történõ rendkívüli munkavégzés esetén legalább két munkanappal az esedékességét megelõzõen kell intézkedni. (2) A Szabályzat 65. -ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítõ köztisztviselõ számára az irányítási jogkört gyakorló állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök legfeljebb évi húsz munkanap szabadidõ-átalányt állapíthat meg, amelyrõl írásban tájékoztatja a HO-t. A szabadidõ-átalány a következõ évre nem vihetõ át. 47. A Szabályzat 67. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Ha a napi munkaidõ a hat órát meghaladja, a köztisztviselõ részére a munkaidõn belül a munkavégzés megszakításával napi 30 perc, valamint minden további három óra munkavégzés után legalább 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

14 11144 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám 48. A Szabályzat 68. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68. A belföldi kiküldetés esetén a Ktv. 49/C. -a szerint kell eljárni az alábbi eltérésekkel: a) a kiküldetést a munkáltatói jogkör gyakorlója rendeli el; b) a kiküldetés ideje alatt a köztisztviselõ a munkáltatói jogkör gyakorlójának irányítása és utasítása alapján végzi munkáját; c) vonattal történõ utazás esetén I. osztályú menetjegy és helyjegy csak fõosztály-vezetõi, vagy annál magasabb besorolású vezetõ részére számolható el. 49. (1) Szabályzat 70. (2) bekezdésében, 76. (5) bekezdésének felvezetõ mondatában, a 76. (6) bekezdés c) pontjában, a 78. (2) bekezdésében, a 78. (3) bekezdés c) pontjában, a 78. (4) bekezdésében, a 78. (9) (11) bekezdésében a HIÜF szövegrész helyébe a HO szövegrész lép. (2) A Szabályzat 76. -ának (1) bekezdés a) pontjában a jogi és koordinációs szakállamtitkár szövegrész helyébe a kabinetfõnök szövegrész lép. (3) A Szabályzat 78. -ának (13) bekezdésében a Humánpolitikai, Informatikai és Üzemeltetési Fõosztály szövegrész helyébe az Informatikai Fõosztály szövegrész lép. 50. A Szabályzat 82. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Összeférhetetlenség megállapítása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban köteles felszólítani a köztisztviselõt annak megszüntetésére. Amennyiben a köztisztviselõ az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétõl számított 30 napon belül nem szünteti meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul értesíti a HO-t a közszolgálati jogviszony megszüntetése érdekében. 51. A Szabályzat kiegészül a következõ XIII. fejezettel: XIII. A VAGYONNYILATKOZATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK [2007. évi CLX. tv. 11. (6), 14. (2)] A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSE 83. (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) és a Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata rendelkezéseinek figyelembevételével, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell név és beosztás szerint megjelölnie azokat a köztisztviselõket, akik az általa irányított szervezeti egység(ek)nél vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakört töltenek be. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség keletkezésével, változásával és megszûnésével kapcsolatos szervezeti, munkaköri, illetve személyi adatokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében soron kívül írásban közli a HO vezetõjével. (2) A vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratok ideértve a vagyoni helyzetre tett bejelentéseket, valamint a vagyongyarapodási vizsgálatot megelõzõ meghallgatás iratait is kezelését és nyilvántartását a HO végzi. (3) A vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratok kezelését a HO vezetõje által megbízott személy (továbbiakban: kezelésre jogosult személy) végezheti. (4) A központi költségvetési szerv vezetõjét, továbbá a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselõket (továbbiakban együtt: kötelezett) a HO vezetõje írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, annak határidejérõl és a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számáról. A kötelezett a vagyonnyilatkozati nyomtatványok és a kitöltési útmutató elektronikus elérhetõségérõl is tájékoztatás kap. (5) A vagyonnyilatkozatot, valamint a kötelezett Vnyt ának (1) bekezdése szerinti esetleges meghallgatásáról készült jegyzõkönyvet zárt borítékban kell tárolni. A boríték akkor tekinthetõ zártnak, ha az mechanikai sérülés nélkül nem nyitható meg és a borítékot a nyilatkozattevõ, valamint a kezelésre jogosult személy saját kezûleg aláírta. (6) A kezelésre jogosult személy az iratokat az átvételkor, illetve a nyilvántartásba vétel elõtt megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a Vnyt ának (3) bekezdésében és a jelen szabályzatban meghatározott alaki feltételeknek. Az átadott vagyonnyilatkozatról a kötelezett igazolást kap. Az igazolás egy példányát a vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékkal együtt kell tárolni. (7) A vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratokat a személyi iratokra vonatkozó szabályok szerint, de azoktól elkülönítetten kell kezelni.

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám (8) Amennyiben a vagyonnyilatkozatnak a Vnyt. 12. (1) bekezdése szerinti visszaadása a kötelezett akadályoztatása miatt nem lehetséges, azt részére postai küldeményként tértivevénnyel kell megküldeni. A küldemény kézbesíthetetlensége esetén a vagyonnyilatkozatot a visszaérkezéstõl számított 8 napon belül, a kötelezett elhalálozása esetén pedig a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggésben keletkezett iratait haladéktalanul meg kell semmisíteni, és errõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A VAGYONGYARAPODÁSI VIZSGÁLATOT MEGELÕZÕ MEGHALLGATÁS 84. (1) A kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó bejelentést a kézhezvételtõl számított 3 munkanapon belül a HO véleményezi, és a bejelentést véleményével együtt megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. (2) A HO jelzi a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha véleménye szerint a Vnyt. 14. (1) bekezdés második mondatában foglalt valamely ok miatt, a bejelentéssel kapcsolatban nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni. Ez esetben javaslatot tesz a bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasítására. (3) Amennyiben a bejelentéssel kapcsolatban a (2) bekezdést nem kell alkalmazni, a HO a véleményéhez csatolja a kötelezett vagyonnyilatkozatát tartalmazó zárt borítékot is. (4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vélemény kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül a bejelentés megküldésével tájékoztatja a kötelezettet a bejelentés tartalmáról, aki a tájékoztatástól számított 5 munkanapon belül írásban észrevételt tehet a bejelentésben foglaltakra. A munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben is közli a bejelentést a kötelezettel, ha azt a (2) bekezdésben foglalt okból érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója az észrevételezési határidõ lejártát követõ 5 munkanapon belül dönt a meghallgatás elrendelésérõl. A meghallgatás elrendelése esetén, a kötelezettnél magasabb besorolású, ennek hiányában a vezetõ beosztású köztisztviselõk, illetve közalkalmazotti kötelezett esetén közalkalmazottak közül, megbízottat jelöl ki a meghallgatás lefolytatására. (6) A megbízott a kijelöléstõl számított 10 munkanapon belül meghallgatja a kötelezettet. A vagyonnyilatkozat felbontására csak a kötelezett jelenlétében kerülhet sor. A megbízott a meghallgatásról készült jegyzõkönyvet, és a keletkezett iratokat javaslatával együtt a fenti határidõn belül megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója különösen indokolt esetben a határidõt meghosszabbíthatja. (7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízotti javaslat kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül dönt a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezésérõl és errõl a kötelezettet tájékoztatja.

16 11146 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 17/2009. (X. 22.) KvVM utasítása a fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználási szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM utasítás módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. (5) bekezdésének p) pontja alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseivel összhangban az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználási szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) mellékletének 2.7. pontjában Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szakállamtitkár. szövegrész helyébe Az elõirányzat koordinátora a környezet- és klímapolitikai szakállamtitkár. szövegrész lép. (2) Az Utasítás mellékletének és pontjában Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár. szövegrész helyébe Az elõirányzat koordinátora a természetvédelmi szakállamtitkár. szövegrész lép. (3) Az Utasítás mellékletének 2.12., és pontjában Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szakállamtitkár. szövegrész helyébe Az elõirányzat koordinátora a környezetmegõrzési szakállamtitkár. szövegrész lép. 2. Az utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Budapest, október 8. Szabó Imre s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A szociális és munkaügyi miniszter 25/2009. (X. 22.) SZMM utasítása köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról a TÁMOP Út a munka világába címû kiemelt projekt végrehajtásához A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 49. -ára figyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. -a (10) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi utasítást adom ki: 1. (1) A TÁMOP Út a munka világába címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében engedélyezem, hogy a projekt idõtartamára november 1-jétõl október 31-ig a hét regionális munkaügyi központban az engedélyezett létszámon felül összesen 54 fõ határozott idõre kinevezett köztisztviselõ foglalkoztatására kerüljön sor. (2) Az egyes regionális munkaügyi központokban az (1) bekezdésben megjelölt feladat ellátásához az alábbi számú határozott idõre kinevezett köztisztviselõ foglalkoztatását engedélyezem: Munkaügyi központ megnevezése Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Összesen Engedélyezett többletlétszám 5 fõ 6 fõ 7 fõ 7 fõ 10 fõ 11 fõ 8 fõ 54 fõ 2. (1) Továbbá a TÁMOP Út a munka világába címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében a projekt idõtartamára november 1-jétõl október 31-ig engedélyezem, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tervezési és Fejlesztési Fõosztály Monitoring Titkárságán az engedélyezett létszámon felül összesen 3 fõ határozott idõre kinevezett köztisztviselõ foglalkoztatására kerüljön sor. 3. Ez az utasítás november 1-jén lép hatályba és november 1-jén hatályát veszti. Budapest, október 16. Dr. Herczog László s. k., szociális és munkaügyi miniszter

18 11148 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám A szociális és munkaügyi miniszter 26/2009. (X. 22.) SZMM utasítása közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a TÁMOP A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések megalapozása címû projekt végrehajtásához A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 49. -ára figyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. -a (10) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi utasítást adom ki: 1. (1) A TÁMOP A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések megalapozása címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében engedélyezem a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézeten belül az engedélyezett létszámkeret növelését 32 álláshellyel, határozott idõre történõ foglalkoztatás mellett november 1-jétõl október 31-ig. 2. Ez az utasítás november 1-jén lép hatályba és november 1-jén hatályát veszti. Budapest, október 19. Dr. Herczog László s. k., szociális és munkaügyi miniszter

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám Az egészségügyi miniszter 5/2009. (X. 22.) EüM tájékoztatója 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztatót e tájékoztató mellékletében foglaltak szerint módosítom. E tájékoztató mellékletében foglaltakat december 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Melléklet az 5/2009. (X. 22.) EüM tájékoztatóhoz A Szabálykönyv használata részben IV. Kompetencialista: az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az OENO-kód sorában O vagy X jelzés található. szövegrészt követõen V. A Kiegészítõ pont betegfelügyeletért 30 percen túl tevékenység elszámolhatósága A tevékenység az V. fejezetben felsorolt beavatkozások esetén számolható el az egyéb fejezetekben az OENO elszámolhatóságára vonatkozóan meghatározott elszámolhatósági feltételek figyelembevételével. szövegrésszel egészül ki. A Szabálykönyv I. fejezetében: (A06) A beteg egy ellátási napon egy intézet több szakrendelésén is ellátásra kerülhet. Az elszámolási szabályokat a megjelölt kivételektõl eltekintve szakrendelésenként kell alkalmazni. szövegrész helyébe A beteg egy ellátási napon egy intézet több szakrendelésén is elszámolásra kerülhet. Az elszámolási szabályokat a megjelölt kivételektõl eltekintve szerzõdött szakmára kell alkalmazni. szövegrész lép. A Szabálykönyv II. fejezetében: a) Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Strukturált pszichológiai interjú Wolberg-féle módszerrel. Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19201; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; szövegrész helyébe 1 A Szabálykönyv módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az interneten közzéteszi.

20 11150 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 52. szám Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Strukturált pszichológiai interjú Wolberg-féle módszerrel. Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19201; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; szövegrész lép, b) Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata A korai csecsemõkorú, illetve fejlõdésben elmaradt gyermekek kognitív mûködésére utaló viselkedésének vizsgálata, a látási, hallási, figyelmi folyamatok alapján. Elszámolási lehetõség: 0 10 éves korig szövegrészt követõen Éberségi szint vizsgálata Annak megállapítása, hogy a beteg jelen pszichés állapotában alkalmas-e aktivációs szintjét tekintve az alkalmazandó pszichológiai vizsgálatban való értékelhetõ részvételre. szövegrész hatályát veszti, c) * Pathológiai másodvélemény Pathológus által a szakterület elismert pathológusának küldött beteganyag (metszet(ek), block(ok), klinikai adatok) véleményezése. A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti. Elszámolási lehetõség: Kizárólag a 29999* mellett a 28920*, 28930* mintánként háromszor, a 28939* mintánként egyszer, a mintánként kétszer és a mintánként ötször számolható el. szövegrészt követõen Mellkas Zeiss-felvétel, AP/PA Zeiss technikával készült AP/PA mellkas-röntgenfelvétel diagnosztikus célból. A felvételt egy radiológus vagy tüdõgyógyász szakorvos leletezi. Kizárva: Mellkas Zeiss-felvétel, oldalirányú Szûrõjellegû mellkasfelvétel oldalirányból, Zeiss-kamerával. Elszámolási lehetõség: megjelenésenként 2 Kizárva: szövegrész hatályát veszti, d) Besugárzás tervezése, külsõ, számítógépes, 3D CT-felvételsorozat alapján, számítógépes besugárzástervezõ rendszerrel készített és optimalizált 3D külsõ sugárterápiás tervezés az adott besugárzókészülékre elõzetes mérések alapján elkészített dózisprofilokkal/mélydózisgörbékkel. Kizárva: 30610; 30611; 30642; 30700; 30751; szövegrész helyébe Besugárzás tervezése, külsõ, számítógépes, 3D CT-felvételsorozat alapján, számítógépes besugárzástervezõ rendszerrel készített és optimalizált 3D külsõ sugárterápiás tervezés az adott besugárzókészülékre elõzetes mérések alapján elkészített dózisprofilokkal/mélydózisgörbékkel. Kizárva: 30610; 30611; 30700; 30751; szövegrész lép,

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról 1. lap 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról A légiközlekedésrôl szóló 1995. évi XCVII. törvény

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. FEBRUÁR 12. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 2015/15/1. sz. Ügyviteli utasítás BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 A szabályzat

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 24., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCV. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról....................................

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról

2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról 9606 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám II. Törvények 2010. évi XV. tör vény* a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról ELSÕ RÉSZ A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete Tervezet A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006.( ) FMM rendelete a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról A foglalkoztatás

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda 1. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról 3 VI. Alapító okiratok

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. ÁRA: 1134 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal JOGSZABÁLY 366/2006. (XII. 28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JÚNIUS 16. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 39/2008. (V. 29.) ME h. szakállamtitkárok kinevezésérõl...

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. júli us 23 27. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/30. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐJE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

JEGYZŐJE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. (2) bekezdés 26. pontjában, a honvédelemről

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 1. a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 2. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló14/2002. (VIII.1.) IM

Részletesebben