A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007"

Átírás

1 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal III. évfolyam 99. szám július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott érték 3 Nemzetközi összehasonlítás 4 Térképek 7 Táblázatok A bruttó hazai termék regionális eloszlásáról szóló évi adatok szerint a regionális különbségek az előző évihez képest nem változtak számottevően. Magyarország folyó beszerzési áron mért bruttó hazai terméke 2007-ben milliárd forint volt, melynek közel felét (47%-át) Közép-Magyarországon állították elő. Vezető gazdasági szerepéből adódóan az ország teljes bruttó hazai termékének 37%-át Budapesten hozták létre. A GDP 26,5%-a a Dunántúlon képződött, és együttesen közel ugyanekkora arányt képviselt az Alföld és Észak nagyrégió is. A három nagyrégió részesedése 2007-ben az előző évihez hasonlóan alakult. A bruttó hazai termék (GDP) régiónként 1. tábla GDP (piaci beszerzési áron) Régió milliárd Ft megoszlása, % Közép-Magyarország ,1 47,1 Közép-Dunántúl ,0 10,2 Nyugat-Dunántúl ,0 9,7 Dél-Dunántúl ,5 6,5 Észak-Magyarország ,0 7,9 Észak-Alföld ,6 9,5 Dél-Alföld ,8 8,9 Ország ,0 100,0 Egy főre jutó GDP Az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke 2007-ben országosan 2 millió 534 ezer Ft volt, 7,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Az ország hét régióját tekintve a fajlagos mutató alapján mért területi különbségek kissé mérséklődtek, a régiók rangsora nem változott az előző évhez képest. Továbbra is első helyen áll a fővárost is magában foglaló Közép- Magyarország, amit Nyugat-Dunántúl, a harmadik helyen pedig Közép- Dunántúl követ. Közülük az egy főre jutó GDP nagysága Közép- Magyarországon az országos átlagnál magasabb, Nyugat-Dunántúlon 1,9%-kal, Közép-Dunántúlon pedig már 7%-kal alacsonyabb volt. A három régió sorrendje a 14 éves múlttal rendelkező területi GDPszámítások szerint nem változott. A többi négy régió (az országos átlagtól 32 37%-kal elmaradva) egymással közel azonos szinten helyezkedik el: Dél-Dunántúl tíz éve tartja negyedik helyét Dél-Alföld előtt, Észak- Magyarország 2004-ben maga mögé utasította Észak-Alföldet, mely sorrend továbbra is változatlan. A fajlagos mutató az elmúlt évben régiónként eltérő mértékben változott, a növekedés Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb (10%) és Nyugat- Dunántúlon a legkisebb (5%). A régiók közötti különbségek a évihez hasonlóan alakultak a vizsgált időszakban. Az ország legfejlettebb térsége Közép-Magyarország és a rangsor utolsó helyén álló Észak- Alföld egy főre jutó GDP-je között változatlanul 2,6-szeres a különbség. A fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország adatát figyelmen kívül hagyva a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező Nyugat- Dunántúl és Észak-Alföld mutatóértéke között ennél lényegesen mérsékeltebb, 1,6-szeres különbség tapasztalható. Az egy főre jutó bruttó hazai termék régiónként Régió Egy főre jutó GDP, ezer Ft Az országos átlagtól való eltérés, % tábla Közép-Magyarország ,7 64,3 Közép-Dunántúl ,3 7,0 Nyugat-Dunántúl ,4 1,9 Dél-Dunántúl ,3 31,7 Észak-Magyarország ,0 35,8 Észak-Alföld ,8 37,0 Dél-Alföld ,7 33,2 Ország ben az utóbbi évekhez hasonlóan a fővárosi és megyei sorrendben sem tapasztalható jelentős változás. A főváros kiugró (az országos átlag több mint kétszeresét kitevő) fajlagos mutatóját egyetlen megye sem közelítette meg, az országos átlag felett, illetve annak közelében négy dunántúli megye helyezkedett el ben a fővároson kívül a megyék mintegy háromnegyede nem változtatta meg az egy évvel korábbi rangsorbeli helyét, 3 3 megye pedig helyet cserélt egymással. A helycsere három dunántúli és két alföldi megyét, valamint Heves megyét érintette. Az utolsó három helyen álló megye (Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád) pozíciója az utóbbi öt évben nem változott. A legfejlettebb Budapest és a legkevésbé fejlett Nógrád megye közötti különbség a fejlettségi olló nyílása folyamatosan növekszik, 2006-ban négy és félszeres, 2007-ben már 4,7-szeres volt. Budapest adatát figyelmen kívül hagyva, a változatlanul legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező Győr-Moson-Sopron és a legkisebb értéket képviselő Nógrád megye mutatója között ennél lényegesen mérsékeltebb 2006-ban 2,3-szeres, 2007-ben pedig 2,4-szeres a különbség.

2 2 A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 Statisztikai tükör 2009/99 Az egy főre jutó GDP megyék szerint, ábra Ezer Ft Budapest Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Fejér Vas Pest Zala Veszprém Csongrád Baranya Heves Hajdú-Bihar Tolna Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Somogy Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Nógrád Egy lakosra jutó GDP Országos átlag Megy ék átlaga A főváros speciális helyzetéből adódóan a Budapest nélkül számított átlagtól való eltérés jobban érzékelteti a megyék közötti fejlettségbeli különbségeket ben az ún. vidéki átlaghoz való viszonyítás alapján az átlag alatti értékkel rendelkező megyék besorolása némileg változott az előző évhez képest. Tolna megye közeledett az átlaghoz, Veszprém megye egy kategóriával feljebb, a 110% alatti intervallumba került. Így az átlag feletti értéket elérő megyék száma hétre gyarapodott, és eloszlásuk egyenletesebbé vált. 3. tábla Az egy főre jutó GDP a megyék átlagának százalékában, 2007 Az egy főre jutó GDP a megyék átlagának százalékában Megye Átlag alatt 80,0 Békés, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg 80,1 90,0 Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy 90,1 100,0 Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Tolna Átlag felett 100,1 110,0 Veszprém, Zala 110,1 120,0 Pest 120,1 130,0 Fejér, Vas 130,1 Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom Bruttó hozzáadott érték Az egyes gazdasági ágak eltérő mértékben járulnak hozzá a bruttó hozzáadott értékhez, ezért a régiók közötti fejlettségbeli különbségek kialakulásában meghatározó szerepet játszik a térségek gazdaságszerkezete. Or szágos viszonylatban a bruttó hazai termék előállításában mintegy 30%-os részt képviselnek az árutermelő gazdasági ágak. Szinte valamennyi régióban a szolgáltatások dominanciája érvényesül, mely 2006-hoz ké pest erősödött. Ez alól Közép-Dunántúl képez kivételt; a régió gazdaságán belül meghatározó ipar és szerepe 2007-ben tovább nőtt. Az ipar és részesedése Dél-Dunántúlon is emelkedett, míg itt következett be a mezőgazdaság részesedésének legnagyobb arányú, egy százalékpontos csökkenése. Az ipar és arányát tekintve kisebb részt jelent Közép- Magyarország teljesítményében, azonban e két gazdasági ág hozzáadott értékének is több mint egyharmadát továbbra is itt állítják elő. A központi régióban kiugróan magas, 77,5%-ot képviselnek a szolgáltatási ágazatok. A bruttó hozzáadott érték megoszlása a gazdasági ágak főbb csoportjai szerint, régiónként, 2007 Közép-Magy arország Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország Ny ugat-dunántúl Közép-Dunántúl 2. ábra 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mezőgazdaság A fejlettségi sorrendben elöl álló dunántúli régiókban 2007-ben az ipar és együttes részesedése 48, illetve 44% volt. A korábbi évekhez hasonlóan a közép-dunántúli Komárom-Esztergom megyében a bruttó hozzáadott érték változatlanul kimagasló hányadát, több mint felét (59%- át) adták ezek a gazdasági ágak, elsősorban a gépipari ágazatok teljesítményével összefüggésben. A szintén jelentős ipari potenciállal rendelkező Fejér megye teljesítményét a fémalapanyag gyártás ágazat határozta meg. Ugyancsak kiemelkedő a gépipar aránya a nyugat-dunántúli régió két megyéjében, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében, elsősorban a közúti járműgyártásnak köszönhetően. Az országosan megtermelt bruttó hozzáadott értékhez kisebb részben hozzájáruló térségek közül az alföldi régiókban, valamint Dél-Dunántúlon az átlagosnál nagyobb a mezőgazdaság jelentősége ben az ország mezőgazdaságból származó bruttó hozzáadott értékének egynegyedét a dél-alföldi régióban ezen belül közel tíz százalékát Bács-Kiskun megyében állították elő. A kisebb gazdasági teljesítményt elért régiók között kivételt képez Észak-Magyarország, ahol a hozzáadott értékében viszonylag nagyobb hányadot 40% képvisel az ipar és az. Ez első-

3 Statisztikai tükör 2009/99 A GDP területi különbségei Magyarországon, sorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdasági szervezeteknek köszönhető, itt képződött a régió ipari, i bruttó hozzáadott értékének közel kétharmada. (A megyében az iparon belül a hozzáadott érték meghatározó része a vegyiparból származik.) Általánosságban elmondható, hogy a kevésbé fejlett régiókban a kisebb teljesítményt nyújtó ipar mellett a szolgáltatások súlya jelentősebb (62 64%). Nemzetközi összehasonlítás A fejlettség nemzetközi összehasonlítására a vásárlóerő-paritáson (PPS) mért egy főre jutó GDP adatai adnak lehetőséget. Ebben az összehasonlításban a magyar régiók fejlettsége a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország kivételével továbbra is számottevő elmaradást mutat ben Magyarország egy főre jutó GDP-je 37%-kal volt kevesebb, mint az uniós átlag. Ezen belül a központi régió mutatóértéke 3,1%-kal magasabb, a két legfejlettebb dunántúli régióé pedig 38 42%- kal alacsonyabb volt az uniós átlagnál. A többi magyar régió fajlagos értéke az átlag felét sem érte el; sőt tovább nőtt az elmaradás, ami a Dél- Dunántúlon 57%-os, Dél-Alföldön 58%-os, Észak-Alföldön pedig 60%-os volt. A közép-magyarországi régió uniós átlaghoz mért helyzete hoz képest romlott. Közép-Dunántúl átlagtól való elmaradása valamelyest csökkent, a többi régióé viszont növekedett az előző évhez képest. Az egyes régiók fejlettsége közötti nagy különbség az Európai Unió más tagországaiban is tapasztalható. Az Eurostat februárban megjelent New Release című kiadványa alapján 2006-ban az Európai Unió 271 régiója közül 18-ban a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP meghaladta az uniós átlag másfélszeresét, 68 régióban viszont nem érte el az átlag 75%-át. A GDP-adatok alapján az első helyen álló belső londoni régió és az utolsó helyen álló romániai Nord-Est régió mutatója között közel 14-szeresre tovább nőtt a különbség. (Ez utóbbi 2006-ban az EU-27 átlag 25%-át termelte meg.) Nagy-Britannia legfejlettebb és legfejletlenebb régiója között négyszeres, a belgiumi régiók között pedig mintegy háromszoros az eltérés. Közép-Magyarország kivételével valamennyi magyar régió vesztett az EU régiók között elfoglalt korábbi pozíciójából 2006-ban és 3-5 hellyel hátrább került a sorrendben. A legjobb eredményt felmutató központi régió is csupán a második harmadban, a többi régió pedig az utolsó harmadban foglalt helyet. A évi gazdasági fejlettségi rangsor utolsó húsz régiója között szerepel három magyar régió (alföldi régiók és Észak-Magyar ország), Lengyelország és Románia 6 6, továbbá Bulgária 5 régiója. Elérhetõségek: Telefon: Módszertan Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2009 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

4 TÉRKÉPEK Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP), a bruttó hozzáadott érték megoszlása, gazdasági áganként,

5 Egy lakosra jutó GDP az Európai Unió régióiban vásárlóerő-paritáson,

6 TÁBLÁZATOK Bruttó hazai termék (GDP) Bruttó hazai termék piaci beszerzési áron, egy főre jutó átlaga, ezer Ft millió Ft előző év = előző év = ,0 100,0 (folyó áron) Sorrend az egy főre jutó GDP alapján Budapest , ,7 1 1 Pest megye , ,5 6 6 Közép-Magyarország , ,4 I I Fejér , ,9 5 4 Komárom-Esztergom , ,7 3 3 Veszprém , ,3 9 8 Közép-Dunántúl , ,1 III III Győr-Moson-Sopron , ,0 2 2 Vas , ,2 4 5 Zala , ,8 7 7 Nyugat-Dunántúl , ,0 II II Baranya , , Somogy , , Tolna , , Dél-Dunántúl , ,3 IV IV Borsod-Abaúj-Zemplén , , Heves , , Nógrád , , Észak-Magyarország , ,6 VI VI Hajdú-Bihar , , Jász-Nagykun-Szolnok , , Szabolc-Szatmár-Bereg , , Észak-Alföld , ,1 VII VII Bács-Kiskun , , Békés , , Csongrád , ,0 8 9 Dél-Alföld , ,2 V V Ország , ,3 6

7 Az egy főre jutó GDP az országos és a megyei átlag százalékában Az egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában a megyék átlagának százalékában Budapest 220,7 217,4 292,2 285,5 Pest megye 85,6 88,2 113,4 115,8 Közép-Magyarország 165,7 164,3 219,4 215,8 Fejér 97,0 95,7 128,4 125,7 Komárom-Esztergom 103,1 108,2 136,5 142,2 Veszprém 72,5 76,6 96,0 100,6 Közép-Dunántúl 90,7 93,0 120,1 122,2 Győr-Moson-Sopron 115,1 112,5 152,4 147,8 Vas 98,8 94,1 130,8 123,6 Zala 79,6 79,9 105,4 105,0 Nyugat-Dunántúl 100,4 98,1 132,9 128,9 Baranya 72,4 72,7 95,8 95,4 Somogy 62,2 61,7 82,3 81,0 Tolna 67,5 70,0 89,4 92,0 Dél-Dunántúl 67,7 68,3 89,6 89,7 Borsod-Abaúj-Zemplén 66,2 65,9 87,7 86,6 Heves 68,8 72,4 91,0 95,1 Nógrád 49,6 46,1 65,6 60,5 Észak-Magyarország 64,0 64,2 84,8 84,3 Hajdú-Bihar 72,1 71,5 95,5 93,9 Jász-Nagykun-Szolnok 65,3 64,9 86,4 85,2 Szabolc-Szatmár-Bereg 53,2 53,6 70,4 70,4 Észak-Alföld 63,2 63,0 83,6 82,7 Bács-Kiskun 66,4 67,0 87,9 88,0 Békés 57,5 57,8 76,1 75,9 Csongrád 74,0 74,5 98,0 97,9 Dél-Alföld 66,3 66,8 87,7 87,7 7

8 Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-egység (PPS) az EU-27 átlagának százalékában Budapest ,4 136,4 Pest megye ,5 55,3 Közép-Magyarország ,4 103,1 Fejér ,7 60,1 Komárom-Esztergom ,6 67,9 Veszprém ,1 48,0 Közép-Dunántúl ,7 58,3 Győr-Moson-Sopron ,2 70,6 Vas ,9 59,0 Zala ,6 50,1 Nyugat-Dunántúl ,9 61,6 Baranya ,0 45,6 Somogy ,6 38,7 Tolna ,0 43,9 Dél-Dunántúl ,1 42,8 Borsod-Abaúj-Zemplén ,1 41,4 Heves ,7 45,4 Nógrád ,5 28,9 Észak-Magyarország ,7 40,3 Hajdú-Bihar ,9 44,8 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 40,7 Szabolc-Szatmár-Bereg ,8 33,6 Észak-Alföld ,2 39,5 Bács-Kiskun ,3 42,0 Békés ,6 36,3 Csongrád ,1 46,7 Dél-Alföld ,2 41,9 Ország ,6 62,7 8

9 A bruttó hozzáadott érték a gazdasági ágak főbb csoportjai szerint (alapáron, millió Ft) Budapest Pest megye Közép- Magyarország Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj- Zemplén Heves Nógrád Észak- Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun- Szolnok Szabolc-Szatmár- Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország

10 A bruttó hozzáadott érték megoszlása területenként és a gazdasági ágak főbb csoportjai szerint, 2006 ország = 100,0 nemzetgazdaság = 100,0 (%) Budapest 2,1 23,3 45,7 37,2 0,2 18,8 81,0 100,0 Pest megye 6,0 11,2 9,6 9,9 2,5 34,0 63,5 100,0 Közép- Magyarország 8,1 34,5 55,3 47,1 0,7 22,0 77,3 100,0 Fejér 5,5 6,6 2,9 4,1 5,4 48,2 46,4 100,0 Komárom- Esztergom 2,8 6,1 2,0 3,2 3,5 56,6 39,9 100,0 Veszprém 3,2 3,2 2,3 2,6 4,9 36,4 58,7 100,0 Közép- Dunántúl 11,5 15,9 7,2 10,0 4,7 47,8 47,5 100,0 Győr-Moson- Sopron 4,8 8,3 3,6 5,1 3,8 49,4 46,8 100,0 Vas 3,7 3,7 2,0 2,6 5,8 43,6 50,6 100,0 Zala 3,1 2,6 2,1 2,3 5,4 34,2 60,4 100,0 Nyugat- Dunántúl 11,6 14,7 7,7 10,0 4,7 44,4 50,9 100,0 Baranya 5,7 2,4 2,9 2,9 8,0 25,3 66,6 100,0 Somogy 5,0 1,5 2,1 2,0 10,0 22,9 67,1 100,0 Tolna 4,8 1,9 1,3 1,6 12,0 34,8 53,2 100,0 Dél-Dunántúl 15,5 5,8 6,3 6,5 9,6 26,9 63,4 100,0 Borsod-Abaúj- Zemplén 4,7 6,7 3,9 4,8 4,0 42,3 53,6 100,0 Heves 3,0 3,0 1,8 2,2 5,6 41,1 53,3 100,0 Nógrád 1,0 1,1 1,0 1,1 3,8 32,8 63,4 100,0 Észak- Magyarország 8,7 10,8 6,6 8,0 4,4 40,7 54,8 100,0 Hajdú-Bihar 7,8 3,9 3,7 3,9 8,0 30,2 61,8 100,0 Jász-Nagykun- Szolnok 5,3 3,3 2,2 2,6 8,1 37,4 54,4 100,0 Szabolc-Szatmár- Bereg 6,7 2,8 2,9 3,0 8,9 28,1 63,1 100,0 Észak-Alföld 19,7 10,0 8,8 9,6 8,3 31,5 60,2 100,0 Bács-Kiskun 11,2 3,3 3,2 3,5 12,8 28,4 58,8 100,0 Békés 7,1 1,8 2,1 2,2 13,1 24,6 62,3 100,0 Csongrád 6,7 3,1 2,9 3,1 8,7 30,0 61,3 100,0 Dél-Alföld 24,9 8,3 8,1 8,8 11,4 28,0 60,5 100,0 Ország 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1 30,1 65,9 100,0 10

11 A bruttó hozzáadott érték megoszlása területenként és a gazdasági ágak főbb csoportjai szerint, 2007 ország = 100,0 nemzetgazdaság = 100,0 (%) Budapest 1,8 21,6 45,6 36,7 0,2 17,5 82,3 100,0 Pest megye 6,3 13,0 9,5 10,4 2,4 37,2 60,4 100,0 Közép- Magyarország 8,1 34,6 55,1 47,1 0,7 21,9 77,5 100,0 Fejér 4,8 6,7 2,9 4,1 4,7 48,5 46,8 100,0 Komárom- Esztergom 3,5 6,7 1,9 3,4 4,1 58,6 37,4 100,0 Veszprém 3,8 3,3 2,4 2,8 5,5 35,7 58,8 100,0 Közép- Dunántúl 12,1 16,7 7,2 10,2 4,7 48,4 46,9 100,0 Győr-Moson- Sopron 4,8 8,3 3,5 5,0 3,8 49,6 46,6 100,0 Vas 4,7 3,2 2,0 2,5 7,5 38,9 53,6 100,0 Zala 3,2 2,8 2,1 2,3 5,4 35,4 59,1 100,0 Nyugat- Dunántúl 12,6 14,3 7,5 9,7 5,1 43,5 51,3 100,0 Baranya 4,7 2,4 3,0 2,9 6,5 25,2 68,3 100,0 Somogy 5,2 1,4 2,1 2,0 10,2 21,2 68,6 100,0 Tolna 4,1 2,1 1,3 1,7 9,8 37,9 52,3 100,0 Dél-Dunántúl 14,0 6,0 6,3 6,5 8,5 27,2 64,3 100,0 Borsod-Abaúj- Zemplén 4,5 6,5 3,9 4,7 3,8 41,4 54,8 100,0 Heves 2,8 3,2 1,8 2,3 4,9 41,9 53,2 100,0 Nógrád 1,0 1,0 0,9 1,0 4,2 31,0 64,8 100,0 Észak- Magyarország 8,4 10,8 6,7 7,9 4,2 40,3 55,6 100,0 Hajdú-Bihar 8,4 3,5 3,8 3,9 8,6 26,8 64,7 100,0 Jász-Nagykun- Szolnok 5,4 3,1 2,2 2,6 8,2 35,7 56,1 100,0 Szabolc-Szatmár- Bereg 6,3 2,9 2,9 3,1 8,2 28,4 63,4 100,0 Észak-Alföld 20,1 9,5 8,9 9,5 8,4 29,7 61,9 100,0 Bács-Kiskun 9,5 3,5 3,3 3,6 10,6 28,9 60,5 100,0 Békés 7,5 1,8 2,0 2,2 13,6 24,8 61,7 100,0 Csongrád 7,7 2,9 3,0 3,1 9,7 27,4 62,9 100,0 Dél-Alföld 24,7 8,2 8,3 8,9 11,0 27,4 61,6 100,0 Ország 100,0 100,0 100,0 100,0 4,0 29,7 66,3 100,0 11

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2008-ban (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2008-ban (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. május A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2008-ban (előzetes adatok) Tartalom...2 Táblázatok...4 1. A bruttó hazai termék

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. május Tartalom A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)...

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek 1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek Tér és társadalom (TGME0405-GY) gyakorlat 2018-2019. tanév Viszonyszámok Viszonyszá m Viszonyítandó adat (A) Viszonyítási alap (B) 1. Megoszlási

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 4. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. augusztus 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 4. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. augusztus 17-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 4. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. augusztus 11-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 3. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. július 20-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I BUDAPEST 2009. október Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési Igazgatóság

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXII. évfolyam 4. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2017. augusztus 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Fókuszban a megyék I. negyedév Térségi összehasonlítás

Fókuszban a megyék I. negyedév Térségi összehasonlítás Fókuszban a megyék 2017. I. negyedév Térségi összehasonlítás 2017 I. negyedévében Magyarországon 22 072 gyermek született, és 38 589 személy hunyt el. Az élveszületések száma 1,7%-kal csökkent, a halálozásoké

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7.

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7. Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Veszprém, 2017. november 7. VESZPRÉM MEGYE 2016. TOP 100+200 Amiről szó lesz.. 1 TOP 100+200 elemzés 2 Kedvezmények 3 Adóbevételek

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 216. december 8. Donau Soja Kongresszus Hüvelyesek Nemzetközi Éve GMO-mentes jelölés Rekord szójatermés Termeléshez kötött

Részletesebben

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM Nagy András PhD Lechner Nonprofit Kft. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube Project co-founded by European Union funds

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 04. hét Terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2007. évi tevékenységéről Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő) A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. év 1000-4999

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és

Részletesebben

ÜGYFORGALMI ELEMZÉS I. FÉLÉV

ÜGYFORGALMI ELEMZÉS I. FÉLÉV ÜGYFORGALMI ELEMZÉS 217. I. FÉLÉV Tartalom A bírósági ügyforgalom 217. I. félévi főbb adatai... 5 1. Bevezetés... 5 Az elemzés célja:... 5 Az alkalmazott módszertan:... 5 Ügyforgalmi adatok... 5 Megalapozottsági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/236. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról előadó: dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Lassabban terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Lassabban terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 06. hét Lassabban terjed az influenza A 6. héten tovább emelkedett az influenzás

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2010. augusztus 16-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2010. augusztus Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE GÖDÖLLŐ, 2008. DECEMBER 11-12. BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI A HAZAI RÉGIÓK KOMPLEX FEJLETTSÉGI SZINTJE 1990 ÉS 2007

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016 EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016 Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 A mérésről... 2 A mérés tartalma... 2 A mérés lebonyolítása... 3 A mérésben érintett telephelyek... 4 A telephelyek

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként Létszámleépítési döntést bejelent cégek/telephelyek száma A bejelentések

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 03. hét Járványosan terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2009. április 6-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2009. április Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 6. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. október 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

Népszámlálási nemzetiségi adatok romák

Népszámlálási nemzetiségi adatok romák KÁLLAI ERNŐ Népszámlálási nemzetiségi adatok romák Rövid írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy a 2001-ben lezajlott népszámlálás adataiból következtetéseket vonjunk le a magyarországi romákra vonatkozólag.

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK TÉRSÉGI VIZSGÁLATA 2006

A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK TÉRSÉGI VIZSGÁLATA 2006 Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK TÉRSÉGI VIZSGÁLATA 2006 Salgótarján, 2008. június Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-172-8 (internet) Felelős

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2017

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2017 EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2017 Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 A mérésről... 2 A mérés tartalma... 2 A mérés lebonyolítása... 3 A mérésben érintett telephelyek... 4 A telephelyek

Részletesebben

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban 2011. év felmer. obj. ok együtt új határnap napolt Főváros 30527 8293-69 238 4451 96 308 4 395 7 195 70 217 657 1586 311 5501

Részletesebben

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Békéscsaba-Gyula, 2013. szept. 26-28. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár Közgazdaságtani Doktori Iskola

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006

A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006 Miskolc 2008, szeptember Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-195-7

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-2731/1/2010 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók e (TOSINA ) 2010.június 1. 2011.január

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés Az Mt. 2001. július 1-jei módosításának hatályba lépése után, az addig munkaközvetítéssel

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET) A 2016. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Legfőbb Ügyészség Budapest, 2017 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVIII. évfolyam, 7. szám, 2013 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2013. november 25-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016 EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE Idegen nyelvi mérés, 2016 Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 A mérésről... 2 A mérés tartalma... 2 A mérés lebonyolítása... 3 A mérésben érintett telephelyek... 4 A telephelyek

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

támogatás támogatási

támogatás támogatási szerződés tárgya aláírás dátuma 2013.08.24 2013.09.04 szerződés típusa szerződés értéke szerződés hatálya szerződő partner szerződés 500.000 hott 2013.08.31 Alföldkutatásért Alapítvány szerződés 1.000.000

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben