Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl származik c) Közhatalmi bevétel d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az 1

2 átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása jb) Egyéb bevételek jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 01. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés a) Működési kiadások aa) Személyi juttatások összesen ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési célú kiadások b) Felhalmozási kiadások ba) Felújítások bb) Beruházások bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 c) Egyéb kiadások d) Tartalékok, pénzmaradvány 0 e) Finanszírozás Kiadások összesen A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 02. sz. mellékletben találhatók. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként a 05. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások felújításonként a 04. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 07. sz. mellékletben találhatók. 2

3 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 86 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 03. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 05. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített évi költségvetésének teljesítése 8. A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül 0 3

4 túlteljesíthető ából bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 450 származik c) Közhatalmi bevétel d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása jb) Egyéb bevételek jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások a) Felújítások b) Beruházások c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 (3) Egyéb kiadások (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás Kiadások összesen

5 11. (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 0 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

6 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 3 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 3 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 457 a) Felújítások 0 b) Beruházások 457 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások -659 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 27 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: 6

7 Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 0 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 0 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7

8 e) Egyéb működési célú kiadások 248 (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 77 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített évi költségvetésének teljesítése 20. A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 21. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik 8

9 c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -105 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -105 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások 191 a) Felújítások 0 b) Beruházások 191 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 0 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 9

10 7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített évi költségvetésének teljesítése 24. A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 25. (1)A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 55 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -16 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -16 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 10

11 26. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 1 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő. 8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített évi költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 29. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 11

12 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 0 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -48 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -48 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 30. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 497 a) Felújítások 497 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 12

13

14 Éves beszámoló Készült: /01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,5 % Egyéb saját bevétel ,8 % Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,6 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,4 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,2 % Intézményi ellátási díjak ,5 % Alkalmazottak térítése ,0 % Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) ,7 % Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,3 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,4 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,8 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,7 % ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ,0 % Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ,9 %

15 ( ) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) ,9 % Felhalmozási bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás ,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0 % A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ,0 % Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,0 % Központosított működési célú ok ,0 % Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0 % Szerkezetátalakítási tartalék ,0 % Egyéb működési célú központi támogatás ,0 % ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól ,9 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 46. Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,3 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,6 % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( )

16 59. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől ,4 % Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól ,7 % Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,1 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,6 % Központosított felhalmozási célú ok ,0 % Vis maior támogatás ,0 % Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,9 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) ,9 % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,2 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,8 % Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,3 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,3 % Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó ,2 % Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) ,3 % Magánszemély kommunális adója

17 13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,5 % Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) ,9 % Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) ,1 % Adópótlék, adóbírság ,1 % Egyéb bírság ,0 % Bírságbevételek ( ) ,0 % Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) ,9 % Összesen: ,9 %

18 Éves beszámoló Készült: /02. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,3 % Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,6 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,8 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,9 % Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ,0 % Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) ,2 % Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,4 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,6 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,5 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,7 % ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ,0 % Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ,9 %

19 ( ) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) ,9 % Felhalmozási bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás ,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0 % A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ,0 % Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,0 % Központosított működési célú ok ,0 % Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0 % Szerkezetátalakítási tartalék ,0 % Egyéb működési célú központi támogatás ,0 % ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól ,9 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,6 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,9 % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől ,4 % 2 767

20 60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,3 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,7 % Központosított felhalmozási célú ok ,0 % Vis maior támogatás ,0 % Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,9 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) ,9 % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,2 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó ,2 % Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) ,3 % Magánszemély kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,5 % Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) ,9 %

21 17. Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) ,1 % Adópótlék, adóbírság ,1 % Egyéb bírság ,0 % Bírságbevételek ( ) ,0 % Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) ,9 % Összesen: ,4 % 5 990

22 Éves beszámoló Készült: /03. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0 % Egyéb saját bevétel ,7 % Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,6 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,0 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,0 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,7 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,1 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,1 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése

23 Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,5 % 5 330

24 Éves beszámoló Készült: /04. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Int. önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,9 % Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek ,4 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,3 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,6 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,6 %

25

26 Éves beszámoló Készült: /05. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 8. Intézményi ellátási díjak ,9 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,9 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,9 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % 0 Összesen: ,4 % 374

27 Éves beszámoló Készült: /06. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Kp. önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 3. Egyéb saját bevétel Intézményi ellátási díjak ,5 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,6 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,6 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,8 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,5 % -158

28 Éves beszámoló Készült: /07. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,3 % Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek ,3 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 37. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,7 % Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,7 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,7 % Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,0 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,0 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó

29 bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,4 %

30 Éves beszámoló Készült: /01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények ,3 % Illetménykiegészítések ,0 % 0 3. Nyelvpótlék ,0 % 0 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok ,2 % Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások ,9 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) ,5 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása ,8 % Rendszeres személyi juttatások (7+8) ,5 % Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ,9 % Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,6 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) ,0 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,7 % Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) ,8 % Jubileumi jutalom ,2 % Egyéb sajátos juttatások ,6 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) ,6 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,0 % Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) ,7 % Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás ,0 % Közlekedési költségtérítés ,4 % Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,5 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései ,9 % 9 481

31 összesen ( ) 32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) ,0 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) ,2 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) ,4 % Nem rendszeres személyi juttatások ( ) ,2 % Állományba nem tartozók juttatásai ,0 % Külső személyi juttatások (43+47) ,0 % Személyi juttatások összesen ( ) ,6 % Szociális hozzájárulási adó ,3 % Egészségügyi hozzájárulás ,6 % Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) ,9 % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 1. Élelmiszer beszerzés ,5 % Gyógyszerbeszerzés ,7 % Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,0 % Könyv beszerzése ,1 % Folyóirat beszerzése ,5 % Egyéb információhordozó beszerzése ,1 % Hajtó- és kenőanyagok beszerzése ,9 % Szakmai anyagok beszerzése ,7 % Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése ,0 % Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése ,4 % Egyéb anyagbeszerzés ,4 % Készletbeszerzés ( ) ,1 % Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,5 % Adatátviteli célú távközlési díjak ,2 % Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,4 % Kommunikációs szolgáltatások ( ) ,0 % 618

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Tervezet Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati Rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eft Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eft Létszám a; Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 1 0 7 8 1 2 4 7 1 2 8 0 8 8 8 4 1 1 0 6 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.07.), a 34/2012.(XII.28.)

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése a és teljesítése A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Részletesebben

Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 9123 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 85 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2013 Féléves beszámoló

2013 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 327361 1091 02 02/00 049302 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 370048 1251 08 3000 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511412 1251 01 0011 853100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355036 1051 20 1002 751395 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 311805 1051 33 01/05 39860 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 35082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2012......

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 0 3 2 2 1 0 5 1 3 3 0 3 0 1 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 0 8 5 5 1 2 5 1 0 5 0 2 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete az

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)

Részletesebben