éves jelentés Annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "éves jelentés Annual report"

Átírás

1 éves jelentés Annual report

2 Éves jelentés Annual report

3 Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek közötti együttműködés lehetőségeit keresi és kezdeményezi, azokban szakértelmére alapozva a magyar légi közlekedés és az európai állampolgárok számára valódi hozzáadott értéket teremt. Vision In the integration process of the European airspace, HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company is searching for possibilities in development and initiating the cooperation of service providers and nations, where it is creating a real added value for the Hungarian air traffic and European citizens by relying on its expertise. éves jelentés 2013 Annual report

4 Küldetés Mission A HungaroControl Zrt ban HungaroControl in 2013 A HungaroControl Zrt. légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató szakszemélyzet munkahelyi képzésére, illetve továbbképzésére jogszabályban kijelölt szervezet. Mint integrált (polgári-katonai) szolgáltató, küldetése a biztonságos és megbízható léginavigációs szolgáltatás hatékony, környezettudatos, ügyfélközpontú és részrehajlásmentes biztosítása a kijelölt légterekben. Az európai léginavigációs szolgáltatók között az élbolyban tartózkodik mind szolgáltatási minőségét, mind hatékonyságát tekintve. Kijelenthető, hogy európai szinten versenyképes pozícióban van. A társaság működése során a repülésbiztonság mint a szolgáltatási színvonal elsődleges eleme megfelelő szintjének szavatolása feltétlen elsőbbséget élvez a kereskedelmi, üzemeltetési, környezeti, illetve társadalmi szempontokkal szemben. Ennek megfelelően a HungaroControl Zrt. számára a légi forgalom biztonságos áramlásának megteremtése és fenntartása szakmai és etikai szempontból alapvető fontosságú stratégiai cél. A társaság részvényese a magyar állam, az alapítói és tulajdonosi jogok gyakorlója a nemzeti fejlesztési miniszter. A társaság kötelezően ellátandó tevékenységeit a légi közlekedésről szóló évi XCVII. törvény tartalmazza. HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company is the organisation appointed by law to provide air navigation services in the Hungarian airspace and on-the-job and further training for air traffic controllers and flight information officers. As an integrated (civil and military) air navigation service provider, its mission is to deliver safe and reliable air navigation services in an efficient, environmentally aware, customer-focused and unbiased manner in the designated airspaces. In the course of its operation, the guarantee of the adequate level of safety as the primary component of service standard is given high priority against commercial, operational, environmental and social aspects. Accordingly, for HungaroControl, the creation and reservation of safe flow of air traffic is professionally and ethically rendered as a significant strategic aim. The shareholder of the Company is the Hungarian State, and founder s and owner s rights are exercised by the Minister of National Development. Mandatory activities of the Company are laid down in Act XCVII of 1995 on Air Traffic. A társaság működési szempontjából a 2013-as esztendő legfontosabb eseménye az ANS-III. irányító központ átadása volt, amely világszínvonalú technikai hátteret biztosít a cég felelősségteljes munkájához, fejlődéséhez. Folytatódott az Egységes Európai Égbolthoz való csatlakozás folyamata, s megtörtént a koszovói magas légtéri irányítás budapesti székhelyű átvételének szakmai-politikai előkészítése is. A társaság likviditása 2013 folyamán is stabil volt. Regarding the operation of the Company, the most outstanding event of 2013 was the opening ceremony of ANS III Air Traffic Control Centre that ensures a world standard technical background to the Company s responsible work and development. The process of joining the Single European Sky was continued, and the professional-political preparation for taking over the Kosovo upper airspace traffic control in Budapest was completed. The liquidity of the Company remained stable in Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

5 Köszöntő A HungaroControl Zrt. azoknak a prominens magyar cégeknek a szűk köréhez tartozik, amelyeket külön törvénnyel hoztak létre. A kivételezett helyzetet a feladat különlegessége és komolysága indokolja: a légtér biztonsága a kiemelt nemzeti feladatokhoz sorolható. Százszázalékos állami tulajdonú részvénytársaság lévén, minden itt dolgozó légiforgalmi irányító, vezető és egyéb alkalmazott tudatában van a jogokkal együtt járó fokozott felelősségnek. A nagy teljesítményű radarokra épülő csúcstechnológiát illetően nemcsak a napi működtetésben, hanem a kutatás-fejlesztésben és az oktatásban is kemény kihívások előtt áll a társaságunk, napi szinten és hosszabb távon egyaránt. A nemzeti intézmény jelleg mellett a HungaroControl Zrt.-nek egyúttal az európai integrációban is helyt kell állnia. A kontinentális és uniós együttműködés szorosabbra fűzése egyúttal a földrajzi helyzetünkből adódó regionális kooperáció erősítését is feltételezi. E tekintetben társaságunk figyelemre méltó eredményeket tudhat magáénak. Noha a HungaroControl Zrt. tulajdonosa az állam, képviselője a szakminisztérium, a társaság finanszírozása alapvetően a nemzetközi légi forgalom függvénye. Integrációs képességünk fejlesztése ily módon egyúttal eminens nemzeti érdek is. Az ANS-III. irányító központ átadása, az Entry Point Central oktatóközpont beindítása és a CRDS kutatás-fejlesztési és szimulációs centrum üzembe helyezése mellett a HungaroControl Zrt. elsősorban a Koszovó feletti magas légtérnek Budapestről való irányításával vívott ki magának nemzetközi figyelmet, amely misszió Magyarország NATOkötelezettségvállalásának keretében zajlik. Ugyanakkor a cég mindent megtesz belső működésének hatékony átalakításáért, hogy a vevőelégedettségi kutatásban megismert szempontok szerint minden tekintetben elnyerje partnerei és üzletfelei bizalmát, megfelelve a XXI. századi kihívásoknak. Szepessy Kornél vezérigazgató, HungaroControl Zrt. Introduction HungaroControl belongs to a narrow range of leading Hungarian companies that has been founded by a specific law. This privileged position is justified by the speciality and gravity of the task: the safety of the airspace is to be classified as a national task of priority. As it is a 100% state-owned limited company, every air traffic controller, manager and other employee working here is well aware of the increased responsibility accompanying rights. As for the high technology based on high performance radars, our Company has to face tough challenges not only in everyday operation but also in research-development and training, day by day and in the long-term as well. Besides being a national institution, at the same time, HungaroControl has to hold its grounds in the European integration, too. An increasingly closer cooperation with the Continent and the EU also assumes strengthening regional cooperation resulting from our position. Regarding this, our Company can claim remarkable results. Although the owner of HungaroControl is the Hungarian State, its representative is the Ministry, the financing of the Company fundamentally depends on international air traffic. Developing our integration abilities in this way becomes our eminent national interest. Besides the opening ceremony of ANS III Air Traffic Control Centre, launching Entry Point Central Training Centre and putting CRDS research & development and simulator centre into operation, HungaroControl has won international recognition, first of all, by controlling Kosovo upper airspace from Budapest, which mission is being completed within the framework of NATO-covenant of Hungary. At the same time, the Company makes its utmost efforts to efficiently transform its internal operation so that it can gain its partners and customers trust in every respect learnt from the different aspects of customer satisfaction researches, and in this way, to be able to respond to the challenges of the 21st century. Kornél Szepessy CEO, HungaroControl Pte. Ltd. Co. 8 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

6 üzleti / működési áttekintés BUSINESS / OPERATION OVERVIEW

7 Egységes Európai Égbolt Single European Sky A légi közlekedés, és ezen belül a légiforgalmi szolgáltatások európai piacát alapvetően határozza meg az európai szintű szabályozási rendszer. Az Egységes Európai Égbolt (Single European Sky, SES) program célja, hogy az európai légi közlekedést hatékonyabbá, olcsóbbá tegye az európai állampolgárok számára, növelje az európai mobilitást és Európa versenyképességét, ezenkívül előmozdítsa a légi közlekedés fenntartható fejlődését. Ennek érdekében a légiközlekedési hálózat töredezettségének csökkentésére létrehozott Funkcionális Légtérblokk (FAB) koncepció a résztvevő államok, hatóságok és szolgáltatók fokozott együttműködését presszionálja: a légtér közös optimalizálását, funkciók közös ellátását, a légtérblokkokon belül a szabályok és rendszerek tökéletes harmonizálását. Az európai szolgáltatók közötti verseny így alapvetően a FAB-ok közötti versennyé alakul át. The market of air traffic, and air navigation services within this, is fundamentally defined by the European-level regulating system. The aim of Single European Sky (SES) is to render European air traffic more efficient, less expensive for European citizens, to enhance European mobility and competitiveness of Europe, additionally to promote a sustainable development of air traffic. To be able to do this, the Functional Airspace Block (FAB) concept established to reduce the fragmentation of air navigation network urges increased cooperation of participating states, authorities and service providers: optimizing common airspace, jointly performing functions, perfectly harmonizing rules and systems within the airspace block. In this way, the competition between European service providers fundamentally will turn into a competition between FABs. 12 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

8 A teljesítménycélokkal kapcsolatos 2013-as tapasztalatok és a második referencia-időszakra való felkészülés ahol a következő periódus teljesítményterveit már nem az államok szintjén, hanem a FAB-ok szintjén kell benyújtani tovább növelte a légtérblokkok jelentőségét. Ezzel együtt a FAB-okon belül paradoxonként az egyes szolgáltatók egyszerre együttműködő partnerek és egymás versenytársai. Ezzel együtt megállapítható, hogy a felkészült, magas színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújtó szolgáltatók helyzeti előnyre tehetnek szert. A 2013-as év során a légiközlekedési iparág jövője szempontjából meghatározó jelentőségű konzultációkra került sor. Június 11-én az Európai Bizottság közzétette az iparág jövőjét továbbra is meghatározó Egységes Európai Égboltra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és átdolgozását célzó jogszabálytervezet-csomagot. Ennek megfelelően a Bizottság a SES II. jogszabálycsomag által lefektetett alapokon akarja hatékonyabbá tenni az európai légi közlekedést, és eltökélt az ott megfogalmazott célok végrehajtásában. A légiforgalmi szolgáltatóknak továbbra is készülniük kell az egyre ambiciózusabb költségcsökkentési és hatékonyságjavítási célokra, az európai szabályozás szigorodására, a hatékonyabb ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusokra. Az új működési környezet kihívásaira válaszolva a HungaroControl Zrt. kezdeményezésével november 6-án a Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedő térség tíz országának (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) légiforgalmi irányító szolgálatai stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá egy regionális együttműködési platform létrehozásáról (a megállapodáshoz február 3-án a BHANSA, Bosznia-Hercegovina légiforgalmi irányító szolgálata is csatlakozott). A három funkcionális légtérblokk területét teljesen lefedő, Gate One elnevezésű stratégiai szövetség célja elősegíteni az európai légiforgalmi irányítás hatékonyságának növelését az együttműködésben résztvevő szolgáltatók menedzsmentjének fokozottabb együttműködése révén, továbbá biztosítani a régió országainak erőteljesebb, koordinált érdekképviseletét az európai döntéshozatali folyamatokban. Experience in 2013 regarding performance targets and the preparation for the second reference period where performance plans of the next period shall be submitted at FAB level and not state level further increased the significance of the airspace block. Paradoxically, within the FAB, certain service providers are cooperating partners and competitors at the same time. Regarding all these, we can say that well-prepared service providers providing high standard and efficient service may have an advantage over the others. In 2013, from the aviation sector point of view, decisive consultations were held. On 11 June, the European Commission published a draft legislative package aiming at reviewing and recasting the regulation concerning Single European Sky still predominating the future of aviation sector. Accordingly, the Commission intends to make European traffic more efficient on the basis laid down by SES II legislative package, and determined to fulfil the goals stated there. Air navigation service providers have to continue preparing for the increasingly ambitious cost reducing and efficiency enhancing goals, tightening European regulation and more efficient control and implementing mechanisms. In response to the challenges of the new operational environment initiated by HungaroControl on 6 November 2013, a strategic cooperation agreement was signed. It established a platform of regional cooperation of air navigation service providers of ten countries in the region from the Baltic Sea to the Black Sea (Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia). On 3 February 2014, BHANSA, the air navigation service provider of Bosnia-Herzegovina joined the agreement. The aim of the strategic association under the name of Gate One completely covering the area of the three functional airspace blocks is to promote the growth of the efficiency of European air traffic control by the management of participating service providers increasingly cooperating, and furthermore, by ensuring a more powerful, coordinated representation of the states in the region in the European decision-making processes. Az iparág jövőjét alapvetően meghatározza a technikai fejlődés, amelyet európai szinten fog össze a SESAR-program során az európai érintettek közösen döntöttek arról, hogy a légi közlekedés hatékonyságának növelése és a légiközlekedési hálózat kapacitásának bővítése érdekében a lehető legteljesebb mértékben összehangolják az Egységes Európai Égbolt szabályozási rendszerét a SESAR-program technológiai fejlesztéseivel. A hatalmas erőfeszítéseket igénylő kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként előálló hatékonyabb, biztonságosabb eszközök alkalmazását fokozatosan írják elő az érintettek számára, így biztosítható a hatékonyság folyamatos növekedése, a finanszírozható beruházási ütemezés és az európai szinten teljes mértékben átjárható repülési és irányítási rendszerek kialakulása. E tényezők összességében azt eredményezik, hogy a korábbi várakozásoknak megfelelően a légiforgalmi szolgáltatók közötti nemzetközi verseny valóban kialakulóban van, és ez a tendencia a következő években mindenképpen erősödni fog. A HungaroControl Zrt. felkészült, hogy a turbulens piaci környezetben is megállja a helyét: számos hatékonyságjavító intézkedést és fejlesztést hajtott végre 2013 során, amelyek mind elősegítik a versenyképesség növelését. Ezen felül a HungaroControl Zrt. aktív szereplője a nemzetközi együttműködéseknek: a FAB CE keretein belül és kívül egyaránt törekszik arra, hogy más szolgáltatókkal együttműködve értéket teremtsen az európai légi közlekedés számára. The future of aviation sector is fundamentally determined by technical development coordinated by SESAR programme at a European level. In 2013, the affected parties in Europe jointly made a decision about coordinating the Single European Sky regulation system with the technological development of SESAR programme as fully as possible in order to enhance the efficiency of air traffic and to increase the capacity of air traffic network. As a result of research & development activities demanding huge efforts, the application of more efficient and safer tools are gradually imposed on those concerned, and in this way, the continuous growth of efficiency, financeable investment scheduling and completely traversable flight and controlling systems at a European level can be ensured. All these factors result in forming an international competition between air navigation service providers as expected earlier, and this tendency will surely be strengthening in the following years. HungaroControl is prepared for the competition in a turbulent market environment: it completed several efficiency enhancing measures and development in 2013, all of which promote the enhancement of competitiveness. Furthermore, HungaroControl is an active participant in international cooperation: within and out of the framework of FAB CE, it is striving to create value for the European air traffic by cooperating with other service providers. 14 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

9 Iparági működési környezet Forgalom A társaság fő tevékenysége a légiforgalmi irányítás, melyen belül a két fő üzletága: Magyarország felett átrepülő forgalom irányítása: útvonal-irányítás (en-route) Budapest/Liszt Ferenc Repülőtér Közelkörzeti és Terminálirányítása (TNC) A társaság árbevételeinek több mint 99,5 százaléka a légiforgalmi díjakból származik. A légiforgalmidíj-bevételt egyrészt meghatározza a légi forgalom alakulása, és ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási egységek alakulása, másrészt az elszámolási rendszer keretein belül kalkulált finanszírozási egyenleg. Business environment Traffic The core activity of the Company is air traffic control within which the two main branches are the following: Control and navigation of traffic flying over Hungary: en-route control Budapest/Liszt Ferenc International Airport Approach and Terminal control and navigation More than 99.5 percent of the Company s sales revenue derives from air navigation charges. Air navigation charges depend on the level of traffic (service units), costs, and the carry overs calculated within the cost recovery system. 16 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

10 A légi forgalom alakulása Air traffic Szolgáltatási egységek alakulása Service units Magyarország 2013-as összforgalmában 2012-höz képest 2,42 százalékos növekedés figyelhető meg. A 2013-ban regisztrált öszszes (átrepülő és terminál) mozgás egymással ellentétes változások eredménye. Az átrepülő forgalom egy csökkenő évkezdet után, 2013 márciusától eltérő havi mértékekkel, de minden hónapban emelkedett, s éves szinten 3,58 százalékos növekedést ért el. Az év során különböző hatások alakították az átrepülő forgalmat: a márciustól megfigyelhető bővülő forgalom a szír háborús helyzet miatt Magyarország légtere felé áramló forgalomnak, a jelentősen megemelkedett Nyugat-Európa és Közel-Kelet közötti forgalomnak (a megnövekedett kapacitású légi járműveknek), valamint a decembertől megfigyelhető kiugró növekedés a lengyel légtérkorlátozásból adódó, délebbre tolódó légtérforgalomnak volt köszönhető. A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér forgalma 2013 februárjától és márciusától eltekintve eltérő mértékkel, de minden hónapban mérséklődött, s éves szinten 4,31 százalékos csökkenést mutatott. A februári és márciusi növekedés oka a rendkívül alacsony bázisidőszak: 2012 azonos időszakában a Malév tevékenységének megszűnése és az azt követő elhúzódó forgalmi rendeződés alacsony forgalmat eredményezett. Az év hátralévő részében tapasztalt visszaeséshez jelentősen hozzájárult a Ryanair áprilistól bevezetett járatcsökkentése is. The overall traffic in 2013 shows 2.42 percent increase compared to The registered 606,515 (overflying and terminal) movements result from contradictory changes. The overflying traffic, after a decreasing tendency at the beginning of the year, from March 2013, at various monthly rate though, was increasing every month, and, on a yearly basis, reached an increase of 3.58 percent. During the year, different factors influenced overflying traffic: increasing traffic from March was due to traffic flowing towards the airspace of Hungary caused by the Syrian war situation, considerably increased traffic between Western Europe and Middle East (aircraft with higher capacity) as well as outstanding growth from December due to traffic transferred to farther south caused by Polish airspace restriction. The traffic of Budapest Liszt Ferenc International Airport was decreasing every month at a various rate except for February and March 2013, and on a yearly basis showed a 4.31 percent decrease. The reason for the February and March increase is the extremely low basis: at the same period in 2012, the termination of MALÉV and the prolonged traffic restructuring following that resulted in low traffic. The decrease of Ryanair flights from April also contributed to the decline experienced during the rest of the year. A HungaroControl Zrt. bevételeit (útvonaldíj, közelkörzeti díj) csak közvetetten alakítja a mozgásszám. A bevételeket közvetlenül alakító mutatószám az úgynevezett szolgáltatási egység (service unit SU), amely már számításba veszi a légi jármű súlyát és a magyar légtérben repült távolságot. Átrepülő forgalom (en-route) szolgáltatási egységek Az EUROCONTROL Központi Útvonal Díjrendszer Iroda mutatói szerint ban darab szolgáltatási egységszámot realizált a társaság, amely az előző évi darab szolgáltatási egységszámot 3,83 százalékkal haladja meg. Az összes szolgáltatási egységszámból darab tartozott a díjfizetés alól felmentett szolgáltatási egységek kategóriájába. En-route fizető szolgáltatások alakulása / En-route chargeable service units The revenues of HungaroControl (en-route, terminal charges) are only indirectly influenced by the number of aircraft movements. The indicator directly influencing revenues, the so-called service unit (SU) takes the weight of aircraft and the distance flown in the Hungarian airspace into account. EN-ROUTE service units According to the statistics provided by EUROCONTROL Central Route Charges Office, in 2013 the Company realised 2,101,186 service units that exceeds the previous year s 2,023,649 service units by 3.83 percent. Out of the total number of service units, 35,773 fell into the category of exempted flights Tény 2012 Actual 2013 Tény 2013 Actual JAN FEB mar apr may JUN JUL aug sep oct nov dec Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

11 TERMINÁLFORGALOM SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉGEK A terminálirányítási üzletág esetében 2013-ban darab szolgáltatási egységszámot realizált a társaság, amely az előző évi darab szolgáltatási egységszámtól 0,8 százalékkal marad el. Az összes szolgáltatási egységszámból 253 darab tartozott a díjfizetés alól felmentett szolgáltatási egységek kategóriájába. A légiközlekedési ágazat legfőbb szereplő csoportjai a légitársaságok, a léginavigációs szolgáltatók, az európai szabályozó hatóságok és természetesen a szolgáltatásokat végső soron igénybe vevő utasok. A légitársaságok az európai szabályokkal összhangban profitorientált módon, közel szabadpiaci körülmények között üzemelnek, ami egyben azt is jelenti, hogy költségérzékenységük meglehetősen magas. Ebből fakadóan a légitársaságok számára rendkívül fontos, hogy a légiközlekedési rendszer minél hatékonyabb, a léginavigációs szolgáltatási Terminál fizető szolgáltatások alakulása / Terminal chargeable service units Tény 2012 Actual 2013 Tény 2013 Actual TERMINAL SERVICE UNITS In case of terminal navigation, the Company realised 49,128 service units in 2013, which is 0.8 percent lower than the 49,524 service units in the previous year. Out of the total number of service units, 253 fell into the category of exempted flights. The main participants of the aviation sector are the airlines, air navigation service providers, European regulating authorities, and as a matter of course, passengers making use of the services. Airlines in accordance with European rules in a profit-oriented way, operate in a free market environment, which means that their cost sensitivity is quite high. Consequently, it is very important for airlines to have an efficient air traffic system and service charges as low as possible. Aiming to achieve this, airlines lobby intensively and seek to influence the regulatory system to advocate their own interests. Their demand regarding the JAN FEB mar apr may JUN JUL aug sep oct nov dec díjszabás minél alacsonyabb legyen. Ennek érdekében a légitársaságok intenzív lobbitevékenységet fejtenek ki, s a szabályozási rendszert is igyekeznek saját szempontjaik szerint befolyásolni. A hatékonyság javítására és a léginavigációs szolgáltatási díjak csökkentésére vonatkozó igényeik az Európai Bizottság szándékaival jelentős mértékű átfedésben vannak, tekintettel arra, hogy ezek a törekvések végső soron az utasok érdekeit, az európai versenyképesség növelését is szolgálják. A HungaroControl Zrt. iparági működési környezetét a múltban a légtér-szuverenitásból következően monopolisztikus jellegű szolgáltatási helyzete határozta meg. Azonban az Európai Unió Egységes Európai Égbolt programja miatt a nemzetek légiforgalmi szolgáltatói versenyhelyzetbe, piaci jellegű környezetbe kényszerülnek, illetve intenzíven szembesülnek a funkcionális légtérblokkok kialakításával kapcsolatos diplomáciai kihívásokkal. A légiforgalmi szolgáltatók 2013 során már nemcsak a jogszabályok szintjén (a Bizottság 1191/2010/EU rendeletében foglaltak szerint), hanem a valóságban is megtapasztalhatták a forgalmi és költségkockázatok viselésének terhét. A teljesítményrendszer bevezetésével működési környezetük jelentős mértékben megváltozott: korábban a forgalom alakulásától függetlenül képesek voltak fedezni költségeiket, az új finanszírozási rendszerben azonban már kénytelenek viselni a forgalom változásából, illetve a nem kellően tudatos költségtervezésből és gazdálkodásból eredő anyagi kockázatok egy részét. Ez a tényező, illetve a teljesítményrendszer alapját képező, kötelezően teljesítendő teljesítménycélok az államok részéről még tudatosabb tervezést és gazdálkodást követelnek meg. A légiközlekedési iparág egészének helyzetét és a magyarországi forgalom 2013-as alakulását alapvetően befolyásolta a világgazdaság, az európai uniós gazdaság, ezen belül kiemelten a számunkra meghatározó német gazdaság, és természetesen a magyar gazdaság helyzete. Az Európai Bizottság prognózisa szerint az Európai Unió és az euróövezet gazdaságának rövid távú kilátásait továbbra is a bizonytalanság jellemzi. Az euróövezet válsága rányomta bélyegét a gazdaság helyzetére, de a várakozásoknak megfelelően 2013-ban fokozatosan helyreállt a gazdasági növekedés, s a pozitív trendfordulat következtében 2014-ben a növekedés erősödése várható. A 2013-as kedvezőbb külső környezet a várakozásoknál jobb hatást enhancement of efficiency and the reduction of air navigation charges are significantly overlapping the intentions of the European Commission, considering the fact that these endeavours also serve the interests of passengers and the improvement of European competitiveness. The business operation environment of HungaroControl used to be defined by its monopolistic service position resulting from its airspace sovereignty. However, due to the programme of the European Union s Single European Sky, the air navigation service providers of the states are forced into a competition, a market-like position, and they are intensively faced with the diplomatic challenges concerning the establishment of functional airspace block. Air navigation service providers could experience the burden bearing of traffic and cost-related risks not only at the level of law (as per Commission Regulation 1191/2010/EU) but in reality, too. By adopting the performance scheme their business environment considerably changed: earlier, regardless of the amount of traffic, they were able to cover their expenses. In the new financing system, they have to bear a part of the financial risks resulting from changes in traffic and inadequate cost planning and management. This factor and the performance targets creating the basis of performance scheme to be compulsorily completed require the states to plan and economize even more consciously. The position of the whole aviation sector and the changes in traffic in Hungary in 2013 were fundamentally influenced by world economy, the economy of the European Union, and within this, the German economy particularly significant for us, and of course, the condition of the Hungarian economy. According to the European Commission s prediction, the shortterm prospect of the economy of the European Union and the Euro Zone is still being characterised by instability. The crisis of the Euro Zone had its impact on the condition of the economy but as expected, in 2013, the economic growth gradually regained its footing, and due to the positive turn of trend intensification of the growth can be expected in The more favourable external environment in 2013 had a more positive impact on the Hungarian economy. Our country has got into the group of countries in the region running on an accelerated growth path. However, despite the optimistic economic sentiment in the air navigation sector the slow rate 20 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

12 gyakorolt a magyar gazdaságra. Hazánk a gyorsuló növekedési pályán lévő régiós országok közé került. Azonban az optimista gazdasági hangulat ellenére a léginavigációs ágazatban továbbra is a korábbi pesszimista forgalmi előrejelzések lassú forgalomnövekedési üteme prognosztizálható egész Európában, s ezalól Magyarország sem lehet kivétel. A változást szemléletesen mutatja az európai célkitűzések példája: a SES II. jogszabálycsomag elfogadásakor az európai forgalom duplázódását 2020-ra prognosztizálták, a jelenlegi várakozások szerint ugyanakkor ez csak tizenöt húsz évvel későbbre, re várható. Ezzel együtt az európai forgalom, ha az eredeti tervekhez képest jelentősen kisebb mértékben is, de bővül. Középtávon a jelenlegi, optimista előrejelzések szerint is, európai szinten csak átlagosan évi 2,8 százalékos növekedés várható. E bővülésben meghatározó szerepe van a közel-keleti és ázsiai térséget Európával összekötő járatoknak. A HungaroControl Zrt. forgalmi teljesítményét alapvetően meghatározza Magyarország kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedése. Bár az ország területileg európai viszonylatban közepes méretű, középeurópai fekvése folytán nehezen hagyható ki a nyugat észak- és a kelet dél-európai régióközi forgalomáramlásból. A forgalmi hálózatban elfoglalt jó földrajzi helyzetünk miatt különösen jelentős az összforgalom kb. 85 százaléka az átrepülések volumene. Ennek következtében a HungaroControl Zrt. meglehetősen érzékeny az átrepülő forgalom apró negatív változására is, mivel ez komoly forgalom-, bevétel- és eredményelmaradást okoz után 2013-ban is sikerült ezzel kapcsolatos pozíciónkat megvédeni, egyes szomszédos európai szolgáltatókkal együttműködve sikerült az útvonalhálózatban olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek kedvezően befolyásolták az átrepülő forgalom nagyságát is. A Malév februári leállása drámai hatást gyakorolt a budapesti induló és érkező forgalomra. A nemzeti légitársaság járatainak megszűnésével járó keresleti sokkhatást a fapados légitársaságok radikális piaci térnyerése sem tudta kompenzálni 2013 során. Tekintettel arra, hogy az átrepülő forgalom erős dominanciája miatt a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér forgalmi helyzete a HungaroControl Zrt. aspektusából kisebb jelentőségű, összességében megállapítható, hogy a 2013-as további járatszámcsökkenés sem volt kritikus a társaság szempontjából. Ugyanakkor elmondható, hogy a STATFOR-prognózisok szerint középtávon terminálterületen is növekedés várható. of traffic growth of the earlier pessimistic traffic forecast can be predicted throughout Europe, and Hungary cannot be an exception to that, either. The change is graphically demonstrated by the example of European objectives: on the acceptance of SES II legislative package, European traffic was predicted to double by 2020, but according to current expectations, it can only be expected fifteen twenty years later by In spite of that, European traffic is increasing although at a considerably smaller rate compared to the original plans. In the medium term, according to the current optimistic predictions, at European level, only an average 2.8 percent growth can be expected. This growth is significantly affected by flights connecting Middle Eastern and Asian regions with Europe. The traffic performance of HungaroControl is fundamentally defined by the favourable transport-geographical location of Hungary. Although the territory of the country is medium sized in relation to Europe, since being situated in Central-Europe, it is not easy to avoid regarding the traffic flow between the Western and Northern or Eastern and Southern regions. Due to our favourable geographic location in the traffic network, the volume of overflights is particularly significant it is about 85 percent of the overall traffic. Consequently, HungaroControl is especially sensitive even to a minor negative change in overflight traffic as it generates serious loss in traffic, revenue and profit. After 2012 we were able to defend our position in relation with that in 2013 too, cooperating with some neighbouring European service providers we were able to develop the route network in the way that it favourably affected the volume of overflying traffic, too. The dissolution of MALÉV had a dramatic impact on departing and arriving traffic in Budapest. The shock effect of demand caused by the termination of flights of the flag carrier airline could not be compensated by the radical expansion of low cost airlines at the market in Considering the fact that due to the strong dominance of overflying traffic the traffic position of Budapest Liszt Ferenc International Airport is less important for HungaroControl, on the whole, we can state that the decrease in the number of flights in 2013 was not really critical in the Company s point of view. However, we can say that according to STATFOR prognosis, growth can be expected in the area of terminal control in the medium term, too. Teljesítménymonitoring Teljesítményrendszer Az útvonal-irányítási szolgáltatás (en-route) esetében a teljes költségmegtérülés rendszerét január 1-jétől felváltotta a teljesítményrendszer, amely bizonyos paraméterek mentén költség- és forgalomkockázati elemeket vezetett be a díj meghatározása során. Ez azt jelenti, hogy a tervtől való meghatározott eltérések többé nem számolódnak el automatikusan, hanem a társaság egyes kockázatokat már maga visel, annak költségei a társaságot terhelik, illetve a társaság rendelkezik az extra bevételekkel. A teljes költségmegtérülés rendszerében keletkezett egyenlegeket a teljesítményrendszer keretein belül továbbra is el lehet számolni, illetve meg lehet téríttetni. A teljesítményrendszerben az érintett uniós országoknak előre meghatározott tervezési időszakokra (referencia-időszakokra) teljesítménytervet, azaz költség- és forgalmi tervet, és ezekkel együtt négy, előre meghatározott teljesítményterületen (repülésbiztonság, környezetvédelem, kapacitás, költséghatékonyság) teljesítménycélokat kell meghatározniuk. Az adott ország teljesítménytervében meghatározott teljesítménycélok kialakítása során figyelembe kell venni az adott teljesítményterületre uniós szinten kitűzött teljesítménycélokat is. A teljesítményterületek közül különösen az első referencia-időszak ( ) során kiemelkedik a költséghatékonysági terület, elsősorban az ehhez kapcsolódó új kockázatok, illetve pénzügyi hatások miatt. (Az első referencia-időszakban ugyanis teljesítménycélt a költséghatékonysági és a kapacitás teljesítményterületeken kellett kitűzni, azonban a céloktól való eltérést a kapacitás esetében pénzügyileg még nem büntetik.) A legfőbb kockázatok, melyek az új rendszerben megjelennek, a következők. Performance monitoring Performance scheme From 1 January 2012 the full cost recovery method in en-route services was replaced by the performance scheme that introduced cost-related and traffic risk elements along certain parameters in the process of defining navigation charges. It means that certain deviations from the plan will not be recovered automatically but the Company itself will bear the risks, together with the costs or additional revenues of these. The carry overs generated in the system of full cost recovery may still be accounted or recovered within the framework of performance scheme. EU countries involved in performance scheme shall create a performance plan i.e. cost and traffic plan for predetermined planning periods (reference periods), and together with these, determine performance targets in four predetermined performance areas (safety, environment protection, capacity, cost-efficiency). On creating performance targets determined in the performance plan of the country concerned, performance targets set in the performance area concerned at the level of EU shall be taken into account. The cost-efficiency area is distinguished from the performance areas, particularly during the first reference period ( ), first of all, due to new risks and financial effects related to that. (During the first reference period performance targets had to be set in cost-efficiency and capacity areas but the deviation from the targets in case of capacity is not punished) The major risks that appear in the new scheme are as follows: 22 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

13 Költségkockázat A teljesítménytervben meghatározott reálköltségszinthez képest magasabb költséget csak a jogszabályban (1191/2010/EU rendelet) meghatározott, korlátozott számú esetben van mód érvényesíteni (ezek a nem kontrollálható költségek), ellentétben a teljes költségmegtérüléses rendszerrel, ahol az összes tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget át lehetett hárítani a szolgáltatást igénybe vevő légitársaságokra. Előbbiekből kifolyólag az árfolyammozgásokból adódó kockázatokat sem lehet már az új rendszerben áthárítani a légtérhasználókra. Annak eredményeképp azonban, hogy a teljesítményrendszerben a költségkockázat a reálköltségszinthez kapcsolódik, az infláció tervtől eltérő alakulásának kockázatát továbbra is a légiforgalmi irányítást igénybe vevő légtérhasználók viselik. Forgalmi kockázat A teljesítménytervben meg kell határozni az adott referencia-időszakra vonatkozóan becsült forgalom nagyságát is. A teljesítményrendszer keretei között a forgalmi szint eltéréséből adódó bevételkiesést, illetve többletet egy bizonyos szintig már a szolgáltatóknak kell viselniük. Erre egy sávos kockázatmegosztás keretében kerül sor. Forgalomeltérés nagysága a tervhez képest Size of traffic deviation compared to the plan A forgalmi eltérés hatásának számítása során vannak olyan tételek, amelyeket nem kell figyelembe venni, azaz ezekben az esetekben teljes mértékben a légtérhasználók viselik az eltérés kockázatát (meteorológiai költségek, hatósági költségek, nemzetközi hozzájárulások és elszámolási egyenlegek esetében). Risk related to cost Szolgáltató viseli Borne by service provider Higher cost than the real cost level defined in the performance plan are eligible only in a limited number of cases laid down in the law (1191/2010/EU regulation), these are called non-controllable costs, whereas under the full-cost recovery method all the costs incurred in conjunction with air navigation service provision were eligible to be charged to users. Therefore, airspace users cannot be charged with the expenses incurred due to exchange rate movements in the new system any more. As a result of the fact that the cost-related risk is related to the real cost level, the risk of inflation changes divergent from the plan is still borne by airspace users. Risk related to traffic Estimated volume of traffic concerning the given reference period shall be defined in the performance plan. Within the framework of performance scheme the loss or surplus resulting from the deviation from planned traffic level shall be borne by service providers up to a certain extent. It is completed by progressive risk sharing. Légtérhasználó viseli Borne by airspace user ±0 2% 100% 0% ±2 10% 2% fölötti rész 30%-a 30% of the part above 2% ±10% 10% fölötti rész 0%-a 0% of the part above 10% 2% fölötti rész 70%-a 70% of the part above 2% 10% fölötti rész 100%-a 100% of the part above 10% On calculating the impact of traffic deviation there are items that don t need to be taken into account, which means that in these cases airspace users bear the whole risk of deviation (meteorological costs, authority costs, in the case of EUROCONTROL contributions and balances). A terminálirányítási szolgáltatás tekintetében a vonatkozó uniós jogszabályok alapján 2015-től a terminálirányítási üzletág is a teljesítményrendszer hatálya alá kerül. A 391/2013/EU rendelet alapján tagállami bejelentés esetén a 225 ezer mozgásszám alatti repülőterek esetében (ilyen a Liszt Ferenc Repülőtér is) nem lesz kötelező a forgalmi kockázat viselése, az továbbra is a légtérhasználóknál maradhat. Magyarország az erre vonatkozó bejelentést az Európai Bizottság felé 2013 júniusában megtette, így a második referenciaperiódusban a terminálirányítás kapcsán a forgalmi kockázatot a társaságnak nem kell viselnie. Költségalap elszámolási alulfinanszírozási egyenlegek / Under-recoveries Megnevezés Egyenleg Description / Opening as of Regarding the service of terminal navigation, as per the EU law the terminal control services will fall within the scope of performance scheme from In accordance with 391/2013/EU regulation in case of a Member State s declaration, airports under 225,000 movements (such as Budapest Liszt Ferenc International Airport) will not be obliged to bear risks related to traffic, it may remain with airspace users. Hungary made this declaration to the European Commission in June 2013 therefore during the second reference period the Company does not need to bear the risk related to traffic in relation to terminal navigation évi feloldás / Released in 2013 adatok eft-ban / data in thousand HUF évi képzés / Recognised in 2013 Egyenleg / Closing as of évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC under-recoveries in évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC under-recoveries in évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC under-recoveries in évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC under-recoveries in évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC under-recoveries in évi Útvonal-elszámolási egyenleg / En-route under-recoveries in évi Útvonal-elszámolási egyenleg / En-route under-recoveries in évi Útvonal-elszámolási egyenleg / En-route under-recoveries in Összesen / Total Költségalap-elszámolási felülfinanszírozási egyenlegek / Over-recoveries Megnevezés Description Nyitó / Opening as of évi feloldás / Released in 2013 adatok eft-ban / data in thousand HUF évi képzés / Recognised in 2013 Záró / Closing as of évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC over-recoveries in évi Útvonal-elszámolási egyenleg / En-route over-recoveries in évi TNC-elszámolási egyenleg / TNC over-recoveries in évi Útvonal-elszámolási egyenleg / En-route over-recoveries in Összesen / Total Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

14 Az EUROCONTROL speciális elszámolási rendszere értelmében a légiforgalmi díjak elszámolása 2011-ig az úgynevezett teljes költségmegtérülési elszámolási rendszeren belül történt. E rendszer sajátossága, hogy az egységdíjtétel meghatározásához kalkulált forgalom tényleges alakulása, illetve a tényleges költségek nagysága a tervezettől eltérhet, így az egyes tagállamok esetében a költségmegtérülés adott évre vonatkozóan nem biztosítható. Egyes években bevételhiány, illetve bevételtöbblet keletkezhet. Ezt az éves egyenleget nevezzük speciális elszámolási egyenlegnek, mellyel a társaság adott évi kiszámlázott árbevétele az összemérés elve alapján kiigazításra kerül. A hiány és a többlet kiegyenlítése egy kiigazító mechanizmus alkalmazásával történik, melynek keretében az adott év (n) bevételének hiánya/többlete elszámolásra kerül ettől eltérő tagállami szándék hiányában főszabály szerint az n+2. évben az egységdíjtétel kalkulációja során. Ezen általában alkalmazott elvtől való eltérésre példa a terminálirányítási üzletág elhatárolt ún. alulfinanszírozási egyenlegei, melyeket több évre eltolva állít be a társaság a költségalapba. A as egyenlegek feloldása során kezdődött meg, majd 2013-ban a között keletkezett elszámolási egyenlegek feloldása történt meg. A 2011-es év egyenlege a passzív időbeli elhatárolások között szerepel, mivel természetében felülfinanszírozási egyenlegnek minősült. Az előző évek elszámolási egyenlegeinek feloldása tehát csökkentette az aktív időbeli elhatárolások között szereplő egyenlegeket. Az útvonal-irányítási üzletágban 2012-től életbe lépett teljesítményrendszer keretein belül is keletkezik elszámolási egyenleg ban mind a terminálirányítási, mind az útvonal-irányítási üzletág összességében felülfinanszírozott lett. Az útvonal-irányítási üzletágban az elszámolási egyenlegek keletkezése különböző jogcímek alapján történik, egy-egy jogcím eltérő finanszírozást is eredményezhet, ezért a 2013-as elszámolási egyenlegek egy része az aktív időbeli elhatárolással szemben, másik része a passzív időbeli elhatárolással szemben került a társaság árbevételében kimutatásra. Based on the special EUROCONTROL cost recovery mechanism, route charges were calculated on the basis of full cost recovery system until According to the special mechanism of the system, for States applying full cost recovery method, full cost recovery cannot be guaranteed within a financial year. As a result of the difference between actual traffic and the traffic planned for the calculation of unit rates and as a result of the difference between planned and actual costs under-recovery or over-recovery for year n can occur. Over- and under-recoveries are calculated as a difference between charges billed to users and actual chargeable costs. These balances are called carry overs. Revenues of a given year of the Company are adjusted for carry overs of that year, and recognised in the balance sheet on the basis of the principle of matching. Under-recoveries or over-recoveries are settled through the adjustment mechanism, when under- and over-recoveries of year n are carried over to year n+2 and taken into account in the calculation of the unit rates. An example of the deviation from this principle is the under-recovery balances of terminal navigation services, which are spread in the cost base over several years. The release of under-recoveries started in , then in 2013 the under-recoveries generated in between 2007 and 2010 were released. The balance of 2011 is included in the deferred income and accrued expenses since it is an over-recovery. Therefore the release of the under- and over-recoveries of the previous years decreased the balances among the accrued income and deferred expenses. In the en-route services within the framework of performance scheme introduced in 2012 under- and over-recoveries are still generated. In 2013 on the whole both terminal and en-route services became over-financed. In the en-route services the carry overs are generated due to different reasons, one item may result in different financing therefore a part of the balances in 2013 is recorded under accrued income and deferred expenses while the other part was recorded under deferred income and accrued expenses in the Company s revenues. Repülésbiztonság Bár az első referenciaperiódusra vonatkozó teljesítményterv a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a repülésbiztonság tekintetében nem tűzött ki helyi szintű teljesítménycélokat, a Magyar Állam és a Nemzeti Felügyeleti Hatóság elkötelezte magát a magas szintű repülésbiztonság mellett, s így a repülésbiztonsági mutatók alakulását rendszeresen figyelemmel kíséri. Az alábbiakban bemutatjuk a társaság évi repülésbiztonsági teljesítményét. A repülésbiztonság-irányítási rendszerek működésének hatékonysági mutatója esetében a HungaroControl Zrt. eredményei től, a kísérleti méréstől (a mérési koncepció validálásától) kezdődően a következőképpen fejlődtek: 2010-ben 69.73, 2011-ben és 2012-ben 83.61, majd 2013-ban A HungaroControl Zrt. a nemzetközi (európai és CANSO) adatbázisok építését is megkönnyítendő, az eseményeit az ESARR2 HEIDI taxonómia szerint és a teljesítményrendeletben meghatározott RAT módszer segítségével osztályozza, továbbá a CANSO által elfogadott, ún. 3 pontos rendszert alkalmazva is értékeli, valamint a hazai jogszabályok osztályozási előírásai szerint is nyilvántartja január 1. és december 31. között az ATM-közreműködéssel bekövetkezett és a HungaroControl Zrt. által kivizsgált események közül 1 A súlyos repülőesemény, 2 B (komoly repülőesemény), 13 C (jelentős repülőesemény) és 2 E (nincs hatása a repülésbiztonságra) súlyosságú esemény történt. A jelentett események alapján a teljesítmény nem kiemelkedő, de megfelelő. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a nemzetközi összehasonlítást jelenleg nehezíti az, hogy a jelentés minősége eltérő az egyes államokban (nem minden eseményt jelentenek). Ezért az első referenciaperiódusban a cél elsősorban a jelentés minőségének fejlesztése volt ban megkezdődött a Just Culture magyarországi bevezetésének előmozdítása a jelentési hajlandóság növelése érdekében. A Társaság Just Culture-politikáját június 25-ével a vezérigazgató aláírta, majd 2013 novemberében kiadták a Társaság Just Cultureszabályzatát, mely július 1-től hatályos. Safety Although the performance plan for the first reference period did not set local performance targets regarding safety in accordance with the relating legal provisions, the Hungarian State and the National Supervisory Authority have committed themselves to maintaining a high standard of safety therefore they are regularly monitoring safety indicators.. The Company s performance regarding safety in 2013 is demonstrated below. In case of the effectiveness of safety management the performance of HungaroControl Pte. Ltd. Co. developed in the following way including the first pilot testing in 2010 (validation of the concept of measurement): in 2010, in 2011 and 2012 then in To facilitate the management of international (European and CANSO) databases, HungaroControl classifies its occurrences according to ESARR2 HEIDI taxonomy and RAT method as specified in the performance regulation, additionally, they are assessed by applying the so-called 3-dot system developed by CANSO as well as registered according to the classification rules of the relevant national law. Between 1 January and 31 December 2013, ATM-specific occurrences investigated by HungaroControl were classified as follows: 1 A serious incident, 2 B (major incidents), 13 C (significant incidents) and 2 E (no safety effect). Based on the occurrences reported, performance is not outstanding but adequate. At the same time it is important to accentuate that international comparison is rendered difficult by the different quality of reports in various countries (not every occurrence is reported). That is the reason why the aim in the first reference period was primarily to improve the quality of reports. In 2013, the implementation of Just Culture in Hungary was launched to improve willingness for reporting. The Just Culture Policy was signed by the CEO on 25 June 2013, then in November 2013 the Just Culture Rule was released and entered into effect on 1 June Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

15 Kapacitás Capacity Költséghatékonyság Cost-efficiency Magyarország a teljesítménytervben 0,07 perc/repülés késési értéket határozott meg 2013-ra, ami a 0,6 perc/repülés uniós szintű célértéknél jóval alacsonyabb volt és megegyezett a Magyarország számára meghatározott referenciaértékkel. A hatékony munkaszervezésnek köszönhetően 2013-ban a magyar légiforgalmi irányításból nem keletkezett késés (0 perc/repülés). In its performance plan, Hungary defined 0.07 minute/flight delay figure for 2013, which was a lot lower than the 0.6 minute/flight EU-level target, and was equal to the reference value defined for Hungary. Due to the efficient work organisation, in 2013, Hungarian air traffic control did not contribute to any delays (0 minute/flight) 2013-ban Magyarország teljesíteni tudta az EU-szintű célértéknél jóval alacsonyabban vállalt költséghatékonysági célkitűzését. A tudatos költséggazdálkodást követve a társaság a működési költségeit a tervezettnél alacsonyabb szinten tudta tartani. A tervezettnél alacsonyabb tőkeköltségen keresztül a kitűzött teljesítménycél elérését és túlteljesítését segítette néhány beruházási tétel (CAPEX) későbbre tolódása is. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a költséghatékonysági mutató (meghatározott egységköltség) számításához használt forgalom mind 2012-ben, mind 2013-ban elmaradt a tervezettől. Ezt a hatást kellett a költségek tervezettet meghaladó csökkentésével ellensúlyozni, ami 2013-ban is sikeresnek bizonyult. In 2013 Hungary managed to meet its cost-efficinency targets set a lot lower than the EU-level target. The Company managed to keep its operating costs below the budgeted figure through conscious cost management. The fact that certain capital expenditures (CAPEX) were delayed helped the Company in achieving and surpassing the target. At the same time, it is important to underline that the traffic level used to calculate cost-efficiency indicator (determined unit rate) lagged behind the plans in 2012 and 2013, too. This impact had to be compensated by the reduction of costs by more than planned, which proved to be successful in A kapacitás teljesülése / Fulfilment of Capacity 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 A költséghatékonyság teljesülése, DUR forintban / Cost-efficiency performance, DUR in HUF EU-szintű EU level Tervezett magyar Hungarian planned Tényleges magyar Hungarian actual 0 Tervezett Planned Tényleges Actual ,70 0,30 0,00 En-route ATFM késés perc/repülés ,60 0,07 0,00 En-route ATFM delay minute/flight , , , ,48 Szolgáltatási egységek száma / number of Service Units En-route meghatározott egységdíj / Determined Unit Rate: DUR 28 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

16 üzleti STRATÉGIA Business Strategy A társaság 2012 óta érvényben lévő vállalati stratégiája az önállóság megőrzése mellett az üzleti sikeresség és a hoszszú távú pénzügyi-gazdasági stabilitás fenntartását tűzte ki célul. Míg a korábbi szakmai stratégia fejlesztései elérték, hogy a HungaroControl Zrt. egy többfunkciós, modern szolgáltató legyen, az európai légiközlekedési iparág újfajta versenyhelyzetére reagáló üzleti stratégia arra fókuszál, hogy az új képességeket és infrastruktúrát hogyan lehet egy üzletiesedő környezetben hatékonyan kihasználni. Besides retaining its independence, the Company strategy in effect since 2012 has set the target of business success and maintaining long-term financial-economic stability. While, through earlier professional strategic developments, HungaroControl managed to become a multifunctional, modern service provider, the business strategy of the European aviation sector responding to a new kind of competition is focusing on how to make effective use of new capabilities and infrastructure in an environment getting commercialized. 30 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

17 A HungaroControl Zrt. üzleti stratégiája négy pillérre építkezve válaszolt a kihívásokra. A négy megkülönböztetett stratégiai üzleti egység az en-route irányítás, a terminálirányítás, a CRDS és az EPC. Annak érdekében, hogy a HungaroControl Zrt. versenyképességét növelni tudja, szervezeti szinten is jelentős erőfeszítéseket tesz. Így a társaság három kulcsfontosságú funkcionális területet azonosított, amelyek a stratégiai üzleti egységek tevékenysége szempontjából kritikus infrastruktúrát kezelnek, meghatározó erőforrásokkal gazdálkodnak, meghatározó jelentőségűek a vállalat egésze szempontjából. A kiemelt funkcionális területek: Technológia, Emberi erőforrások, Nemzetközi kapcsolatok. Az üzleti szemléletnek, a frissített stratégiának a vállalati kultúrában, a napi rutinban kell testet öltenie. Kiemelt fejlesztések The business strategy of HungaroControl has responded to the challenges by building on four pillars. The four outstanding strategic business units are the en-route-, and terminal navigation services, the CRDS and EPC. In order to improve its competitiveness, HungaroControl makes huge efforts at organisational level, too. In this way, the Company has identified three key functional areas that handle critical infrastructure from the strategic business units point of view, manage determining resources, and have significant roles in the whole of the Company. These outstanding functional areas are as follows: Technology, Human resources, International Relations. Commercial perspective and updated strategy in company culture have to be manifested in the daily routine. Key developments A Core Business Az ANS III. központ és a MATIAS rendszer átadása mellett a évben a MergeStrip projekt, valamint a koszovói irányítás előkészítése volt az alaptevékenység fókuszában. ANS-III. központ február 27-én felavatták Magyarország új légiforgalmi irányító központját, amivel célegyenesébe érkezett a magyar légiforgalmi szolgálat összesen 13 milliárd forintos beruházási programja. A csúcstechnológiával felszerelt ANS-III. új léginavigációs központ Magyarország, s egyben Közép-Európa légiközlekedési infrastruktúráját is továbbfejleszti, hozzájárulva a magyar légiforgalmi irányítás versenyképességének és hosszú távú önállóságának megőrzéséhez. Core Business The core business focused on the opening of ANS III Centre, the MATIAS system and the MergeStrip project as well as the preparation of Kosovo air traffic control in ANS III Centre On 27 February 2013, the new air traffic control centre of Hungary was inaugurated by which Hungarian air navigation services entered the final straight of the 13 billion HUF investment programme. The new air navigation centre of ANS III equipped with high technology further develops air transport infrastructure in Hungary and in Central Europe as well contributing to the long-term retention of the competitiveness and independence of Hungarian air traffic control. Az önállóság megőrzésének garanciája, ha a stratégiai üzleti egységek szolgáltatásai találkoznak a vevői igényekkel. A CRDS aktív szereplője kíván lenni a nemzeti kutatás-fejlesztési programoknak. Az EPC-nek pedig nemzetközi oktatóközponttá kell válnia. E célok elérését segíti a társaság egyik jelentős projektje, az ANS-I. tudásközpont kialakítása, ami megteremti egy magyarországi központú regionális tudásbázis létrehozásának infrastrukturális feltételeit. A HungaroControl Zrt. az üzleti alkalmazkodás során is meg kívánja őrizni innovációs képességét. Ezt erősíti a terminál üzletág kiemelt célja, a távoli toronyirányítás bevezetése és a MergeStrip forgalomtervezési koncepció nemzetközi sikere is. A guarantee for retaining independence is to ensure that services of strategic business units offered meet customer demands. CRDS aims to be an active participant in the national research and development programmes while EPC intends to become an international training centre. One of the significant projects of the Company helps in achieving this aim by establishing ANS I Knowledge Centre, which will provide infrastructure to a regional international knowledge base in Hungary. HungaroControl, while adapting to business, intends to retain its innovation capability. It is accentuated by a priority objective for the terminal business services to implement remote tower control and the international success of MergeStrip traffic planning concept. A MATIAS-rendszer átadása 2013 elején, az új légiforgalmi irányító központ megnyitásával egyidejűleg helyezték üzembe a HungaroControl Zrt. csúcstechnológiát képviselő légiforgalmi tájékoztató rendszerét, a továbbfejlesztett MATIAS (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System) Build 9 szoftvert. A megújult MATIAS-rendszer a korábbi, úgynevezett SSR-kód helyett a repülőgépekről lesugárzott rádióhívójelet használja a légi járművek azonosítására és a térbeli pozíció, valamint a megadott repülési terv összerendelésére. Az új hívójelalapú azonosítás 2020-ig az egész kontinensen kötelező lesz, a HungaroControl Zrt. azonban már most, a közép-kelet-európai régióban elsőként alkalmazta az új módszert. A rendszer a légi járművek aktuális pozíciója és aktualizált repülési terve alapján képes megjeleníteni a hátralévő utazási távolságra vonatkozó adatokat is. A MATIAS továbbfejlesztett változata már az újonnan megkövetelt repülésiterv-formátummal dolgozik. Delivery of the MATIAS system At the beginning of 2013, together with the opening of the new air traffic control centre, the air traffic information system representing the high technology of HungaroControl, the enhanced MATIAS system (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System) Build 9 software was put into operation. The enhanced MATIAS system uses radio call signs transmitted from aircraft instead of the so-called SSR code to identify them and to compare spatial position and the submitted flight plan. The new call sign-based identification will be mandatory throughout the whole Continent until 2020 but HungaroControl was the first to apply the new method in the Central-Eastern European region. The system is capable of displaying data relating to the remaining travel distance based on the current position and updated flight plan. The enhanced version of MATIAS is operating with the newly required flight plan format. 32 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

18 Az ANS III. központ, a MATIAS-rendszer és néhány kapcsolódó fejlesztés 20%-os támogatási aránnyal a TEN-T EERP támogatásból valósult meg. A 2013-ban lezárult pályázati időszak során a HungaroControl Zrt. összesen euró értékű támogatást kapott. The ANS III Centre, the MATIAS system and a few related developments were accomplished by the support of TEN-T EERP subsidy in 20 percent proportion of funding. In the course of the tender period ended in 2013, HungaroControl was granted a total amount of 5,964,000 Euro funding. Tevékenységenkénti támogatás / Funding for each activity adatok euróban / data in Euro Tevékenységek A támogatható teljes projekt becsült értéke (EUR) Activities Estimated value of the supportable total project (EUR) A támogatható teljes projekt tény értéke (EUR) Actual value of the supportable total project (EUR) Támogatás 20% (EUR) Support 20% (EUR) 1. ANS III. épület, G/G ANS III building, G/G (ebből G/G , közmű ) (out of which G/G , utilities ) (ebből G/G , közmű ) (out of which G/G , utilities ) 2. MATIAS: online-offline MATIAS: online-offline 3. VCS, VRRS VCS, VRRS 4. ATCC-rádiók ATCC Radios 5. ATCC-pultok (Consol) ATCC Consoles Összesen: Total: MergeStrip A HungaroControl Zrt. saját fejlesztésének eredményeként megszületett a MergeStrip elnevezésű forgalomtervezési koncepció és az azt támogató szoftver, amellyel széles körben elterjeszthető a futópályát megközelítő repülőgépek folyamatos süllyedése. A rendszer egy számegyenesre sorolja be az adott repülőtérre leszálló repülőgépeket pillanatnyi helyzetük és sebességük figyelembevételével. A kalkulált számítások alapján a légiforgalmi irányítók könnyen és gyorsan azonosíthatják, milyen előzetes beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy folyamatosan, megfelelő ritmusban folytatódjon a leszállás, de döntéseket nem hoz helyettük. A MergeStrip segíti a légiforgalmi irányítókat a hatékony tervezésben, de a takarékosabb kerozinfelhasználás és a csökkenő zaj révén az igazi nyertesei a légitársaságok és a zajszennyezéssel érintett lakosság. A MergeStripet folyamatosan tesztelték a szükséges nemzetközi és hazai hatósági jóváhagyások után, és március én mutatták be az EUROCONTROL brüsszeli központjában, ahol a légiforgalmi szolgáltatók részéről jelentős érdeklődés mutatkozott az új szemléletmódú magyar eljárás iránt. MergeStrip As a result of HungaroControl s own development the Merge Strip traffic planning concept and its supporting software has been developed. The new methodology likely to be adopted across the Continent will enable the continuous descent of the aircraft approaching the runway. The system allocates the aircraft preparing to land at a specific airport to a number line by considering their actual position and speed. Based upon the calculations performed by the program, air traffic controllers can easily and quickly identify the preliminary interventions required to carry out the landing operation continuously and in the right schedule; however, no decision is made instead of the controllers. The new procedure gives assistance to air traffic controllers in efficient planning, but the real winners are the airlines and noise-loaded citizens living near airports, through more economic fuel consumption and decreasing noise. MergeStrip was continuously tested after obtaining the necessary approvals both from international and Hungarian authorities and was presented at EUROCONTROL s headquarters in Brussels on March, where air navigation service providers showed considerable interest in the new approach of the Hungarian procedure. 34 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

19 New Business New Business CRDS/CEAP szimuláció CRDS/ CEAP simulation Kutatás-fejlesztési és Szimulációs Központ (CRDS) A társaság 2011-ben létrehozta a budapesti léginavigációs kutatásfejlesztési és szimulációs központot, a CRDS-t (Centre of Research, Development and Simulation), amely Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb technológiával felszerelt ilyen centruma. A magyar szakemberek tudására támaszkodó központ erősíti a térség légiforgalmi szolgálatainak együttműködését és segíti az Egységes Európai Égbolt integrációs program megvalósítását. Madridban február között a légiközlekedési szektor egyik legrangosabb nemzetközi rendezvényén a HungaroControl Zrt. egyedülálló, interaktív munkaállomással demonstrálta nemzetközi kutatás-fejlesztési és szimulációs központja tudását. A budapestihez mérhető nagyságú és technológiájú létesítmény az egész kontinensen csupán egy található, Párizs mellett. Ezért különösen fontos, hogy az integrációs folyamat legintenzívebb időszakában a HungaroControl Zrt. biztosítani tudja Közép-Európa számára a fejlődéshez és a közös munkához szükséges világszínvonalú infrastruktúrát. Centre of Research, Development and Simulation (CRDS) In 2011, the Company established the Centre of Research, Development and Simulation (CRDS), which is the biggest centre, equipped with the most state of-art technology in Central Europe. The centre relying on the knowledge of Hungarian experts improves the cooperation of air navigation service providers in the region and promotes the accomplishment of the Single European Sky integration programme. On February, at one of the most prestigious events of aviation sector in Madrid, HungaroControl demonstrated the knowledge of its centre of international research, development and simulation by displaying a unique interactive working station. A facility with comparable size and technology to the one in Budapest can only be found near Paris. That is the reason why it is particularly important for HungaroControl to be able to ensure world standard infrastructure necessary for development and joint work in Central-Europe as this is the most intensive period of the integration process. Magyarország mellett Lengyelország és Szlovákia közreműködésével a HungaroControl Zrt. kutatás-fejlesztési és szimulációs központjában tesztelték a közép-európai régió légi útvonalainak lehetséges fejlesztési irányait. A budapesti tesztsorozat május között zajlott. A nemzetközi projekt eredményeként csökkenhet az észak dél irányú légi járatok menetideje, ezzel mérséklődhet a repülőgépek üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása. A tesztelés alatt álló free-route koncepcióval jelentősen csökkenhetnek a légitársaságok költségei is. Négy további ország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Szerbia megfigyelőként vett részt a funkcionális légtérblokkokat és államhatárokat egyaránt átívelő nemzetközi projektben. A programot a közép-európai térséget lefedő önkéntes léginavigációs együttműködési platform (Central and Eastern European ANSPs Platform CEAP, a későbbi Gate One) szervezte, amelynek a HungaroControl Zrt. is tagja. A CEAP-légtér szolgálja ki kelet nyugati irányban az Európai Unió és Törökország, illetve az Unió és a Közel-Kelet között áramló forgalmat, valamint a Baltikumtól a Balkánig terjedő térség közlekedését, így e régió légi közlekedésének fejlesztése kulcsfontosságú a kontinens egésze számára. Besides Hungary, with the cooperation of Poland and Slovakia, the possible development directions of air routes in the Central-European region were tested in the research and development and simulation centre of HungaroControl. The series of tests were performed in Budapest between 21 and 31 May As a result of the international project, the time of flights in the Northern-Southern direction may decrease, and through this the fuel consumption of aircrafts and the CO 2 emission may decrease as well. The free-route concept being tested now may considerably make the costs of airlines decrease. Four more countries: Austria, Croatia, Serbia and Slovenia participated as observers in the international project crossing over functional airspace blocks and state borders. The programme was organised by the voluntary air navigation cooperation platform (Central and Eastern European ANSPs Platform CEAP, later Gate One) covering the Central-European region, and of which HungaroControl is a member, too. CEAP airspace serves the traffic flow between the European Union and Turkey in Eastern-Western direction and between the EU and the Middle-East as well as the region from the Baltic countries to the Balkan therefore the development of air transport in this region is of utmost importance for the whole of the Continent. Entry Point Central (EPC) Entry Point Central (EPC) Az Entry Point Central Kft. a skandináv nemzetközi léginavigációs akadémia, az Entry Point North és a HungaroControl Zrt. közös vállalataként jött létre 2011-ben. A cég sikeresen zárta a 2013-as évet is nyarán megállapodás született a szlovák LPS és az EPC között egy úgynevezett Speed Control Training megtartásáról. Az első csoport október 7-én érkezett, az utolsó csoport pedig február 6-án fejezte be a képzést. Az összesen hat, egyenként kilencnapos tanfolyam alatt harminc tornyos/bevezető irányító ATCO utazott Budapestre Pozsonyból és Kassáról. Tíz unión kívüli ország részvételével április én Budapesten egy nemzetközi ATM-képzési szemináriumot szervezett közösen az EPC, Montenegró Nemzeti Közlekedési Hatósága és a HungaroControl Zrt. Az eseményen több mint ötven ATM-képzési szakember és hatósági munkatárs részvételével olyan kérdésekről egyeztettek, mint a képzések harmonizációja és az engedélyezési el- Entry Point Central Ltd. was established as a joint venture by the Scandinavian air navigation academy, Entry Point North and HungaroControl in The Company successfully closed the year 2013, too. In the summer of 2013, the Slovakian LPS and EPC signed an agreement on the completion of a so-called Speed Control Training. The first group arrived on 7 October and the last group finished the training on 6 February During the six, nine-day long courses, thirty tower/ approach controller travelled from Bratislava and Kosice to Budapest. On April 2013 EPC, Montenegro National Transport Authority and HungaroControl together organised an international ATM training seminar with the participation of ten non-eu countries. At the event with the participation of more than fifty ATM training experts and authority officials, there were issues discussed like harmonisation of trainings and clearance procedures. The representatives of EASA, ICAO and IFATCA 36 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

20 járások. A résztvevők meghallgatták többek között az EASA, az ICAO és az IFATCA képviselőinek prezentációit, illetve hasznos eszmecserét folytattak a tapasztalatokról. A szemináriumon előadást tartott Michael Standar, az európai légiforgalmi kutatás-fejlesztési program (SESAR) stratégiai vezetője is. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának jóváhagyását a pilóta szaknyelvi vizsga (EPC TEP) szervezéséhez és lebonyolításához június 19-én kapta meg az EPC. Az EPC a SEPLA felkérésére 225 spanyol pilóta angol nyelvi vizsgáját bonyolította le. A második légiforgalmi irányító kezdő képzés június 28-án lezárult. A végzősöknek rendezett ünnepségen nyolc hallgató vehette át az oklevelet. A harmadik kezdő évfolyam szeptember 16-án indult. Ez a tanfolyam annyiban tér el a korábbiaktól, hogy öt aktív tornyos, és később 2 bevezető irányító is csatlakozott a képzéshez, akik az eredeti tervek szerint a koszovói légtérben a HungaroControl Zrt. által nyújtott szolgáltatás részeként látnak el körzeti irányító tevékenységet. A kezdő képzés mintájára, de rövidített és egyszerűsített formában 2013 szeptemberében Expert Course tanfolyam indult a HungaroControl Zrt. megbízásából április 1-jén öt új angol nyelvtanárral gazdagodott a navigációs akadémia tantestülete. Az új oktatók elsődleges feladata a légiforgalmi irányítók és a léginavigációs szolgálatot ellátó szakszemélyzet angol nyelvi képzéseinek megszervezése és lebonyolítása. Nemzetközi kapcsolatok A FAB CE (Functional Airspace Block Central Europe; Közép-európai Funkcionális Légtérblokk) létrehozására a tagországok közötti megállapodást (FAB CE Agreement) május 5-én írták alá. A FAB CE tagországok: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia. A FAB CE együttműködés létrehozása az Európai Unió által támogatott projekt, célja a légtérszerkezet racionalizálása, a légi közlekedés biztonságának növelése, az útvonalracionalizálások által a károsanyag-kibocsátás csökkentése, és mindezek segítségével a légiforgalmi kapacitási és gazdasági mutatók közös erőfeszítéseken alapuló növelése. Európa eme légiforgalmi régiójának fejlesztése kapcsán külön tagdíj nem kerül megfizetésre. A FAB CE projekt támogatásának költségei az igénybe vett szolgáltatások szakértői díjai között jelennek meg. held presentations, and the participants had useful debates about their experiences. Michael Standar, the strategic leader of European air traffic research and development programme (SESAR), held a lecture, too. The approval of National Transport Authority, Aviation Authority of Hungary to organise and administer the Test of English for Pilots (EPC TEP) was granted to EPC on 19 June By the invitation of SEPLA, EPC conducted the English proficiency test for 225 Spanish pilots. The second basic air traffic controller training was finished on 28 June At the ceremony organised for the graduates, eight students were handed over their diploma. The third basic air traffic controller training started on 16 September. Unlike the first two courses, five operational tower controllers and later two approach controllers joined the training, who, in accordance with the original plans, will provide area control in the Kosovo airspace as part of the service provided by HungaroControl. Similarly to a basic course but in a shortened and simplified version of it, an Expert Course started by the commission of HungaroControl in September On 1 April 2013, five new language teachers got employed in the air navigation academy. The new teachers primary responsibility is to organise and administer air navigation personnel s English language training. International relations The FAB CE Agreement to establish FAB CE, Functional Airspace Block Central Europe was signed on 5 May The FAB CE countries are the followings: Austria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia, and Slovenia. The establishment of FAB CE cooperation is a project supported by the European Union, aiming at rationalizing airspace structure, enhancing air transport safety, decreasing the emission of noxious substance by rationalizing air routes, and with all of these, improving air traffic capacity and economic indicators through joint effort. In relation to the development of this air traffic region of Europe, no special member fee shall be paid. The expenses of the support of FAB CE project are recorded among the expert fees paid for services. Gate One Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia légiforgalmi irányító szolgálatai stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá egy regionális együttműködési platform létrehozásáról. A három funkcionális légtérblokk területét teljesen lefedő, Gate One elnevezésű stratégiai szövetség célja elősegíteni az európai légiforgalmi irányítás hatékonyságának növelését az együttműködésben résztvevő szolgáltatók menedzsmentjének fokozottabb együttműködése révén, továbbá biztosítani a régió országainak erőteljesebb, koordinált érdekképviseletét az európai döntéshozatali folyamatokban. Nyugat-balkáni államok légügyi integrációjának támogatása A nyugat-balkáni régió tíz légiközlekedési szervezete írt alá szándéknyilatkozatot egy közös délkelet-európai szolgáltatási terület kialakításáról Szarajevóban, április 29-én. A délkelet-európai országokat öszszefogó Közös Légiforgalmi Szolgáltatási Terület (Joint Service Provision Area JSPA) kezdeményezését Magyarország aktívan támogatja: A montenegrói légügyi hivatal kezdeményezését közel egyéves előkészítő munka után idén április végén hívták életre Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró és Szerbia részvételével. A szakmai összefogás egyetlen európai uniós tagállama Magyarország, így a HungaroControl Zrt., valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala összekötő szerepet is betöltenek az EU és a közösségen kívüli országok között. A HungaroControl Zrt. szakmai konzultációval, képzéssel és távoli irányítással segíti a régió légi közlekedésének fejlesztését. Gate One The air navigation service providers of Austria, Bulgaria, Bosnia- Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia signed a strategic cooperation agreement about establishing a regional cooperation platform. Gate One covering the area of the three functional airspace blocks is to promote the growth of the efficiency of European air traffic control by the management of participating service providers increasingly cooperating, and furthermore, by ensuring a more powerful, coordinated representation of the states of the region in the European decisionmaking processes. Supporting the aviation integration of West-Balkan Ten air transport organisations signed a Memorandum of Understanding about establishing a joint South-East European service provision area in Sarajevo on 29 April The initiative of the Joint Service Provision Area, JSPA, bringing together the South-East European countries is actively supported by Hungary: The initiative of Aviation Authority in Montenegro has been accomplished with the participation of Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia following a nearly one year long preparation. The only EU member state of this professional association is Hungary therefore HungaroControl and the Aviation Authority of the National Transport Authority are interconnecting EU and non-eu states. HungaroControl gives assistance to the development of the air transport in the region by professional consultation, training and remote controlling. 38 Hungarocontrol éves jelentés 2013 Annual report

Éves jelentés Annual Report 2014

Éves jelentés Annual Report 2014 Éves jelentés Annual Report 2014 HUngary kfor sector 2 1 E v e s j e l e n t e s A n n u a l r e p o r t 2 Hungarocontrol 2014 éves jelentés 2014 Annual report 2014 3 HungaroControl is to new solutions

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai ~ A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai Szepessy Kornél Vezérigazgató Budapest, 2016. október 27. A magyar polgári légiközlekedés szereplői Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

A fejlődés folytatódik

A fejlődés folytatódik ~ Szepessy Kornél vezérigazgató A fejlődés folytatódik Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28. Elmúlt négy év eredményei ANS III projekt technikai-technológiai megújulás, MATIAS KFOR szektor megnyitása

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

InterregCluster RAISE YOUR BUSINESS PARTNERSHIP TO INTERNATIONAL LEVEL

InterregCluster RAISE YOUR BUSINESS PARTNERSHIP TO INTERNATIONAL LEVEL InterregCluster HURO Project Opening Conference and Workshop Szeged, 03 May 2012. RAISE YOUR BUSINESS PARTNERSHIP TO INTERNATIONAL LEVEL Daniel Kapusy RMÜE/AAUR/HBAR V.P. and project manager dkapusy@imeon.org

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek)

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Napi Gazdaság konferencia Budapest, 2013. május 9. 2 Érintett kérdések Gázpiac: diverzifikáció és középtávú

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Galileo Signal Priority A new approach to TSP

Galileo Signal Priority A new approach to TSP GSP Galileo Signal Priority Space for Priority Galileo Signal Priority A new approach to TSP 27 március 2014 Dr. Tomasz Kulpa Politechnika Krakowska Dr. Jörg Pfister pwp-systems GmbH The research leading

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2015

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2015 Hungarian Free Route Airspace ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2015 E v e s j e l e n t e s A n n u a l r e p o r t 2015 VÍZIÓ VISION KÜLDETÉS MISSION Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben