NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE"

Átírás

1 NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE A TANORG Tanácsadó és Szervező Kft. (1032 Budapest, Vályog utca 10.) nyilvános pályázatot hirdet a ZSKF (Zsigmond Király Főiskola Budapest, Kelta u. 2) területén lévő büfé-étterem helységcsoport üzemeltetési kötelezettséggel járó bérbe adására. A pályázat tárgya: Bérleti jogviszony létesítése a Zsigmond Király Főiskola épületében található, 100 m 2 alapterületű büfé-étterem és az ahhoz kapcsolódó 360 m 2 alapterületű melegkonyha üzemeltetésre és melegítésre is egyaránt alkalmas helység, üzemeltetési terület, továbbá szezonális jelleggel (szeptember elejétől a tavaszi vizsgaidőszak végéig) az étterem területén Hallgatói Klub üzemeltetésének lehetősége. A ZSKF épületében szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig kb. 300 fő, péntek-szombaton kb fő tartózkodik. A pályázat célja: Alapvető cél, hogy a ZSKF hallgatói és dolgozói családias környezetű, megfelelő színvonalú és árszintű büfé- és étteremszolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül. Pályázat beadásának feltételei: Helyszíni szemle időpontja, helye: június 29, 10 óra 1039 Budapest, Kelta u. 2 A pályázat beérkezési határideje: július 16. A pályázatot postai úton kell benyújtani: Zsigmond Király Főiskola PÁLYÁZAT a büfé/étterem üzemeltetésére 1300, Budapest, Pf 47. postai úton, vagy személyesen zárt borítékban Kiegészítő tájékoztatás igényelhető: A pályázat hivatalos nyelve: Váróczi László főmérnök Tel.:06-30/ magyar A büfé-étteremmel szemben támasztott követelmények SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAK: Nyitva tartási idő (hosszabb lehet, rövidebb nem): hétfőtől csütörtökig 8:00 17:00-ig, péntek 8:00 19:00-ig, szombaton 8:00 18:00-ig Vasárnap: zárva Rövidített szolgáltatási időszak: az oktatási szünetek ideje, amelyek közül a téli szünetben (karácsonytól újévig) szünetel, a többi szünetben rövidített az elvárt nyitva tartási idő. A bérleti díj megfizetése alól ezen időszakok nem mentesítenek.

2 Hallgatói Klub Keddtől csütörtökig az étterem zárását követően üdítő, kávé, gyors ételek, 5% alatti alkohol tartalmú italok pultból történő kiszolgálása max 20 óráig. (hallgatói rendezvény esetén külön megállapodás szerint a főiskola Vezetőségével, vagy annak képviselőjével) Rendkívüli szolgáltatás, catering: o Catering teljes lebonyolítása álló és ültetett fogadásokra max 500 főig (minden esetben külön megállapodás szükséges) o Catering lebonyolítása egész napos konferenciákon, rendezvényeken o Kis létszámú, de felszolgálást igénylő reprezentációs ebédek (max 30 főig) o Kis és nagyobb (max 100 fő) létszámú, felszolgálást nem igénylő, 3 fogásos menü ebédek prezentálása o A konyha kapacitásából adódóan lehetőség van külső megrendelők számára is kiszállításra meleg ételt előállítani. SZOLGÁLTATÁS JELLEGE: Családias hangulat biztosítása. A la carte és menürendszerű étkezés legalább kétféle menüvel, előfizetési lehetőséggel. Az intézmény munkarendje miatt elvárás, hogy ne csak egész hétre, de hétfőtől szombatig akár egyes napokra is elő lehessen fizetni. A korszerű táplálkozás igénye, valamint az intézmény nemzetközi jellege miatt a változatos húsmentes étkezést is biztosítani kell. SZOLGÁLTATÁS ÁRSZÍNVONALA: Elfogadható és a hallgatók, dolgozók által igényelt megfizethető áruválaszték biztosítása a mellékletben felsoroltak alapul vételével (ld. 1 sz. melléklet). EGYÉB SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK, TOVÁBBI FELTÉTELEK: A tűzvédelmi-, munkavédelmi-, rendészeti- és vagyonvédelmi- szabályok betartása. (A büfé alkalmazottainak munkavédelmi-, tűzvédelmi-, vagyonvédelmi- oktatásáról és a munkavédelmi szabályok betartásáról a büfét üzemeltetőnek kell gondoskodni). A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal. A büfé üzemeltetőjének feladata: a büfé környezetének rendben tartása, tisztán tartása, a keletkezett hulladék szelektív szeméttárolóba gyűjtése, a Működési Engedély nyitás előtti beszerzése (saját költségen) és annak bemutatása a Vezetőség, vagy megbízottja számára, a büfé üzemeltetésére vonatkozó szerződés maradéktalan betartása, valamint annak biztosítása Az ajánlatkérő elvárása, hogy a Pályázó rendelkezzen széleskörű gyakorlattal, megfelelő személyi és eszköz ellátottsággal. A büfé rendelkezik az energiaköltségek mérésére szolgáló órákkal és ennek alapján fizeti az üzemeltető a működtetéshez szükséges energiaköltséget, továbbá a telefon mellékállomás díját. A szerződés 1 évre köthető, amely nyaranként 1-1 évvel meghosszabbítható.

3 A büfé üzemeltetése, bérlete másnak át nem ruházható, a Főiskola számára, illetve területén nyújtott szolgáltatásokhoz alvállalkozó nem vehető igénybe. A büfét átalakítani, energiát, vizet fogyasztó berendezést telepíteni csak az főiskola előzetes írásos engedélye alapján szabad. Az üzemeltető feladata saját költségére a büfét üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni és folyamatosan karbantartani. A büfé-étterem részben bútorozott, de lehetőség van a Pályázó saját bútorainak részleges vagy teljes használatára. Ajánlati feltételek Érvényes ajánlatot tehet, ha a Pályázó: o gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is, o megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel (vendéglátóipari, vagy kereskedelmi) rendelkezik, o nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, o ajánlatában szereplő bérleti díj összegének háromszorosát kitevő óvadék (kaució) elhelyezését vállalja, annak fedezetét és azonnali rendelkezésre állását igazolja, o nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, o tudomásul veszi, hogy az esetleges rendezvényekre történő catering szolgáltatás megrendelések tekintetében nem rendelkezik kizárólagos beszállítói joggal, o nincs a ZSKF-fel szemben lejárt tartozása, o tudomásul veszi, hogy amennyiben a büfé-étterem működése bármilyen hatóságnak a Pályázó érdekkörébe tartozó ügyben született jogerős döntése (végzése, határozata, stb.) alapján szünetel, a megkötött szerződést a Bérbeadó további indokolási kötelezettség nélkül 0-30 napos határidővel felmondhatja. A Pályázónak valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül, a fenti hiányzó adatok és nyilatkozatok később nem pótolhatók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell 1. Az ajánlatot adók adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi üzletének, üzleteinek bemutatását. 2. A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát. 3. Szakképesítés igazolását és szakmai gyakorlat leírását.

4 4. Ellenőrizhető referenciákat, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma megjelölésével. 5. Igazolást az óvadék rendelkezésre állásáról. 6. Üzleti tervet az első, induló üzleti évre. 7. A biztosított szolgáltatás leírását, az áruválaszték részletes megadását az 1.sz. mellékletben szereplő bontás szerint, és a mellékletben felsorolt termékekre a pontos nyersanyag hányadok, a vonatkozó haszonkulcs és eladási ár feltüntetését heti étlapminta, amely tartalmazza a napi melegétel-kínálatot, a menüket és azok árlistáját. 9. Rendezvényekre 3-féle menüre (svédasztalos hideg, svédasztalos meleg, 3 fogásos ültetett) adott árajánlat-terv. 10. A megajánlott éves bérleti díjat. 11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket 12. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett. 13. Az ajánlatokat feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, egy eredeti és három másolati példányban kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni a PÁLYÁZAT a büfé/étterem üzemeltetésére jelölést. Az elbírálás szempontjai o Az elbírásál elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége, illetve az étlap ár-érték aránya. o Az áruválaszték szélessége és minősége ( ld.1.sz. melléklet), az ehhez tartozó eladási ár a nyersanyaghányad, haszonkulcs megjelölésével. o A büfé megjelenésének fejlesztési elképzelései, tervezett ráfordítások. o Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. o Azonos értékű ajánlatok közül a felsőoktatási referenciával rendelkező pályázók részesülnek előnyben. o A pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból - az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett - ki kell zárni.

5 o A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérheti, melynek teljesítése a hiánypótlási felhívás ben történt kibocsátásától számított 5. naptári nap. A hiánypótlás eredménytelensége kizárást von maga után. o Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket. o Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Kiíróval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel. o A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a kiírónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön. o A pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják. A pályázat elbírálása július 31-ig történik meg, az elbírálás nem nyilvános. Az ajánlattevők értesítése augusztus 10-ig történik meg, írásban, a pályázatban megadott elektronikus elérhetőségen ( ), illetve postai úton (levelezési cím). A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs! A pályázat kiírója és a bérbeadó intézmény vezetése fenntartja a jogot, hogy pályázati témánként a két legjobb pályázatot benyújtó Pályázóval szakmai egyeztetést, tárgyalást folytasson. E tárgyalás keretében az írásban benyújtott ajánlataikat a tárgyaláson részvevő pályázók, egymás ajánlatait megismerve, egyenlő esélyekkel jogosultak módosítani, s végső, már nem változtatható ajánlataikat a pályázat kiírójának írásban átadni. A végső, már ajánlati kötöttséget eredményező ajánlatok megtételéig a Pályázókat és a Pályáztatót ajánlati kötöttség nem terheli. A nyertes pályázóval a személyes kapcsolatfelvétel azonnal megtörténik, a bérleti szerződést legkésőbb augusztus 24-ig köti meg a pályázat kiírója. A beköltözés és a nyitás feltételeinek megteremtése: augusztus 25. A szolgáltatás kezdő időpontja: augusztus 25.

6 1.sz. melléklet ÁRUVÁLASZTÉK (a teljesség igénye nélkül) A büfére vonatkozó kínálat: Pékáru, tejtermékek, hideg és meleg szendvicsek, pizzák, fast food, hidegkonyhai készítmények, cukrászsütemények, kávé, tea, üdítő italok, ásványvizek, gyümölcsök, darabáruk, stb. Árbeli elvárások: (szintén a teljesség igénye nélkül, tájékoztatás jelleggel) o szendvics: legalább kétféle szendvics 200 Ft alatt o presszó kávé 120 Ft alatt o zsemle 20 Ft alatt Meleg ételre vonatkozó kívánalmak: Napi kínálat jellege: o leves o főzelék o saláta o egészséges étel o vegetáriánus étel o menü (előre rendelhető és napi) o desszert Árbeli elvárások tájékoztató jelleggel: o Legalább kétféle főétel Ft-ért o Előfizetéses menü rendszer kialakítása kb Ft értékben o Savanyúság, saláta Ft között o Menü: leves+főétel Ft, savanyúval Ft maximum

7 NYERSANYAGHÁNYAD, HASZONKULCS-SZÁMÍTÁSOK A következő tételes kalkulációt kérjük: Anyaghányad : (1 db, illetve egy adag) - Töltelékáru átlagos péksüteményben :...dkg - Töltelékáru óriáskifliben :....dkg - Vaj vagy margarin :...dkg - Egyéb felhasznált (sajt, uborka, paprika, saláta) anyagok. dkg. Haszonkulcs (1 db) - a zsemle átlagos méretű, illetve menü esetén adagonként Megnevezés Nyersanyag/Ft Bruttó eladási ár Haszonkulcs (%) Párizsis zsemle Sonkás zsemle Téli szalámis zsemle Bécsi szeletes zsemle (10 dkg) Vagdalt húsos zsemle (normál) Francia saláta (10 dkg) Majonézes burgonya (10 dkg) Melegszendvicsek (óriáskiflin) Cola 0.5 l Ásványvíz 0.5 l

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben