Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola"

Átírás

1 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szabóné dr. Veres Tünde A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai Doktori (PhD) értekezés - tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens Veszprém, 2014.

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás aktualitása és célkitűzések...3.oldal 1.1.A kutatás aktualitása...3.oldal 1.2. Kutatási célkitűzés...6.oldal 2. Hipotézisek...8.oldal 3. A kutatás módszertana...11.oldal a. Primér adatgyűjtés...11.oldal b. Szekunder adatgyűjtés...12.oldal 4. Az eredmények összefoglalása...12.oldal 5. További kutatási lehetőségek...15.oldal 6. Irodalomjegyzék...17.oldal 7. Publikációs jegyzék...21.oldal 2

3 1. A kutatás aktualitása és célkitűzések 1.1. A kutatás aktualitása A transzferárazás kategóriája a vállalati szervezeti rendszerek változásával, fejlődésével, majd a nyolcvanas évek végétől kezdve a globalizáció felgyorsulásával a vállalati folyamatok hangsúlyos vizsgálati területévé vált. A szervezeti rendszerekben kialakult decentralizáció szükségszerű velejárója a működési tevékenység fejlődésének. Ennek oka egyrészt az információ volumen növekedése, annak kezelhetősége, másrészt a vállalati versenyképesség érdekében a piaci igényekre és jelzésekre minél kisebb reakcióidővel való válaszadás. A vállalati egységek önállósága veszélyezteti a különböző szintű érdekek összhangját. A vállalatvezetés célja a vállalat hosszú távú versenyképes és jövedelmező működése, ebben kell érdekeltté tennie a vállalat alrendszereit is. Az alrendszerek, divíziók együttműködése csak akkor segíti a stratégiai célok megvalósítását, ha a vezetőik számára egyértelmű az irány, és megfelelően motiváltak annak követésében. A decentralizált vállalatok, az országhatárokon átnyúló tulajdonosi viszonyok és a multinacionális vállalatok megjelenésével, a vállalaton belüli együttműködési folyamatok hangsúlyossá válásával egyre inkább előtérbe került a belső kapcsolatok árazási problémája. Az elszámoló árak vagy transzferárak kialakítása alapvető szerepet játszik a részlegek és a vállalat/vállalatcsoport érdekeinek összehangolásában. Ezt a szerepet két fő szempont köré lehet csoportosítani. Az egyik szempont a vállalati eredmény elosztása a folyamatban résztvevő, együttműködő egységek között. E tekintetben a belső értékesítések a belső vevő és eladó szempontjából eredményhatásuknak megfelelően összhangot igényelnek a teljesítmény mérés és értékelés kérdéskörével. A vezetés számára ez a terület a hosszú távú érdekek megalapozását jelenti a rövidtávú döntésekkel, ezért a menedzsment eszközrendszerében a mérési és értékelési, valamint a motivációs rendszerrel összhangban kezelendő. A másik szempont a globalizációs folyamatok következtében adódó lehetőség a gazdasági környezeti előnyök kihasználására. A multinacionális vállalati lét - a különféle adózási és egyéb pénzügyi szempontoknak megfelelően - belső folyamatainak kialakításával elvileg szabadon érvényesítheti adó optimalizációs érdekeit. A belső ügyletek árazása révén lehetőség van a jövedelem átcsoportosítására a minél alacsonyabb összvállalati adófizetés érdekében. A vállalati szervezeti rendszerek fejlődése és a globalizációs folyamatok időben e sorrendben követik egymást, így a kutatások időbeni alakulása is ennek megfelelő. A 3

4 Költségközpontok Ál-profitközpontok Profitközpontok vállalatok szervezeti rendszerének sajátosságai és a transzferárak kialakításának szempontrendszere kérdéskör már az 1950-es évektől kezdve jelentős érdeklődést kapott. A kutatási eredmények a közgazdasági elméletekkel, a menedzsment tudományokkal, a matematikai modellekkel foglalkozó szakemberek tollából egyaránt az árazás összetett volta miatt csak meghatározott feltételrendszer keretei között értelmezhető eredményekre vezetett. R.L.Benke és Edward (1980) vizsgálódásaiban a transzferár meghatározási technikákat a részlegek felelősségi körének és a köztes termék piaci pozíciójának függvényében vizsgálta. (1. táblázat) Szituációk 1. Tökéletes piac: minden vállalaton belül értékesített termék a piacon is eladható. 2. Kissé tökéletlen verseny piac: minden belső értékesítésű terméknek van külső piaca. 3.Tökéletes piac, vagy kissé tökéletlen piac: a legtöbb értékesítés a piacon történik. A belső értékesítésben résztvevő termékeknek nincs piaci áruk. Transzferár technikák Uralkodó piaci ár (prevailing market price) = standard változó költség + elvesztett fedezet (SVC+LCM) Beállított piaci ár (adjusted market price) = standard változó költség + elvesztett fedezet. Az azonosítható és számszerűsíthető tökéletlenségekkel korrigált piaci ár. Látszat ár. Amíg a termék belső értékesítésre kerül, addig nincs piaci ára, látszat piaci ára van, ami a standard változó költség és a nem külső értékesítésre termelt termék elvesztett fedezeti összegeként értelmezhető. 1/a. A legtöbb termék értékesítése Standard változó költség, mivel nincs a külső vállalaton belül történik. 1/b. A legtöbb termék értékesítése a értékesítésen elvesztett haszon. A nyereségközpontok megvédik a fedezeti összeget tartalmazó technikákat. piacon történik. A belső értékesítésű termékeknek nincs külső piaca, az előállításukhoz használt kapacitás nem használható a külső értékesítésre szánt termékek előállításához. 2. Szabad kapacitás. Standard változó költség, a kihasználatlan kapacitás elveszetett fedezeti összege nulla. 1. Nincs külső ár a piaci viszonyok miatt. Standard változó költség, az elvesztett fedezet nulla, fix költségek időszakos allokációja. 2. Szabad kapacitás. Standard változó költség, az elvesztett fedezet nulla, a kapacitás kihasználással keletkező pótlólagos fix költségek átterhelése a vevő részlegre táblázat Transzferár meghatározás a felelősségi központok és a piaci viszonyok függvényében (Forrás: Benke Edwards, p.76) 4

5 R.G. Eccles (1985) a belső szervezeti rendszerre építette a transzferárak kialakításának módszertanát (2.táblázat). Integrációs stratégia Transzferár politika Hagyományos vertikális integráció az Rögzített belső kereskedelem költség alacsony beszerzési költség érdekében alapú árképzés Vertikális integráció hagyományostól eltérő formái Vertikális integráció hiánya Az említett típusok kombinációja Rögzített belső kereskedelem - piaci ár alapú árképzés Autonóm kereskedelem Kettős árazás 2. táblázat A stratégia és a transzferár politika összefüggései (Forrás: Eccles, alapján) A nyolcvanas évektől egyre több szakember vizsgálta a transzferárazás problémáját a nemzetközi folyamatok tükrében. Ebben az aspektusban az összvállalati érdekek mellett a gazdasági környezet mechanizmusainak, a multinacionális vállalatok leányvállalatainak, a fogadó országok érdekeinek érvényesítése is hangsúlyos szempont. A belső teljesítménymérés és értékelés kérdésköre kiegészült az adórendszerek adta lehetőségek vizsgálatával. Abdallah ábrázolásában jól tükröződnek a transzferárazásra ható tényezők a nemzetközi környezetben. (1.ábra) VÁLLALATI CÉLOK Adófizetés minimalizálása Árfolyamkockázatok csökkentése Pénzgazdálkodás Vezetők motivációja és értékelése INPUTOK Releváns költségek Különböző adók Import vámok Helyi/globális verseny Gazdasági feltételek FOLYAMAT Külső és belső tényezők Technikák Elvárások OUTPUTOK A megfelelő nemzetközi transzferár 1. ábra A nemzetközi transzferár rendszer részei összefüggése (Forrás: Abdallah, p. 29) 5

6 A probléma nemzetközivé válása és a nemzetközi érdekek összehangolási igénye következtében az OECD a nemzetközi együttműködés érdekében megfogalmazta azokat az irányelveket, melyek - bár lassan - egyre inkább elfogadottá váltak a tagországok körében, folyamatosan épültek be a nemzeti jogrendek keretei közé. Lényegében a szabályozási keretek az Amerikai Egyesült Államok transzferárakkal kapcsolatos szabályozásának alapjaira támaszkodtak. Az első iránymutatás 1979-ben került közzétételre. Gyakorlatilag az OECD Pénzügyi Bizottságának folyamatos konzultációs tevékenysége ellenére, csak az irányelvek tizenhat évvel későbbi, részletes átdolgozását tekintették igazán irányadónak a tagállamok. Az irányelvek a multinacionális vállalkozások számára a transzferárakként a piaci alapú árazást tartják elfogadhatónak az adóalap kalkulációjában. A szokásos piaci árelv (arms lenght principle) előírásával, illetve ennek a dokumentálásával az adózókra egy újabb adminisztrációs terhet rótt, de az adóellenőrzés számára is komoly kihívást indított el. Az elmúlt tizenöt évben azonban egyre komolyabb érdeklődés övezi az OECD ezirányú tevékenységét. Jelentős nemzetközi konzultációs bázisra építi a témával kapcsolatos ajánlások, irányelvek fejlesztését. Magyarország 1996 óta tagja a szervezetnek, ígyhát a transzferár irányelvek elfogadása, a működési feltételek megteremtése a hazai jogrendszerben is folyamatosan beépült Kutatási célkitűzés A transzferár a napi szakmai kommunikációban misztikus fogalom. Ennek okát nemcsak az árazás összetett jellegében, vagy a vállalati működési folyamatokkal kapcsolatos információk bizalmas kezelésében, hanem a hozzá kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségekben is kereshetjük. A gyakorló szakemberek számára komoly kihívást jelent az OECD irányelvei alapján kialakított szabályrendszer a kapcsolt ügyletekben alkalmazott ár szokásos piaci ártól való eltérésének (vagy egyezőségének) megállapítására. Alapvetően azért, mert a szabályozásban nagyon nehéz egyértelmű instrukciót és elvárásokat megfogalmazni. A valós piaci körülmények között a vállalkozások sajátos működési folyamatokkal, sajátos piaci kapcsolatrendszerrel, valamint különféle stratégiával és ennek megfelelő szervezeti és belső kereskedelmi rendszerrel rendelkeznek. A szakmai sajtó alapvetően a transzferárazás adózási vonatkozásait tárgyalja a jogszabályi változások és az ellenőrzési célkitűzések függvényében. Kevés olyan kutatás, műhelymunka vagy egyéb elemzés lát napvilágot a hazai szaklapokban és fórumokon, amely a belső ügyletek árazása kapcsán a vállalati nyereség belső allokációjának problematikáját, vagy a 6

7 teljesítmény mérés és transzferárazás összefüggéseit tárgyalná. A transzferárazásnak ez a háttérbe került funkciója indította el e témakör kutatását. Akár csak belföldi, akár külföldi tulajdonossal rendelkező vállalatcsoportok számára a stratégiai célok elérését szolgáló akciótervek és középtávú tervek kialakításánál, mint motivációs tényező, a transzferár rendszer jelentősen segíti a jövőbeni jövedelmező tevékenységet. Az adóoptimalizáció ugyanis a belső ügyletekben alkalmazott árazás révén egyre kevésbé alkalmazható, nemzetközi szinten folyamatosan egyeztetett és kezelt kérdéskörré vált. A vállalkozások számára a divíziók/leányvállalatok közötti kereskedelemi ügyletek átgondolt árazása - természetesen megfelelő belső kommunikáció mellett - vezethet a tényleges előnyökhöz. Az értekezés célja tehát a fenti bázisra építve annak összegzése, hogy a transzferárak kialakítása hogyan függ össze a szervezeti rendszer jellemzőivel; mennyiben támaszkodik a belső árazás a vezetői információs rendszerre, ezáltal a számviteli nyilvántartásra; a transzferárak alkalmazása mellett milyen gyakorlata van a felmérések alapján a multinacionális vállalkozásoknak a teljesítménymérésre. Az elméleti eredmények áttekintése után empirikus kutatással került sor a hazai gyakorlat feltérképezésére. A gyakorló számviteli szakemberek körében köztudott, hogy a téma a vállalkozások többségénél bizalmas terület, elsősorban az adóbírság kockázata miatt. A kutatás célja a transzferárazás helyének, jelentőségének a tisztázása a vezetés eszközrendszerén belül, illetve az, hogy a vállalatvezetés mennyire tartja a stratégiai tervezés és teljesítményértékelés alapvető elemének a transzferár rendszer megfelelő kialakítását. Az elemzés célja volt továbbá a menedzsment együttműködésének feltérképezése e témában, a funkcionális vezetői területek közül hangsúlyozva a pénzügyi-számviteli vezetés szerepét; valamint a szabályozási előírások szerinti transzferár dokumentáció alkalmazásának vizsgálata belső információs eszközként. A dokumentáció a tartalmi előírások alapján jól tükrözi a vállalkozás piaci körülményeit, a szokásos piaci ár meghatározásakor figyelembe vehető összehasonlítható vállalatokat, azok kapcsolatrendszerét és a külső piaci szereplők által érzékelhető szerződéses jellemzőit. Összességében tehát hasznos információs bázist jelent a menedzsment azon tagjainak, akik a piaci viszonyokban nem közvetlenül érintettek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a dokumentáció elkészítése olyan információkra támaszkodik, amelyek a funkcionális vezetők együttműködését igényli. A vállalkozások számára a társasági adóalap korrekció a kapcsolt ügyletekben alkalmazott ár és a szokásos piaci ár különbségéből eredően nem tipikus. A NAV gyorsjelentései szerint az emiatt adóalap korrekciót végrehajtó vállalkozások aránya a teljes vállalkozási körön belül 0,5% alatti. Kutatás törekedett ezen vállalkozási kör közös jellemzőinek feltérképezésére. 7

8 2. Hipotézisek A kutatás során a releváns szakirodalom feldolgozásával több szempontú elemzés készült a transzferár rendszer kategóriájának értelmezésére, valamint annak a decentralizált/multinacionális vállalkozások működési folyamatainak kialakítását, tervezését, ellenőrzését, megfelelő döntéshozást segítő funkciójára. A releváns szakirodalom alapján igazolható, hogy a vállalkozás szervezeti rendszerének sajátosságai befolyásolják az elszámoló árak kialakításának koncepcióját, az árazás a részlegek közötti eredmény elosztásán túl a teljesítmény értékelés hatékony kiépítéséhez is jól használható. Az ezzel kapcsolatos kutatások mind elsődlegesnek ítélték a vállalati profitcélok érdekében kialakított teljesítménymérést 1, ennek megfelelően törekedtek a belső árazás lehetőségeit megválasztani a részlegek közötti ügyletek feltételrendszerének és az ügyletben szereplő termék piaci jellemzőinek figyelembe vételével 2. A gyakorlat tapasztalatai már a korábbi kutatásokban is azt mutatták, hogy a piaci információk összetettsége, a költségtartalmak és allokációk problémája miatt a vállalatvezetés szerepe is szükséges a transzferárak rendszerének motivációs funkcióját érvényesítő kialakításához 3. Ezen eredményeknek hangot adva az empirikus kutatás olyan állításokra kér értékelést, melyek révén a megkérdezettek célirányosan érzékelhetik a transzferárazás helyét a belső vállalati folyamatokban. A célcsoportok felkutatása során a gyakorló szakemberekkel folytatott egyeztetések megerősítették, hogy a probléma tárgyalásának, ezzel kapcsolatos eszmecseréknek és a menedzsment tudományok együttműködésének e területen létjogosultsága van. Ez alapján került meghatározásra a H1 hipotézis. H1: A hazai vállalkozások szerint a transzferár rendszer, mint vállalatvezetési eszköz alulértékelt kategória, ez a funkció a gyakorlatban - a vállalati stratégiai tervezés és teljesítményértékelés folyamatában - sem érvényesül. A feldolgozott szakirodalom alapján a vállalati szervezeti rendszer működése, a belső hierarchia és működési folyamatok, valamint a stratégiai célokra épített teljesítménymérés miatt a belső árak kérdésköre valamennyi vezetői szint és irányítási terület számára ismert és 1 Benke R.L.and J.D. Edwards Transfer Pricing: Techniques and Uses. New York: National Association of Accountants. 2 David Solomons: Divisional Performance: Measurement and Control Kaplan úgy találta, hogy a tárgyalásos alapon képzett transzferár lényeges előnyökkel bír. (Advanced Management Accounting, 1998) 8

9 átlátott fogalom kellene, hogy legyen. Ugyanakkor a korábbi kutatások alapján is állítható, hogy a témában legátfogóbb képpel a pénzügyi-számviteli szakemberek, kontrollerek rendelkeznek.. A transzferár rendszer a gyakorlatban szorosan összekapcsolódik a transzferár dokumentáció fogalmával. A transzferár dokumentáció tartalma szerint részletes információkat mutat a vállalaton belüli folyamatokra, ezáltal a vállalati stratégiára vonatkozóan; az árképzés kapcsán a vállalati eredmény alakulás és csoporton belüli eredmény elosztás tekintetében; a szokásos piaci ár igazolását megalapozó összehasonlító elemzés révén a szűkebb vagy tágabb piaci környezetről. A dokumentáció elkészítése nem kérdéses a vállalkozások számára, ugyanakkor kimutatható körülötte a bizonytalanság és bizalmatlanság. Ennek alapján került megfogalmazásra a H2 hipotézis. H2:A transzferár dokumentáció üzleti információinak hasznossága a hazai vállalkozások gyakorlatában az egyes menedzsment területek közötti együttműködés hiánya miatt - nem érvényesül. Elsősorban az adóbírság elkerülését szolgálja. A transzferár dokumentáció a vállalkozások belső árazásának az eltérését, illetve annak egyezőségét hivatott igazolni a szokásos piaci ártól. A szokásos piaci ártól való eltérés adóalap korrekciós tényező. Az adóhatóság oldaláról évek óta az adóvizsgálatok kiemelt területe a kapcsolt ügyletekben alkalmazott ár és a szokásos piaci ár, de a terület jellege és rövid múltja alapján az adózói oldal csak lassabb ütemben alkalmazkodott a vizsgálatok komolyságához. Az adóhivatal egyre felkészültebb, egyre több ellenőrzéssel igazolja ezt. A vállalkozások oldaláról viszont jellemző, hogy a belső árak kialakításánál a szokásos piaci árra támaszkodnak. Ezen gondolatsor alapján keletkezett a H3 hipotézis. H3: Az adóbevallások adatai alapján a hazai vállalkozások a kapcsolt ügyleteikben alkalmazott árakat jellemzően szokásos piaci árnak/ársávnak megfelelően alakítják ki. A vizsgálat sokrétű adatválogatással és elemzéssel a H4 hipotézis köréből kieső vállalkozások (akik adóalap korrekciót hajtanak végre a transzferár ügyleteik vonatkozásában) működési körülményeinek közös jellemzői azonosítására irányult. A feltételezés szerint létezik kapcsolat az adóalap korrekciót bevallók között működési tevékenységük eredményessége és jellege (tevékenységi kör) vonatkozásában, ezért a H3 hipotézis tovább részletezhető. 9

10 H3a: Az adóalap korrekciót alkalmazó vállalkozások esetében kapcsolat van az eredményes működés és a transzferár miatti adóalap korrekció adóalap módosításokon belüli aránya között. H3b: A transzferár miatti adóalap korrekció aránya és a vállalkozás eredményessége közötti kapcsolat szorossága függ a vállalkozás tevékenységétől is. 3. A kutatás módszertana 3.1 Primer adatgyűjtés Az empirikus kutatási tevékenység egyrészt a hazai gyakorlat véleményének megkérdezésére épült, a transzferár rendszer mint vezetői eszköz megítélése témában, a vezetés funkcionális területeinek struktúrájában, valamint a dokumentáció vezetői információs bázis jellegének kérdésében. Az adatgyűjtés kérdőíves felméréssel történt. A kérdőíves megkérdezés célcsoportja alapvetően azon vállalkozások köre, melyek kapcsolt (belső kereskedelmi) ügyletekkel rendelkeznek. E tekintetben a reprezentativitás és a célorientáltság a következő módon realizálódott. Egyrészt olyan véletlen minta megválasztásával, hogy az említett vállalatok minél nagyobb arányt képviseljenek. A cégjegyzék segítségével megyénként leszűrve a részvénytársaságokat, majd ellenőrizve a tulajdonosi viszonyaikat az internetes elérhetőségük révén (weblap), központi címükre, vagy vezetőik címére eljuttatott felkérő levéllel. Másrészt a véletlen mintavételt bővítve az internetes keresőben Hungária Kft. szókapcsolatra kereséssel, feltételezve, hogy a nevében Hungária Kft. kifejezést használó vállalkozás valamely külföldi vállalat leányaként működik Magyarországon. A felkérés a célcsoportként jelölt vállalkozások pénzügyi-számviteli vezetői felé irányult. Ez egyrészt abból adódott, hogy valamennyi áttekintett felmérés ebben a körben készült. A szabályozás és a hatások elemzésére alkalmazható nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos ismeretek is jellemzően e terület vezetőinél összegződnek, így a legrelevánsabb információ tőlük várható. Ezen a bázison célirányos közösségi csoportokban is közzétételre került a felmérés online elérési lehetősége, így a Gazdasági vezetők, könyvelők, könyvvizsgálók klubja facebook csoportban, a Linkedin Corvinus Alumni csoportban, az IFUA Horváth&Partners Management Consultants Controlling Világ hírlevélben. Felkérésre kerültek a Magyar Controlling Egyesület tagjai, valamint mérlegképes könyvelői képzések és 10

11 transzferár továbbképzések résztvevői. Külön köszönet illeti a BIG4 könyvvizsgáló és tanácsadó cégek közreműködését kiemelt, transzferár rendszerrel rendelkező ügyfeleik felkéréséért, valamint kollégáim, üzleti partnereim és ismerősi köröm segítségét az ország minden pontjáról érkező válaszokért. 3.2 Szekunder adatgyűjtés A NAV adóbevallásokat összegző adatbázisa jó alapot teremt a különféle pénzügyiszámviteli kutatások megvalósítására. Bízni kell abban, hogy a kitöltött adóbevallások hibátlanok, nemcsak strukturálisan, hanem a nagyságrendek tekintetében is. A évi volt a rendelkezésre álló legutolsó adatbázis, melynek felhasználásával a kapcsolt ügyletek és a szokásos piaci ár különbsége miatt adóalap módosítást végző vállalkozások vizsgálatára lehetőség nyílt. A működő, bevallást készítő vállalkozásoknak nagyon alacsony, 0,5% alatti aránya kalkulál adóalap módosítást a transzferárak miatt, ami tendenciaként értelmezhető a NAV gyorsjelentései alapján. Mind a primer, mind a szekunder adatok feldolgozására az IBM SPSS Statistics version 20 szoftver, illetve statisztikai számítások alkalmazásával került sor. A hipotéziseket alátámasztó számítási eredmények hipotézisenként kerültek rendszerezésre az értekezés mellékletében. 4. Az eredmények összefoglalása, tézisek Az értekezés témája olyan terület, amelynek szakmai megítélése a gyakorlatban bizalmi jellegű. Már a kategória említése kapcsán több vállalkozás elhárította a válaszadást, mérettől függetlenül, sőt a nagyvállalatoknál hangsúlyosabban. Ennek kettős oka van. Egyrészt a vállalatvezetés eszközrendszerében a transzferárazás kérdésének fontos a szerepe, másrészt az adóbírság kockázatának is nagy a jelentősége a transzferár dokumentáció funkciójának megítélése miatt. A témával kapcsolatosan nagyon kevés olyan magyar nyelvű szakirodalmat találhatunk, amelyek segítenék a vállalatvezetés rálátását a kérdéskörre. A felsőoktatásban eltöltött tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy a leendő vezetőket nem készítjük fel kellően e kérdéskör alkalmazására. Ugyan a vezetői számvitel tananyagának részét képezi a téma, illetve a menedzsment tudományok kapcsán is érintett terület, de hasznosságának megítélése vélhetően a gyakorlati alkalmazások hiányosságaiból adódik. 11

12 A feltárt szakirodalmi bázis mindenképpen jó alapot ad a témával kapcsolatos további elemzésekre, az adóbírság kockázaton túl a transzferár rendszer alkalmazási kérdéseinek a belső folyamatok szervezésének, a stratégiai célok előkészítésének és kontrolljának területén. Az eredmények feldolgozása során egyértelmű kép adódott a transzferár kategória megítélésére a hazai gyakorlatban, ugyanakkor az eredmények szerint a belső árazás értelmezése messze elmarad attól az összetett és izgalmas funkciótól, melyre akár Hirshleifer, akár a Benke, Solomons, vagy Kaplan, Drury (hogy csak a legfontosabb kutatási eredményeket említsem) munkái alapján számítani lehet. A kutatás összegzéseként, a kutatási eredmények alapján a következő tézisek fogalmazhatóak meg. T1: A hazai gyakorlatban a transzferár rendszer, mint vállalatvezetési eszköz alulértékelt. Alkalmazása nem jellemző a stratégiai tervezés és teljesítményértékelés folyamataiban. A transzferár rendszerhez kötődő szabályozási környezet megfelelő alapot ad a vállalkozásoknak, hogy belső kereskedelmi kapcsolataikban alkalmazott árképzésük során a piaci információkra támaszkodjanak. A szabályozás nemzetközi alapjai az adóellenőrzés vonatkozásában is a nemzetközi együttműködés irányába mutatnak, ezért a vállalkozások számára a szokásos piaci ártól való eltérés adminisztrációs többletet jelent az adóbevallásban kalkulálandó adóalap korrekció miatt. Az OECD irányelvei egyre komolyabb figyelmet és teret kapnak, s bár a szervezet nemzetközi felmérései alapján a dokumentációs és árképzési ajánlások az adminisztrációs terhek csökkentése, az egyszerűsítés felé vezetnek, a dokumentáció még jellemzően a szükséges rossz kategóriában értékelt. A dokumentáció elkészítése alapvetően a számviteli információs bázisra épül, ugyanakkor a kapcsolt ügyletek árazása vonatkozásában a szokásos piaci ár/ársáv meghatározása olyan vezetői információkat igényel, melyek a működési és/vagy a realizációs folyamat menedzsmentje által szolgáltathatók. A dokumentáció hasznossága a hazai gyakorlatban nem elfogadott, pedig egy egyértelmű és korrekt piaci kapcsolatrendszer, az összehasonlításhoz használható ágazati, esetleg tágabb piaci környezet felvázolásával a belső információs rendszer hasznos része lehetne. A dokumentáció nem publikus riport, nem tartozik hozzá kötelező közzététel, ugyanakkor a menedzsment információs rendszer szerves részévé válhatna. Az ezzel kapcsolatos hipotézisek ellenőrzésének eredményeként a következő tézisek kerültek megfogalmazásra. 12

13 T2: A transzferár dokumentáció üzleti információinak hasznossága a hazai gyakorlatban elsősorban a menedzsment területek közötti együttműködés hiánya miatt - nem érvényesül. A dokumentáció adószabályozásból eredő kötelezettség. A kapcsolt ügyletekben alkalmazott árakat jellemzően piaci alapon képzik a hazai gyakorlatban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a vállalatok adóbevallásaiban az ebből adódó adóalap korrekciók alacsony aránya. A transzferár rendszer tekintetében a vállalkozások sajátos belső folyamatai, stratégiai és üzleti jellemzői, valamint együttműködési feltételei miatt nehéz olyan paramétereket találni, amelyek egyértelműen vezetnének a belső ügyletek árazásának piaci ártól való eltéréséhez. A NAV adatbázisának vizsgálata jól mutatja, hogy a kapcsolt ügyletekben alkalmazott árak és a szokásos piaci ár miatti adóalap korrekciók tekintetében csak bizonyos irányú korrekciók és jellemzően gazdálkodási problémák esetén, illetve bizonyos iparágak tekintetében lehet bármiféle kapcsolatot találni az adóalap módosítást végző vállalkozások között. Ez arra utal, hogy a vállalkozások többsége a piaci árak alapján alakítja ki belső árazását, ettől eltérő esetben az okok a vagyoni és jövedelmi képből jellemzően nem igazolhatóak. T3: Az adóbevallások adatai alapján a hazai vállalkozások a kapcsolt ügyleteikben alkalmazott árakat jellemzően a szokásos piaci árnak/ársávnak megfelelően alakítják ki. T3a: A kapcsolt ügyletekben alkalmazott árak és a szokásos piaci árak különbsége miatt adóalap csökkentést végrehajtó vállalkozásoknál az ezen ok miatti adóalap csökkentés súlya a teljes adóalap csökkentésen belül és az előző időszakok veszteséges működése (negatív saját tőke) kapcsolatban van. T3b: A kapcsolt ügyletekben alkalmazott árak és a szokásos piaci árak különbsége miatt adóalap csökkentést végrehajtó vállalkozásoknál az ezen ok miatti adóalap csökkentés súlya a teljes adóalap csökkentésen belül és az előző időszakok veszteséges működése (negatív saját tőke) összefüggésbe hozható a vállalkozási tevékenységgel. 13

14 5. A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségei Az értekezés elkészítése során, az elméleti és az empirikus kutatási munkafázisokban a következő további kutatási és fejlesztési lehetőségek összegezhetőek. Az empirikus kutatásom eredménye alapján a hazai gazdasági gyakorlat a vállalatcsoportok működésében nem tekinti a transzferárazás kategóriáját vállalatvezetési eszközként. A nemzetközi kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a belső árazás a teljesítményértékelési rendszerrel szoros kapcsolatban van, és kialakításánál alapvető szempont a részlegek/leányvállalatok döntéshozásában a csoportszintű stratégiai érdekek érvényesítése. A hazai vállalati kultúra a belső árak rendszerének értelmezése és alkalmazása terén fejlődést igénye. E tekintetben a szakmai szervezeteknek, fórumoknak és a kutatóknak egyaránt fontos szerepük és felelősségük van. A transzferár dokumentáció a vállalkozások belső elszámoló árainak szokásos piaci árral való összehasonlítását tartalmazza a vállalkozás funkcionális elemzésének alátámasztásával. A dokumentáció tartalma alapján csak akkor lehet megbízható, ha az elkészítése során a menedzsment területei együttműködnek. Egy jól szerkesztett elemzés a vállalaton belüli információs eszközök alapvető elemeként funkcionálhat. Jelenleg a dokumentáció megítélésében az adóellenőrzések feltétele jelző az uralkodó, melyen akár az ellenőrzés, akár a dokumentáció készítéséhez és a szakma továbbképzéséhez kötődő szakmai körök oldaláról kezdeményezhető lenne a szemlélet megváltoztatása. A hazai szakirodalom a téma tekintetében szegényes, illetve a jogszabályi előírásokra koncentrál. Fontos jövőbeni lehetőségnek és szükségnek hiszem, a transzferárazás területén megjelent alapvető nemzetközi kutatási eredmények közreadását a hazai szakmai anyagok között. A nyelvi korlátok miatt a gazdasági szakemberek többsége inkább magyar nyelvű szakirodalomra támaszkodik, és ha a téma felkeltené érdeklődését, akkor sincs lehetősége a szakkönyvek hiánya miatt - a tanulmányozására. A transzferárazás szakirodalma a hazai kutatók számára is lehetőséget teremtene a szakmai fejlődésre, együttműködésre, ezek alapján a gyakorlat problémáinak könnyítésére. 14

15 A vezető gazdasági szakemberek szakmai alapjaikat a felsőoktatási keretek között kapják. A transzferárazás kérdésköre a vezetői számviteli tárgyak tematikájában a Bolognai rendszer működése óta szerepel. Nem sokkal később került a tananyagba, mint ahogy a nemzetközi irányelvek, illetve a dokumentációs kötelezettségről szóló rendelet életbe lépett. Az általános szakmai megítélésében ennek az időbeni késésnek mégis szerepe van. Fontos a belső árazás tudományos megalapozása a felsőoktatási képzésben ahhoz, hogy ne csak adóbírság csökkentést szolgáló adminisztrációs teherként, hanem menedzsment eszközként értékeljék azt. Mivel az empirikus kutatás egyértelműen tükrözte a hazai gyakorlat megítélését, fontosnak tartom, hogy e téren a felsőoktatási intézmények tananyagai összehangoltan kerüljenek kialakításra és fejlesztésre. A gazdasági szakemberek szakmai ismeretei a gyorsan változó jogi és szabályozási környezet miatt folyamatos frissítést és követést igényelnek. Erre a kiépített kreditpontos szakmai képzési rendszerek még objektív kényszerként is rendelkezésre állnak. A transzferárazás problematikája már rendszeres témája a továbbképzéseknek, ugyanakkor a tartalmában és szemléletében előremutatóbb tananyag kialakításával hatékonyabb hasznosítási lehetőségek valósulhatnak meg. Remélem, hogy munkámmal hozzájárultam a transzferár témakör szakirodalmának bővítéséhez, valamint a hazai gyakorlat transzferárazáshoz való viszonyának felmérésével a változás/változtatás irányvonalainak meghatározásához. 15

16 Irodalomjegyzék 1. Abdallah,W.M. (2004): Critical Concern in Transfer Pricing and Practice, Westport, Connecticut, London 2. Abdallah, W.M. - Firoz, N.M. Ekeledo, I. (2005): Performance Evaluation of Foreign Subsidiary Managers Using Intra Company Pricing, International Tax Journal, pp Abdel-khalik, A.R. Lusk, E.J. (1974): Transfer Pricing A Synthesis, The Accounting Review, January, pp Adams, L. Drtina, R. (2010): Multinational Transfer Pricing: Management Accounting Theory versus Practice, Management Accounting Quarterly, Vol. 11 pp Alles, M. Datar, S. (1998): Strategic Transfer Pricing, Management Science, 4 April pp Anthony, R.N. Govindarajan, V. (2009): Menedzsment kontroll-rendszerek, IFUA Horváth & Partners 7. Benke Jr.,R.L. Edward, J.D. (1980): Transfer Pricing: Techniques and Uses, New York, National Association of Accountants 8. Borkowski, S.C. (1990): Environmental and Organizational Factors Affecting Transfer Pricing: A Survey, Journal of Management Accountin Research, pp Bosnyák, J. Gyenge, M. Pavlik, L. Székács, P. (2010): Vezetői számvitel, Saldo, Budapest 10. Carruth, P.J. Crain, J.L. (1993): Income Taxes and Multination Transfer Pricing Strategies: Implications for International Trade, American Business Review, June, pp Cook, D.E. (1969): Inter-Unit Pricing and Your New Pricing Expert: The IRS: Interpretation of Section 482, Management Accounting (pre-1986), Aug; 51,2; ABI/INFORM Global pp Cook, Jr.P.W. (1955): Decentralization and the Transfer-Price Problem, The Journal fo Business (Chicago Journals) Vol.28, No.2 pp Cools, M. Slagmulder, R. (2009): Tax-Compliant Transfer Pricing and Responsibility Accounting, Journal of Management Accounting Research, Vol. Twenty-One, pp Cox, J.F. Howe, W.G. Boyd, L.H. (1997): Transfer Pricing Effects on Locally Measured Organization, Industrial Management, May/April, pp Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, OECD,

17 16. Dean, J. (2009): Decentralization and Intracompany Pricing, Harward Business Review, May, pp Dr. Gaál, Z. Dr. Szabó, L. (2007): A menedzsment alapjai, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém 18. Drury,C. (2008): Management and Cost Accounting 7th edition, South-Western Cengage Learning EMEA, London 19. Dürr, O.M. Göx, R.F. (2011): Strategic Incentives for Keeping One Set of Books in International Transfer Pricing, Journal of Economics and Management Strategy, Spring, pp Eccles, R.G. (1985): A Theory for Practice, Lexington Books 21. Eccles, R.G. (1983): Control with fairness in transfer pricing, Harward Business Review, November/December, pp Hirshleifer, J. Glazer, A. Hirshleifer, D. (2009): Mikroökonómia Árelmélet és alkalmazásai Döntések, piacok és információ, OSIRIS, Budapest, 23. Holzman, R.S. (1968): IRS amplifies the rules for intercompany transactions, Management Review Special Feature, July Horgren, C.T. Datar, S.M. Rajan, M.V. (2012).: Cost Accounting, Pearson Education Limited 25. Jingna, L. Seng, D. Wynn-Williams, K.: Performance Evaluation and International Transfer Pricing in Foreign Subsidaiaries of Japanese Companies, Asia-Pacific Management Accounting Journal, Vol , pp Kaplan, R.S. Atkinson, A.A. (1998): Advanced Management Accounting, Prestice Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey 27. Kazainé, Ó.A. (2008): A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei, 105. sz. Műhelytanulmány, Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet, szeptember 28. Kingsley O. O. Zabihollah R. (2008): Income shifting and corporate taxation: the role of cross-border intrafirm transfers, Review of Accounting and Finance, Vol.7 No 1, pp Luft, J.L Libby, R. (1997): Profit Comparisons, Martket Prices and Managers Judgements About Negotiated Transfer Prices, The Accounting Review, Vol 72, No 2, pp Lynch, R.M. Williamson, R.W. (1983): Accounting for Management Planning and Control, McGraw-Hill Book Company 17

18 31. Mailandt, P. (1975): An Alternative to Transfer Pricing,Business Horizons, October, pp Mangol, Cs. (2009): A transzferárazás mint irányítási eszköz, Vezetéstudomány, XI.évf. 12.szám 33. Mauriel, J.J. Anthony, R.N. (1966): Misevaluation of Investment Center Performance, Harward Business Review, May/April, Vol 44, pp Mauriel, J.J. (1969): Evaluation and Control of Overseas Operations, Management Accounting, May, pg McWatters, C.S. Zimmerman,J.L. Dale C. M. (2008): Management Accounting Analysis and Interpretation, Prentice Hall 36. Morsicato, H.G. Radebaugh, L.H. (1979): Internal Performance Evaluation of Multinational Enterprise Operations, The International Journal of Accounting, Fall, pp Ramanathan, R. (2003): Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Kiadó, Budapest 38. Ronen, J. McKinney, G. (1970): Transfer Pricing for Divisional Autonomy, Journal of Accounting Research, Spring, pp Sajtos, L.- Mitev,A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó 40. Samuelson, P.A. Nordhaus, W.D. (1987): Közgazdaságtan I.Alapfogalmak és makroökonómia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 41. Samuelson, P.A. Nordhaus, W.D. (1987): Közgazdaságtan II. Mikroökonómia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 42. Siegler, Zs. (2006): Uniós transzferárdokumentáció, Számvitel Adó Könyvvizsgálat, 2006/3. pp Smith, G.E. (1995): Managerial pricing orientation: the process of making pricing decisions, Pricing Strategy and Practice, No 3, pp Solomons, D. (1985): Divisional performance: measurement and control, Markus Wiener Publishing Inc. 45. Stewart, J.C. (1977): Multinational Companies and Transfer Pricing, Journal of Business Finance & Accounting, 4,3, pp Swieringa, R.J. Waterhouse, J.H. (1982): Organizational Views of Transfer Pricing, Accounting Organizations and Society, Vol 7, No 2, pp

19 47. Tang, R.Y.W. Chan, K.H. (2005): Environmental Variables of International Transfer Pricing: A Japan United States Comparison, ABACUS, Article first published online: 26 JUL DOI: /j tb Theodosious, M. Katsikeas, C.S. (2001): Factors Influencing the Degree of International Pricing Strategy Standardization of Multinational Corporations, Journal of International Marketing, No 3, pp Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára OECD, Kiadta az MKVK Oktatási Központ Kft. Budapest, Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára OECD, Kiadta az MKVK Oktatási Központ Kft. Budapest, Transzfer Pricing and Multinational Enterprises, Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs, OECD, Paris 52. Watson, D.J.H. - Baumler, J.V. (1968): Transfer Pricing: A Behavioral Context, The Accounting Review, July, pp White, H.C. Eccles, R.G. (1986): Control Via Concentration?: Plitical and Business Evidance, The Eastern Sociological Society, pp Yunker, P.J. (1983): A Survey Study of Subsidiary Autonomy, Performance Evaluation and Transfer Pricing in Multinational Corporations, Columbia Journal of World Business, pp Saját publikációk: Hazai folyóiratban megjelent cikk 1. Szabóné Veres, T. (2014): A transzferár rendszer és a vállalati szervezeti rendszer összefüggései, Vezetéstudomány 45. kötet 9. szám, szeptember pp Szabóné Veres,T.: Az árazás számviteli vonatkozásai, Számvitel Adó Könyvvizsgálat, LIII. évfolyam 2011/2. pp Szabóné, V.T.: ABC a kereskedelemben. Tevékenység alapú költségszámítás, Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2008/9. pp Veres, T.: Az elszámoló árak kialakításának számviteli vonatkozásai, Számadó, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. XX. Évf. 2. szám február, pp Külföldi folyóiratban megjelent cikk 5. Veres, T.: Accounting Aspect of Pricing and Transfer Pricing, Annals of the University of Petrosani, Economics, 11(2), 2011 pp ISSN

20 6. Veres, T.: Activity-based Cost Allocation and Function Analyzes in Trade, Annals of the University of Petrosani, Economics, 11(2) pp ISSN Szabóné Veres, T. (2013): A transzferár rendszer és a vállalati szervezeti rendszer összefüggései, Vezetéstudomány, elbírálásra benyújtott publikáció Idegen nyelvű konferencia előadás 8. Veres, T.: Accounting aspects of pricing and transfer pricing decisions, Symposium for Young Researcher, Óbuda University, Budapest, angol nyelvű előadás 9. Veres, T.:Accounting aspects of pricing decisions and calculation of transfer pricing during economic crises 2nd International Conference on Emerging Economies Knowledge and Sustainable Economic Development, Partium Christian University, Oradea (Nagyvárad) angol nyelvű előadás Idegen nyelvű konferencia kiadvány 10. Veres, T.: Accounting aspects of pricing decisions and calculation of transfer pricing during the economical crises, Knowledge and Sustainable Economic Development, Edited by Bélyácz, I.- Fogarasi, J.- Szabó, K.-Szász, E.,Partium Kiadó, Nagyvárad, ISBN Veres, T.: Accouting aspects of pricing and transfer pricing decisions, In: Proceedings of FIKUSZ 2011 Symposium for Young Researchers,pp ISBN A konferencia: FIKUSZ 2011 Symposium for Young Researchers International Conference at Óbuda University, 11. November Hazai konferencia előadás 12. Veres, T. A transzferárazás és a gazdasági környezet összefüggései, Válasz a kihívásokra Számadás a legújabb közgazdasági kutatások eredményeiről, MTA VEAB és a Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszékének tudományos ülése, Veszprém, október Szabóné, V.T.: Transzferárak képzésének és alkalmazásának alapkérdései a vállalati teljesítményértékelési rendszerben és nemzetközi környezetben, MTA VEAB és a Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszékének tudományos ülése, Veszprém,

Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére

Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Válasz Dr. Musinszki Zoltán A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Mindenekelőtt nagyon köszönöm Dr. Musinszki Zoltán PhD egyetemi

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai

OPPONENSI VÉLEMÉNY. A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai OPPONENSI VÉLEMÉNY Szabóné dr. Veres Tünde: A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című doktori értekezéséről 1) Az értekezés célja és szerkezete A jelölt a Pannon Egyetem Gazdálkodás

Részletesebben

SZABÓNÉ Veres Tünde. A transzferárazás és a vállalati szervezeti rendszer kapcsolata

SZABÓNÉ Veres Tünde. A transzferárazás és a vállalati szervezeti rendszer kapcsolata SZABÓNÉ Veres Tünde A transzferárrendszer ÉS a vállalati szervezeti rendszer összefüggései A transzferárak alkalmazása a nemzetközi szakmai publikációkban már több évtizedes múltra tekint viszsza, ráadásul

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TRANSFER PRICING Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére

Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Válasz Dr. Pupos Tibor A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai című PhD értekezéshez készített opponensi véleményére Mindenekelőtt nagyon köszönöm Dr. Pupos Tibor habil CSc egyetemi

Részletesebben

A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai

A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Szabóné dr. Veres Tünde A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Dimény Erzsébet

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember Kockázati tényezők a vállalati adózásban 2010. szeptember Tartalom A téma aktualitása Adózási kockázatok a vállalati működésben Típusterületek Az adókockázatok aktualitását eredményező külső körülmények

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK

A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK A NEMZETKÖZI HELYZET EGYRE FOKOZÓDIK TEMATIKA Automatikus információcsere (röviden) 4. pénzmosási direktíva Anti-Tax Avoidance Directive Offshore feketelista Mi várható? AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE AUTOMATIKUS

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága A transzferárazás ellenőrzésének jelentősége Szabad piac, szabad áralkalmazás Szabad jövedelem-, nyereségátcsoportosítás?

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Beszerzés 2016 Konferencia

Beszerzés 2016 Konferencia Beszerzés 2016 Konferencia Horváth Tamás Beszerzési Vezető 2016 Tartalom Bemutatkozás Bankok helyzete Beszerzés regionális szinten Beszerzés regionális szinten Miért van rá szükség? A beszerzés stratégiája,

Részletesebben

42915. számú OTKA kutatás. Teljesítménymenedzsment rendszerek hatása az egyes szektorok és a gazdaság egészének teljesítőképességére

42915. számú OTKA kutatás. Teljesítménymenedzsment rendszerek hatása az egyes szektorok és a gazdaság egészének teljesítőképességére 42915. számú OTKA kutatás Teljesítménymenedzsment rendszerek hatása az egyes szektorok és a gazdaság egészének teljesítőképességére Szakmai zárójelentés Az elmúlt 15-20 évben a nyugati államokban a rendszerek

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Adók könyvvizsgálatának módszertana

Adók könyvvizsgálatának módszertana Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2015. 3. fejezetének felhasználásával Adók könyvvizsgálatának módszertana Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A Könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálata

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

PwC s Academy Képzési naptár. 2014. ősz

PwC s Academy Képzési naptár. 2014. ősz PwC s Academy Képzési naptár 2014. ősz Pénzügy és Számvitel Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. ACCA DipIFR Nemzetközi számviteli képzés DipIFR Alapozó modulok 7 9. 3 nap / 24 óra DipIFR Kiegészítő modulok 29

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Csomós György A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Bevezetés Saskia Sassen a 2001-ben megjelent The Global City: New York, London, Tokyo c. könyvében a globális

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások

Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Egy kereskedelmi tevékenységet végző társaság transzferár kiigazításaival kapcsolatos adóhatósági megállapítások Kiss Tamás Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály Szokásos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika)

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika) Matyusz Zsolt adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika;

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

Transzferárak. Piaci ár vs holding stratégia. 2016/2017. II Lakatos Mária

Transzferárak. Piaci ár vs holding stratégia. 2016/2017. II Lakatos Mária Transzferárak Piaci ár vs holding stratégia 1 OECD szabályozás A OECD irányelvek legfontosabb tétele a szokásos piaci ár elve (Arm s length principle), amelynek alkalmazást minden vizsgálat alá eső ügyletben

Részletesebben

Hír-ADÓ. Az Európai Bíróság ítélete a magyar áfa visszaigénylés szabályozásáról

Hír-ADÓ. Az Európai Bíróság ítélete a magyar áfa visszaigénylés szabályozásáról Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Az Európai Bíróság ítélete a magyar áfa visszaigénylés szabályozásáról Hír-ADÓ 2011. augusztus 1. Az Európai Bíróság

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Az intellektuális tőke az információs korszakban

Az intellektuális tőke az információs korszakban 475 Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban through internetional trade of agricultural products. Hydrology and Earth System Sciences 10, 1-14. pp., elérhető: http://www.waterfootprint.org/?page=files/water-saving-by-trade

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben