A hat szigma módszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hat szigma módszer"

Átírás

1 A hat szigma módszer Lipi Szabolcs Bevezetés Az ezredforduló globalizált világa egyre nagyobb kihívást támaszt a piaci szereplőkkel szemben. Azon vállalatoknak, amelyek a világméretűvé szélesedett versenyben talpon akarnak maradni, vevőik teljes megelégedésére kell törekedni, és szüntelenül keresni kell újabb és újabb módját annak, hogy a vevőik igényeit teljes mértékben, hovatovább az elvárásokat felülmúlóan tudják kielégíteni. A piaci sikernek sok összetevője van, melyek jelentős része, önmagában már nem eredményez versenyelőnyt. A vállalati működés mindent szintjét össze kell hangolni annak érdekében, hogy a vállalat a vevő által diktált piaci kihívásokra mind hatékonyabban tudjon válaszolni. Jelen dolgozat az egyik ilyen versenyelőnyt jelentő módszerrel a hat szigma néven ismertté vált minőségtervezési eljárással kíván foglalkozni. A termelési eljárások fejlesztése során a nyolcvanas években tűnt fel a Motorola egy új termeléstervezési eljárással. A megbízhatóság mértékeként az úgynevezett 6 szigma szabályt alkalmazta, mely szerint egymillió alkatrészből átlagosan mindössze 3.4 darab lehetett hibás (Vörös, 1999.). A Motorola ezen eljárásának legnagyobb újdonsága az volt, hogy megváltoztatta a minőség értékelését: nem százalékban, hanem hibaszám per egymillió eseményből aránnyal fejezve ki azt. A Motorola szakemberei rámutattak arra, hogy a korszerű technológia bonyolultsága miatt a minőségszintre vonatkozó régi elképzelések többé már nem érvényesek. A korszerű üzleti élet csaknem tökéletes minőségszinteket követel meg (Louis Arimany de Pablos, 2002.). A legtöbb vállalat a kettő és három szigma szintű minőségi teljesítmény elérésre képes. Cloin (1998) felmérése alapján a vállalatok jelentős része 1 millió hibalehetőség mellett, alkalommal tér el az elvárt teljesítménytől. A három szigmánál magasabb szintek elérése elégedettebb fogyasztókat, költségmegtakarítást és mindezek révén versenyelőnyt biztosít. Ahhoz, hogy egy vállalat az Öt szigma szintről 1

2 tovább léphessen, azaz elérje a Hat szigma szintet, teljes szervezeti rendszerét és működését kell újra értelmeznie (Antony, 2002). A hat szigma szintű termelésre napjainkban már többen képesek (ezen rendszer alapján dolgozik a Dupont, Balck & Decker, Citibank, stb.). Van olyan vállalat is, mint például a General Electric, amely alapelemként határozza meg azt, hogy a termelési folyamat minőséget, azaz a megbízhatóságát, a vevői igények alapján definiálja (A 6 szigma alkalmazásában élenjáró General Electric nomenklatúrájában ezen megfogalmazás a következők szerint szerepel: Turning Voice of the Customer (VOC) into Critical to Quality (CTQ).) A Hat szigma folyamattervezés során alapvető fontosságú, hogy a vállalat képes legyen definiálni azokat a pontokat, amelyek alapján egy termék hibásnak tekinthető. Ezen új minőség-filozófia kiinduló pontja a vevő. A vevő percepciójára ható minden jellemző jegyet illetően mára már nem elegendő, hogy a vállalat tudja magáról, hogy jó. Elengedhetetlenül fontos az, hogy a vevő teljes megelégedésére történjen a szükségleteket kielégítése, azaz értékteremtés történjen (Rekettye, 1997). Nem kevésbé fontos a vállalkozás jövedelmező növekedésének alapját alkotó lojális vevők táborának magtartása, illetve bővítése. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a gazdálkodó szervezet olyan stratégiát dolgozzon ki, melyből világosan kiderül, hogy kinek, mikor, mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy a fenti célok maradéktalanul teljesüljenek. Ebből következik az is, hogy ezt a stratégiát integrálni kell az egész vállalat működésében, mégpedig úgy, hogy közben ne korlátozódjanak a célt szolgáló egyéni kezdeményezések, fejlesztési ötletek. A Hat Szigma A Hat Szigma egy olyan szigorúan irányított termelési folyamat, amelynek segítségével elérhető, hogy a vállalat szinte tökéletes termékeket és szolgáltatásokat tudjon kifejleszteni és nyújtani. A Hat szigma minőségszinten működő vállalat képes arra, hogy 1 millió termékből mindössze 3,4 a hibás, azaz a termelési folyamata 99,99966%-ban hibamentes. Stanley Marash (2001) szerint a Hat szigma olyan, elérhető rövidtávú célokon alapuló minőségügyi filozófia, amely távlati előnyök elérésére törekszik, vevőközpontú célokat és mércéket alkalmazva a folyamatos fejlesztés előmozdításához minden szinten. A vevőközpontúság szükségszerűsége azon felismerésből vezethető le, hogy a vevői értékítélet nem a termék vagy szolgáltatás átlag értékein alapul, hanem azon, hogy a vevő által használatba vett konkrét termék (vagy szolgáltatás) mennyiben felel meg elvárásainak. 2

3 Az elvárásoknak 100%-ban való megfelelés csak elvben valósítható meg, a gyakorlatban ennek közelítése a cél. A termékre vonatkoztatott vevői elvárás azonban nem egy meghatározott és abszolutizált minőségi értékre, hanem egy meghatározható tűréshatárokon belül változó értéksávra vonatkozik. Hibás a termék akkor, ha annak egy vizsgált paramétere a tűréshatárokon kívül helyezkedik el. Beszabályozott folyamat mellett a minőség-átlagérték (m = célérték) körüli szórás (σ) a normális eloszlású függvénnyel (Gauss-görbe) írható le, ami +/-3σ esetén 2700/egymillió és 6σ esetén 0,002/egymillió tűréshatáron kívül eső, azaz hibás darab termelését jelenti. Az 2700 db/egymillió érték nyilvánvalóan elfogadhatatlanul magas a minőség filozófiáját követő vállalatok számára, ugyanakkor a 0,002db/egymillió a gyakorlatban teljesíthetetlen elvárás. Ezen megállapítást erősíti azon tény is, hogy a termelési folyamat beszabályozottsága nem veszi figyelembe a szóródást befolyásoló állandó hatásokat, melyek a folyamat elemeinek (eszközök, anyagok, működtető személyzet), a folyamat környezetének változásaiból fakadnak. A matematikai statisztika célirányos alkalmazásával, a folyamatátlag (célérték) valamelyik irányba (+/-) történő, meghatározott szórásértékű (esetünkben 1,5 σ) eltolásával elérhető, hogy a szórásra ható előbbiekben felsorolt tényezők is figyelembevételre kerüljenek. A kitűzött cél így 3,4/10 6 db szám lesz, ami már teljesíthető és ezáltal inspiráló is. A fentiek azonban csak a Hat szigma minőségfilozófia matematikai-statisztikai módszerekkel való leírhatóságát bizonyítják. A gyakorlat számára fontosabb, hogy az elmélet miképpen válik mozgósítóerővé, melyek azok a technikák, eljárások, amelyekkel a folyamatok szabályozottságai a kényszerpályák olyan magas fokán állnak be, ahol a matematikai lehetőség már nem csak elvi, de gyakorlati is. A Hat szigma szinten termelő vállalatok a minőségnek három kulcsfontosságú elemét határozzák meg: a vevőt, a folyamatot és az alkalmazottakat. E három alapvető elemre, és ezek együttes kezelésére összpontosul minden. A vevők kerülnek a vállalati működés középpontjában. Ők határozzák meg a minőséget. Az egyedi és személyre szabott termékek, a teljesítés, a megbízhatóság, a versenyképes árak, a pontos szállítás, a szolgáltatás, a világos és hibátlan tranzakció-lebonyolítás az ő elvárásaikat takarják. A folyamatok legfontosabb eleme a kívülről-befelé irányuló gondolkodás lesz. A minőségre törekvés megkívánja a vállalatoktól, hogy ne a saját, hanem a vevő szemszögéből nézzék 3

4 cégüket. Más szóval, a folyamatokat kívülről befelé nézve kell vizsgálni. A vevő igényei és folyamatai felől megértve a tranzakció-életciklust, fel lehet deríteni, hogy mi az, amit ők látnak és éreznek. Erre a tudásra alapozva lehet meghatározni azokat a területeket, ahol a vevő szempontjából jelentős hozzáadott értéket vagy jobbat lehet nyújtani. Az alkalmazottak tevékenységének köszönhetően születnek az eredmények. A modern minőség-központú szemléletmód sarkalatos pontja az összes alkalmazott bevonása. A vállalatoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az alkalmazottak számára lehetőséget és ösztönzőket biztosítson annak érdekében, hogy tehetségüket és energiájukat a vevői igények kielégítésére fordítsák. Minden alkalmazott felelős a minőségért. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, minden alkalmazott közreműködésére szükség van, az alkalmazottakat a szükséges ismeretek elsajátítására, és azok alkalmazására ösztönözni kell. (Ilyen a Feketeöves-mester, Feketeöves és Zöldöves képzés, ahol alapos és részletes minőségügyi képzés során, magas szintű statisztikai eszközök, alapvető minőségellenőrzési eszközök, és a Változás-felgyorsító Folyamat és Eljárás technológiai eszközeinek használatát sajátítják el a dolgozók). A Hat szigma alapú termelésirányítás fogalmi rendszere A Hat szigma rendszerek alkalmazásában és fejlesztésében a General Electric vállal úttörő szerepet napjainkban. A Hat szigma rendszer nomenklatúráját egységesítette, és kialakultak azon fogalmi körök melyek megléte, helyes értelmezése, és alkalmazása lett a modern eljárások alapja. A Hat szigma alapjában véve csak néhány kulcsgondolatra épül: - A minőséget jelentősen befolyásoló tényezők (Critical-to-Quality - CTQ), azok az összetevők, amelyek a vevő számára a legfontosabb jellemzők. - A Hiba az, amikor nem sikerül a vevő igényét kielégíteni, azaz a vevői értékítéletet negatívan befolyásoló dolgok. A hibákért mind a vevő, mind a termék előállítója, illetve a szolgáltatást nyújtó fél nagy árat fizet. - A Folyamat-képessége alatt azt értjük, amit a folyamat el tud érni. A hat szigma alapú termelési eljárás tisztázza az Eltérés fogalmát is, és ezt az alapján határozza meg, hogy mit képes érzékelni a vevő, azaz mit lát és érez. A Stabil működés mindig az egyforma, kiszámítható folyamatok biztosítása abból a célból, hogy tökéletesítsük azt, amit a vevő lát és érez. - Hat szigma célú tervezés (Design for Six Sigma DFSS): Eszközöket, képzést és mérési eljárásokat felhasználó rendszer-jellegű módszertan, amely képessé tesz bennünket arra, hogy 4

5 olyan termékeket és folyamatokat tervezzünk, amelyek megfelelnek a vevő elvárásainak, és amelyeket a Hat Szigma minőségi szintjein elő lehet állítani. - Meghatároz, mér, elemez, tökéletesít, ellenőriz (Define, Measure, Analyze, Improve and Control DMAIC): Folyamatos tökéletesítésre irányuló eljárás, amely rendszeres, tudományos és tényekre támaszkodik. E zárt-hurkú folyamat kiküszöböli az improduktív lépéseket, gyakran összpontosít új mérésekre, és a tökéletesítés céljából alkalmaz különféle minőségirányítási technikákat. - Ellenőrzés: A működés és folyamatok szabályozásával és irányításával kapcsolatos feladat, amely kvantitatív adatokon nyugszik. - Ellenőrzési terv: figyelemmel követi az idő során egy folyamatban bekövetkező eltérést és figyelmezteti a vállalkozást az olyan váratlan szórásra, amely hibákat eredményezhet. - Hibamérés: megmagyarázza azon hibák számát és gyakoriságát, amelyek a termék vagy szolgáltatás minőségének csökkenéséhez vezetnek. - Pareto-diagram: azon próbálkozásokra vagy problémákra világít rá, amelyek a tökéletesítés szempontjából a legkomolyabb lehetőséget rejtik magukban, relatív gyakoriságukat és/vagy méretüket egy csökkenő trendet mutató oszlopdiagram ábrázolja - Folyamat-ábrázolás: grafikus eszközökkel bemutatja, hogy hogyan követik egymást az összetartozó folyamatok. Segítségével a résztvevők az egész folyamatot átlátják és azonosítani tudják az erős és a gyenge pontokat. - Eredendő ok elemzés: a folyamatnak nem megfelelő történések eredendő okát vizsgálja. Amikor az alapvető okot megszüntetjük vagy korrigáljuk, a nem-megfelelőség megszűnik. - Statisztikai folyamatellenőrzés: során a statisztikai módszerek alkalmazása adatelemzés, a folyamat-képesség és a teljesítmény tanulmányozása és figyelemmel követése céljából. - Fa-diagram: olyan ábra, amely minden nagyobb célt különböző szinteken megvalósuló részletes lépésekre bont le. Arra sarkallja a csapattagokat, hogy tágabb keretekben gondolkodjanak, amikor egy igényt ki akarnak elégíteni. - Vevői szükségletek, elvárások: olyan, a vevők által meghatározott szükségletek, amelyek az ő alapvető kívánalmaiknak és nívójuknak felelnek meg. - Szórás: egy folyamatban vagy üzleti gyakorlatban bekövetkező változás, amely megváltoztathatja az eredetileg attól remélt végeredményt. - Feketeöves minőségirányítási mester: mindenekelőtt tanítómester. Mentorként utat mutat a feketeöves vezetőknek, felülvizsgálja munkájukat. Kvantitatív készségek és tanítási, útmutatási képességek képezik a Feketeöves minőségirányítási mesterek kiválasztásának alapját. A feketeöves minőségirányítási mesterek főfoglalkozásban végzik feladatukat. 5

6 - Feketeöves: (minőségirányítási vezető) azon csapatok vezetői, akik olyan kulcsfontosságú folyamatokat mérnek, elemeznek, tökéletesítenek és ellenőriznek, amelyek befolyásolják a vevői megelégedettséget és/vagy a termelékenység növekedését. A feketeövesek főállásban látják el munkájukat. - Zöldöves: (minőségirányítási vezető) a Feketeöves minőségirányítási vezetőéhez hasonló beosztás, de nem főállás. Mindezekből következik, hogy a Hat Szigma-célú tervezés nem más, mint a vevői igény kielégítésének az összehangolása a folyamat megbízhatóság alapján. A fenti fogalmi körökre építve és Anthony (2002) DFSS System metholodology ábrája alapján megalkotható a Hat szigma-célú tervezés folyamatábrája: Azonosítás Input Tervezés Optimalizálás Output Értékelés Fenti ábra Input oldalán helyezkednek el a vevői igények és elvárások, illetve a vállalati lehetőségek és a környezet. A négy lépcsőből álló Hat szigma-célú tervezés folyamat eredménye az Output, azaz a Hat szigma minőségi szintnek megfelelő termékek és szolgáltatások. A folyamat első lépése az Azonosítás, amikor is a szervezet felismeri és megérti a vele szemben támasztott fogyasztói elvárásokat, és azonosítani tudja a szükséges lépéseket és válaszokat. A tervezési fázisban fordítja le a vállalat a vevői igényeket aktuális termelési eljárásokra, majd az optimalizáció során ezeket a termelési eljárásokat összhangba hozza a vállalat képességeivel és lehetőségeivel. A végső lépés során a vállalat újra értékeli a megtett lépéseket és ismételten ellenőrzi, hogy a módosított termelési eljárás összhangban van a vevői igényekkel és megfelelően képes biztosítani a Hat szigma szint elérését. 6

7 Összefoglalás A hat szigma alapú gondolkodás egyik sarok pontja, hogy a vevők nem a középértéket, hanem a szórást érzik. Gyakran előfordul, hogy az üzletet belülről-kifelé vizsgálva, a közelmúltbeli teljesítmény mérését átlag- vagy középértékre alapozzák. Vevők azonban nem az átlageredmény alapján ítélnek. Ők minden egyes szállított termék, minden egyes tranzakció esetén érzik a szórást. A Hat Szigma először a folyamat-változatok számának csökkentésére, majd a folyamatképesség tökéletesítésére fordít figyelmet. A vevők az olyan egyenletes, kiszámítható üzleti folyamatokat értékelik, amelyek világszínvonalú minőséget eredményeznek. Ez az, aminek megvalósítására a Hat Szigma törekszik. A Hat szigma módszertana nem csupán a gyártási és műszaki folyamatokra vonatkozik Sikeres alkalmazása érdekében a vállalati szervezetet minden szempontból felül kell vizsgálni. Az eredmények elérése érdekében olyan hosszú távú vállalati stratégiára van szükség, amely körvonalazza a jelenlegi teljesítmény szinttől a Hat szigma teljesítményszintig vezető utat, és már magában foglal rövidtávú, kézzel fogható célokat is. A fentiekből egyenesen következik, hogy a Hat szigma elérésének alapfeltétele a termékminőség, a folyamatminőség és a megfelelő vállalati szemléletmód (menedzsment) hármasának megléte és harmóniája (Kuei-Madu, 2003). 7

8 Felhasznált Irodalom Antony, J. (2002): Designe for six sigma: a breakthrough business improvement strategy for achieving competitive advantage. Work Study, January 2002, 6-8. old. Coronado, R. B. Antony, J. (2002): Critical success factors for the successful implementation of six sigma projects in organisations. The TQM Magazine, Volume 14, 2002, old. Kaye, M. Marilyn, D. (2001): Applying six sigma in public. Qualtyworld, January 2001, old. Krajewski, L. J. Ritzman, L. P. (1999): Operations Management. Prentice-Hall Koczor, Z. (2001): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheinland Kuei, C. H. Madu, C. N. (2003): Customer-centric six sigma quality and reliability management International Journal of Quality & Reliability Management 2003, pp Marash, S. (2001): A passing fad or a sign of things to come? Qualtyworld, January 2001, p.40. Morgan, J. Martin, B. J. (2001): Six Sigma meets ISO9000 Qualtyworld, January 2001, p Pablos, L. A. (2000): On the six sigma quality metric European Quality, Feb-March 2001, p Plotkin, H. (1999): Six Sigma: What It is and How to Use It? Harvard Management Update, June 1999, p Rekettye, G. (1997): Értékteremtés a marketingben (1997) KJK Spichiger, E. (2002): The changing role of quality professionals Quality Progress, November 2002, p Vörös, J. (1991): Termelés Management (1991) Janus Pannonius Egyetemi kiadó Vörös, J. (1997): Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése Janus Pannonius Egyetemi kiadó (1999) Walleigh, R. C. (1986): What s your excuse for not useing JIT? HBR, March-April 1986, p Wheelwright, S.C. Hayes, R.H. (1985): Competing through manufacturing HBR, Jan-Feb 1985, p

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében I. Rész: A minőségügy fejlődése, a minőségmenedzsment rendszerek kialakulása Horváthné Hoszpodár Katalin Az új világgazdasági, technológiafejlődési

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör

A Hat Szigma és egy pohár sör A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2

SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. SZÍVÓS LÁSZLÓ 1 MONDOK ANITA 2 BALANCED SCORECARD A VÁLLALATI SIKERESSÉG ESZKÖZE BEVEZETÉS Stratégiával minden nagyobb szervezet rendelkezik, de a pontos,

Részletesebben

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek UA minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Dr. Busics György Minőségbiztosítás (a készülő főiskolai jegyzet első fejezetei, ábrák nélkül) (megjegyzést, példát, hibajegyzéket szívesen fogadok villámpostán

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

EUROPEAN ORGANIZATION FOR

EUROPEAN ORGANIZATION FOR 2010/6 ISO 9001 Lean Hat Szigma Kiválóság ISO 9001 minőségirányítási rendszer egy kkv-nál Dunaferr salakok megfelelőségének tanúsítása Kano elmélete vonzó minőségről és csomagolásról Az üzleti etika keretei

Részletesebben

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Mester Csaba A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban A PhD értekezés tézisei A DOKTORI ISKOLA NEVE: VÁLLALKOZÁSELMÉLET- ÉS GYAKORLAT

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban Demeter Krisztina Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége a kkv szektor vállalkozásainak

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN

MINŐSÉGÜGY DIÓHÉJBAN I. Mi a minőség? Ez, ami a gasztronómiai kultúra remeke. Magában foglalja a nyersanyagok kiválasztásának, az ételkészítés, a terítés művészetét Vagy ez, amiről tudod, hogy a Mc Donalds-nál bárhol a világon

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében?

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? NAGY Viktor Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország nviktore@gmail.com

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna Kell-e ISO egy építészirodának? Barna Krisztina Az építési projektek irányítása, különös

Részletesebben