A hat szigma módszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hat szigma módszer"

Átírás

1 A hat szigma módszer Lipi Szabolcs Bevezetés Az ezredforduló globalizált világa egyre nagyobb kihívást támaszt a piaci szereplőkkel szemben. Azon vállalatoknak, amelyek a világméretűvé szélesedett versenyben talpon akarnak maradni, vevőik teljes megelégedésére kell törekedni, és szüntelenül keresni kell újabb és újabb módját annak, hogy a vevőik igényeit teljes mértékben, hovatovább az elvárásokat felülmúlóan tudják kielégíteni. A piaci sikernek sok összetevője van, melyek jelentős része, önmagában már nem eredményez versenyelőnyt. A vállalati működés mindent szintjét össze kell hangolni annak érdekében, hogy a vállalat a vevő által diktált piaci kihívásokra mind hatékonyabban tudjon válaszolni. Jelen dolgozat az egyik ilyen versenyelőnyt jelentő módszerrel a hat szigma néven ismertté vált minőségtervezési eljárással kíván foglalkozni. A termelési eljárások fejlesztése során a nyolcvanas években tűnt fel a Motorola egy új termeléstervezési eljárással. A megbízhatóság mértékeként az úgynevezett 6 szigma szabályt alkalmazta, mely szerint egymillió alkatrészből átlagosan mindössze 3.4 darab lehetett hibás (Vörös, 1999.). A Motorola ezen eljárásának legnagyobb újdonsága az volt, hogy megváltoztatta a minőség értékelését: nem százalékban, hanem hibaszám per egymillió eseményből aránnyal fejezve ki azt. A Motorola szakemberei rámutattak arra, hogy a korszerű technológia bonyolultsága miatt a minőségszintre vonatkozó régi elképzelések többé már nem érvényesek. A korszerű üzleti élet csaknem tökéletes minőségszinteket követel meg (Louis Arimany de Pablos, 2002.). A legtöbb vállalat a kettő és három szigma szintű minőségi teljesítmény elérésre képes. Cloin (1998) felmérése alapján a vállalatok jelentős része 1 millió hibalehetőség mellett, alkalommal tér el az elvárt teljesítménytől. A három szigmánál magasabb szintek elérése elégedettebb fogyasztókat, költségmegtakarítást és mindezek révén versenyelőnyt biztosít. Ahhoz, hogy egy vállalat az Öt szigma szintről 1

2 tovább léphessen, azaz elérje a Hat szigma szintet, teljes szervezeti rendszerét és működését kell újra értelmeznie (Antony, 2002). A hat szigma szintű termelésre napjainkban már többen képesek (ezen rendszer alapján dolgozik a Dupont, Balck & Decker, Citibank, stb.). Van olyan vállalat is, mint például a General Electric, amely alapelemként határozza meg azt, hogy a termelési folyamat minőséget, azaz a megbízhatóságát, a vevői igények alapján definiálja (A 6 szigma alkalmazásában élenjáró General Electric nomenklatúrájában ezen megfogalmazás a következők szerint szerepel: Turning Voice of the Customer (VOC) into Critical to Quality (CTQ).) A Hat szigma folyamattervezés során alapvető fontosságú, hogy a vállalat képes legyen definiálni azokat a pontokat, amelyek alapján egy termék hibásnak tekinthető. Ezen új minőség-filozófia kiinduló pontja a vevő. A vevő percepciójára ható minden jellemző jegyet illetően mára már nem elegendő, hogy a vállalat tudja magáról, hogy jó. Elengedhetetlenül fontos az, hogy a vevő teljes megelégedésére történjen a szükségleteket kielégítése, azaz értékteremtés történjen (Rekettye, 1997). Nem kevésbé fontos a vállalkozás jövedelmező növekedésének alapját alkotó lojális vevők táborának magtartása, illetve bővítése. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a gazdálkodó szervezet olyan stratégiát dolgozzon ki, melyből világosan kiderül, hogy kinek, mikor, mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy a fenti célok maradéktalanul teljesüljenek. Ebből következik az is, hogy ezt a stratégiát integrálni kell az egész vállalat működésében, mégpedig úgy, hogy közben ne korlátozódjanak a célt szolgáló egyéni kezdeményezések, fejlesztési ötletek. A Hat Szigma A Hat Szigma egy olyan szigorúan irányított termelési folyamat, amelynek segítségével elérhető, hogy a vállalat szinte tökéletes termékeket és szolgáltatásokat tudjon kifejleszteni és nyújtani. A Hat szigma minőségszinten működő vállalat képes arra, hogy 1 millió termékből mindössze 3,4 a hibás, azaz a termelési folyamata 99,99966%-ban hibamentes. Stanley Marash (2001) szerint a Hat szigma olyan, elérhető rövidtávú célokon alapuló minőségügyi filozófia, amely távlati előnyök elérésére törekszik, vevőközpontú célokat és mércéket alkalmazva a folyamatos fejlesztés előmozdításához minden szinten. A vevőközpontúság szükségszerűsége azon felismerésből vezethető le, hogy a vevői értékítélet nem a termék vagy szolgáltatás átlag értékein alapul, hanem azon, hogy a vevő által használatba vett konkrét termék (vagy szolgáltatás) mennyiben felel meg elvárásainak. 2

3 Az elvárásoknak 100%-ban való megfelelés csak elvben valósítható meg, a gyakorlatban ennek közelítése a cél. A termékre vonatkoztatott vevői elvárás azonban nem egy meghatározott és abszolutizált minőségi értékre, hanem egy meghatározható tűréshatárokon belül változó értéksávra vonatkozik. Hibás a termék akkor, ha annak egy vizsgált paramétere a tűréshatárokon kívül helyezkedik el. Beszabályozott folyamat mellett a minőség-átlagérték (m = célérték) körüli szórás (σ) a normális eloszlású függvénnyel (Gauss-görbe) írható le, ami +/-3σ esetén 2700/egymillió és 6σ esetén 0,002/egymillió tűréshatáron kívül eső, azaz hibás darab termelését jelenti. Az 2700 db/egymillió érték nyilvánvalóan elfogadhatatlanul magas a minőség filozófiáját követő vállalatok számára, ugyanakkor a 0,002db/egymillió a gyakorlatban teljesíthetetlen elvárás. Ezen megállapítást erősíti azon tény is, hogy a termelési folyamat beszabályozottsága nem veszi figyelembe a szóródást befolyásoló állandó hatásokat, melyek a folyamat elemeinek (eszközök, anyagok, működtető személyzet), a folyamat környezetének változásaiból fakadnak. A matematikai statisztika célirányos alkalmazásával, a folyamatátlag (célérték) valamelyik irányba (+/-) történő, meghatározott szórásértékű (esetünkben 1,5 σ) eltolásával elérhető, hogy a szórásra ható előbbiekben felsorolt tényezők is figyelembevételre kerüljenek. A kitűzött cél így 3,4/10 6 db szám lesz, ami már teljesíthető és ezáltal inspiráló is. A fentiek azonban csak a Hat szigma minőségfilozófia matematikai-statisztikai módszerekkel való leírhatóságát bizonyítják. A gyakorlat számára fontosabb, hogy az elmélet miképpen válik mozgósítóerővé, melyek azok a technikák, eljárások, amelyekkel a folyamatok szabályozottságai a kényszerpályák olyan magas fokán állnak be, ahol a matematikai lehetőség már nem csak elvi, de gyakorlati is. A Hat szigma szinten termelő vállalatok a minőségnek három kulcsfontosságú elemét határozzák meg: a vevőt, a folyamatot és az alkalmazottakat. E három alapvető elemre, és ezek együttes kezelésére összpontosul minden. A vevők kerülnek a vállalati működés középpontjában. Ők határozzák meg a minőséget. Az egyedi és személyre szabott termékek, a teljesítés, a megbízhatóság, a versenyképes árak, a pontos szállítás, a szolgáltatás, a világos és hibátlan tranzakció-lebonyolítás az ő elvárásaikat takarják. A folyamatok legfontosabb eleme a kívülről-befelé irányuló gondolkodás lesz. A minőségre törekvés megkívánja a vállalatoktól, hogy ne a saját, hanem a vevő szemszögéből nézzék 3

4 cégüket. Más szóval, a folyamatokat kívülről befelé nézve kell vizsgálni. A vevő igényei és folyamatai felől megértve a tranzakció-életciklust, fel lehet deríteni, hogy mi az, amit ők látnak és éreznek. Erre a tudásra alapozva lehet meghatározni azokat a területeket, ahol a vevő szempontjából jelentős hozzáadott értéket vagy jobbat lehet nyújtani. Az alkalmazottak tevékenységének köszönhetően születnek az eredmények. A modern minőség-központú szemléletmód sarkalatos pontja az összes alkalmazott bevonása. A vállalatoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az alkalmazottak számára lehetőséget és ösztönzőket biztosítson annak érdekében, hogy tehetségüket és energiájukat a vevői igények kielégítésére fordítsák. Minden alkalmazott felelős a minőségért. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, minden alkalmazott közreműködésére szükség van, az alkalmazottakat a szükséges ismeretek elsajátítására, és azok alkalmazására ösztönözni kell. (Ilyen a Feketeöves-mester, Feketeöves és Zöldöves képzés, ahol alapos és részletes minőségügyi képzés során, magas szintű statisztikai eszközök, alapvető minőségellenőrzési eszközök, és a Változás-felgyorsító Folyamat és Eljárás technológiai eszközeinek használatát sajátítják el a dolgozók). A Hat szigma alapú termelésirányítás fogalmi rendszere A Hat szigma rendszerek alkalmazásában és fejlesztésében a General Electric vállal úttörő szerepet napjainkban. A Hat szigma rendszer nomenklatúráját egységesítette, és kialakultak azon fogalmi körök melyek megléte, helyes értelmezése, és alkalmazása lett a modern eljárások alapja. A Hat szigma alapjában véve csak néhány kulcsgondolatra épül: - A minőséget jelentősen befolyásoló tényezők (Critical-to-Quality - CTQ), azok az összetevők, amelyek a vevő számára a legfontosabb jellemzők. - A Hiba az, amikor nem sikerül a vevő igényét kielégíteni, azaz a vevői értékítéletet negatívan befolyásoló dolgok. A hibákért mind a vevő, mind a termék előállítója, illetve a szolgáltatást nyújtó fél nagy árat fizet. - A Folyamat-képessége alatt azt értjük, amit a folyamat el tud érni. A hat szigma alapú termelési eljárás tisztázza az Eltérés fogalmát is, és ezt az alapján határozza meg, hogy mit képes érzékelni a vevő, azaz mit lát és érez. A Stabil működés mindig az egyforma, kiszámítható folyamatok biztosítása abból a célból, hogy tökéletesítsük azt, amit a vevő lát és érez. - Hat szigma célú tervezés (Design for Six Sigma DFSS): Eszközöket, képzést és mérési eljárásokat felhasználó rendszer-jellegű módszertan, amely képessé tesz bennünket arra, hogy 4

5 olyan termékeket és folyamatokat tervezzünk, amelyek megfelelnek a vevő elvárásainak, és amelyeket a Hat Szigma minőségi szintjein elő lehet állítani. - Meghatároz, mér, elemez, tökéletesít, ellenőriz (Define, Measure, Analyze, Improve and Control DMAIC): Folyamatos tökéletesítésre irányuló eljárás, amely rendszeres, tudományos és tényekre támaszkodik. E zárt-hurkú folyamat kiküszöböli az improduktív lépéseket, gyakran összpontosít új mérésekre, és a tökéletesítés céljából alkalmaz különféle minőségirányítási technikákat. - Ellenőrzés: A működés és folyamatok szabályozásával és irányításával kapcsolatos feladat, amely kvantitatív adatokon nyugszik. - Ellenőrzési terv: figyelemmel követi az idő során egy folyamatban bekövetkező eltérést és figyelmezteti a vállalkozást az olyan váratlan szórásra, amely hibákat eredményezhet. - Hibamérés: megmagyarázza azon hibák számát és gyakoriságát, amelyek a termék vagy szolgáltatás minőségének csökkenéséhez vezetnek. - Pareto-diagram: azon próbálkozásokra vagy problémákra világít rá, amelyek a tökéletesítés szempontjából a legkomolyabb lehetőséget rejtik magukban, relatív gyakoriságukat és/vagy méretüket egy csökkenő trendet mutató oszlopdiagram ábrázolja - Folyamat-ábrázolás: grafikus eszközökkel bemutatja, hogy hogyan követik egymást az összetartozó folyamatok. Segítségével a résztvevők az egész folyamatot átlátják és azonosítani tudják az erős és a gyenge pontokat. - Eredendő ok elemzés: a folyamatnak nem megfelelő történések eredendő okát vizsgálja. Amikor az alapvető okot megszüntetjük vagy korrigáljuk, a nem-megfelelőség megszűnik. - Statisztikai folyamatellenőrzés: során a statisztikai módszerek alkalmazása adatelemzés, a folyamat-képesség és a teljesítmény tanulmányozása és figyelemmel követése céljából. - Fa-diagram: olyan ábra, amely minden nagyobb célt különböző szinteken megvalósuló részletes lépésekre bont le. Arra sarkallja a csapattagokat, hogy tágabb keretekben gondolkodjanak, amikor egy igényt ki akarnak elégíteni. - Vevői szükségletek, elvárások: olyan, a vevők által meghatározott szükségletek, amelyek az ő alapvető kívánalmaiknak és nívójuknak felelnek meg. - Szórás: egy folyamatban vagy üzleti gyakorlatban bekövetkező változás, amely megváltoztathatja az eredetileg attól remélt végeredményt. - Feketeöves minőségirányítási mester: mindenekelőtt tanítómester. Mentorként utat mutat a feketeöves vezetőknek, felülvizsgálja munkájukat. Kvantitatív készségek és tanítási, útmutatási képességek képezik a Feketeöves minőségirányítási mesterek kiválasztásának alapját. A feketeöves minőségirányítási mesterek főfoglalkozásban végzik feladatukat. 5

6 - Feketeöves: (minőségirányítási vezető) azon csapatok vezetői, akik olyan kulcsfontosságú folyamatokat mérnek, elemeznek, tökéletesítenek és ellenőriznek, amelyek befolyásolják a vevői megelégedettséget és/vagy a termelékenység növekedését. A feketeövesek főállásban látják el munkájukat. - Zöldöves: (minőségirányítási vezető) a Feketeöves minőségirányítási vezetőéhez hasonló beosztás, de nem főállás. Mindezekből következik, hogy a Hat Szigma-célú tervezés nem más, mint a vevői igény kielégítésének az összehangolása a folyamat megbízhatóság alapján. A fenti fogalmi körökre építve és Anthony (2002) DFSS System metholodology ábrája alapján megalkotható a Hat szigma-célú tervezés folyamatábrája: Azonosítás Input Tervezés Optimalizálás Output Értékelés Fenti ábra Input oldalán helyezkednek el a vevői igények és elvárások, illetve a vállalati lehetőségek és a környezet. A négy lépcsőből álló Hat szigma-célú tervezés folyamat eredménye az Output, azaz a Hat szigma minőségi szintnek megfelelő termékek és szolgáltatások. A folyamat első lépése az Azonosítás, amikor is a szervezet felismeri és megérti a vele szemben támasztott fogyasztói elvárásokat, és azonosítani tudja a szükséges lépéseket és válaszokat. A tervezési fázisban fordítja le a vállalat a vevői igényeket aktuális termelési eljárásokra, majd az optimalizáció során ezeket a termelési eljárásokat összhangba hozza a vállalat képességeivel és lehetőségeivel. A végső lépés során a vállalat újra értékeli a megtett lépéseket és ismételten ellenőrzi, hogy a módosított termelési eljárás összhangban van a vevői igényekkel és megfelelően képes biztosítani a Hat szigma szint elérését. 6

7 Összefoglalás A hat szigma alapú gondolkodás egyik sarok pontja, hogy a vevők nem a középértéket, hanem a szórást érzik. Gyakran előfordul, hogy az üzletet belülről-kifelé vizsgálva, a közelmúltbeli teljesítmény mérését átlag- vagy középértékre alapozzák. Vevők azonban nem az átlageredmény alapján ítélnek. Ők minden egyes szállított termék, minden egyes tranzakció esetén érzik a szórást. A Hat Szigma először a folyamat-változatok számának csökkentésére, majd a folyamatképesség tökéletesítésére fordít figyelmet. A vevők az olyan egyenletes, kiszámítható üzleti folyamatokat értékelik, amelyek világszínvonalú minőséget eredményeznek. Ez az, aminek megvalósítására a Hat Szigma törekszik. A Hat szigma módszertana nem csupán a gyártási és műszaki folyamatokra vonatkozik Sikeres alkalmazása érdekében a vállalati szervezetet minden szempontból felül kell vizsgálni. Az eredmények elérése érdekében olyan hosszú távú vállalati stratégiára van szükség, amely körvonalazza a jelenlegi teljesítmény szinttől a Hat szigma teljesítményszintig vezető utat, és már magában foglal rövidtávú, kézzel fogható célokat is. A fentiekből egyenesen következik, hogy a Hat szigma elérésének alapfeltétele a termékminőség, a folyamatminőség és a megfelelő vállalati szemléletmód (menedzsment) hármasának megléte és harmóniája (Kuei-Madu, 2003). 7

8 Felhasznált Irodalom Antony, J. (2002): Designe for six sigma: a breakthrough business improvement strategy for achieving competitive advantage. Work Study, January 2002, 6-8. old. Coronado, R. B. Antony, J. (2002): Critical success factors for the successful implementation of six sigma projects in organisations. The TQM Magazine, Volume 14, 2002, old. Kaye, M. Marilyn, D. (2001): Applying six sigma in public. Qualtyworld, January 2001, old. Krajewski, L. J. Ritzman, L. P. (1999): Operations Management. Prentice-Hall Koczor, Z. (2001): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheinland Kuei, C. H. Madu, C. N. (2003): Customer-centric six sigma quality and reliability management International Journal of Quality & Reliability Management 2003, pp Marash, S. (2001): A passing fad or a sign of things to come? Qualtyworld, January 2001, p.40. Morgan, J. Martin, B. J. (2001): Six Sigma meets ISO9000 Qualtyworld, January 2001, p Pablos, L. A. (2000): On the six sigma quality metric European Quality, Feb-March 2001, p Plotkin, H. (1999): Six Sigma: What It is and How to Use It? Harvard Management Update, June 1999, p Rekettye, G. (1997): Értékteremtés a marketingben (1997) KJK Spichiger, E. (2002): The changing role of quality professionals Quality Progress, November 2002, p Vörös, J. (1991): Termelés Management (1991) Janus Pannonius Egyetemi kiadó Vörös, J. (1997): Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése Janus Pannonius Egyetemi kiadó (1999) Walleigh, R. C. (1986): What s your excuse for not useing JIT? HBR, March-April 1986, p Wheelwright, S.C. Hayes, R.H. (1985): Competing through manufacturing HBR, Jan-Feb 1985, p

18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA

18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA 18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA a. Thong Ngee Goh (Singapore): Six Sigma as a Change Agent in Quality Management (Six Sigma mint egy változtatási

Részletesebben

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2007. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

BME MVT. Dr. Topár József 1. Minőségmenedzsment MSc_ /2013 II felév

BME MVT. Dr. Topár József 1. Minőségmenedzsment MSc_ /2013 II felév 1 Bevezettük az ISO-t, aztán foglalkoztunk a TQM-mel, belevágtunk a SixSigmába, most pedig Leanezünk..?????? Módszer? Divat???? Vezetési eszköz? Gondolkodás mód?????? 2 3 Dr. Topár József 1 1. generáció

Részletesebben

A L E A N menedzsmentalapjai. Toyota Production System Toyota Termelési Rendszer T P S Kelemen Tamás

A L E A N menedzsmentalapjai. Toyota Production System Toyota Termelési Rendszer T P S Kelemen Tamás A L E A N menedzsmentalapjai Toyota Production System Toyota Termelési Rendszer T P S F O L Y A M A T F E J L E S Z T É S Folyamatos fejlesztés?! Folyamatos fejlesztés?! ALAPELV Ez önmagában nem baj, csak

Részletesebben

Minőségirányítás. 2. Előadás

Minőségirányítás. 2. Előadás Minőségirányítás 2. Előadás 2010.09.22. I. MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZEREK FEJLŐDÉSE A minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői Minőség-ellenőrzés Minőségszabályozás Minőségbiztosítás

Részletesebben

Termelési és szolgáltatási döntések elemzése Vezetés és szervezés mesterszak

Termelési és szolgáltatási döntések elemzése Vezetés és szervezés mesterszak Termelési és szolgáltatási döntések elemzése Vezetés és szervezés mesterszak Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Tematika Kvantitatív eszközök használata Esettanulmányok

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Termékfejlesztés a Hat Szigma alkalmazásával

Termékfejlesztés a Hat Szigma alkalmazásával A VÁLLALATVEZETÉS RÉSZTERÜLETEI Termékfejlesztés a Hat Szigma alkalmazásával A Motorola a 80-as évek elején kifejlesztette a Hat Szigma módszert a gyártási hibák csökkentésére. A hat szigmás tervezés -sel

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 5. előadás Folyamatmenedzsment alapjai. Bedzsula Bálint

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 5. előadás Folyamatmenedzsment alapjai. Bedzsula Bálint MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI 5. előadás Folyamatmenedzsment alapjai bedzsula@mvt.bme.hu Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Mit jelent a folyamatok folyamatos fejlesztése alapelv? Milyen modellek

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer

MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Hogyan fejlődtek a minőségbiztosítási

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai Tárgyszavak: statisztikai folyamatszabályozás; Shewhart-féle szabályozókártya; többváltozós szabályozás.

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél Sebestyén László 2004. november 16. Rekord nyereséget jelentett a Siemens 2004. november 11. csütörtök, 16:10 Szeptemberben végződött

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél Varró Györgyné dr. Minőségirányítási Vezető Törvény 2003.évi LXXXII törvény Az élelmiszerekről Az Európai Közösséggel harmonizált törvény

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

Minőségirányítás 1. Dr. Dénes Levente

Minőségirányítás 1. Dr. Dénes Levente Minőségirányítás 1. Dr. Dénes Levente 2010.09.08. Tantárgyi követelmények: Szorgalmi időszak : A tananyag folyamatos elsajátítása, 3 ZH (kvíz) A kiadott gyakorlati feladatot időarányos elkészítése Félévi

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

A Lean menedzsment és bevezetése

A Lean menedzsment és bevezetése A Lean menedzsment és bevezetése A mai üzleti környezetben és kiélezett versenyben felértékelődik a vevői igények minnél magasabb szintű kielégítésének képessége. Ami tegnap elég volt, az mára már kevés

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Auditor képzések. Időtartam díj. Vizsga. Képzés megnevezése. szept szept. 28.

Auditor képzések. Időtartam díj. Vizsga. Képzés megnevezése. szept szept. 28. Auditor képzések Képzés megnevezése Időtartam Időpont Vizsgaidőpont Tanfolyami díj Vizsga díj IRCA Minőségirányítási tréning (A 17217) (Feltétel: ISO 9001 nov. 12-16. nov. 16. dec. 10-14. dec. 14. IRCA

Részletesebben

Modern menedzsment módszerek - Értékelemzés (Value Methodology, Value Analysis)

Modern menedzsment módszerek - Értékelemzés (Value Methodology, Value Analysis) Modern menedzsment módszerek Értékelemzés (Value Methodology, Value Analysis) Összeállította: Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D. A Magyar Értékelemzők Társasága alelnöke Tarjáni István A Magyar Értékelemzők

Részletesebben

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban Katona Rita controlling manager Page 1 Pénzügy, számvitel, számbavétel, mérések szabályok úgysem értem bonyolult valaki magyarázza el Page 2 Miért fontos a Lean Számvitel (Lean Accounting)? Lean Információt

Részletesebben

IT Factory. Kiss László

IT Factory. Kiss László IT Factory Kiss László Mit jelent az IT Factory Együttműködő építőelemekből áll, amelyek jól definiált céllal, feladattal rendelkeznek. A tervezés és megvalósítás világosan elkülönül. A folyamatok és teljesítmény

Részletesebben

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza 30/740-7691 EMS -Definíció Electrolux Manufacturing System (EMS) Our

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

A lean menedzsment eszközei

A lean menedzsment eszközei A lean menedzsment eszközei Hozhat-e újat a lean menedzsment a TQM-hez képest? Jenei István együttműködő partnere Az előadás fő üzenetei A lean menedzsment (LM) is egy minőség- irányultságú menedzsmentrendszer

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr.

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr. Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr. Topár József (Budapesti Műszaki Egyetem) Vezetés minőségmenedzsment az egészségügyben

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

53/2016. (VII. 21.) FM

53/2016. (VII. 21.) FM Útmutató Termelői szerveződések értéklánc elemzése valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban PMSZ, 2013.május 16. Sződy Noémi 12 év Szolgáltatói szektorra specializált folyamat- és szervezetfejlesztés Nemzetközi projektek I. Lean IT konferencia

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ),

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ), 5.5.5. Six Sigma Minőségmenedzsment Statisztikai folyamatszabályozási (SPC) rendszer Erdei János Egy fegyelmezett és erősen mennyiségi szemléletű folyamatfejlesztési megközelítés, amely a gyártási, szolgáltatási

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével

alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.2 1.7 A pénzügyi problémák feltárására alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével Tárgyszavak: Tárgyszavak: Hat Szigma; könyvelés; vállalatvezetés;

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Jó döntések a biztonságos mérésekért

Jó döntések a biztonságos mérésekért Jó döntések a biztonságos mérésekért Fejlõdés Kiválasztás Installálás Kalibrálás Kiváló mûködés www.mt.com/gwp További információ Mettler-Toledo Magyarország 1139 Budapest, teve u. 41. Tel: 0036 1 288-4040

Részletesebben

A DOE (design of experiment) mint a hat szigma folyamat eszköze

A DOE (design of experiment) mint a hat szigma folyamat eszköze A DOE (design of experiment) mint a hat szigma folyamat eszköze 2.5 Z [mils] 0.5 0-0.5 2.4.27 0.40-0.47 Y [in] - -.34-2.22 -.32 X [in] -0.42 0.48.38 2.28-2.2, feketeöves GE Consumer & Industrial A DOE

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Néhány probléma a gyártási folyamatok statisztikai szabályzásával kapcsolatban Miben kellene segíteni az SPC alkalmazóit? Hanthy László T: 06(20)9420052 Megválaszolandó

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Minőségmenedzsment Bedzsula Bálint BME MVT bedzsula@mvt.bme.hu 2013.04.03. Bedzsula Bálint 1 Témakörök 4 előadás Minőség fogalma, minőségrendszerek fejlődése Szektor

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA Dr. Topár József c. egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA 312 topar@mvt.bme.hu 1 Miről lesz ma szó? TQM alapelvei teljes elkötelezettség Vezető - menedzser Vezetői feladatok

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben