A hat szigma módszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hat szigma módszer"

Átírás

1 A hat szigma módszer Lipi Szabolcs Bevezetés Az ezredforduló globalizált világa egyre nagyobb kihívást támaszt a piaci szereplőkkel szemben. Azon vállalatoknak, amelyek a világméretűvé szélesedett versenyben talpon akarnak maradni, vevőik teljes megelégedésére kell törekedni, és szüntelenül keresni kell újabb és újabb módját annak, hogy a vevőik igényeit teljes mértékben, hovatovább az elvárásokat felülmúlóan tudják kielégíteni. A piaci sikernek sok összetevője van, melyek jelentős része, önmagában már nem eredményez versenyelőnyt. A vállalati működés mindent szintjét össze kell hangolni annak érdekében, hogy a vállalat a vevő által diktált piaci kihívásokra mind hatékonyabban tudjon válaszolni. Jelen dolgozat az egyik ilyen versenyelőnyt jelentő módszerrel a hat szigma néven ismertté vált minőségtervezési eljárással kíván foglalkozni. A termelési eljárások fejlesztése során a nyolcvanas években tűnt fel a Motorola egy új termeléstervezési eljárással. A megbízhatóság mértékeként az úgynevezett 6 szigma szabályt alkalmazta, mely szerint egymillió alkatrészből átlagosan mindössze 3.4 darab lehetett hibás (Vörös, 1999.). A Motorola ezen eljárásának legnagyobb újdonsága az volt, hogy megváltoztatta a minőség értékelését: nem százalékban, hanem hibaszám per egymillió eseményből aránnyal fejezve ki azt. A Motorola szakemberei rámutattak arra, hogy a korszerű technológia bonyolultsága miatt a minőségszintre vonatkozó régi elképzelések többé már nem érvényesek. A korszerű üzleti élet csaknem tökéletes minőségszinteket követel meg (Louis Arimany de Pablos, 2002.). A legtöbb vállalat a kettő és három szigma szintű minőségi teljesítmény elérésre képes. Cloin (1998) felmérése alapján a vállalatok jelentős része 1 millió hibalehetőség mellett, alkalommal tér el az elvárt teljesítménytől. A három szigmánál magasabb szintek elérése elégedettebb fogyasztókat, költségmegtakarítást és mindezek révén versenyelőnyt biztosít. Ahhoz, hogy egy vállalat az Öt szigma szintről 1

2 tovább léphessen, azaz elérje a Hat szigma szintet, teljes szervezeti rendszerét és működését kell újra értelmeznie (Antony, 2002). A hat szigma szintű termelésre napjainkban már többen képesek (ezen rendszer alapján dolgozik a Dupont, Balck & Decker, Citibank, stb.). Van olyan vállalat is, mint például a General Electric, amely alapelemként határozza meg azt, hogy a termelési folyamat minőséget, azaz a megbízhatóságát, a vevői igények alapján definiálja (A 6 szigma alkalmazásában élenjáró General Electric nomenklatúrájában ezen megfogalmazás a következők szerint szerepel: Turning Voice of the Customer (VOC) into Critical to Quality (CTQ).) A Hat szigma folyamattervezés során alapvető fontosságú, hogy a vállalat képes legyen definiálni azokat a pontokat, amelyek alapján egy termék hibásnak tekinthető. Ezen új minőség-filozófia kiinduló pontja a vevő. A vevő percepciójára ható minden jellemző jegyet illetően mára már nem elegendő, hogy a vállalat tudja magáról, hogy jó. Elengedhetetlenül fontos az, hogy a vevő teljes megelégedésére történjen a szükségleteket kielégítése, azaz értékteremtés történjen (Rekettye, 1997). Nem kevésbé fontos a vállalkozás jövedelmező növekedésének alapját alkotó lojális vevők táborának magtartása, illetve bővítése. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a gazdálkodó szervezet olyan stratégiát dolgozzon ki, melyből világosan kiderül, hogy kinek, mikor, mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy a fenti célok maradéktalanul teljesüljenek. Ebből következik az is, hogy ezt a stratégiát integrálni kell az egész vállalat működésében, mégpedig úgy, hogy közben ne korlátozódjanak a célt szolgáló egyéni kezdeményezések, fejlesztési ötletek. A Hat Szigma A Hat Szigma egy olyan szigorúan irányított termelési folyamat, amelynek segítségével elérhető, hogy a vállalat szinte tökéletes termékeket és szolgáltatásokat tudjon kifejleszteni és nyújtani. A Hat szigma minőségszinten működő vállalat képes arra, hogy 1 millió termékből mindössze 3,4 a hibás, azaz a termelési folyamata 99,99966%-ban hibamentes. Stanley Marash (2001) szerint a Hat szigma olyan, elérhető rövidtávú célokon alapuló minőségügyi filozófia, amely távlati előnyök elérésére törekszik, vevőközpontú célokat és mércéket alkalmazva a folyamatos fejlesztés előmozdításához minden szinten. A vevőközpontúság szükségszerűsége azon felismerésből vezethető le, hogy a vevői értékítélet nem a termék vagy szolgáltatás átlag értékein alapul, hanem azon, hogy a vevő által használatba vett konkrét termék (vagy szolgáltatás) mennyiben felel meg elvárásainak. 2

3 Az elvárásoknak 100%-ban való megfelelés csak elvben valósítható meg, a gyakorlatban ennek közelítése a cél. A termékre vonatkoztatott vevői elvárás azonban nem egy meghatározott és abszolutizált minőségi értékre, hanem egy meghatározható tűréshatárokon belül változó értéksávra vonatkozik. Hibás a termék akkor, ha annak egy vizsgált paramétere a tűréshatárokon kívül helyezkedik el. Beszabályozott folyamat mellett a minőség-átlagérték (m = célérték) körüli szórás (σ) a normális eloszlású függvénnyel (Gauss-görbe) írható le, ami +/-3σ esetén 2700/egymillió és 6σ esetén 0,002/egymillió tűréshatáron kívül eső, azaz hibás darab termelését jelenti. Az 2700 db/egymillió érték nyilvánvalóan elfogadhatatlanul magas a minőség filozófiáját követő vállalatok számára, ugyanakkor a 0,002db/egymillió a gyakorlatban teljesíthetetlen elvárás. Ezen megállapítást erősíti azon tény is, hogy a termelési folyamat beszabályozottsága nem veszi figyelembe a szóródást befolyásoló állandó hatásokat, melyek a folyamat elemeinek (eszközök, anyagok, működtető személyzet), a folyamat környezetének változásaiból fakadnak. A matematikai statisztika célirányos alkalmazásával, a folyamatátlag (célérték) valamelyik irányba (+/-) történő, meghatározott szórásértékű (esetünkben 1,5 σ) eltolásával elérhető, hogy a szórásra ható előbbiekben felsorolt tényezők is figyelembevételre kerüljenek. A kitűzött cél így 3,4/10 6 db szám lesz, ami már teljesíthető és ezáltal inspiráló is. A fentiek azonban csak a Hat szigma minőségfilozófia matematikai-statisztikai módszerekkel való leírhatóságát bizonyítják. A gyakorlat számára fontosabb, hogy az elmélet miképpen válik mozgósítóerővé, melyek azok a technikák, eljárások, amelyekkel a folyamatok szabályozottságai a kényszerpályák olyan magas fokán állnak be, ahol a matematikai lehetőség már nem csak elvi, de gyakorlati is. A Hat szigma szinten termelő vállalatok a minőségnek három kulcsfontosságú elemét határozzák meg: a vevőt, a folyamatot és az alkalmazottakat. E három alapvető elemre, és ezek együttes kezelésére összpontosul minden. A vevők kerülnek a vállalati működés középpontjában. Ők határozzák meg a minőséget. Az egyedi és személyre szabott termékek, a teljesítés, a megbízhatóság, a versenyképes árak, a pontos szállítás, a szolgáltatás, a világos és hibátlan tranzakció-lebonyolítás az ő elvárásaikat takarják. A folyamatok legfontosabb eleme a kívülről-befelé irányuló gondolkodás lesz. A minőségre törekvés megkívánja a vállalatoktól, hogy ne a saját, hanem a vevő szemszögéből nézzék 3

4 cégüket. Más szóval, a folyamatokat kívülről befelé nézve kell vizsgálni. A vevő igényei és folyamatai felől megértve a tranzakció-életciklust, fel lehet deríteni, hogy mi az, amit ők látnak és éreznek. Erre a tudásra alapozva lehet meghatározni azokat a területeket, ahol a vevő szempontjából jelentős hozzáadott értéket vagy jobbat lehet nyújtani. Az alkalmazottak tevékenységének köszönhetően születnek az eredmények. A modern minőség-központú szemléletmód sarkalatos pontja az összes alkalmazott bevonása. A vállalatoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az alkalmazottak számára lehetőséget és ösztönzőket biztosítson annak érdekében, hogy tehetségüket és energiájukat a vevői igények kielégítésére fordítsák. Minden alkalmazott felelős a minőségért. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, minden alkalmazott közreműködésére szükség van, az alkalmazottakat a szükséges ismeretek elsajátítására, és azok alkalmazására ösztönözni kell. (Ilyen a Feketeöves-mester, Feketeöves és Zöldöves képzés, ahol alapos és részletes minőségügyi képzés során, magas szintű statisztikai eszközök, alapvető minőségellenőrzési eszközök, és a Változás-felgyorsító Folyamat és Eljárás technológiai eszközeinek használatát sajátítják el a dolgozók). A Hat szigma alapú termelésirányítás fogalmi rendszere A Hat szigma rendszerek alkalmazásában és fejlesztésében a General Electric vállal úttörő szerepet napjainkban. A Hat szigma rendszer nomenklatúráját egységesítette, és kialakultak azon fogalmi körök melyek megléte, helyes értelmezése, és alkalmazása lett a modern eljárások alapja. A Hat szigma alapjában véve csak néhány kulcsgondolatra épül: - A minőséget jelentősen befolyásoló tényezők (Critical-to-Quality - CTQ), azok az összetevők, amelyek a vevő számára a legfontosabb jellemzők. - A Hiba az, amikor nem sikerül a vevő igényét kielégíteni, azaz a vevői értékítéletet negatívan befolyásoló dolgok. A hibákért mind a vevő, mind a termék előállítója, illetve a szolgáltatást nyújtó fél nagy árat fizet. - A Folyamat-képessége alatt azt értjük, amit a folyamat el tud érni. A hat szigma alapú termelési eljárás tisztázza az Eltérés fogalmát is, és ezt az alapján határozza meg, hogy mit képes érzékelni a vevő, azaz mit lát és érez. A Stabil működés mindig az egyforma, kiszámítható folyamatok biztosítása abból a célból, hogy tökéletesítsük azt, amit a vevő lát és érez. - Hat szigma célú tervezés (Design for Six Sigma DFSS): Eszközöket, képzést és mérési eljárásokat felhasználó rendszer-jellegű módszertan, amely képessé tesz bennünket arra, hogy 4

5 olyan termékeket és folyamatokat tervezzünk, amelyek megfelelnek a vevő elvárásainak, és amelyeket a Hat Szigma minőségi szintjein elő lehet állítani. - Meghatároz, mér, elemez, tökéletesít, ellenőriz (Define, Measure, Analyze, Improve and Control DMAIC): Folyamatos tökéletesítésre irányuló eljárás, amely rendszeres, tudományos és tényekre támaszkodik. E zárt-hurkú folyamat kiküszöböli az improduktív lépéseket, gyakran összpontosít új mérésekre, és a tökéletesítés céljából alkalmaz különféle minőségirányítási technikákat. - Ellenőrzés: A működés és folyamatok szabályozásával és irányításával kapcsolatos feladat, amely kvantitatív adatokon nyugszik. - Ellenőrzési terv: figyelemmel követi az idő során egy folyamatban bekövetkező eltérést és figyelmezteti a vállalkozást az olyan váratlan szórásra, amely hibákat eredményezhet. - Hibamérés: megmagyarázza azon hibák számát és gyakoriságát, amelyek a termék vagy szolgáltatás minőségének csökkenéséhez vezetnek. - Pareto-diagram: azon próbálkozásokra vagy problémákra világít rá, amelyek a tökéletesítés szempontjából a legkomolyabb lehetőséget rejtik magukban, relatív gyakoriságukat és/vagy méretüket egy csökkenő trendet mutató oszlopdiagram ábrázolja - Folyamat-ábrázolás: grafikus eszközökkel bemutatja, hogy hogyan követik egymást az összetartozó folyamatok. Segítségével a résztvevők az egész folyamatot átlátják és azonosítani tudják az erős és a gyenge pontokat. - Eredendő ok elemzés: a folyamatnak nem megfelelő történések eredendő okát vizsgálja. Amikor az alapvető okot megszüntetjük vagy korrigáljuk, a nem-megfelelőség megszűnik. - Statisztikai folyamatellenőrzés: során a statisztikai módszerek alkalmazása adatelemzés, a folyamat-képesség és a teljesítmény tanulmányozása és figyelemmel követése céljából. - Fa-diagram: olyan ábra, amely minden nagyobb célt különböző szinteken megvalósuló részletes lépésekre bont le. Arra sarkallja a csapattagokat, hogy tágabb keretekben gondolkodjanak, amikor egy igényt ki akarnak elégíteni. - Vevői szükségletek, elvárások: olyan, a vevők által meghatározott szükségletek, amelyek az ő alapvető kívánalmaiknak és nívójuknak felelnek meg. - Szórás: egy folyamatban vagy üzleti gyakorlatban bekövetkező változás, amely megváltoztathatja az eredetileg attól remélt végeredményt. - Feketeöves minőségirányítási mester: mindenekelőtt tanítómester. Mentorként utat mutat a feketeöves vezetőknek, felülvizsgálja munkájukat. Kvantitatív készségek és tanítási, útmutatási képességek képezik a Feketeöves minőségirányítási mesterek kiválasztásának alapját. A feketeöves minőségirányítási mesterek főfoglalkozásban végzik feladatukat. 5

6 - Feketeöves: (minőségirányítási vezető) azon csapatok vezetői, akik olyan kulcsfontosságú folyamatokat mérnek, elemeznek, tökéletesítenek és ellenőriznek, amelyek befolyásolják a vevői megelégedettséget és/vagy a termelékenység növekedését. A feketeövesek főállásban látják el munkájukat. - Zöldöves: (minőségirányítási vezető) a Feketeöves minőségirányítási vezetőéhez hasonló beosztás, de nem főállás. Mindezekből következik, hogy a Hat Szigma-célú tervezés nem más, mint a vevői igény kielégítésének az összehangolása a folyamat megbízhatóság alapján. A fenti fogalmi körökre építve és Anthony (2002) DFSS System metholodology ábrája alapján megalkotható a Hat szigma-célú tervezés folyamatábrája: Azonosítás Input Tervezés Optimalizálás Output Értékelés Fenti ábra Input oldalán helyezkednek el a vevői igények és elvárások, illetve a vállalati lehetőségek és a környezet. A négy lépcsőből álló Hat szigma-célú tervezés folyamat eredménye az Output, azaz a Hat szigma minőségi szintnek megfelelő termékek és szolgáltatások. A folyamat első lépése az Azonosítás, amikor is a szervezet felismeri és megérti a vele szemben támasztott fogyasztói elvárásokat, és azonosítani tudja a szükséges lépéseket és válaszokat. A tervezési fázisban fordítja le a vállalat a vevői igényeket aktuális termelési eljárásokra, majd az optimalizáció során ezeket a termelési eljárásokat összhangba hozza a vállalat képességeivel és lehetőségeivel. A végső lépés során a vállalat újra értékeli a megtett lépéseket és ismételten ellenőrzi, hogy a módosított termelési eljárás összhangban van a vevői igényekkel és megfelelően képes biztosítani a Hat szigma szint elérését. 6

7 Összefoglalás A hat szigma alapú gondolkodás egyik sarok pontja, hogy a vevők nem a középértéket, hanem a szórást érzik. Gyakran előfordul, hogy az üzletet belülről-kifelé vizsgálva, a közelmúltbeli teljesítmény mérését átlag- vagy középértékre alapozzák. Vevők azonban nem az átlageredmény alapján ítélnek. Ők minden egyes szállított termék, minden egyes tranzakció esetén érzik a szórást. A Hat Szigma először a folyamat-változatok számának csökkentésére, majd a folyamatképesség tökéletesítésére fordít figyelmet. A vevők az olyan egyenletes, kiszámítható üzleti folyamatokat értékelik, amelyek világszínvonalú minőséget eredményeznek. Ez az, aminek megvalósítására a Hat Szigma törekszik. A Hat szigma módszertana nem csupán a gyártási és műszaki folyamatokra vonatkozik Sikeres alkalmazása érdekében a vállalati szervezetet minden szempontból felül kell vizsgálni. Az eredmények elérése érdekében olyan hosszú távú vállalati stratégiára van szükség, amely körvonalazza a jelenlegi teljesítmény szinttől a Hat szigma teljesítményszintig vezető utat, és már magában foglal rövidtávú, kézzel fogható célokat is. A fentiekből egyenesen következik, hogy a Hat szigma elérésének alapfeltétele a termékminőség, a folyamatminőség és a megfelelő vállalati szemléletmód (menedzsment) hármasának megléte és harmóniája (Kuei-Madu, 2003). 7

8 Felhasznált Irodalom Antony, J. (2002): Designe for six sigma: a breakthrough business improvement strategy for achieving competitive advantage. Work Study, January 2002, 6-8. old. Coronado, R. B. Antony, J. (2002): Critical success factors for the successful implementation of six sigma projects in organisations. The TQM Magazine, Volume 14, 2002, old. Kaye, M. Marilyn, D. (2001): Applying six sigma in public. Qualtyworld, January 2001, old. Krajewski, L. J. Ritzman, L. P. (1999): Operations Management. Prentice-Hall Koczor, Z. (2001): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheinland Kuei, C. H. Madu, C. N. (2003): Customer-centric six sigma quality and reliability management International Journal of Quality & Reliability Management 2003, pp Marash, S. (2001): A passing fad or a sign of things to come? Qualtyworld, January 2001, p.40. Morgan, J. Martin, B. J. (2001): Six Sigma meets ISO9000 Qualtyworld, January 2001, p Pablos, L. A. (2000): On the six sigma quality metric European Quality, Feb-March 2001, p Plotkin, H. (1999): Six Sigma: What It is and How to Use It? Harvard Management Update, June 1999, p Rekettye, G. (1997): Értékteremtés a marketingben (1997) KJK Spichiger, E. (2002): The changing role of quality professionals Quality Progress, November 2002, p Vörös, J. (1991): Termelés Management (1991) Janus Pannonius Egyetemi kiadó Vörös, J. (1997): Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése Janus Pannonius Egyetemi kiadó (1999) Walleigh, R. C. (1986): What s your excuse for not useing JIT? HBR, March-April 1986, p Wheelwright, S.C. Hayes, R.H. (1985): Competing through manufacturing HBR, Jan-Feb 1985, p

18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA

18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA 18.1 SIX SIGMA AND LEAN MANAGEMENT (Hat Szigma és Lean menedzsment) Elnök: Charles Aubrey, USA a. Thong Ngee Goh (Singapore): Six Sigma as a Change Agent in Quality Management (Six Sigma mint egy változtatási

Részletesebben

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2007. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél Sebestyén László 2004. november 16. Rekord nyereséget jelentett a Siemens 2004. november 11. csütörtök, 16:10 Szeptemberben végződött

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

A Lean menedzsment és bevezetése

A Lean menedzsment és bevezetése A Lean menedzsment és bevezetése A mai üzleti környezetben és kiélezett versenyben felértékelődik a vevői igények minnél magasabb szintű kielégítésének képessége. Ami tegnap elég volt, az mára már kevés

Részletesebben

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban Katona Rita controlling manager Page 1 Pénzügy, számvitel, számbavétel, mérések szabályok úgysem értem bonyolult valaki magyarázza el Page 2 Miért fontos a Lean Számvitel (Lean Accounting)? Lean Információt

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

A lean menedzsment eszközei

A lean menedzsment eszközei A lean menedzsment eszközei Hozhat-e újat a lean menedzsment a TQM-hez képest? Jenei István együttműködő partnere Az előadás fő üzenetei A lean menedzsment (LM) is egy minőség- irányultságú menedzsmentrendszer

Részletesebben

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza

Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata. Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza Az EMS, egy termelés irányítási filozófia és a controlling kapcsolata Balogh Imre Controling vezető Electrolux Lehel Kft, Nyíregyháza 30/740-7691 EMS -Definíció Electrolux Manufacturing System (EMS) Our

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető

Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél. Minőségirányítási Vezető Honnan hova jutottunk a minőségügy területén a PICK SZEGED Rt-nél Varró Györgyné dr. Minőségirányítási Vezető Törvény 2003.évi LXXXII törvény Az élelmiszerekről Az Európai Közösséggel harmonizált törvény

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr.

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr. Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? Dr. Topár József (Budapesti Műszaki Egyetem) Vezetés minőségmenedzsment az egészségügyben

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Hat Sigma - Siker vagy ámítás?

Hat Sigma - Siker vagy ámítás? A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Magyar Minőség XVI. évfolyam 12. szám, 2007. decemberi számában Hat Sigma - Siker vagy ámítás? Tóth Csaba László, Hat Szigma Fekete Öves, Kaizen Mérnök GE Hungary

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban PMSZ, 2013.május 16. Sződy Noémi 12 év Szolgáltatói szektorra specializált folyamat- és szervezetfejlesztés Nemzetközi projektek I. Lean IT konferencia

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Néhány probléma a gyártási folyamatok statisztikai szabályzásával kapcsolatban Miben kellene segíteni az SPC alkalmazóit? Hanthy László T: 06(20)9420052 Megválaszolandó

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Minőségmenedzsment Bedzsula Bálint BME MVT bedzsula@mvt.bme.hu 2013.04.03. Bedzsula Bálint 1 Témakörök 4 előadás Minőség fogalma, minőségrendszerek fejlődése Szektor

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve:

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: Alkalmazottak Személyek (Kapcsolati serkentők) Ügyfelek Részvényesek...... Alapértékek/Hitek (Kellene/Nem kellene) Cél (Miért) Célok (- éven

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ),

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ), 5.5.5. Six Sigma Minőségmenedzsment Statisztikai folyamatszabályozási (SPC) rendszer Erdei János Egy fegyelmezett és erősen mennyiségi szemléletű folyamatfejlesztési megközelítés, amely a gyártási, szolgáltatási

Részletesebben

Jó döntések a biztonságos mérésekért

Jó döntések a biztonságos mérésekért Jó döntések a biztonságos mérésekért Fejlõdés Kiválasztás Installálás Kalibrálás Kiváló mûködés www.mt.com/gwp További információ Mettler-Toledo Magyarország 1139 Budapest, teve u. 41. Tel: 0036 1 288-4040

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás A feladatok megoldásához használandó adatállományok: potzh és potolando (weboldalon találhatók) Az állományok kiterjesztése sas7bdat,

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

A MINŐSÉGDÍJAK SZERVEZETFEJLESZTŐ HATÁSA

A MINŐSÉGDÍJAK SZERVEZETFEJLESZTŐ HATÁSA ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA A MINŐSÉGDÍJAK SZERVEZETFEJLESZTŐ HATÁSA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. Rózsa András ISO 9000 FÓRUM, elnök 1 ISO 9000 FÓRUM FILOZÓFIÁNK, TEVÉKENYSÉGEINK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Hatékonyságfejlesztés belső Belső erőforrásokra alapozva... jobb minőség kiadásnövelés nélkül

Hatékonyságfejlesztés belső Belső erőforrásokra alapozva... jobb minőség kiadásnövelés nélkül LEAN- Címlap SlideMANUFACTURING 1 Hatékonyságfejlesztés belső erőforrásokra alapozva Belső erőforrásokra alapozva... jobb minőség kiadásnövelés nélkül Előadó: György T. Péter Vállalkozások hatékony (újjá)szervezése

Részletesebben

alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével

alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.2 1.7 A pénzügyi problémák feltárására alkalmas automatikus módszer kidolgozása a Hat Szigma módszerével Tárgyszavak: Tárgyszavak: Hat Szigma; könyvelés; vállalatvezetés;

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Erdei János. Minőség- és megbízhatóság menedzsment. villamosmérnöki kar menedzsment mellékszakirány

Erdei János. Minőség- és megbízhatóság menedzsment. villamosmérnöki kar menedzsment mellékszakirány Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék Erdei János egyetemi adjunktus Minőség- és megbízhatóság menedzsment

Részletesebben

Változásmenedzsment.

Változásmenedzsment. Változásmenedzsment. A változásmenedzsment a változások kezelésére használt folyamatok, eszközök és technikák összessége, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el. Felhasznált eredmények,

Részletesebben

Folyamatminőség-menedzsment A megbízási kereszt

Folyamatminőség-menedzsment A megbízási kereszt Folyamatminőség-menedzsment A megbízási kereszt A folyamatminőség-menedzsment - angol elnevezésben Process Quality Management, PQM - folyamat-orientált minőségmenedzsment forma. A PQM a munkafolyamatokat

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Képzés leírása. A résztvevő a vizsga keretében konkrét veszteségcsökkentő projektet valósít meg a munkahelyén.

Képzés leírása. A résztvevő a vizsga keretében konkrét veszteségcsökkentő projektet valósít meg a munkahelyén. Képzés megnevezése: LEAN Menedzsment Koordinátor Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a vizsga keretében konkrét veszteségcsökkentő projektet valósít meg a munkahelyén. A résztvevő

Részletesebben

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, Logisztika- & Ellátási lánc menedzsment Széchenyi István Egyetem Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc OPTASOFT konferencia 2013. november 19. szegedi.zoltan@sze.hu

Részletesebben

Hat Sigma - Siker vagy ámítás?

Hat Sigma - Siker vagy ámítás? A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Magyar Minőség XVI. évfolyam 12. szám, 2007. decemberi számában Az első fázis - Definíció Hat Sigma - Siker vagy ámítás? Tóth Csaba László, Hat Szigma Fekete

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

a minőségszínvonalat a vállalatoknál?

a minőségszínvonalat a vállalatoknál? ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.3 3.1 Hogyan lehet emelni a minőségszínvonalat a vállalatoknál? Tárgyszavak: minőségirányítás; vezetés; vezetéskultúra; minőségjobbítás; minőségszínvonal; teljesítménynövelés.

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben