TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK"

Átírás

1 TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK

2 Agyagásványok csoportosítása Kétréteges (1:1vagy TO típusú) agyagásványok: KAOLINIT Háromréteges (2:1 vagy TOT típusú) agyagásványok: ILLIT VERMIKULIT MONTMORILLONIT (szmektitek) Négyréteges (2:1+1 vagy TOT+O) agyagásványok: KLORIT Allofánok (röntgenamorf) agyagásványok Vegyesrácsú és átmeneti agyagásványok

3 Protonleadásra (disszociációra) képes gyökök kialakulása az agyagásványok törésfelületén 2H + + 2OH - - Si O Si - - Si O - - Si - - SiOH OHSi l l l l l + l Al O Al- - Al O - - Al - - AlOH HOAl OH - -Al OH - ALO - + H 2 O Kationcsere T mgeé/100g H + kapacitás -Al OH - AlOH mgeé: milligramm - egyenérték (mekv: milliekvivalens)

4 KAOLINIT ( T = 3-15 mgeé / 100g)

5 KAOLINIT ( T = 3-15 mgeé / 100g)

6 ILLIT (T = mgeé / 100g)

7 ILLIT (T = mgeé / 100g)

8 Az illit rácsszerkezetének fellazulása

9 VERMIKULIT ( T= mgeé / 100g)

10 MONTMORILLONIT ( T= mgeé / 100g)

11 MONTMORILLONIT ( T= mgeé / 100g)

12 KLORIT (T = mgeé / 100g)

13 A dioktaéderes és a trioktaéderes réteg felépítése O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (a) Dioktaéderes (b) Trioktaéderes [Al(O, OH) 6 ] [ Mg (O, OH) 6 ] Réteg

14 Agyagásványok kémiai összetétele Ásvány SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO % MgO K 2 O Na 2 O Kaolinit Illit Vermikulit ,4 Montmorillonit ,5 0-0,5 0-3 Klorit

15 Az agyagásványok képződésének elvi sémája aprózódás -K -K -K vermikulit a,csillámok hidrocsillámok illit montmorillonit +K +K +K +Al, Mg - Al, Mg másodlagos klorit b, földpátok -(Ca, Mg, K, Na) bomlás +H + allofánok, kaolinit piroxének, amfibolok termékek +K illit +Ca, Mg montmorillit és vermikulit

16 Oxid és hidroxid ásványok a talajban Vegyület neve Képlete Szerkezet Színe Si Opál SiO 2 *nh 2 O amorf opalizáló Limonit: a, Fe(III)-hidroxid Fe(OH) 3 *nh 2 O amorf rozsdabarna Fe(OH) 3 b, Goethit α-feooh kristályos rozsdabarna Fe c, Lepidokrokit γ- FeOOH kristályos narancsszínű d, Hemetit α- Fe 2 O 3 kristályos vörös (vörösvasérc) e, Fe(II)-hidroxid Fe(OH) 2 *nh 2 O amorf kékesszürke a, Al(III)-hidroxid Al b, Gibbsit (v. hidrargillit) c, Boehmit Al(OH) 3 *nh 2 O γ- Al(OH) 3 γ- AlOOH amorf kristályos kristályos színtelen fehér fehér a, Mn(III)-hidroxid Mn(OH) 3 *nh 2 O amorf barnásfekete Mn b, Manganit c, Mangán(IV)-oxid (piroluzit) γ- MnOOH β- MnO 2 kristályos kristályos barnásfekete barnásfekete

17 1. Szilicium-oxidok - Kvarc (SiO 2 ) - Opál (SiO 2 *nh 2 O) Oxidok és hidroxidok I 2. Vas oxidok és hidroxidok a, Limonit barna vaskő, vasrozsda Fe(OH) 3 amorf Fe(OH) 2 *nh 2 O-ból vízvesztéssel α-feo(oh) barna γ- FeO(OH) vörös b, Hematit Fe 2 O 3 (vörösvasérc) szubtrópusi vörösföld, trópusi laterit c, Ferro-ferri-hidroxid Fe(II) 6 Fe(III) 2 (OH) 18 d, Ferro-hidroxid Fe(OH) 2 kékes zöld, amorf kolloid glejes szintek redukciós viszonyok

18 Oxidok és hidroxidok II 3. Alumínium és mangán hidroxidok a, Gibbsit vagy hidrargillit γ- Al(OH) 3 Mállás során az amorf Al(OH) 3 *nh 2 O-ból fokozatosan hidrargillit γ- AlO(OH) alakul b, Mangán(III)-hidroxid Mn(OH) 3 *nh 2 O MnO(OH) mangenit c, Piroluzit β- MnO 2

19 Karbonátok a, Kalcit vagy mészpát CaCO 3 b, Dolomit CaMg(CO 3 ) 2 nehezebben oldódik c, Sziderit FeCO 3 redukciós körülmények között képződik FeCO 3 + O 2 limonit, vasrozsda d, Szóda Na 2 CO 3 *H 2 O

20 Szulfátok és Szulfidok a, Gipsz CaSO 4 *H 2 O b, Mirabilit (glaubersó) Na 2 SO 4 *10H 2 O c, Epszomit (keserűsó) MgSO 4 *7H 2 O d, Ferroszulfid FeS közetekben pirit FeS 2 Kloridok A NaCl nagyobb mennyiségben csak szikes, sós talajokban halmozódik fel.

21 Foszfátok a, Apatitok oldékonyságuk a közeg savanyodásakor növekszik Ca 5 (PO 4 ) 3 F fluorapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 OH hidroxiapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 Cl klórapatit b, Ca-ortofoszfátok Ca 3 (PO 4 ) 2 trikálciumfoszfát CaHPO 4 dikálciumfoszfát Ca(H 2 PO 4 ) 2 monokálciumfoszfát Ca 8 H 2 (PO 4 ) 6 *5H 2 O oktakálciumfoszfát c, Vivianit Fe 3 (PO 4 ) 2 *8H 2 O Ritkán fordul elő redukciós körülmények között (Ecsedi láp). d, Strengit FePO 4 *2H 2 O Oldhatósága a Ca foszfátokkal ellentétben, a ph növekedésével fokozódik. e, Variscit AlPO 4 *2H 2 O Oldhatósága hasonló a strengit-hez.

22 A különböző foszfátok oldhatósága a ph függvényében

23 Talajképző kőzetek osztályozása I. MAGMÁS 1, PLUTONIKUS idősebb 2, VULKÁNIKUS fiatalabb (tufák) 3, TELÉR Kristályszerkezet: Kristályos Üveges (hialin szerkezet) Hemikristályos Porfiros Si- tartalom szerint: savanyú, semleges, bázikus II. ÜLEDÉKES törmelékes 1, SZERVETLEN: oldatból kicsapódott (mész dolomit) 2, SZERVES EREDETŰ: (tőzeg, nyersfoszfát, guanó) III. METAMORF 1, KRISTÁLYOS PALÁK (agyagpala, csillámpala stb.) 2, MÁRVÁNY

24 A magmás kőzetek csoportosítása Kőzetcsoportok Savanyú Si% Mélységbeli (plutonikus) gránit Kiömlési idősebb kvarcporfir (vulkanikus) fiatalabb riolit Jellemző szilikátásványok Kvarc +++ Ortoklász +++ Plagioklász +++ Csillám ++ Piroxének és amfibolok + Olivin = sok, ++ =közepes, + = kevés Semleges Si% diorit porfirit andezit Bázikus Si% gabbró diabáz bazalt

25 Agyagásványok eloszlása a kőzetekben

26 Üledékes kőzetek A, Szervetlen B, Szerves eredetű 1, Törmelékes -felaprózottság alapján: tőzeg a, durva üledékes >2 mm guanó b,homokos 2-0,02 mm nyersfoszfát c, agyagos <0,02 mm -Szállító közeg lehet: a, víz: laza iszap, kötött agyag és lösz b, szél: laza por, kötött lösz 2, Vegyi eredetű vagy oldatból kivált mészkő dolomit márga agyagos márga meszes márga

27 Az ásványok és kőzetek mállása 1. Fizikai mállás 2. Kémiai mállás 3. Biológiai mállás

28 a) Hőmérséklet ingadozás -repedezés Fizikai mállás b) Növényzet hatása -gyökérnövekedés c) A víz szerepe (fizikai hatás) -fagyhatás (2200kg/cm 2 feszítőerő) -romboló, szállító hatás (szállít, koptat, osztályoz) d) Levegőmozgás -szél (szállít, koptat, osztályoz)

29 Kémiai mállás a) A víz oldó hatása (sók oldhatósága) b) Hidratáció c) Hidrolízis egyszerű sók hidrolízise Na 2 CO 3 + 2H 2 O 2 Na + OH - + H 2 CO 3 ortoklász hidrolízise 1, KAlSi 3 O 8 + HOH KOH + HAlSi 3 O 8 2, HAlSi 3 O 8 + 4HOH Al(OH) 3 + 3H 2 SiO 3 d) Savas oldatok hatása nő a karbonát ásványok oldhatósága CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - e) Oxidáció redukció hatása Fe 3+ Fe 2+ Mn 4+ Mn 2+

30 Hidratáció szerepe a kémiai mállásban

31 A víz elhelyezkedése a felszínközei üledékes kőzet szemcséi között

32 Víz körforgása

33 A fontosabb mállási végtermékek csoportosítása Na 2 O K 2 O CaO MgO I. Alkáli és alkáli földfémek sói Al(OH) 6 *nh 2 O Fe(OH) 6 *nh 2 O AlOOH FeOOH II. Vas- és alumínium sói III. Kovasavak H 2 SiO 3 (meta-) H 4 SiO 4 (orto-) és polikovasavak

34 1. Alkáli fémek (K, Na) sói 2. Alkáli földfémek (Ca, Mg) sói a, kloridok, nitrátok (CaCl 2 ) b, szulfátok (CaSO 4 * 2 H 2 O) c, karbonátok (CaCO 3 ) Mobilitási sorrend 3. Fe- és Al sók amfoter viselkedés Kovasavak a lúgos közegben oldódnak jól 4. Agyagvándorlás (agyagbemosódás) 5. Agyagszétesés - podzolosodás - lateritesedés

35 A ph hatása az alumínium, a vas és a szilikátok oldhatóságára

36 A fontosabb anyagok szelvénybeli mozgása a podzolosodás és lateritesedés során H + (savas közeg) OH - (lúgos közeg) Al(OH) 3 Fe(OH) 3 SiO 2 *H 2 O Al(OH) 3 Fe(OH) 3 SiO 2 *H 2 O A- szint B- szint PODZOLOSODÁS LATERITESEDÉS

37 Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 2. Éghajlat 3. Domborzat 4. Talajképző kőzet 5. Talaj kora 6. Emberi tevékenység

38 Természetes növényzet és állatvilág Fás Lágyszárú Állatvilág Tűlevelű erdő Lombhullató erdő Trópusi erdő Lápi növényzet Réti növényzet Sztyeppi növényzet Félsivatagi növényzet Férgek Rovarok Gerincesek

39 Szoláris éghajlati beosztás

40 Klímaövek és klímatípusok I. 1. Egyenlítői klímaöv és klímatípusok: (0-10. szélességi fokok között) Egyenletesen forró (havi átlag: C, csapadékos ( mm/év) Zonális növényzet: trópusi erdő (esőerdő), örökzöld fákkal 2. Trópusi klímaöv és klímatípusok: ( szélességi fokok között) Nyári nedves, téli száraz évszak változik. Havi középhőmérséklet (>16 C;25 C), csapadék mm/év. Zonális növényzet: monszum erdők (félig lombhullató és lombhullató fák), -Monszum: évszakos (nyári) tangeri szél

41 Klímaövek és klímatípusok II. 3. Szubtrópusi klímaöv: (a térítők mentén) a, Száraz sivatagi és félsivatagi klíma Sivatag: magas hőmérséklet, csapadék < 200 mm/év, (zonális sivatagok). Jelentéktelen növényzet b, Nedves szubtrópusi klíma Trópusi, szubtrópusi hegyvidékeken alakul ki. Növényzet: babérlombú erdő és hegyi erdő. Szavannák: A sivatagok és trópusi erdők öve között. Növényzet: magasnövésű fű facsoportokkal

42 Klímaövek és klímatípusok III. 4. Mérsékelt klímaöv: ( szélességi fok között) Nagy hőmérséklet ingadozás. A legmelegebb hónap középhőmérséklete > 10 C. a, Mérsékelten meleg (mediterrán) klímatípus Enyhe csapadékos tél, forró nyár, zonális növényzet: örökzöld babérlombú erdők és cserjések. b, Mérsékelten hűvös, száraz klímatípus A kontinens belsejében. Hideg tél, meleg száraz nyár. Csapadék: mm/év. Zonális növényzet: füves puszták c, Mérsékelten hűvös, nedves klímatípus Nem túl hideg tél, enyhe csapadékos nyár. Növényzet: lombhullató erdők. d, Mérsékelten hideg klíma (50-60 szélességi fok között) Hideg tél, rövid nyár. Csapadék <700 mm Növényzet: tűlevelű erdő.

43 Klímaövek és klímatípusok IV. 5. Sarkvidéki (arktikus) klímatípus Hideg. Télen éjszaka van, nyáron nappal. a, Tundra klímaöv A fagyott talaj nyáron 3-4 hónapra felenged. Növényzet: törpe cserjék vagy csak mohák-zuzmók. b, Az örök fagy zónája

44 A Föld természet növénytakarója

45 * A Plintitek erősen mállott, vas- és aluminiumoxidban gazdag, vörösszínü talajok Éghajlat Talajzónák Növényzet Talaj Sarkvidéki klímaöv (tundra) Mérsékelten hideg klímatípus Mérsékelten hűvös, nedves klíma Mérsékelten hűvös, száraz klíma Mediterrán és nedves szubtrópusi klíma Száraz sivatagi és félsivatagi klíma Szavannák Trópusi klímaöv Egyenlítői klímaöv Mohák zuzmók, törpe cserjék Tűlevelű erdők Lombhullató erdők Füves puszták Száraz füves puszták Babérlombú erdők Sivatagi illetve félsivatagi növényzet Magasnövésű fű facsoportokkal Trópusi lombhullató erdők Trópusi esőerdők Tundra talajok Podzol talajok Barna erdőtalajok Csernozjom talajok Gesztenyebarna talajok Szubtrópusi vörösföldek Sivatagi és félsivatagi világos növényzet *Plintitek (régi neve: lateritek) Trópusi plintitek Plintitek

46 HUMID (cs >> P) Összefüggések a klíma, növényzet és az előforduló talajtípusok között KLÍMA Hideg Mérséklet Meleg NÖVÉNYZET Fenyőerdő Lomblevelű erdő Trópusi, szubtrópusi erdő Podzoltalaj Laterit talaj TALAJ Barna erdőtalaj Szürke erdőtalaj Hűvös Erdős sztyepp Északi csernozjom SZEMIHUMID Mérséklet Sztyepp (magas füvű) Csernozjom cs > P Meleg Füves-cserjés Csernozjom Dinam: -Regur (India) -Tirs (Marokkó) SZEMIARID Mérséklet Sztyepp (törpefüvű) Csernozjom cs = P Meleg Félsivatagi növényzet Félsivatagi talaj ARID Meleg Sivatagok

47 Talajzónák

48 A mezorelief hatása a talajképződésre

49 Földtörténeti idők és körülbelüli időtartalmuk I. Idő Őskor 1500 millió év Ókor Időszak Kambrium 80 millió év Millió év Szilur 105 Devon 45 Karbon 55 kristályos pala (Sopron Kőszegi hegység) gránit (Velencei hegység, Mecsek) mészkő (Bükk hegység) Perm 30 vörösagyag, vöröshomokkő (Balaton felvidék)

50 Földtörténeti idők és körülbelüli időtartalmuk II. Idő Középkor időszak millió év Triász 35 tenger vulkánosság: diabáz (Bükk hegység, Balaton felvidék) Jura 35 tenger feltöltődésmeszes tengeri üledék Tiszia tömb Jura mészkő (Bakony, Vértes Budai hegység, Mecsek, Bükk) Kréta 65

51 Földtörténeti idők és körülbelüli időtartalmuk III. Idő időszak kor korszak Újkor Harmad Eocén Millió év Oligocén Miocén Pliocén Negyed Pleisztocén 1 millió év tortonai szarmata pannóniai levantei Holocén év

52 A Földtörténeti Újkor fontosabb eseményei I. Harmad időszak Eocén Szárazföld, márgás, üledékes kőzet Oligocén Agyag márga Micén -Kárpátok felgyűrődése, a Tiszia-tömb három táblává reped, lesüllyed, Mediterrán tenger -A korszak második részében az Alpok felgyűrődésével megszűnt a földközi tengerrel a kapcsolat, Így jött létre a Szarmata tenger. -Következménye a két kőzettani tényező hatása: vulkánosság és a víz. -Élénk vulkáni tevékenység keletről nyugatra riolit, andezit (idősebb savanyú kőzet, Zempléni hegység) andezit, andezittufa (Mátra, Cserhát, Visegrádi hegység) tortonai lajta mészkő (vízhatás, Soproni hegység)

53 A Földtörténeti Újkor fontosabb eseményei II. Harmad időszak Miocén vége Pliocén eleje Pannon tenger- beltenger Üledékei: pannon agyag, homok, kavics Pliocén Dunántúli bazalt kúpok (Bakony, Badacsony hegység) Negyed időszak Pleisztocén Szárazföld feltöltődés év Négy jégkorszak A jelenlegi domborzat kialakulása Holocén év. Talajaink az utolsó jégkorszak után képződtek

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát.

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. Hogyan képzk pzıdik a talaj? DOKUCSAJEV óta öt talajképzı tényezıt különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. emberi tevékenys kenység,, mint a

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok Készítette: Mucsi Zoltán A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE A TALAJ A FÖLDKÉREG LEGKÜLS, LAZA, TERMÉKENY RÉTEGE VIZET ÉS TÁPANYAGOKAT BIZTOSÍT A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA TALAJKÉPZ

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok 1 Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok A talaj definíciója: a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege. Részletesebben: a Föld legkülső, mállott kérge, amely a környezeti tényezők hatására, talajképződési

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben