Két lábbal a földön. A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában. Dr. KOÓS Sándor. Két lábbal a földön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két lábbal a földön. A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában. Dr. KOÓS Sándor. Két lábbal a földön"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Két lábbal a földön A talaj környezeti funkciói, helye a bioszférában Dr. KOÓS Sándor Föld Napja a REX Állatszigeten Budapest, április 20.

2 a TALAJ, ergo a Talajtan A TALAJ több millió éves: a Föld szilárd kérgének legkülső burka, vagyis a PEDOSZFÉRA A Talajtan egy fiatal tudomány: a mezőgazdasági termelés fokozásának egy alapvető tudományos háttere Tessedik Sámuel 1779 szarvasi Gazdasági Iskola a talajok kialakulása, képződése, összetétele, felépítése, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak és funkcióinak vizsgálata, valamint osztályozása és elterjedésének tanulmányozása

3 Társ- és segédtudományok Geológia Kőzettan Ásványtan Geomorfológia Éghajlattan Természeti földrajz Hidrológia Növénytan Növényélettan Mikrobiológia Állattan Kémia Fizika Ökológia Földműveléstan Térinformatika Matematika Általános talajtan Talajásványtan Talajfizika Talajkémia Talajkolloidika Talajbiológia Talajgenetika Talajföldrajz a Talajtan Alkalmazott talajtan Talajművelés Talajvédelem Talajjavítás Trágyázás talajtani alapjai Öntözés talajtani alapjai Talajtérképezés Talajminősítés Környezetvédelem talajtani alapjai

4 a TALAJ A talaj finnugor eredetű szó: telek, terület a termőterület kiterjedése, és a minősége talp + alj. Alapvető tulajdonsága a termékenysége a növények számára kellő időpontban megfelelő mennyiségű és minőségű vizet és tápanyagot szolgáltasson a rajta élő növények számára, mellyel lehetővé teszi az elsődleges biomassza megtermelődését. Feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely központi helye a biogeokémiai körforgásnak, így az anyag és energiaáramlásnak.

5 a TALAJ hidroszféra A talaj a földkéreg legkülső multifunkcionális része, mely különböző tulajdonságokkal, tulajdonságegyüttesekkel és funkciókkal bír. bioszféra A többi természeti erőforrás integrátora. litoszféra atmosztféra

6 a Talaj termékenysége Azonos éghajlati feltételek mellett részben a talaj tulajdonságai határozzák meg a termés mennyiségét és minőségét. Fizikai: szemcseméret eloszlás, szerkezet, hőmérséklet, pórustérfogat, erózió Szervetlen kémiai: T és S érték, mész tartalom, ph, mikro- és makro tápanyagok Biológiai: humusz, talajérettség, állatok, növények gombák, baktériumok, CO 2 Vízháztartási: víznyelés, vízvezetés, víztartó-képesség

7 a Talaj funkciói Az anyag és energia (tápanyagok) átalakításának, körforgásának, illetve tárolásának színtere

8 a Talaj funkciói Tápanyag és víz biztosítása a rajta és/vagy benne élő élőlények számára

9 Háromfázisú polidiszperz rendszer a Talaj funkciói Életteret biztosít a benne élő állatok és mikroorganizmusok számára

10 a Talaj funkciói Tompító (pufferelő) és szűrő képesség

11 a Talaj funkciói Közeg az építmények és a közlekedés számára a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!

12 a Talaj funkciói A szférákban végbemenő változások, illetve az emberi történelem emlékeinek megőrzése

13 a TALAJOK nagyon különbözőek

14 Magyarország genetikus talajtérképe

15 Vaszilij Dokucsajev Talajképző tényezők milyen talajok képződhetnek az egyes területeken Talajképző folyamatok a talajok képződésének mikéntjét határozzák meg Eltérő talajok kialakulása A talajok képződése és fejlődése folyamatos, irányamódja a talajképző tényezők és a talaj önfejlődésének hatására módosul.

16 Szerves anyag Szerves-szervetlen kolloid komplex Holt szerves anyag Humusz A szint A szint B szint Mállásnak indult kőzet Mállott kőzet Mállott kőzet C szint Mállott kőzet C szint Alapkőzet Alapkőzet Alapkőzet Alapkőzet A kőzet mállani kezd Szerves anyagból humusz képződik Kétszintes talaj képződése: A és C Háromszintes talaj képződése: A, B és C

17 Fizikai, kémiai, biológiai mállás Fizikai: rétegnyomás, hőmérséklet, fagyhatás (2200 kg/cm2), kiszáradás, sókristályképződés (100 kg/cm2), növényi gyökerek nyomása (10 15 kg/cm2) oxidációval járó térfogat növekedés (vas) víz és szél aprózó hatása. Kémiai: kioldás sorrendje: 1. alkáli fémek sói, 2. alkáli földpátok sói, 3. szilikátok hidrolízise Trópusok: sok csapadék, savanyú ph: kaolinit típusú agyagásványok keletkeznek Mérsékelt égöv: kevesebb csapadék, alkalikus: illit és montmorillonit típusú. Biológiai: baktériumok, gombák, protozoák és a talaj mezo és makro faunája, illetve a talajban és a talajon lévő növényzet formálja a talaj szerves anyag készletét: humuszosodás folyamata a talaj termékenységének egyik alapvető meghatározója.

18

19 A talajképződés tényezői Dokucsajev öt tényező együttes hatását jelölte meg: 1. Éghajlat; 2. Növényzet; 3. Alapkőzet; 4. Domborzat; 5. A talajok kora. Sigmond ezt az öt tényezőt később kiegészítette még három hatással: 6. Mikroorganizmusok; 7. Állatvilág; 8. Antropogén hatások.

20 Az éghajlati tényezők Csapadék: bőséges csapadék kilugzási, agyagvándorlási folyamatokat indíthat el, melyek a talaj végső dinamikáját alakítják ki. - Víz mennyisége; - Átnedvesedés időtartama. Hőmérséklet: Magasabb hőmérsékleten gyorsabban mennek végbe a kémiai átalakulások. Pl. trópusi talajoknál a lateritesedés (magas hőmérsékleten szeszquioxidok és kvarc) jó vízvezető képességűek, de széteső szerkezetűek párolgás: sófelhalmozódás szikesedés kialakulása. szervesanyag gazdálkodás: tundrákon -1 C átlaghőmérséklet szervesanyag alig tud lebomlani, átnedvesedett talajok. Trópusokon magas hőmérséklet, így gyors szervesanyag bomlás fokozott biológiai aktivitás.

21 A növényzet és biológiai tényezők Viljamsz elsősorban csak a növényzet szerepét tartotta fontosnak, de napjainkra a komplex biológiai szemlélet az elfogadott: - Növények és a klímaövek közötti szoros összefüggés - odavissza ható kapcsolat: pl. erdős övezetekben hűvös csapadékos éghajlat miatt kilúgzás, így savanyú talajok kialakulása podzolosodási folyamat füves puszták szemiarid területek, nagy szervesanyag felhalmozódás és humuszosodás talajszerkezet, tápanyag-szolgáltató képesség, stb. - a talajon és talajban élő szervezetek élő és holt - Fizikai hatás: keverés, aprítás, vízgazdálkodás; - Kémiai hatás: anyag és energia áramlás, biogeokémiai körforgalom, talajképződésnél a mállás segítés. - A talaj biológiai aktivitása lebontás, raktározás, pufferelés Pl. erózió: a sötétebb színű humuszos szint hamarabb melegszik, de gyorsabban hűl fontos szerepe van a humuszanyagok képződésében, szélsőségesebb mikroklíma kialakulása.

22 Az alapkőzet A kialakulásának körülményeitől függően nagyon változatos lehet: - magmás: mélységi (gránit) vagy kiömlési (riolit) savanyú (riolit), semleges (andezit) vagy bázikus (bazalt); - üledékes kőzetek: vulkáni tufák (hamu leülepedése), törmelékes üledékes kőzetek aprózódás és másodlagos felhalmozódás breccsa, konglomerátumok), oldatból kivált és a szerves eredetű üledékes kőzetek; - átalakulási kőzetek: márvány, fillit, agyagpala. Szállítás: szél (futóhomok) vagy víz (iszap) Lösz: fakósárga, rétegzetlen, nagyfokú porozitás, vízáteresztő képessége jó, szénsavas mésztartalom, morzsalékos szerkezet Tulajdonságaik meghatározzák a talaj tulajdonságait: meszes kőzeten nincs elsavanyodás, míg egy savanyú kőzeten lehet Kőzethatású talajok: rendzina (mészkövön), nyirok talajok (nem karbonátos andezit)

23 A domborzat Tengerszint feletti magasság (klíma változás és a vegetáció változása, stb.) Hegyvidék-dombvidék jobban ki van téve az eróziónak állandó, dinamikus változás (lejtő felső harmada teljesen lepusztulhat, egészen a talajdinamika megszűnéséig vezethet) Égtáji kitetteség: pl. Magyarországon az ÉNy lejtők kitettebbek az eróziónak besugárzás: déli lejtők Talajvíz felszínhez való közelsége mélysége meghatározó. talajtípusok kialakulása: talajvíz közel van: lápos területek; réti talajok; szikesek; csernozjom talajok

24 A talajok kora Abszolút kora: a talajképződés kezdete óta eltelt idő pontos adat erre vonatkozóan nincs, de akár több, millió éves is lehet! Kivételek: pl. Nyugat-Finnországban egyes partvidékek 5 6 ezer évvel ezelőtt emelkedte ki megindulhatott a talajképződés Relatív kora: a környezeti tényezők lassítják vagy gyorsítják a talajképződési folyamatokat: pl. erózió, defláció, antropogén hatások, stb.

25 ! Antropogén hatások! Alapvetően majdnem minden eddig felsorolt tényezőre hat (kivételt képez az alapkőzet): Lecsapolások vízrendezések; Intenzív talajművelés; Intenzív tápanyag visszapótlás műtrágyázás előtérbe kerülése; Ipari-mezőgazdasági szennyezések; Területrendezések meliorációs tevékenységek; Éghajlat változás globális felmelegedés.

26 solum táj polipedon pedon A talaj tanulmányozása A pedon egy talajnak (egységes talajfoltnak) a rétegzettségét reprezentáló legkisebb test talajszelvény

27 A talajszelvény talajszelvény feltalaj altalaj Solum A+E+B+? C valamennyi talajszint, amelyet talajképző folyamatok átalakítottak talajképző kőzet (subsztrátum) regolit ágyazati kőzet geológiai szelvény

28 A talajszelvény A szint humuszos, felső szint E szint kifakult kilúgzási szint B szint felhalmozódási szint C szint talajképző kőzet

29 Genetikai talajszintek A talajképző tényezők és folyamatok eredményeként kialakult, elkülönült talajrétegeket genetikai talajszinteknek nevezzük. H szint a le nem bomlott, vagy csak részlegesen lebomlott nagy mennyiségű szervesanyagot tartalmazó, időszakos vízborítású felszíni szint (huzamos ideig tartó vízzel telítettség) O szint a le nem bomlott, vagy csak részlegesen lebomlott nagy mennyiségű szervesanyagot (levél, fenyőtű, ág, gally, stb.) tartalmazó felszíni szint. Mind szerves mind ásványi talajok felszínén előfordul (sohasem telített vízzel huzamos ideig)

30 A szint a felszínen lévő szervesanyagban gazdag, sötét színű szint. Az egykori vegetáció és klíma, továbbá a jelenkori művelési viszonyok függvényében igen változatosak lehetnek Genetikai talajszintek B szint az A, E, O vagy a H szintek alatt fekvő felhalmozódási vagy átmeneti szint

31 E szint a kifakult eluviális, kilúgzási szint. Ásványi szint, melyre jellemző az agyagásványok, a vas, az alumínium vagy ezek vegyületeinek a hiánya Genetikai talajszintek C szint a C-szintet a nem kemény vagy tömör talajképző kőzet jelölésére használjuk R szint az ágyazati kemény kőzetet jelöljük, melyet még nem alakítottak át a mállási és más talajképző folyamatok (24 óra áztatás után sem iszapolódik szét)

32 Köszönöm figyelmeteket!

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát.

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. Hogyan képzk pzıdik a talaj? DOKUCSAJEV óta öt talajképzı tényezıt különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. emberi tevékenys kenység,, mint a

Részletesebben

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok

Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok 1 Általános talajtani ismeretek és vizsgálatok A talaj definíciója: a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege. Részletesebben: a Föld legkülső, mállott kérge, amely a környezeti tényezők hatására, talajképződési

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Éghajlati kitettség, érzékenység, alkalmazkodóképesség és sérülékenység az aszály és szárazodás vonatkozásában Környezeti állapot és a talajdegradáció,

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok Készítette: Mucsi Zoltán A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE A TALAJ A FÖLDKÉREG LEGKÜLS, LAZA, TERMÉKENY RÉTEGE VIZET ÉS TÁPANYAGOKAT BIZTOSÍT A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA TALAJKÉPZ

Részletesebben

TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK

TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK TALAJKÉPZŐ ÁSVÁNYOK II. TALAJKÉPZŐ KŐZETEK Agyagásványok csoportosítása Kétréteges (1:1vagy TO típusú) agyagásványok: KAOLINIT Háromréteges (2:1 vagy TOT típusú) agyagásványok: ILLIT VERMIKULIT MONTMORILLONIT

Részletesebben

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra Huzsvai László Az öntözés hatása a növényekre és talajra BEVEZETÉS A talaj mint a szántóföldi növénytermesztés nélkülözhetetlen alapja, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságain keresztül befolyásolja

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés Szabó Szilárd 2002. A környezetvédelem sajátos területe: a talajvédelem Debreceni Szemle, 4., Debrecen, pp. 663-680. SZABÓ SZILÁRD A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM Bevezetés Ne feledd:

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig A TARTALOMBÓL Talaj, mint víztározó Szárazodás és a növénytermelés Klímaváltozás és jövedeleminstabilitás

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása 3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása Koordinátor: Bidló András Sorszám Cím Résztvevő intézmények Felelős személy C.1 1. Termőhelyi (klíma) változás hatása a NymE KFI Bidló fatermésre

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

Építés- és környezetföldtan

Építés- és környezetföldtan Építés- és környezetföldtan Dávid Árpád 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld felépítése... 7 1.3. A Föld alakja...

Részletesebben

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe

Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarország :00 000 méretarányú agrotopográfiai térképe Magyarországon a gazdaság fejlődésének egyik meghatározó tényezője a mezőgazdaság. A mezőgazdaság fejlesztésének lehetőségeit és korlátait elsősorban

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben

A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI

A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI SZENT ISTVÁN EGYETEM A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI TÉNYEZİK VIZSGÁLATA A KÁRÁT-MEDENCE NÉHÁNY JELLEGZETES TÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS FEHÉR OLGA GÖDÖLLİ 2007 1 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2 I. A talaj és védelme 1. A talaj fogalma és funkciói Fontos meghatározni a talaj fogalmát, hiszen ahányféle módon tekintünk a talajra, annyi definició adható. Az építőipar a

Részletesebben

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére Szerkesztette: Vermes László Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 1997 1 Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem

A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára * Bevezetés Az agroökológiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06

Részletesebben

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai Talajok Az emberi élet minőségének három legfontosabb tényezője: a megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer, a tiszta víz, és a kellemes környezet. Mindhárom szorosan kapcsolódik a talajhoz

Részletesebben