Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bidló A.: Ásvány- és kzettan"

Átírás

1 Ásványosztályok 1. Termésemelek 2. Szulfidok 3. Halogenidek 4. Oxidok és hidroxidok 5. Nitrátok, karbonátok, borátok 6. Szulfátok, kromátok, molibdenátok, wolframátok 7. Foszfátok, arzenátok, vanadátok 8. Szilikátok 9. Szerves ásványok

2 Szilikátok A kzet k alkotó ásványok 95 % Régebben különbk nböz kovasavak sóinak s tartották

3 Szilikátok felépítése Szilicium-oxig oxigén tetraéder középen szilicium 4 oxigén n csatlakozik hozzá - Si - O - Si - egy tetraéder max.. 4 másik m tetraéderhez kapcsolódik

4 Szilikátok sokszínsége szilícium tetraéderek több t dimenzióban képesek k egymással kapcsolódni szilikátok gyakran képeznek k ketts és s többes t sókat szilícium tetraéderekben gyakran lép l p fel izomorf helyettesítés

5 Szilikátok szerkezete Szerkezetet a nagyméret ret oxigén-ionok ionok elhelyezkedése határozza meg

6 Kation Kation Sugárar rarány Anionok sugara (nm( nm) ) (kation/oxigén) n) száma Szilícium 0,041 0,31 4 Alumínium 0,050 0,37 4 (6) Magnézium 0,065 0,49 6 Vas( ) 0,060 0,48 6 Kálium 0,133 1,01 12 Kalcium 0,099 0,78 8 Nátrium 0,098 0,76 8

7 Oktaéderes sík s formái Ha mindegyik oktaéderben van ion (Mg ++, ill. Fe ++ ), akkor trioktaéderes rács Ha az oktaéderben minden harmadik hely üresen marad (Al( +++, ill. Fe +++ ) akkor dioktaéderes deres a rácsr

8 Szilikátok csoportosítása sa I. Sziget Csoport Hármas gyr Hatos gyr

9 Szilikátok csoportosítása sa II. Lánc Szalag

10 Szilikátok csoportosítása sa III. Réteg Térhálós

11 Szigetszilikátok tok Az SiO 4- tetraéderek nincsenek egymással oxigén n híddal h összekötve Tetraéderek között k vas- és s magnéziumoxid oktaéderek vannak

12 Olivin I. (Fe( Fe,Mg) SiO 2 4 Forszterit (MgSiO 4 ) és fayalit (FeSiO 4 ) izomorf elegye K = 6,5-7 Rombos Olajzöld, ld, palackzöld ld Vízfelvétellel szerpetinné alakulhat

13 forsterite structure Forszterit felépítése oxygen at 1/4 a oxygen at 3/4 a magnesium at 1/2 a magnesium at 1 a c b

14 Forszterit felépítése (ideal & real) Olivine structure parallel to (100) showing the relationship of: (a) ideal hexagonal closest packing model (b) the actual structure (after Hazen, 1976) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2 Si M2 M2 Si M2 M1 M1 M1 c M1 M1 M1 M2 Si M2 M2 Si M2 M1 M1 M1 M1 M1 M1 b

15 Forszterit felépítése 1.

16 Forszterit felépítése 2.

17 Olivin II. Fontos magmás kzet alkotó Magyarországon bazaltokban és gabbróban Csiszolt változatai ékkövek

18 Gránátok K = 6,5-7,5 Szabályos (rombdodekaéderes) Két- és s három h vegyért rték kationokból áll

19 Gránátok Mállásnak jól ellenáll Magmás k zetekb l Mesterséges fajtái fontosak a mikroelektronikában Bidló A.: Ásvány- és k zettan

20 Csoport- és s gyr szilikátok Csak néhány n ny SiO 4- tetraéder kapcsolódik össze

21 Epidot K = 6-7 Monoklin

22 Epidot zöld, zöldesfekete metamorf kzetelegyrész fleg zöld z palákban

23 Láncszilikátok A tetraéderek egy irányban kapcsolódva láncot l alkotnak

24 Piroxének Magnézium és s vasszilikátok elegyei Típusai: rombos v. ortopiroxének nek: ensztatit (MgSi 2 O 6 ), bronzit ((Mg,Fe Fe) 2 (Si 2 O 6 )), hipersztén ((Fe Fe,Mg) 2 (Si 2 O 6 )) monoklin v. klinopiroxének nek: diopszid (CaMg (Si 2 O 6 ), hendenbergit (CaFe(Si 2 O 6 )), augit (diallág) (Ca(Mg,Fe,Al)(Si 2 O 6 )), egirin (NaFe (Si 2 O 6 )), spodumen (LiAl(Si 2 O 6 )), jadeit (NaAl (Si 2 O 6 ))

25 Piroxén n felépítése 1.

26 Piroxének felépítése 2.

27 Piroxének K = 5-6 Rombos Szürke, zöld, z barnásfekete v. fekete Fontos kzetalkotk zetalkotók k (Bázikus eruptív kzetekben)

28 Augit (Ca(Mg,Fe,Al)(Si O )) 2 6 Legelterjedtebb piroxén-féles leség K = 6 Monoklin Sötétzöld, barnás s zöld, z zöldes z fekete Mállásnak jól j l ellenáll, ll, magmás s kzetekben k gyakori Talaj fontos kalcium forrása

29 Szalagszilikátok Két t tetraéderb derbl álló lánc kapcsolódik egymáshoz Tipikus példp ldájuk: amfibol Típusai rombos: antofillit ((Mg,Fe Fe) 7 Si 4 O 11 OH) 2 ) - ritka monoklin: tremolit (Ca 2 Mg 5 (Si 4 O 11 ), aktinolit (Ca 2 (Mg,Fe Fe) 5 (Si 4 O 11 ) 2 (OH) 2 ), amfibol (Ca 2 Na(Mg,Fe Fe) 4 (Al,Fe)AlSi 4 O 11 ) 2 (OH) 2 ), glaukofán (Na 2 (Mg,Fe Fe) 3 Al 2 (Si 4 O 11 ) 2 (OH,F) 2 ), arfvedsonit (Na 3 (Fe,Mg) 4 (Fe,Al)(Si 4 O 11 ) 2 (OH,F) 2 )

30 Amfibol K = 6 Rombos, monoklin Sötétszürke, fekete, barnás Magmás és s metamorf kzet k alkotórésze Gyorsan mállik, m sok kalciumot juttat a talajba Igen sok fajtája ja van

31 Rétegszilikátok tok I. SiO 4- tetraéderek két k t dimenziójú összekötésébl (Si 2 O 5 ) 2 - anion keletkezik Ehhez csatlakozik egy Al(O,OH) 6 oktaéderes réteg Oktaéder középpontjk ppontjában Al 3+ - hidrargillit réteg Mg 2+ - brucit réteg

32 Rétegszilikátok tok III. Tetraéder - Oktaéder - Tetraéder réteg r egy pakettet alkot Paketten belül - Coulomb-féle le erk Pakettek között k - Van der Walls-féle le erk Töltés s esetén - kioldható bázisok (ionok) - izomorf helyettesítés

33 Csillámok Hármas rétegrr tegrács tetraéder der- oktaéder der-tetraéder Pakettek között k K + -ionok Lemezeik hajlíthat thatók, rugalmasak Kémiailag ellenáll llóak Lassan mállanak m (K) Típusai: biotit, muszkovit, lepidolit (Li-Al csillámok)

34 Muszkovit (kálicsillám) KAl (AlSi 2 O 3 10(OH) ) 2 K = 2,5 Monoklin Színtelen v. halv ntelen v. halványan színezett, ezüst stösen sen fénylf nyl Kitnen hasad (könnyen aprózódik) Mállásnak jól j l ellenáll Kristályos palákban, mélysm lységi magmás s kzetekben k gyakori Igen finom pikkelyes változata: v szericit

35 Biotit (magnéziumcsill ziumcsillám) m) K(Mg,Fe) AlSi 3 O 3 10(OH) 2 K = 2,5-3 Monoklin Zöldes fekete, barna, barnás s fekete, fekete Könnyen mállik, m belle le vas oldódik dik ki, sárga s lesz (macska arany), majd átalakul klorittá Sok kzetnek k (gránit, diorit, szienit,riolit, csillámpala) fontos elegyrésze

36 Csillámszer mszer szilikátok Rétegrácsból épülnek fel Lemezeik nem rugalmasak Típusaik: hirdocsillámok mok, talk-pirofillit pirofillit-félék, szerpentin-kaolin kaolin-félék, k, allofán-halloyzit halloyzit-félék, montmorillonit-félék

37 Talk, steatit (Mg Si 3 O 4 10(OH) ) 2 K = 1 Monoklin Színtelen, fehér, halványz nyzöld Kristályos palákban nagyobb mennyiségben Mg-okta oktaéderes sík s k a tetraéderek közöttk Jelentéktelen az izomorf helyettesítés

38 Szerpentin (Mg Si 6 O (OH) 4 ) 10 8 K = 2-3,5 Monoklin Általában zöldz Olivinbl alakul át t vízfelvv zfelvétellel Rostos félesf lesége az aszbeszt

39 Agyagásv sványok Elsdleges (primer) szilikátok átalakulásával keletkeznek Másodlagos (szekunder) szilikátok Talaj agyagfrakciójának legfontosabb részeir Igen fontosak a talaj víz-v és tápanyagtárolásában

40 Vízmegköt képesség Agyagásv sványok jelents s vízmegkv zmegköt és duzzadóképess pességgel rendelkeznek Víz z hatására - rugalmas szerkezetük k megduzzad Kiszárad radáskor zsugorodnak

41 Ionmegköt képesség Izomorf helyettesítés miatt és s a törés-t felületeken leteken képesek k ionokat adszorbeálni Ezek az ionok kicseréldhetnek az oldatban lévl más ionokra Agyagásv svány környk rnyékén elektromos mezt épít t ki

42 Agyagásv sványok csoportosítása sa Felépítésük k alapján: T - O két t rétegr teg szilikátok T - O - T három rétegr teg szilikátok T - O - T - O négy rétegr teg szilikátok

43 Kétréteg (T-O) agyagásv sványok Egy tetraéderes és s egy oktaéderes réteg r van bennük

44 Kaolinit, kaolin, porcelánf nföld Neve: Kaon-ling - hófehér r földes f anyag K = 1-2 Tisztán n fehér r szín

45 Kaolinit A tetraéder és s az (di( di)oktaéderes rétegek r közös k oxigén-atommal kapcsolódnak egymáshoz nincs jelents s izomorf helyettesítés töltéshelyek - törésvonalak mentén az egyes paketteket ers s hidrogénhidak kötik k össze, így kicsi a pakettek között k a hézagh Kicsi a duzzadóképess pessége, legkisebb a kationmegköt (3-15 mgeé) ) képessk pessége

46 Kaolinit Hevítésre (550 o C) ) vizet veszít - átalakul kristályos mullittá (porcelángy ngyártás) Hazánkban: sok a vörösagyagokban v (Budai- hegység, g, Bükk), B riolitokban és s riolittufákban is (káliföldpátból)

47 Halloyzit Ez trioktaéderes szemben a kaolinittel Nincs nagy jelentsége

48 Háromréteg agyagásv sványok Két t tetraéder (T) réteg r között k egy oktaéderes réteg találhat lható

49 Illit Fehér r színárnyalat rnyalatú Muszkovit aprózódásakor keletkezik, de kisebb a káliumtartalma (illit( 4-66 %, muszkovit

50 Illit felépítése A pakettek között k ers s káliumkk liumkötés - ezek semlegesítik a negatív v töltt ltéseket, amely a tetraéder réteg és s az oktaéder rétegben bekövetkez vetkez izomorf helyettesítésb sbl adódik dik

51 Illit kálium leadása Si 4+ -> > Al 3+ illetve Al 3+ -> > Mg 2+ Kicsi duzzadó- és s kation megkötképesség (20-50 mgeé) Ha a K + ionokat más m s ionok (Ca++, Mg++, Na++, stb.) cseréli ki, az illit átalakulhat más m s T-O-T T típusú agyagásv svánnyá A pakettek közék vízmolekula és hidratált kationok kerülhetnek

52 Vermikulit Trioktaéderes (Mg)-okta oktaéderes Barnás s szín Hevítésre duzzad Nagy Si 4+ -> > Al 3+ izomorf helyettesítés Negatív töltésfelesleg

53 Vermikulit Kicserélhet lhet kationok ( mgeé/100 g) Túlnyomórészt Mg ++ ionokat köt k t meg Ha sok káliumot k köt k t meg fixálódás - átalakul illitté A rétegek r közék max.. két k t molekula víz v z fér f r be (jobb duzzadó képesség)

54 Szmektitek Táguló rétegrácsú agyagásv sványok Kisebb az izomorf helyettesítés Jobb a vízmegkv zmegkötés

55 Montmorrillonit Szürk rkés s szín Dioktaéderes aszerkezete Oktaéderes rétegben r Al 3+ -> > Mg 2+, illetve Al 3+ -> > Fe 2+ izomorf helyettesítés - negatív v töltt ltésfelesleg

56 Montmorrillonit Nagy az adszorbciós és s vízmegkv zmegköt kapacitása ( mgeé/100 g) Igen jój duzzadóképess pessége van Magyarországon gon tisztán n fordul el, illitbl képzdik Ha a pakettek közék kálium kerül l fixálódhat (illitesed( illitesedés) Ide tartozik még: m Beidellit, nontronit, hektorit

57 Négyréteg agyagásv sványok - T - O - T - O - típusúak mind a di-,, mind a trioktaéderes elrendezdés elfordul

58 Klorit Egy di-(al 3+, ill. Fe 3+ ), és s egy tri-(mg 2+ ill. Fe 2+ )oktaéderes síkot tartalmaz A trioktaéderes pozitív v sík s k töltt ltéssel rendelkezik, ami semlegesíti a másik m három h sík s k negatív v töltt ltését t (izomorf helyettesítés) s)

59 Klorit Csekély az adszorpciós s kapacitása (10-40 mgeé/100 g) Igen gyenge a duzzadó és s zsugorodó képessége

60 Allofánok (röntgenamorf agyagásv sványok) A tetraéderek és s az oktaéderek nem alkotnak összefügg rétegrácsot Nagy az adszoprciós kapacitásuk Kationmegköt képességük k ph függf gg

61 Agyagásv sványok elfordul fordulása

62 Térrácsos (vázr zrácsos) szilikátok A SiO 4- tetraéder minden csúcs csával egy másik m tetraéderhez kapcsolódik Három dimenziójú rács jön j n létrel Lehet izomorf helyettesítés

63 Földpátok Legfontosabb vázrv zrácsos szilikátok Ca-,, Na-,, K-tartalmK tartalmú aluminiumszilikátok A szilíciumot részben r alumínium helyettesítheti theti A negatív v töltt ltésfelesleget a rácshoz r kapcsolódó fémionok kompenzálj lják

64 Káliföldpátok Albit és s az ortoklász elegyei Monoklin: szanidin,, ortoklász, adulár, nátronortoklász Triklin: mikroklin, anortoklász Szanidin: : K=6, szürk rkés, sárgs rgásfehér, kiöml mlési kzetekben Ortoklász (KAlSi 3 O 8 ), K=6, színtelen, sárgs rgás, szürk rkés, vöröses, magmás s kzetekben k gyakori, metamorf kzetekben is (gneisz, granulitban) Adulár - hidrotermálisan keletkezik

65 Káliföldpát Gyakran képez k ikreket ( karlsbadi iker)

66 Káliföldpát Magmás, üledékes és metamorf kzetekben k (pl. gránit, gneisz) Talajban fontos kálium k forrás

67 Mikroklin Káliföldpát triklin változata Ortoklászhoz hasonló, optikai sajáts tságaik különbözek

68 Nátronmészföldpátok, plagioklászok Albit és anortit elegyei Albit Ab (100 %) Oligoklász Ab 75 %, An Andezin Ab 50 %, An Labradorit Ab 35 %, An Bytownit Ab 15 %, An Anortit (An) savanyú 25 % An 25 % An 50 % An 65 % An 85 % 69 % SiO 2 An 100 % bázisos 43 % SiO 2

69 Or orthoclase Földpátok Or Ortoklász Na-orthoclase sanidine miscibility gap immiscible region alkali feldspars alkáli földpátok perthite antiperthite Na-sanidine immiscible region Ab albite plagioclase 800ÞC isotherm An anortho clase Albit Ab albite oligoclase andesine labradorite bytownite An anorthite Anortit plagioclase feldspars plagioklász földpátok

70 Albit (NaAlSi O ) 3 8 K = 6-6,5 Triklin Fehér, üvegfény Csak HF-ben oldódik Savanyú magmás kzetekben fordul el

71 Albit iker Albit gyakran képez iker kristályokat Fontos kerámiai és tzálló nyersanyag

72 Anortit (CaAl Si 2 O ) 2 8 K = 6 Triklin Fehér, halványan színezett Sósav elkocsonyásítja Kevésb sbé ellenáll lló ásvány, mint az albit

73 Oligoklász: vörösesbarna, vörösesnarancs, napk változata Andezin: magmás kzetekben (diorit, andezit) Labradorit: sötétszürke, díszít és ékk Bytownit - ritka kristályai szürkék, kékesek, barnák, eredeti lelhelye: Bytown - Kanada

74 Földpátpótlók Kovasavban szegényebbek

75 Leucit (KAlSi2O ) 6 K = 5,5-6 Fehér, szürke Dimorf: : tetragonális, 600 o C felett szabályos

76 Leucit Neve: görög g világosb gosból Káliumban dús d kiöml mlési kzetekbenk Nehezen mállikm

77 Nefelin (NaAlSiO ) 4 K = 5,5-6 Hexagonális piramisos Színtelen, szürke, karcszíne: fehér Nátriumban dús d s kiöml mlési kzetekbenk Nedves levegn n rostos zeolittá bomolhat el Mecsek-hegys hegység Kövestet,, Somlyó,, Szamár- hegy fonolitjában ban,, hazai bazaltokban (Badacsony, Salgótarj tarján)

78 Zeolitok Víztartalmú nátrium-,, kalciumszilikátok, rácsukat r szilícium és s alumínium tetraéderek építik fel, amelyek egymással közös k s oxigénatommal kapcsolódnak Víz z lazán n kötdik k meg bennük, zeolitos víz A rácsban r ers kationcsere lehetséges Nagy a fajlagos felület letük Vulkáni kzetek k üregében (Rátka( tka,, Mád, M Bodrogkeresztúr) A csoport tagjai: nátrolit, chabazit, mordenit, klinoptilolit,, stb.

79 Szilikátok összefoglalásasa Sziget- (olivin,, gránátok) Csoport- (epidot, pisztacit) Hármas, hatos gyr Lánc- (piroxén, augit) Szalag- (amfibolok) Réteg- (csillámok, agyagásv sványok) Térhálós- (földp ldpátok, földpf ldpátpótlók)

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok Készítette: Mucsi Zoltán A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE A TALAJ A FÖLDKÉREG LEGKÜLS, LAZA, TERMÉKENY RÉTEGE VIZET ÉS TÁPANYAGOKAT BIZTOSÍT A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA TALAJKÉPZ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1 A víz kémiája A víz (H 2 O) 1 Színtelen, vastagabb rétegben kékes színű, íztelen, szagtalan folyadék. Az 1 atm nyomáson mért olvadáspontja, valamint forráspontja a Celsius hőmérsékleti skála két alappontja:

Részletesebben

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása 1.1. Bevezetés 1.2. A természetes légkör kémiája, különös tekintettel a savas es!re 1.3. A csapadék keletkezése, különös tekintettel a savas es!re 1.4. A kénsav

Részletesebben

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8 Tartalom Borz-ásványgyűjtés Királyréten.....2 Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői.........6 Eklogit a kiválasztott kőzet.....8 Ásványgyűjtés a stájerországi Koralpén.... 12 Hírek, érdekességek..... 37

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35.

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35. TREFF Biológia kétszint érettségi felkészít levelez tanfolyam 1/8anyag,13.oldal 4. TÉMAVÁZLATOK Tk. II -35. 4.1. Az éllények rendszerezése A rendszerezés alapjai Arendszerezésszükségessége Linnémesterségesrendszere-

Részletesebben

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV A K-Ar módszer Bevezetés A kálium egy alkáliföldfém, a periódusos rendszer IA főcsoportjába tartozik, rendszáma (Z) 19. A földkéreg hetedik leggyakoribb eleme és fontos alkotóeleme számos gyakori ásványnak

Részletesebben

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina 2010/V. szám Szerkesztõ: Körmendy Regina LELÕ HELY A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele A csõvári fluoritlelet fõ darabja Fénykép: Körmendy Regina Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu Ásványcsoportok

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA, RENDSZERTANI EGYSÉGEK, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ ÉLET JELLEMZŐI: ÉLŐ RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK Biológia és rendszertani

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Mikroelemek a zöldségtermesztésben

Mikroelemek a zöldségtermesztésben Mikroelemek a zöldségtermesztésben A növényeknek a növekedéshez különböző tápelemekre van szükségük. Ezeket aktívan veszik fel a levegőből, illetve a talajból és átalakított formában beépítik a szervezetükbe.

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag 8. oktatócsomag A karbonsavak A szerves savak között a legfontosabbak a karbonsavak, amelyek karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. Léteznek több bázisú karbonsavak is, amelyekben több karboxilcsoport

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben