Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány"

Átírás

1 Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata szeptember 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja A Vezetői Információs Rendszerekről általában Igényfelmérés és adatigények A Hivatal részéről felmerült adat igények A Hivatal jelenlegi informatikai infrastruktúrájának felmérése és VIR bevezetésében érintett alkalmazások köre A VIR kiválasztásához és a bevezetéséhez javasolt lépések Kiegészítő igényfelmérés a VIR alkalmazás adatköreinek meghatározásához A VIR működtetéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kialakítása Teszt rendszer kialakítása és tesztelés Oktatás Éles üzemi környezet kialakítása és használatba vétel Az igényfelmérés eredménye alapján a VIR bevezetésnek lehetősége

3 1 A dokumentum célja Jelen dokumentum Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a Vezetői Információs Rendszer (a továbbiakban: VIR) bevezetésének lehetőségét és az ezzel kapcsolatosan elvégzendő feladatokat mutatja be. A dokumentum célja, hogy vázolja a Hivatal működési alapfolyamatait befolyásoló adatigényeknek megfelelően a VIR bevezetésének feladatait, amely segítségével a Hivatal vezetése olyan összesített, szükség esetén idősoros adathoz juthat, amelyek megfelelő információkat szolgáltatnak az adott terület működtetéséhez szükséges döntések meghozatalához, illetve a kritikus területek feltárásához, monitorozásához. A dokumentum célja továbbá, hogy kialakítsa a Hivatal adottságai számára legmegfelelőbb koncepciót, illetve, hogy leírja a VIR alkalmazás bevezetésével, illetve annak működéssel kapcsolatos elvárásokat. A Hivatal igényen alapuló információk összegyűjtése alapvetően a rendelkezésre bocsátott dokumentáción és a Hivatal által elmondott információkon alapul. 3

4 2 A Vezetői Információs Rendszerekről általában A VIR (MIS Management Information System) kifejezés a vezetői tevékenységeket támogató információs rendszerekkel kapcsolatban az 1970-es években került középpontba egyes szervezetfejlesztési és információs igények biztosításával kapcsolatban. A MIS elnevezést tíz év elteltével a Döntés Támogató Rendszer (DSS Decision Support System) kifejezés váltott fel, amely már a folyamatközpontú szervezeti működési modell támogatását szolgálta. A DSS kifejezését azokra az alkalmazásokra szokták használni, amelyek a döntéshozatali tevékenységet teljes folyamatában támogatják. Az információs technológia és a szervezetek által felmerült folyamatos igények hatására az 1990-es évekre alakultak ki azok a speciális VIR alapelven működő alkalmazások, amelyek közvetlenül a szervezet felső vezetésének információs igényét támogatják. Ezeket az informatikai alkalmazásokat nevezik Felsővezetői Információs Rendszereknek (ESS Executive Information Systems), amelyeket szerte a világon jelenleg is igen széles körben alkalmaznak a szervezet irányítását ellátó vezetők tájékoztatására. Ezek az információs rendszerek működésük során adatbázisok felhasználásával elemzésre, tervezésre és döntéshozatalra használhatóak. A VIR, mint informatikai alkalmazás adatbázisainak összeállítása rendkívül sokrétű és egyedi tevékenységet foglalhat magába, beletartozhat a vezetői tevékenységet közvetetten támogató, és a vezetőket közvetlenül kiszolgáló adathalmaz is, ezért alapelemként minden esetben adatbázis-kezelő rendszer is része a VIR-nek. A VIR alkalmazásának célja: a) a szervezeti, vezetői és stratégiai tevékenységek információs támogatása, b) ennek körében a vezetők egy meghatározott szempontok alapján előállított információhalmazzal történő ellátása, és c) az alkalmazással előállított információk strukturált feldolgozása időszakos elemzések elvégzése céljából. 4

5 A feladatellátást hatékonyan támogató VIR alkalmazás felépítése mindig az igénybevevő szervezet struktúráján és alaptevékenységén alapul, amely során elsődleges szempont az egyedileg felmerült specifikus információs igények meghatározása. A gazdálkodó szervezetek feladatellátásukat tekintve meghatározóan funkcionális területekre tagozódnak (gyártás vagy szolgáltatás, számvitel, pénzügy, adminisztráció, HR tevékenység, PR és marketing, stb.), ezzel szemben a közfeladatot ellátó szervezeteknél (költségvetési szervek, önkormányzatok) változik a felépítés. Ezeknél a szervezeteknél az alapfeladatellátás a közfeladat ellátásához kapcsolódó hatósági tevékenységhez, a hatáskörök gyakorlásához kötődik szorosan, így a funkcionális területek mellett megjelenek a szakspecifikus igények is. A szervezet jellegétől függetlenül azonban meghatározhatóak azok az igények, melyek minden feladatellátáshoz kapcsolódó funkción belül a vezetői tevékenységek támogatásával összefüggésben, több szinten jelentkeznek. Ezek a szintek: a) a feladatellátás és a szervezeti működés ellenőrzése, b) az adminisztrációs / ügyviteli folyamatok rendszeres nyomon követése, c) a vezetői ellenőrzés, és d) a feladatellátás stratégiai tervezése, azaz a rövid-, közép-, és hosszú távú tervezés. Minden funkcionális és szakspecifikus területhez tartoznak a feladatellátást támogató informatikai alkalmazások. Egy komplex szolgáltatást nyújtó VIR alrendszereit ezeknek az informatikai alkalmazásoknak a halmazai és ezen alkalmazások adatbázisaiból előállított információk adják. Általánosságban minden egyes informatikai alkalmazás saját adathalmazzal rendelkezik, amelyeket általában csak az az egy alkalmazás használ. Ettől eltérően vannak használatban olyan szakspecifikus adatbázisok is, amelyeket több alkalmazás egyszerre használ. Utóbbi esetben ezek az adatbázisok is részét képezik a komplex szolgáltatást nyújtó VIR-nek. A VIR rendszerekkel szemben támasztott leggyakoribb általános elvárások: 5

6 a) A rendszer kezelése felhasználóbarát legyen, azaz egyszerű kezelőfelülettel rendelkezzen és működtetése könnyen megtanulható legyen. b) A rendszer segítségével előállítható kimutatások nyomtathatók legyenek és exportálható állományt tudjanak előállítani más alkalmazásba történő migrálás céljából. c) A rendszer egyes felhasználói jogosultságai korlátozhatóak és paraméterezhetőek legyenek. d) A rendszer legyen képes több adatbázis adatait egyszerre, egy időben kezelni. e) A rendszer segítségével előállítható kimutatások megjelenítése általános alkalmazások segítségével (pl.: egyszerű internet böngésző) megnyitható felületen történjék. A VIR rendszerekkel szemben támasztott leggyakoribb szakspecifikus elvárások: a) A vezetői lekérdezések az igényeknek megfelelően egyedileg alakíthatóak legyenek. b) A rendszer segítségével lekérdezett adatok csoportosíthatók, hierarchiába rendezhetők legyenek. c) A rendszer adatbázisainak használata rugalmas elemzési lehetőséget biztosítson a felhasználó szakemberek számára. d) A rendszer támogassa a gazdálkodás áttekinthetőségét, a gazdasági kockázatok azonosítását. e) A már meglévő alkalmazói rendszerek adatait felhasználva biztosítsa az aggregált és idősoros információkat. Mint minden egyes informatikai alkalmazásnak egy VIR-nek is prognosztizálható életciklusa van, amely meghatározott szakaszokból áll, amelyet a speciális ciklikusság jellemez. Ez a ciklikusság a Tervezés-Működtetés-Ellenőrzés-Kiegészítés elv mentén mozog. Ehhez igazodóan a speciális életciklus szakaszok: a) az alkalmazás alapmodelljének előállítása a működési alapfolyamatokat támogató adatigényeknek alapján, 6

7 b) az alapmodell alkalmazás bevezetése, esetleges hibajavítás és a továbbfejlesztési igények meghatározása, c) felhasználók számának maximalizálása, a mindennapi használat megszilárdítása, d) a felmerült továbbfejlesztési igények alapján az alkalmazás kiegészítése, e) a módosított alkalmazás használatba vétele. Ahhoz, hogy ez az életciklus minél hosszabb időszakot jelentsen, szükséges a rendszer kialakítását megelőzően egy minden információs igényre kiterjedő megalapozott igényfelmérés elvégzése. A VIR tehát a Hivatal meglévő rendszereiből táplálkozó, speciális adatbáziskezelőre épített alkalmazás, amely gyors válaszidők és egyszerű kezelhetőség mellett biztosítja a Hivatal vezetése számára szükséges információkat. 7

8 3 Igényfelmérés és adatigények Ahogy az a fenti elméleti alapvetésben is rögzítésre került, a VIR kialakítását és bevezetését, az alkalmazás életciklusának hosszúságát a működési alapfolyamatokat támogató adatigények és szükség esetén részletes igényfelmérés alapozza meg. Ennek az igényfelmérésnek az alapja egyrészt a Hivatal részéről felmerült tartalmi igények (vezetői elképzelésektől kezdve a konkrét adatigényekig), másrészt a Hivatal jelenlegi informatikai alkalmazásainak, tágabban véve informatikai infrastruktúrájának felmérését jelenti. 3.1 A Hivatal részéről felmerült adat igények Jelen igényfelmérés rendszertani szintű információkon alapul. A Hivatal részére a felmérés ezen szakaszában nem konkrét adatcsoportokra szóló igények fogalmazhatóak meg, hanem olyan célok és elvárt eredmények, amelyek kivitelezéséhez további, szélesebb felhasználói körrel, adott esetben a Hivatal egyes szakterületinek képviselővel lefolytatandó interjúkat és további elemzéseket is javasolt elvégezni. A Hivatal működési alapfolyamatait támogató adatigényei felmérésének célja a VIR funkcionális alapkövetelményeinek és terjedelmének behatárolása, ezáltal a hosszú távú alkalmazás lehetőségének meghatározása. Ez az igényfelmérés jelöli ki a VIR által érintett adatkörök későbbi meghatározásának irányát és ezek további felhasználását, figyelemmel a sorrendiségre és az időbeliségre. A Hivatal jelenlegi működését meghatározó alapfolyamatok során az önkormányzati feladatellátás fenntartásához szükséges gazdasági események információit, valamint az önkormányzati/ hatósági ügyek (a továbbiakban: ügyek) indításától annak lezárásáig az ezekhez kapcsolódó alapinformációkat kell kezelni. Az alaptevékenység ellátásához nagyon sokféle és számosságát tekintve is sok információ nyilvántartása, rendszerezése kapcsolódik. 8

9 Az ügyek kezelésénél a keletkező iratok, dokumentumok kezelése jelenti a legjellemzőbb feladatot, az innen kinyerhető információk és adatok mellett a gazdálkodási alapfolyamatok folyamatos követése is szükséges, a gazdasági eseményekhez tartozó információk esetében az adatigény felmerül az adatok bevitelétől a különféle beszámolók elkészítéséig. Az ezekhez szükséges információk az alábbi csoportokba sorolhatók: a) Ügyek: törzsadatok (ügyfél és intézményi adatok), ügy típusa, ügyintézési idő; b) Ügyvitel: irat, dokumentum, munkafolyamat és ügyviteli folyamat; c) Gazdaság és HR: gazdasági és gazdálkodási adatok, létszám adatok, munkakörök. Az Önkormányzat közszolgáltatási alapfeladatait és az ezekhez kapcsolódó alapfolyamatokat figyelembe véve a VIR alkalmazás bevezetéséhez nem elégséges csak a szorosan a gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli információk összegyűjtése. A Hivatal hatékony működtetéséhez és vezetéséhez az ügyek intézéshez és az adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó információk összegyűjtése, a munkaszervezés támogatása is elengedhetetlen. A közszolgáltatási alapfeladatok a következő csoportok szerint tagolhatók: a) egészségügyi alapellátás pl. háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat; b) szociális alapszolgáltatás pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátások, idősek, valamint hajléktalanok szakosított ellátásai; c) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekjóléti alapellátások bölcsőde, gyermekvédelmi központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona; d) köznevelési, közoktatási alapfeladatok pl. óvoda; e) egyéb önkormányzati feladatok pl. ivóvíz szolgáltatás, közvilágítás, stb. Ezeknek az alapfeladatoknak az ellátásához elengedhetetlen az ügymenet figyelemmel kísérése és a vezetői szinten kiosztott feladatok szervezett és ellenőrzött módon történő megjelenítése, a számonkérés elősegítése. Fontos, hogy a feladatok sorsa nyomon követhető 9

10 legyen, az ehhez szükséges információk (határidők, ügyintéző, döntés, stb.) strukturáltan rendelkezésre álljanak. A fenti igényeknek megfelelő VIR részletes igényfelmérést követő testre szabás után olyan visszacsatolást adhat a vezetőség részére, abból számos olyan további információ is kiderülhet, amelyből kikövetkeztethetőek a szervezet működésében megtalálható összefüggések esetleges problémái (pl.: erőforrás és kapacitás problémák) és az egyenletlen feladatelosztás és feladatellátás. A Hivatal hatékony működése érdekében kiemelt szerepe van a kritikus pontok azonosításának, a VIR felépítéséhez szükséges adatbázisok keretei meghatározásának, ezért további igényfelmérés során az alábbi elemeket javasolt a VIR bevezetéséhez meghatározni: a) a Hivatal munkafolyamat alapú működésének vizsgálata alapján azon kulcsfontosságú munkafolyamatok azonosítása, amelyek a Hivatal alapműködésére, az Önkormányzat közfeladatainak ellátására vonatkoznak, és mint kitűzött célok a működés elvárt mutatóiként azonosíthatók (pl. közszolgáltatásban érintett állampolgárok száma, a közszolgáltatásokra fordított költségvetési összegek és azok aránya, a határidőre elbírált ügyek száma és aránya); b) a feladatellátásban jelentkező kritikus tényezők azonosítása és kezelésüknek támogatása (határidők, kijelölt egyéb paraméterek automatikus figyelése, előzetesen megadott értékek (tól-ig) alapján pl.: lejárt határidejű követelések és tartozások, lejárt határidejű ügyek száma); c) a vezetői riport igények (pl.: ügyszám, ügykövetés, költségvetés alakulása, stb.) rögzítése; d) a napi működést bemutató riport igények (pl.: költségvetési mutatószámok alakulása, beérkezett ügyek száma, elintézési határidő alakulása, létszám alakulás, stb.) meghatározása. 10

11 A VIR összeállításhoz fentieken kívül általános követelmény, hogy azonnali és megbízható információt nyújtson a vezetés számára, olyan összetett pénzügyi és működési információkat biztosítson, amely megkönnyíti az összehasonlítást előző időszakokkal, előző költségvetésekkel, és amely lehetővé teszi, hogy trendeket lehessen felállítani. 3.2 A Hivatal jelenlegi informatikai infrastruktúrájának felmérése és VIR bevezetésében érintett alkalmazások köre A VIR rendszer bevezetéséhez el kell végezni a Hivatal jelenlegi informatikai infrastruktúrájának felmérését, annak érdekében, hogy megismerhető legyen: a) az a technológiai környezet, amelyhez a VIR-rendszernek igazodnia kell (pl. szerverkörnyezet, operációs rendszerek, adatbázis kezelők, stb.), és b) a VIR alapadatait szolgáltató informatikai alkalmazások, az ún. forrásrendszerek köre. Egy VIR rendszer működésének egyik fizikai alapeleme az adatok tárolásáért felelős adatbázis-kiszolgáló szerver. Ezen a szerveren valósul meg az informatikai alkalmazásokból átvett adatok átmeneti tárolása, valamint az átmeneti tárolóban elérhető adatoknak a feldolgozása, konszolidálása, majd az így keletkezett információk adattárházban történő eltárolása. Az adatbázis-kiszolgáló szerver ezen túlmenően támogatja az adatok elemzésének és adatok visszaírásának lehetőségét, valamint kiszolgálja a felhasználói riportokkal kapcsolatos igényeket is. A VIR felhasználói felületét általában egy olyan alkalmazás szerver szolgáltatja, amely biztosítja a felhasználói kérések kiszolgálásának hátterét, a rendszer szolgáltatásainak felügyeletét, illetve a felület hozzáférési jogosultágainak karbantartását is. Az informatikai infrastruktúra felmérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok és az informatikai szakterülettel végzett interjúk alapján került sor, amely alapján az alábbi megállapítások tehetők. 11

12 A Hivatal kliens gépparkja nem egységes, korszerű és elavult számítógépek egyaránt megtalálhatóak az állományban, az eltérő műszaki paraméterek problémát okoznak az egyes szoftver verziók egységesítésében, az új informatikai alkalmazások telepítésében és az alkalmazások működési sebességét is hátrányosan befolyásolják. A Hivatal egyes informatikai alkalmazásai több verzióban léteznek, mely hosszú távon kompatibilitási és archiválási problémát jelenthet, mivel a mentett állományok olvashatóságának biztosíthatósága az egyes verziók között egységesen nem lehetséges. A Hivatal informatikai alkalmazásait Windows 2003, MS SQL, MySQL és Lotus Notes szerver környezetben működteti. Operációs rendszerként Windows rendszereket használnak (XP és Windows 7), az irodai munka támogatását Microsoft Office 2010 Professional programcsomag biztosítja, elektronikus levelezésre a Windows Live Mail programot használják. A központi behatolás elleni védelem tűzfallal biztosított (Kerio Control), a munkaállomások vírus és behatolás elleni védelmét a Microsoft Security Essentials vírusirtó program látja el júliusában külön felmérés készült a Hivatal informatikai eszközeiről, illetve azok állapotáról, amely eredményét tartalmazó összefoglaló jelentés több javaslatot is megfogalmazott az informatikai továbbfejlesztés lehetséges irányait és a kapcsolódó intézkedéseket illetően. A megállapítások közül ki kell emelni, hogy a szerverek nagy része már 2013-ban elavult volt (az átlagéletkor 6,5 év), ebből adódóan egyre több probléma merült fel az üzemeltetés során (pl. a tárhely kapacitás a kritikus szinthez közelített, a biztonsági adatmentéseknél hibaüzenetek jelentkeztek. stb.). A felmérést követően a Hivatal 2014-ben szerverkonszolidációt hajtott végre, amely során 2 db új szerver került beszerzésre, üzemeltetésük jelenleg az ún. virtualizációs technológiával 1 történik. Ennek a technológiának az előnye az energiaköltségek csökkenése, a fokozott rendelkezésre állás, és a rugalmas kezelhetőség. 1 A virtualizáció lehetővé teszi több virtuális gép futtatását - különböző operációs rendszerekkel - egy fizikai gépen, a virtuális rendszerek pedig megosztoznak a fizikai gép erőforrásain. 12

13 A konszolidációt követően a szerverekkel kapcsolatos korábbi problémák és hibajelenségek megszűntek, a 2 új szerverrel 6 db régebbi szervert sikerült kiváltani. A régebbi szerverek közül egy a folyamatos adatmentés biztosítása céljából backup szerverként működik, míg egy másik szerveren kizárólag a védelmet biztosító tűzfal program fut. Ez utóbbi gép szabad kapacitásának kihasználása érdekében is folyamatban van a virtualizáció. A szerverterem biztonsági ráccsal és mozgásérzékelővel ellátott helyiségben található, ahová illetéktelen személyek nem juthatnak be. A szerverek megfelelő hűtését és folyamatos működését légkondicionáló berendezés és szünetmentes tápegységek biztosítják, a tűz elleni védelem érdekében automata tűzjelző készüléket és egy speciális oltókészüléket helyeztek el a teremben. A szerverek elhelyezésének körülményei megfelelőek. A Hivatal által használt informatikai alkalmazások közül a VIR rendszer bevezetésével összefüggésben elsődlegesen az alábbi informatikai alkalmazások alapadatainak használata merülhet fel. Szakmai feladatok ellátását támogató rendszerek körében: a) CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer; b) ONKADO Önkormányzati hatáskörbe tartozó adók nyilvántartó rendszere a helyi adók analitikus nyilvántartását biztosítja; c) KataWin és e-kata rendszer, amely az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter működtetését támogatja; d) WinGyer gyermekvédelmi rendszer, amely a gyámhivatalok ügymenet támogatását biztosítja; e) KIMÉRA Integrált Önkormányzati Szociálpolitikai Rendszer, amely a szociális ügyekkel kapcsolatban felmerülő ügyintézői feladatokat, a hatósági ügyintézését, az ehhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók kezelését (határozathozatal, támogatás kifizetése, stb.) támogatja; f) Közcélú Foglalkoztatást Támogató Szoftver (KCFSZ), amely a közcélú foglalkoztatás munkaügyi feladatellátását támogatja és adatkapcsolatban áll a KIMÉRA Integrált Önkormányzati Szociálpolitikai Rendszerrel; 13

14 g) KIMÉRA Üzletnyilvántartó Rendszer, amely a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a működési engedélyek nyilvántartását biztosítja; h) a szabálysértési feladatok ellátását támogató rendszerek (Szabs és SZNYR); i) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) az építésügyi hatósági feladatellátást támogató rendszer. Funkcionális feladatok ellátását támogató alkalmazások: a) Polisz Iktatási és Ügyiratkezelő Rendszer, b) WinTiszt Személyzeti Nyilvántartó Rendszer, c) timer Integrált Időgazdálkodási Rendszer, amely a napi munkaszervezést támogatja. A felmérés további, részletesebb specifikálásához hasznos információval szolgálnak az alkalmazói rendszerek felhasználói és fejlesztői dokumentációi (kézikönyvek, logikai és fizikai rendszertervek). A jelenlegi működést tekintve a Hivatalnál használt fenti információs eszközök alapján megállapítható, hogy: a) a Hivatalnál az iratok kezelése tanúsított iratkezelő rendszerben történik, statisztikai adatok kezelését a Polisz Iktatási és Ügyiratkezelő Rendszer biztosítja, b) a Hivatalban végeznek olyan folyamat alapú feladatokat, melyekben azonos dokumentumok, információk és feladatok mozognak az ügyintézők között, amely folyamat hatékony szervezéséhez Munkamenetet támogató eszközt jelenleg nem használnak, c) a gazdasági eseményekhez kapcsolódó nyilvántartások az EcoStat, az ONKADO, a KataWin és e-kata, valamint a KIMÉRA rendszerekben történnek, amely rendszerek nem integrált gazdálkodási rendszerként működnek, d) Egyedi nyilvántartások, amely nyilvántartások általában az adott szakterület információs igényeihez kialakított Exceles táblázatokat jelentenek, melyekben egy-egy információs kör adott időpontra vonatkozó adatai, vagy egy időszak teljesítmény adatai kerülnek rögzítésre. 14

15 A jelenlegi többszintű informatikai támogatottság mellett és a szétforgácsolt adatszerkezetben problémás lehet az információk bekérésétől, feltöltésétől kezdődően az információ megosztásáig szinte minden VIR feladatellátással kapcsolatos tevékenység meghatározása, szervezése és működtetése. A fentiek ismeretében jelen helyzetben elkészíthető a Hivatal olyan típusú informatikai alkalmazástérképe, amely az egyes alkalmazások magas szintű adatkapcsolatait mutatja be és a Hivatal konkrét adatigényének meghatározását követően rögzíthetőek a VIR alkalmazás alapkövetelményei. 15

16 4 A VIR kiválasztásához és a bevezetéséhez javasolt lépések A VIR alkalmazás kiválasztásához, bevezetéséhez és a megalapozott döntéshozatalhoz a következő lépések elvégzése javasolt. 4.1 Kiegészítő igényfelmérés a VIR alkalmazás adatköreinek meghatározásához A VIR alkalmazás adatköreinek meghatározásához szükséges kiegészítő igényfelmérés során az alábbiak végrehajtása javasolt: a) a Hivatal működési alapfolyamatainak kiválasztása, b) a kiválasztott működési alapfolyamatokat támogató informatikai alkalmazások, az ún. forrásrendszerek behatárolása, c) a forrásrendszerek dokumentációinak áttanulmányozása, kiértékelése, d) az alapadatok forrásának és az adatköröknek a pontos meghatározása, e) az adatok feldolgozása során alkalmazott szűrési paraméterek tisztázása, f) a rendszer informatikai környezetbe történő beillesztésének vizsgálata, g) az a)-f) pontok információi alapján követelményspecifikáció, logikai és fizikai rendszerterv összeállítása, elfogadásukat követően ütemterv késztése a bevezetéshez. 4.2 A VIR működtetéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kialakítása A VIR megbízható és fenntartható működéséhez, a rendszert kiszolgáló infrastruktúra igényeinek kiszolgálásához, a már meglévő informatikai infrastruktúra részletesebb vizsgálata és annak megfelelősége esetén, a rendszer üzemeltetéséhez szükséges informatikai háttér és a hozzáférési jogosultságok beállítása is szükséges. A VIR tényleges fizikai megvalósítása, a működtetéshez szükséges informatikai infrastruktúra kialakítása során alapvető fontosságú: 16

17 a) a megfelelő technológia kiválasztása és beszerzése (az eltérő informatikai alkalmazások egymáshoz és a meglévő informatikai infrastruktúrához való illesztése érdekében), b) a forrásrendszerekből származó adatok betöltésének megtervezése és az exportálást biztosító funkció kifejlesztése, az adatok áttöltéshez szükséges interfész megtervezése és elkészítése, c) a fizikai rendszerterv elkészítése (a követelményspecifikáció és a logikai rendszerterv elkészítésével összhangban), amely a rendszer műszaki leírását tartalmazza, d) a fizikai rendszerterv alapján a VIR fejlesztésének elvégzése (adatbázis-fejlesztés, adatbetöltési eljárások, riportok és kimutatások kifejlesztése, az adminisztrációs felület fejlesztése és egyéb fejlesztési feladatok pl. jogosultságkezelés feladatok ellátása). 4.3 Teszt rendszer kialakítása és tesztelés A VIR informatikai hálózatba történő tényleges beillesztése, az összeállított VIR felület tesztelése, a működőképesség vizsgálata. A működési eredmények (riportok, kimutatások tartalma) ellenőrzése, úgynevezett funkcionális teszt végrehajtása. 4.4 Oktatás Mint minden alkalmazói rendszer bevezetésénél a VIR esetében is az egyik legfontosabb sikertényező a felhasználók számára átadott tudás eredményessége és hatékonysága, amely érdekében kiemelt jelentőséggel rendelkezik a felhasználói kör oktatása. Az oktatás által elérni kívánt cél, hogy a felhasználók a VIR-t a megtervezett módon legyenek képesek használni, továbbá a rendszer üzemeltetési feladatait az ezzel foglalkozó szakemberek el tudják végezni. A felhasználók az oktatás során megtanulják a rendszer használatát, elsajátítják a hibakezelési teendőket és a speciális funkciók kezelését. 17

18 4.5 Éles üzemi környezet kialakítása és használatba vétel Miután a teszt rendszer hibamentesen működik és megtörtént az oktatás, sor kerülhet az éles üzemi környezetre történő átállásra, valamint a feltelepített VIR használatba vételére. Ezt követően az esetlegesen felmerülő hibák javítása és a beállítások finomhangolására kerülhet sor. 18

19 5 Az igényfelmérés eredménye alapján a VIR bevezetésnek lehetősége A Hivatal által átadott információkból megismert igények alapján egy VIR alkalmazás azonnali bevezetése jelenleg nem célszerű, mivel a Hivatal számára szükséges adatkörök jelenleg nem ismertek teljes körűen és a VIR rendszer informatikai infrastruktúrába illesztése technológiai szempontból megbízhatóan és biztonságosan további tervezés nélkül jelenleg nem kivitelezhető. A felvázolt igények alapján az alkalmazásnak a Hivatal igényeinek megfelelően testre szabhatónak kell lennie. A testre szabás mind a felhasználók (pl.: szervezeti hierarchiához igazítható jogosultság kezelés) és mind a funkcionalitás (pl.: adat- és keresési mezők szerkeszthetősége, kimutatások és riportok alapadatainak módosítása) tekintetében kiemelt jelentőségű, ide értve az alap- és a módosított funkciók felhasználói oktatását és a kapcsolódó felhasználói kézikönyv biztosítását is. Fontos szempont az alkalmazás kiválasztásnál, hogy a későbbi felhasználás során tekintettel arra, hogy egyedi igények alapján testre szabott és továbbfejleszthető alkalmazásról van szó a szolgáltató Help Desk és Support szolgáltatást is biztosítani tudjon az erre vonatkozó igény esetén. A kiválasztott alkalmazásnak erre vonatkozó döntés esetén a későbbi igények alapján továbbfejleszthetőnek kell lennie. A továbbfejlesztés során a 3. fejezetben javasolt kiegészítő igényfelmérés elvégzése és a 4. fejezetben ismertetett lépések alkalmazása javasolt. 19

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A képviselő-testületi, bizottsági döntések előkészítési, végrehajtási folyamatát támogató informatikai alkalmazás továbbfejlesztésének vizsgálata a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány

Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása Döntés előtt Körülmények, amelyek alapján a döntés megszületett a Központi Felhasználó Adminisztráció (CUA) szükségességéről Informatikai

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1.

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1. Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál Magyar Telekom IAM 2008.05.29, 1. oldal Magyar Telekom Csoport integrációs projektek Infrastruktúra egységesítési feladatok 2008.

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Integrált Illetékkezelő Rendszer

Integrált Illetékkezelő Rendszer Integrált Illetékkezelő Rendszer Ügyviteli koncepció Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Rugalmasan alakítható, paraméterezhető ügyviteli folyamatok Adminisztrációs munka csökkentése, hatékonyság

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT 1.oldal Bevezetés: A Magyar Posta több mint 1300 kistelepülés postahivatalának működtetését

Részletesebben

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer Készült a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ KFT által kiadott MUNKAPROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ kiadvány

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Metadirectory koncepció kivitelezése

Metadirectory koncepció kivitelezése Metadirectory koncepció kivitelezése Kovács Csaba István cs.kovacs@mail.duf.hu Szabó József pici@mail.duf.hu Tartalom Kovács koncepció vázlata megvalósítás elemei Szabó kiindulási helyzet igényfelmérés,

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN BEMUTATKOZÁS DUBECZ GYÖRGY BIM manager BIM Consulting Services Kft. ügyvezető A FELADAT MEGHATÁROZÁSA 40/2012 (XII. 21.) KIM utasítása a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatokról 4.

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek Gara Péter, senior technikai tanácsadó Identity Management rendszerek I. Bevezetés Tipikus vállalati/intézményi környezetek Jogosultság-kezeléssel kapcsolatos igények Tipikus jogosultság-igénylési folyamatok

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés az Alfresco rendszer használatával 2007. június louise@louise.hu Készítette: Nagy Lajos Miért jó? Minden dokumentum automatikusan verzió kezeléssel kerül tárolásra

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A védőnői szolgálat dokumentációs és nyilvántartási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök

Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök A BorsodChem Rt. néhány adata Székhely: Kazincbarcika Alapítás: 1991. (az 1949-ben alapított Borsodi

Részletesebben

Quadro Byte Zrt. www.qb.hu

Quadro Byte Zrt. www.qb.hu Quadro Byte Zrt. www.qb.hu Előadó: Sipos Géza ISO 9001 Mára szinte mindenki valamilyen felhőnek tagja! Felhő alapú alkalmazások: Gmail, Freemail, stb. Google térkép, Navigációk, DropBox Ingyen tárhelyek,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013 VIR-szolgáltatások riportok,elemzések Központi adattár Adatszolgáltatás Neptun Jdolber DPR PNYR INYR Egyetemi Struktúra, utasítások, szabályzatok Informatikai támogatás Adatrögzítés, operatív lekérdezések

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR)

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR) TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR) 1 Célok Adatbázis-alapú közhiteles nyilvántartás kialakítása az alapított, a meghirdetett

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés Tartalom Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés megtervezése...1 Kifejezések és definíciók... 3

Részletesebben

Teljesítménymenedzsment modul

Teljesítménymenedzsment modul A nexonpm a szervezet valamennyi munkatársára kiterjedő vezetői eszköz, amely tudatosabbá és eredményesebbé teszi a teljesítmény menedzselését, és javítja a vezető-beosztott kommunikáció hatékonyságát.

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben