ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

2 MáriaInfo december HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról A képviselő-testület november 28-án, hétfőn, órakor nyilvános testületi ülést tartott. A képviselő-testület az ÁNTSZ szakmai javaslata alapján nem fogadta el Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos kiegészítő beszámolóját. Atestület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat évi beszámolóját és felhatalmazta a polgármester, hogy a Magyar Vöröskereszttel a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodást aláírja, - a Vasút téri raktárépület telephellyé alakításának költségeit, - az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A képviselő-testület megtárgyalta a Zöldfok Zrt évi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjaira vonatkozó javaslatát, melyről a döntését a későbbiekben hozza meg. A testület a Balatonmáriafürdő Vasút tér komplex közlekedési csomópont bővítési és megújítási projekt megvalósítását támogatja. A képviselő-testület az óvoda épület és a Gróf Széchényi Imre téri önkormányzati épület szolár technikájának telepítési, kiépítési költségeit az Önkormányzat évi költségvetésében Ft összeggel tervezi, mely pályázati kiírás esetén a pályázat önerő alapját is képezheti. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata csatlakozni kíván a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez és felhatalmazta a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Balláné Vajas Éva, balatonkeresztúri lakos számlával igazolt költségeinek (bruttó Ft) a közterület-használati díjba történő beszámítását 6 hónapos (nyári szezonos) időtartamban állapította meg és megbíztaa polgármestert, hogy a nevezett személlyel a közterület-használati szerződést kösse meg. A képviselő-testület hozzájárult a Védőnői Szolgálat Ft, a Közösségi Ház Ft, a Településüzemeltetési Iroda Ft, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Ft jutalomként, egyéb juttatásként történő kifizetéséhez, mely tartalmazza a munkaadói járulékot is. A képviselő-testület Galácz György polgármester évben nyújtott munkáját megköszönte, elismerte és részére Ft + járulékai jutalmat állapított meg. A képviselőtestület megismerte Csopak Község Önkormányzat Polgármesterének átiratát, melyben Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megfogalmazta azon szándékát, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. részvényeit, a Szindikátusi szerződésben meghatározottak szerint számított értéken. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, mint a Balatoni Hajózási Zrt. részvénytulajdonosa a vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bonczek Ágnes, vállalkozó részére, a DDOP-5.1.5/B-11. keretében, Belvízvédelmi intézkedések Balatonmáriafürdőn című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséért, a szerződésnek megfelelően, bruttó forintnak, a évi költségvetés terhére történő kifizetéséről gondoskodjon. A testület a 21/2011.(I.31.) számú határozatával biztosított visszatérítendő támogatás összege tekintetében a Ft megfizetésétől eltekint, azt végleges támogatásként biztosítja a Balaton M. & K. Egyesület részére. A testület a Balatonmáriafürdő, Akácfa u. 90/a. számú ingatlan szennyvízbekötési ügyét megtárgyalta és úgy döntött, hogy: a.) amennyiben a Cserfa utca felől az ingatlan bekötővezetékkel rendelkezik, abban az esetben a tulajdonosnak kell rákötnie a hálózatra, b.) amennyiben az ingatlanra sem az Akácfa u., sem pedig a Cserfa utca felől nem készült el a bekötővezeték, abban az esetben az Önkormányzat vállalja a bekötés költségét, melynek összege Ft + ÁFA. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testület jóváhagyta a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó közbeszerzési szabályzatot, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, valamint módosította az Önkormányzat Közbeszerzési Tervét. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - a Balatonmáriafürdő zöldterület gondozás és egyéb művi elemek karbantartása 2012 tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. -a Balatonmáriafürdő Önkormányzat közigazgatási területén a közúthálózat hóeltakarítási és síkosság-mentesítési szolgáltatás évre tárgyában indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat (kisebb értékekre vonatkozó) Beszerzési Szabályzata szerint a versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta- a Balatonmáriafürdő Önkormányzat közigazgatási területén intézményi és egyéb önkormányzati épület karbantartási szolgáltatása a évre tárgyában indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat (kisebb értékekre vonatkozó) Beszerzési Szabályzata szerint a versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A képviselő-testület a 62. életévüket betöltött balatonmáriafürdői állandó lakcímű lakosok részére Ft/fő karácsonyi támogatást állapít meg. A képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat házipénztárából rendeli el kifizetni. A támogatás kifizethető: december 5-től december 31. napjáig. Ahatáridő elmulasztása jogvesztő. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és elfogadta: - az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. távfelügyeleti szolgáltatási díjainak évi áremeléséről szóló tájékoztatóját, és felhatalmazta a polgármestert a évi távfelügyeleti szolgáltatási keretszerződés aláírására, - a Balatoni Hajózási Zrt. hajózási szolgáltatási szerződés-tervezetét és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, - Dr. Dúll Ügyvédi Iroda ajánlatát és felhatalmazta a polgármestert az Önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó általános megbízási szerződés aláírására, - a kizárólagos tulajdonát képező Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatti épület helyiségeinek közösségi célú használatára vonatkozó, az Önkormányzat és a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület közötti megállapodását és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.

3 MáriaInfo december HÍREK, ESEMÉNYEK A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az E.On-nal a lakásfenntartási támogatások természetbeni megállapítása esetére a megállapodást aláírja azzal a kikötéssel, hogy egyedi határozat helyett az Önkormányzat a szolgáltató részére szükséges adatok közlésével biztosítja a rászorultak listáját. A képviselő-testület Szekeres Marianna balatonmáriafürdői lakosnak a Balatonmáriafürdő, Parti u. 11., 12., 13. számú ingatlanok előtti közvilágítás bővítésre vonatkozó kérelmét megismerte és felkérte a polgármestert vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy rövid határidőn belül miként biztosítható a közvilágítás kiépítése ezen a szakaszon. A képviselő-testület megalkotta a sajátos helyzet meghatározásáról szóló, a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeleteket, valamint módosította a helyi adókról szóló rendeletét. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a Településüzemeltetési irodavezető vezetői megbízásáról történő lemondása tárgyalására a nyilvános ülést követően zárt ülést tartott. A képviselő-testület soron következő ülése december 19-én (hétfőn), órai kezdettel lesz, a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozó-termében. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. /Galácz György sk. polgármester/ Vendégek a Regens Wagner Otthonban Zenei örökségünk címmel, a Liszt Ferenc emlékév alkalmából adott nagy sikerű koncertet Krishtop Pavel zongoraművész, a Marcali Zeneiskola elismert tanára. Bándi Margit meghívására az olvasókkal találkozott Vadas Zsuzsa publicista, a Nők Lapja hetilap munkatársa. Színesen és szórakoztatóan mesélt újságírói pályafutásának állomásairól, érdekes riportalanyairól és élményeiről. Felelevenítette a régi időket, amikor Máriáról készült nagyriport és barátságot kötött Margitkával. Fergeteges este A Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör ismét születésnapi bulira hívta a kedves szülőket, régi tagokat a sok-sok támogatót és fellépő társat, barátot egy vidám estére. A repertoárjuk kedvenc darabajaiból összeállított műsorral kedveskedtek a szép számú nézőseregnek. Fellépett minden korosztály a kicsiktől a felnőttekig. Kiállítás az oviban Az ovi decemberi terveiből: December 12. Hétfő, Adventi Karácsony váró koncert A Marcali Városi Zeneiskola növendékeinek előadásában,sasfalvi Gábor tanár úr vezetésével. December 13. kedd Luca napi, búzavetése és a Mária templomban Betlehemes megtekintése a Balatonmáriafürdői - Balatonfenyvesi Egyházközségek meghívására. December 14. szerda Séta és látogatás a Balatonkeresztúri templomban. December 15. Csütörtök Műsorral köszöntjük az időseket. December 16. péntek AVörsi Betlehem megtekintése. December 21. szerda - január 01. között TÉLI SZÜNET December 21. szerda- január 01. vasárnap ÓVODÁNK ZÁRVA. Kedves Mindnyájuknak kívánok békés, áldott karácsonyi ünnepeket! Az újesztendő minden napja sok szeretetben, boldogságban, és jó egészségben teljen, családjuk körében! Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és nagyja nevében: Csillagvirág óvoda /Ujságh Andrea óvodavezető/ Nagy sikerű, jótékonysági bált rendezett az óvoda. Kitűnő hangulatban szórakoztak a szülők és a vendégek. Hirdetések Szakképzett nő gyermek-felügyeletet, idős, beteg hölgy ápolását vállalná. Telefon: Tanárnő, tanulói felkészítést vállal, főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból. Érd.: 06-70/ Gálicz Etelka Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 82. sz. alatti Épületgépészeti boltban a megszokott termékek mellett Ariel mosószer, tisztítószerek és zokni kapható! Várom kedves vásárlóimat!

4 MáriaInfo december KARÁCSONYI TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS Karácsony táján a jótékonysági szervezetek aktivizálják magukat és megpróbálnak a társadalmi szolidaritásra építve támogatásokhoz juttatni a nehéz sorsúakat. Tények és statisztikák: A KSH az elmúlt hónapokban 10,8 százalékos munkanélküliségi rátáról számolt be. A hivatal adatai szerint foglalkoztatottak száma jelenleg mintegy 3 millió 863 ezer fő, míg a regisztrált munkanélküliek száma 468 ezer. (Azért csak ennyi, mert tömegek estek ki a rendszerből, a szociális háló lukain.) Jelenlegi ellátó rendszerben családonként csak egy fő jogosult napi négy órában közfoglalkoztatottként dolgozni kb Ft ért, három hónapig, már ahol biztosítani tudják a foglalkoztatást. És utána? Ha éhező gyerekekről van szó, nem kell rögtön a harmadik világ országaira gondolni. Magyarországon a népesség 12-13%-a, a gyerekek mintegy ötöde számít szegénynek. A EU-s szegénységi küszöb alapján megállapított adatból következik, hogy Magyarországon ma 380 ezer gyermek él szegénységben, 130 ezren alultápláltak, 20 ezer gyermek pedig éhezik! Néhány személyes mondat a végére: Idézem a drága öregapámat, aki apám korai halála után a férfi minta volt a családunkban. Akinek a támogatása nélkül nem tanulhattam volna. Anagyapám azt mondta: Olyan szegény még sohasem voltam, hogy adni ne tudtam volna. Mert ha nekem kettő van, egyet oda tudok adni. És ha csak egy van, azt el lehet felezni HOL ÉS KINEK? A különféle egyházak segítő szolgálatai, a Magyar Vöröskereszt és a gyermekek élelmezését, beteg gyermekeket támogató és évek óta megbízhatóan, ellenőrzötten működő segítők oda juttatják az adományainkat, ahova szánjuk, ezekben bizalmunk lehet. Ilyenek többek között: Karitasz, a katolikus egyház segítő szolgálata. Nemrégiben a Marcali Karitasz munkatársa, Jáki Zoltánné a Szent Erzsébet rózsája díjat vehette át kiemelkedő szolgálatáért óta az egész egyházmegye rászorulóinak segítését látja el önkéntesként. Tevékenységének eredményeként új karitászcsoportok alakultak és bekapcsolódtak az országos programokba. Hitvallása, hogy akkor kell segíteni, amikor a legnagyobb a szükség. Gyermekétkeztetési Alapítvány Adószám: Bankszámla szám: Információ: Telefon: Egy telefonnal is segíthet! hello holnap-adományvonal A 1788-as szám hívásával bárki 100 forintot tud adományozni. A T-Com a teljes adományozott összeg átutalásával, nyújt támogatás a direkt segítő szervezeteknek. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szerteágazó aktív jószolgálati tevékenységet folytat. Árvaotthonokat, bajbajutott családok részére átmeneti szállásokat értelmi sérülteket és fogyatékkal élőket ellátó otthonokat, nappali foglalkoztatókat működtet szerte az országban. Időseket és hajléktalanokat gondoznak,ingyenkonyhákat működtetnek. Ha nekik adományoz, biztosan jó helye lesz. Legközelebb: 8700 Marcali, Táncsics u szám alatt fogadják közvetlenül az adományokat. A Marcali szolgálat a fogyatékkal élő fiatalok számara tart fenn nappali ellátást, gondozást biztosító otthont fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára. A intézmény Weboldaláról: Célunk, hogy segítő munkánkkal, a fogyatékkal élők életminőségét javítsuk, esélyegyenlőségüket növeljük. Valljuk, hogy mindezt megvalósítani - a szakmai tudás mellett - csak szeretettel lehet. ROMÁNIA FELÉ FÉLÚTON.. A múlt héten átutazóban volt településünkön a Nordhauseni St. Jakob Haus- Diakonie Altenheim delegációja Frank Gerstenberger vezetésével. Azt tudjuk, honnan jönnek, de pontosan hova is tartanak? A nordhauseni St. Jakob Otthon már 13 évre visszatekintő partnerkapcsolata van a romániai Altenheim und Kinderheim in Mediasch nevű otthonnal, ahol 52 felnőtt és 36 gyerek lakik. (Mediasch Medgyes megyei jogú város Szeben megyében Segesvártól 39 kmre.fekszik.) Miért pont ezzel kérdezheti teljes joggal. Az okok már történelmiek. Kb. 500 évvel ezelőtt nagyobb számban települtek Erdélybe németek. Az egy kerületben élő német ajkú lakosság több szálon is tartja a kapcsolatot az anyaországbeli hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel. A delegáció útja is része ennek a kapcsolatrendszernek. Mindkét otthon az evangélikus egyházon belül működik, így találtunk egymásra. A nyolc főből álló küldöttség 4 mikrobusszal érkezett. Ennyi autóba fért el ugyanis az a mennyiségű ajándék, amit a nordhauseniek és a környékbeliek gyűjtöttek össze. Önök gyűjtik a különböző adományokat Igen, de a magánszemélyek, egyesületek, különböző intézmények állítják össze és hozzák el hozzánk az ajándék csomagokat. Szépen becsomagolva és felcímkézve. A dobozok apróbb karácsonyi ajándékokat, játékokat, édességeket, ceruzákat, színeseket, néha tisztálkodó szereket, tartós élelmiszereket rejtenek. Egy felirat jelzi a tetején, kinek szánják. Tehát mi pontosan nem is tudjuk, melyik dobozban mi van. Már októberben kiplakátoljuk a városban a cipős doboz akciót, így áll össze november közepére a szállítmány. Kik juttatják el a címzettekhez? November vége felé indul útnak a küldöttség. A távolság sem csekély, kb km oda és természetesen ugyanannyi visszafelé is, amit váltott sofőrökkel teszünk meg. Kik a társaim? Egy teljesen önkéntes alapon szerveződött csoport, akik között az idén van üzletember, rendőr-parancsnok, karmester, szuperintendáns, virágárus és mosodai dolgozó. Az üzemanyagot és az autókat a St Jakob Otthon biztosítja. Az útközbeni ellátásról mindenki önmaga gondoskodik.

5 MáriaInfo december KARÁCSONYI TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS Ki koordinálja, hogy kik kapják a csomagokat? A mediaschi otthon főnöke szervezi, hogy milyen intézményekbe menjünk. Ugyanis az ottani otthon több iskolával, óvodával is tartja a kapcsolatot. Kérem, mondja el az olvasóknak, honnan van a kapcsolat Balatonmáriafürdő és a St Jakob Otthon között! Balatonmáriafürdő delegációja 2007-ben tett látogatást a tőlünk nem messze található Aulebenbe. A városunkban éppen arra a hétvégére esett a Roland-ünnep. Ekkor hívtuk meg a küldöttséget a felvonulásra és az otthonba. Itt került szóba a küldetésünk. Mivel nagy távolságról van szó, szívesen térünk be Önökhöz megpihenni. Egyik évben sem mulasztjuk el, hogy az Önök csodálatos tavát megnézzük. Bár többnyire hideg van, de a látvány így is nagyon szép! Köszönjük szépen az önkormányzatnak és a segítő önkénteseknek a vendéglátást! Mi pedig balesetmentes, közlekedést kívánunk Önöknek az út további részére! /Greffer Józsefné/ Idén is gyűjti a ruha adományokat Papp Jánosné balatonkeresztúri lakos. H ívható telefonok: 06/ vagy 06/ A környékbeli rászorulóknak viszi el, és osztja ki közvetlenül. MENNYI SZERETET FÉR EGY CIPŐSDOBOZBA? A Baptista Szeretetszolgálat 2011-ben nyolcadik alkalommal indítja el Cipősdoboz kampányát. Tavaly kisgyerek örülhetett az ajándékcsomagnak. Balatonmáriafürdőn december 1- től december 16-ig a Közösségi Ház összegyűjti az ajándékokat és a dobozokat eljuttatja a szervezőkhöz. Csatlakozzon ön is, mert adni öröm! Mit várunk? Kislányoknak: babák, játékok, matrica, kifestő, sál-sapka, meleg zokni, titkos napló, emlékkönyv, mesekönyv, illatos tusfürdő, testápoló és sampon, gyümölcstea, színes harisnya Fiúknak: Pendrive, pénztárca, írószer, kisautó, mesekönyv, autós magazin, kártya, fogkefe-fogkrém, édességek, divatos sapka és más, aminek örülni lehet! Nem várunk: romlandó és törékeny dolgokat, használt és megviselt ruhadarabokat. Fontos: kérjük, a dobozokat ne zárja le! Köszönjük. Várjuk a dobozokat, és a belevaló ajándékokat az Adventi délutánon (Várkapu udvar) valamint az alábbi átvevő helyeken: Közösségi Ház, Várkapu Abc, Matyi papírbolt BOB hírek Jótékonysági koncert A Balaton Old Boys Kulturális Egyesület szervezésében Adventi műsort adott a Regens Wagner otthon kávézójában a BOB zenekar és a Balatonkeresztúri német dalkör. A műsort az otthon lakói szeretettel fogadták és velünk együtt jól érezték magukat. A műsort sok- sok tapssal köszönték meg. A zenekar legutóbb december 3 - án Balatongyörökön lépett fel az "Adventi Forgatag"- on, és természetesen énekelnek és zenélnek a vár udvarban rendezendő Adventi programban is. /Nemes János/ Meghívó Szeretettel várjuk december 11-én 14 órakor az ünnepi szentmisére és koncertre a Nefelejcs utcai templomba! Fellépnek a balatonfenyvesi óvodások Balatonkeresztúri Férfiak Éneklő Csoportja Bárdos Lajos Női kar December 15-én, csütörtökön órakor IDŐSEK KARÁCSONYA lesz a Regens Wagner Otthon és Vendégház különtermében. A vendégeket köszöntik: Galácz György polgármester, Vajna Katalin intézményvezető és Vaslabán Csaba plébános. Az ünnepi műsor közreműködői: Regens Wagner Ház lakói Csillagvirág óvoda kisgyermekei Ősz Idő nyugdíjas klub Bárdos Lajos Női Kar Marcali Zeneiskola növendékei

6 MáriaInfo december Vári Zsuzsi 20 éve Balatonmáriafürdőn VÁLLALKOZÓK BALATONMÁRIAFÜRDŐN Kedves Zsuzsi! Kérlek, mesélj a kezdetekről! Honnét indultál és mi hozott a Balatonra? A férjem hozott a Balatonra. Egri lány vagyok, a családom ma is Egerben él, Zsolt is ott tanult. Két középiskolát is elvégeztem, és a második tanév végén megnyertem az országos tanulmányi versenyt és a fődíj a szakmunkás bizonyítvány volt. Szeretem és szerettem is a szakmámat. Az iskolámra a mai napig büszke vagyok, és nagyon sok szép emlék köt hozzá. Kétévente részt veszek az öregdiák találkozókon, így nem szakadtam el volt tanáraimtól, sem. Megható érzés úgy belépni az iskola aulájába, hogy tudom, a nevem ott szerepel sok-sok éve a dicsőségtáblán. Hogyan kezdődött az itteni életetek? Diákszerelemnek indult és házasságkötésünk után rövid pesti kitérőt követően költöztünk ide ben jött a rendszerváltás. Változott a világ és mi lépéskényszert éreztünk. Részt akartunk venni a változásokban. Miért éppen élelmiszerboltot nyitottatok? Akkoriban, Pesten virágoztak az ún. Nonstop üzletek, úgy gondoltuk, hogy erre a Balatonon is volna igény, és ezért mertünk belevágni egy bérletbe. Mivel Máriafürdőn volt helyismeretünk és szerettük is, így Falatka ABC néven itt nyitottuk meg első boltunkat, éppen 20 éve, 1991-ben. Hamarosan a továbblépésben gondolkodtunk. Amint elkezdődött az üzletközpont építkezése, éltünk a lehetőséggel. Ezt, azóta sem bántuk meg, csak sajnos az alapterület behatárolt, mára naponta érezzük a hely szűkösségét. Az üzlet belül többször változott, próbáljuk szépíteni, nevet is váltott és mindig alakul. Mit gondolsz, mi a sikered titka, mi az üzlet vezetésében a filozófiád? Számomra mindenben az emberi kapcsolatok a fontosak. A vásárló érezze, hogy valóban érte dolgozunk, kiszolgáljuk, nálunk a vevő a király. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a dolgozók hogyan viszonyulnak a belépőkhöz, udvariasak, közvetlenek legyenek és nem bizalmaskodóak. A köszönés és a mosoly is elengedhetetlen. A boltban sok minden van, a választék szemmel láthatóan nagyon széles. A boltunk a CBA magyar üzletlánc tagja, az akciós termékek elérhetőek nálunk is, ez segít abban, hogy a vevőink az alapvető élelmiszerekett megfizethető áron beszerezhessék. A franchise-on kívüli termékkörben azonban igényes kínálatra törekszem. Elengedhetetlen a friss áruk nagy választéka. Mi 20 fajta kenyeret és 60 féle felvágottat tartunk folyamatosan készleten, napi többszöri beszállítással. Azt gondolom, egy kis boltnak nem feladata a tömegigény kielégítése, nem akarunk a multikkal versenyezni. Ha lehet, próbálok kézműves terméket, szezonális, egyedi élelmiszereket beszerezni. ilyen például a Stühmer marcipán édesség, dísztök, hordós káposzta. Mivel Egri vagyok az igényes bor forgalmazását szívügyemnek érzem. De ebben a szellemben vezetjük a húsboltot is. A húsbolt és a kikötőbeli üzlet lett a bővítés útja? Az előző tulajdonos megkeresésére vásároltuk meg a húsboltot. Zsolt is teljes vállszelességgel beszállt egy ideje a kereskedelembe és jó partnerre és kiváló munkatársa találtunk a hentes kolléga személyében, aki szintén elkötelezett a szakmájában. Így születtek a saját kolbászaink, amiknek nagy sikere van a vásárlók körében. A legújabb termékünknek, ami egy stifolder jellegű másfél méteres nagy szalámi, éppen elnevezést keresünk. Jó név-ötleteket várunk, amit meg is jutalmazunk egy óriás kolbásszal! Az ötletes javaslatokat várom a boltba vagy a Facebook oldalunkra. Tavaly már

7 MáriaInfo december VÁLLALKOZÓK BALATONMÁRIAFÜRDŐN sikerrel szerepeltünk a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon és a februári megméretésre már nagyon készülünk. Jó lenne, ha a helyiek a közönség szavazatokkal támogatnának bennünket. Nemrég elmentünk a dolgozóinkkal a Csabai kolbásztöltő versenyre, ahol sokat tanultunk és új beszerzési forrásokat találtunk. A boltban egyedi hústermékeket és speciális finomságokat is árusítunk, közvetlenül a vágóhidakról vagy termelőktől. A bolt hírét már messze vitték a nyaralók, Pécsről, Pestről kapunk megrendelést a friss füstölt áruinkra. Hogy vált be a Csatorna- parti üzlet? Régóta kacérkodtam a gondolattal, aztán egy kis szerencsével sikerült kibérelni. Két év telt el és látványos változáson ment át, mára megszerették a vásárlóink, hogy ott is egy hasonlóan igényes szép bolt működik. A kishajó a bolt előtt szerintem új színfoltja lett a kikötőnek, a gyerekek kedvenc helye, nem győzzük javítani a kormányát. Látjuk, amint rendszeresen fotózkodnak benne felnőttek, még a külföldiek is. Jövőre a Vasmacska élelmiszerbolt névvel fogjuk kinyitni. Hogyan győzöd még azt is erővel, idővel, azt hogy az üzlet környezetében, az évszakokra és ünnepekre hangolt új dekoráció és arculat készüljön? Ez külön öröm, a dekorálásban és az ajándékkosarak, és ünnepi díszcsomagolások készítésében kiélhetem a kreativitásomat. Megtiszteltetésnek tekintem, ha reprezentációs felkérést kapunk és szép dolgokat kérnek. Tudom, hogy nélküled nincs esemény a faluban, szívesen segítesz, a bálok tombolanyereményei között felismerhetőek a szép ajándékkosaraid. Ha támogatói felkérést kapok, igyekszem eleget tenni... Ha néha eljutok koncertre vagy színházba a környéken, veled biztosan találkozom Nagy színházrajongó vagyok, ez az igazi kikapcsolódás számomra. Képes vagyok autózni munka után akár távolabbra is egy szép élményért. Nemrég a Lord of the Dance (Michael Flatley ír táncos társulata) csodás produkcióját láttam, de megyek Budapestre a BS-be a Csík zenekar koncertére is. Többen összejövünk, a lányokkal megyünk, ha tehetjük. Szeretek itt élni, barátokra leltem, és elmondhatom, hogy gyökeret eresztettem a Balatonon. Szeretem tavat, a tájat. Az évszakváltásait, a változatosságát, a nyári nyüzsgést és téli csendesebb időket egyaránt. Én sosem találom unalmasnak. Örömmel és barátként üdvözölnek a visszatérő nyaralók és helyi vásárlók, ez nagyon jó érzés. Mi pedig számon tartjuk az igényeiket, szokásaikat. Köszönöm a beszélgetést! További sikereket kívánunk nektek, és megyünk drukkolni Fonyódra! Van egy újabb ötletem: tavaly szívesen fogadták a helyiek a hurka-kóstolót a Közösségi Házban. Mi lenne Ha legközelebb egy igazi falusi disznóvágást rendeznénk? Hűha, ez merészen hangzik! Vajon lenne érdeklődés és segítő közreműködő?hm.. /Benczik/ Tájékoztató a évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatos kedvezményekről Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község nyugdíjas lakosságát, hogy a évben befizetett hulladékszállítási díj után, a 60 literes gyűjtőedényzet díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatás igényelhető az önkormány-zattól. Aszociális támogatásra jogosult a legalább 2 éve balatonmáriafürdői állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas, aki a népességnyilvántartás adatai szerint egyedül élő, és életvitelszerűen (ténylegesen) a lakásban lakik, és befizetési csekkel bizonyítja, hogy az éves díjat megfizette és hátraléka nincs, valamint az ingatlanra fizetővendéglátásra vonatkozó engedélye nincs, és a évben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér összegét nem érte el. A szociális támogatásra a fenti feltételek teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, amennyiben a háztartásban élők összes jövedelme nem éri el a mindenkori minimálnyugdíj összegének háromszorosát. (Az önkormányzat rendelet szerint nyugdíjas háztartásnak számít az a háztartás, ahol a népességnyilvántartás adatai szerint maximum két nyugdíjas él.) Amennyiben a kérelmező /kérelmezők egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori minimálnyugdíj összegét nem éri el, az önkormányzat a szemétszállítási díj 100%-ának megfelelő összegű szociális támogatást állapít meg a jogosult nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás részére. A szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet a körjegyzőség szociális ügyintézőjénél kell benyújtani január hónapban, legkésőbb január 31. napjáig. A kérelemhez mellékelni kell az előző évi befizetésekről szóló igazolásokat és a jövedelemigazolást/igazolásokat. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő. A megállapított támogatás kifizetésére legkésőbb február 15. napjáig kerül sor, az önkormányzat házipénztára útján.

8 MáriaInfo december KÖZÖSSÉGI HÁZ A KözHázban történt A Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke, Gádor Dénes úr, a Borakadémia tagja, neves szakértő tartott előadást a borvidék történetéről a Közösségi Házban november 17-én. Mesélt a szőlőtermesztés kezdeteiről a rómaiaktól és a török időktől kezdődően. A természeti és talaj-adottságok, valamit az éghajlat kedvező feltételeket teremt a kiváló szőlőknek. Végezetül a borvidék kiemelkedő termelőinek prémium borait kóstoltuk meg. Igazi szertartásos kóstolásban volt részünk, megtanultuk, mire kell figyelni, melyek a minősítés szempontjai. Az ismertetőre hozottak köznapi forgalmazásban nem hozzáférhetőek, kivételes minőségű borok voltak, Brüsszelben, vagy a francia versenyeken a legnagyobb elismeréseket és díjakat nyerték el. A programban a helyi bortermelő Balla család volt a segítségünkre. A programmal az ismeretbővítés mellett a kulturált borfogyasztás népszerűsítése is célunk volt. Ismerkedünk a világhálóval Az őszi tanfolyam a KözHázban idén már a harmadik volt. A Marcali könyvtár munkatársainak értő kalauzolásával ismerkeda számítógépes alkalmazá- hettek a helyiek sok rejtelmeivel. Természetesen 12 óra nem elég az ismeretek alapos elsajátítására, de felkelti az érdeklődést és az elindulásban segít. Az emagyarország Pontok kiemelt feladata az információs társadalom fejlesztése. Az idei programok már több mint 30 embert indítottak el a digitális írástudatlanság felszámolásában. Az e-közigazgatás igénybevételéről és az Ügyfélkapu használatáról külön előadás volt. Decemberi közérdekű információs programjainkból December 14-én 18 órakor az adózással kapcsolatos jogszabály változásokról. Humpók József adószakértő előadása. December 15-én du 14 órakor Évzáró vidékfejlesztési program a Dél-Balatoni Leader-rel. Tapasztalatok, tanulságok, eredmények. Várunk minden érintettet, pályázókat és partnereket! TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Elérkeztünk az év utolsó hónapjához, a december ismét az ünnep hangulatát idézi. Egyetlen dolog hiányzik csupán, a hó fedte táj az időjósok szerint az idei karácsony is hó nélkül marad. Ha együtt vagyunk szeretteinkkel talán nem is fontos a hó annyira Karácsonykor is gondolhatunk azonban a környezetünkre. A cipős dobozos csomagolási technikát nem csupán a jótékonysági célú, rászorulóknak történő ajándékozásnál alkalmazhatjuk. Már jó egy hónapja megjelentek a boltok polcain a színesebbnél színesebb csomagolóanyagok, masnik, szalagok. Jól gondoljuk meg azonban, hogy szükség van-e minden évben megvenni a drága (környezetvédelmi termékdíjjal megnövelt árú) csomagolóanyagokat, hogy aztán kidobjuk, növelve ezzel a háztartásunkban keletkezett hulladék mennyiségét. Ha módunk van rá hasznosítsuk újra, vegyük elő a tavalyi csomagolóanyagokat, csökkentve ezzel a környezetterhelést. A karácsony idén sem múlhat el karácsonyfa nélkül. A megfelelő fenyőfa kiválasztásánál is gondolhatunk azonban a környezetünkre. Ha csak kisebb fát választunk, akkor lehetőségünk van cserépben venni, amelyet aztán kiültetve szép nagyra növeszthetünk. Ha azonban nagy fát szeretnénk, akkor érdemes meggondolni, hogy kivágassunk-e minden évben egy-egy szép nagy fát vagy esetleg egyszer beruházzunk egy műfenyőre. Ugyan nem olyan az illata, de ugyanolyan szépen fel tudjuk díszíteni, mint egy igazi fenyőt. Ha pedig vége az ünnepeknek, akkor se bánjunk rosszul a fával Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket és környezettudatos, boldog új évet! /Mátrai Eszter/ Beküldendő megfejtés : Természetvédelmi terület Nagykanizsától délre, őslápos vízfelülettel Szerkesztette : Hencs János. A beküldők között ajándékot sorsolunk ki! Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Szomolya Község Önkormányzata 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Tel: 49/526-000, Fax: 49/426-000 Emai: pmhszomolya@t-online.hu 8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben