ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

2 MáriaInfo december HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról A képviselő-testület november 28-án, hétfőn, órakor nyilvános testületi ülést tartott. A képviselő-testület az ÁNTSZ szakmai javaslata alapján nem fogadta el Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos kiegészítő beszámolóját. Atestület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat évi beszámolóját és felhatalmazta a polgármester, hogy a Magyar Vöröskereszttel a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodást aláírja, - a Vasút téri raktárépület telephellyé alakításának költségeit, - az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A képviselő-testület megtárgyalta a Zöldfok Zrt évi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjaira vonatkozó javaslatát, melyről a döntését a későbbiekben hozza meg. A testület a Balatonmáriafürdő Vasút tér komplex közlekedési csomópont bővítési és megújítási projekt megvalósítását támogatja. A képviselő-testület az óvoda épület és a Gróf Széchényi Imre téri önkormányzati épület szolár technikájának telepítési, kiépítési költségeit az Önkormányzat évi költségvetésében Ft összeggel tervezi, mely pályázati kiírás esetén a pályázat önerő alapját is képezheti. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata csatlakozni kíván a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez és felhatalmazta a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Balláné Vajas Éva, balatonkeresztúri lakos számlával igazolt költségeinek (bruttó Ft) a közterület-használati díjba történő beszámítását 6 hónapos (nyári szezonos) időtartamban állapította meg és megbíztaa polgármestert, hogy a nevezett személlyel a közterület-használati szerződést kösse meg. A képviselő-testület hozzájárult a Védőnői Szolgálat Ft, a Közösségi Ház Ft, a Településüzemeltetési Iroda Ft, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Ft jutalomként, egyéb juttatásként történő kifizetéséhez, mely tartalmazza a munkaadói járulékot is. A képviselő-testület Galácz György polgármester évben nyújtott munkáját megköszönte, elismerte és részére Ft + járulékai jutalmat állapított meg. A képviselőtestület megismerte Csopak Község Önkormányzat Polgármesterének átiratát, melyben Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megfogalmazta azon szándékát, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. részvényeit, a Szindikátusi szerződésben meghatározottak szerint számított értéken. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, mint a Balatoni Hajózási Zrt. részvénytulajdonosa a vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bonczek Ágnes, vállalkozó részére, a DDOP-5.1.5/B-11. keretében, Belvízvédelmi intézkedések Balatonmáriafürdőn című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséért, a szerződésnek megfelelően, bruttó forintnak, a évi költségvetés terhére történő kifizetéséről gondoskodjon. A testület a 21/2011.(I.31.) számú határozatával biztosított visszatérítendő támogatás összege tekintetében a Ft megfizetésétől eltekint, azt végleges támogatásként biztosítja a Balaton M. & K. Egyesület részére. A testület a Balatonmáriafürdő, Akácfa u. 90/a. számú ingatlan szennyvízbekötési ügyét megtárgyalta és úgy döntött, hogy: a.) amennyiben a Cserfa utca felől az ingatlan bekötővezetékkel rendelkezik, abban az esetben a tulajdonosnak kell rákötnie a hálózatra, b.) amennyiben az ingatlanra sem az Akácfa u., sem pedig a Cserfa utca felől nem készült el a bekötővezeték, abban az esetben az Önkormányzat vállalja a bekötés költségét, melynek összege Ft + ÁFA. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testület jóváhagyta a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó közbeszerzési szabályzatot, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, valamint módosította az Önkormányzat Közbeszerzési Tervét. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: - a Balatonmáriafürdő zöldterület gondozás és egyéb művi elemek karbantartása 2012 tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. -a Balatonmáriafürdő Önkormányzat közigazgatási területén a közúthálózat hóeltakarítási és síkosság-mentesítési szolgáltatás évre tárgyában indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat (kisebb értékekre vonatkozó) Beszerzési Szabályzata szerint a versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta- a Balatonmáriafürdő Önkormányzat közigazgatási területén intézményi és egyéb önkormányzati épület karbantartási szolgáltatása a évre tárgyában indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkormányzat (kisebb értékekre vonatkozó) Beszerzési Szabályzata szerint a versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A képviselő-testület a 62. életévüket betöltött balatonmáriafürdői állandó lakcímű lakosok részére Ft/fő karácsonyi támogatást állapít meg. A képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat házipénztárából rendeli el kifizetni. A támogatás kifizethető: december 5-től december 31. napjáig. Ahatáridő elmulasztása jogvesztő. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és elfogadta: - az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. távfelügyeleti szolgáltatási díjainak évi áremeléséről szóló tájékoztatóját, és felhatalmazta a polgármestert a évi távfelügyeleti szolgáltatási keretszerződés aláírására, - a Balatoni Hajózási Zrt. hajózási szolgáltatási szerződés-tervezetét és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, - Dr. Dúll Ügyvédi Iroda ajánlatát és felhatalmazta a polgármestert az Önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó általános megbízási szerződés aláírására, - a kizárólagos tulajdonát képező Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatti épület helyiségeinek közösségi célú használatára vonatkozó, az Önkormányzat és a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület közötti megállapodását és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.

3 MáriaInfo december HÍREK, ESEMÉNYEK A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az E.On-nal a lakásfenntartási támogatások természetbeni megállapítása esetére a megállapodást aláírja azzal a kikötéssel, hogy egyedi határozat helyett az Önkormányzat a szolgáltató részére szükséges adatok közlésével biztosítja a rászorultak listáját. A képviselő-testület Szekeres Marianna balatonmáriafürdői lakosnak a Balatonmáriafürdő, Parti u. 11., 12., 13. számú ingatlanok előtti közvilágítás bővítésre vonatkozó kérelmét megismerte és felkérte a polgármestert vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy rövid határidőn belül miként biztosítható a közvilágítás kiépítése ezen a szakaszon. A képviselő-testület megalkotta a sajátos helyzet meghatározásáról szóló, a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeleteket, valamint módosította a helyi adókról szóló rendeletét. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a Településüzemeltetési irodavezető vezetői megbízásáról történő lemondása tárgyalására a nyilvános ülést követően zárt ülést tartott. A képviselő-testület soron következő ülése december 19-én (hétfőn), órai kezdettel lesz, a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozó-termében. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. /Galácz György sk. polgármester/ Vendégek a Regens Wagner Otthonban Zenei örökségünk címmel, a Liszt Ferenc emlékév alkalmából adott nagy sikerű koncertet Krishtop Pavel zongoraművész, a Marcali Zeneiskola elismert tanára. Bándi Margit meghívására az olvasókkal találkozott Vadas Zsuzsa publicista, a Nők Lapja hetilap munkatársa. Színesen és szórakoztatóan mesélt újságírói pályafutásának állomásairól, érdekes riportalanyairól és élményeiről. Felelevenítette a régi időket, amikor Máriáról készült nagyriport és barátságot kötött Margitkával. Fergeteges este A Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör ismét születésnapi bulira hívta a kedves szülőket, régi tagokat a sok-sok támogatót és fellépő társat, barátot egy vidám estére. A repertoárjuk kedvenc darabajaiból összeállított műsorral kedveskedtek a szép számú nézőseregnek. Fellépett minden korosztály a kicsiktől a felnőttekig. Kiállítás az oviban Az ovi decemberi terveiből: December 12. Hétfő, Adventi Karácsony váró koncert A Marcali Városi Zeneiskola növendékeinek előadásában,sasfalvi Gábor tanár úr vezetésével. December 13. kedd Luca napi, búzavetése és a Mária templomban Betlehemes megtekintése a Balatonmáriafürdői - Balatonfenyvesi Egyházközségek meghívására. December 14. szerda Séta és látogatás a Balatonkeresztúri templomban. December 15. Csütörtök Műsorral köszöntjük az időseket. December 16. péntek AVörsi Betlehem megtekintése. December 21. szerda - január 01. között TÉLI SZÜNET December 21. szerda- január 01. vasárnap ÓVODÁNK ZÁRVA. Kedves Mindnyájuknak kívánok békés, áldott karácsonyi ünnepeket! Az újesztendő minden napja sok szeretetben, boldogságban, és jó egészségben teljen, családjuk körében! Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és nagyja nevében: Csillagvirág óvoda /Ujságh Andrea óvodavezető/ Nagy sikerű, jótékonysági bált rendezett az óvoda. Kitűnő hangulatban szórakoztak a szülők és a vendégek. Hirdetések Szakképzett nő gyermek-felügyeletet, idős, beteg hölgy ápolását vállalná. Telefon: Tanárnő, tanulói felkészítést vállal, főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból. Érd.: 06-70/ Gálicz Etelka Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 82. sz. alatti Épületgépészeti boltban a megszokott termékek mellett Ariel mosószer, tisztítószerek és zokni kapható! Várom kedves vásárlóimat!

4 MáriaInfo december KARÁCSONYI TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS Karácsony táján a jótékonysági szervezetek aktivizálják magukat és megpróbálnak a társadalmi szolidaritásra építve támogatásokhoz juttatni a nehéz sorsúakat. Tények és statisztikák: A KSH az elmúlt hónapokban 10,8 százalékos munkanélküliségi rátáról számolt be. A hivatal adatai szerint foglalkoztatottak száma jelenleg mintegy 3 millió 863 ezer fő, míg a regisztrált munkanélküliek száma 468 ezer. (Azért csak ennyi, mert tömegek estek ki a rendszerből, a szociális háló lukain.) Jelenlegi ellátó rendszerben családonként csak egy fő jogosult napi négy órában közfoglalkoztatottként dolgozni kb Ft ért, három hónapig, már ahol biztosítani tudják a foglalkoztatást. És utána? Ha éhező gyerekekről van szó, nem kell rögtön a harmadik világ országaira gondolni. Magyarországon a népesség 12-13%-a, a gyerekek mintegy ötöde számít szegénynek. A EU-s szegénységi küszöb alapján megállapított adatból következik, hogy Magyarországon ma 380 ezer gyermek él szegénységben, 130 ezren alultápláltak, 20 ezer gyermek pedig éhezik! Néhány személyes mondat a végére: Idézem a drága öregapámat, aki apám korai halála után a férfi minta volt a családunkban. Akinek a támogatása nélkül nem tanulhattam volna. Anagyapám azt mondta: Olyan szegény még sohasem voltam, hogy adni ne tudtam volna. Mert ha nekem kettő van, egyet oda tudok adni. És ha csak egy van, azt el lehet felezni HOL ÉS KINEK? A különféle egyházak segítő szolgálatai, a Magyar Vöröskereszt és a gyermekek élelmezését, beteg gyermekeket támogató és évek óta megbízhatóan, ellenőrzötten működő segítők oda juttatják az adományainkat, ahova szánjuk, ezekben bizalmunk lehet. Ilyenek többek között: Karitasz, a katolikus egyház segítő szolgálata. Nemrégiben a Marcali Karitasz munkatársa, Jáki Zoltánné a Szent Erzsébet rózsája díjat vehette át kiemelkedő szolgálatáért óta az egész egyházmegye rászorulóinak segítését látja el önkéntesként. Tevékenységének eredményeként új karitászcsoportok alakultak és bekapcsolódtak az országos programokba. Hitvallása, hogy akkor kell segíteni, amikor a legnagyobb a szükség. Gyermekétkeztetési Alapítvány Adószám: Bankszámla szám: Információ: Telefon: Egy telefonnal is segíthet! hello holnap-adományvonal A 1788-as szám hívásával bárki 100 forintot tud adományozni. A T-Com a teljes adományozott összeg átutalásával, nyújt támogatás a direkt segítő szervezeteknek. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szerteágazó aktív jószolgálati tevékenységet folytat. Árvaotthonokat, bajbajutott családok részére átmeneti szállásokat értelmi sérülteket és fogyatékkal élőket ellátó otthonokat, nappali foglalkoztatókat működtet szerte az országban. Időseket és hajléktalanokat gondoznak,ingyenkonyhákat működtetnek. Ha nekik adományoz, biztosan jó helye lesz. Legközelebb: 8700 Marcali, Táncsics u szám alatt fogadják közvetlenül az adományokat. A Marcali szolgálat a fogyatékkal élő fiatalok számara tart fenn nappali ellátást, gondozást biztosító otthont fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára. A intézmény Weboldaláról: Célunk, hogy segítő munkánkkal, a fogyatékkal élők életminőségét javítsuk, esélyegyenlőségüket növeljük. Valljuk, hogy mindezt megvalósítani - a szakmai tudás mellett - csak szeretettel lehet. ROMÁNIA FELÉ FÉLÚTON.. A múlt héten átutazóban volt településünkön a Nordhauseni St. Jakob Haus- Diakonie Altenheim delegációja Frank Gerstenberger vezetésével. Azt tudjuk, honnan jönnek, de pontosan hova is tartanak? A nordhauseni St. Jakob Otthon már 13 évre visszatekintő partnerkapcsolata van a romániai Altenheim und Kinderheim in Mediasch nevű otthonnal, ahol 52 felnőtt és 36 gyerek lakik. (Mediasch Medgyes megyei jogú város Szeben megyében Segesvártól 39 kmre.fekszik.) Miért pont ezzel kérdezheti teljes joggal. Az okok már történelmiek. Kb. 500 évvel ezelőtt nagyobb számban települtek Erdélybe németek. Az egy kerületben élő német ajkú lakosság több szálon is tartja a kapcsolatot az anyaországbeli hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel. A delegáció útja is része ennek a kapcsolatrendszernek. Mindkét otthon az evangélikus egyházon belül működik, így találtunk egymásra. A nyolc főből álló küldöttség 4 mikrobusszal érkezett. Ennyi autóba fért el ugyanis az a mennyiségű ajándék, amit a nordhauseniek és a környékbeliek gyűjtöttek össze. Önök gyűjtik a különböző adományokat Igen, de a magánszemélyek, egyesületek, különböző intézmények állítják össze és hozzák el hozzánk az ajándék csomagokat. Szépen becsomagolva és felcímkézve. A dobozok apróbb karácsonyi ajándékokat, játékokat, édességeket, ceruzákat, színeseket, néha tisztálkodó szereket, tartós élelmiszereket rejtenek. Egy felirat jelzi a tetején, kinek szánják. Tehát mi pontosan nem is tudjuk, melyik dobozban mi van. Már októberben kiplakátoljuk a városban a cipős doboz akciót, így áll össze november közepére a szállítmány. Kik juttatják el a címzettekhez? November vége felé indul útnak a küldöttség. A távolság sem csekély, kb km oda és természetesen ugyanannyi visszafelé is, amit váltott sofőrökkel teszünk meg. Kik a társaim? Egy teljesen önkéntes alapon szerveződött csoport, akik között az idén van üzletember, rendőr-parancsnok, karmester, szuperintendáns, virágárus és mosodai dolgozó. Az üzemanyagot és az autókat a St Jakob Otthon biztosítja. Az útközbeni ellátásról mindenki önmaga gondoskodik.

5 MáriaInfo december KARÁCSONYI TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS Ki koordinálja, hogy kik kapják a csomagokat? A mediaschi otthon főnöke szervezi, hogy milyen intézményekbe menjünk. Ugyanis az ottani otthon több iskolával, óvodával is tartja a kapcsolatot. Kérem, mondja el az olvasóknak, honnan van a kapcsolat Balatonmáriafürdő és a St Jakob Otthon között! Balatonmáriafürdő delegációja 2007-ben tett látogatást a tőlünk nem messze található Aulebenbe. A városunkban éppen arra a hétvégére esett a Roland-ünnep. Ekkor hívtuk meg a küldöttséget a felvonulásra és az otthonba. Itt került szóba a küldetésünk. Mivel nagy távolságról van szó, szívesen térünk be Önökhöz megpihenni. Egyik évben sem mulasztjuk el, hogy az Önök csodálatos tavát megnézzük. Bár többnyire hideg van, de a látvány így is nagyon szép! Köszönjük szépen az önkormányzatnak és a segítő önkénteseknek a vendéglátást! Mi pedig balesetmentes, közlekedést kívánunk Önöknek az út további részére! /Greffer Józsefné/ Idén is gyűjti a ruha adományokat Papp Jánosné balatonkeresztúri lakos. H ívható telefonok: 06/ vagy 06/ A környékbeli rászorulóknak viszi el, és osztja ki közvetlenül. MENNYI SZERETET FÉR EGY CIPŐSDOBOZBA? A Baptista Szeretetszolgálat 2011-ben nyolcadik alkalommal indítja el Cipősdoboz kampányát. Tavaly kisgyerek örülhetett az ajándékcsomagnak. Balatonmáriafürdőn december 1- től december 16-ig a Közösségi Ház összegyűjti az ajándékokat és a dobozokat eljuttatja a szervezőkhöz. Csatlakozzon ön is, mert adni öröm! Mit várunk? Kislányoknak: babák, játékok, matrica, kifestő, sál-sapka, meleg zokni, titkos napló, emlékkönyv, mesekönyv, illatos tusfürdő, testápoló és sampon, gyümölcstea, színes harisnya Fiúknak: Pendrive, pénztárca, írószer, kisautó, mesekönyv, autós magazin, kártya, fogkefe-fogkrém, édességek, divatos sapka és más, aminek örülni lehet! Nem várunk: romlandó és törékeny dolgokat, használt és megviselt ruhadarabokat. Fontos: kérjük, a dobozokat ne zárja le! Köszönjük. Várjuk a dobozokat, és a belevaló ajándékokat az Adventi délutánon (Várkapu udvar) valamint az alábbi átvevő helyeken: Közösségi Ház, Várkapu Abc, Matyi papírbolt BOB hírek Jótékonysági koncert A Balaton Old Boys Kulturális Egyesület szervezésében Adventi műsort adott a Regens Wagner otthon kávézójában a BOB zenekar és a Balatonkeresztúri német dalkör. A műsort az otthon lakói szeretettel fogadták és velünk együtt jól érezték magukat. A műsort sok- sok tapssal köszönték meg. A zenekar legutóbb december 3 - án Balatongyörökön lépett fel az "Adventi Forgatag"- on, és természetesen énekelnek és zenélnek a vár udvarban rendezendő Adventi programban is. /Nemes János/ Meghívó Szeretettel várjuk december 11-én 14 órakor az ünnepi szentmisére és koncertre a Nefelejcs utcai templomba! Fellépnek a balatonfenyvesi óvodások Balatonkeresztúri Férfiak Éneklő Csoportja Bárdos Lajos Női kar December 15-én, csütörtökön órakor IDŐSEK KARÁCSONYA lesz a Regens Wagner Otthon és Vendégház különtermében. A vendégeket köszöntik: Galácz György polgármester, Vajna Katalin intézményvezető és Vaslabán Csaba plébános. Az ünnepi műsor közreműködői: Regens Wagner Ház lakói Csillagvirág óvoda kisgyermekei Ősz Idő nyugdíjas klub Bárdos Lajos Női Kar Marcali Zeneiskola növendékei

6 MáriaInfo december Vári Zsuzsi 20 éve Balatonmáriafürdőn VÁLLALKOZÓK BALATONMÁRIAFÜRDŐN Kedves Zsuzsi! Kérlek, mesélj a kezdetekről! Honnét indultál és mi hozott a Balatonra? A férjem hozott a Balatonra. Egri lány vagyok, a családom ma is Egerben él, Zsolt is ott tanult. Két középiskolát is elvégeztem, és a második tanév végén megnyertem az országos tanulmányi versenyt és a fődíj a szakmunkás bizonyítvány volt. Szeretem és szerettem is a szakmámat. Az iskolámra a mai napig büszke vagyok, és nagyon sok szép emlék köt hozzá. Kétévente részt veszek az öregdiák találkozókon, így nem szakadtam el volt tanáraimtól, sem. Megható érzés úgy belépni az iskola aulájába, hogy tudom, a nevem ott szerepel sok-sok éve a dicsőségtáblán. Hogyan kezdődött az itteni életetek? Diákszerelemnek indult és házasságkötésünk után rövid pesti kitérőt követően költöztünk ide ben jött a rendszerváltás. Változott a világ és mi lépéskényszert éreztünk. Részt akartunk venni a változásokban. Miért éppen élelmiszerboltot nyitottatok? Akkoriban, Pesten virágoztak az ún. Nonstop üzletek, úgy gondoltuk, hogy erre a Balatonon is volna igény, és ezért mertünk belevágni egy bérletbe. Mivel Máriafürdőn volt helyismeretünk és szerettük is, így Falatka ABC néven itt nyitottuk meg első boltunkat, éppen 20 éve, 1991-ben. Hamarosan a továbblépésben gondolkodtunk. Amint elkezdődött az üzletközpont építkezése, éltünk a lehetőséggel. Ezt, azóta sem bántuk meg, csak sajnos az alapterület behatárolt, mára naponta érezzük a hely szűkösségét. Az üzlet belül többször változott, próbáljuk szépíteni, nevet is váltott és mindig alakul. Mit gondolsz, mi a sikered titka, mi az üzlet vezetésében a filozófiád? Számomra mindenben az emberi kapcsolatok a fontosak. A vásárló érezze, hogy valóban érte dolgozunk, kiszolgáljuk, nálunk a vevő a király. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a dolgozók hogyan viszonyulnak a belépőkhöz, udvariasak, közvetlenek legyenek és nem bizalmaskodóak. A köszönés és a mosoly is elengedhetetlen. A boltban sok minden van, a választék szemmel láthatóan nagyon széles. A boltunk a CBA magyar üzletlánc tagja, az akciós termékek elérhetőek nálunk is, ez segít abban, hogy a vevőink az alapvető élelmiszerekett megfizethető áron beszerezhessék. A franchise-on kívüli termékkörben azonban igényes kínálatra törekszem. Elengedhetetlen a friss áruk nagy választéka. Mi 20 fajta kenyeret és 60 féle felvágottat tartunk folyamatosan készleten, napi többszöri beszállítással. Azt gondolom, egy kis boltnak nem feladata a tömegigény kielégítése, nem akarunk a multikkal versenyezni. Ha lehet, próbálok kézműves terméket, szezonális, egyedi élelmiszereket beszerezni. ilyen például a Stühmer marcipán édesség, dísztök, hordós káposzta. Mivel Egri vagyok az igényes bor forgalmazását szívügyemnek érzem. De ebben a szellemben vezetjük a húsboltot is. A húsbolt és a kikötőbeli üzlet lett a bővítés útja? Az előző tulajdonos megkeresésére vásároltuk meg a húsboltot. Zsolt is teljes vállszelességgel beszállt egy ideje a kereskedelembe és jó partnerre és kiváló munkatársa találtunk a hentes kolléga személyében, aki szintén elkötelezett a szakmájában. Így születtek a saját kolbászaink, amiknek nagy sikere van a vásárlók körében. A legújabb termékünknek, ami egy stifolder jellegű másfél méteres nagy szalámi, éppen elnevezést keresünk. Jó név-ötleteket várunk, amit meg is jutalmazunk egy óriás kolbásszal! Az ötletes javaslatokat várom a boltba vagy a Facebook oldalunkra. Tavaly már

7 MáriaInfo december VÁLLALKOZÓK BALATONMÁRIAFÜRDŐN sikerrel szerepeltünk a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon és a februári megméretésre már nagyon készülünk. Jó lenne, ha a helyiek a közönség szavazatokkal támogatnának bennünket. Nemrég elmentünk a dolgozóinkkal a Csabai kolbásztöltő versenyre, ahol sokat tanultunk és új beszerzési forrásokat találtunk. A boltban egyedi hústermékeket és speciális finomságokat is árusítunk, közvetlenül a vágóhidakról vagy termelőktől. A bolt hírét már messze vitték a nyaralók, Pécsről, Pestről kapunk megrendelést a friss füstölt áruinkra. Hogy vált be a Csatorna- parti üzlet? Régóta kacérkodtam a gondolattal, aztán egy kis szerencsével sikerült kibérelni. Két év telt el és látványos változáson ment át, mára megszerették a vásárlóink, hogy ott is egy hasonlóan igényes szép bolt működik. A kishajó a bolt előtt szerintem új színfoltja lett a kikötőnek, a gyerekek kedvenc helye, nem győzzük javítani a kormányát. Látjuk, amint rendszeresen fotózkodnak benne felnőttek, még a külföldiek is. Jövőre a Vasmacska élelmiszerbolt névvel fogjuk kinyitni. Hogyan győzöd még azt is erővel, idővel, azt hogy az üzlet környezetében, az évszakokra és ünnepekre hangolt új dekoráció és arculat készüljön? Ez külön öröm, a dekorálásban és az ajándékkosarak, és ünnepi díszcsomagolások készítésében kiélhetem a kreativitásomat. Megtiszteltetésnek tekintem, ha reprezentációs felkérést kapunk és szép dolgokat kérnek. Tudom, hogy nélküled nincs esemény a faluban, szívesen segítesz, a bálok tombolanyereményei között felismerhetőek a szép ajándékkosaraid. Ha támogatói felkérést kapok, igyekszem eleget tenni... Ha néha eljutok koncertre vagy színházba a környéken, veled biztosan találkozom Nagy színházrajongó vagyok, ez az igazi kikapcsolódás számomra. Képes vagyok autózni munka után akár távolabbra is egy szép élményért. Nemrég a Lord of the Dance (Michael Flatley ír táncos társulata) csodás produkcióját láttam, de megyek Budapestre a BS-be a Csík zenekar koncertére is. Többen összejövünk, a lányokkal megyünk, ha tehetjük. Szeretek itt élni, barátokra leltem, és elmondhatom, hogy gyökeret eresztettem a Balatonon. Szeretem tavat, a tájat. Az évszakváltásait, a változatosságát, a nyári nyüzsgést és téli csendesebb időket egyaránt. Én sosem találom unalmasnak. Örömmel és barátként üdvözölnek a visszatérő nyaralók és helyi vásárlók, ez nagyon jó érzés. Mi pedig számon tartjuk az igényeiket, szokásaikat. Köszönöm a beszélgetést! További sikereket kívánunk nektek, és megyünk drukkolni Fonyódra! Van egy újabb ötletem: tavaly szívesen fogadták a helyiek a hurka-kóstolót a Közösségi Házban. Mi lenne Ha legközelebb egy igazi falusi disznóvágást rendeznénk? Hűha, ez merészen hangzik! Vajon lenne érdeklődés és segítő közreműködő?hm.. /Benczik/ Tájékoztató a évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatos kedvezményekről Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község nyugdíjas lakosságát, hogy a évben befizetett hulladékszállítási díj után, a 60 literes gyűjtőedényzet díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatás igényelhető az önkormány-zattól. Aszociális támogatásra jogosult a legalább 2 éve balatonmáriafürdői állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas, aki a népességnyilvántartás adatai szerint egyedül élő, és életvitelszerűen (ténylegesen) a lakásban lakik, és befizetési csekkel bizonyítja, hogy az éves díjat megfizette és hátraléka nincs, valamint az ingatlanra fizetővendéglátásra vonatkozó engedélye nincs, és a évben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér összegét nem érte el. A szociális támogatásra a fenti feltételek teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, amennyiben a háztartásban élők összes jövedelme nem éri el a mindenkori minimálnyugdíj összegének háromszorosát. (Az önkormányzat rendelet szerint nyugdíjas háztartásnak számít az a háztartás, ahol a népességnyilvántartás adatai szerint maximum két nyugdíjas él.) Amennyiben a kérelmező /kérelmezők egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori minimálnyugdíj összegét nem éri el, az önkormányzat a szemétszállítási díj 100%-ának megfelelő összegű szociális támogatást állapít meg a jogosult nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás részére. A szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet a körjegyzőség szociális ügyintézőjénél kell benyújtani január hónapban, legkésőbb január 31. napjáig. A kérelemhez mellékelni kell az előző évi befizetésekről szóló igazolásokat és a jövedelemigazolást/igazolásokat. Afenti határidő elmulasztása jogvesztő. A megállapított támogatás kifizetésére legkésőbb február 15. napjáig kerül sor, az önkormányzat házipénztára útján.

8 MáriaInfo december KÖZÖSSÉGI HÁZ A KözHázban történt A Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke, Gádor Dénes úr, a Borakadémia tagja, neves szakértő tartott előadást a borvidék történetéről a Közösségi Házban november 17-én. Mesélt a szőlőtermesztés kezdeteiről a rómaiaktól és a török időktől kezdődően. A természeti és talaj-adottságok, valamit az éghajlat kedvező feltételeket teremt a kiváló szőlőknek. Végezetül a borvidék kiemelkedő termelőinek prémium borait kóstoltuk meg. Igazi szertartásos kóstolásban volt részünk, megtanultuk, mire kell figyelni, melyek a minősítés szempontjai. Az ismertetőre hozottak köznapi forgalmazásban nem hozzáférhetőek, kivételes minőségű borok voltak, Brüsszelben, vagy a francia versenyeken a legnagyobb elismeréseket és díjakat nyerték el. A programban a helyi bortermelő Balla család volt a segítségünkre. A programmal az ismeretbővítés mellett a kulturált borfogyasztás népszerűsítése is célunk volt. Ismerkedünk a világhálóval Az őszi tanfolyam a KözHázban idén már a harmadik volt. A Marcali könyvtár munkatársainak értő kalauzolásával ismerkeda számítógépes alkalmazá- hettek a helyiek sok rejtelmeivel. Természetesen 12 óra nem elég az ismeretek alapos elsajátítására, de felkelti az érdeklődést és az elindulásban segít. Az emagyarország Pontok kiemelt feladata az információs társadalom fejlesztése. Az idei programok már több mint 30 embert indítottak el a digitális írástudatlanság felszámolásában. Az e-közigazgatás igénybevételéről és az Ügyfélkapu használatáról külön előadás volt. Decemberi közérdekű információs programjainkból December 14-én 18 órakor az adózással kapcsolatos jogszabály változásokról. Humpók József adószakértő előadása. December 15-én du 14 órakor Évzáró vidékfejlesztési program a Dél-Balatoni Leader-rel. Tapasztalatok, tanulságok, eredmények. Várunk minden érintettet, pályázókat és partnereket! TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Elérkeztünk az év utolsó hónapjához, a december ismét az ünnep hangulatát idézi. Egyetlen dolog hiányzik csupán, a hó fedte táj az időjósok szerint az idei karácsony is hó nélkül marad. Ha együtt vagyunk szeretteinkkel talán nem is fontos a hó annyira Karácsonykor is gondolhatunk azonban a környezetünkre. A cipős dobozos csomagolási technikát nem csupán a jótékonysági célú, rászorulóknak történő ajándékozásnál alkalmazhatjuk. Már jó egy hónapja megjelentek a boltok polcain a színesebbnél színesebb csomagolóanyagok, masnik, szalagok. Jól gondoljuk meg azonban, hogy szükség van-e minden évben megvenni a drága (környezetvédelmi termékdíjjal megnövelt árú) csomagolóanyagokat, hogy aztán kidobjuk, növelve ezzel a háztartásunkban keletkezett hulladék mennyiségét. Ha módunk van rá hasznosítsuk újra, vegyük elő a tavalyi csomagolóanyagokat, csökkentve ezzel a környezetterhelést. A karácsony idén sem múlhat el karácsonyfa nélkül. A megfelelő fenyőfa kiválasztásánál is gondolhatunk azonban a környezetünkre. Ha csak kisebb fát választunk, akkor lehetőségünk van cserépben venni, amelyet aztán kiültetve szép nagyra növeszthetünk. Ha azonban nagy fát szeretnénk, akkor érdemes meggondolni, hogy kivágassunk-e minden évben egy-egy szép nagy fát vagy esetleg egyszer beruházzunk egy műfenyőre. Ugyan nem olyan az illata, de ugyanolyan szépen fel tudjuk díszíteni, mint egy igazi fenyőt. Ha pedig vége az ünnepeknek, akkor se bánjunk rosszul a fával Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket és környezettudatos, boldog új évet! /Mátrai Eszter/ Beküldendő megfejtés : Természetvédelmi terület Nagykanizsától délre, őslápos vízfelülettel Szerkesztette : Hencs János. A beküldők között ajándékot sorsolunk ki! Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán

Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán XXV. évfolyam 1. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. január Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán Hadak előtt, hadak után A 12-es Tolnai

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Szilveszteri futás 2013.

Szilveszteri futás 2013. III. évfolyam 1. szám 2014. január 16. A dombóvári járás közéleti, kulturális és információs lapja Az óév utolsó napján a 90-es évektől Dombóvár kiemelkedő programja a szilveszteri futás. Az előző évekhez

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben