JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete április 17-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről."

Átírás

1 PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete április 17-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pápakovácsi Fő utca 19. Jelen vannak: Burghardt Ferenc polgármester Vilman Csaba alpolgármester Englertné Baranyai Krisztina képviselő Lencse Zsolt képviselő Lőwinger Zsolt képviselő (5 fő) Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a képviselőknek a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: Napirend: 1.) Pályázatokról döntés 2.) Vegyes ügyek Napirend tárgyalása: 1. Pályázatokról döntés a.) Napelem, napkollektor és biomassza (pellet) rendszer kialakítása a Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvodában Előadó: Vilman Csaba alpolgármester Burghardt Ferenc polgármester: Szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a képviselőket, hogy előzetes értesülések alapján a nemzetiségi óvodák is állami fenntartásba kerülnek, de a működési költségek maradnak az önkormányzatoknál. Így a fűtéskorszerűsítés mindenképpen indokolt, hisz ezzel jelentős megtakarítás érhető el a rezsiköltségeknél.

2 Vilman Csaba alpolgármester : Szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a képviselőket a már korábban tárgyalt az óvodában fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázatról. A pályázati anyagot, a Plexpert Kft (Miskolc Arany János tér 1) által elkészített árajánlatot a testület tagjai részére papíralapon kiosztotta. A beruházás költsége bruttó Ft. A kiírt pályázat még nincs érvényben, igy a benyújtásról csak előzetes döntés szükséges. Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Kiszámolható-e a pályázat alapján, hogy mennyit spórolhatunk energiaköltségen a beruházás megvalósításával? Vilman Csaba alpolgármester: Igen, a pályázat része a számítási anyag. (Eddigi energiafogyasztás beruházás utáni energiafogyasztás). Lencse Zsolt képviselő: Véleménye szerint az eddig ismert adatok alapján az iskola épületnél is foglalkozni kellene a pályázattal. Másik kérése, hogy az Attya pusztai csatornahálózat kiépítésre kerüljön. Figyelni kell a pályázati kiírásokat, a szennyvízelvezetés megoldása rendkívül sürgős lenne a területen. Akár anyagi hozzájárulást is vállalna. Az Idősek Otthona már a Kormányhivatalhoz tartozik, fel kell venni a kapcsolatot, hisz az intézetnél jelentős mennyiségű szennyvíz keletkezik, véleménye szerint a saját rendszerük működése nem megfelelő. Vilman Csaba alpolgármester: Az iskola fűtéskorszerűsítése esetén már közbeszerzés alá esik a beruházás, ami a megvalósítás időtartamát nagyon kitolná. Véleménye szerint most csak az óvodával foglalkozzanak. Burghardt Ferenc polgármester: A csatornahálózat bővítésére vonatkozóan érdeklődni fog, próbálnak megoldást találni. Ezt követően kérte a képviselőket, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítésére vonatkozó árajánlatot elfogadják, illetve a kiírt pályázat alapján támogatják a benyújtást, kérdésben szavazzanak. A képviselők támogatták a pályázatot. Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2012. (IV.17.) KT határozat Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda a napelem, napkollektor és biomassza (pellet) rendszer kialakítására a Plexpert Kft (Miskolc Arany János tér 1.) által benyújtott árajánlatot a pályázat alapjaként elfogadja. A pályázati kiírás megjelenésekor a pályázatot benyújtja, a 15 %-os önrészt vállalja. A évi költségvetési rendelet módosítására a fenti célra történő átcsoportosítás miatt a pályázati kiírás megjelenésekor kerül sor. Felhatalmazza a képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a pályázati kiírást kísérje figyelemmel.

3 b.) Pályázat Mesevár Óvodához Előadó: Vilman Csaba alpolgármester Vilman Csaba alpolgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a képviselőkkel a Generali Biztonságért Alapítvány pályázati kiírását. A diákés szabadidősport támogatására. A pályázat témája: Diák- és szabadidősport az intézményben. Az összeget sportlétesítmények biztonságosabbá tételéhez is fel lehet használni, ennek keretében az udvari játékokhoz gumialátétekre szeretnének pályázni. Elnyerhető maximum összeg Ft. Jelenleg a kiírásban nincs önrész meghatározva, de a korábbi években 25 % önrészt kellett biztosítani. A pályázatot április 23-ig kell benyújtani. A nyertes pályázatokat június 1-én teszik közzé. Kéri a képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását, illetve az önrész biztosítását. Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 17/2012. (IV.17.) KT határozat Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mesevár Óvoda vezetője Generali Biztonságért Alapítványhoz pályázatot nyújtson be Diák és szabadidő sport az intézményben témában, az udvari játékokhoz gumialátét vásárlására. Az önkormányzat az intézmény részére a pályázathoz szükséges önrészt sikeres pályázat esetén vállalja. A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon és annak eredményéről a képviselőtestületet tájékoztassa. Határidő: április 23. Felelős: óvodavezető 2.) Vegyes ügyek a.) Háromhatár Kulturális és Sportegyesület támogatás iránti kérelme Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a képviselőkkel a Kup Fő u 90. alatti székhelyű Háromhatár Kulturális és Sportegyesület támogatás iránti kérelmét. A támogatásért cserébe a falusi rendezvényeken kulturális műsort, kézműves foglalkozást ajánl cserébe. Javasolja támogatásukat, valamint a falunapra igényeljenek kézműves foglalkozást. Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Ft támogatást javasol. A képviselők a javaslattal egyetértettek.

4 Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2012. (IV.17.) KT határozat Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a Háromhatár Kulturális és Sportegyesület (8595 Kup Fő utca 90.) részére 2012.évben Ft támogatást biztosít, cserébe a Falunapon ( ) kézműves foglalkozás tartását igényli. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa, a megállapodást a pénzeszköz átadásáról kösse meg. A támogatás kiutalására a megállapodás aláírását követően kerül sor. Határidő: április 30. (megállapodás aláírása) Felelős: polgármester b.) Ravatalozó hűtőkoporsójának használata Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy a Wágner és Társa Temetkezési Vállalkozás szeretné szükség esetén nem a településhez tartozó elhunytat érintő a ravatalozóban lévő hűtőkoporsót igénybe venni, ajánlata napi 1700 Ft bérleti díj fizetése ellenében. Természetesen a használat esetén előzetes bejelentést kérünk, hisz amennyiben a településen elhunyt van, előnyt élvez. Kérte a véleményeket. Lencse Zsolt képviselő: Javaslata, hogy napi legalább 2000 ft bérleti díjat kérjenek. Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket a szavazásra a bérbeadásról napi 2000 Ft bérleti díjért. Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 19/2012. (IV.17.) KT határozat Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a Wágner és Társa Temetkezési Vállalkozás részére a ravatalozóban lévő hűtőkoporsó használatát engedélyezi napi 2000 Ft bérleti díjért, határozatlan időre.. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a vállalkozás vezetőjével a megállapodást megkösse és aláírja. A megállapodás tartalmazza azon kikötést, hogy igénybevétel esetén előzetes bejelentést köteles tenni a vállalkozás az önkormányzat felé, ezzel egyeztetve, hogy az adott időpontban igénybe vehető-e a hütőkoporsó. A használatról a bejelentés alapján az önkormányzat nyilvántartást vezet, a bérleti díj fizetése havonta utólag a nyilvántartás alapján történik. A megállapodás határozatlan időre szól, mindkét fél jogosult a megállapodás felbontására, 15 napos határidővel. Amennyiben a vállalkozó a bejelentési kötelezettséget előzetesen elmulasztja, az önkormányzat azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést.

5 A vállalkozó az általa okozott károkért anyagi felelősséget vállal. A használat során kikötés, hogy az elhunytat szállító jármű a járólappal burkolt részre nem hajthat be, a füves területen köteles parkolni. Felelős: polgármester c.) Tájékoztatók Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Németországi Tannheimi meghívás július 26-tól augusztus 3-ig tartó ünnepségre szól. Erdélyben június 29-július 7-e között kerül sor a rendezvényre, ezen idő alatt várják a testület tagjait. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a nyugdijasklub évadzáró összejövetele megtörtént, május 19-én Esztergom-Visegrád kirándulást terveznek. Nyáron szünetet tartanak, ősszel folytatódnak a klubfoglalkozások. Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános ülését órakor bezárta. k.m.f. Burghardt Ferenc polgármester Kissné Sz. Mária körjegyző Vilman Csaba alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.április 21-én 19.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.április 21-én 19.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám: 7-7 /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.április 21-én 19.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

9 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 2/2015. (II. 12.)

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 11/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-2/2013. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 55-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben