Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből"

Átírás

1 Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből Budapest, Készítette: Garaba Attila Aon Risk Solutions Aon Global Risk Consulting Kockázatkezelési gyakorlat az iparban DUIHK Német - Magyar Gazdaság Háza

2 Mottó: Tudatos kockázatmenedzsment Nemzetközi kutatása eredménye: Aon and Wharton observed that a direct correlation between higher risk maturity and improved stock price performance coincided with lower stock price volatility. Working with annual financial results from close to 300 publicly traded companies around the world; our research has found a continued correlation between higher risk maturity and improved operational financial performance, profitability and organizational resiliency. Hazai felmérés eredménye 120 vállalatvezető értékelése szerint szoros összefüggés van a kockázatkezelés fejlettsége és pénzügyi eredményesség között. 2

3 Tartalom Az előadás mottója Aon bemutatkozás Kockázatkezelés folyamata Kockázatmenedzsment helyzete, értékelés Szerződéses felelősség Vagyon- vagy felelősségbiztosítás? Felelősségbiztosítási módozatok Tanácsadói szolgáltatások 3

4 Aon Corporation Az Aon Corporation a világ vezető kockázatkezelési és biztosítási tanácsadó cége. A londoni székhelyű Aon a világon: a legnagyobb biztosítási tanácsadó, a legnagyobb viszontbiztosítási alkuszcég, a legnagyobb captive tanácsadó. 4

5 Aon Magyarország Kft óta a magyar piacon Saját tőke: 665,4 MFt Bevétel (nettó) 2014: 1,3 Mrd Ft. Elhelyezett biztosítási díj 2014: több mint 12 Mrd Ft. Ügyfelek száma: több mint 1100 Létszám: 108 fő Tevékenységeink biztosítási tanácsadás, konzultáció, testreszabott biztosítási programok kidolgozása, életbe léptetése, biztosítási pályázatok előkészítése, lebonyolítása, értékelése, kockázatfelmérés, mérnöki szemlék, mérnöki szolgáltatások, kockázatkezelés, teljes körű kárrendezési ügyintézés, adminisztráció, oktatás. 5

6 Kockázatkezelés értelmezése A kockázat egy definíciója szerint olyan eshetőség, amikor tevékenységünk (döntésünk) tényleges eredménye eltér a tervezettől. A vállalatok vezetősége előtt álló mindennapi feladatok: a vagyon és a jövedelem megőrzése, a környezeti károsodások megelőzése, az üzlet folytonosságának fenntartása, az alkalmazottak egészsége és biztonsága, a rosszindulatú propaganda csökkentése, a részvényesek és érdekeltségeik védelme, a bírságok elkerülése. Kockázatkezelés célja a vagyon és a jövedelemtermelő képesség megőrzése, kockázati tényezők hatásának csökkentése, kiszámítható, tervezhető üzletmenet biztosítása. 6

7 Az Aon célja: Hozzáadott érték teremtés Az Aon ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai kapcsán azt szeretné, ha a kockázatkezelési feladatokhoz hatékony segítséget tudna nyújtani, közreműködésével a vállalat költségmegtakarítást (optimális költségszintet) érhetne el, valamint adminisztratív szolgáltatásokkal tehermentesítené az ügyfelet, hogy az ügyfél a tényleges tevékenységére tudjon koncentrálni. 7

8 ISO Kockázatkezelési rendszer Cél Szervezet, keretrendszer Folyamat A kockázatkezelési rendszer a cél, a szervezet és a folyamatok szisztematikusan és logikusan felépített rendszere. 8

9 A kockázatkezelés folyamata Kockázatok azonosítása, csoportosítása Kockázatelemzés Bekövetkezés valószínűsége Kár nagysága Következmények (késedelem, pénzügyi hatások) Kockázatok kiértékelése (szükséges-e további intézkedés) Kockázatcsökkentési intézkedési tervek (csökkentés, áthárítás, megtartás) Monitoring, felülvizsgálat 9

10 Kockázatok besorolása Piacváltozás, Intellektuális tulajdon elvesztése Hibás eljárások, nem megfelelő kommunikáció Hibás tervezés, túl szigorú felelősségvállalás Kulcsember elvesztése Szervezeti Folyamatok és eszközök Stratégiai Emberi tényezők Piaci Rossz partner/helyszínválasztás, Természeti Gazdasági Társadalmi Politikai Extrém időjárás Vihar, havazás Árfolyam változás, infláció Törvények, jogszabályok diszkriminatív megváltoztatása Bűntény, zűrzavar, elzárás Belső tényezők Külső tényezők 10

11 Súlyosság Kockázatkezelési módok Áthárítás Elkerülés Megtartás Csökkentés Valószínűség 11

12 Megfelelőség (Compliance) 12

13 Megfelelőség (Compliance) A minősítések során alapvetően a folyamatokat vizsgálják. A legfőbb kérdések: Mi történik akkor, ha Kockázatkezelésnél: Mi történik akkor, ha nem. pl. nem működik nem érkezik meg nem olyan minőségű, stb. 13

14 Kockázatkezelés Magyarországon Az Aon mint piacvezető kockázatkezelési-, biztosítási-, és humánerőforrás tanácsadó cég felelősséget érez a kockázatkezelési szakma hazai fejlesztése iránt. Ebből a célból 2013-ban és 2014-ben felmérést végzett hazai vállalatok vezetőivel. A magyarországi vállalkozások napi döntéshozatalát milyen mértékben hatja át a kockázatkezelés? Mennyiben befolyásolja a döntéshozatalt a tudatos kockázatvállalás gyakorlata? 120 vállalatvezető (CFO, RM) válaszolt Az értékelés eredménye: A megfelelő vállalati kockázatkezelés képes a vállalat számára értéket teremteni vagy értéket megőrizni. Szoros összefüggés van a kockázatkezelés fejlettsége és pénzügyi eredményesség között. A két legjelentősebb kockázati tényező a versenytársak viselkedése, a szervezet humánerőforrás minősége. A többség elégedetlen a kockázatkezelés minősége tekintetében, és nagy fejlődési lehetőséget lát a belső eljárások, folyamatok, szervezeti kultúra területén. 14

15 Nemzetközi felmérés Aon 2011-ben együttműködést kötött a Pennsylvaniai Wharton School egyetemmel, hogy végezzenek egy közös kutatást a kockázatkezelés elmélet és annak tényleges alkalmazása közötti kapcsolat vizsgálatára. Az Aon Risk Maturity Index egy innovatív eszköz vállalkozások kockázatkezelési fejlettségének megállapítására. A felmérés szabadon és ingyenes elvégezhető. Eredmény: kockázatmendzsment fejlettségi index egy 5-ös skálán, iparági és területi benchmark információk, továbbfejlesztési lehetőségek. 15

16 Szerződéses felelősség Szerződés teljesítése: A szerződő partner teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettséget (szolgáltatást vagy árut szállít), melyért ellentételezést kap. Elvárások Megrendelő részéről: megfelelő és teljesíthető szerződéses követelmények Vállalkozó részéről: szerződéses megfelelőség, tényleges kockázatok fedezete Hibás teljesítés és/vagy károkozás következményei: - Szolgáltatás díja nem kerül kifizetésre - Teljesítési garanciák, biztosítékok, kötbérek és egyéb szankciók érvényesítése - Kártérítés érvényesítése Kártérítés feltétele: - Megfelelő fedezetet nyújtó biztosítási szerződés - Károkozó pénzügyi helyzete 16

17 Tipikus projekt szerződés struktúra Tulajdonos, beruházó Hatóságok Bankok Bérleti szerződés /garanciavállalás Engedélyek Hitelszerződés Tanácsadók (jogi, mérnöki, pénzügyi, biztosítási) Tanácsadói szerződések Projekt társaság Projektszerződés Fővállalkozó Beszállítói szerződés(ek) Üzemeltetési és Karbantartási szerződés Értékesítési szerződés(ek) Beszállító(k) Üzemeltető/ Karbantartó Vevő(k) 17

18 Biztosítások szükségessége Biztosítás akkor javasolt, ha annak meglétét törvényi vagy szerződéses kötelezettség írja elő, illetőleg a biztosítás nyújtja a leggazdaságosabb megoldást a projektet, üzemet fenyegető veszélyek hatásának korlátozására és a kockázat felvállalhatóságára. Rendszerint a kis bekövetkezési valószínűségű, de nagy hatású kockázatokat célszerű biztosítással üzleti biztosító társaságra áthárítani. A biztosítási szerződés keretében a biztosító előre meghatározott biztosítási díj ellenében átvállalja mindazon (biztosítható) kockázatokat, melyeket a vállalkozás nem tud vagy nem kíván megtartani. A biztosítási fedezet vonatkozhat: Meghatározott vagyontárgyakra (mely lehet saját, vagy idegen tulajdon) Vagyonértékű jogokra (üzemszünet, hitelbiztosítás) Vagyonértékű kötelezettségekre (felelősségbiztosítás, kezesi biztosítások) 18

19 Nálunk nem lehet kár! Károk azonban márpedig vannak 19

20 Vagyon- vagy felelősségbiztosítás Vagyonbiztosítás: közvetlen szerződéses konstrukció Szerződő Biztosító Kártérítés feltétele: Nem kizárt biztosítási esemény Felelősségbiztosítás: közvetett szerződéses konstrukció Károkozó (szerződő/biztosított) Károsult Biztosító Kártérítés feltétele: Károkozói magatartás, törvényes vagy szerződéses felelősség Ok-okozati összefüggés a károkozói magatartás és a kár bekövetkezése között Nem kizárt biztosítási esemény (díjfizetés, időbeni és területi hatály, elégséges limit) 20

21 Vagyonkockázati mátrix, vagyonbiztosítási módozatok Kockázatok Vagyontárgyak Külső okból bekövetkező károk Tűz Robbanás Villámcsapás Repülőgép lezuhanás Vihar Vízvezeték (techn. vezeték) törés Földrengés, földmozgás Árvíz, belvíz, felhőszakadás Rongálás és vandalizmus Betöréses lopás, rablás Terrorizmus Belső okból bekövetkező károk (géptörés) Anyaghiba Túlterhelés, túlhevülés, túlpörgés Hibás beállítás vagy szabályozás Rossz telepítés Rövidzárlat, szigetelési hiba Mérő/szabályzó/vezérlő berendezés hibája Kezelési hiba Következményi károk (helyreállítás alatt) Állandó költségek Többletköltségek Nettó nyereség Kizárások, nem biztosítható kockázatok Háború, erőszakos cselekmények Nukleáris kockázatok Egyszerű lopás, leltárhiány Kopás, fokozatos elhasználódás Rozsdásodás, korrózió Szándékos túlterhelés Létesített, üzemszerűen használt vagyontárgyak Létesítés Szállítás Nem biztosítható Épületek, építmények Gépek, berendezések Földterület, Elektronikus berendezések Éllő állatok, Készletek Növények, Egyéb Szellemi (készpénz, Idegen tulajdon termékek, értékcikk) Számítógépek Építés-szerelés Szállítás Tervek, iratok Gépjárművek alatt álló vagyontárgyak Adatok Géptörés biztosítás 1. All Risks vagyonbiztosítás 3. Betöréses lopás és rablás biztosítás Üzemszünet biztosítás 2. Számítógép biztosítás CASCO Építés-szerelés biztosítás Előzetes üzemszünet Szállítmány bizto-sítás 21

22 Üzletmenet folytonosság - üzemszünet Alapanyagok Termelés/folyamatok Termékek Unit 5 Supplier 1 Product 1 Product 2 Product 3 Supplier 2 Unit 1 Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Unit 2 Product 1 Product 2 Product 1 Product 2 Unit 6 Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Supplier 3 Supplier 4 Product 1 Product 2 Product 3 Supplier 5 Product 1 Unit 7 Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Product 1 Product 2 Product 3 Supplier 4 Product 1 Unit 4 Product 1 Product 2 Unit 5 Product 1 Product 2 Unit 8 Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 3 Product 4 Product 5 Product 6 22

23 Üzemszünet kapcsán felmerülő kérdések Mi történik, ha valami elromlik? Felrobban, leég, eltörik, beázik vagy csak egyszerűen nem működik A vagyonbiztosítás fedez(het)i a javítás költségeit, de a helyreállítás befejezéséig a cég veszteséget szenved. Van-e tartalék? Áthelyezhető-e a termelés más telephelyre? Beszerezhető-e a termék más forrásból? Hogyan lehet pótolni? Beszerezhető-e helyben, külföldről? Megrendelési idő? Vészforgatókönyv van-e tesztelt üzletmenet folytonossági terv Szükséges fedezeti idő? Egyéb kiterjesztések? (beszállítói, vevői kockázatok) 23

24 Felelősségbiztosítás kapcsán felmerülő kérdések Feltérképezték-e a vagyoneszközök használatából és a tevékenység végzéséből eredő kockázatokat? telephely/környezeti adottságok, partnereknek végzett tevékenységek Van-e standard szövegezés partner szerződésekre? kockázat átszállás, felelősség korlátozás, biztosítási kötelezettségek, hibás/nem-teljesítés következményei, vis-major, felmondás Vizsgálják-e a partnerek biztosításait? Kiterjed-e erre az ügyfélminősítés? Van-e fedezet a kiemelt/kockázatos tevékenységekre? Megfelelő-e a limit??? Kártapasztalat? 24

25 Felelősségbiztosítási módozatok Tulajdonos, 3. személyek D&O Cég rossz termék Termékfelelősség Károkozás hibás szolgáltatás munkabaleset Alkalmazottak Szolgáltatói felelősség Üzleti partnerek Munkáltatói felelősség Szerződésen kívüli 3. személyek szakmai hiba Szakmai felelősség személyi sérülés, dologi kár, környezetszennyezés Általános felelősség Környezetszennyezési felelősség 25

26 Felelősségbiztosítások paraméterei Biztosított, együttbiztosított Tevékenységi kör Területi hatály Időbeli hatály (claims made, occurrence made) Jogrend Limitek (káronként, évente, időszakra), szublimitek Önrészesedés 26

27 Biztosítási tanácsadói feladatok Minden kockázatra kiterjedő kockázatelemzés (helyszíni szemlék, dokumentumok, interjúk alapján) A vállalkozási- (beszállítói), hitel- és egyéb szerződések kockázatvállalásra és biztosításra vonatkozó fejezeteinek véleményezése Támogatás a felek szerződéses megállapodásához Kockázatkezelési és biztosítási struktúra kialakítása Biztosítási átvilágítási jelentés (due diligence) készítése 27

28 Biztosítási alkuszi feladatok Marketing stratégia kialakítása Kockázatvállalási műszaki információk előkészítése Biztosítási feltételek, záradékok meghatározása Ajánlatok beszerzése, szerződéses tárgyalások lebonyolítása Biztosítás(ok) életbeléptetése, program kezelése Fedezetigazolások, nyilatkozatok kiadása Folyamatos aszisztencia Kárrendezési szolgáltatások 28

29 Miért az Aon? 20 éves hazai tapasztalat Iparáganként kiváló szakemberek (pl. építőipar, energetika, ingatlan, közlekedés) Közvetített üzletek volumene (kb. 12 mrd Ft) alapján kedvező díjfeltételek elérése Nemzetközi tudásközpont, hálózati támogatás Referenciák Ügyfeleknek tett ígéreteink 29

30 Ügyfeleinknek tett ígéreteink A kockázatok teljes költségének optimalizálására összpontosítunk Egyedi igényekre szabjuk a biztosítási programokat Elkötelezett csapat szolgáltat és nemzetközi erőforrások állnak az ügyfelek rendelkezésére Közvetlen kapcsolatot biztosítunk a nemzetközi biztosítási piacokhoz Új ötleteket és megoldásokat kínálunk Vásárlóerő Összehasonlító elemzéseket készítünk ( benchmarking ) Az ügyfelek szavazatai alapján rendszeresen a szakma legjobbja címet kaptuk Ügyfeleink visszajelzései alakítják szolgáltatásainkat Nyílt párbeszéd a hozzáadott értékről (transzparencia) 30

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

Együtt ErősEbbEk Vagyunk

Együtt ErősEbbEk Vagyunk Együtt Erősebbek Vagyunk 2 Kockázatvállalási hajlandóságunk - áttekintés Jelen tájékoztató összefoglalja kulcsfontosságú üzleti illetve célágazataink lényegét, az AIG által nyújtott előnyöket, hogy Ön

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások Vagyonbiztosítások Tartalom Fogalmak 3 1. A biztosítási szerződés tárgya és a biztosítási esemény (káresemény) 4 2. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki.

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki. TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ ELECTRONIC ELECTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-ELECTRONIC 001-2014) TISZTELT PARTNERÜNK! Örülünk, hogy lehetőségünk van tájékoztatni Önt a QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Vállalkozásbiztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek AHE-43400/2FP Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek A jelen általános biztosítási feltételek

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS F E D E Z Z E F E L A K E D V E Z M É N Y E K E T! 2 Ha lenne egy olyan cég, amely több, mint 20 év szakmai tapasztalattal, több, mint 20 év gyakorlattal

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/55 Kockázatkezelési Kézikönyv Integrált forgatókönyvek alkalmazása a vállalati készült a Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control BPM-GOSPEL projekt eredményeinek

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás www.allianz.hu Allianz otthonbiztosítás 2011. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató A biztosítás tartama és a biztosítási időszak...5 A biztosítási szerződés hatályba

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás Feltétel Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 1.1 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTÓ 2 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA 2 1.3 TERÜLETI HATÁLY ÉS A

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015)

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ATLASZ ELECTRONIC - Feltétel ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ELECTRONIC 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/97 ATLASZ ELECTRONIC

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL 1. A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) 1993. november

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben