Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl."

Átírás

1 Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Dr. Szász Gyöngyvér Fazekas István Szucsánszki László Taksonyi Erika Tiefenbacher Györgyi Beck Sándorné gazd.üi, jkv. Napirendi pontok: 2, Gazdasági témák / költségvetés, pénzügyi állás /. 3, Szakosztályi témák, tájékoztatók. 4, Pályázatok, Marketing. 5, Egyebek. 15/2007/12.11/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja a napirendi pontokat, İcsi Gábor tájékoztatta az elnökséget a kıbányai Önkormányzat határozatáról. Testületi ülés: A napirend 16./ tárgya: Tájékoztató a Kıbánya Sport Club tevékenységérıl Elıterjesztı: İcsi Gábor elnök 1188/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kıb. Önk. önkormányzati határozata (21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) Budapest Kıbánya Önkormányzat Képviselı-testülete a Kıbánya Sport Club évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. / évi terv: október hónap beszámoló, november vagy december hónap együttmőködési megállapodás négy évre /. Továbbiakban szólt a Sick ülések, és határozatokról. Az elnökség évi ülésterve. İcsi Gábor tervezett elnökségi ülések idıpontjai : Január óra Március óra óra küldöttközgyőlés Május óra Szeptember óra December óra A témák minden alkalommal a már bevált napirendi pontok szerint kerülnének megtárgyalásra. 2, Gazdasági helyzetünk / költségvetés, pénzügyi állás /. 1

2 3, Szakosztályi témák, tájékoztatók. 4, Marketing munka / propaganda, reklám /. 5, Pályázatok. 6, Egyebek. 16/2007/12.11/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja az elnökség évi üléstervét, İcsi Gábor a napirendi pont keretében áttekintést adott a sportkoncepcióról, valamint az eddigi határozatok ismertette. III. Versenysport, élsport évi Prima primissima, sport kategória díjazottai Cseh László úszó és Kucsera Gábor kajakozó, a Kıbánya SC versenyzıi! Pénteken a Szépmővészeti Múzeumban adták át a Prima Primissima Alapítvány keretében idén alapított Junior Prima díjakat, amelynek sport kategóriájában tíz versenyzıt tüntettek ki. A Junior Príma Sport elismerésre olyan eredményes versenyzıket lehetett jelölni, akik még nem töltötték be a 25. életévüket. A szakmai zsőri döntése alapján idén 10 sportoló, köztük két kıbányai sportoló Cseh László (úszó), és Kucsera Gábor (kajakozó) a Kıbánya Sport Club sportolói kaptak elismerést. A Magyar Olimpiai Bizottság éves értékelése alapján egyesületünk világbajnoki eredményei alapján harmadik, Európa-bajnoki pontjai alapján tizenegyedik, összetettben negyedig helyezést ért el az egyesületi pontversenyben. A MUSZ értékelése alapján az utánpótlás korosztályban Kozma Dominik, a felnıtt korosztályban pedig Szepesi Nikolett és Cseh László lett a év úszója. 3, Ki kell dolgozni a kerületi úszóoktatással kapcsolatban egy elképzelést, mely tartalmazza az iskolai oktatás rendszerét, az úszóosztályok szervezését, valamint a versenysport utánpótlásának biztosítását. Készüljön egy szakmai anyag, mely fentieket egységes rendszerben kezeli és a 2007/2008-as tanévtıl bevezethetı. SICK határozat. Továbbiakban szólt, Kıbánya kerületfejlesztési programjáról. Kıbánya jövıképe, lakóhelyi helyzet, kıbánya mint parkváros, stb. 113 oldalas. Intézmények, központok: 2. Az SI projekt keretében olyan, sajátos karakterő központ kialakítását kell megcélozni, amelyik elsısorban a volt sörgyár mőemléki jellegő, európai léptékkel merve is egyedülálló adottságaira épít. Ennek programjában kulturális es szabadidıs létesítmények kialakítására van lehetıség, ami tehát nem elsısorban kereskedelmi-piaci, hanem kulturális-szórakoztató és közösségi célokat szolgál, de aminek mégis el kell tartania magát. 2. A fejlesztési koncepció szakági elemei 2.5. Zöldterületek Sportterületek: jelentısebbek a népligeti FTC pálya, az Építık sportpálya, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem sportpályája, a fejlesztés alatt álló Sportliget, továbbá a kerület üzemeltetésében lévı sporttelepek. A kerület megállapodásokkal és intéz- 2

3 ményszerzéssel támogatja a kerület sportéletét, de a minıségi jellegő, a kimondottan a lakosságot szolgáló létesítmények egyelıre hiányoznak Sportterületek Városi jelentıségő sportterületek a Kincsem Park Magyar Lóverseny Vállalat Galopp telepe, a Népligeti FTC pálya, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetemi sportpályája, vala mint a Sportliget fejlesztés alatt álló pályái és fedett uszodája. Kıbánya sportterületeinek csak egy része van önkormányzati kezelésben. A szabadidı sport végzéséhez a lakótelepeken hiányoznak a feltételek, a vállalati, munkahelyi és lakóhelyi sport eltőnésével a lehetıségek beszőkültek. A lakosság elöregedésével párhuzamosan fokozottan figyelembe kell venni a fogyatékosok és az idıs emberek sportolással, illetve szabadidı eltöltéssel kapcsolatos igényeit. A versenysportokat a Kıbánya SC támogatásával kell fejleszteni. Hiányzik legalább egy sportcsarnok, ami a megszőnt vállalati sportlétesítmények szerepét át tudná venni, és megfelelı nézıterével kulturált szabadidı eltöltési lehetıséget is biztosítana a lakosság részére. A sportcsarnok helyéül egyaránt szóba jöhet a Népliget fıként valamely jelenleg is használatban lévı sporttelepen, de a Bihari úti helyszín és a Sportliget is. A Gergely utcai bánya rekultivációja és parkosítása révén egy új szabadidı centrum alakítható ki, ahol görkorcsolya pálya, BMX pálya és egyéb extrém sportok számára is ki lehet alakítani helyet. A lakosság egészségi állapotának javítása szempontjából különösen fontos a Rákos patak menti zöldterület-sáv sorsának mielıbbi rendezése és a kerület egészét behálózó kerékpárút és gyalogos sétány kiépítése, ezzel egy új, egészséges közlekedési kultúra elterjesztése. 2, Gazdasági témák / költségvetés, pénzügyi állás /. A elsı félévi költségvetés tény számai. İcsi Gábor röviden beszámolt a évi pénzügyi teljesítésérıl, mely végleges anyag a beszámoló közgyőlésre elkészül. 3, Szakosztályi témák, tájékoztatók. Úszás: Rövidpályás OB, Olimpiai keretság, 100 éves a MUSZ, ünnepség és ebéd a Hilton szállóban, december 8-án. Olimpiai felkészülés. Évzáró buli: december 18. Birkózás: Péteri András kinevezése. İcsi Gábor emlékeztette az elnökséget az elmúlt elnökségin elhangzottakról. Turi György azt szeretné, hogy ne legyen az, hogy itt döntünk egy olyan ember sorsa, egzisztenciája fölött amikor nincs itt, ne legyen feszültség kettejük között. Javasolja, hogy hármasba, Kocsis Ferenc, Péteri András és İcsi Gábor üljenek le megbeszélni, hogy januártól Péteri András legyen a birkózó szakosztály vezetıje és a decemberi elnökségi ülésen újra napirendre kerüljön. İcsi Gábor, válaszában elmondta, hogy a javaslatot elfogadja, a három fı helyett négyet javasol, Taksonyi Erika is vegyen részt a megbeszélésen. Megbeszélés október 1-én megtörtént İcsi Gábor elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Gyenge Sándor a birkózó szakosztály menedzsere, és Kocsis Ferenc szakosztályvezetı, a banki számla aláírói, İcsi Gábor elnök mellett, lemondtak megbízatásukról. 3

4 Javasolja, hogy a jelenlegi utánpótlás edzı Péteri András legyen a szakosztály vezetıje január 1-tıl, és egyben az egyik aláíró a szakosztály bankszámláján. 17/2007/12.11/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja, hogy İcsi Gábor mellett aláíró két személy, Gyenge Sándor és Kocsis Ferenc jogosultsága, a szakosztályi számlán, december 31-vel megszőnik, 18/2007/12.11/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége január 1-tıl, kinevezi Péteri Andrást a birkózószakosztály vezetıjévé, 19/2007/12.11/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja, hogy január 1-tıl a szakosztályi számla aláírói, ketten együtt, İcsi Gábor és Péteri András, Branda Gyula felkészülése. Évzáró verseny, dec. 15-én. Évzáró buli: december 21. Kajak-kenu: felkészülés az olimpiáig. Kajak-kenu szövetség évzáró összejövetele. Dec óra Sikerült összehozni a Polgármesternél egy kötetlen beszélgetést az olimpiára készülı versenyzık, edzık és képviselı között, december 20-án 12 óra, munkaebéd. Testépítés: Taksonyi Erika, beszámolt a spanyolországi versenyrıl, melyen részt vett. Sajnálja, hogy félreértés történt a súlycsoportok meghatározásánál, így esélye sem volt a dobogós helyezéshez. A konditerem, bérleti díj határozattal kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a terem kell valakinek. Miért csak a testépítı szakosztályt emelték ki és fizettetnek bérleti díjat. İcsi Gábor ismertette a SICK+ határozatot. Asztalitenisz: év zárása, 2008-as terv. / Ihász utca terem, k-cs. / Kézilabda: év zárása, 2008-as terv. Szabadidısport: 2007/2008, programfüzet / BSZSZ /. Kispályás labdarúgó csapat második helyezése. Rekreációs foci / Szucsánszki / pályabérleti díj változik 2008-tól: /óra Tagdíj: évi Ft. İcsi Gábor kérte a szakosztályok vezetıit, hogy a évrıl néhány soros beszámolót készítsenek. 4

5 4, Pályázatok, Marketing. İcsi Gábor a napirendi pont keretében beszámolt: Pályázatok: WMSK, BSZSZ, Polgármesteri támogatás, KSC fényképezés.. Marketing: megjelenésünk, Hajdu Péter, naptári terv, bemutatkozó füzet KSC. Fényképfelvételek elkészítésére polgármesteri segítség. Sportkoncepció: Feladat: 1, El kell érni, hogy szakosztályaiban minél több kıbányai gyereket foglalkoztasson. b, reklám anyag elkészítésével kívánjuk bemutatni szakosztályainkat, mely anyagot az iskolákba kívánjuk eljuttatni. Határidı: minden év tanév kezdete. 5, Egyebek. İcsi Gábor az egyebek napirendi pontban elmondta, hogy a Számvizsgáló Bizottság október, / leltár, egyéb / hónapban tartotta a következıt. Vásároltunk egy kettıs könyvvezetési programot, melyet 2009-tıl mőködtetnénk. Végezetül az Elnökségi ok megajándékozása történt meg. Továbbiakban megkérdezte az elnökség jait, hogy kinek van egyéb kérdése, vagy témája, amit meg kell beszélni. Ilyen nem volt, az ülést bezárta december 11. Jkv Elnök 5

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát tartja a kezében. Célunk e színes gyûjteménnyel, hogy megismerkedjen a Kôbányai Sportszövetség tevékenységével;

Részletesebben

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA Elfogadva: 2003. november 13-án, az 1041/2003. (XI.13.) Ökt. határozattal 2 Bevezetı Bevezetésként feltétlenül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtized hazánk sportéletét sok egyéb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

EMLÉKEZTETO az 2007. november 6-i elnökségi ülésérol Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3)

EMLÉKEZTETO az 2007. november 6-i elnökségi ülésérol Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3) EMLÉKEZTETO az 2007. november 6-i elnökségi ülésérol Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Keseru József, Tóth Ildikó, Szekeres Pál, Schiller-Kertész Judit,

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben