Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl."

Átírás

1 Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István Taksonyi Erika Tiefenbacher Györgyi Szucsánszki László Turi György Dr. Szász Gyöngyvér Kertész Éva SZB elnök Beck Sándorné gazd.üi, jkv. İcsi Gábor köszöntötte az elnökség jait, valamint Kertész Évát az egyesület Számvizsgáló Bizottságának elnökét, majd ismertette napirendi pont javaslatát. Megkérdezte, van-e más napirendi pont javaslat. Napirendi pontok: 1, Általános egyesületet érintı témák. 2, Számvizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatója. 3, Gazdasági témák. 4, Szakosztályi témák, tájékoztatók. 5, Egyebek. 10/2010/09.14/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja a napirendi pontokat, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott arányban. 1, Általános egyesületet érintı témák. İcsi Gábor elsı témaként tájékoztatta az elnökséget a díj befizetésekrıl, létszámadatokról, mely az elsı félévben került befizetésre. A létszám még növekedhet. Úszás 437 fı, birkózás 81 fı, kajak-kenu 8 fı, öttusa 55 fı, kézilabda 36 fı, asztalitenisz 35 fı, testépítés 82 fı, természetjárás 29 fı, harcmővészet 45 fı, kispályás labdarúgás 10 fı, rekreációs 85 fı, összesen 903 fı került regisztrálásra. Második téma, emlékplakett készíttetése. Korábban Kertész Éva javasolta, hogy az egyesület címerével készüljön egy dísztárgy / kitőzı /, amit minden évben a szakosztályok legjobbjainak adnánk át az éves küldöttgyőlésen. Kertész Éva ötletét tovább gondolva javasolta, hogy minden évben 5-10 darab emlékplakett készüljön, melybıl a versenysport szakosztályok közül 3-6 fı, a szabadidıs szakosztályok közül 2-4 fı kapná meg, akik kimagasló teljesítményükkel járultak hozzá az egyesület sikereihez. A plakett max. 10eft-ba kerülne. Egyesületünk elérkezett egy olyan szintre, hogy jutalmazza egy emlékplakettel azon jait, akik sokat tettek az egyesület megismerése, elismertsége érdekében. A szakosztályok javaslatai alapján minden évben a januári elnökségi értekezleten döntenénk a díjazottakról. A szövegrıl elmondta, hogy még egyeztet az elnökség jaival: XY sportoló, edzı, sportvezetı részére, kimagasló teljesítményével járult hozzá a KİBÁNYA SPORT CLUB sikereihez, hírnevéhez 1

2 Kertész Éva elmondta, hogy keresett egy céget, aki a kitőzıt elkészítené. A kitőzıvel kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület minden ja viselhetné, kaphatnák azok is, akik önmagukhoz képest nagyot fejlıdtek az évek folyamán. Javasolta, hogy a darabszámot a beérkezett javaslatok és költségvetésünk alapján állapítsa meg az elnökség. Dr. Szász Gyöngyvér jónak tartja az ötletet, legyen az egyesület jának valami emléke, hogy a Kıbánya SC ja, sportolója, vezetıje volt. Folytatásban: Júliusban a képviselı testület felé benyújtottunk egy kérvényt egyesületünk rendkívüli pénzügyi támogatására. A levélben tájékoztattuk a képviselıket, hogy évi költségvetési tervünk készítésekor bevételeinknél a képviselı-testület által elfogadott támogatást vettük figyelembe. Akkor még nem tudtuk, hogy a sportági szakszövetségek által nyújtott mőhelytámogatások is - az elızetesen tervezettıl eltérıen - kisebb összeggel számol. Kiadási oldalunkon pedig a megnövekedett versenydíjakat, edzıtábor költségeket, utazási költségeket, bérleti díjakat, közüzemi költségeket, versenybírói díjakat és egyéb a mőködéshez szükséges kiadásokat összegezve kiderült, hogy egyesületünk éves költségvetésébıl így összességében hiányzik 6 millió forint a biztonságos mőködéshez. A testületi ülésen megszavazták a kért összeget, avval a feltétellel, hogy esetleges állami támogatás esetén a fenti összeget vissza kell fizetni. Úszóink nagyszerő éves nemzetközi sikereire való tekintettel az augusztusi testületi ülésen a képviselık megszavazták, hogy nem kell visszafizetni a kerületi támogatást. E témakörben megemlítette, hogy ebben nagy segítséget kaptunk Hajdu Péter fıosztályvezetıtıl a kért összeg megkapása / havi egy millió forintos részletben /, valamint a visszafizetés eltörlése tekintetében. A kerület szeptemberi ülésén köszönteni fogják úszóinkat és edzıiket. Kiemelt versenyzıink szeptember 14-én kerületi, 18-án budapesti eseményeken vesznek részt, mint meghívott vendégek / kerületi diáksport évnyitó, és streetball záró verseny /. Úszószakosztályunkon keresztül, ja lettünk a Magyar Hosszútávúszó Szövetségnek, melyre azért került sor, mert korábbi úszónk Batházi István, aki jelenleg az Egyesült Államokban tanul, indult az Úszó Európa Bajnokság hosszútávúszó versenyén. A továbbiakban lehetıségünk lesz arra, hogy egyesületünk színeiben más sportoló is elindulhat a szövetség által rendezett versenyeken. Egyben tájékoztatta az elnökséget, hogy október 13-án lesz rendkívüli közgyőlés a szövetségnél, ahová természetesen el megy. Elıkészületben új szakosztály, az ökölvívás. Megállapodás készül a Kápolna téri általános iskolával, ahol Gazdag Ferenc edzı vezetésével indulna egy sportcsoport, heti két alkalommal lennének edzések az iskola tanulói részére, majd megfelelı létszám esetén 2011-ben alakítanánk meg a szakosztályt. Az asztalitenisz szakosztályhoz új ember, paralimpikon érkezik, Gregor Zoltán személyében, aki az elsı csapatot fogja erısíteni, egyben esélye van arra, hogy a londoni paralimpián képviselje az országot, benne egyesületünket. A napokban kerül aláírásra egy szerzıdés a sportoló, az egyesület, és a Paralimpiai Bizottság között, melynek lényege, Gregor Zoltán sportolónak biztosítása a londoni paralimpián. Egyesületünk december 31-ig köt amatır sportolói szerzıdést a versenyzıvel. Fazekas István javasolja, hogy szervezetünk lépjen be a Magyar Hallássérültek Sportszövetségébe, mivel az asztalitenisz szakosztály jai között van hallássérült sportoló, aki egyben válogatott sportoló is. Kéri İcsi Gábort, hogy vegye fel a kapcsolatot a sportszövetséggel és képviselje a szakosztályt a szervezetnél. İcsi Gábor a népligeti sportteleppel kapcsolatban elmondta, hogy a további üzemeltetéssel, vagy megvásárlással kapcsolatban a 2011-es évben dönt a kıbányai önkormányzat. 2, Számvizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatója. 2

3 İcsi Gábor felkérte az egyesület Számvizsgáló Bizottságának elnökét, hogy tájékoztatóját mondja el. Kertész Éva tájékoztatójában elmondta, hogy az elmúlt évben rendbe tettek mindent/ számviteli politika /. Az idei évben végzett ellenırzések folyamán megállapította, hogy a könyvelés rendben van, az egyesületnek megtakarítása van, nem találtak az ellenırzések folyamán problémát. 3, Gazdasági témák. İcsi Gábor tájékoztatta az elnökséget az idei költségvetés idıarányos teljesítésérıl, állásáról. A 2010-es évre Ft. bevételt terveztünk, június 30-ig. Bevételeink és kiadásaink millió forint. Tartalék: KSC, ÚSZÓK, KAJAK, BIRKÓZÁS. 6 millió költségvetési kiegészítéssel kapcsolatban elmondta, valójában a 10%-os elvonást kaptuk vissza, plusz egy millió forint az úszók éves felkészítéséhez es költségvetési tervrıl elmondta, hogy a legbiztosabb pontja talán a bevételi oldalnak a ok által befizetett éves díj és szakosztályi hozzájárulás. Biztos pont lehet az Önkormányzat ez évi támogatása 2011-re is /többet kértünk/. A pályázatok és szakosztályi mőhelytámogatások még nem tiszták. A kiadások az ez évi költségek alapján kerültek megtervezésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezetünk még változhat, és változni is fog. 11/2010/09.14/sz. elnökségi határozat: a Kıbánya Sport Club elnöksége elfogadja az egyesület évi költségvetés tervezetét, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott arányban. 4, Szakosztály témák. İcsi Gábor ismertette az elnökség jaival a szakosztályok ez évi kiemelt eredményeit. ÚSZÁS NEMZETKÖZI: Mare Nostrum, június Canet en Roussillon. CSEH LÁSZLÓ 1 arany, 1 ezüst, BERNEK PÉTER 1 ezüst, DARA ESZTER 1 hetedik helyezés. PULAI BENCE 1 nyolcadik helyezés. Trofeo Sette Colli, június Pescara. CSEH LÁSZLÓ 2 arany, Ifjúsági Európa - bajnokság, július Helsinki. BERNEK PÉTER 1 arany, 1 ezüst, 1 negyedik helyezés. Felnıtt Európa - bajnokság, augusztus Budapest CSEH LÁSZLÓ 2 arany, 1 hatodik helyezés. DARA ESZTER 1 arany, 1 negyedik- 1 hatodik helyezés. KOZMA DOMINIK 1 hatodik- 1 nyolcadik helyezés. MAKÁNY BALÁZS 1 hatodik helyezés. Összesen: 18,25 olimpiai pont. Ifjúsági Olimpia, augusztus Szingapúr BERNEK PÉTER 1 arany,1-1negyedik, hetedik, nyolcadik hely. ÚSZÁS HAZAI: 3

4 Országos Bajnokság, július Eger. CSEH LÁSZLÓ 7 arany, 2 ezüst, BERNEK PÉTER 5 arany, 1 ezüst, 1 negyedik helyezés. KOZMA DOMINIK 5 arany, 1 ezüst, DARA ESZTER 3 arany, 5 ezüst, MAKÁNY BALÁZS 2 arany, 1 bronz, GYÖRGY RÉKA 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz, 1 hatodik helyezés. KOVÁCS NORBERT 1 arany, 2 ötödik-, 1 hatodik helyezés. KÁDAS VIVIEN 3 ezüst, 2 negyedik helyezés. KOVÁCS RÉKA 2 ezüst, 1 ötödik helyezés. ZOMBAI ANNAMÁRIA 1 ezüst, 1 ötödik-, 1 hatodik helyezés. OROSZ VIKTÓRIA 1 ezüst, 1 ötödik-, 1 hatodik helyezés. KAJAK-KENU NEMZETKÖZI: Felnıtt Európa Bajnokság, július Trasona. HADVINA GERGELY 1 db ezüstérem KUCSERA GÁBOR 1 db negyedik, 1 db hatodik helyezés KAJAK-KENU HAZAI: Összesen: 2,25 olimpiai pont. Országos Bajnokság, július Szeged. KUCSERA GÁBOR 4 db aranyérem, HADVINA GERGELY 2 db aranyérem, Sárkányhajó Világbajnokság augusztus Szeged 1. helyezett: Diráné Kun Rita Masters nıi 200 m 1. helyezett: Ránitsné Kovács Emma Masters nıi 200 m 1. helyezett: Diráné Kun Rita Masters nıi 500 m 1. helyezett: Ránitsné Kovács Emma Masters nıi 500 m 1. helyezett: Diráné Kun Rita Masters mix 200 m 1. helyezett: Ránitsné Kovács Emma Masters mix 200 m 1. helyezett: Diráné Kun Rita Masters mix 2000 m 1. helyezett: Ránitsné Kovács Emma Masters mix 2000 m 1. helyezett: Diráné Kun Rita Masters nıi 2000 m BIRKÓZÁS HAZAI: Országos Bajnokság, SZABADFOGÁSÚ, április 24. Szombathely. KÁLMÁN PÉTER 1 db bronzérem, KÖTÖTTFOGÁSÚ, május 08. Miskolc. KÁLMÁN PÉTER 1 db bronzérem, TESTÉPÍTÉS Fitness- Testépítı Magyar Kupa május 02. Tahitótfalu 2. helyezett: Bakos Bettina, Fitness Modell kategória 3. helyezett: Togobickij Vera, Body Fitness kategória ASZTALITENISZ NB II. középcsoport: Budapest I.a. osztály: IX. hely. VI. hely. 4

5 Budapest II. osztály, 1. csoport: Budapest II. osztály, 2. csoport: Budapest II. osztály, 3. csoport: IV. hely. XV. hely. XV. hely. KÉZILABDA Budapest I/a. osztály: Budapest I/b. osztály: Budapesti Teremtorna: VIII. hely. XII. hely. I. hely KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS Kıbánya Bajnokság II. hely. REKREÁCIÓS FİVÁROSI SZABADIDİ KUPA I. csapat, IX. hely. II. csapat III. hely. Befejezésként említette a szakosztályok idei, további versenyeit, melybıl kiemelte az úszók rövidpályás hazai és nemzetközi versenyeit, a birkózók hazai országos bajnokságait, valamint a legjobbak törökországi versenyét és a szabadidıs szakosztályok ıszi bajnokságait, versenyeit. 5, Egyebek. İcsi Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy augusztus végére szervezett konzultációs megbeszélés Zamárdiban elmaradt, helyette a kerületben tart beszámolót a polgármester és a sportfıosztály vezetıje az elmúlt négy évrıl a kerületi sportegyesületek részére. Végezetül felhívta az elnökségi ok figyelmét, hogy az év utolsó ülésére december 14- én 17,00 órakor kerül sor a Zila étteremben, ahová meghívja a szakosztályok vezetıit is. Ezen az értekezleten értékeljük a 2010-es évet. Megkérdezte az elnökség jait, hogy kinek van egyéb kérdése, vagy témája, amit meg kell beszélni. İcsi Gábor, az ülést bezárta szeptember 14. Beck Sándorné sk. Jkv İcsi Gábor sk. Elnök 5

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Dr. Szász Gyöngyvér Fazekas István Szucsánszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A DANUBIUS NEMZETI HAJÓS EGYLET

A DANUBIUS NEMZETI HAJÓS EGYLET EVEZŐS ÉVKÖNYV A DANUBIUS NEMZETI HAJÓS EGYLET 2014. ÉVI EREDMÉNYEI Nem a győzelem a fontos, hanem a legfontosabb Készítette: A DNHE 2014. december TARTALOM FŐVERSENYEK 24. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER BAJNOKSÁG

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014.

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. TARTALOMJEGYZÉK: Általános helyzetelemzés 1.Rövid helyzetelemzés 2.Létesítmény ellátottság Javaslatok 3.Óvodai testnevelés Javaslatok 4.Iskolai testnevelés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete

A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete Készítette: Komáromi Tibor szakmai alelnök Stuhács György kötött fogású szövetségi kapitány Gulyás István szabad fogású szövetségi kapitány

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ 2005. szeptember 8-i ülésére szóló beszámolóhoz Az írásban kiküldött

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jegyzőkönyv amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jelen vannak: lásd jelenléti ív (2. számú melléklet) Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1 1 / 14 2011.11.23. 15:07 1 Ügyiratszám : T-2011/54 1 Érkezett : A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kelen Sport Club Kelen SC A kérelmezı

Részletesebben