JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club március 24-i. küldöttgyőlésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club 2010. március 24-i. küldöttgyőlésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV a Kıbánya Sport Club március 24-i küldöttgyőlésérıl. İcsi Gábor a Kıbánya Sport Club elnöke köszönti a küldöttgyőlésen megjelent szakosztályok küldötteit. Elmondta, hogy az elnökség február 9-én, elnökségi ülés keretében döntött a meghívottak létszámáról az egyesület alapszabálya szerint / Úszó szakosztály, 14 fı, Birkózó, kajak-kenu, öttusa, asztalitenisz, kézilabda, testépítı, természetjáró, harcmővészeti, kispályás-labdarúgó és rekreációs szakosztályok: 4-4 fı /. Elmondta azt is, hogy a szakosztályok megkapták a beszámolókat, megtartották a szakosztályi győléseket, ahol döntöttek a küldöttek személyeirıl is. Bejelenti, hogy a küldöttgyőlés határozatképes, mert a küldöttek száma 54, a megjelentek létszáma 49 fı. A folytatásban a küldöttek nevében köszöntötte a meghívott Nagy László urat, az önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi bizottságának elnökét, Zsigmond Lászlót a Kıbányai Sportszövetség elnökét, valamint Hajdu Pétert, a Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok fıosztályvezetıjét. Javaslatot tesz a levezetı elnök személyére. Elmondja, hogy az elnökség február 9-i ülésén a 03/2010. sz. határozatában Dr. Szász Gyöngyvért, az egyesület elnökségi tagját bízta meg a küldöttgyőlés levezetı elnöki tisztségére. Megkérdezi van-e valakinek más személyre javaslata? Ilyen nem volt. Szavazásra teszi fel Dr. Szász Gyöngyvér személyét, egyben kéri a küldötteket, hogy szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a levezetı elnök személyét egyhangúan elfogadta 1/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, a Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése megválasztotta Dr. Szász Gyöngyvért, levezetı elnöknek, İcsi Gábor felkéri Dr. Szász Gyöngyvért, hogy foglalja el helyét, és a küldöttgyőlést vezesse le. Dr. Szász Gyöngyvér köszönti a küldöttgyőlés résztvevıit. A napirend elıtt ismerteti a szavazás módját. A küldöttgyőlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A küldöttgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévı szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával hozza. Javaslatot tesz a küldöttgyőlés napirendjére: 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, 3, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása, 4, a évi pénzügyi terv elfogadása, 5, a évi, éves tagdíj összegének meghatározása, 6, egyebek. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele vagy más javaslata. Kéri, ha egyetértenek, szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Dr. Szász Gyöngyvér megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a napirendekre tett javaslatait egyhangúan elfogadta. 1

2 2/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, a Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a meghívóban szereplı napirendeket elfogadta, mely szerint: 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, 3, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása, 4, a évi pénzügyi terv elfogadása, 5, a évi, éves tagdíj összegének meghatározása, 6, egyebek. Dr. Szász Gyöngyvér a továbbiakban javasolja, hogy a küldöttgyőlés a további munkák elvégzésére a jegyzıkönyv magnófelvétel alapján történı elkészítésére és a szavazatok számlálásával bízza meg Beck Sándornét, hitelesítésével Kenderes Attilát a Testépítı szakosztály vezetıjét és Várfoki Margitot a kézilabda szakosztály tagját. Amennyiben nincs észrevétel vagy más javaslat kéri, hogy egyben fogadják el a jelölteket. Észrevétel, más javaslat nem volt. 3/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a jegyzıkönyv magnófelvétel alapján történı elkészítésére és a szavazatok számlálásával Beck Sándornét, hitelesítésével Kenderes Attilát és Várfoki Margitot bízza meg, Dr. Szász Gyöngyvér, javasolja, hogy az elsı és a második napirendi pontokat egyben tárgyalja meg a küldöttgyőlés. 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, felkéri İcsi Gábor elnököt a szakmai és pénzügyi beszámolók ismertetésére. İcsi Gábor, tájékoztatta a küldöttgyőlésen megjelenteket, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókat az elnökség február 9-i ülésén elfogadta 2/2010/02.09.sz. határozatával. Elmondta azt is, hogy a beszámoló elkészítéséhez nagy segítséget kapott a szakosztályok vezetıitıl is, akiknek megköszönte munkájukat. Mint minden évben így az idén is a beszámoló elkészítésével legfıbb célunk, hogy áttekintést adjunk egyesületünk tagsága, részére a sportegyesület éves tevékenységérıl. Mozgalmas és eredményes négy év után, Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzatával január 1-jétıl december 31.-éig tartó együttmőködésben állapodtunk meg a sporttörvényben, valamint a Kıbányai Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok megvalósítása érdekében Kıbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. Az újabb négy évre szóló megállapodás, együttmőködés biztonságot nyújthat egyesületünk tagjai, azon belül szakosztályaink részére. Terveink és célkitőzésünk a 2009-es évben sem változtak. Egyesületünk célkitőzése, hogy Kıbánya és a környezı kerületek lakosainak, különösen az utánpótláskorúak részére, biztosítsa a rendszeres mozgást, az Önkormányzat sportfejlesztési / / programjában leírtakkal összhangban. 2

3 Éves feladatokról és eredményekrıl rendszeresen tárgyaltunk egyesületünk elnökségi értekezletein, valamint tájékoztattuk tagságunkat az éves küldöttközgyőlésen. Számvizsgáló Bizottság élére új elnök került, Kertész Éva személyében, aki éves ellenırzései folyamán több módosítást javasolt pénzügyi szabályzataink és alapszabályunk megújításához. Öt ülést tartottunk, mely minden egyes alkalommal határozatképes volt szeptember 30-án rendkívüli küldöttközgyőlést tartottunk, ahol módosítottuk alapszabályunkat. Alapszabályunk egyik kiemelt pontja, hogy A Sportegyesület elsıdlegesen Budapest Fıváros X. kerület területén, a X. kerületi Önkormányzattal együttmőködésben támogatja tagságának és a kerület lakosságának szabadidı sportját, valamint a diáksportot, elısegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkızéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek mőködéséhez. Megújítottuk tagnyilvántartásunkat, mely szerint a 2009-es évben sportegyesületünk taglétszáma 963 fı, melybıl 392 fı nı. Egyesületünk tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak, Turi György úszószakosztályunk vezetıjét Kıbánya Díszpolgárának választották, valamint a Fıvárosi Közgyőlés döntése alapján Papp László Budapest-sportdíjat kapott. A Superbrands, 2009 Gálán Cseh Lászlónak világhírő úszónknak, ítélték az Év legkedveltebb magyar személyisége címet. Az év legjobb férfi kajakozója Kucsera Gábor lett. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet utánpótlás-nevelési igazgatósága által szervezett ünnepségen a Héraklész Program keretében támogatott 20 olimpiai sportágban évi kiemelkedı nemzetközi eredményei alapján az úszó sportágban Kozma Dominik fiatal versenyzınk lett az elsı. İ kapta a Nemzeti Sport Külön díját is. Berky Fruzsina úszó a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója díjazottja lett. A sportolóinkat és edzıinket, azaz a Kıbánya SC úszóit és kajakosait, a évi Világ- és Európa Bajnokságokon elért eredményeik alapján köszöntötték, díjazták, a Kıbányai Önkormányzat által szervezett ünnepségen. A Kıbánya Sport Club versenyzıinek évi Nemzetközi eredményei. 1, ÚSZÁS: Ifjúsági Európa - bajnokság, július Prága. KOZMA DOMINIK 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés BERNEK PÉTER 2 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés PULAI BENCE 1 ezüst, 1 bronz, 1 hetedik helyezés DOBÁR ÉVA 1 ötödik, 1 hatodik helyezés Felnıtt Világbajnokság, július 26-augusztus 02. Róma CSEH LÁSZLÓ 1 ezüst, 1 bronzérem 1 kilencedik helyezés DARA ESZTER 1 hatodik helyezés BERNEK PÉTER 1 kilencedik helyezés Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál / EYOF /, július Tampere. DUSKA IVETT 1 negyedik helyezés / Edzık: Turi György és az úszószakosztály edzıi kollektívája / 2, KAJAK-KENU: Felnıtt Európa Bajnokság, június Brandenburg. KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem Felnıtt Világbajnokság, augusztus Dartmouth. KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem, 1 hetedik helyezés U23 Európa Bajnokság, július Poznan. HADVINA GERGELY 1 db arany, 1 db bronzérem / Edzı: Sári Nándor / A Magyar Olimpiai Bizottság szeptemberi ülésén elfogadta a londoni olimpia felkészülésének és programjának tervét. Egyesületünket három sportágban 18 fı képviseli! ÚSZÁS / 14 fı /: Cseh László, Kozma Dominik, Kovács Norbert, Dara Eszter, Bernek Péter, Dobár Éva, Rudolf 3

4 Roland, Makány Balázs, Pulai Bence, György Réka, Duska Ivett, Pulai Vince, Kádas Vivien, Czabaday Tóth Dorottya. KAJAK-KENU / 3 fı /: Kucsera Gábor, Hadvina Gergely, Holicza Péter. BIRKÓZÁS / 1 fı /: Kálmán Péter. November hónapban a Képviselı-testület elfogadta évi tájékoztatónkat. A Kıbányai Polgármesteri Hivatallal és annak fıosztályaival, különösképpen a Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok fıosztályával, együttmőködésünk jól mőködik. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást, fontosabb egyesületi, és kerületi eseményekrıl. Részt veszünk mindazon testneveléssel, sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre felkérnek bennünket. İcsi Gábor megemlítette, hogy a második napirendi pontról a szakmai beszámoló gazdasági rész fejezete szerint az alábbiak szerint ad tájékoztatást. Az egyesület 2009-ben foglalkoztatott munkavállalói létszáma 9 fı volt. Bérgazdálkodásunk szabályos a terveknek megfelelı, a közterheket határidıre az elıírásoknak megfelelıen befizettük. Tartozásunk, kintlévıségünk nincs. A gazdasági mőveletek adatai a könyvviteli nyilvántartásban / naplófıkönyv számítógépes könyvelés / szabályszerően kiállított bizonylatok alapján kerültek rögzítésre. Belsı / Számvizsgáló Bizottság / revízión kívül, ill. önrevízión kívül más revízió nem volt az elmúlt évben. Könyvelésünk továbbra is az aktuális elıírásoknak megfelelıen, áttekinthetıen, szakosztályokra / verseny és szabadidısport /, tevékenységi témákra, széttagoltan történik / úszóknak, birkózóknak külön bankszámlán /, a pénzünk mozgása folyamatosan követhetı. A kerületi önkormányzati támogatást, - mely rendszeresen havonta került átutalás formájában egyesületünk számlájára - rendeltetésszerően, az elfogadott tervek alapján használtuk fel. Az Önkormányzati és egyéb pénzek idıben kerültek átutalásra a szakosztályok bankszámlájára. Gazdálkodásunkkal kapcsolatban elmondható, hogy pénzeszköz bevételeink és pénzeszköz kiadásaink a tervekkel ellentétben növekedtek évi költségvetéstény számai: A tárgyévi összes pénzeszköz bevételünk Ft. A pénzeszköz bevételében szerepel az Önkormányzat támogatása, mely az összes bevétel 44,8%-a, a tagdíjak 22,2%, az ÖM Sport szakállamtitkárságától és a MOBtól jött támogatás az 19,3%, pályázat útján elnyert összegek a bevételek 7,8%-a, valamint az egyéb jogcímen kapott bevételek és banki bevét 5,9%. A tárgyévi összes pénzeszköz kiadás 2009-ben: Ft. A pénzeszköz kiadásai tartalmazzák a munkabéreket, járulékokat, a szakosztályokra fordított sportszakmai költségeket, külön-külön versenysport és szabadidıre bontva. Versenysportra, összkiadásunk 79%-át, egyesületünk mőködésére és a szabadidısportra pedig 21%-ot költöttünk. A kettı különbsége 297ezer.-Ft, mely megmaradt felhasználható pénzeszköz. Szervezetünk jó és takarékos gazdálkodásának eredménye lehetıvé tette, hogy készpénzben meg tudtuk vásárolni az úszószakosztály által használt kisbuszt. Egyesületünk évi pénzügyi teljesítésérıl, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített egyszerősített mérlegrıl / 1.sz. melléklet / elmondható, hogy az éves végleges pénzbevételek és elszámolt bevételek összege 127 millió forint, a végleges pénzkiadások és elszámolt ráfordítások összege eft. Tárgyévi eredményünk 3.400eft, mely összeg, a ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások, valamint a végleges vagyonváltozás / készletváltozás / együttes összegébıl tevıdik össze. Forgóeszközeink és megtakarításaink emelkedtek. A évi mérleg fıösszeg eft, / eszközök és források összesen 7.815eft-al nıtt az elızı évhez képest. Szervezetünk pályázatai rendszeresen elérik céljukat. Minden lehetıséget megragadtunk annak érdekében, hogy minél több szervezet által meghirdetett pályázaton részt vegyünk. Pályázatot nyújtottunk be: a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványhoz, a Fıvároshoz, a Nemzeti Civil Alaphoz. Versenysport szakosztályaink / úszó, birkózó, kajak-kenu /, az 4

5 elmúlt évi eredmények alapján, az ÖM szakállamtitkárságán keresztül mőhelytámogatásban a Sportegyesületek Országos Szövetsége javaslatára pedig verseny és utánpótlás támogatásban részesültek. A Magyar Olimpiai Bizottság, évi olimpiai szereplésünk alapján külön támogatásban részesítette szervezetünket. Szabadidısportban résztvevı szakosztályaink, pedig a Budapesti Szabadidısport Szövetség által rendezett Fıvárosi versenysorozat eredményei alapján kaptak támogatást. Diáksport, utánpótlás-nevelés. Egyesületünk taglétszámának 55%-a utánpótláskorú. Elnökségünk fontosnak tartja e korosztály minél több sportágban való foglalkoztatását, valamint, azt hogy minél több gyermek és kıbányai lakos sportoljon szakosztályainkban. Szakvezetıink elkészítették, és elnökségi értekezleten tárgyaltuk szakosztályaink rövid és hosszú távú utánpótlás nevelési tervét, feladatait. Úszó szakosztályunk évtized óta tartó világszínvonalú eredményessége, versenyzıink kiváló eredményei elsısorban edzıink kiváló utánpótlás nevelı munkájának köszönhetı. Szakosztályunk ún. piramis rendszerként mőködik, - megelızve korát, mely a mai évfolyamos (sportiskolai) képzési rendben mőködı mőhelyek munkájának felel meg. Ennek lényege a feladásos - évfolyamos rendszer. Alapja a megfelelı utánpótlás bázis, melyet csak úgy lehet kialakítani, ha a környezı intézményekkel; óvodákkal, iskolákkal megfelelı munkakapcsolatot létesítünk. Az ı példájukat követve alakítják ki utánpótlás-nevelı munkájukat birkózóink, akik már eredményeikben is sikeresek, és asztaliteniszezıink, akik az elmúlt tanévben elsı fázisaként a BEM DSE-vel kötött együttmőködés keretében az iskola diákjaival edzıi irányítás mellett igyekeztek minél több gyermek / jelenleg 24 fı /, bevonásával heti két alkalommal egy-egy óra idıtartamban rendezett edzéseket megtartani. A sportág alapjainak elsajátítása, a szabályok megismertetése, és megszerettetése az elsıdleges cél. Ennek megfelelıen megállapodási szerzıdéseket meghosszabbítottuk, megújítottuk, vagy újat kötöttünk a környék óvodáival, általános iskoláival, középiskoláival. A szerzıdések tárgya az úszó sportág óvodai, iskolai és birkózó, asztalitenisz, sportágak iskolai, kereteken belüli munkájának elısegítése, koordinálása, a kiválasztást követıen pedig a versenysportba való beintegrálódása, majd azt követıen a versenysport feltételeinek biztosítása, ezzel szinkronban az úszó, birkózó és asztalitenisz, sportágak népszerősítése. A verseny és szabadidısport segítése, valamint a kerületi diáksport szakmai segítség nyújtása érdekében, együttmőködésünket folytatjuk a X. kerületi Diáksport Bizottsággal, valamint a kerületi általános iskolákkal, különös képen a Bem József, a Kápolna téri, az Üllıi-Bánya, Szent L. tér, általános iskolákkal, valamint az iskolákkal együttmőködı diáksport egyesületekkel is. Részt vettünk a kerületi iskolai rendszer szakmai részének kidolgozásában. Testnevelık oktatása az úszó sportágban, valamint a birkózás és kajak-kenu sportágakban. Úszó sportágban Kiss Miklós tartott elıadást, valamint Péteri András a birkózásban és Sári Nándor a kajakkenu sportágban. Egyesületünk az iskolákkal közös szervezésben rendezte meg a kerületi diákolimpia rendezvényeit, asztalitenisz és birkózás sportágakban. Verseny-élsport, szabadidısport. A rendszeresség, folyamatosság elvét egyesületünk sportmunkájában elsısorban a szakosztályokban tudjuk megvalósítani. Év elején, a szakosztály vezetık javaslatát figyelembe véve, amatır sportolóinkkal, valamint az edzéseket vezetı edzıkkel, meghosszabbítottuk, ill. megkötöttük a szerzıdéseket. Szakosztályi struktúránkon az eredményes pekingi olimpia után nem változtattunk. Az elnökség véleménye, hogy abban a szervezeti formában mőködjön továbbra is, amelyben eddig is 5

6 mőködtünk. Önkormányzati megállapodás négy évre megtörtént, egyesületünk továbbra is a versenysport mellett a szabadidısportos szakosztályok mőködését is támogatja. Egyesületünk fı célkitőzése a évre az volt, hogy verseny szakosztályaink / úszó, kajak-kenu, birkózás /, sikeresen és eredményesen szerepeljenek a hazai és nemzetközi versenyeken, valamint szabadidıs szakosztályaink a hazai versenyeken, bajnokságokon, szerezzenek minél jobb eredményeket és hírnevet egyesületünknek. Verseny és szabadidısport szakosztályaink eredményesen szerepeltek a sportszövetségek által kiírt évi bajnokságokon márciusában megalakult az úszó mesteredzık tíztagú tanácsa. Elsıdleges feladata a hazai szövetség elnökségének segítése. Egyesületünk képviseletében három mesteredzı, Pecsics Zsuzsa, Kiss Miklós és Turi György tagja a tanácsnak. A Magyar Olimpiai Bizottság Bay Béla sportágfejlesztési program -jának egyik kedvezményezettje az úszósportágban Friedl Bernadett úszó szakedzı. Fiatal sportolóink részt vesznek a Héraklész Bajnokprogramban, sportági mőhelyeink a Sport XXI. Programban, kiemelt versenyzıink a Héraklész Csillagprogramban, valamint edzıink a patrónus-programban. Új szakosztályt alakítottunk, az öttusát, / én a Magyar Öttusa Szövetség tagjai közé felvette /, mellyel kezdetben lehetıséget tudnánk adni úszószakosztályunk fiatal sportolói részére, akik az öttusa sportág kezdeti számában az úszás és futás / két tusa, biathle / versenyezzenek. Ez a formátum azon fiatalok részére is megfelelı lehet, akik az úszóosztályban nem érnek el jobb eredményeket, az öttusa sportágban is kipróbálhatják magukat. Természetesen a kıbányai iskolákkal is felvesszük a kapcsolatot a sportág kerületi népszerősítése érdekében. Úszó szakosztályunk legfontosabb célja volt, valamint legfıbb tevékenysége, hogy az egyesületünk úszószakosztályában sportolóknak biztosítsa a rendszeres edzési lehetıségeket, feltételeket. Az óvodás korútól kezdıdıen az iskoláskorúig, egészen a felnıtt válogatott versenyzıkig végzik úszóink kora reggeltıl késı estig edzéseiket, tíz edzı irányításával, illetve segítségével. Edzıink, de az idısebb, eredményesebb versenyzıink is, a tehetséges gyerekek felkutatásával, toborzásával, komoly szervezımunkával az úszó sportág népszerősítése érdekében is kifejtik tevékenységüket. Fontos feladat volt számukra, a mennyiség mellett, a minıségi képzés, melynek eredményeként a késıbbiekben versenyzıink elindulhattak a Budapesti, Megyei, Vidéki, Diák, valamint a Magyar Úszó Szövetség versenyein, országos korosztályos bajnokságain. Ez évi célja szakosztályunknak megvalósult, az országos korosztályos bajnokságokon, mint egyéni, mint váltó számokban sikeresen szerepeltek, mely alapján a nemzetközi és hazai viszonylatban is a legjobb egyesületek között jegyeznek. Sikeresen szerepeltek válogatott ifjúsági sportolóink az EB-n, valamint válogatott sportolóink a világbajnokságon. Az év folyamán szakosztályunk tagjai, különbözı hazai és nemzetközi korosztályos versenyeken / számuk 34, / vettek részt. A korosztályos országos bajnokságokon 76 arany, 56 ezüst, 47 bronz, érmet szereztek versenyzıink / 5 sz. melléklet /. Egy rövid pihenés után szeptemberben kezdték meg a felkészülést a 2010-es esztendıre, az elsı alkalommal megrendezésre kerülı szingapúri nyári ifjúsági olimpiai játékokra valamint a budapesti Európa-bajnokságra. Az év befejezéseként, legjobbjaink a rövidpályás Magyar és Európa-bajnokságon vettek részt eredményesen. Kiemelkedett elsı számú versenyzınk Cseh László úszó, aki 400 m vegyes úszásban világcsúcsot úszott, mely eredménnyel Európa-bajnoki címet szerzett. Nagyszerő nemzetközi és hazai eredményeket elért felnıtt és ifjúsági sportolóink / Dara Eszter, Szepesi Nikolett, Kozma Dominik, Bernek Péter és Pulai Bence mellett meg kell említeni 6

7 utánpótlás korosztályos versenyzıinket is / Parnó Roland, Benke Balázs, Deák-Bill Gyula, Zombai Annamária, Berky Fruzsina, Dombrádi Ákos, György Réka, Szabó Norbert, Kovács Zsanett, Pulai Vince, Kádas Vivien, Duska Yvett /, akikrıl néhány év múlva hallani fogunk kiváló eredményeik elérése után. Külön szeretnénk kiemelni az úszókat, felkészítı edzıket a a KSC edzıi kollektíváját, akik Turi György vezetıedzı irányításával sikeresen készítették fel versenyzıinket a hazai és nemzetközi versenyekre. Birkózó szakosztályunk, a év végén elkezdett, és a év elején folytatott alapozó munkát a versenyzık tudásuk, képességük túlszárnyalásával igyekeztek elvégezni. Erınléti fejlıdésüket a felmérések eredményei mutatják. Az év elején megrendezett versenyeken fejlıdésük aranyérmek megszerzésével is mérhetıvé vált. Az elsı félévben 16 aranyérem, 18 ezüstérem, 27 bronzérem és 15 ötödik helyezés fémjelezte a szakosztály munkáját. Rögler Gábor a junior OB-on bronzérmet szerzett. Sárkány Vivien minden rangsorversenyt megnyert, sajnos az Országos Bajnokságon nem sikerült megismételni jó teljesítményét, így saját korcsoportjában a diákok között bronzérmet szerzett. İt is nagyon bántotta ez a kisiklás és egy korcsoporttal feljebb a serdülık között ezüstérmes lett úgy, hogy az elsı fordulóban kétvállas gyızelmet aratott az országos bajnokkal szemben. Felnıtt versenyzıink nem hozták a tılük elvárt teljesítményt hiszen Gérnyi Dávid és Kálmán Péter csak ötödik helyen végzett. Különösen bántó hogy csak egy-egy pont jelentette a különbséget. A Nıi bajnokságon Berta Ágnes ezüstérmet Supka Zsófia ötödik helyen végzett a felnıttek között. Fábián Katalin megsérült így nem vehetett részt a viadalon pedig İ biztos éremszerzı versenyzınkként indult volna. A diákolimpiákat rendezték az elsı félévben, ezekben a korosztályokban ahol Juhász Péter és Pozsár Attila ezüstérmet Sárkány Vivien bronzérmet Orosz Tibor és Horváth István ötödik helyet szerezte meg. A versenyekre jellemzı volt az igen magas induló létszám így még nagyobb értéket jelent szakosztályunknak a megszerzett eredmény május között a Kıbányai Önkormányzat és a Kıbányai SICK fıosztály támogatásával szakosztályunk tíz versenyzı és egy csapatvezetı kíséretével Balánbányán /Románia/ birkózó versenyen vett részt. Pozsár János csapatvezetı beszámolója alapján versenyzıink ügyes, jól felépített technikai küzdelemmel magabiztos 11-4 arányú gyızelmet értek el a vendéglátó csapattal szemben. Hasonló erıpróbákra a jövıben is nagy szükség lenne. Az elsı félévet egyhetes edzıtáborral zárták. Az itt felmért teljesítményeket az augusztusi folytatásban hasznosították a második félévben megrendezésre kerülı versenyeken. Az olimpiai keretbe került Kálmán Péter mellett, két fiatal versenyzı nevét is meg kell említeni, Sárkány Vivient és Pozsár Attilát, akik bekerültek a korosztályos válogatott keretbe és heti egy alkalommal együtt készülnek a többiekkel a Héraklész program keretében. Ez a siker egy négy éves munka eredménye, mindkét versenyzınk saját neveléső. Pozsár Attila volt, aki az elsı bajnoki aranyérmet szerezte a szakosztálynak. Versenyzınk a novemberi Országos Bajnokságon bronzérmet szerzett. Kajak- kenu szakosztályunk, 2009.évi felkészülése zökkenımentesen, az elıre kitőzött feladatnak megfelelıen, jól sikerült. Köszönhetıen az önkormányzatnak, akik hathatós segítségükkel biztosították a zavartalan és nyugodt felkészülést. Ennek köszönhetıen nemcsak felnıtt, hanem junior korosztályban is nemzetközi pontokat és érmeket sikerült szerezni. A férfi felnıtt korosztályban 1fı versenyzınk van, Kucsera Gábor. İ ezt az évet egy hosszabb olimpia utáni pihenıvel kezdte, mely az év eleji hazai szereplésén nem is,de a nemzetközin sajnos nagyon meglátszott. Terveinknek megfelelıen az idén megpróbálkoztunk az egyes kajak 1000 méterrel. Idehaza könnyen vette az akadályokat, de úgy a hazai VK, mint a brandenburgi EB nagyon gyengén sikerült. Felüdülést a továbbra is fenntartott K2-500 méter jelentett, melyben a VK-t megnyertük, az EB-n ezüstérmet szereztünk. A világbajnokságon egy közel kéthónapos, erıltetett, nagyon kemény felkészüléssel sikerült bejutni a döntıbe és ott az igen értékes 7-ik helyet megszereznie, amely újra visszaadta a hitét az egyes további erıltetésére. Párosban nagyszerő versenyzéssel érték el a csodálatos 2. he- 7

8 lyet. Így azt gondoljuk, összességében igen pozitívan és eredményesen zárta az évet. A jövıre nézve egy sokkal hamarabb elkezdett felkészüléssel további fejlıdés, elıre lépés várható tıle. Junior korosztályban a tavalyi évben igazolt Hadvina Gergely nagyon szépen fejlıdött. Jól kezdte az évet az egyes rangsoroló verseny fı számában 7. lett, ami igen szép eredmény. Bekerült a felnıtt VK csapatba, ahol a Kammerer, Benkı, Molnár, Hadvina alkotta K méteren 3. helyezést ért el. Utána következı felnıtt válogatón Kammerer Zolival 3. lett K2-1000méteren sajnos itt még nem tudta "helyettesíteni" Kucsera Gábort, így a felnıtt VB szereplés még nem sikerült. Annál inkább a junior Eb, ahol, mint a K-4-es egység oszlopos tagja nagy fölénnyel Európa Bajnok lett és ehhez még párosult egy K2-500 méteres 3. hely,az építıs Dombi Rudival. Fejlıdése töretlen volt ebben az évben is, a jövıre nézve, az olimpiát is figyelembe véve számítunk rá, ha továbbra is így tud fejlıdni és sérülés nem gátolja, jövıre meg kell célozni a felnıtt világversenyeken való indulást. Holicza Péter év közben, egy villám igazolással került a szakosztályhoz. 19 éves fiatalemberrıl van szó, aki igen jó alapokkal rendelkezik. Az utolsó pillanatig versenyben volt K1-500 méteren az U-23-as Eb csapatba való bekerülésért, de sajnos a végén nem sikerült. Egy nagyon jó szellemő versenyzıt ismertünk meg benne, és jó igazolásnak gondoljuk, annál is inkább, mert igen gyors és a felnıtt 200 méteres válogatón, amely új olimpiai szám, kétszer is 4. lett. A jövıre nézve cél az U-23-on való indulás. Masters korosztály, Ránitsné Kovács Emma szervezésével továbbra is igen lelkesen dolgoznak, bajnoki címmel is büszkélkedhetnek. Összességében mindegyik korosztályban sikerült az idén bajnokságot nyerniük. Sári Nándor a kajak-kenu szakosztály vezetıje, az évet eredményesnek értékelte, kis csapata jól szerepelt, sajnálja, hogy az utánpótlás szinten nem került csoport beindításra. Nem kapták meg a megfelelı támogatást az Önkormányzattól, valamint az országos szövetségtıl sem. Sajnálja, hogy a szponzorok a pénzügyi válság miatt kihátráltak a szakosztály mögül, evvel nehéz helyzetbe hozták az éves költségvetést. Asztalitenisz szakosztályunk, a évben az elızı évhez viszonyítva gyengébben szerepelt a különbözı csapatbajnokságokban. Az elsı csapatunk az NB I-ben a kilencedik helyen végzett és egy osztállyal lejjebb került. Ennek oka, hogy két él játékos átigazolt évközben más egyesülethez, illetve külföldi csapathoz szerzıdött. Második csapatunk a Bp. I/a. osztályban képességének megfelelıen játszott, dobogós helyezést ért el. Harmadik csapatunk a Bp. I/c. osztályból kiesett és a jövıben a Bp. II. osztályban fog játszani. Ez a Csapat is a legjobb ját nélkülözte és így nem tudott a várakozásnak megfelelıen szerepelni. Negyedik és ötödik csapatunk a Bp. II. osztályban jól játszott és a csoportjukban a harmadik, illetve a kilencedik helyen végzett. A bajnokság befejeztével, az elızı évi jó szereplésünknek köszönhetıen, újból részt vettünk, az olaszországi Camerinoban rendezett tornán, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan több nemzet versenyzıi vettek részt. Csapataink az 5. ill. 6. helyen végeztek, mely igen jónak mondható a kicsi, de erıs mezınyben. Az ısszel kezdıdı bajnoki évben a Budapest bajnokságban négy csapatot indítunk. Szakosztályunk elsı csapatát az NB II-be neveztük, annak érdekében, hogy a nehezen megszerzett jogcímünket a Nemzeti Bajnokságban való szereplésre ne veszítsük el. A csapat tagjai utánpótláskorú versenyzık, akiknek lehetıséget kívánunk adni a magasabb osztályba való szereplésre. Az év második felében elindultak egy fiatalítás irányába, fiatal utánpótláskorú gyerekekkel kezdtek foglalkozni együttmőködési megállapodás keretében a Bem József általános iskolával. Technikai eszközöket / adogatógép /is vásároltak, melyet a gyerekeken kívül a felnıttek is használhatnak. Megtiszteltetés érte szakosztályunkat is, megrendezhette a kerületi diákolimpia versenyeit. Kézilabda szakosztályunk, a évi bajnokságban is egy-egy csapatot indított a Bp. I/a és Bp. I/b osztályban. 8

9 A bajnokság befejezıdött, sajnos a vártnál gyengébb szerepléssel zárták a bajnoki évet. A tavalyinál több nyert mérkızéssel sem sikerült elırébb végezni, de a lelkesedésük töretlen volt a lányoknak. A január-februári egységes Budapest teremtornán is indultak. Új barátokra tettek szert így már rendszeresnek mondható, hogy Gödön edzımérkızéseket játszanak. Ennek köszönhetıen június 27-én meghívták a csapatot egy kupára, amelyen örömmel vettek részt, hiszen új csapatokkal mérhették össze erıiket. Az idei nyáron is a Velence kupán zárták a bajnoki szezont. Az idı is jó volt és a mérkızéseinket is szerencse kísérte, hiszen gyızelmet arattak kéthárom olyan csapat ellen, akiket a bajnokságban nem sikerült megverni. Hogy edzésben maradjanak - strandkézilabdáztak. Augusztusban részt vettek a "Mezey Ancsa" szenior tornán. Szeptemberben indult a 2009/2010. évi bajnoki szezon, ahol az elmúlt évihez hasonlóan egyegy csapatot indított a szakosztály. Abban bíznak, hogy a tavaszi idényben sikerül elıbbre lépni, és a bajnoki szezont elıkelıbb helyen zárják. Testépítı szakosztályunk, által mőködtetett kondicionáló teremben 18 éves kortól járnak nık és férfiak. A többnyire szabadidıs sporttevékenységet végzı tagjaink súlyzós edzésekkel, vérkeringés-szív és izomrendszerüket teszik edzettebbé. Természetesen versenyszerően, többen a testépítés különbözı szakágaival is foglalkoznak. Négytagú csapatunk, az év elejétıl kezdıdıen fı versenyére a Naturál Testépítı Világbajnokságra készült, mely sajnos a H1-N1 vírus miatt elmaradt. A hazai Magyar Fitness Kupán Béres Nóra, a Bady Fitness kategóriában harmadik helyezést ért el. Szakosztályunkról elmondhatjuk, hogy valami megindult a hosszú évek után, a 2009-s évben néhány olyan fiatal jelentkezett, akik nagyon lelkesek, várhatóan hallani fogunk róluk, mert nagyon tehetséges testépítık. Az idei évben indultak elıször, kiemelkedı eredményeket nem értek el, de ez nem vette el a kedvüket a további munkától. Horváth Tibor, Zsákai László, Kronome Zoltán, Bakos Bettina, és Kökény Csaba tapasztalt versenyzınk a modell kategóriában indultak. Béres Nóra novemberben az IFBB angliai versenyén indult a Kıbányai Sport Közhasznú Alapítvány támogatásával. A londoni versenyen versenyzınket a Body Fitness kategóriában nevezték. Elızsőrizés után a legjobb hat versenyzı közé került. A döntıben, igen profi mezınyben az elıkelı IV. helyet vívta ki, ami nagy reményeket főz a további hazai és nemzetközi szerepléseihez. Versenyzıink felkészítését Kenderes Attila szakosztályvezetı és Taksonyi Erika teremvezetı végzik. Természetjáró szakosztályunk, nagyon kellemes évet zárt, a szakosztály nagyon lelkes tagokból áll. Amit beterveztek túrákat, azt sikerült teljesíteni. Tagjai havi rendszerességgel túráztak elıre kialakított terv alapján. Éves szinten 19 alkalommal kirándultak. Gyalogtúráik során felkeresték a Budai, a Pilis, a Börzsöny és a Mátra hegység csodálatos tájait, de meglátogattak több városunk földrajzi és történelmi nevezetességeit is. Ott voltak kerületünk, valamint a Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség rendezvényein. A májusi négynapos Gyalogtúrázók XV. Országos Találkozóján, amelynek a színhelye az idén Szolnok város és környéke volt. Részt vettek Verıcén a harmadik alkalommal megtartott Erdélyország a mi hazánk elnevezéső fesztiválon. Bejárták a hagyományos Kıbánya Kupa erre az évre kiírt útvonalait is. Szakosztályunk vezetıje Wagensommer Ferenc több alkalommal részt vett a túrizmus kérdéseivel foglalkozó elıadásokon. Kispályás-labdarúgó szakosztályunk a kerületi bajnokságokon szerepelt, valamint más szervezetek által kiírt kupa küzdelmeken is sikeresen. Csapatunk a 2008/2009-es bajnokságot az elsı helyen zárta. Aranyérmes csapatunknak a díjat Verbai Lajos Kıbánya Polgármestere adta át, május 28-án. Csapatunk résztvett a Kıbányai Civil Szervezetek, Kispályás Nyári Bajnokságán ahol negyedik helyen végzett. Az évet a 2009/2010-es kerületi bajnoksággal zárták, ahol ezüstérmes helyen várják a tavaszi idényt. Harcmővészeti szakosztályunk újjá alakult, tagjai / egyre nagyobb létszámban /, többféle ágban / kung-fu, Jiu Jitsu, Okinawa Kobudo, Kempo karate /, próbálják ki tudásukat heti öt alkalommal az egész év folyamán. 9

10 Rekreációs szakosztályunk tagjai, a Budapesti Szabadidısport Szövetség által meghirdetett sporteseményeken több alkalommal / kilenc / vettek részt egyre nagyobb létszámban, köszönhetıen a kézilabda csapat és a szakosztály jó szervezésének. A hét fordulóból álló Fıvárosi Szabadidı Kupa versenysorozaton, egyesületünk elsı csapataink, 38 indulóból, végeredményben a hetedik helyen végzett. Második csapataink az összetett versenyben, 28 indulóból az ötödik helyen zárták. Szombati napokon az Ihász utcai sportlétesítményen rekreációs szakosztályunk asztaliteniszezıi sportolnak, akik Budapesti szabadidıs eseményeken is képviselik egyesületünket. Rendezvényeink közül kiemelkedik az úszók hazai házi versenyei melyen a 4 éves gyerekektıl egészen a 11 éves korig vesznek részt. Szakosztályunk közösen szervezi a sportfıosztállyal a kerületi úszó diákolimpia versenyét a Kıér utcában. Birkózóink két alkalommal szerveztek versenyt, melybıl kiemelkedett a kerületi Diákolimpia versenye. Július elején Dunavarsányban tökéletes körülmények között egyhetes edzıtáborral zárták az elsı félévet. 33 fı vett részt az alapozó és technikai jellegő táborozáson. Testépítıink május hónapban, II. alkalommal rendezték meg Fekvenyomó háziversenyüket, mely nagy sikert aratott szakosztályunk tagjai körében. Három kategóriában mérhették össze erejüket tagjaink. Elsı alkalommal az idısebb / 50 év felettiek / Masters kategóriát is indítottunk lelkes sportolóink számára. Büszkék vagyunk az eredményeikre. Kézilabdásaink augusztusban rendezték meg az EGIS SE segítségével, hat csapat részvételével a "Farkas Judit Kézilabda emléktornát" is immár 16. alkalommal. Szakosztályaink programjait, eredményeit széles körben terjesztettük a Kıbányai Hírekben, a Helyi Téma újságban, a X. ker. kalauzban, a Kıbányai Kisokos X. és XVIII. kerületi számában. Több alkalommal írtak helyi lapok szakosztályaink valamint sportvezetıink életérıl, elképzeléseirıl. Ez év végére elkészült egyesületünket bemutató reklám anyag DVD formájában, melynek keretében bemutatjuk egyesületünket és szakosztályainkat. Az anyagot elsısorban az iskolákba kívánjuk eljuttatni, valamint beneveztünk a kerülj a térképre kerületi kezdeményezéshez, melynek fı célja, hogy a pályázók ismertetik szőkebb hazájuk nevezetességeit, értékeit, hangulatát. Az interneten rendszeresen töltöttük új adatokkal honlapunkat / /, látogatottsága havi átlagban Megújult az úszók honlapja / /. A Kıbányai Önkormányzat honlapján, bıvebb és folyamatosabb tájékoztatást adtunk egyesületünk tevékenységérıl, szakosztályainkról és eredményeirıl. Néhány kiemelt sportolónk / Cseh László, Kucsera Gábor blogja is van -, Kovács Ágnes / önálló honlappal is rendelkeznek. Tájékoztatónk összefoglalója. Egyesületünk számára megnyugtató volt, hogy fı támogatónk a X. ker. Önkormányzat, kerületünk nehéz pénzügyi gondjai ellenére, továbbra is fontosnak tekinti, és támogatja egyesületünk mőködését, verseny és szabadidısport tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt. Elnökségünk értékelte, versenyzıink éves szereplését, mely alapján elmondhatjuk, hogy olimpikonjaink, válogatott versenyzıink, az országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken, kivétel nélkül mindent megtettek a sikeres felkészülés és szereplés érdekében. Kiemelkedı munkát végeztek a szakosztályokban tevékenykedı edzık is. A évi idıszakról elmondhatjuk, hogy a kitőzött célokat, feladatokat az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelıen, a Kıbányai Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt elvárásoknak, valamint Kıbánya Sportfejlesztési tervében meghatározottak szerint teljesítettük. 10

11 Mindent megtettünk és a továbbiakban tenni is fogunk, hogy versenyzıink részére nyugodt felkészülést biztosítsunk, edzıink részére pedig, hogy versenyzıink felkészítését, minél zökkenımentesebben tudják ellátni. Egyesületünk további tagjai részére, biztosítjuk a kellemes sportolási lehetıséget, melyet szabadidejükben végeznek. Végezetül, megköszönte, hogy meghallgatták, köszöni egyesületünk tagjainak, versenyzıinek, edzıinek az elmúlt évi munkájukat, Önkormányzatunknak, pedig támogatásukat, kéri az elnökség beszámolójának elfogadását. Dr. Szász Gyöngyvér, megköszöni İcsi Gábor úr beszámolóját, majd kéri a küldötteket, az elnökség szakmai és a gazdasági beszámolóhoz szóljanak hozzá, tegyék meg észrevételeiket, valamint, hogy a felszólalók a jegyzıkönyv miatt mondják be nevüket és szakosztályukat. A szakosztályok részérıl felszólaló nem volt, ezután felkérte a meghívott vendégeket, hogy szóljanak hozzá a beszámolóhoz. Wágensommer Ferenc a természetjáró szakosztály vezetıje megköszönte az egyesület vezetésének támogatását, majd tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a évi természetjáró programokra mindenkit szeretettel vár. Dr. Szász Gyöngyvér megköszönte a hozzászólást, majd megkérdezi van-e még valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs más hozzászólás, szavazásra teszi fel az, 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót egyhangúlag elfogadták. 4/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadta a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót, 5/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadta a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót (mérleget), Dr. Szász Gyöngyvér, harmadik napirendi pont a Számvizsgáló Bizottság jelentése. Melyre, felkéri Kertész Évát SZB elnököt, hogy mondja el a bizottság beszámolóját. Kertész Éva a számvizsgáló bizottság elnöke elmondta, hogy munkájukat a márciusi megválasztása után avval kezdték, hogy 2004-tıl átnézték a mérleg beszámolókat, melyek tájékoztatást adtak az egyesület gazdálkodásáról. Tapasztalatuk az volt, hogy az elnökség igen nagy odafigyeléssel és eredményességgel mőködtette az egyesületet. A szervezet vagyonát gyarapította, a nem túl nagy lehetıségekhez képest, mivel a támogatások és a pályázatok nem korlátlanul álltak rendelkezésre. A bizottság az év folyamán két alkalommal, március 17.-én és szeptember 10-én tartott, ellenırzést a évre vonatkozó számviteli elıírásoknak és adó jogszabályoknak megfelelıen. Átalakították a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat. Ellenırizték a 11

12 2009-es év gazdasági eseményeinek rögzítését, amik szabályos bizonylatok alapján a megfelelı módon megtörténtek. Megállapították, hogy az egyesületnek nincs tartozása, sem az adóhivatal, sem a szállítói felé. Végezetül kérte, a Számvizsgáló Bizottság nevében beszámolójuk elfogadását. Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a Számvizsgáló Bizottság jelentését egyhangúan elfogadta. 6/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a Számvizsgáló Bizottság jelentését elfogadta, Dr. Szász Gyöngyvér a negyedik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor bevezetıjében elmondta, hogy a évi költségvetési tervet, megtárgyalta az érdekelt szakosztályokkal. A bevételek még változhatnak, ha pontosan megtudjuk a mőhelytámogatások összegét, mely alapján változhatnak kiadásaink is. Kéri a szakosztályok vezetıit, hogy csak annyit költsenek, amit beterveznek az évre, valamint próbáljanak támogatókat keresni. Kiemelte, hogy az év folyamán rendszeres tájékoztatót kapnak a szakosztályok, pénzügyeik állásáról. Továbbiakban tájékoztatta a küldöttközgyőlés résztvevıit, hogy az egyesület elnöksége a februári, elnökségi értekezletén elfogadta az egyesület évi költségvetésének fıbb számait, mely szerint az idén eft-ból gazdálkodhatunk, mely összegbıl az önkormányzati támogatás 43%, mőhelytámogatások 19%, tagdíj és szakosztályi hozzájárulási bevétel 26,5%, pályázati támogatás és egyéb bevételeink pedig 11,5%. Kiadásaink, mint egy 80%-át négy kiemelt szakosztályunk az úszás, a kajak-kenu a birkózás és az öttusa költi el bérekre, költségtérítésekre, mőködésre, versenyekre, a szabadidısportra 5,5%-ot, 14,5% pedig az egyesület mőködésére terveztünk. Az elnökség egyhangú igen szavazattal, 7/2010/02.09/sz. elnökségi határozatban elfogadta, az egyesület évi költségvetését, mely tervezetet elfogadásra javasolja a küldöttgyőlésnek. Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az egyesület évi költségvetési tervezetét. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a Kıbánya Sport Club évi költségvetési tervezetét egyhangúan elfogadta. 7/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadja az egyesület évi költségvetés tervezetét, Dr. Szász Gyöngyvér az ötödik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor elmondta, hogy alapszabályunk 7., 2/d. pontja alapján az egyesület minden tagja köteles, a tagdíj megfizetésére, melynek mértékét a küldöttgyőlés, esedékességét az elnökség határozza meg, 12

13 Az elnökség egyhangú igen szavazattal, 8/2010/02.09/sz. elnökségi határozatban elfogadta, az egyesület évi éves tagdíjának összegét Ft, mely összeget elfogadásra javasolja a küldöttgyőlésnek, Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az egyesület éves tagdíjának összegét, mely Ft/fı/év. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttközgyőlés a Kıbánya Sport Club évben fizetendı éves tagdíjat egyhangúan elfogadta. 8/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadja, hogy a évben az éves tagdíj összege forint, Dr. Szász Gyöngyvér a hatodik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor az egyebek napirendi pont keretében kiemelte, hogy a 2010-es év kiemelkedı eseménye az úszók budapesti Európa-bajnoksága, az elsı alkalommal megrendezésre kerülı szingapúri nyári ifjúsági olimpia, a Helsinkiben sorra kerülı Ifi EB., valamint a kajakosok spanyolországi EB, a lengyelországi világbajnoksága és a moszkvai U23-as EB. Ezen kívül minden szakosztálynak fontos eseménye a magyar bajnokságokon, kupa küzdelmeken és szabadidıs eseményeken való indulás és eredményes szereplése. Végezetül az egyesület minden tagjának sikeres évet kívánt. Dr. Szász Gyöngyvér megkérdezi, kinek van valami témája, amit el kíván mondani. Megállapítja, hogy a napirendi pontok elfogytak, Dr. Szász Gyöngyvér megköszöni a megjelentek közremőködését, a sport club vezetése nevében meghív mindenkit egy szerény vendéglátásra. A küldöttgyőlést berekeszti. Budapest, március 24. Dr. Szász Gyöngyvér Levezetı elnök Beck Sándorné Jegyzıkönyvvezetı Várfoki Margit Jegyzıkönyv hitelesítı Kenderes Attila Jegyzıkönyv hitelesítı 13

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István Taksonyi Erika Tiefenbacher

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. a Kıbánya Sport Club 2007. február 14-i. küldöttközgyőlésérıl

J e g y z ı k ö n y v. a Kıbánya Sport Club 2007. február 14-i. küldöttközgyőlésérıl J e g y z ı k ö n y v a Kıbánya Sport Club 2007. február 14-i küldöttközgyőlésérıl İcsi Gábor a Kıbánya Sport Club elnöke köszönti a küldöttközgyőlésen megjelent szakosztályok küldötteit, a meghívott vendégeket,

Részletesebben

Kőbánya Sport Club. 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616-710, Mobü: 0630-5269214

Kőbánya Sport Club. 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616-710, Mobü: 0630-5269214 Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616-710, Mobü: 0630-5269214 www.kobanyasc.hu ksc@kobanyasc.hu Versenysport: úszás, birkózás, kajak-kenu, Szabadidő sport: kézilabda, asztalitenisz,

Részletesebben

Kıbánya Sport Club versenyzıinek évi, hazai és nemzetközi eredményei.

Kıbánya Sport Club versenyzıinek évi, hazai és nemzetközi eredményei. Kıbánya Sport Club versenyzıinek 2007. évi, hazai és nemzetközi eredményei. Úszás HAZAI Korosztály, Országos Béka Delfin: 2007. június 23-24. Gyula Dombrádi Ákos 1, 1, 2, 4, 4, 7, Mészáros Richárd 1, 1,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv2/2009. május 26. ) mely készült május 26-án, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv2/2009. május 26. ) mely készült május 26-án, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv2/2009. május 26. ) mely készült 2009. május 26-án, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István tag Taksonyi Erika tag Tiefenbacher

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv4/2009. szeptember 15. ) mely készült szeptember 15-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv4/2009. szeptember 15. ) mely készült szeptember 15-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv4/2009. szeptember 15. ) mely készült 2009. szeptember 15-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István tag Taksonyi Erika tag

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv3/2008. május 27. ) mely készült 2008. május 27-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv3/2008. május 27. ) mely készült 2008. május 27-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv3/2008. május 27. ) mely készült 2008. május 27-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Dr. Szász Gyöngyvér tag Fazekas István tag Taksonyi

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv1/2009. február 10. ) mely készült 2009. február 10-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv1/2009. február 10. ) mely készült 2009. február 10-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv1/2009. február 10. ) mely készült 2009. február 10-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Taksonyi Erika Tiefenbacher Györgyi Turi György

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Dr. Szász Gyöngyvér Fazekas István Szucsánszki

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

SPORTLIGET SPORTEGYESÜLET 2009. évi Közhasznúsági jelentése

SPORTLIGET SPORTEGYESÜLET 2009. évi Közhasznúsági jelentése SPORTLIGET SPORTEGYESÜLET 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 14. Drágus László Jenı Bevezetı A SPORTLIGET SPORTEGYESÜLET 1996. szeptember 27.-én tartott megalapuló ülésen elfogadott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a KAC 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Jobbágy István úr, a Kispesti Atlétikai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv4/2010. december 14. )

Emlékeztetı ( jkv4/2010. december 14. ) Emlékeztetı ( jkv4/2010. december 14. ) mely készült 2010. december 14-én, 17,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Helyszín: Zila Vendéglı, Budapest X. ker. Gergely utca 4. J e l e n vannak :

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

2008. évi közhasznú beszámoló

2008. évi közhasznú beszámoló Senior-Delfinek Sportegyesület 1141 Budapest, Verbó u. 9. 2008. évi közhasznú beszámoló 2009. május 06-i közgyőlésen a tagság elfogadta. 1 I. A 2008. évi mérleg és eredménylevezetés: Senior-Delfinek Sportegyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés a szervezet megnevezése 1139. Budapest, Rozsnyai utca 4. a szervezet címe 2007. december 31. Közhasznúsági jelentés TARTALOM: - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: - Közhasznú egyszerősített beszámoló MÉRLEG - Közhasznú

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 19530952-1-06 Csongrád Megyei Bíróság Pk.60109/1989 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület 6640 Csongrád, Sport utca 2 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011.

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Közhasznú jelentés! 2008.

Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesület nyilvántartási száma: 2045 Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a következı adatokkal, mint közhasznú szervezetet 2005 Február 14-én a Kny.63.404/2004/6

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv2/2007. május 22. ) mely készült 2007. május 22-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv2/2007. május 22. ) mely készült 2007. május 22-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv2/2007. május 22. ) mely készült 2007. május 22-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István tag Szucsánszki László tag Tiefenbacher

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak:

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak: MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 2014. június 11. A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2014. június 11-én 16 órakor a Magyar Sport Háza 3. emeleti tárgyalójában tartotta 2014. évi ötödik (5.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 40/2013.(11. 25.) számú határozata a 2013. évi 02/2013- Sportösztöndíj rendszer támogatása pályázati felhívásra beérkezett

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ALAPSZABÁLYA 2 A KİBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján mőködı, önkéntesen

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág:

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2008-2009. évi, Budapest

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

-- 2011 JúN 16... Budapest,...

-- 2011 JúN 16... Budapest,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

www.evezz.hu Budapest Evezıs Egyesület Vízisport és Szabadidı-központ Miért éppen a sport? Miért éppen az evezés? Miért éppen ez a club?

www.evezz.hu Budapest Evezıs Egyesület Vízisport és Szabadidı-központ Miért éppen a sport? Miért éppen az evezés? Miért éppen ez a club? Miért éppen a sport? Mert sokkal kellemesebb erre költeni, mint orvosra. Miért éppen az evezés? Mert ez az egyik legegészségesebb, legtöbb izmot megmozgató sportág, amely egyszerre fejleszti az erıt, az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben