JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club március 24-i. küldöttgyőlésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club 2010. március 24-i. küldöttgyőlésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV a Kıbánya Sport Club március 24-i küldöttgyőlésérıl. İcsi Gábor a Kıbánya Sport Club elnöke köszönti a küldöttgyőlésen megjelent szakosztályok küldötteit. Elmondta, hogy az elnökség február 9-én, elnökségi ülés keretében döntött a meghívottak létszámáról az egyesület alapszabálya szerint / Úszó szakosztály, 14 fı, Birkózó, kajak-kenu, öttusa, asztalitenisz, kézilabda, testépítı, természetjáró, harcmővészeti, kispályás-labdarúgó és rekreációs szakosztályok: 4-4 fı /. Elmondta azt is, hogy a szakosztályok megkapták a beszámolókat, megtartották a szakosztályi győléseket, ahol döntöttek a küldöttek személyeirıl is. Bejelenti, hogy a küldöttgyőlés határozatképes, mert a küldöttek száma 54, a megjelentek létszáma 49 fı. A folytatásban a küldöttek nevében köszöntötte a meghívott Nagy László urat, az önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi bizottságának elnökét, Zsigmond Lászlót a Kıbányai Sportszövetség elnökét, valamint Hajdu Pétert, a Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok fıosztályvezetıjét. Javaslatot tesz a levezetı elnök személyére. Elmondja, hogy az elnökség február 9-i ülésén a 03/2010. sz. határozatában Dr. Szász Gyöngyvért, az egyesület elnökségi tagját bízta meg a küldöttgyőlés levezetı elnöki tisztségére. Megkérdezi van-e valakinek más személyre javaslata? Ilyen nem volt. Szavazásra teszi fel Dr. Szász Gyöngyvér személyét, egyben kéri a küldötteket, hogy szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a levezetı elnök személyét egyhangúan elfogadta 1/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, a Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése megválasztotta Dr. Szász Gyöngyvért, levezetı elnöknek, İcsi Gábor felkéri Dr. Szász Gyöngyvért, hogy foglalja el helyét, és a küldöttgyőlést vezesse le. Dr. Szász Gyöngyvér köszönti a küldöttgyőlés résztvevıit. A napirend elıtt ismerteti a szavazás módját. A küldöttgyőlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A küldöttgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévı szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával hozza. Javaslatot tesz a küldöttgyőlés napirendjére: 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, 3, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása, 4, a évi pénzügyi terv elfogadása, 5, a évi, éves tagdíj összegének meghatározása, 6, egyebek. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele vagy más javaslata. Kéri, ha egyetértenek, szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Dr. Szász Gyöngyvér megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a napirendekre tett javaslatait egyhangúan elfogadta. 1

2 2/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, a Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a meghívóban szereplı napirendeket elfogadta, mely szerint: 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, 3, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása, 4, a évi pénzügyi terv elfogadása, 5, a évi, éves tagdíj összegének meghatározása, 6, egyebek. Dr. Szász Gyöngyvér a továbbiakban javasolja, hogy a küldöttgyőlés a további munkák elvégzésére a jegyzıkönyv magnófelvétel alapján történı elkészítésére és a szavazatok számlálásával bízza meg Beck Sándornét, hitelesítésével Kenderes Attilát a Testépítı szakosztály vezetıjét és Várfoki Margitot a kézilabda szakosztály tagját. Amennyiben nincs észrevétel vagy más javaslat kéri, hogy egyben fogadják el a jelölteket. Észrevétel, más javaslat nem volt. 3/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a jegyzıkönyv magnófelvétel alapján történı elkészítésére és a szavazatok számlálásával Beck Sándornét, hitelesítésével Kenderes Attilát és Várfoki Margitot bízza meg, Dr. Szász Gyöngyvér, javasolja, hogy az elsı és a második napirendi pontokat egyben tárgyalja meg a küldöttgyőlés. 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása, felkéri İcsi Gábor elnököt a szakmai és pénzügyi beszámolók ismertetésére. İcsi Gábor, tájékoztatta a küldöttgyőlésen megjelenteket, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókat az elnökség február 9-i ülésén elfogadta 2/2010/02.09.sz. határozatával. Elmondta azt is, hogy a beszámoló elkészítéséhez nagy segítséget kapott a szakosztályok vezetıitıl is, akiknek megköszönte munkájukat. Mint minden évben így az idén is a beszámoló elkészítésével legfıbb célunk, hogy áttekintést adjunk egyesületünk tagsága, részére a sportegyesület éves tevékenységérıl. Mozgalmas és eredményes négy év után, Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzatával január 1-jétıl december 31.-éig tartó együttmőködésben állapodtunk meg a sporttörvényben, valamint a Kıbányai Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok megvalósítása érdekében Kıbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. Az újabb négy évre szóló megállapodás, együttmőködés biztonságot nyújthat egyesületünk tagjai, azon belül szakosztályaink részére. Terveink és célkitőzésünk a 2009-es évben sem változtak. Egyesületünk célkitőzése, hogy Kıbánya és a környezı kerületek lakosainak, különösen az utánpótláskorúak részére, biztosítsa a rendszeres mozgást, az Önkormányzat sportfejlesztési / / programjában leírtakkal összhangban. 2

3 Éves feladatokról és eredményekrıl rendszeresen tárgyaltunk egyesületünk elnökségi értekezletein, valamint tájékoztattuk tagságunkat az éves küldöttközgyőlésen. Számvizsgáló Bizottság élére új elnök került, Kertész Éva személyében, aki éves ellenırzései folyamán több módosítást javasolt pénzügyi szabályzataink és alapszabályunk megújításához. Öt ülést tartottunk, mely minden egyes alkalommal határozatképes volt szeptember 30-án rendkívüli küldöttközgyőlést tartottunk, ahol módosítottuk alapszabályunkat. Alapszabályunk egyik kiemelt pontja, hogy A Sportegyesület elsıdlegesen Budapest Fıváros X. kerület területén, a X. kerületi Önkormányzattal együttmőködésben támogatja tagságának és a kerület lakosságának szabadidı sportját, valamint a diáksportot, elısegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkızéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek mőködéséhez. Megújítottuk tagnyilvántartásunkat, mely szerint a 2009-es évben sportegyesületünk taglétszáma 963 fı, melybıl 392 fı nı. Egyesületünk tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak, Turi György úszószakosztályunk vezetıjét Kıbánya Díszpolgárának választották, valamint a Fıvárosi Közgyőlés döntése alapján Papp László Budapest-sportdíjat kapott. A Superbrands, 2009 Gálán Cseh Lászlónak világhírő úszónknak, ítélték az Év legkedveltebb magyar személyisége címet. Az év legjobb férfi kajakozója Kucsera Gábor lett. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet utánpótlás-nevelési igazgatósága által szervezett ünnepségen a Héraklész Program keretében támogatott 20 olimpiai sportágban évi kiemelkedı nemzetközi eredményei alapján az úszó sportágban Kozma Dominik fiatal versenyzınk lett az elsı. İ kapta a Nemzeti Sport Külön díját is. Berky Fruzsina úszó a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója díjazottja lett. A sportolóinkat és edzıinket, azaz a Kıbánya SC úszóit és kajakosait, a évi Világ- és Európa Bajnokságokon elért eredményeik alapján köszöntötték, díjazták, a Kıbányai Önkormányzat által szervezett ünnepségen. A Kıbánya Sport Club versenyzıinek évi Nemzetközi eredményei. 1, ÚSZÁS: Ifjúsági Európa - bajnokság, július Prága. KOZMA DOMINIK 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés BERNEK PÉTER 2 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés PULAI BENCE 1 ezüst, 1 bronz, 1 hetedik helyezés DOBÁR ÉVA 1 ötödik, 1 hatodik helyezés Felnıtt Világbajnokság, július 26-augusztus 02. Róma CSEH LÁSZLÓ 1 ezüst, 1 bronzérem 1 kilencedik helyezés DARA ESZTER 1 hatodik helyezés BERNEK PÉTER 1 kilencedik helyezés Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál / EYOF /, július Tampere. DUSKA IVETT 1 negyedik helyezés / Edzık: Turi György és az úszószakosztály edzıi kollektívája / 2, KAJAK-KENU: Felnıtt Európa Bajnokság, június Brandenburg. KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem Felnıtt Világbajnokság, augusztus Dartmouth. KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem, 1 hetedik helyezés U23 Európa Bajnokság, július Poznan. HADVINA GERGELY 1 db arany, 1 db bronzérem / Edzı: Sári Nándor / A Magyar Olimpiai Bizottság szeptemberi ülésén elfogadta a londoni olimpia felkészülésének és programjának tervét. Egyesületünket három sportágban 18 fı képviseli! ÚSZÁS / 14 fı /: Cseh László, Kozma Dominik, Kovács Norbert, Dara Eszter, Bernek Péter, Dobár Éva, Rudolf 3

4 Roland, Makány Balázs, Pulai Bence, György Réka, Duska Ivett, Pulai Vince, Kádas Vivien, Czabaday Tóth Dorottya. KAJAK-KENU / 3 fı /: Kucsera Gábor, Hadvina Gergely, Holicza Péter. BIRKÓZÁS / 1 fı /: Kálmán Péter. November hónapban a Képviselı-testület elfogadta évi tájékoztatónkat. A Kıbányai Polgármesteri Hivatallal és annak fıosztályaival, különösképpen a Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok fıosztályával, együttmőködésünk jól mőködik. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást, fontosabb egyesületi, és kerületi eseményekrıl. Részt veszünk mindazon testneveléssel, sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre felkérnek bennünket. İcsi Gábor megemlítette, hogy a második napirendi pontról a szakmai beszámoló gazdasági rész fejezete szerint az alábbiak szerint ad tájékoztatást. Az egyesület 2009-ben foglalkoztatott munkavállalói létszáma 9 fı volt. Bérgazdálkodásunk szabályos a terveknek megfelelı, a közterheket határidıre az elıírásoknak megfelelıen befizettük. Tartozásunk, kintlévıségünk nincs. A gazdasági mőveletek adatai a könyvviteli nyilvántartásban / naplófıkönyv számítógépes könyvelés / szabályszerően kiállított bizonylatok alapján kerültek rögzítésre. Belsı / Számvizsgáló Bizottság / revízión kívül, ill. önrevízión kívül más revízió nem volt az elmúlt évben. Könyvelésünk továbbra is az aktuális elıírásoknak megfelelıen, áttekinthetıen, szakosztályokra / verseny és szabadidısport /, tevékenységi témákra, széttagoltan történik / úszóknak, birkózóknak külön bankszámlán /, a pénzünk mozgása folyamatosan követhetı. A kerületi önkormányzati támogatást, - mely rendszeresen havonta került átutalás formájában egyesületünk számlájára - rendeltetésszerően, az elfogadott tervek alapján használtuk fel. Az Önkormányzati és egyéb pénzek idıben kerültek átutalásra a szakosztályok bankszámlájára. Gazdálkodásunkkal kapcsolatban elmondható, hogy pénzeszköz bevételeink és pénzeszköz kiadásaink a tervekkel ellentétben növekedtek évi költségvetéstény számai: A tárgyévi összes pénzeszköz bevételünk Ft. A pénzeszköz bevételében szerepel az Önkormányzat támogatása, mely az összes bevétel 44,8%-a, a tagdíjak 22,2%, az ÖM Sport szakállamtitkárságától és a MOBtól jött támogatás az 19,3%, pályázat útján elnyert összegek a bevételek 7,8%-a, valamint az egyéb jogcímen kapott bevételek és banki bevét 5,9%. A tárgyévi összes pénzeszköz kiadás 2009-ben: Ft. A pénzeszköz kiadásai tartalmazzák a munkabéreket, járulékokat, a szakosztályokra fordított sportszakmai költségeket, külön-külön versenysport és szabadidıre bontva. Versenysportra, összkiadásunk 79%-át, egyesületünk mőködésére és a szabadidısportra pedig 21%-ot költöttünk. A kettı különbsége 297ezer.-Ft, mely megmaradt felhasználható pénzeszköz. Szervezetünk jó és takarékos gazdálkodásának eredménye lehetıvé tette, hogy készpénzben meg tudtuk vásárolni az úszószakosztály által használt kisbuszt. Egyesületünk évi pénzügyi teljesítésérıl, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített egyszerősített mérlegrıl / 1.sz. melléklet / elmondható, hogy az éves végleges pénzbevételek és elszámolt bevételek összege 127 millió forint, a végleges pénzkiadások és elszámolt ráfordítások összege eft. Tárgyévi eredményünk 3.400eft, mely összeg, a ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások, valamint a végleges vagyonváltozás / készletváltozás / együttes összegébıl tevıdik össze. Forgóeszközeink és megtakarításaink emelkedtek. A évi mérleg fıösszeg eft, / eszközök és források összesen 7.815eft-al nıtt az elızı évhez képest. Szervezetünk pályázatai rendszeresen elérik céljukat. Minden lehetıséget megragadtunk annak érdekében, hogy minél több szervezet által meghirdetett pályázaton részt vegyünk. Pályázatot nyújtottunk be: a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványhoz, a Fıvároshoz, a Nemzeti Civil Alaphoz. Versenysport szakosztályaink / úszó, birkózó, kajak-kenu /, az 4

5 elmúlt évi eredmények alapján, az ÖM szakállamtitkárságán keresztül mőhelytámogatásban a Sportegyesületek Országos Szövetsége javaslatára pedig verseny és utánpótlás támogatásban részesültek. A Magyar Olimpiai Bizottság, évi olimpiai szereplésünk alapján külön támogatásban részesítette szervezetünket. Szabadidısportban résztvevı szakosztályaink, pedig a Budapesti Szabadidısport Szövetség által rendezett Fıvárosi versenysorozat eredményei alapján kaptak támogatást. Diáksport, utánpótlás-nevelés. Egyesületünk taglétszámának 55%-a utánpótláskorú. Elnökségünk fontosnak tartja e korosztály minél több sportágban való foglalkoztatását, valamint, azt hogy minél több gyermek és kıbányai lakos sportoljon szakosztályainkban. Szakvezetıink elkészítették, és elnökségi értekezleten tárgyaltuk szakosztályaink rövid és hosszú távú utánpótlás nevelési tervét, feladatait. Úszó szakosztályunk évtized óta tartó világszínvonalú eredményessége, versenyzıink kiváló eredményei elsısorban edzıink kiváló utánpótlás nevelı munkájának köszönhetı. Szakosztályunk ún. piramis rendszerként mőködik, - megelızve korát, mely a mai évfolyamos (sportiskolai) képzési rendben mőködı mőhelyek munkájának felel meg. Ennek lényege a feladásos - évfolyamos rendszer. Alapja a megfelelı utánpótlás bázis, melyet csak úgy lehet kialakítani, ha a környezı intézményekkel; óvodákkal, iskolákkal megfelelı munkakapcsolatot létesítünk. Az ı példájukat követve alakítják ki utánpótlás-nevelı munkájukat birkózóink, akik már eredményeikben is sikeresek, és asztaliteniszezıink, akik az elmúlt tanévben elsı fázisaként a BEM DSE-vel kötött együttmőködés keretében az iskola diákjaival edzıi irányítás mellett igyekeztek minél több gyermek / jelenleg 24 fı /, bevonásával heti két alkalommal egy-egy óra idıtartamban rendezett edzéseket megtartani. A sportág alapjainak elsajátítása, a szabályok megismertetése, és megszerettetése az elsıdleges cél. Ennek megfelelıen megállapodási szerzıdéseket meghosszabbítottuk, megújítottuk, vagy újat kötöttünk a környék óvodáival, általános iskoláival, középiskoláival. A szerzıdések tárgya az úszó sportág óvodai, iskolai és birkózó, asztalitenisz, sportágak iskolai, kereteken belüli munkájának elısegítése, koordinálása, a kiválasztást követıen pedig a versenysportba való beintegrálódása, majd azt követıen a versenysport feltételeinek biztosítása, ezzel szinkronban az úszó, birkózó és asztalitenisz, sportágak népszerősítése. A verseny és szabadidısport segítése, valamint a kerületi diáksport szakmai segítség nyújtása érdekében, együttmőködésünket folytatjuk a X. kerületi Diáksport Bizottsággal, valamint a kerületi általános iskolákkal, különös képen a Bem József, a Kápolna téri, az Üllıi-Bánya, Szent L. tér, általános iskolákkal, valamint az iskolákkal együttmőködı diáksport egyesületekkel is. Részt vettünk a kerületi iskolai rendszer szakmai részének kidolgozásában. Testnevelık oktatása az úszó sportágban, valamint a birkózás és kajak-kenu sportágakban. Úszó sportágban Kiss Miklós tartott elıadást, valamint Péteri András a birkózásban és Sári Nándor a kajakkenu sportágban. Egyesületünk az iskolákkal közös szervezésben rendezte meg a kerületi diákolimpia rendezvényeit, asztalitenisz és birkózás sportágakban. Verseny-élsport, szabadidısport. A rendszeresség, folyamatosság elvét egyesületünk sportmunkájában elsısorban a szakosztályokban tudjuk megvalósítani. Év elején, a szakosztály vezetık javaslatát figyelembe véve, amatır sportolóinkkal, valamint az edzéseket vezetı edzıkkel, meghosszabbítottuk, ill. megkötöttük a szerzıdéseket. Szakosztályi struktúránkon az eredményes pekingi olimpia után nem változtattunk. Az elnökség véleménye, hogy abban a szervezeti formában mőködjön továbbra is, amelyben eddig is 5

6 mőködtünk. Önkormányzati megállapodás négy évre megtörtént, egyesületünk továbbra is a versenysport mellett a szabadidısportos szakosztályok mőködését is támogatja. Egyesületünk fı célkitőzése a évre az volt, hogy verseny szakosztályaink / úszó, kajak-kenu, birkózás /, sikeresen és eredményesen szerepeljenek a hazai és nemzetközi versenyeken, valamint szabadidıs szakosztályaink a hazai versenyeken, bajnokságokon, szerezzenek minél jobb eredményeket és hírnevet egyesületünknek. Verseny és szabadidısport szakosztályaink eredményesen szerepeltek a sportszövetségek által kiírt évi bajnokságokon márciusában megalakult az úszó mesteredzık tíztagú tanácsa. Elsıdleges feladata a hazai szövetség elnökségének segítése. Egyesületünk képviseletében három mesteredzı, Pecsics Zsuzsa, Kiss Miklós és Turi György tagja a tanácsnak. A Magyar Olimpiai Bizottság Bay Béla sportágfejlesztési program -jának egyik kedvezményezettje az úszósportágban Friedl Bernadett úszó szakedzı. Fiatal sportolóink részt vesznek a Héraklész Bajnokprogramban, sportági mőhelyeink a Sport XXI. Programban, kiemelt versenyzıink a Héraklész Csillagprogramban, valamint edzıink a patrónus-programban. Új szakosztályt alakítottunk, az öttusát, / én a Magyar Öttusa Szövetség tagjai közé felvette /, mellyel kezdetben lehetıséget tudnánk adni úszószakosztályunk fiatal sportolói részére, akik az öttusa sportág kezdeti számában az úszás és futás / két tusa, biathle / versenyezzenek. Ez a formátum azon fiatalok részére is megfelelı lehet, akik az úszóosztályban nem érnek el jobb eredményeket, az öttusa sportágban is kipróbálhatják magukat. Természetesen a kıbányai iskolákkal is felvesszük a kapcsolatot a sportág kerületi népszerősítése érdekében. Úszó szakosztályunk legfontosabb célja volt, valamint legfıbb tevékenysége, hogy az egyesületünk úszószakosztályában sportolóknak biztosítsa a rendszeres edzési lehetıségeket, feltételeket. Az óvodás korútól kezdıdıen az iskoláskorúig, egészen a felnıtt válogatott versenyzıkig végzik úszóink kora reggeltıl késı estig edzéseiket, tíz edzı irányításával, illetve segítségével. Edzıink, de az idısebb, eredményesebb versenyzıink is, a tehetséges gyerekek felkutatásával, toborzásával, komoly szervezımunkával az úszó sportág népszerősítése érdekében is kifejtik tevékenységüket. Fontos feladat volt számukra, a mennyiség mellett, a minıségi képzés, melynek eredményeként a késıbbiekben versenyzıink elindulhattak a Budapesti, Megyei, Vidéki, Diák, valamint a Magyar Úszó Szövetség versenyein, országos korosztályos bajnokságain. Ez évi célja szakosztályunknak megvalósult, az országos korosztályos bajnokságokon, mint egyéni, mint váltó számokban sikeresen szerepeltek, mely alapján a nemzetközi és hazai viszonylatban is a legjobb egyesületek között jegyeznek. Sikeresen szerepeltek válogatott ifjúsági sportolóink az EB-n, valamint válogatott sportolóink a világbajnokságon. Az év folyamán szakosztályunk tagjai, különbözı hazai és nemzetközi korosztályos versenyeken / számuk 34, / vettek részt. A korosztályos országos bajnokságokon 76 arany, 56 ezüst, 47 bronz, érmet szereztek versenyzıink / 5 sz. melléklet /. Egy rövid pihenés után szeptemberben kezdték meg a felkészülést a 2010-es esztendıre, az elsı alkalommal megrendezésre kerülı szingapúri nyári ifjúsági olimpiai játékokra valamint a budapesti Európa-bajnokságra. Az év befejezéseként, legjobbjaink a rövidpályás Magyar és Európa-bajnokságon vettek részt eredményesen. Kiemelkedett elsı számú versenyzınk Cseh László úszó, aki 400 m vegyes úszásban világcsúcsot úszott, mely eredménnyel Európa-bajnoki címet szerzett. Nagyszerő nemzetközi és hazai eredményeket elért felnıtt és ifjúsági sportolóink / Dara Eszter, Szepesi Nikolett, Kozma Dominik, Bernek Péter és Pulai Bence mellett meg kell említeni 6

7 utánpótlás korosztályos versenyzıinket is / Parnó Roland, Benke Balázs, Deák-Bill Gyula, Zombai Annamária, Berky Fruzsina, Dombrádi Ákos, György Réka, Szabó Norbert, Kovács Zsanett, Pulai Vince, Kádas Vivien, Duska Yvett /, akikrıl néhány év múlva hallani fogunk kiváló eredményeik elérése után. Külön szeretnénk kiemelni az úszókat, felkészítı edzıket a a KSC edzıi kollektíváját, akik Turi György vezetıedzı irányításával sikeresen készítették fel versenyzıinket a hazai és nemzetközi versenyekre. Birkózó szakosztályunk, a év végén elkezdett, és a év elején folytatott alapozó munkát a versenyzık tudásuk, képességük túlszárnyalásával igyekeztek elvégezni. Erınléti fejlıdésüket a felmérések eredményei mutatják. Az év elején megrendezett versenyeken fejlıdésük aranyérmek megszerzésével is mérhetıvé vált. Az elsı félévben 16 aranyérem, 18 ezüstérem, 27 bronzérem és 15 ötödik helyezés fémjelezte a szakosztály munkáját. Rögler Gábor a junior OB-on bronzérmet szerzett. Sárkány Vivien minden rangsorversenyt megnyert, sajnos az Országos Bajnokságon nem sikerült megismételni jó teljesítményét, így saját korcsoportjában a diákok között bronzérmet szerzett. İt is nagyon bántotta ez a kisiklás és egy korcsoporttal feljebb a serdülık között ezüstérmes lett úgy, hogy az elsı fordulóban kétvállas gyızelmet aratott az országos bajnokkal szemben. Felnıtt versenyzıink nem hozták a tılük elvárt teljesítményt hiszen Gérnyi Dávid és Kálmán Péter csak ötödik helyen végzett. Különösen bántó hogy csak egy-egy pont jelentette a különbséget. A Nıi bajnokságon Berta Ágnes ezüstérmet Supka Zsófia ötödik helyen végzett a felnıttek között. Fábián Katalin megsérült így nem vehetett részt a viadalon pedig İ biztos éremszerzı versenyzınkként indult volna. A diákolimpiákat rendezték az elsı félévben, ezekben a korosztályokban ahol Juhász Péter és Pozsár Attila ezüstérmet Sárkány Vivien bronzérmet Orosz Tibor és Horváth István ötödik helyet szerezte meg. A versenyekre jellemzı volt az igen magas induló létszám így még nagyobb értéket jelent szakosztályunknak a megszerzett eredmény május között a Kıbányai Önkormányzat és a Kıbányai SICK fıosztály támogatásával szakosztályunk tíz versenyzı és egy csapatvezetı kíséretével Balánbányán /Románia/ birkózó versenyen vett részt. Pozsár János csapatvezetı beszámolója alapján versenyzıink ügyes, jól felépített technikai küzdelemmel magabiztos 11-4 arányú gyızelmet értek el a vendéglátó csapattal szemben. Hasonló erıpróbákra a jövıben is nagy szükség lenne. Az elsı félévet egyhetes edzıtáborral zárták. Az itt felmért teljesítményeket az augusztusi folytatásban hasznosították a második félévben megrendezésre kerülı versenyeken. Az olimpiai keretbe került Kálmán Péter mellett, két fiatal versenyzı nevét is meg kell említeni, Sárkány Vivient és Pozsár Attilát, akik bekerültek a korosztályos válogatott keretbe és heti egy alkalommal együtt készülnek a többiekkel a Héraklész program keretében. Ez a siker egy négy éves munka eredménye, mindkét versenyzınk saját neveléső. Pozsár Attila volt, aki az elsı bajnoki aranyérmet szerezte a szakosztálynak. Versenyzınk a novemberi Országos Bajnokságon bronzérmet szerzett. Kajak- kenu szakosztályunk, 2009.évi felkészülése zökkenımentesen, az elıre kitőzött feladatnak megfelelıen, jól sikerült. Köszönhetıen az önkormányzatnak, akik hathatós segítségükkel biztosították a zavartalan és nyugodt felkészülést. Ennek köszönhetıen nemcsak felnıtt, hanem junior korosztályban is nemzetközi pontokat és érmeket sikerült szerezni. A férfi felnıtt korosztályban 1fı versenyzınk van, Kucsera Gábor. İ ezt az évet egy hosszabb olimpia utáni pihenıvel kezdte, mely az év eleji hazai szereplésén nem is,de a nemzetközin sajnos nagyon meglátszott. Terveinknek megfelelıen az idén megpróbálkoztunk az egyes kajak 1000 méterrel. Idehaza könnyen vette az akadályokat, de úgy a hazai VK, mint a brandenburgi EB nagyon gyengén sikerült. Felüdülést a továbbra is fenntartott K2-500 méter jelentett, melyben a VK-t megnyertük, az EB-n ezüstérmet szereztünk. A világbajnokságon egy közel kéthónapos, erıltetett, nagyon kemény felkészüléssel sikerült bejutni a döntıbe és ott az igen értékes 7-ik helyet megszereznie, amely újra visszaadta a hitét az egyes további erıltetésére. Párosban nagyszerő versenyzéssel érték el a csodálatos 2. he- 7

8 lyet. Így azt gondoljuk, összességében igen pozitívan és eredményesen zárta az évet. A jövıre nézve egy sokkal hamarabb elkezdett felkészüléssel további fejlıdés, elıre lépés várható tıle. Junior korosztályban a tavalyi évben igazolt Hadvina Gergely nagyon szépen fejlıdött. Jól kezdte az évet az egyes rangsoroló verseny fı számában 7. lett, ami igen szép eredmény. Bekerült a felnıtt VK csapatba, ahol a Kammerer, Benkı, Molnár, Hadvina alkotta K méteren 3. helyezést ért el. Utána következı felnıtt válogatón Kammerer Zolival 3. lett K2-1000méteren sajnos itt még nem tudta "helyettesíteni" Kucsera Gábort, így a felnıtt VB szereplés még nem sikerült. Annál inkább a junior Eb, ahol, mint a K-4-es egység oszlopos tagja nagy fölénnyel Európa Bajnok lett és ehhez még párosult egy K2-500 méteres 3. hely,az építıs Dombi Rudival. Fejlıdése töretlen volt ebben az évben is, a jövıre nézve, az olimpiát is figyelembe véve számítunk rá, ha továbbra is így tud fejlıdni és sérülés nem gátolja, jövıre meg kell célozni a felnıtt világversenyeken való indulást. Holicza Péter év közben, egy villám igazolással került a szakosztályhoz. 19 éves fiatalemberrıl van szó, aki igen jó alapokkal rendelkezik. Az utolsó pillanatig versenyben volt K1-500 méteren az U-23-as Eb csapatba való bekerülésért, de sajnos a végén nem sikerült. Egy nagyon jó szellemő versenyzıt ismertünk meg benne, és jó igazolásnak gondoljuk, annál is inkább, mert igen gyors és a felnıtt 200 méteres válogatón, amely új olimpiai szám, kétszer is 4. lett. A jövıre nézve cél az U-23-on való indulás. Masters korosztály, Ránitsné Kovács Emma szervezésével továbbra is igen lelkesen dolgoznak, bajnoki címmel is büszkélkedhetnek. Összességében mindegyik korosztályban sikerült az idén bajnokságot nyerniük. Sári Nándor a kajak-kenu szakosztály vezetıje, az évet eredményesnek értékelte, kis csapata jól szerepelt, sajnálja, hogy az utánpótlás szinten nem került csoport beindításra. Nem kapták meg a megfelelı támogatást az Önkormányzattól, valamint az országos szövetségtıl sem. Sajnálja, hogy a szponzorok a pénzügyi válság miatt kihátráltak a szakosztály mögül, evvel nehéz helyzetbe hozták az éves költségvetést. Asztalitenisz szakosztályunk, a évben az elızı évhez viszonyítva gyengébben szerepelt a különbözı csapatbajnokságokban. Az elsı csapatunk az NB I-ben a kilencedik helyen végzett és egy osztállyal lejjebb került. Ennek oka, hogy két él játékos átigazolt évközben más egyesülethez, illetve külföldi csapathoz szerzıdött. Második csapatunk a Bp. I/a. osztályban képességének megfelelıen játszott, dobogós helyezést ért el. Harmadik csapatunk a Bp. I/c. osztályból kiesett és a jövıben a Bp. II. osztályban fog játszani. Ez a Csapat is a legjobb ját nélkülözte és így nem tudott a várakozásnak megfelelıen szerepelni. Negyedik és ötödik csapatunk a Bp. II. osztályban jól játszott és a csoportjukban a harmadik, illetve a kilencedik helyen végzett. A bajnokság befejeztével, az elızı évi jó szereplésünknek köszönhetıen, újból részt vettünk, az olaszországi Camerinoban rendezett tornán, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan több nemzet versenyzıi vettek részt. Csapataink az 5. ill. 6. helyen végeztek, mely igen jónak mondható a kicsi, de erıs mezınyben. Az ısszel kezdıdı bajnoki évben a Budapest bajnokságban négy csapatot indítunk. Szakosztályunk elsı csapatát az NB II-be neveztük, annak érdekében, hogy a nehezen megszerzett jogcímünket a Nemzeti Bajnokságban való szereplésre ne veszítsük el. A csapat tagjai utánpótláskorú versenyzık, akiknek lehetıséget kívánunk adni a magasabb osztályba való szereplésre. Az év második felében elindultak egy fiatalítás irányába, fiatal utánpótláskorú gyerekekkel kezdtek foglalkozni együttmőködési megállapodás keretében a Bem József általános iskolával. Technikai eszközöket / adogatógép /is vásároltak, melyet a gyerekeken kívül a felnıttek is használhatnak. Megtiszteltetés érte szakosztályunkat is, megrendezhette a kerületi diákolimpia versenyeit. Kézilabda szakosztályunk, a évi bajnokságban is egy-egy csapatot indított a Bp. I/a és Bp. I/b osztályban. 8

9 A bajnokság befejezıdött, sajnos a vártnál gyengébb szerepléssel zárták a bajnoki évet. A tavalyinál több nyert mérkızéssel sem sikerült elırébb végezni, de a lelkesedésük töretlen volt a lányoknak. A január-februári egységes Budapest teremtornán is indultak. Új barátokra tettek szert így már rendszeresnek mondható, hogy Gödön edzımérkızéseket játszanak. Ennek köszönhetıen június 27-én meghívták a csapatot egy kupára, amelyen örömmel vettek részt, hiszen új csapatokkal mérhették össze erıiket. Az idei nyáron is a Velence kupán zárták a bajnoki szezont. Az idı is jó volt és a mérkızéseinket is szerencse kísérte, hiszen gyızelmet arattak kéthárom olyan csapat ellen, akiket a bajnokságban nem sikerült megverni. Hogy edzésben maradjanak - strandkézilabdáztak. Augusztusban részt vettek a "Mezey Ancsa" szenior tornán. Szeptemberben indult a 2009/2010. évi bajnoki szezon, ahol az elmúlt évihez hasonlóan egyegy csapatot indított a szakosztály. Abban bíznak, hogy a tavaszi idényben sikerül elıbbre lépni, és a bajnoki szezont elıkelıbb helyen zárják. Testépítı szakosztályunk, által mőködtetett kondicionáló teremben 18 éves kortól járnak nık és férfiak. A többnyire szabadidıs sporttevékenységet végzı tagjaink súlyzós edzésekkel, vérkeringés-szív és izomrendszerüket teszik edzettebbé. Természetesen versenyszerően, többen a testépítés különbözı szakágaival is foglalkoznak. Négytagú csapatunk, az év elejétıl kezdıdıen fı versenyére a Naturál Testépítı Világbajnokságra készült, mely sajnos a H1-N1 vírus miatt elmaradt. A hazai Magyar Fitness Kupán Béres Nóra, a Bady Fitness kategóriában harmadik helyezést ért el. Szakosztályunkról elmondhatjuk, hogy valami megindult a hosszú évek után, a 2009-s évben néhány olyan fiatal jelentkezett, akik nagyon lelkesek, várhatóan hallani fogunk róluk, mert nagyon tehetséges testépítık. Az idei évben indultak elıször, kiemelkedı eredményeket nem értek el, de ez nem vette el a kedvüket a további munkától. Horváth Tibor, Zsákai László, Kronome Zoltán, Bakos Bettina, és Kökény Csaba tapasztalt versenyzınk a modell kategóriában indultak. Béres Nóra novemberben az IFBB angliai versenyén indult a Kıbányai Sport Közhasznú Alapítvány támogatásával. A londoni versenyen versenyzınket a Body Fitness kategóriában nevezték. Elızsőrizés után a legjobb hat versenyzı közé került. A döntıben, igen profi mezınyben az elıkelı IV. helyet vívta ki, ami nagy reményeket főz a további hazai és nemzetközi szerepléseihez. Versenyzıink felkészítését Kenderes Attila szakosztályvezetı és Taksonyi Erika teremvezetı végzik. Természetjáró szakosztályunk, nagyon kellemes évet zárt, a szakosztály nagyon lelkes tagokból áll. Amit beterveztek túrákat, azt sikerült teljesíteni. Tagjai havi rendszerességgel túráztak elıre kialakított terv alapján. Éves szinten 19 alkalommal kirándultak. Gyalogtúráik során felkeresték a Budai, a Pilis, a Börzsöny és a Mátra hegység csodálatos tájait, de meglátogattak több városunk földrajzi és történelmi nevezetességeit is. Ott voltak kerületünk, valamint a Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség rendezvényein. A májusi négynapos Gyalogtúrázók XV. Országos Találkozóján, amelynek a színhelye az idén Szolnok város és környéke volt. Részt vettek Verıcén a harmadik alkalommal megtartott Erdélyország a mi hazánk elnevezéső fesztiválon. Bejárták a hagyományos Kıbánya Kupa erre az évre kiírt útvonalait is. Szakosztályunk vezetıje Wagensommer Ferenc több alkalommal részt vett a túrizmus kérdéseivel foglalkozó elıadásokon. Kispályás-labdarúgó szakosztályunk a kerületi bajnokságokon szerepelt, valamint más szervezetek által kiírt kupa küzdelmeken is sikeresen. Csapatunk a 2008/2009-es bajnokságot az elsı helyen zárta. Aranyérmes csapatunknak a díjat Verbai Lajos Kıbánya Polgármestere adta át, május 28-án. Csapatunk résztvett a Kıbányai Civil Szervezetek, Kispályás Nyári Bajnokságán ahol negyedik helyen végzett. Az évet a 2009/2010-es kerületi bajnoksággal zárták, ahol ezüstérmes helyen várják a tavaszi idényt. Harcmővészeti szakosztályunk újjá alakult, tagjai / egyre nagyobb létszámban /, többféle ágban / kung-fu, Jiu Jitsu, Okinawa Kobudo, Kempo karate /, próbálják ki tudásukat heti öt alkalommal az egész év folyamán. 9

10 Rekreációs szakosztályunk tagjai, a Budapesti Szabadidısport Szövetség által meghirdetett sporteseményeken több alkalommal / kilenc / vettek részt egyre nagyobb létszámban, köszönhetıen a kézilabda csapat és a szakosztály jó szervezésének. A hét fordulóból álló Fıvárosi Szabadidı Kupa versenysorozaton, egyesületünk elsı csapataink, 38 indulóból, végeredményben a hetedik helyen végzett. Második csapataink az összetett versenyben, 28 indulóból az ötödik helyen zárták. Szombati napokon az Ihász utcai sportlétesítményen rekreációs szakosztályunk asztaliteniszezıi sportolnak, akik Budapesti szabadidıs eseményeken is képviselik egyesületünket. Rendezvényeink közül kiemelkedik az úszók hazai házi versenyei melyen a 4 éves gyerekektıl egészen a 11 éves korig vesznek részt. Szakosztályunk közösen szervezi a sportfıosztállyal a kerületi úszó diákolimpia versenyét a Kıér utcában. Birkózóink két alkalommal szerveztek versenyt, melybıl kiemelkedett a kerületi Diákolimpia versenye. Július elején Dunavarsányban tökéletes körülmények között egyhetes edzıtáborral zárták az elsı félévet. 33 fı vett részt az alapozó és technikai jellegő táborozáson. Testépítıink május hónapban, II. alkalommal rendezték meg Fekvenyomó háziversenyüket, mely nagy sikert aratott szakosztályunk tagjai körében. Három kategóriában mérhették össze erejüket tagjaink. Elsı alkalommal az idısebb / 50 év felettiek / Masters kategóriát is indítottunk lelkes sportolóink számára. Büszkék vagyunk az eredményeikre. Kézilabdásaink augusztusban rendezték meg az EGIS SE segítségével, hat csapat részvételével a "Farkas Judit Kézilabda emléktornát" is immár 16. alkalommal. Szakosztályaink programjait, eredményeit széles körben terjesztettük a Kıbányai Hírekben, a Helyi Téma újságban, a X. ker. kalauzban, a Kıbányai Kisokos X. és XVIII. kerületi számában. Több alkalommal írtak helyi lapok szakosztályaink valamint sportvezetıink életérıl, elképzeléseirıl. Ez év végére elkészült egyesületünket bemutató reklám anyag DVD formájában, melynek keretében bemutatjuk egyesületünket és szakosztályainkat. Az anyagot elsısorban az iskolákba kívánjuk eljuttatni, valamint beneveztünk a kerülj a térképre kerületi kezdeményezéshez, melynek fı célja, hogy a pályázók ismertetik szőkebb hazájuk nevezetességeit, értékeit, hangulatát. Az interneten rendszeresen töltöttük új adatokkal honlapunkat /www.kobanyasc.hu /, látogatottsága havi átlagban Megújult az úszók honlapja / /. A Kıbányai Önkormányzat honlapján, bıvebb és folyamatosabb tájékoztatást adtunk egyesületünk tevékenységérıl, szakosztályainkról és eredményeirıl. Néhány kiemelt sportolónk / Cseh László, Kucsera Gábor blogja is van -, Kovács Ágnes / önálló honlappal is rendelkeznek. Tájékoztatónk összefoglalója. Egyesületünk számára megnyugtató volt, hogy fı támogatónk a X. ker. Önkormányzat, kerületünk nehéz pénzügyi gondjai ellenére, továbbra is fontosnak tekinti, és támogatja egyesületünk mőködését, verseny és szabadidısport tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt. Elnökségünk értékelte, versenyzıink éves szereplését, mely alapján elmondhatjuk, hogy olimpikonjaink, válogatott versenyzıink, az országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken, kivétel nélkül mindent megtettek a sikeres felkészülés és szereplés érdekében. Kiemelkedı munkát végeztek a szakosztályokban tevékenykedı edzık is. A évi idıszakról elmondhatjuk, hogy a kitőzött célokat, feladatokat az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelıen, a Kıbányai Önkormányzattal kötött megállapodásban leírt elvárásoknak, valamint Kıbánya Sportfejlesztési tervében meghatározottak szerint teljesítettük. 10

11 Mindent megtettünk és a továbbiakban tenni is fogunk, hogy versenyzıink részére nyugodt felkészülést biztosítsunk, edzıink részére pedig, hogy versenyzıink felkészítését, minél zökkenımentesebben tudják ellátni. Egyesületünk további tagjai részére, biztosítjuk a kellemes sportolási lehetıséget, melyet szabadidejükben végeznek. Végezetül, megköszönte, hogy meghallgatták, köszöni egyesületünk tagjainak, versenyzıinek, edzıinek az elmúlt évi munkájukat, Önkormányzatunknak, pedig támogatásukat, kéri az elnökség beszámolójának elfogadását. Dr. Szász Gyöngyvér, megköszöni İcsi Gábor úr beszámolóját, majd kéri a küldötteket, az elnökség szakmai és a gazdasági beszámolóhoz szóljanak hozzá, tegyék meg észrevételeiket, valamint, hogy a felszólalók a jegyzıkönyv miatt mondják be nevüket és szakosztályukat. A szakosztályok részérıl felszólaló nem volt, ezután felkérte a meghívott vendégeket, hogy szóljanak hozzá a beszámolóhoz. Wágensommer Ferenc a természetjáró szakosztály vezetıje megköszönte az egyesület vezetésének támogatását, majd tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a évi természetjáró programokra mindenkit szeretettel vár. Dr. Szász Gyöngyvér megköszönte a hozzászólást, majd megkérdezi van-e még valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs más hozzászólás, szavazásra teszi fel az, 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés 1, a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót 2, a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót egyhangúlag elfogadták. 4/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadta a Sportegyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót, 5/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadta a évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót (mérleget), Dr. Szász Gyöngyvér, harmadik napirendi pont a Számvizsgáló Bizottság jelentése. Melyre, felkéri Kertész Évát SZB elnököt, hogy mondja el a bizottság beszámolóját. Kertész Éva a számvizsgáló bizottság elnöke elmondta, hogy munkájukat a márciusi megválasztása után avval kezdték, hogy 2004-tıl átnézték a mérleg beszámolókat, melyek tájékoztatást adtak az egyesület gazdálkodásáról. Tapasztalatuk az volt, hogy az elnökség igen nagy odafigyeléssel és eredményességgel mőködtette az egyesületet. A szervezet vagyonát gyarapította, a nem túl nagy lehetıségekhez képest, mivel a támogatások és a pályázatok nem korlátlanul álltak rendelkezésre. A bizottság az év folyamán két alkalommal, március 17.-én és szeptember 10-én tartott, ellenırzést a évre vonatkozó számviteli elıírásoknak és adó jogszabályoknak megfelelıen. Átalakították a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat. Ellenırizték a 11

12 2009-es év gazdasági eseményeinek rögzítését, amik szabályos bizonylatok alapján a megfelelı módon megtörténtek. Megállapították, hogy az egyesületnek nincs tartozása, sem az adóhivatal, sem a szállítói felé. Végezetül kérte, a Számvizsgáló Bizottság nevében beszámolójuk elfogadását. Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a Számvizsgáló Bizottság jelentését egyhangúan elfogadta. 6/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése a Számvizsgáló Bizottság jelentését elfogadta, Dr. Szász Gyöngyvér a negyedik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor bevezetıjében elmondta, hogy a évi költségvetési tervet, megtárgyalta az érdekelt szakosztályokkal. A bevételek még változhatnak, ha pontosan megtudjuk a mőhelytámogatások összegét, mely alapján változhatnak kiadásaink is. Kéri a szakosztályok vezetıit, hogy csak annyit költsenek, amit beterveznek az évre, valamint próbáljanak támogatókat keresni. Kiemelte, hogy az év folyamán rendszeres tájékoztatót kapnak a szakosztályok, pénzügyeik állásáról. Továbbiakban tájékoztatta a küldöttközgyőlés résztvevıit, hogy az egyesület elnöksége a februári, elnökségi értekezletén elfogadta az egyesület évi költségvetésének fıbb számait, mely szerint az idén eft-ból gazdálkodhatunk, mely összegbıl az önkormányzati támogatás 43%, mőhelytámogatások 19%, tagdíj és szakosztályi hozzájárulási bevétel 26,5%, pályázati támogatás és egyéb bevételeink pedig 11,5%. Kiadásaink, mint egy 80%-át négy kiemelt szakosztályunk az úszás, a kajak-kenu a birkózás és az öttusa költi el bérekre, költségtérítésekre, mőködésre, versenyekre, a szabadidısportra 5,5%-ot, 14,5% pedig az egyesület mőködésére terveztünk. Az elnökség egyhangú igen szavazattal, 7/2010/02.09/sz. elnökségi határozatban elfogadta, az egyesület évi költségvetését, mely tervezetet elfogadásra javasolja a küldöttgyőlésnek. Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az egyesület évi költségvetési tervezetét. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttgyőlés a Kıbánya Sport Club évi költségvetési tervezetét egyhangúan elfogadta. 7/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadja az egyesület évi költségvetés tervezetét, Dr. Szász Gyöngyvér az ötödik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor elmondta, hogy alapszabályunk 7., 2/d. pontja alapján az egyesület minden tagja köteles, a tagdíj megfizetésére, melynek mértékét a küldöttgyőlés, esedékességét az elnökség határozza meg, 12

13 Az elnökség egyhangú igen szavazattal, 8/2010/02.09/sz. elnökségi határozatban elfogadta, az egyesület évi éves tagdíjának összegét Ft, mely összeget elfogadásra javasolja a küldöttgyőlésnek, Dr. Szász Gyöngyvér kérdezi van-e valakinek véleménye, mondanivalója, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az egyesület éves tagdíjának összegét, mely Ft/fı/év. Kéri a küldötteket, ha egyetértenek, akkor szavazókártyájuk felemelésével szavazzanak. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Megállapítja, hogy a küldöttközgyőlés a Kıbánya Sport Club évben fizetendı éves tagdíjat egyhangúan elfogadta. 8/2010 (03.24). sz. küldöttgyőlési határozat, A Kıbánya Sport Club küldöttgyőlése elfogadja, hogy a évben az éves tagdíj összege forint, Dr. Szász Gyöngyvér a hatodik napirendi pont ismertetésére felkéri İcsi Gábor elnököt, İcsi Gábor az egyebek napirendi pont keretében kiemelte, hogy a 2010-es év kiemelkedı eseménye az úszók budapesti Európa-bajnoksága, az elsı alkalommal megrendezésre kerülı szingapúri nyári ifjúsági olimpia, a Helsinkiben sorra kerülı Ifi EB., valamint a kajakosok spanyolországi EB, a lengyelországi világbajnoksága és a moszkvai U23-as EB. Ezen kívül minden szakosztálynak fontos eseménye a magyar bajnokságokon, kupa küzdelmeken és szabadidıs eseményeken való indulás és eredményes szereplése. Végezetül az egyesület minden tagjának sikeres évet kívánt. Dr. Szász Gyöngyvér megkérdezi, kinek van valami témája, amit el kíván mondani. Megállapítja, hogy a napirendi pontok elfogytak, Dr. Szász Gyöngyvér megköszöni a megjelentek közremőködését, a sport club vezetése nevében meghív mindenkit egy szerény vendéglátásra. A küldöttgyőlést berekeszti. Budapest, március 24. Dr. Szász Gyöngyvér Levezetı elnök Beck Sándorné Jegyzıkönyvvezetı Várfoki Margit Jegyzıkönyv hitelesítı Kenderes Attila Jegyzıkönyv hitelesítı 13

Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv3/2010. szeptember 14. ) mely készült 2010. szeptember 14-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Fazekas István Taksonyi Erika Tiefenbacher

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 III. OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSÜNK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA... 4 IV. AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI - CÉLKITŐZÉSEK...

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés..3 1. A kistérség bemutatása.. 4 1.1. Sporttörténet, sportélet a kistérségben...8 1.2. Sportlétesítmények, infrastruktúra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 3 ATLÉTIKA 5 EVEZÉS 7 JUDO 12 KAJAK-KENU 16 LEÁNY KOSÁRLABDA 18 FIÚ KOSÁRLABDA 19 ÚSZÁS 23 RÖPLABDA

Részletesebben

2014. február 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2014. február 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl.

Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. Emlékeztetı ( jkv4/2007. december 11. ) mely készült 2007. december 11-én, 15,00 órakor megtartott elnökségi értekezletrıl. J e l e n vannak : İcsi Gábor elnök Dr. Szász Gyöngyvér Fazekas István Szucsánszki

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmezı szervezet rövidített neve: ASI DSE Gazdálkodási

Részletesebben

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014.

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. TARTALOMJEGYZÉK: Általános helyzetelemzés 1.Rövid helyzetelemzés 2.Létesítmény ellátottság Javaslatok 3.Óvodai testnevelés Javaslatok 4.Iskolai testnevelés

Részletesebben

Hírek. minderrõl részletesen a NUPinfo összevont számának belsõ oldalain olvashatnak!

Hírek. minderrõl részletesen a NUPinfo összevont számának belsõ oldalain olvashatnak! Foto: Záhonyi Fotoügynökség Hírek (3.) (4.) A Kovács Zsófia, Szalay Szandra, Tóth Zsófia (kép 1.) összeállítású triatlon nõi váltó ezüstérmet szerzett a dán fõvárosban megrendezett kontinensbajnokságon.

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2014. ÉVI SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalomjegyzék Aerobik és Cheerleader Szakosztály... 3 Asztalitenisz Szakosztály... 5 Atlétika Szakosztály... 8 Erőnlét-és Fitnesz

Részletesebben

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője GYORSABBAN, MAGASABBRA, ERŐSEBBEN! A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztató kiadványa, 2012. május Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője MOB Hírlevél Fotó: Illyés Tibor/MTI Budapesten

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA Elfogadva: 2003. november 13-án, az 1041/2003. (XI.13.) Ökt. határozattal 2 Bevezetı Bevezetésként feltétlenül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtized hazánk sportéletét sok egyéb

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. március 11-én 17.00 órakor kezdıdı civil szervezetekkel megtartott együttes ülésérıl Helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben