JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:"

Átírás

1 3438-9/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés november 25-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai Gábor, Domján Gergely, Fercsák Róbert, Gáspár Zsolt, Gyenes Attila, Horváth Roland, Ikotity István, Jankovszki Zoltán, Jekı Attila, Dr. Molnár Gábor, Nagy Ferenc, Nyitray András, Rausch Sándor, Rideg László, Suhajda Krisztián, Szabó Sándor, Szántó István, Szőcs Imre, Temerini Ferenc, Dr. Vakulya István, Varga Nelli (23 fı) Igazoltan távol: Szedmák Tamás (1 fı) Bányai Gábor elnök: Köszönti a közgyőlés tagjait, a megjelent vendégeket, a testület ülését megnyitja. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a megyei közgyőlés határozatképes. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor: A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ -at adományoz Lepsényi Istvánnak, a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójának - több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységéért, - a hazai innováció és versenyképesség elımozdításában, a régió, a megye jármőgyártási kompetenciájának elıkészítésében felvállalt szerepéért, - a társadalmi felelısségvállalási kezdeményezések és projektek elkötelezett támogatásáért. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés BÁCS-KISKUN MEGYE MŐVÉSZETI DÍJÁ -t adományozza Albert Józsefnek, a kiskırösi Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény nyugalmazott igazgatójának - kimagasló szakmai felkészültségéért, - a magyar mővészeti oktatás-nevelés területén folytatott több évtizedes kiemelkedı, fáradhatatlan tevékenységéért, - a Zeneiskolák Országos Elnökségének tagjaként végzett munkájáért. Lepsényi István megköszöni a Megyei Közgyőlésnek a kitüntetést a maga, és a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft több mint 800 dolgozójának nevében. Bányai Gábor elnök: A testület nevében gratulál a díjazottaknak, és további sikereket kíván a jövıben. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Dr. Balogh László képviselı az ülést megelızıen jelezte napirend elıtti felszólalási szándékát.

2 - 2 - Dr. Balogh László (szó szerint): Köszönöm szépen a szót Elnök úr! A magyar társadalom a rendszerváltás óta eltelt húsz év során az önkormányzatiságot az ország alapértékei közé sorolta. A társadalom demokratizálódását az önkormányzataikban élték meg legközvetlenebbül az emberek. A bal- és a jobboldali politikusok azon versengtek, hogy ki akar, illetve ki tud több decentralizációs elemet felmutatni a politikájában, és ez volt a demokratikus politika fokmérıje, mármint a decentralizáció. Aztán jött Orbán Viktor 2/3-os Alkotmánya, az önkormányzati törvény tervezete, és kiderült, hogy a helyi demokráciának annyi. Az állam mindenhatóvá válik, rátelepszik a helyi viszonyokra megyétıl a járásokig. Az önkormányzati vagyont államosítják, az önkormányzati törvény elfogadásával végbemegy az önkormányzatok jogfosztása, a helyi közösségeket kiskorúsítják, és megmondják nekik, hogy mit csináljanak. A megyéket már kiherélték. Elvitte az állam a hatásköröket, rekvirálta a költségvetésünket - 34 milliárd forint évente -, államosította a vagyonunkat, országosan ez kb milliárd, és ezzel áll szemben a megyék 180 milliárd forintos tartozása. Nem rossz üzlet. Állítólag majd kapunk olyan hatáskört, amire a költségvetésben nincs pénz betervezve. A 2000 lakos alatti településeken szimbolikussá válik az önkormányzás, hiszen nem marad más, csak a polgármesterek és a testületük. Gyanítom, ık lesznek a helyi bőnbakok, az országos politika magukra hagyja ıket. Hol van már a kisposták, a kisvasutak melletti, vagy éppen a falurombolás elleni szabadságharc? A 2000 lakos alatti településeket leépítik, az önkormányzatok által biztosított munkahelyek megszőnnek, nem marad ott semmi. Talán a városok jól járnak? Hiszen nekik ott marad a városüzemeltetés, a vagyonmőködtetés, meg még néhány hatáskör. De elviszik tılük az iskolákat, ami jó néhány város presztízsét, rangját adta. Azt mondják azért, mert az állam jobb színvonalon mőködteti majd azokat. Mibıl? Hol van erre a pénz? decemberében a Kossuth téren hangosan kiabálták a FIDESZ-es tüntetık, hogy vissza fogják adni azt a 120 milliárd forintot az önkormányzatoknak, amit Bajnai elvett tılük. Csak kiabálták. Vissza nem adták. Sıt a 2011-es, és a tervezett 12-es költségvetés is kevesebb pénzt ad ezekre a feladatokra, így az iskolákra is. Hiányozni fog a sok helyen 50 %-on biztosított önkormányzati önerı az iskolák mőködésébıl. Az iskola példájánál maradva, mi lesz ennek a következménye? Vagy kevesebb iskola, vagy romló színvonalú szolgáltatás, kevesebb pedagógussal. Természetesen arra is van érv, hogy mivel érdemelte ki mindezt az önkormányzati világ. Azt mondják, hogy az önkormányzatoknak eddig sem volt elég pénzük az intézményekre, így aztán eladósodtak. Ma az ország adósságállománya 20 év alatt a legmagasabb, milliárd forint fölött van. Ebbıl az önkormányzatoké 1000 milliárd, ez az adósságállomány 5 %-a. A megyéké nincs egészen 1 %. Igazságos dolog az önkormányzatokat hibáztatni az eladósodásért, amikor a kormány a maga területén sokkal rosszabb gazda, és ez a rossz gazda most rátenyerel az önkormányzati világra, elveszi a helyi közösségek önállóságát, és majd ı megmondja, hogy mi a jó helyben? Ilyen már volt. Annak rendszerváltás lett a vége. Ma reggel hallom, bóvli lettünk. Ezek szerint hiába settenkedtünk vissza az IMF-hez. Hiába ígértük meg az amerikai nagykövetnek, hogy megjavulunk. Az unortodox gazdaságpolitika olyan csodabogár, aminek nincs ellenszere? De van! A normális. Még egy történetet, Elnök úr, hogyha megenged, itt a végén elmondanom. Ez persze lehet, hogy a népmese kategóriájába tartozik, de jól hangzik. Brüsszelben az uniós képviselık beszélgetnek a magyar gazdaságpolitikáról, és vonogatják a vállukat, szétteszik a kezüket, nem igazán találják a választ erre a politikára, mire az egyik azt

3 - 3 - mondja, hogy szólni kellene a magyaroknak, mert ı Amerikában az egyik vasúti átjárónál látott egy föliratot. Ez a fölirat így szól: Ezen a vasúti átjárón az expresszvonat 1,3 sec alatt halad át akkor is, ha ön ott áll a síneken. Köszönöm szépen. Bányai Gábor elnök: Köszönöm szépen Képviselı Úr! Egy-két gondolatot szeretnék azért hozzáfőzni amellett, hogy én sem a boldogságtól repdesek attól, amit mondott. Egy-két dologgal részben egyetértek, részben cáfolnom illendı, és kell. Szeretném azért pontosítani a számokat is. Amellett, hogy milliárd az államunk adóssága, még további, több mint 10 milliárd forintnyi devizahiteles kölcsön terheli mindannyiunk vállát, mert ott is jelentıs volt az elmúlt években a forintgyengülés, nem csak most kezdıdött el. Sok százezer családnak került veszélybe a lakhatása. Ha úgy vesszük, ez milliárd fölötti közös hiteladósság, ami a magyar GDP-nek a 130 %-a. Tehát rendkívüli helyzet van. A másik, hogy a megyéknek és a többi önkormányzatnak összesen 1380 milliárdnyi az adóssága, nem tettek bennünket felelıssé ennek a mértékéért, illetve nem mi vagyunk a bőnbakok, azért ezt jelzem. Az más kérdés, hogy volt 3-4 megye, amelyik tényleg elszállt, és én azt vártam, de hát az, hogy én lex Bács-Kiskunt nem tudok elérni a kormányzatnál ezt az én csökevényes, bár megelılegezett doktorátusom nélkül is mondom, nem mőködött, hogy ránk szabták volna, meg Békés megyére, esetleg Gyır-Moson-Sopronra mondjuk, a jól mőködtetett intézmény-rendszerre, a jól mőködı megye alapján az új szabályokat. Lényegében a decentralizáció, amit mindannyian kívánatosnak tartottunk a rendszerváltáskor és azóta is, mára igaz, hogy centralizációs feladat lett. De ha abból kiindulunk, hogy ez a jogfosztásnak, illetve egyébnek mondott, Ön által jelzett vagyon- és hatáskörelvétel, azért szeretném jelezni, hogy aggódok az intézményeinkért - ezt becsülettel megvallom -, mert biztos nem lesz több pénz a mőködtetésükre, mert nincs mibıl. Viszont, ha azt vesszük, hogy már benyújtás elıtt áll a területfejlesztésrıl, területrendezésrıl szóló törvény, igaz, hogy február 10-e tájékán, csak a tavaszi ülésszakon tárgyalja a Parlament, de március végére meglesz az új törvény, ami bennünket fog igazgatni. Most jelen pillanatban úgy áll - és errıl már mindenki eleve nyilatkozik - a teljes területfejlesztés, nem csak a tervezés, hanem a kivitelezéshez szükséget ügynökség, tanácsi rendszer, tehát a regionális, illetve a megyei területfejlesztési tanácsi rendszer helyreállítása. Emellett a teljes program, akármilyen névre hallgató, akár Új Széchenyi Terv, Új Magyarország, bármilyen nevő tervet is vennénk magunk elé, annak a teljes programozása, illetve fönntartása, és emellett az agrár- és vidékfejlesztés uniós forrásainak, ami a fejlesztéspolitikát érinti, azoknak a felügyelete, tehát pályázati rendszerek elıkészítése, és mőködtetése a dolgunk lesz. Ha ezt így vesszük, akkor egy közel 21 milliárd eurónyi, 6000 milliárd forintnyi forrás több mint feléért fognak felelni a megyék. A megye nagyságától függıen ez 50-tıl 150, 160 milliárd forintig terjedı forrás kihelyezését teszi lehetıvé. Ha ebben nekünk részt lehet venni, bánkódva azért, mert mégiscsak az a 96 telephely, és intézményrendszer, amit fönntartottunk az elmúlt 20 esztendıben, féltve a jövıjüket többüknek, mert azért kevesebb pénzbıl kell majd mőködniük. Tudjuk, hogy a mi forrásaink hogy álltak össze az intézményfenntartáshoz, hogy mennyit kellett

4 - 4 - hozzátennünk, sok esetben 35, van amikor 50 %-ot, van amikor többet, 70 %-ot, ezért is volt az a döntésünk nem olyan régen, hogy a gyermekvédelmi rendszert átengedjük, átadjuk a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, mert ott pénzügyileg nagyobb biztonság látszik, mint más fönntartónál. Lényegében, ha úgy vesszük, és az eddigiekhez képest a felelısségünk nem hogy csökkenne, hanem meg fog nıni, mert mindannyiunk, az Önök, az én és a mi munkánknak köszönhetıen fog Bács-Kiskun a következı öt, tíz, húsz esztendıben fejlıdni. Amit mi jövı évtıl tervezés szintjén eldöntünk, és majd a 14-es indulásra január 1-jétıl kezdıdıen jönnek az uniós új források, mert azért én nem hiszem, hogy az Unió tönkre menne és megszőnne az Európai Közösség. Ez nem fog bekövetkezni, bár sokan akarják, de lényegében rendelkezésünkre áll egy akkora forrástömeg, amivel több száz milliárdnyi fejlesztést fogunk Bács-Kiskunban elérni tól kezdıdıen, amikor az elsı nagy fejlesztési forráscsomag megnyílt Magyarország és a mi számunkra, összesen Bács-Kiskun eddig nem ért el 100 milliárdnál több fejlesztési forrást. Most ha ide bekerül még a vidékfejlesztés, agrárfejlesztés forrása, akkor én abban bízom, hogy itt van annyi okos ember, annyi jó szándék mindannyiunkban, hogy sokkal hatékonyabban, és sokkal több vállalkozó civil szervezet, akár önkormányzat számára források nyílnak. Azért is, ahogy Ön is mondotta, hogy az iskolák is, az egészségügyi intézmények is az államhoz kerülnek jövı májustól, júniustól, vagy szeptembertıl, vagy 13. január 1-tıl, a járások végsı idıpontjának a kialakulásának az idıpontjától. Magyarul a források java része gazdaságfejlesztésre fog menni, és ha valamire szükségünk van, az tényleg az, hogy olyan munkahelyek teremtıdjenek, amelyek a fenntarthatóságot is magukba foglalva mind a környezeti, mind a gazdasági fenntarthatóságát is figyelembe véve, meg tudják Bács-Kiskunt újítani, tudunk egy nagy fejlesztést indítani, s ez a közgyőlésünknek a dolga lesz. Tehát, ha ezt így vesszük az a veszteség, ami ér bennünket, pótlódik. Az igaz, hogy ma még nem tudjuk, hogy a dolgozóink közül ki fog a Kormányhivatalnál dolgozni, annak a megyei intézményfenntartó központjánál ki fog dolgozni, mert errıl folynak az egyeztetések. Tudjuk, hogy a hivatal létszám 66 %-a fog átkerülni a Kormányhivatalhoz, és nagyjából tudjuk, hogy hány fı, harmincegy-két fı marad a megmaradó feladatokhoz kapcsolódó hivatali struktúrában, illetve a közgyőlés fenntartására. A más intézményeknél dolgozó, háromezer-nyolcszázhetvenegy-néhány kollega remélem, és bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a kormányzatban, hogy belátják, és belátták, hogy ezek a végsı pontok a családok, a társadalom számára, ahol sok-sok ezer embernek az életét teszik jobbá, vagy elviselhetıvé, akár a legkisebb gyerekektıl a legidısebb aggastyán férfiakig, asszonyokig. Azt már fölismerték, hogy ez a világ nem olyan egyszerő, mint ahogy Budapestrıl korábban látszott. De szeretném azért jelezni, vasútügyben például hamarosan újra nyílik a Kiskırös-Kalocsai vasútvonal, tehát a mi megyénkben is elindul egy vasúthelyreállítási reorganizációs program. Azzal kapcsolatban, hogy bóvlik lettünk, egy kérdésem azért van mindenkihez. Mi indokolja azt, hogy szeptember 2-án még 269 forintért lehetett venni, meg 264-ért is egy pár napig eurót, most meg 315, 316 forintért?

5 - 5 - Az, hogy egy minısítı, aki össze-vissza minısíti Magyarországot, én tudom azt, hogy Franciaország sokkal jobb, mint hogy AAA-s minısítése volna, Olaszországot is AB-be sorolták és most a csıd szélén van, tehát a minısítıknek a munkája arra jó, hogy tönkretegye a mi munkánkat, ez tény. Az is tény, hogy hiába csökkent 4000 milliárd forinttal szeptemberben az államadósságunk, most az ÁFA veszteség visszatornázta ugyanarra a szintre. De ne felejtsük el, 30 %-kal nıtt a GDP-hez viszonyítva 8 év alatt az adósságunk. Nem fönntartható pálya. Én a magam részérıl, miután én is itt dolgoztam öt éven keresztül, és szeretnék még dolgozni pár évig, ha minden jól megy, így is lesz ez. Tudom, hogy mit veszítünk, tudom, hogy elnök úr korábban mennyi jót tett a megyéért és az elıdeink is, mi szeretnénk ezt folytatni abban az új feladatkörben, amelyik ránk vár. Én hiszem azt, hogy nem fogunk itt március, április tájékán megszégyenülni, hogy mást kell majd mondanom, mint amit itt ma elmondtam, nagyon bízom abban, hogy szebb jövı lesz, de képviselıtársaim félreértenék. Remélem, hogy Bács-Kiskunért sokat fogunk tudni tenni a fejlesztéspolitikán keresztül. Kérem, hogy mindenki ebben segítsen. Reméljük, hogy ez is a jövı egyik része lesz. Köszönöm szépen a hozzászólását. Szó szerinti vége Bányai Gábor elnök: Javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el a napirendet a késıbb postázott elıterjesztésekkel, valamint az alábbi változtatásokkal együtt: - az 5. sorszámú napirendet, amely az İszi Napfény Intézmény igazgatói feladatának ellátásáról készült, úgy módosítja, hogy a a mai ülésen a nyugdíjba vonulás tudomásul vételérıl javasolja a döntést, míg az igazgatói megbízásról a decemberi ülésen tárgyalnak, - a 11. sorszámú napirendet, amely a Ballószög, Arany J. u. 21. sz. alatti ingatlan hasznosításáról szól, valamint - a 16. sorszámút, amely a Kiskunhalas, Baranyi u. 1. sz. alatti ingatlan Kiskunhalas városának történı visszaadásáról rendelkezik, és ehhez kapcsolódóan a sorszámú napirendet a Vári Szabó Szakiskola alapító okiratának módosításáról, szintén vegyék le a tervezett napirendek közül. - Javasolja továbbá, hogy a Közmeghallgatás elıtt, 27. pontként vegye napirendjére a testület a kiosztós dossziéban található elıterjesztést, mely közös magyar-szerb jégesı-elhárító rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos pályázat jóváhagyásáról szól. A Megyei Közgyőlés 23 igen szavazattal (1 fı nem szavazott) döntött: 188/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyőlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

6 Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 3. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 4. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítésérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 5. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye igazgatójának nyugdíjba vonulására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 6. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turisztikai Kft. részére megítélt támogatás felhasználási céljának módosítására, évi üzleti tervének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 7. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Balatonlellei Üdülıje Turisztikai Kft-vel kötendı bérleti és üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására, üzleti tervének elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 8. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Mővészeti Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évre terjedı üzleti tervének, és a Kft. bérleti és üzemeltetési szerzıdésének elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 9. Elıterjesztés a Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány kuratóriumát érintı személyi változásra, alapító okiratának módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 10. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Balatonlellei Üdülıje Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 11. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kecskemét, Kiskert tér 6. sz. alatti ingatlan hasznosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 12. Elıterjesztés folyószámla nyitására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és intézményei számára a Magyar Államkincstárnál Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 13. Elıterjesztés a Baja 7215 helyrajzi számú ingatlanon lévı épület térítésmentes átvételére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

7 Elıterjesztés a BKMÖ Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 15. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással október 10-én kötött megállapodás módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 16. Elıterjesztés a Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv 2. sz. mellékletének módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 17. Elıterjesztés a BKMÖ. Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatára Hírlevél megjelentetésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 18. Elıterjesztés fenntartói hozzájárulásra a BKMÖ. Katona József Könyvtára pályázataihoz Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 19. Elıterjesztés a BKMÖ. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában megszüntetett álláshelyek visszaállítására Elıadó: Rausch Sándor a megyei közgyőlés alelnöke 20. Elıterjesztés a BKMÖ Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona szakmai létszám emelésének engedélyezésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 21. Tájékoztató a BKMÖ. İszi Napfény Integrált Szociális Intézményére vonatkozó hatósági szerzıdésben elıírt kötelezettségek végrehajtásának állásáról Elıadó: Rausch Sándor a megyei közgyőlés alelnöke 22. Elıterjesztés vezetékjog engedélyezésére a kórházi ingatlanra Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 23. Elıterjesztés új közgyőlési tag delegálására az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumba Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 24. Elıterjesztés közös magyar-szerb jégesı-elhárító rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos pályázat jóváhagyásáról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 25. Közmeghallgatás 26. Egyebek Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai

8 sorsz. napirend: Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl A Megyei Közgyőlés 23 igen szavazattal ( 1 fı nem szavazott) hozott határozatot: 189/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl készített tájékoztatót tudomásul vette. Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai 2. sorsz. napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására A könyvvizsgálói jelentés a kiosztós dossziéban található. A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett (1 fı nem szavazott) 18/2011. számon módosította évi költségvetési rendeletét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl szóló évi XX. tv (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. A megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: 1. Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala 2. Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat

9 Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 4. Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 5. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Kecskemét 6. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskun Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kiskunfélegyháza 7. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Kecskemét 8. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai, Kecskemét 9. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét 10. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Múzeumi Szervezete, Kecskemét 11. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét 12. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Gyermekotthona 13. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének Csillagászati Külsı Tanszéke, Baja 14. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Dunavecse 15. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Integrált Óvodája, Általános Iskolája, Elıkészítı és Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Nevelési Tanácsadója, Gyermekotthona és Szociális Intézménye Kiskırös 16. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Kiskunhalas 17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Elıkészítı Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója, Kiskunhalas 18. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Mővészet-oktatási Intézménye, Kiskunhalas 19. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye, Bácsborsód

10 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona, Lajosmizse 21. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye, Kaskantyú 22. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona, Kiskunhalas 23. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Kollégiuma és Konduktív Pedagógiai Intézménye, Kiskunhalas 24. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szegedi Tudomány- egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét 25. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét 2. A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalékok: - tervezési keret - vis maior keret - kötvény céltartalék - intézményi céltartalék - Általános tartalék tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. - Megyei Közgyőlés Hivatala - Intézmények - A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát E Ft-ban, E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft E Ft-ban

11 Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra - Intézmények pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra hagyja jóvá. Finanszírozási mőveleteket (fejlesztési hitel visszafizetés) hagyja jóvá. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló mőveletek - mőködési célra hagyja jóvá. A kisebbségi önkormányzatok bevétele A kisebbségi önkormányzatok kiadása E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft A közgyőlés az éves engedélyezett létszámkeretet 3714 fıben határozza meg. 3. A R. 2. (4) bekezdésében a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész helyébe a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész lép. 4. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyére e rendelet 13. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép A R. 5.1.sz. melléklete helyébe e rendelet sz. melléklete lép A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

12 Záró rendelkezés 5. (1) A rendelet a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba. (2) Az R. 2. (5) bekezdés hatályát veszti. (3) A 15., 15.1 melléklet a fejrovatában, illetve címében szereplı idıpontok szerint lép hatályba. (4) A rendelet 1. -a december 1-jén lép hatályba. Bányai Gábor s.k. Megyei közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı 3. sorsz. napirend: Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervének megalkotására Bányai Gábor elnök: Köszönti a napirend tárgyalásán megjelent Devecseri Anikó, és Faragó Péter vezetı tervezıket a VÁTI részérıl. Nyitray András alelnök: A területfejlesztés és a területrendezés összhangba hozására, együttes kezelésének lehetıségére kérdez rá. Véleménye szerint az, hogy a megyében a településeken milyen fejlesztési célok fogalmazódnak meg, és ezek a területrendezéssel hogyan függnek össze, ma megoldatlan. Kérdése, hogy ha egy nagyobb volumenő, komolyabb igény merül fel egy adott kistérség vagy adott település részérıl a megyei területrendezési terv módosítására, mennyi idı alatt vezethetı át, egyáltalán foglalkoznak-e ilyen igénnyel. Faragó Péter tervezı: Az 1996-os jogszabály a területfejlesztésrıl szétválasztotta a rendezést és a tervezést bebizonyosodott, hogy ez a gyakorlat nem vált be. A másik probléma, hogy a különféle területi konzisztencia-szintek jelenleg abszolút nem egyeznek, országos és települési szinten van egyezés, a többi szinten: régiós, megyei szinten nincs. A régió készít ma fejlesztési koncepciót, megyei fejlesztési koncepció Bács- Kiskun megyében óta nem készült. Reméli, hogy az új jogszabály megalkotásával a területfejlesztés mellett nem csak a tervezés, hanem a megvalósítás, bizonyos pénzek elosztása is a megyékhez kerül. Bányai Gábor elnök: Meglehetısen furcsa, hogy idıben elválik a területrendezési, valamint a területfejlesztési terv készítése, elfogadása. Reméli, hogy a jövendı jogszabálymódosítások rendezik a kérdést, és ha szükséges, a most tárgyalt rendezési terv átalakítása, módosítása is lehetséges lesz.

13 A Megyei Közgyőlés 22 igen szavazattal (2 fı nem szavazott) a következı határozatot hozta: 190/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun megye területrendezési intézkedési javaslatainak, területrendezési ajánlásainak, és megyei övezetének elfogadása A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadása címő elıterjesztésben és a mellékelt dokumentumban foglaltakat. Ennek alapján az alábbi határozatot hozza a Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési ajánlásokról, és a határozattal elfogadásra kerülı megyei övezetrıl: 1. Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyőlése Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és területrendezési ajánlásokról szóló 123/2006. (IX. 29.) számú határozatát december 15. napjával hatályon kívül helyezi. 2. Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyőlése Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatot (a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal), a területrendezési ajánlásokat (a jelen határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal), valamint a megyei területrendezési terv határozattal elfogadásra kerülı megyei övezetét (a jelen határozat 3. sz. mellékletében foglalt tartalommal) elfogadja. 3. A határozat mellékletei a honlapon megtekinthetık. Felelıs: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke Határidı: azonnal Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai A Megyei Közgyőlés 22 igen szavazattal (2 fı nem szavazott) 19/2011. számon rendeletet alkotott Bács-Kiskun megye területrendezési tervérıl: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervérıl A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlése a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 23/C. (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 70. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Tftv. 11. (1) bekezdés a) pontjában és

14 (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó elıírásainak megfelelıen az alábbiakat rendeli el: A keretbe foglalt tartalmak nem részei a rendeletnek, azok az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény kapcsolódó paragrafusait tartalmazzák, segítve az értelmezést. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki infrastrukturális hálózatok és egyedi építmények összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlıdésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megırzésére, illetve az erıforrások védelmére. (2) A rendelet hatálya Bács-Kiskun megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza. Fogalom meghatározások ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képezı, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakıszén, ásványbányászati és építıipari nyersanyagok) területek találhatók, 2. együtt tervezhetı térség: országos területrendezési tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet kivételével az agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi településegyüttesek tartoznak, 3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a mőszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védıterületük tartoznak, 4. erdıtelepítésre alkalmas terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termıképességő mezıgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdık létesítését és azt természetvédelmi vagy termıhelyi okok nem zárják ki, 5. erdıgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévı erdıterületek, valamint erdıtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdıgazdálkodásra való alkalmassága termıhelyi viszonyaik alapján kedvezı és az erdıtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt, 6. erımő: egy telephelyen lévı 50 MW és annál nagyobb energiaátalakító építmény, 7. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a lejtıs tömegmozgásokkal, egyéb kedvezıtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhetı, valamint a magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkezı vagy felerısödı kedvezıtlen földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggı földtani veszélyek által érintett területek tartoznak, 8. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe ide nem értve a városokat a 15 fı/ha-nál nem nagyobb belterületi laksőrőségő települések települési területei tartoznak,

15 kiegyenlítı intézkedés: a magterület és az ökológiai folyosó állapotára, egységességére, az élıhelyek közötti ökológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenység esetén a várható kedvezıtlen hatással arányos, az adott magterületen, ökológiai folyosó területén vagy más természeti területen elvégzendı helyreállítási vagy fejlesztési feladat, 11. kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetıen meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredı, valamint a nemzetközi szerzıdéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók, 12. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos és térségi mőszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,. 13. kiváló termıhelyi adottságú erdıterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az ıshonos fafajokból álló erdıtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdı hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdıterületek tartoznak, 14. kiváló termıhelyi adottságú szántóterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkezı, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezıgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek tartoznak, 15. kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a világörökség és világörökség-várományos területek, valamint a történeti települési területek találhatók, 16. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élıhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemzı természetes élıvilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentıségő fajnak adnak otthont, 17. mezıgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsısorban mezıgazdasági mővelés alatt álló területek találhatók, 19. országos jelentıségő tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján akilátás-rálátás szempontjából védendı tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkezı területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak, 22. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedéső, folytonos vagy megszakított élıhelyek, élıhelysávok, élıhelymozaikok, élıhelytöredékek, élıhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntı részben természetes eredetőek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élıhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására, 23. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetéső területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezıtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek, 24. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkezı területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyőlik, 25. széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tızeg, kotu) jellemezhetı területek találhatók, 26. távvezeték felhasítási pontja: egy meglévı átviteli hálózati távvezeték azon pontja, ahová egy új átviteli hálózati távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogy a meglévı távvezetéki kapcsolatot megbontja és annak két eredeti végpontja között a közvetlen villamos kapcsolat megváltozik, 27. települési terület: a település belterülete, valamint a beépítésre szánt területek összessége, 29. településkép-védelmi terület: a településrendezés eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerkezete, karaktere, utcaképe, sziluettje (külsı településképe), illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás) megırzésre, védelemre érdemes érték, 30. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv elıírásokat határoz meg,

16 térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzıkkel rendelkezı a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt területi egység, amelyben az e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott elıírásokat kell alkalmazni, 32. térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételő, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek összessége, 33. térségi jelentıségő tájképvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján akilátás-rálátás szempontjából védendı tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkezı területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók, 34. térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedéső vagy kisebb területő, de sőrőn elıforduló, esetenként több települést érintı, a felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerı helyek, illetve a hulladéklerakók területei tartoznak, 35. térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, a térségben jellemzı területfelhasználásnak megfelelıen lehatárolt területi egység, 36. történeti települési terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a védendı területegységek különösen a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentıs régészeti lelıhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete, védıövezetei tartoznak, 37. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksőrőség 15 fı/ha fölötti, 38. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezető erdıgazdálkodási, mezıgazdasági és települési térségek tartoznak, 39. világörökség és világörökség-várományos terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelmérıl szóló évi UNESCO Egyezmény szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelı azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára jelöltek legyenek, 40. vízeróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben az 5%-nál nagyobb lejtéső és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhetı területek találhatók, 41. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. A megyei területrendezési terv 2. (1) A megyei területrendezési terv a megye térségi szerkezeti tervét, a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. (2) A megye térségi szerkezeti tervét a rendelet M=1: méretarányú 2. számú rajzi melléklete, a megyei övezetek határait a rendelet M=1: méretarányú 3. számú rajzi melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: a) 3/1. számú melléklet a kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezetérıl; b) 3/2. számú melléklet a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezetérıl; c) 3/3. számú melléklet az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezetérıl és a térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezetérıl; d) 3/4. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezetérıl;

17 e) 3/5. számú melléklet a felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezetérıl; f) 3/6. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetérıl; g) 3/7. számú melléklet az együtt tervezhetı térségek övezetérıl; h) 3/8. számú melléklet a kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezetérıl; i) 3/9. számú melléklet a magterület övezetérıl, az ökológiai folyosó övezetérıl és a pufferterület övezetérıl; j) 3/10. számú melléklet az erdıtelepítésre alkalmas terület övezetérıl; k) 3/11. számú melléklet a térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezetérıl; l) 3/12. számú melléklet a világörökség és világörökség-várományos terület övezetérıl; m) 3/13. számú melléklet a történeti települési terület övezetérıl; n) 3/14. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetérıl; o) 3/15. számú melléklet a nagyvízi meder övezetérıl; p) 3/16. számú melléklet a földtani veszélyforrás területének övezetérıl; q) 3/17. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetérıl; r) 3/18. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetérıl. A megye térségi szerkezeti tervére vonatkozó szabályok, Megyei terület-felhasználási kategóriák 3. (1) Megyei területfelhasználási kategóriák a következı a) legalább 50 ha területő térségek: aa) erdıgazdálkodási térség, ab) mezıgazdasági térség, ac) vegyes területfelhasználású térség, b) legalább 10 ha területő térségek: ba) városias települési térség, bb) hagyományosan vidéki települési térség, c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: ca) vízgazdálkodási térség, cb) építmények által igénybe vett térség. 6. (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következı szabályokat kell alkalmazni: a) az erdıgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdıterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezıgazdasági térséget legalább 85%-ban mezıgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhetı ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezıgazdasági terület vagy erdıterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhetı; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki;

18 g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 7. (1) Az erdıgazdálkodási térség Országos Erdıállomány Adattár szerint erdıterületnek minısülı területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdıterület területfelhasználási egységbe sorolhatja. (2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdıterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés mőködését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetık el. 8. (1) Borvidéki település szılı termıhelyi katasztere I II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minısíthetı. (2) Az Országos Gyümölcs Termıhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésére szánt területté nem minısíthetı. (2) Az egyes települések területének (1) bekezdésben felsorolt megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlását az 1/2. számú melléklet tartalmazza. Az országos és térségi mőszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok 4. (1) Az országos és térségi jelentıségő közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentıségő építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/3-12. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A kiserımővek elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/13. számú melléklet tartalmazza. (3) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, az átvitelt befolyásoló elosztó hálózatot, továbbá a nemzetközi és hazai, valamint a térségi szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/ számú mellékletek tartalmazzák. (4) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a meglévı belvíztározók és tározási lehetıségek felsorolását az 1/ számú melléklet tartalmazza. Az állam kizárólagos tulajdonában lévı vizeket és vízi építményeket a vízgazdálkodásról szóló törvény rögzíti. (5) A térségi hulladéklerakó helyek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/18. számú melléklet tartalmazza. (6) Az 1/4., 1/7-18. számú mellékletekben szereplı országos és térségi mőszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülı ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

19 (7) Az 1/3.,1/5-6. számú mellékletekben szereplı országos és térségi mőszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülı ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 9. (5) Az országos mőszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. (6) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus hírközlési, villamos energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak engedélyezési eljárásaiban a magterületet vagy az ökológiai folyosó területét érı legkisebb mértékő környezetterhelés és környezet-igénybevétel elıidézése érdekében -, a természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltételhez kötheti, valamint kiegyenlítı intézkedést írhat elı. 9/A. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplı országos vasúti mellékvonalak területét a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 9/B. (1) Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplı, de más rendelkezéseinek megfelelı, az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerımőnek nem minısülı erımő, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemének minısülı mőszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezésére az állami fıépítész térségi területfelhasználási engedélyt ad ki. (2) Az állami fıépítész (1) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a) az állami fıépítész döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, b) a térségi területfelhasználási engedélykérelmet két hónapon belül el kell bírálni, c) a térségi területfelhasználási engedélykérelem tárgyában hozott határozat ellen keresetet a bíróság soron kívül bírálja el a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezései szerinti eljárásban. 10. (4) Az árvízi tározók helyét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben, valamint a települések településszerkezeti tervében, helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében figyelembe kell venni. 11. (1) A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhetı, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. (2) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülı tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelıen történhet. Térségi övezetek és a térségi övezetekre vonatkozó szabályok 12. (5) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét az 1/12. számú melléklet tartalmazza. A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezetek elıírásait is alkalmazni kell. (6) Ahol a törvény külön övezeti elıírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti elıírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. (1) Országos övezetek: 5.

20 a) kiváló termıhelyi adottságú szántóterület, b) kiváló termıhelyi adottságú erdıterület, c) országos jelentıségő tájképvédelmi terület, d) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület, e) felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének, f) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, g) együtt tervezhetı térségek, h) kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület. Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete 13/A. Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetıség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete 13/B. (1) Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetıség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete 14/A. (1) Az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhetı ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhetı ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely akijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenırzéséhez a tájképet jelentısen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (2) Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezetében a tisztított szennyvizek kivezetésérıl a gazdasági és mőszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. (3) Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete területére kívülrıl regionális szennyvízgyőjtı- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton történı csatlakozás kivételével a szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelıen kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. Együtt tervezhetı térségek övezete 16/B. (1) Az együtt tervezhetı térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához törvényben meghatározott közös egyszerősített településszerkezeti tervet készíthetnek.

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25.-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl,

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit,

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK

RENDELETEK HATÁROZATOK 2012. március 28. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 9/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Településszerkezeti Terve, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Vértesboglár Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény indokolása. az Országos Területrendezési tervrıl. Általános indokolás

2003. évi XXVI. törvény indokolása. az Országos Területrendezési tervrıl. Általános indokolás 2003. évi XXVI. törvény indokolása az Országos Területrendezési tervrıl Általános indokolás A regionális tervezés Magyarországon hosszú és gazdag múltra tekint vissza. A jelentıs elızmények ellenére elmondható,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. augusztus 19-ei ülésérıl. Jelen van 20 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 13. IKTATÓSZÁM:2-7/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl

az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl F.M. Közgyőlése 206/2007. (IV.26.) K.h.sz. határozata az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a VÁTI Kht által készített és az ÖTM által véleményezésre megküldött,

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

- 2 - Bányai Gábor elnök: Köszönöm szépen én továbbra is katolikus keresztény ember maradok. Szó szerinti vége

- 2 - Bányai Gábor elnök: Köszönöm szépen én továbbra is katolikus keresztény ember maradok. Szó szerinti vége 3438-7/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 30-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15.-i ü l é s é r e Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-25/2012. Tárgy: A Vagyonrendelet felülvizsgálata Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben