Gépjármű kárrendezési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármű kárrendezési tájékoztató"

Átírás

1 Gépjármű kárrendezési tájékoztató

2 A gépjármű- kárrendezés A kárrendezési központ Budapesten, a társaság központjában működik, a kárfelvételeket és a kárügyintézést megbízott szakértői irodák végzik. Szerződött partnereink: Autotál Kft (1107 Budapest, Hizlaló tér 1.), CD-H International Kárrendezési Kft (1139 Budapest, Teve u. 41.), Claim Controll Pénzügyi és Kárszakértő Kft (1134 Budapest, Dózsa György út 150.) A kárbejelentés A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleink által okozott károk elszenvedői, azaz a károsult ügyfeleink bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg: Online, a honlapunkon, azaz a telefonon a Call-centeren keresztül, személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, (elérhetőség: en: Bármelyik előzetes kárbejelentési formát választja az ügyfél, az információk a gépjármű kárrendezési osztályra érkeznek, ahol a rögzítői csoport munkatársai a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül, de lehetőség szerint még aznap megrendelik a kárszakértői irodától a kárszemle elvégzését. Ezt követően 24 órán belül a kárszakértő cég továbbítja a területileg illetékes kárszakértőjének a kárbejelentés adatait, aki felveszi telefonon a kapcsolatot a károsulttal. Így az ügyfél előzetes kárbejelentését követően 2 munkanapon belül megtörténik a szemleegyeztetés az ügyféllel kárszakértő részéről. A kárszakértő a károsult által igényelt időpontban (normál munkaidőben) és helyen(munkahelyen, lakcímén, javítónál, egyéb az ügyfél élethelyzetének megfelelő helyen) elvégzi a károsult jármű szemléjét. A kárszakértő köteles az ügyféllel történő egyeztetés időpontjától számítva 2 munkanapon belüli időpontot ajánlani az ügyfélnek. A kárbejelentés az ASTRA Biztosítónál történő fogadásának kárfelmérési esetei: Normál kárfelmérés: a kárbejelentőnek az ASTRA Biztosítónál érvényes KGFB szerződéssel rendelkező járművel okoztak kárt, vagy a kárbejelentő érvényes casco biztosítással rendelkezik az ASTRA Biztosítónál a bejelentett járműre vonatkozóan. Szívességi kárfelmérés: a károsult érvényes, az ASTRA Biztosítónál megkötött KGFB szerződéssel rendelkezik és - a káreseményben résztvevő másik gépjármű felelősségbiztosítója nem ismert, vagy - a káreseményben résztvevő másik gépjármű nem rendelkezik érvényes KGFB szerződéssel, - az okozó jármű felelősségbiztosítója romániai ASTRA Biztosító. Szívességi kárbejelentésnél az 1. számú mellékletben csatolt nyomtatvány kitöltése szükséges. Az előzőekbe nem tartozó kategóriákba sorolható kárbejelentéseket közvetlenül a megbízott irodákhoz kell megtenni, ahol a kárfelvételi költség megfizetése után elvégzik a kárfelvételt és az eredeti iratanyagot az ügyfél rendelkezésére bocsájtják.

3 A kárfelvétel Az ügyfél részéről a kárszemléhez szükséges eszközök, dokumentumok: a gépjármű kulcsa, a károsult jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély, törzskönyv, amennyiben ez nincs, úgy a finanszírozó, hitelező intézet neve, adatai, aláírási címpéldány, ha a károsult jogi személy, bankszámlaszám (amennyiben ez nincs, úgy a lakcímére utaljuk a kártérítést, de ennek átfutási ideje minimum 10 nappal több, mint a banki utalás.) Jogi személyek esetében csak bankszámlára utalhatunk. rendőrségi intézkedésről szóló igazolás, ha ilyen rendelkezésére áll, részletesen kitöltött GÉPJÁRMŰ KÁRBEJELENTŐ LAP amely letölthető a menüpontról. A kárszemlét az ASTRA Biztosítóval szerződésben álló, országos, vagy részleges hálózattal rendelkező, magasan képzett gépjármű kárszakértőket alkalmazó cégek végzik. A kárszakértői cégek munkájáért a kiszervezett biztosítási tevékenység jellegéből adódóan társaságunk felelősséget vállal. A külső szakértői cégek a szemlét követő 4 munkanapon belül továbbítják az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztályának, mint megrendelőnek a szakvéleményüket. Amennyiben a károsult a kárbejelentéskor, vagy később Fizetési kötelezettség vállalást kér saját maga, meghatalmazottja, vagy a sérült jármű javítását vállaló szerviz részére, illetve megad egy címet, úgy legkorábban a külső szakértői cég szakvéleményének beérkezésétől számított 3 munkanapon belül továbbítjuk a nyilatkozatot, vagy a szakértői irodától egyszerűbb kisebb javítási költséget igénylő javítások esetén, vagy az ASTRA Biztosító felülvizsgálói csoportjától. A fizetési nyilatkozat tartalma Kár-, jármű- és ügyfél-azonosítók, Jelzés arról, hogy fizetési kötelezettséget vállalunk, vagy Jelzés arról, hogy további vizsgálat szükséges, ezért egyelőre nem vállalunk fizetési kötelezettséget A kártérítés nettó, vagy bruttó összegen kerül megállapításra, Casco esetén az önrészesedést, Casco esetén esetleges díjtartozás mértékét, ha levonásra és díjkönyvelésre kerül a kárból, A kárrendezéshez szükséges további iratok megjelölése (hiánypótlás), mint például: o javítási számla / kalkuláció o törzskönyv o szabályos meghatalmazás, o tulajdonjogi korlátozások törlésének igazolása, vagy banki / finanszírozói meghatalmazás, o meghatalmazáshoz aláírási címpéldány jogi személyek esetében, o forgalmi engedély vagy annak másolata, o jogosítvány, vagy annak másolata, o díjbefizetés igazolása, o kártérítési összeg megállapításával kapcsolatos áfa-nyilatkozat, o rendőrségi igazolás, határozat o alkatrészleadás, vagy megsemmisítés jegyzőkönyve, o beépítettség-ellenőrzés jegyzőkönyve, o forgalomból kivonatás igazolása (pl. Műszak totálkár és teljes lopás esetén) A nem térülő tételek felsorolását (nem biztosított extrák, avulás, kármegosztásból fakadó levonások, a káreseményhez nem kapcsolható sérülések, az ún. MÁSKÁR-ok stb.) Egyéb megjegyzések (például: Gazdaságosan nem javítható a jármű!).

4 A kárszakértő cégektől kapott objektív szakvélemény alapján a megbízott ügyintézői irodák munkatársai (CD-H International Kft, a saját szakértői irodájuk munkatársai által elvégzett szemlék esetében, Claim Conroll Kft, a saját szakértői irodájuk munkatársai illetve az AUTOTAL Kft munkatársai által elvégzett szemlék esetében, valamint az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztályának munkatársai bírálják el a kárigényt, jelzik az ügyfélnek az esetleges hiányok pótlását, megrendelik a még szükséges szemléket és vizsgálatokat, illetve ha lehetséges, a kárrendezés lezárása érdekében elindítják a jogos kárösszeg megtérítésére vonatkozó kifizetési javaslatukat. Kárrendezési eljárások Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön az alábbi kárrendezési módok közül választhat: Egyezséges kárrendezés: ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre. Számlás kárrendezés*: a kárt a károsult nevére kiállított a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő javítási számla alapján rendezzük. Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat. Jogalapi nyilatkozat utáni kárrendezés: amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre jogalapi nyilatkozatot állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Totálkár rendezése: erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy az Ön kárügyében küldött tájékoztató levelünkben foglaltak szerint segítünk - a roncsbörze üzemeltetőjének közreműködésével - a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben. * Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. Törvény 96. (6) szerint a javítási költség Áfa tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az Áfa összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható.

5 A Gépjármű Kárrendezési Osztály elérhetőségei 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt Lurdy Ház Hétfő: 8:30-16:00 Contact Center: Kedd: 8:30-16:00 Szerda: 8:30-16:00 Csütörtök: 8:30-16:00 Péntek: 8:30-14:30 Határidők (az ügyfél előzetes bejelentésétől számítva) 1 munkanapon belül az ASTRA Biztosító megrendeli a kárszakértő cégtől a kárfelmérést. További 1 munkanap a kapcsolatfelvételhez a megbízott cég kárszakértője részéről. További maximum 2 munkanap a szemle elvégzésére, amennyiben az ügyfélnek is alkalmas. További maximum 4 munkanap, amíg a kárszakértő a kárdokumentációt továbbítja az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztálya felé. További maximum 3 munkanap a fizetési nyilatkozat kiadásához, vagy a kártérítési összeg indításához ha nincsen szükség további vizsgálatokra, vagy dokumentációkra. A vizsgálatok és a dokumentációk beszerzése 5-15 munkanapot vehet igénybe, ha külső_ tényező nem befolyásolja, mint például rendőrségi eljárás ideje, javítási idő elhúzódása, okozó személyi sérülés miatti nyilatkozatképtelensége, a káranyag operatív vizsgálata stb. Tehát, ha a kárügyben a jogalap és a kár összegszerűsége, illetve a kártérítés felvételére jogosult személy is már tisztázott (pl. banki meghatalmazás alapján), akkor további max. 6 munkanap a biztosító utalásától számítva az összeg ügyfél számlájára történő megérkezéséig (postai címzés esetén ez munkanap is lehet). Abban az esetben, ha az ASTRA Biztosító szívességi kárfelmérést végzett és végül nem a kártérítésre kötelezett, úgy az előbbiekhez képest lényeges eltérés, hogy az utalás helyett a káranyag továbbítása lehetséges csupán az illetékes társbiztosító, vagy a MABISZ felé. A ASTRA Biztosító Zrt. Gépjármű Kárrendezési Osztálya a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban: PSZÁF) ide vonatkozó ajánlásait figyelembe véve alakította ki szervezetét és folyamatait. A PSZÁF Felügyeleti Tanács 8/2006. (X. 12.) számú ajánlásának megfelelően a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján érvényesített kárigények rendezése során az alábbi határidőket tartja szem előtt társaságunk gépjármű kárrendezése: Kárbejelentés a káresemény bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül teljesíthető legyen, Kárbejelentés fogadása után 3 munkanapon belül kárfelvétel elvégzése, A kárbejelentés fogadását követő 10 munkanapon belül ügyfél felszólítása a hiánypótlásra, A kifizetést megalapozó dokumentációk megérkezésétől számítottan 15 munkanapon belül az ügyfél által elfogadott kárösszeg megfizetése. Ezen dokumentumok hiánya esetén is, legkésőbb a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás, indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a felelősség nem tisztázott, vagy a teljes kár összegszerűsége nem megállapított.

6 Iratbetekintés a gépjármű kárrendezés iratanyagába Előzetes írásos, vagy telefonos időpont egyeztetés után a balesetben részes feleknek, illetve - szabályos meghatalmazással rendelkező - megbízottaiknak lehetőségük van az elektronikus és a papír alapú káranyag megtekintésére, valamint másolat kérésére. Károsulti oldalról kiadható: - saját dokumentumokból bármit - baleseti bejelentő - kárbejelentő - forgalmi engedély - jogosítvány - törzskönyv - kárfelvételi jegyzőkönyv - kárfotó - számla / kalkuláció - szakértői kárszámítások (Audatex, Eurotax, értékcsökkenés, totálkárszámítás) - roncskereskedői ajánlat - károsulti levelezés Károsulti oldalról nem adható ki a szakértői vélemény, csak tájékoztatás adható annak megállapításainak tartalmáról, illetve az okozói iratai. Okozói oldalról kiadható : - saját dokumentumokból bármit - baleseti bejelentő - okozói kárbejelentő - kárfotók betekintésre - okozói levelezés Okozói oldalról nem adható ki a szakértői vélemény, csak tájékoztatás adható annak megállapításainak tartalmáról, illetve a károsult iratai. Az iratanyag továbbítása a károsultnak és az okozónak egyaránt történhet en és postai levelezés útján. Az iratanyagba betekintés személyesen előzetes időpont egyeztetés után a budapesti és a vidéki ügyfélszolgálatokon lehetséges. Szívességi kárfelvétel esetében amennyiben a kárfelmérés költsége kiegyenlítésre került a teljes eredeti iratanyag az ügyfélnek rendelkezésre bocsájtható.

7 1.sz. melléklet ADATLAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ SZIVESSÉGI KÁRFELVÉTELHEZ Alulírott.., mint a.forgalmi rendszámú (forgalmi rendszám hiányában hatósági azonosító) gépjármű tulajdonosa/üzembentartója a.. év..hónap.. napján bekövetkezett káresemény kapcsán kérem, hogy az ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe szívességi kárfelvétel keretében a kárfelmérést elvégezze vagy szerződött partnerével elvégeztesse. Felelősségbiztosító: Felelősségbiztosítás kötvényszáma:.. Tudomással bírok arról, hogy az úgy nevezett szívességi kárfelvétel elvégzése vagy elvégeztetése nem jelenti azt, hogy az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: ASTRA) bármilyen fizetési kötelezettséget vállalna. Jelen nyilatkozat aláírásával, illetve továbbításával nyilatkozom arról, hogy tudatában vagyok az alábbiaknak: I. A szívességi kárfelvétel kizárólag abban az esetben igényelhető, ha I.I. 1. a káresemény időpontjában a balesetben részes gépjármű vonatkozásában érvényes és hatályos kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződési fedezet állt fent az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepénél és 2. a balesetben részes másik gépjármű vagy gépjárművek nem rendelkeznek érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, vagy 3. a balesetben részes másik gépjármű felelősségbiztosítója nem ismert, vagy I.II. 4. a balesettel kapcsolatosan rendőrségi intézkedés történt, illetve a felelősség kérdése nem egyértelműen tisztázott. Ebben az esetben a szívességi kárfelvételt a balesetben részes Felek közül az a fél kérheti, akinek nem az ASTRA a felelősségbiztosítója. II. A szívességi kárfelvétel az alábbiakat foglalja magában: 1. a gépjármű azonosítása; 2. a sérülések rögzítése a kárfelvételi jegyzőkönyvben; 3. fotódokumentáció elkészítése; 4. a kárösszeg meghatározása. III. Az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe a szívességi kárfelvétel során keletkezett dokumentációt kizárólag abban az esetben adja át a károsult vagy másik biztosító részére, ha a mindenkori MABISZ díjszabás szerinti szemledíj megtérítésre került. IV. Jelen tájékoztató kiadásának időpontjában az érvényes szemledíj: forint. V. Amennyiben a szívességi szemledíjat a III. pontban meghatározott okból meg kívánja fizetni, kérjük utalja át a számú bankszámlánkra, és a közlemény rovatban minden esetben tüntesse fel a káresemény kárszámát, illetve a Szívességi szemledíj kifejezést.

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Érvényes: 2014.03.15-től Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 2 Általános Kárbiztosítási Feltételek 4 1. Biztosítási

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mellé köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban

Részletesebben

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A forgalom folyamatos, dinamikus növekedése és a mai sebesség határok mellett olyan mértékû károk keletkezhetnek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a Lendület Top Casco

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO

KÖBE LENDÜLET START CASCO KÖBE LENDÜLET START CASCO Hatályos: 2015. február 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Lendület Start Casco biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Szerzôdési feltételek... 8 Függelék... 18 2. Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal GENERTEL ÖNRÉSZ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 6. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll.

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll. Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 1. A Flotta casco biztosítás felépítése A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7.

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának

Járművek Casco biztosításának Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF16) Hatályos: 2014. május 1-jétől Nysz.: 16820 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF16)... 3 I. Általános rendelkezések....3

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14)

Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14) Hatályos: 2013. június 1-jétől Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14) Ny. sz.: 15800 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának különös feltételei (JCKF14).......................................................

Részletesebben

Allianz Casco Biztosítás

Allianz Casco Biztosítás www.allianz.hu Allianz Casco Biztosítás 2014. Terméktájékoztató és Általános szerződési feltételek 1 / 35 Tartalomjegyzék Allianz Casco biztosítás Ismertető...3 A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok...3

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben