Gépjármű kárrendezési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjármű kárrendezési tájékoztató"

Átírás

1 Gépjármű kárrendezési tájékoztató

2 A gépjármű - kárrendezés A kárrendezési központ Budapesten, a Társaság központjában működik, a kárfelvételeket illetve a kárügyintézést megbízott szakértői irodák végzik. Szerződött partnereink: NDN-Expert Műszaki és Kárszakértő Kft. (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 11.), CD-H International Kárrendezési Kft. (1139 Budapest, Teve u. 41.), Claim Controll Pénzügyi és Kárszakértő Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 150.) A kárbejelentés A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleink által okozott károk elszenvedői, azaz a károsult ügyfeleink bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg: Online, a honlapunkon, azaz a link alatt, Telefonon a Call-centeren keresztül, Személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, (elérhetőség: en: Bármelyik előzetes kárbejelentési formát választja az Ügyfél, az információk a Gépjármű Kárrendezési Osztályra érkeznek, ahol a rögzítői csoport munkatársai a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül, de lehetőség szerint még aznap megrendelik a kárszakértői irodától a kárszemle elvégzését. Ezt követően 24 órán belül a kárszakértő cég továbbítja a területileg illetékes kárszakértőjének a kárbejelentés adatait, aki felveszi telefonon a kapcsolatot a károsulttal. Így az ügyfél előzetes kárbejelentését követően 2 munkanapon belül megtörténik a szemleegyeztetés az ügyféllel a kárszakértő részéről. A kárszakértő a károsult által igényelt időpontban (normál munkaidőben) és helyen (munkahelyen, lakcímén, javítónál, egyéb az ügyfél élethelyzetének megfelelő helyen) elvégzi a károsult jármű szemléjét. A kárszakértő köteles az ügyféllel történő egyeztetés időpontjától számítva 2 munkanapon belüli időpontot ajánlani az ügyfélnek. A kárbejelentés az ASTRA Biztosítónál történő fogadásának kárfelmérési esetei: Normál kárfelmérés: a kárbejelentőnek az ASTRA Biztosítónál érvényes KGFB szerződéssel rendelkező járművel okoztak kárt, vagy a kárbejelentő érvényes casco biztosítással rendelkezik az ASTRA Biztosítónál a bejelentett járműre vonatkozóan. Szívességi kárfelmérés: A MABISZ ESZE tájékoztatása a Gfbt. 30. (2) bekezdése gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a következő: Amennyiben a kárbejelentést fogadó biztosító számára egyértelművé válik, hogy a bejelentés szerinti károkozó gépjárműnek sem nála, sem pedig másik biztosítónál nincs a káresemény időpontjára érvényes KGF biztosítása (a saját KGFB nyilvántartása szerint nem kezel érvényes KGFB biztosítást, és a Mabisz ESZE vonatkozó, KEKKH adatok alapján kiadott fedezet hiányát igazoló, nyilatkozatát megkapja), - még akkor is ha ezzel ellentétes, érvényes KGFB biztosításra vonatkozó okozói üzembentartó nyilatkozattal rendelkezik, de az ebben megjelölt biztosító a fedezetet nem vállalja -, vagy a biztosítók között vitás az, hogy melyik biztosító kezelte a káresemény időpontjában érvényes KGF biztosítást, úgy a kárbejelentést átvevő, fogadó biztosító, a hiányzó, vagy vitás fedezetre vonatkozó saját megállapítását követő 8 munkanapon belül a kárbejelentést, és a teljes addigi kárdokumentációt meg kell küldje (elektronikusan, és ezt követően a papír alapon befogadott dokumentumokat papír, és eredeti formában is) a MABISZ ESZE-hez, mivel a törvény szerint a Kártalanítási Számlát, vagy a Kártalanítási Alapot terhelő ügy gazdájává és a kárrendezésért felelős szervezetté a MABISZ válik.

3 A kárbejelentés, illetve az átküldésig keletkezett kárdokumentációk MABISZ ESZE-hez történő továbbításáról az átküldő biztosítónak írásban tájékoztatni kell a bejelentőt, és ezt a dokumentumot is át kell küldenie a MABISZ ESZE-hez a bejelentési, és addig elkészült kárdokumentumokhoz csatolva azt. Ezt követően a MABISZ ESZE írásban tájékoztatja a bejelentőt a kárügy átvételéről, és arról, hogy a továbbiakban a kárigény elbírálását a Mabisz ESZE folytatja le, illetve a kárügyben a továbbiakban a Mabisz ESZE-hez fordulhat megkereséseivel. A Mabisz ESZE az elektronikusan átküldött dokumentumok fogadását követően a kárigény elbírálását saját tevékenységgel, önálló szakértői tevékenység megrendelésével szervezi, és bírálja el. A fentieknek megfelelően tehát, január 1-jétől már a biztosítók nem végeznek kárfelmérést (szívességi kárfelmérést) a biztosítatlan gépjárművel okozott kár esetében amennyiben a károsult fél a baleset időpontjában nem rendelkezett casco biztosítással. A nem gépjárművel (lovas kocsi, gyalogos stb.) okozott károk esetében szívességi kárfelmérést továbbra is a károsult saját biztosítója végezhet, a MABISZ nem. Az előzőekbe nem tartozó kategóriákba sorolható kárbejelentéseket közvetlenül a megbízott irodákhoz kell megtenni, ahol a kárfelvételi költség megfizetése után elvégzik a kárfelvételt és az eredeti iratanyagot az ügyfél rendelkezésére bocsájtják. A kárfelvétel Az ügyfél részéről a kárszemléhez szükséges eszközök, dokumentumok: a gépjármű kulcsa, a károsult jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély, törzskönyv, amennyiben ez nincs, úgy a finanszírozó, hitelező intézet neve, adatai, aláírási címpéldány, ha a károsult jogi személy, bankszámlaszám (amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy a kártérítési összeget lakcímre utaljuk ki, mely azonban lényegesen hosszabb folyamat). Jogi személyek esetében csak bankszámlára utalhatunk. rendőrségi intézkedésről szóló igazolás, ha ilyen rendelkezésére áll, részletesen kitöltött GÉPJÁRMŰ KÁRBEJELENTŐ LAP amely letölthető a menüpontról. A kárszemlét az ASTRA Biztosítóval szerződésben álló, országos, vagy részleges hálózattal rendelkező, magasan képzett gépjármű kárszakértőket alkalmazó cégek végzik. A kárszakértői cégek munkájáért a kiszervezett biztosítási tevékenység jellegéből adódóan társaságunk felelősséget vállal. A külső szakértői cégek a szemlét követő 4 munkanapon belül továbbítják az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztályának, mint megrendelőnek a szakvéleményüket. Amennyiben a károsult a kárbejelentéskor, vagy később Fizetési kötelezettség vállalást kér saját maga, meghatalmazottja, vagy a sérült jármű javítását vállaló szerviz részére, illetve megad egy címet, úgy legkorábban a külső szakértői cég szakvéleményének beérkezésétől számított 3 munkanapon belül továbbítjuk a nyilatkozatot, vagy a szakértői irodától egyszerűbb kisebb javítási költséget igénylő javítások esetén, vagy az ASTRA Biztosító felülvizsgálói csoportjától. A fizetési nyilatkozat tartalma Kár-, jármű- és ügyfél-azonosítók, Jelzés arról, hogy fizetési kötelezettséget vállalunk, vagy Jelzés arról, hogy további vizsgálat szükséges, ezért egyelőre nem vállalunk fizetési kötelezettséget A kártérítés nettó, vagy bruttó összegen kerül megállapításra, Casco esetén az önrészesedést, Casco esetén esetleges díjtartozás mértékét, ha levonásra és díjkönyvelésre kerül a kárból,

4 A kárrendezéshez szükséges további iratok megjelölése (hiánypótlás), mint például: javítási számla / kalkuláció törzskönyv szabályos meghatalmazás, tulajdonjogi korlátozások törlésének igazolása, vagy banki / finanszírozói meghatalmazás, meghatalmazáshoz aláírási címpéldány jogi személyek esetében, forgalmi engedély vagy annak másolata, jogosítvány, vagy annak másolata, díjbefizetés igazolása, kártérítési összeg megállapításával kapcsolatos áfa-nyilatkozat, rendőrségi igazolás, határozat alkatrészleadás, vagy megsemmisítés jegyzőkönyve, beépítettség-ellenőrzés jegyzőkönyve, forgalomból kivonatás igazolása (pl. műszaki totálkár és teljes lopás esetén) A nem térülő tételek felsorolását (nem biztosított extrák, avulás, kármegosztásból fakadó levonások, a káreseményhez nem kapcsolható sérülések, az ún. MÁSKÁR-ok stb.) Egyéb megjegyzések (például: Gazdaságosan nem javítható a jármű!). A kárszakértő cégektől kapott objektív szakvélemény alapján a megbízott ügyintézői irodák munkatársai (CD-H International Kft, a saját szakértői irodájuk munkatársai által elvégzett szemlék esetében, Claim Conroll Kft, a saját szakértői irodájuk munkatársai illetve az NDN-Expert Műszaki és Kárszakértő Kft. munkatársai által elvégzett szemlék esetében, valamint az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztályának munkatársai bírálják el a kárigényt, jelzik az Ügyfélnek az esetleges hiányok pótlását, megrendelik a még szükséges szemléket és vizsgálatokat, illetve ha lehetséges, a kárrendezés lezárása érdekében elindítják a jogos kárösszeg megtérítésére vonatkozó kifizetési javaslatukat. Kárrendezési eljárások Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön az alábbi kárrendezési módok közül választhat: Egyezséges kárrendezés: ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre. Számlás kárrendezés*: a kárt a károsult nevére kiállított a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő javítási számla alapján rendezzük. Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat. Jogalapi nyilatkozat utáni kárrendezés: amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre jogalapi nyilatkozatot állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Totálkár rendezése: erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy az Ön kárügyében küldött tájékoztató levelünkben foglaltak szerint segítünk - a roncsbörze

5 üzemeltetőjének közreműködésével - a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben. * Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 96. (6) szerint a javítási költség ÁFA tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az ÁFA összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható. Kárral kapcsolatos ügyintézésre minden személyes ügyfélszolgálati irodánkban lehetőség van. Központi ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége: Hétfő: 9:00-17:00 Contact Center: Kedd: 9:00-17: Budapest, Könyves Kálmán Krt Lurdy Ház Szerda: 9:00-17:00 Csütörtök: 8:00-18:00 Péntek: 9:00-16:00 Határidők (az ügyfél előzetes bejelentésétől számítva) 1 munkanapon belül az ASTRA Biztosító megrendeli a kárszakértő cégtől a kárfelmérést. További 1 munkanap a kapcsolatfelvételhez a megbízott cég kárszakértője részéről. További maximum 2 munkanap a szemle elvégzésére, amennyiben az ügyfélnek is alkalmas. További maximum 4 munkanap, amíg a kárszakértő a kárdokumentációt továbbítja az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztálya felé. További maximum 3 munkanap a fizetési nyilatkozat kiadásához, vagy a kártérítési összeg indításához ha nincsen szükség további vizsgálatokra, vagy dokumentációkra. A vizsgálatok és a dokumentációk beszerzése 5-15 munkanapot vehet igénybe, ha külső tényező nem befolyásolja, mint például rendőrségi eljárás ideje, javítási idő elhúzódása, okozó személyi sérülés miatti nyilatkozatképtelensége, a káranyag operatív vizsgálata stb. Tehát, ha a kárügyben a jogalap és a kár összegszerűsége, illetve a kártérítés felvételére jogosult személy is már tisztázott (pl. banki meghatalmazás alapján), akkor további max. 6 munkanap a biztosító utalásától számítva az összeg ügyfél számlájára történő megérkezéséig (postai címzés esetén ez munkanap is lehet). Abban az esetben, ha az ASTRA Biztosító szívességi kárfelmérést végzett és végül nem a kártérítésre kötelezett, úgy az előbbiekhez képest lényeges eltérés, hogy az utalás helyett a káranyag továbbítása lehetséges csupán az illetékes társbiztosító, vagy a MABISZ felé. Az ASTRA Biztosító Gépjármű Kárrendezési Osztálya a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) ide vonatkozó ajánlásait figyelembe véve alakította ki szervezetét és folyamatait. A PSZÁF Felügyeleti Tanács 8/2006. (X. 12.) számú ajánlásának megfelelően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján érvényesített kárigények rendezése során az alábbi határidőket tartja szem előtt Társaságunk: Kárbejelentés a káresemény bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül teljesíthető legyen, Kárbejelentés fogadása után maximum 5 munkanapon belül kárfelvétel elvégzése, A kárfelvételtől számított maximum 10 munkanapon belül az Ügyfél felszólítása a hiánypótlásra, A kifizetést megalapozó dokumentációk megérkezésétől számítva 15 munkanapon belül az ügyfél által elfogadott kárösszeg megfizetése. Ezen dokumentumok hiánya esetén is, legkésőbb a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás, indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a felelősség nem tisztázott, vagy a teljes kár összegszerűsége nem megállapított.

6 Iratbetekintés a gépjármű kárrendezés iratanyagába Előzetes írásos, vagy telefonos időpontegyeztetés után a balesetben részes feleknek, illetve - szabályos meghatalmazással rendelkező - megbízottaiknak lehetőségük van az elektronikus és a papír alapú káranyag megtekintésére, valamint másolat kérésére. Károsulti oldalról érkezett kérésre kiadható: - saját dokumentumokból bármit - baleseti bejelentő - kárbejelentő - forgalmi engedély - jogosítvány - törzskönyv - kárfelvételi jegyzőkönyv - kárfotó - számla / kalkuláció - szakértői kárszámítások (Audatex, Eurotax, értékcsökkenés, totálkárszámítás) - roncskereskedői ajánlat - károsulti levelezés Károsulti oldalról érkezett kérésre nem adható ki a szakértői vélemény, csak tájékoztatás adható annak megállapításainak tartalmáról, illetve nem adhatóak ki az okozói iratai. Okozói oldalról érkezett kérésre kiadható : - saját dokumentumokból bármit - baleseti bejelentő - okozói kárbejelentő - kárfotók betekintésre - okozói levelezés Okozói oldalról nem adható ki a szakértői vélemény, csak tájékoztatás adható annak megállapításainak tartalmáról, illetve nem adhatóak ki a károsult iratai. Az iratanyag továbbítása a károsultnak és az okozónak egyaránt történhet en és postai levelezés útján. Az iratanyagba való betekintés személyesen előzetes időpont egyeztetés után a budapesti és a vidéki ügyfélszolgálatokon lehetséges. Szívességi kárfelvétel esetében amennyiben a kárfelmérés költsége kiegyenlítésre került a teljes eredeti iratanyag az ügyfélnek rendelkezésre bocsájtható

Gépjármű kárrendezési tájékoztató

Gépjármű kárrendezési tájékoztató Gépjármű kárrendezési tájékoztató A gépjármű- kárrendezés A kárrendezési központ Budapesten, a társaság központjában működik, a kárfelvételeket és a kárügyintézést megbízott szakértői irodák végzik. Szerződött

Részletesebben

GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató

GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató Tartalomjegyzék 1 SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.1 A szabályzat hatálya alá tartozó kárügyek köre 3 1.2 A szabályzat időbeli hatálya 3 2 GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉS... 3 3 KÁRBEJELENTÉSI

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYINTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT ÜGYFELÜNK! Egy biztosítási esemény bekövetkeztekor sokszor tanácstalanul állunk, kihez forduljunk, mi is a teendő, mi szükséges ahhoz, hogy a baj esetére megkötött biztosításunk valóban enyhítse

Részletesebben

Hatályos: 2014. március 15.

Hatályos: 2014. március 15. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Hatályos: 2014. március 15. Tartalom

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt.

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékekhez Érvényes: 2014.03.15-től Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 2 Általános Kárbiztosítási Feltételek 4 1. Biztosítási

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2012. október 30-ától 1/38 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mellé köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban

Részletesebben

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató az Allianz Aktív Plusz kiegészítő biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk megismertetni gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek 1/17 Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Részletesebben

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató

Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Lendület Top casco Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A forgalom folyamatos, dinamikus növekedése és a mai sebesség határok mellett olyan mértékû károk keletkezhetnek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

K&H perfect casco. pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09

K&H perfect casco. pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09 K&H perfect casco pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös feltételei CTU-09 K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H perfect

Részletesebben

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

K&H teljeskörű casco biztosítás. K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H perfect casco pótlási értékre szóló teljeskörű casco biztosítást (CTU-09), amely (gép)járművére nyújt

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Érvényes: 2009. szeptember 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a Lendület Top Casco

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás. Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás. Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjárműfelelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO

KÖBE LENDÜLET START CASCO KÖBE LENDÜLET START CASCO Hatályos: 2015. február 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Lendület Start Casco biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Szerzôdési feltételek... 8 Függelék... 18 2. Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014)

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) Bevezető Rendelkezések Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, jelen Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (a

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Összeállította: dr. Pintér György és Harczi Jánosné Szakmai lektor:

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO

KÖBE LENDÜLET START CASCO KÖBE LENDÜLET START CASCO Hatályos: 2014. március 15-ei vagy azutáni kockázatviselési kezdetû szerzôdésekre Tartalomjegyzék 1. Lendület Start Casco biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Szerzôdési feltételek...

Részletesebben

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll.

A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből áll. Flotta casco biztosítás Biztosítási feltételek 1. A Flotta casco biztosítás felépítése A Flotta casco biztosítás egy Flotta keretszerződésből, továbbá az egyes járművekre vonatkozó casco szerződésekből

Részletesebben