HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,"

Átírás

1 HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk, Reméljük, hogy jelen hírlevelünk megküldésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy elegendő betekintést kapjanak a év második felében eddig végbement jelentős mértékű adótörvény változásokba. Egy új, és remélhetőleg valóban átfogó jellegű adórendszer változtatás első lépéseként az Országgyűlés módosított néhány alapjogszabályt. A módosításokból a szélesebb ügyfélkört érintő kérdéseket emeltük ki, így különösen a társasági adótörvény, a személyi jövedelemadó valamint az illetékek módosításaira térünk ki jelen hírlevelünk során, azonban megemlítésre került a teljesen új jogintézményként megjelenő pénzügyi szervezetek illetve magányszemélyek különadója is. Bízunk benne, hogy kiadványunk segítségükre szolgál abban, hogy kellően járatosak legyenek a hetekben lejátszódó törvénymódosítások szabályaiban és hogy azok pozitívumait eredményesen tudják alkalmazni tevékenységük során. Mellékletként csatolunk egy nagyon kedvező támogatási lehetőségről szóló tájékoztatót. Ez kizárólag a nyereséges társaságoknak jelent adómegtakarítást oly módon, hogy az adómegtakarítás mellett még támogatást is nyújt színházaknak vagy zenekaroknak, művészeti egyesületeknek. A támogatható szervezetek listáját a honlapunkon tekinthetik meg. Budapest, szeptember Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 Társasági adó (hatályos augusztus 16. napjától) Adókulcs változás július 1. napjától a társasági adónemben a 10%-os kedvezményes adókulcs alkalmazási köre 50 millió forint adóalapról 2010-re vonatkozóan 250 millió, az ezt követő évtől pedig már 500 millió adóalapig terjed ki, valamint alkalmazása nem kötődik feltételek teljesítéséhez. (Így például már nem kell teljesíteni: a minimum létszám, rendezett munkaügyi kapcsolatok, tb járulékok minimum megfizetésére vonatkozó előírásokat.) A fenti változással egyidejűleg megszűnnek a 10 %-os adókulccsal megtakarított adó lekötött tartalékként történő kimutatására és felhasználására vonatkozó kötelezettségek! Átmeneti szabályok január 1-jétől június 30- áig terjedő időszakra jutó pozitív adóalapra: 50 M Ft-ig 10 %-os adókulcs, azoknak az adózóknak, akik eddig teljesíteni tudták a feltételeket (a feltételeket a féléves alkalmazás miatt arányosítani kell) akik nem tudták teljesíteni a feltételeket 19%-os kulcsot kell, hogy alkalmazzanak július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra jutó pozitív adóalapra: 250 M Ft-ig 10 %-os az adókulcs 250 M Ft felett pedig 19%-os az adókulcs Kivételek szabályai: Ha a naptári évtől eltérő az üzleti év: az adóalapot az üzleti év első napján hatályban lévő szabályok szerint kell meghatározni. Végelszámolás alatt: a végelszámolás alatt álló adózóknak nem kell pozitív adóalapjukat a naptári napok száma alapján arányosan megosztani. Az ellenőrzött külföldi társaságok és az ingatlannal rendelkező társaságok tekintetében ezentúl is a 19 %-os adómértéket kell figyelembe venni. Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának adókötelezettsége ( jétől életbelépett változás) Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagja, amennyiben naptári évben a részesedésének elidegenítése, kivonása során nyereséget realizál, a társasági adó alanyává válik. Először november 20-ig kell az adót megállapítani, megfizetni és bevallani.

3 Látvány-csapatsport támogatása (vízi-, kosár-, kézilabda, foci, jégkorong) Vállalkozás érdekében elismert költség: a látvány-csapatsport támogatására adott juttatás Adókedvezmény vehető igénybe: támogatói igazolással a támogatás adóéve és az azt követő 3 adóév adójából, az adó 70%-áig Személyi jövedelemadó (hatályos augusztus 16. napjától) 10%-os kulcs 500M forintig A társasági adó törvény változásaival összhangban a vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó is: 10%-os adómértékkel adózik 500M forint adóalapig 19%-al az 500M forintot meghaladó rész után (Átmeneti szabályokat lásd. a Társasági adóról szóló részben.) A fenti változással egyidejűleg megszűnnek a 10 %-os adókulccsal megtakarított adóra vonatkozó nyilvántartási és felhasználási kötelezettségek! Az ingatlan bérbeadásával illetve szálláshely szolgáltatási tevékenységgel foglalkozó magánszemélyek: 1. Nem egyéni vállalkozók E jövedelmük tekintetében nem minősülnek egyéni vállalkozónak, ha e tevékenységeikre az Szja tv. ingatlan bérbeadásból származó jövedelemre önálló tevékenységből származó jövedelemre tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 2. Écs elszámolás A fenti tevékenységeket önálló tevékenységként folytató magánszemély is jogosult lesz a bevételével szemben értékcsökkenési leírás elszámolására. 3. Ingatlan bérbe (haszonbérbe) adása adószám nélkül Az adózás rendjéről szóló törvény kapcsolódó változásai szerint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a magánszemélynek nem kell adószámot kérnie ingatlan bérbe/haszonbérbe adási tevékenységére, ha azt Áfa mentesen végzi. (Azaz az eddig csak a termőföld bérbeadására vonatkozó kedvező szabályt kiterjesztette a törvényalkotó az összes ingatlan bérbeadására vonatkozóan.) Nincs számlaadási kötelezettségük Számviteli bizonylatot azonban ki kell állítaniuk

4 Átszámítási szabályok egyszerűsödése A külföldi pénznemben keletkezett, kifizetőtől származó bevételének forintra történő átszámításánál a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell külön nyilatkoznia, hanem automatikusan alkalmazhatja a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. Szja adóelőleg levonás Az Szja. tv. 46. (4) bekezdésének új szövegezésével megerősítést nyert, hogy a magánszemélytől kapott számla mentesíti a kifizetőt az adóelőleg levonása alól, kivév, ha a magánszemély nyilatkozatban kéri az adóelőleg levonását. Új szja adómentességek - nem számít bevételnek: a közoktatási tv. alapján adható 4000Ft összegű szakkönyvvásárlási támogatás - adómentes: a munkáltató által munkavállalónak - az árvíz sújtotta lakás újjáépítése céljából - nyújtott segély - sporttal összefüggő mentességek: - sportversenyen nyert érem, trófea, serleg - olimpiai járadék - sportról szóló tv. alapján adott bizonyos ösztöndíjak, támogatások - kifizető által 50e Ft-ig juttatott sporteseményre szóló belépő (A juttatás a vállalkozás érdekében felmerülő elszámolható költség, amennyiben az adózó a vele munkaviszonyban állók részére nyújtja.) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás augusztus 18-át követően megszerzett bevétele után az EKHO szerint adózhat: - szakképzett edző, sportszervező, -irányító - hivatásos sportoló, sportmunkatárs, sportszakember Az összeghatár hivatásos sportoló esetén: 100 millió forint! A magánszemély munkaviszonyának megszűnésének következtében szerzett jövedelmeinek különadója (2010. január 1. napjától állami, költségvetési szervezettől megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni) A különadó mértéke: 98 % - magánszemély fizeti meg Alapja után a kifizető 27 % EHO-t fizet! Az adó alapja: a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó részből a kétmillió forint feletti bevétel. A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani, függetlenül attól, hogy a bevétel kifizetése egy vagy több adóévben történik. A bevételből a mentes rész mértéke:

5 maximum 2 M Ft + azon felül a szabadságmegváltás, jubileumi jutatás és a felmentési időre járó bér Feltétele, hogy a magánszemély az alábbi felsorolt szervekkel fennálló munkaviszony alapján kap jövetelemet: költségvetési szerv, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más jogi személy, takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényben meghatározott költségvetési tanács köztulajdonban álló gazdasági társaság Már korábban kifizetett járandóságok levont adója és járulékai: a kifizetőnek helyesbíteni kell a magányszemélyt terhelő levont személyi jövedelemadó előleget, egyéni járulékokat (magán nyugdíjpénztári tagdíjat) és ezeket különadó előlegként kell figyelembe venni. A kifizető által megfizetett társadalombiztosítási járulékot pedig egészségügyi hozzájárulásként kell figyelembe vennie, valamint a határidőig köteles bevallás benyújtására, illetve a már benyújtott bevallásának módosítására. Helyesbített adó- és járulékigazolás a kifizető a magánszemélynek adja ki, megjelölve a különadó fennmaradó összegét is. A magánszemély október 31-éig köteles megfizetni a különadó még megfizetendő összegét. A háztartási munka, mint adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás (A bejelentési szabályokat augusztus 15-étől, a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket pedig szeptember 15-étől kell alkalmazni.) Háztartási munka: a kizárólag természetes személy és háztartásában együtt vele élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítása. (pl.: gyermekek őrzése, takarítás, mosás, főzés, háztartásban szükséges javítási munkák) De nem tartozik ide: 1/ ha a pl. javítási, felújítási munkát egyéni vállalkozó végzi, 2/ ha a szolgáltatás ellenértékeként a foglalkoztató mástól juttatásban részesül, 3/ ha a munka a foglalkoztató vagy vele együtt élő személyek, közeli hozzátartozóik üzleti tevékenységével összefüggő célt szolgál. Foglalkoztató adó-és járulékfizetési kötelezettsége: nincs, ha bejelentési kötelezettségének a foglalkoztatás megkezdése előtt eleget tesz. Alkalmazott adó-és járulékfizetési kötelezettsége: akkor sincs, ha a foglalkoztató nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. /Az alkalmazott nem minősül biztosítottnak!/ Bevallási kötelezettség: sem a foglalkoztatót sem az alkalmazottat nem terheli. Bejelentési kötelezettség: /havonta ismételni kell/

6 A foglalkoztató köteles havonta az APEH-nak a munkavégzés megkezdése előtt az alábbi adatokat bejelentetni: a) a foglalkoztató adóazonosító jele, b) az alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási jele. A bejelentés módja: a) ügyfélkapun keresztül b) telefonon c) sms-ben Regisztrációs díj: 1000,- Ft /alkalmazott/hó (függetlenül attól, hogy adott hónapban hány napot dolgozott) Fizetése: a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig Bejelentési, regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása A foglalkoztató: A bevétel teljes összege után az általános szabályok szerint kell megfizetnie az adót és járulékokat. Az alkalmazott mentesül, de: ha a foglalkoztató érdekköré vezethető vissza a kötelezettség nem teljesítése, ekkor a foglalkoztató kötelessége megfizetni az alkalmazottat terhelő közterheket is. Általános forgalmi adó (hatályos június 17. napjától) Nem minősül termékértékesítésnek/szolgáltatásnyújtásnak, így Áfát sem kell felszámítani: - közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezetnek - egyháznak nyújtott vagyoni előny után. Feltételek: számlát nem, de a fogadó szervezetnek igazolást kell kiállítania ne legyen megállapítható a közhasznú, közérdekű céltól eltérő felhasználás célja ne jelentsen vagyoni előnyt az adományozónak önkormányzatnak, magánszemélynek közvetlenül nem nyújtható Következmények: beszerzéshez kapcsolódó adólevonás: - ha a beszerzés az adomány átadása érdekében történik: nem vonható le, - ha eredetileg adóköteles tevékenységhez szerezte be: levonható az Áfa

7 Illetékek Új mentességek a július 1-jéig el nem bírált ügyekben is alkalmazandó: Szülő/nagyszülő/gyermek/unoka/ Örökbefogadó /örökbefogadott Az örökhagyó/ajándékozó egyenes ági rokonai mentesülnek mind az öröklési, mind az ajándékozási illeték alól. Házastárs/mostoha és nevelt gyermek/ mostoha- és nevelőszülő A korábbi szabályozás szerint csak 20M forint örökrészig mentesülnek az öröklési illeték alól. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. a augusztus 16-áig el nem bírált ügyekben is alkalmazandó: Mentes az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a családon belüli mezőgazdasági gazdaságátadás. Ingatlanvagyonnal rendelkező társaság illetékkötelezettsége ( jétől életbelépett változás ) A belföldi INGATLANVAGYONNAL rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet, amit a megszerző köteles megfizetni. Az illetéktörvény szerint belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság az olyan gazdálkodó szervezet, amely belföldön lévő ingatlantulajdonnal, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben legalább 75%-os- közvetett, vagy közvetlen- részesedéssel rendelkezik. Illetéket csak abban az időpontban kell megfizetni, amikor a vagyonszerző, illetve a magánszemély esetén közeli családtagjai, gazdasági érdekeltségei tulajdonában álló vagyoni betétek aránya eléri, vagy meghaladja a társaságban fennálló vagyoni betétek 75%-át. A szerzést követő 30 napon belül bejelentési kötelezettség azt terheli, akinek szerzésével az illetékkötelezettséget keletkeztető 75%-os részesedési arány túllépési feltétele teljesül. Az illeték alapja: az ingatlannal rendelkező társaság tulajdonában álló belföldi ingatlanok forgalmi értéke. Ebből azonban csak az a rész képezi az illetékfizetési kötelezettség alapját, amely megfelel az újonnan megszerzett vagyoni betét, vagy betétek összességének arányával. (Az ingatlanok forgalmi értékét az illeték alap számításánál csökkenteni kell azon vagyoni betétekre eső résszel, amelyek megszerzése január 01-jét megelőzően történt.)

8 Helyi adók január 1-jétől megszűnik: a vállalkozók kommunális adója, és az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó. Vagyonadó augusztus 16-ával hatályát veszti az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény. A évre bevallott adó második részletét nem kell megfizetni, annak esetleges megfizetése estén az összeget a hatálybalépést követő naptól vissza lehet igényelni. Pénzügyi szervezetek különadója (hatályos szeptember 27. napjától) Az adó alanyai a július 1-jén már lezárt üzleti évi beszámolóval rendelkező pénzügyi szervezetek lesznek. (az adó megfizetésére két részben kötelesek: szeptember 30-ig és december 31-ig) Hitelintézet Biztosító Pénzügyi vállalkozás Befektetési vállalkozás Tőzsde Adó alapja adataiból számított módosított mérlegfőösszeg A évi éves beszámolóban szereplő adatokból számított korrigált díj adataiból számított kamateredmény, valamint díj-és jutalékeredmény adatiból számított korrigált nettó árbevétel adataiból számított korrigált nettó árbevétel adataiból számított korrigált nettó árbevétel Árutőzsdei szolgáltató, valamint kockázati tőkealapkezelő Befektetési alapkezelő Az általa kezelt alapok december 31-i nettó eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári, illetve egyéb portfólióvagyon december 31-i értékének együttes összege Adó mértéke Az adóalap 50 M forintot meg nem meghaladó része után 0,15%, e felett 0,5 % 6,2 % 6,5 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 0,028 %

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

A jelenlegi kormány által hozott fontosabb adóváltozások

A jelenlegi kormány által hozott fontosabb adóváltozások 2010. év nyarán hozott döntések érintő pozitív változások Tao/vállalkozói Szja a 10%-os kedvezményes adókulcs 500 millió adóalapig megszűntek a 10 %-os adókulccsal megtakarított adó lekötött tartalékként

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Vállalkozz okosan! kiegészítések

Vállalkozz okosan! kiegészítések f e r i k e d i t Vállalkozz okosan! kiegészítések változások pontosítások 2010 proferre Gondold meg amit mondasz, de ne mondj n,, ki mindent amit gondolsz! i s m e r e t l e váll alkozz okosan 30. oldal

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség

Részletesebben

Adótörvényváltozások 2010.

Adótörvényváltozások 2010. Adótörvényváltozások 2010. TA X A parlament 2009. november 9-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezetet. Jelen hírlevelünkben az általunk lényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben