BDO ADÓ HÍRLEVÉL / 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 2."

Átírás

1 BDO ADÓ HÍRLEVÉL / 2.

2 ADÓHÍREK ÉV KÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK Az új parlament első intézkedései között a szokásos salátatörvényben módosítottak egy sor adótörvényt, illetve kapcsolódó eljárási szabályt. A évi XC. törvény a Magyar Közlöny 132. számában jelent meg. A lényegesebb változásokat a következőkben foglaljuk össze. TÁRSASÁGI ADÓZÁS KÖNNYÍTÉSE A módosítások között legjelentősebb elem a kedvezményes társasági adókulcs kiterjesztése. Jelenleg 50 millió forintos adóalapig lehet a 10 százalékos kedvezményes társasági adózást figyelembe venni, de csak akkor, ha 6 feltételnek megfelel a vállalkozás. Az új szabályozás szerint a társasági adó két szintűvé, tulajdonképpen progresszívvá válik. A sávos nyereségadó határai: az első ötszáz millió adóalap után csak 10 százalékos mértéket kell fizetni, csak az e feletti nyereségre vonatkozik a jelenlegi 19 százalékos kulcs. A tömeges alkalmazás érdekében megszűnnek a jelenlegi igénybevételi korlátokat. Ezzel gyakorlatilag az adózók a nagy része kisebb adósávba kerül. Az évközi bevezetés miatt az átmeneti szabály alapján a adóév adóalapja két részre bomlik. A két félév között a naptári napok arányában kettéosztja az adózó az adóalapot, nincs lehetőség féléves zárásra. Az első félévben az adókulcs a pozitív adóalap 19 %-a, de lehetőség van továbbra is a kedvezményes 10 %-os adómérték alkalmazására a korábban hatályos feltételekkel hasonló módon, nincs lekötési kötelem. A második félévben 250 millió Ft pozitív adóalapig 10 % a társasági adó, az ezt meghaladó részre 19%. Az új szabályok tehát már évre hatályosak, a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazókra nem találtunk rendelkezést, így az általános szabályok szerint a évi adóalapjukat az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell megállapítani. A már bevallott adóelőlegeket a fentiek nem érintik, így a csökkentett adóterhek miatt érdemes lehet az adóhatóságtól kérni a jövőben fizetendő adóelőlegek mérséklését. A PÉNZINTÉZETI KÜLÖNADÓ A pénzügyi különadótól majd 200 milliárd forintot vár a költségvetés július 1-jén már lezárt üzleti évi éves beszámolóval rendelkező pénzügyi szervezetek a évben különadó megállapítására, bevallására kötelezettek, melyet szeptember 10. napjáig állapítanak meg és vallanak be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatóságnak. A pénzügyi egyensúly javítása miatt a fizetés is hamarosan felmerül, a különadót két egyenlő részletben, szeptember 10. napjáig és december 10. napjáig kell megfizetni. A különadó alapja: - a hitelintézetnél évi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg; - a biztosítónál évi éves beszámolóban szereplő megszolgált díj viszontbiztosítás nélkül; - a pénzügyi vállalkozásnál a kamateredmény, valamint a díj- és jutalékeredmény; - a befektetési alapkezelőnél az általa kezelt alapok december 31-i nettó eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári, illetőleg egyéb portfolió vagyon értékének együttes összege. A befektetési vállalkozásnál, a tőzsdénél, az árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealapkezelőnél, pénzügyi közvetítőnél a évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel. Az adó mértékek a hitelintézeteknél az adóalap 50 milliárd forintjáig 0,15 %, felette 0,5 %; a biztosítónál 6,2 %; a pénzügyi vállalkozásnál 6,5 %, a befektetési alapkezelőnél 0,028 %, az összes többi esetben az adóalap 5,6 százaléka. BDO Magyarország Adótanácsadás Hírlevél Szeptember 2

3 ADÓMENTES JÖVEDELMEK: HÁZTARTÁSI MUNKA A módosítás szerint nem eredményez adókötelezettséget a természetes személyek közötti háztartási munkára létesített jogviszony. Ilyen tevékenységek: a takarítás, főzés, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Az adó és járulékmentességnek feltétele, hogy a fenti munka egyik félnek sem üzletszerű tevékenysége, azaz, - a háztartási alkalmazott nem lehet ilyen tevékenységet gyakorló egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy társas vállalkozás tagja és munkavállalója, - a háztartási alkalmazottat foglalkoztató mástól ezen szolgáltatás kapcsán nem részesülhet juttatásban és nem szolgálhatja a foglalkoztató vagy közeli hozzátartozója üzletszerű tevékenységét, illetve a foglalkoztató a foglalkoztatást megelőzően havonta eleget tesz bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettségének. A bejelentésnél a foglalkoztató megadja a saját és az alkalmazott adóazonosítóját, az utóbbi társadalombiztosítási azonosítóját telefonon, vagy elektronikusan vagy sms-ben. Ha a bejelentési és regisztrációs kötelezettséget elmulasztja, akkor bírságot kell fizetni, valamint adó és járulék kötelezettség keletkezik. Ha ez a foglalkoztató hibája, akkor a közterheket neki kell megfizetnie. A regisztrációs díjat a bejelentés hónapját követő hónap 12-ig kell teljesíteni az APEH felé, melynek összege havi ezer forint alkalmazottanként. Az alkalmazott az adórendszeren kívüli jövedelemről igazolást kérhet a foglalkoztatótól. A MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA Az állami alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor kapott bevételből a kétmillió forintos határt meghaladó részt 98 százalékos adó terheli, amit a kifizető von le, és egyben 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást is teljesít. A különadót már alkalmazni kellene az ez évben megszerzett jövedelmekre a törvény hatályba lépése előtt is. Kivételt jelent a jogviszony megszűnés évére járó szabadságmegváltás és jubileumi jutalom összege, illetve a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó részére fizetendő átlagkereset, valamint a katonák leszerelési segélye. ILLETÉKVÁLTOZÁSOK Új illetékmentesség vonatkozik az egyenes ágbeli rokonok között az öröklésre és ajándékozásra. A házastárs, mostoha - és nevelt gyermek, illetve a mostoha és nevelő szülő továbbra is az I. kategóriában marad, így öröklés esetén 20 millió forintig továbbra is mentességben részesülnek. Az illeték táblázat a következőképpen változik: BDO Magyarország Adótanácsadás Hírlevél Szeptember 3

4 a) Öröklés esetén Csoport I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az örökhagyó testvére terhére Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 35 millió forintig 15% 21% 18 millió forintig 15% 35 millió forintig 21% 30% Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18 millió forintig 2,5 % 35 millió forintig 6% 11% 18 millió forintig 6% 35 millió forintig 8% 15% III. Minden más örökös terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forintig 8% 35 millió forintig 30% 35 millió forintig 12% 40% 21% b) Ajándékozás esetén Csoport I. Az ajándékozó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az ajándékozó testvére terhére Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 35 millió forintig 18% 21% 18 millió forintig 15% 35 millió forintig 21% 30% Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18 millió forintig 5 % 35 millió forintig 8% 12% 18 millió forintig 8% 35 millió forintig 10% 16% III. Minden más megajándékozott terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forintig 10% 35 millió forintig 30% 35 millió forintig 21% 40% 30% BDO Magyarország Adótanácsadás Hírlevél Szeptember 4

5 Az új szabályokat alkalmazni kell a július első napján még jogerősen adóhatóság által el nem bírált ügyekben. Ezen kívül illetékmentessé válik a belföldi ingatlan vagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betéteknek a kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. EGYÉB ADÓZÁSI MÓDOSÍTÁSOK 1. A számtalan módosítás közül kiemelendő, hogy az ingatlant bérbeadó magánszemélyek helyzetének javulása. Az önálló tevékenységből származó jövedelmének kiszámításakor értékcsökkenési leírást lehet a bevétellel szemben elszámolni, amely az ingatlan típusától függően 2-6 % lehet. 2. A bérbeadó magánszemélyek adminisztrációja is egyszerűsödik, mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól és adószámot sem kell kérniük, ha a bérbeadásra a forgalmi adóban mentesség vonatkozik. 3. Jövedéki adómentessé válik a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat, (feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál.) 4. Az egyes nagy értékű vagyontárgyakra vonatkozó adók (személygépkocsik, légi járművek, vízi járművek után), hatályon kívül kerülnek, az ez évre bevallott második részt sem kell befizetni, míg a vállalkozók kommunális adója jövőre szűnik meg. BDO Magyarország Adótanácsadás Hírlevél Szeptember 5

6 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenő u. 10. Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Adótanácsadási szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. Gerendy Zoltán managing partner Szolnoki Béla adótanácsadó partner Sóki Zsolt adótanácsadó partner Bártfai Marianna junior adótanácsadó partner

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk, HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk, Reméljük, hogy jelen hírlevelünk megküldésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy elegendő betekintést kapjanak a 2010. év második felében eddig végbement jelentős mértékű adótörvény

Részletesebben

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12 Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör visszakerült az

Részletesebben

Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell

Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell Karácsony Imréné Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell 2010. szeptember Vázlat vagy tartalomjegyzék Társasági adó Pénzügyi szervezetek különadója Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója Illeték

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XC. törvény Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Részletesebben

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013 2011. január ADÓMÉRTÉK Társasági adó 2010 A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, amelyeket a Tao. tv.

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Az elfogadott 2010. évi adótörvények A parlament június 29-én elfogadta a 2010. évre vonatkozó adójogszabályokat. Adóriadónkban az általunk leglényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel figyelmüket.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva!

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Hírlevél 2012. október 31. 2012/03. (adó)mentőöv Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Kinek éri meg? 2012. október 1-jén

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben