SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ"

Átírás

1 FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet" Siryusi bölcsesség BEVEZETŐ _ Fenntarthatóság

2 A szociális- fogyatékosságügyi ágazatban a civil szerveződések általában alapítványok, egyesületek. Újabban jelenik meg a non-profit kft. és a szociális szövetkezet. Egy erős, öntudatos civil szektor a magasan funkcionáló társadalom sajátja, mely mintegy ellátja a népi kontroll szerepét is. A fejlett kultúra a szektortok (kormányzati, gazdasági, civil) közötti partnerségre épül, és felismeri ennek össztársadalmi előnyeit. Addig, ameddig hazánkban a civil szektor mesterségesen alulfinanszírozott és egyenlőtlen versenyhelyzetbe van kényszerítve (ld. önkormányzatikistérségi, egyházi szolgáltatók jelentős törvénybe iktatott szolgáltatási többletfinanszírozását) a szervezetek folyamatos túlélésre vannak kényszerítve. A teendő sokrétű. A Fenntarthatóság? Segédletek a tervezéshez és túléléshez c. munkaanyagnak nem célja a meglévő rendszer bírálata vagy a változtatásához / fejlesztéséhez szükséges szektoriális összefogás és lobby tevékenység lehetséges módozatainak elemzése. Az alapvető cél a jelen kihívásokra adott válaszlehetőségek bemutatása, és az ehhez vezető útjelzők közreadása. Két fő része van a munkaanyagnak: Az első a civil lét alapvető kérdéseivel foglalkozik. Ezen belül három fő szegmens mentén indultunk el: Szervezet hogyan is kellene felépüljön és működjön Projekt a tévhitek eloszlatása Fenntarthatóság elemzés-tervezés Mindhárom rész elsődleges célja, hogy segítsen megfogalmazni a saját szervezet fejlesztésére irányuló kérdéseket. A non- profit szférának nem csak sajátja, de a fenntarthatóság érdekében kényszere is az állandó mozgásban levés, a folyamatos fejlesztés. A részletesebb tanulmányozás érdekében az alábbi szakirodalmat ajánljuk: Pontyos Tamás: Fokról Fokra; Ökoszolgálat Alapítvány Roland Gareisz: Projekt? Örömmel!, HVG kiadó Barlai Róbert, Kővágó György: Krízismenedzsment, Kríziskommunikáció, Századvég Kiadó Frey Mária (szerk): Szociális gazdaság kézikönyv, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A munkaanyag további része azon fogyatékosságügy területén működtethető szolgáltatások szakmai háttéranyagainak a közreadása, melyek civil szervezetek által működtethetőek. Általánosságban elmondható, hogy legalább három egymást kisegítő működési egységgel lehet nullszaldóssá tenni a rendszert. Ez azt az üzemméretet jelenti, ahol az adminisztratív és menedzsmentköltségek a legmagasabb hatékonysággal használhatók fel. Mindezeket kiegészíti az akkreditált foglalkoztatói lehetőség, mely többletforrást jelenthet az általános működtetés esetében (pl. egyes munkakörök kiváltása). Javaslat: a Napközi-otthon vagy Lakóotthon mellé szinte kötelező (a szakmai érvek mellett a többletforrásokért) létrehozni Szociális intézményen belüli foglalkoztatást. A szállítási szükségletek miatt a Támogató Szolgáltatás működtetése célszerű. A bértömeg csökkentését pedig akkreditált foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával érhetjük el, hiszen akár a bér+ járulék 100%-a is lehet a tartós támogatás (valamint kérhető segítő személy bértámogatás stb. is.). A Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás elsősorban a célcsoport foglalkoztatási perspektívája miatt fontos kiegészítés. A munkaanyag felépítése: hat önálló munkaegység azonos rendszer szerint: o Eljárásrend. Ezen belül: Eljárási protokoll _ Fenntarthatóság 2

3 o Tárgyi feltételek Személyi feltételek Egyéb jó tanácsok Teljes dokumentum és iratminta- tár. Ezen belül: Szakmai program, Jogszabályok által előírt kötelező dokumentáció, Működést szabályozó jogszabályi lista Munkaegységek: Napközi otthon Lakóotthon Támogató Szolgáltatás Szociális Intézményen belüli foglalkoztatás Akkreditált foglalkoztatás Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás A második szakmai részhez szorosan kapcsolódik a szektort szabályozó törvények és rendeletek gyűjteménye. Ide minden olyan jogszabályt kigyűjtöttünk, melyeket az intézményi és szolgáltató rendszert működtető fenntartó és igazgató vezetőnek ismerni és alkalmazni kell. Ezek alapján történik az engedélyeztetés, működtetés és ellenőrzés. Reméljük, a munkaanyaggal hozzájárultunk a hazai fogyatékosságügy területén működő szervezetek több lábon álló rendszerének kialakításához. Álmodjunk közösen egy szebb jövőt! Miskolc, nyár Tóth Aliz és Jakubinyi László _ Fenntarthatóság 3

4 Tartalomjegyzék Civil lét A szervezet o o o o o o o o o A szervezet Szervezeti kommunikáció Tárgyalási technikák Információ menedzsment Szervezés és vezetés Változásmenedzsment Csoportmenedzsment Konfliktusmenedzsment Stratégiai menedzsment A projekt: o o o o o Mi a projekt? Portfólió kialakítása Projektcuklus menedzsment (PCM) Projekttervezés Humánerőforrás terv Fenntarthatóság: o o o o o o o o o o o o Fenntarthatóság? Swot analízis Problémafa-célfa elemzés Stakeholder elemzés Logikai keretmátrix BCG mátrix Probléma megoldás Üzleti terv Marketing terv Működési terv Menedzsment és szervezeti terv Pénzügyi finanszírozási terv _ Fenntarthatóság 4

5 Szakmai Anyagok I. Támogató Szolgáltatás II. III. IV. Napközi- otthon Lakóotthon Szociális intézményen belüli foglalkoztatás V. Akkreditált foglalkoztatás VI. Támogatott Foglalkoztatás Tartalomjegyzék: o o o o o o o o o o o o Fenntarthatóság? Swot analízis Problémafa-célfa elemzés Stakeholder elemzés Logikai keretmátrix BCG mátrix Probléma megoldás Üzleti terv Marketing terv Működési terv Menedzsment és szervezeti terv Pénzügyi finanszírozási terv _ Fenntarthatóság 5

6 FENNTARTHATÓSÁG? Ma a hazai, fogyatékosságügy területén szolgáltató civil szervezetek legnagyobb része a mindennapok fenntartásával küzd. Egyre többet hallani bebukott projektekről, melyek maguk után rántják a megvalósító szervezeteket is. A tőkehiány általános, s egyedül az előremenekülés politikája nyújt átmeneti kiutat. A több lábon állás, a párhuzamosan futatott projektek kényszere fokozódó terheket ró a szervezetekre. A különböző finanszírozási háttérelemzések a következőket állapítják meg: gyenge a projekttervezés és előkészítés; sok projekt érdektelen a célcsoport számára; a kockázatokat hiányosan vették figyelembe; figyelmen kívül hagyták a projekt hosszú távú fenntarthatóságát befolyásoló tényezőket; a múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságokat csak ritkán vették figyelembe az új politika és gyakorlat kialakítása során. Mi a teendő a túlélés érdekében? Akár szolgáltatásról, akár projektről legyen szó (sok esetben ezek egybefonódnak), már nem hagyható figyelmen kívül különféle elemzések készítése. Az alábbiakban bemutatott módszerek, és eszközök segítséget nyújthatnak egy stabil szervezeti működés alapjainak elkészítéséhez. SWOT-ANALÍZIS A SWOT-analízis során a belső és külső környezet elemzésével döntési változatokat dolgozhatunk ki, és azok összehasonlító értékelésével dönthetünk a lehetséges stratégiák közül. A SWOT négy kategóriája: erősségek (Strengths): pozitív belső tényezők, amelyek jól működnek és befolyásolhatók; gyengeségek (Weaknesses): negatív belső tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében; lehetőségek (Opportunities): kedvező külső adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek; veszélyek (Threats): korlátok, amelyek nem befolyásolhatók, és csökkentik a siker esélyét. A tényezők besorolását követően ezek arányaiból dolgozhatjuk ki a lehetséges stratégiákat: Erősségek és lehetőségek túlsúlya: offenzív (terjeszkedő) stratégia; _ Fenntarthatóság 6

7 Alap- Fenntarthatóság? Segédletek a tervezéshez és túléléshez Gyengeségek és lehetőségek túlsúlya: változásorientált stratégia; Erősségek és veszélyek túlsúlya: diverzifikált (megosztó, több lábon álló) stratégia; Gyengeségek és veszélyek túlsúlya: defenzív (védekező, túlélő) stratégia. PROBLÉMAFA- CÉLFA ELEMZÉS Segít a cél meghatározásában, a projekt iránti szükséglet igazolásában. Az első lépésben ki kell emelnünk azt a fő problémát, amelynek a megoldásához a projekttel közelebb kívánunk kerülni. Ha átfogó problémafát akarunk kapni, akkor a negatív helyzetet a lehető legáltalánosabban kell megfogalmazni (például: munkanélküliség). A fő problémát ok-okozati összefüggések alapján tovább bontjuk további problémákra (hazai vállalkozások erőtlenek, a külföldi vállalkozások nem jönnek), majd azokat is tovább bontva jutunk el az alapproblémákig (nincs megfelelő szakképzés, gyenge az infrastruktúra-ellátottság). A problémafa felállítását követően minden egyes ablakot átfogalmazunk céllá. Így a fő problémából stratégiai cél, a problémafa középső szintjeiből specifikus cél, míg az alsó szintből operatív cél válik. Ezzel az egyes célcsoportokat is definiálni tudjuk. A projektünk konkrét beavatkozási területét az operatív célok közül válasszuk ki. Minél több beavatkozási területet tudunk felmutatni a projektünk kapcsán, annál jobban tudjuk érzékeltetni annak szükségességét, hasznosságát. Ha az esetleges pályázatunkban emellett a rajtunk kívül álló területekre is megoldási javaslatot tudunk tenni, úgy erősítjük a támogatókban azt az érzést, hogy valóban a fő probléma megoldására koncentrálunk, és nemcsak a projektünk indokoltságát kívánjuk alátámasztani. Szintén előny, ha az általunk kiválasztott beavatkozási területek segítik a többi operatív cél teljesítését is (együttes vagy többszöröző hatás). Okozat A foglalkoztatási stratégia A fogyatékkal élők elhelyezkedési nem érvényesül lehetőségei csökkennek _ Fenntarthatóság 7

8 A fogyatékkal élők korlátozott részvétele a munkaerőpiacon A fogyatékkal élők nem készültek fel a munkaerő piaci belépésre. A vállalatok ritkán alkalmaznak fogyatékkal élőket. A fogyatékkal élők szakmai és személyes kompetenciái nem felelnek meg a piaci igényeknek. A fogyatékkal élők nem tudják kire bízni gyermekeiket és az eltartott időseket. Magas munka erőpiaci költségek. A vállalatok alacsony társadalmi érzékenysége. A fogyatékkal élőknek kínált képzések nem illeszkednek az igényekhez A fogyatékkal élőknek nyújtandó szolgáltatások költsége magas A vállalatok kevés támogatást kapnak fogyatékkal élőket érintő tevékenységeikre PROBLÉMA -FA CÉL-FA STRATÉGIA KOCKÁZATELEMZÉS A kockázatelemzés akár önállóan, akár más módszerek részeként is tekinthető tervezési eszközként. Célja a tényleges kockázatok felmérése, azok kezelése, a lehetséges megoldási változatok kidolgozása. Mi a kockázat? Olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha bekövetkezik, akkor pozitív vagy negatív hatást gyakorol a projekt céljaira, megvalósulásának valószínűségére. _ Fenntarthatóság 8

9 A kockázati tényezőket különböző kategóriákba sorolhatjuk a jellemzőik alapján: műszaki kockázat (tervezési és kivitelezési hibák); üzemgazdaságossági kockázat (jövedelmezőség, megtérülés); ökológiai kockázat (környezeti ártalmak, energiatakarékosság); szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyiség tiszteletben tartása); etikai vagy jogi kockázat (törvényesség, jogszabályi keretek, humán szempontok); politikai kockázat (a műszaki, gazdasági, ökológiai és szociális környezet változásainak konfliktusmentes kezelése). Az egyes kockázatoknak eltérő jellegű és eltérő mértékű hatásai lehetnek a projektünkre. Lehetséges hatások: időben késlelteti a projekt végrehajtását; megdrágítja a projektet, ezért pótlólagos forrás bevonását teszi szükségessé; más műszaki megoldás alkalmazását generálja; ellehetetleníti a projekt végrehajtását; más módon befolyásolja a cél elérését (például: új szakember bevonása szükséges, a jogszabályi előírások miatt további engedélyek beszerzése szükséges). A kockázatelemzés és -kezelés (együtt: kockázatmenedzsment) során azonosítjuk a lehetséges kockázatokat, elemezzük azok hatásait, és megtervezzük a bizonytalanságokra adandó válaszainkat. Az egyes kockázati eseményekhez a következő értékeket kell rendelni: bekövetkezés valószínűsége (%-ban kifejezve); hatása a projektre (pénzben vagy egyéb értékkel kifejezve). Az egyes kockázati tényezők azonosítását és elemzését követően kell meghatározni a konkrét kockázatkezelési taktikát. Amennyiben valamely kockázatra nem adunk kezelési megoldást, abban az esetben a döntésünket indokolni kell (például túl kicsi a bekövetkezési valószínűség, vagy túl kicsi a hatás a projektre, vagy olyan a külső kockázat, amelyet befolyásolni és kezelni sem vagyunk képesek). Kockázatkezelési módok: tartalékképzés (pénz, idő, egyéb erőforrás); alternatív megoldások (műszaki-technológiai megoldási módok); _ Fenntarthatóság 9

10 szerződést biztosító mellékkötelezettségek kikötése az alvállalkozói és beszállító szerződésekben (kötbér, garancia); külső biztosíték bevonása (biztosítás). A kockázatkezelés egyik nem titkolt de nem elsődleges célja lehet az is, hogy az esetleges támogatókat meggyőzzük arról, hogy a lehetséges kockázatokat figyelembe vették, és kezelhetőnek minősülnek. Ezért ennek bemutatása sokszor a pályázatok sarkalatos pontja, hiszen ezzel igazolhatjuk a projekt realitását és fenntarthatóságát. STAKEHOLDER ELEMZÉS A Stakeholder-elemzés során a projektünket az érdekelt személyek vagy csoportok szempontjából értékeljük. Mivel a sikeresség szempontjából a résztvevők kommunikációja kiemelten fontos, ezért ezt már az előkészítés során értékelni és tervezni kell. Kik a projekt érdekeltjei: aki részt vesz a projektben; aki hatással van a projektre; aki érdekelt a projekt eredményeiben. A Stakeholder-elemzés lépései: 1. az érdekeltek azonosítása, felsorolása, csoportosítása (külső vagy belső személy); 2. információgyűjtés az érdekeltekről; 3. rangsorolás (személyek vagy csoportok fontossága a projekt szempontjából annak eldöntésére, hogy szükséges-e egyáltalán foglalkozni az adott személyek viselkedésével); 4. érdekeltek céljainak, szerepének meghatározása (például. előnyt élvezők / hátrányt szenvedők); 5. érdekeltek erős és gyenge pontjainak elemzése; 6. érdekeltek lehetséges cselekvési (reakció) stratégiájának kidolgozása; 7. érdekeltek lehetséges viselkedésének elemzése; _ Fenntarthatóság 10

11 8. saját cselekvési terv kidolgozása. Az elemzés célja, hogy meghatározzuk azokat a személyeket, illetve személyek csoportját, akik a projekt szempontjából fontosak, így a velük való viszony meghatározza a projekt kimenetelét. Saját cselekvési stratégiánkat elsődlegesen az befolyásolja, hogy az érintett személy a projektből előnyt élvez, vagy pedig hátrányt szenved. Előbbi esetben a partnerségre, míg utóbbi esetben a megfelelő kompenzációra kell törekedni. Az érdekeltek partneri szintű bevonása sokszor az esetleges pályázatra is kedvező befolyással bír. Fontos, hogy már az elemzés során térjünk ki az érdekeltekkel való kommunikációra, a kommunikációs csatornák kiépítésére (kapcsolattartók kijelölése a partnerek részére, elérhetőségek megadása a résztvevők számára, médiaeszközök alkalmazása az érintett lakosság vagy célcsoport tájékoztatására). LOGIKAI KERETMÁTRIX (LOGICAL FRAMEWORK APPROACH LFA) Leggyakrabban alkalmazott (vagy a pályázatokban megkövetelt) komplex projekttervezési módszer a logikai keretmátrix. A logikai keretmátrix lényegében több projekttervezési technika integrálása annak érdekében, hogy a projekt átgondolása és tervezése során minden problémát, kockázatot és lehetséges célt számba vegyünk, így biztosítva annak sikerét és eredményességét. A logikai keretmódszer segít: tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; világosan meghatározni a projekt elemeit; az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; meghatározni azt, hogy miként mérhető a projekt előrehaladása, a célok elérése. A logikai keretmátrix összevontan tartalmazza: a projekt céljait; a hozzárendelt mutatókat; a megvalósítás kockázatait; a szükséges erőforrásokat; a lehetséges eredményeket, továbbá megmutatja ezek összefüggéseit, kapcsolatát. A módszer két elemből áll: _ Fenntarthatóság 11

12 a projekt átgondolása: a probléma okainak számbavétele az elemzési fázisban; az elemzés dokumentálása: a tényleges tervezés fázisa, amelyben a projektötletből részletes projektterv készül (logikai keretmátrix formájában). A logikai keretmátrix egy olyan 4 4-es táblázat, amelyben egy projekt legfontosabb részeit foglaljuk össze. A logikai keretmátrix a következőképpen épül fel: Beavatkozási Indikátorok Indikátorok Feltételezések stratégia forrása Stratégiai célok Projektcél Eredmények Tevékenységek források / költségek eszközök előfeltétel Főbb kategóriái, fogalmai a következők: logikusan egymásra épülő, a projekt tevékenységeiből, eredményeiből, céljából és a megfogalmazott stratégiai célból álló beavatkozási stratégia; az egyes célokhoz tartozó mennyiségi és minőségi mutatók, indikátorok, amelyeknek mindig hiteleseknek és mérhetőknek kell lenniük; az indikátorok teljesüléséről képet adó információforrások meghatározása (azaz hogy ki és hogyan méri az indikátorokat); _ Fenntarthatóság 12

13 a projekt megvalósításához meglévő források és még szükséges feltételek, amelyek projekten kívüliek, és gyakran nem állnak rendelkezésre (ettől eltérően az előfeltételnek mindig rendelkezésre kell állnia, már a tevékenységek megkezdése előtt); a megvalósítás költségigénye. A beavatkozási logika felépítése: átfogó stratégiai cél a célfa csúcsán lévő sokszor a pályázati kiírásban is szereplő alapprobléma, magasabb szintű célkitűzés (például a munkanélküliség csökkentése); a projekt központi célja a stratégiai cél megvalósulását szolgáló, az eredmény következményeként létrejövő konkrét cél (például a munkanélküliek ismereteinek bővítése a jobb elhelyezkedés reményében); eredmény: a projekt során elvégzett tevékenységek kézzelfogható hozadéka, közvetlen outputja (oktatócég alapítása, képzések beindítása); tevékenységek a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatok (például a cégalapítás, az ingatlanbérlés, az eszközvásárlás, a képzési programok kidolgozása). Ezek a szintek szorosan egymásra épülnek, és egymást feltételezik. Indikátorok és azok forrásai: Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és tulajdonságok, amelyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, kg, Ft, %); minőségi (kategória, szint vagy valamely funkcióra/ helyre/ témára utaló jelző); időbeni (állandó, időszakos, évi) meghatározását adják. Az indikátorok mellett az azok ellenőrzésére alkalmas információforrásokat is meg kell határozni. Az indikátoroknak és forrásaiknak meg kell felelniük az úgynevezett SMART-elvnek: S (Specific) konkrét, részletes; M (Measurable) mérhető; A (Achievable) elérhető, rendelkezésre álló; R (Realistic) reális, hiteles; T (Time-based) időhöz kötött, a projekt időszakához igazodó. _ Fenntarthatóság 13

14 Az információk forrásai leggyakrabban a saját belső nyilvántartások és a nyilvános hivatalos statisztikák. Ez utóbbi megszerzésénél manapság az internet kiemelt szerepet játszik. Azonban gyakran önálló adatgyűjtésre is szükség van. Ilyenkor a SMART- kritériumokat követni kell, de lehetőség szerint kerüljük a költséges kutatómunkát. Az indikátorok legalsó szintjét a források/eszközök jelentik, amelyek már rendelkezésre állnak, és amelyekkel feltétel nélkül számolhatunk a projekt megvalósítása során (például: meglévő ingatlanok, eszközök, munkatársak). Feltételezések: A feltételezések a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők, amelyeket a program végrehajtói nem képesek befolyásolni, és amelyek vagy már rendelkezésre állnak, vagy még szükségesek. Elemzésük szerepe kettős: segítségével fel tudjuk mérni a projekt kockázatait (kockázatelemzés); előkészítik a projekt végrehajtása során szükséges monitoringot annak érdekében, hogy jelezzék az esetleges beavatkozások szükségességét. Feltételezések logikája: ne vegyük bele a logikai keretmátrixba azokat a feltételezéseket, amelyek a projekt szempontjából érdektelenek, vagy amelyek biztosan teljesülni fognak; vegyük bele a keretmátrixba azokat a feltételezéseket, amelyek valószínűleg de nem teljesen biztosan teljesülni fognak; ha olyan feltételbe akadunk, amely várhatóan nem fog teljesülni, akkor a projekteket át kell tervezni olyanra, hogy ez ne legyen feltétele a sikerességnek => ha ez: lehetséges: további tevékenységek hozzáadásával váltsuk ki a problémás feltételt, így adva esélyt a projekt megvalósítására; nem lehetséges: a problémás feltétel olyan gyilkos tényezőnek bizonyul, amely miatt a projekt megvalósíthatatlan. A logikai keretmátrix elkészítésének menete: _ Fenntarthatóság 14

15 Beavatkozási Indikátorok Indikátorok Feltételezések stratégia forrása Stratégiai célok Projektcél Eredmények Tevékenységek A keretmátrix logikai összefüggése: Beavatkozási Indikátorok Indikátorok Feltételezések stratégia forrása Stratégiai célok Projektcél Eredmények Tevékenységek források költségek előfeltétel _ Fenntarthatóság 15

16 BCG mátrix A piaci részesedés növekedési üteme MAGAS KÉRDŐJELEK SZTÁROK ALACSONY DÖGLÖTT KUTYÁK FEJŐS TEHENEK MAGAS ALACSONY A piaci részesedés aránya BCG-MÁTRIX= Boston Consultiny Group Piaci növekedés Magas piaci? vagy problémás gyerek sztárok növekedés Alacsony piaci döglött kutyák fejős tehén növekedés Alacsony magas piaci részesedés piaci piaci részesedés részesedés? vagy problémás gyerek elemzése: alacsony piaci részesedés, magas piaci növekedés kicsi a piacra gyakorolt hatása, ígéretes a piac sok a versenytársa az adott terméknek a fogyasztó a versenytárs termékét részesíti előnyben (helyettesítő termékek) a termelő növeli a piacbefolyásolási ráfordításait javítja a termék minőségét, így el tudja érni, hogy ezek a termékek sztárok legyenek de lehet, hogy nem válik be, így döglött kutya lesz a szervezet lépéseit az anyagi erőforrások határozzák meg. _ Fenntarthatóság 16

17 Sztárok elemzése: magas piaci részesedés, magas piaci növekedés a szervezet piacvezető szerepet játszik a szervezet fő célja megkülönböztethetőség fenntartása a támadó versenytársakkal szemben a potenciális profit nagy a gyors növekedés és a védekezés jelentős anyagi erőforrás koncentrációt igényel cselekvési lehetőségei intenzív reklám, új termékváltozat bevezetése jó esetben fejős tehén lesz belőle fejős tehén elemzése: a szervezet piacvezető, de a piac hanyatlik cél: a márka-hű fogyasztók megtartása emlékeztető reklámokat vet be, árleszállítások alkalmazása az értékesítési lánc stabil- a fogyasztókat újra vásárlásra próbálják ösztönözni döglött kutya elemzése: a piac erősen hanyatlik nincs megfelelő számú vevő, mert a versenytárs minden téren előttünk jár nagyok a költséghátrányok a szervezet célja az aratás, vagyis maximalizálja az elérhető árakat Egyéb specifikus tervezési módszerek: Ezek általában nem önállóan, hanem a többi módszer mellett, vagy azok részeként jelennek meg. Alkalmazhatóságuk függ a projekt jellegétől és méretétől. Leginkább alkalmazott módszerek: o o piackutatás (új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése és bevezetése előtt javasolt); pilotprojekt (a tervezett projekthez hasonló, de egyszerűbb és méreteiben jóval kisebb projekt tesztszerű lefuttatása); _ Fenntarthatóság 17

18 o számítógépes szimuláció (műszaki megoldások esetén, vagy társadalmi-demográfiai változások elemzésére). o Pert, vagy Pert/Cost módszer (az időtényezők és/vagy költségadatok három lehetséges kimenetelére optimista/ pesszimista/ realista változatára végezzük el a becsléseket _ Fenntarthatóság 18

19 PROBLÉMAMEGOLDÁS A probléma Venn-diagrammja A probléma A tényleges jelenlegi helyzet Kívánatosnak észlelt helyzet célállapot Az észlelt jelenlegi helyzet A probléma az észlelt és a kívánt állapot közötti eltérés. Relatív és szubjektív kategória. Probléma Általános Egyedi JSP (jól strukturált probléma) RSP (rosszul strukturált probléma) programozott programozatlan rutinmegoldások egyedi megoldás, nincs rutin azonnali válasz későbbi válasz A problémamegoldó folyamat és a döntés összefüggése A probléma felismerése A probléma elemzése Alternatívák felállítása és értékelési szempontok meghatározása Alternatívák közül választás Választott alternatíva megvalósítása Visszacsatolás, ellenőrzés Döntés = választás Döntés-előkészítés Döntés Végrehajtás Ellenőrzés A döntéshozatal feltételei: A döntési helyzet: a probléma felismerése Alternatívák _ Fenntarthatóság 19

20 Kritériumok Kompetencia Személyes felelősség Döntési bizonytalanság = információ hiány bizonyosság bizonytalanság teljes informáltság teljes információhiány nincs kockázat abszolút kockázat Kockázat: információval csökkenthető a bizonytalanság és a kockázat Negatív alternatívák A bekövetkezés valószínűsége ismert A kockázat és bizonytalanság összefüggései: minél kevesebb az információ, annál nagyobb a kockázat bizonytalansága. AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI (ÜZLETI TERV MINTA) A terv részeinek a készítési sorrendje: A alább látható az üzleti terv felépítése. A terv első részét, a Vezetői összefoglalót kell legutoljára megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról a tervről. A terv többi részének a megírásakor törekedjünk arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, ne legyenek logikai bukfencek. Az üzleti terv részei: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvallása, filozófiája. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása. A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok. _ Fenntarthatóság 20

21 Marketing stratégia. A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat? Kik a fő beszállítók? A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni. A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül felhasználásra? II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.) A vállalkozás alapadatai működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb tulajdonosok (név, cím) - törvényes képviselők (név, cím) a vállalkozás pontos neve a vállalkozás székhelye, telephelye a vállalkozás mikor lett bejegyezve a vállalkozás fő tevékenysége a vállalkozás melléktevékenységei elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, cím, postacím) a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve 2.) A vállalkozás története a) már működő vállalkozás esetén: a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre cégfilozófia, a vállalat küldetése a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok díjak, szakmai elismerések folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések b) most induló vállalkozás esetén: rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni III. MARKETING TERV _ Fenntarthatóság 21

22 1.) Ágazati áttekintés o az iparágat érintő társadalmi változások o technológiai változások, újítások o politikai környezet, jogszabályi keretek változása o demográfiai változások o gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások) o környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem) o az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére o új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez 2.) Termékek, szolgáltatások a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képes miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló termék / szolgáltatás további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai specifikációk, diagrammok. 3.) Piaci szegmentáció a) a célcsoport demográfiai jellemzői: életkor anyagi helyzet / jövedelem nem családi állapot eltartottak száma foglalkozás lakóhely átlagosan milyen értékben vásárol (Ft) vásárlások gyakorisága b) a célcsoport pszichológiai jellemzői: o a célcsoport által követett életmód rövid leírása o milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek /szolgáltatások _ Fenntarthatóság 22

23 o o o o o mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e mekkora a célpiac mérete a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői) 4.) Versenytársak vizsgálata A legnagyobb versenytársak elemzése a következő szempontok szerint: a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik a versenytárs marketing, reklámtevékenysége a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja kik a versenytárs beszállítói milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs 5.) Marketing Mix a) Promóció: online hirdetési módok szórólapok a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR) DM levél hirdetés a nyomtatott sajtóban rádióban televízióban személyes eladás szponzorráció eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb) b) Disztribúció: a vállalkozás területi elhelyezkedés marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak _ Fenntarthatóság 23

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING Üzleti terv Puskás Hajnalka 2012. október 12. ÜZLETI TERV SZÜKSÉGESSÉGE Meglévő vagy létrehozandó vállalkozás ismertetése Célok Elérésük módja Termék eladás módja Eszközök,

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat elkészítéséhez (leadott

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Stratégiai tervezés és marketingstratégia

Stratégiai tervezés és marketingstratégia 2. Stratégiai tervezés és marketingstratégia Tk. 2.fejezet Stratégiai tervezés és marketing stratégia Küldetés Vállalati célok és stratégiák Marketing alapstratégiák Üzletági célok és stratégiák Funkcionális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Formai követelmények értékelése: A dolgozatnak saját alcímmel is rendelkeznie kell. A pályamunka

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Stratégiai döntéstámogatás módszerei

Stratégiai döntéstámogatás módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Hangsúlyeltolódás stratégiai gondolkodásmód Költségszerkezet Stratégiai döntéstámogatás

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

ÜZLETI TERV február

ÜZLETI TERV február ÜZLETI TERV 2017. február az üzleti terv foglalja össze az elkövetkezendő 2-5 évre előirányzott terveket, melyek reális elképzelésekre épülve alapozzák meg az üzletmenetet, a stratégiát úgy, hogy azt

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1.Elemzés. életciklus szakaszai 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 2.Tervezés

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel Környezet Versenytársak ajánlatai Stratégiai egyensúlyi pont (sweet spot) Ügyfelek igényei Vállalat képességei A környezet elemzése Makrokörnyezet Versenykörnyezet Belső

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II.

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. Érintettek elemzése Kockázatelemzés: Kockázati tényezők Számszerűsítés Erőforrások tervezése: EE szakmai leltár mátrix Feladat / Felelősség mátrix Munkaterv

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben