KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE"

Átírás

1 XX. évfolyam, május KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek az eddig megszokott utaknak új irányokat adnak. E változásokat nem kerülhetjük el. Vagy egyszerűen alanyai leszünk, és hagyjuk megtörténni velünk a dolgokat, vagy pedig gondolkodunk, és megnézzük: a változások idején hogyan tudjuk saját helyzetünket minél kedvezőbben alakítani? Most a közoktatás került sorra. A közoktatásban minden megváltozik hallottuk egy, a köznevelési törvényről szóló szakmai fórumon. Írásom elején szeretnék két fontos fogalmat tisztázni: az eddig érvényben lévő törvény a közoktatási törvény, az új, szeptember 1-jén és január elsején hatályba lépőt pedig köznevelési törvénynek nevezik. Államosítják az iskolákat? Ismeretes, hogy az új köznevelési törvény szerint az önkormányzati iskolákat január 1-jével átveszi az állam. Az önkormányzatok az óvodák kivételével köznevelési intézményt nem tarthatnak majd fenn.az állami átvétel módjáról és tartalmáról egyelőre még nincs információnk, de a megyei fenntartású intézmények átvételének példáit ismerjük. Az állami átvétel utáni kedvezőbb feltételekről sajnos nem hallottunk, az iskolák működtetését és a munkatársak foglalkoztatását megnehezítő költségvetési megszorításokról, az intézményvezetői pályázatok azonnali kiírásáról azonban igen. Csak feltételezhetjük, hogy a jelenleg önkormányzati, majd állami fenntartású közoktatási intézményekre sem várnak jobb feltételek, sőt a működést biztosító önkormányzati ingatlanok tulajdonjoga is kérdéses lehet. A végrehajtási rendeletek, amelyek részleteiben szabályozzák a köznevelési törvény rendelkezéseit, még nem jelentek meg, így hiteles információink sincsenek arról, milyen feladatok és milyen helyzetek várnak ránk. Még dönthetünk másként Szívügyünk azonban, hogy iskoláink minél jobb körülmények között működjenek. Ezért élni akarunk azzal a közoktatási törvényben meghatározott lehetőséggel, amely szerint május 31-ig még dönthetünk másként. Azaz még dönthetünk arról, hogy az állami fenntartás helyett más szervezet fenntartásába adjunk át iskolát. Képviselő-testületünk kötelességének tartotta, hogy megvizsgáljon minden, előttünk álló lehetőséget. Ezek mérlegelésekor elsődleges szempontjaink a következők: - a kisújszállási tanulók ellátása iránti felelősség (továbbra is helyben legyen lehetőségük nemcsak az óvodai és általános iskolai, hanem a középfokú tanulmányaik végzésére is, és a világnézetileg semleges nevelés-oktatás is biztosított legyen), - az intézmények alkalmazottainak biztonsága (minél kisebb legyen a kockázata intézmények, osztályok összevonásának és létszámcsökkentésnek), - az önkormányzati gazdálkodás biztonsága (minél kedvezőbb pénzügyi feltételek álljanak intézményeink működéséhez rendelkezésre, minél több pénzügyi forrás bevonására legyen lehetőség). Milyen lehetőségeink vannak? 1. Állami fenntartás Ha nem teszünk semmilyen intézkedést május 31-ig, akkor tehát a jövő év január 1-jével állami fenntartásba kerülnek intézményeink. Így a két általános iskolánk és művészeti iskolánk is, a két középiskolánk pedig a megyei TISZK, azaz térségi integrált szakképző központ fenntartásában működne. Ez egy nagy, szakképző iskolákat tömörítő megyei szervezet. A Városi Óvodai Intézmény az egyetlen, amely önkormányzati fenntartásban működhetne tovább, mert csak az óvodai nevelés marad meg kötelező önkormányzati feladatként. Az óvodai feladat ellátásához azonban jelentős önkormányzati forrással kell kiegészíteni az állami normatív támogatást. Ezzel a megoldással az önkormányzati közoktatási feladatok döntő része megszűnne. Az intézmények élete, működése a várostól függetlenné válna, a feladatok ellátásának szervezeti-intézményi kereteit (pl. iskola-összevonás, középiskolai, szakképzési oktatáskínálat csökkentése, dolgozók alkalmazása) nem befolyásolhatnánk. A feladatellátást szolgáló ingatlanokról a napi sajtóból hallunk: egyelőre bizonytalan,

2 2. oldal Kisbíró május 5. hogy azokat is állami tulajdonba kellene-e adnunk, vagy az önkormányzatnál maradna-e a tulajdonjog is és minden működtetési kiadás is. 2. Önkormányzati fenntartás A köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok az általános iskolai és részben a középiskolai nevelés-oktatást, az alapfokú művészetoktatást, a kollégiumi ellátást az államtól köznevelési szerződés alapján visszavegyék. Ennek módjáról még szintén nincsenek információk, hacsak az nem, hogy a fenntartói szerep megoszlana: az önkormányzatok adnák a vagyont, az állam pedig a tanügyigazgatást. (A két középiskolánk ebben a helyzetben is a TISZK fenntartásába kerülne, őket tehát semmiképpen sem tarthatnánk meg.) Ebben az esetben az állam biztosítja a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők illetményét és annak járulékait. Az ezen felül jelentkező összes működtetési költséget azonban az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Az önkormányzati fenntartásba vételnek a legnagyobb kockázatát tehát a finanszírozás jelenti. 3. Egyházi fenntartás A még hatályos közoktatási törvény tehát május 31- ig (!) lehetővé teszi azt, hogy az önkormányzatok közoktatási intézményeiket átadják valamely nem állami fenntartónak. Itt az alapítványi és magánszemély általi fenntartást eleve elvethetjük, mert ezen esetekben reálisan nem látható sem tartalmi, sem finanszírozási előny. Az egyházi fenntartású közoktatási intézményeknek az állam kiegészítő normatív támogatást ad, amelynek köszönhetően a finanszírozás szempontjából jelenleg ez a legbiztonságosabb működtetési forma. Egyházi fenntartásban tehát intézményeink számára megteremthető az a működtetési biztonság, amit jelenleg az önkormányzatok döntő többsége (így a mienk is) nem tud megadni. Azt az előnyt is látjuk ebben a helyzetben, hogy az önkormányzati ingatlanok tulajdonjogát meg tudjuk tartani, mert tartós használatba adnánk azokat. Az egyházi fenntartásba történő átadás lehetőségét ezért vizsgáltuk részletesebben. Két lehetséges egyházi fenntartóval folytattunk tárgyalásokat: a Kisújszállási Református Egyházközséggel és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel. A Szeretetszolgálat minden közoktatási intézményünk működtetését átvenné azzal, hogy az összes alkalmazottat továbbfoglalkoztatnák, bérüket a közalkalmazotti bérszínvonalon tovább finanszíroznák, az óvodai, iskolai szakmai munka színvonalát szeretnék megőrizni, és továbbra is kiemelkedő minőségű szakmai munkát kívánnak végezni. A világnézeti szabadságot biztosítják, a hitéleti tevékenységet nem várják el, az önkéntesség elvét hangsúlyozzák. Sőt más egyházaknak is lehetőséget adnak foglalkozások tartására. Az intézmények életében meghatározó kérdésekben egyeztetnek önkormányzatunkkal, és tiszteletben tartják véleményünket. Az intézményekkel kapcsolatos szakmai, pénzügyi, ingatlankezelési stb. feladatok továbbra is önkormányzatunknál maradnának, így az önkormányzatnak továbbra is rálátása lenne intézményeire, a helyi érdekek képviseletét érvényesíteni tudnánk, és intézményeink működtetése jobb anyagi feltételek között valósulna meg. A Kisújszállási Református Egyházközség az Arany János Általános Iskolát, valamint a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumot venné át. Ezen két iskolánk előtt tehát kétféle egyházi fenntartási lehetőség áll. A református egyházi fenntartásnak városunkban hosszú múltja van, maga az oktatás is ennek az egyháznak volt köszönhető 1717 óta. A református egyháznak saját oktatási törvénye van, amely szerint türelemmel, de elvárják a hitélet gyakorlását mind az alkalmazottaktól, mind pedig a diákoktól. Az egyház szuverén fenntartó, tehát önkormányzati jelenlétről itt csak áttételesen beszélhetünk. Beszéljük meg! Képviselő-testületünk április 27-én a 180/2012. (IV. 27.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy szeptember 1-jétől közoktatási intézményeinek fenntartását átadja az alábbiak szerint: - a Városi Óvodai Intézményt a Baptista Szeretetszolgálatnak, - az Arany János Általános Iskolát a Baptista Szeretetszolgálatnak vagy a Kisújszállási Református Egyházközségnek, - a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthont a Baptista Szeretetszolgálatnak, - az Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a Baptista Szeretetszolgálatnak, - a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumot a Baptista Szeretetszolgálatnak vagy a Kisújszállási Református Egyházközségnek, - az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolát a Baptista Szeretetszolgálatnak. Számunkra fontos az iskolákkal jelenleg kapcsolatban állók véleménye. Nemcsak azért, mert ilyen horderejű döntés meghozatalához jogszabályi előírás is különböző szervezetek véleményét megkérdezni, hanem azért is, mert olyan megoldásokat akarunk, amelyeket a többség elfogad. Ezért megkérdeztük az előbbiekben felsorolt intézmények alkalmazotti közösségeit, szülői szervezeteit, óvoda-, illetve iskolaszékeit, valamint diákönkormányzatait. Véleményüket május 14-ig várjuk május 15-én dönteni fogunk. Kecze István polgármester

3 2012. május 5. Kisbíró 3. oldal MEGKÉRDEZTÜK... Ön szerint mennyire fontos az, hogy ki az iskolák fenntartója? Dr. Gyergyói Lászlóné pedagógus Toldi Attila igazgató Tudjuk, hogy az önkormányzat nem tudja tovább fenntartani az iskolákat. Azonban fontosnak tartom, hogy az átszervezés a legzökkenőmentesebben történjen a tanulók és nevelők számára egyaránt. A város vezetése törekszik arra, hogy a lakosságot, szülőket, gyerekeket, nevelőket tájékoztassák a lehetőségekről, hiszen részben tőlünk is függ, ki lesz az iskoláink, intézményeink fenntartója. A városunknak is az az érdeke, hogy az iskolák tovább működjenek, a kisújszállási gyerekek helyben tanulhassanak, és az itt élő pedagógusoknak munkahelyet biztosítsanak. Balla Istvánné családi gondozó Fontos, hogy milyen fenntartású egy intézmény. Szerintem az állam azt nézi, hogy mennyi gyerek van, és hogy minél kevesebből fenn tudja tartani az iskolát, ezért akár össze is vonhat intézményeket. Az egyházi fenntartás lehet, az ifjúságnak nem fog tetszeni a szabályok miatt, de majd beleszoknak. Az egyházak több támogatást kapnak, jobban tudják biztosítani a megfelelő eszközöket, az állam esetleg csak akkor tudja, ha uniós forráshoz jut. Szükség van az iskolákban a fejlesztésekre. A technika mindig elavul, újabb gépekre van szükség. Azt sajnos nem tudjuk még, hogy a változások miatt milyen képzéseket, szakmákat tudnak indítani a középiskolák. Jó lenne tudni, mivel a gyerekeim pályaválasztás előtt állnak. A színvonlas oktatás alapvetően az iskola pedagógusain múlik. A fenntartó a szó jelentéséből is eredően kulcsszereplő, hiszen meghatározhatja az intézményben folyó nevelés világnézeti elkötelezettségét vagy éppen szabadságát, semlegességét. Az iskolai költségvetés meghatározójaként a tárgyi feltételek és azok folyamatos fejlesztésének biztosítója, az iskolai pályázatok benyújtásának támogatója. Az intézményi lét ezernyi szállal kötődik az alapítóhoz, a fenntartóhoz, s éppen ezért kulcsszereplő, s éppen ezért egy fenntartóváltás, illetve a fenntartó személyét illető választási lehetőség esetén nagy felelősséggel kell dönteni. Ari Sándorné nyugdíjas A fenntartó kérdése nagyon összetett dolog. Nem tartom rossz ötletnek, hogy egyházak legyenek a fenntartói az iskoláknak. A fenntartó mellett azonban nagyon fontos a nevelőgárda, akiknek a szó legszorosabb értelmében pedagógusoknak kell lenniük. Igyekezniük kell a gyerekekből a legjobbat kihozni, ebben úgy gondolom, az egyházak is segíthetnek. Emellett nagyon fontos, hogy az oktatáshoz szükséges megfelelő eszközök is meglegyenek. Szerintem olyan valaki vállalja az iskolák fenntartását, aki biztosítani tudja a fejlesztéseket, az eszközöket, melyre a gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt szüksége van. Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Panorámakép - fotó: Szepesi Jenő

4 4. oldal Kisbíró május 5. Május 1-jén megnyílt a Kumánia! Kecze István polgármester a beruházás jelentőségét méltatva Széchenyit idézte: Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Május 1-jén megnyitotta kapuit a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Hotel Kumánia***. Két sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetjük e beruházás megvalósulását. E pályázatok címei és azonosító adatai: Kumánia Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdő gyógy- és wellnessturisztikai célú fejlesztése Kisújszálláson ÉAOP /A-2F ; Hotel Kumánia építése Kisújszálláson ÉAOP-2.1.2/A Összeállításunk fotói a megnyitó napján készültek. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter avatóbeszédében azt mondta, hogy nemcsak a munkához, hanem a pihenéshez is jogunk van. Szabó Lajos, a kivitelező Kalotherm Zrt. elnöke átadta a létesítményt a városnak, amit Kecze István polgármester köszönt meg. Szabó Lajos elnök (a képen balról) egy üvegművész által készített, Kisújszállás címerével díszített ajándéktárgyat adott át ez alkalomból a polgármesternek. Szalagátvágás a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő előtt. A képen balról jobbra: Torkos György igazgató, Boldog István országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Kecze István polgármester. A fürdőavatón a Mellofon Fúvósegyüttes zenélt. A Nagykun Táncegyüttes két vidám táncjelenetet adott elő. A vendégeket ősi kun öltözetben társaival együtt Horváth György nagykunkapitány fogadta, aki mint a mai lovasíjász kunok kánja később kancatejjel ősi kun áldást adott a két létesítménynek.

5 2012. május 5. Kisbíró 5. oldal Az avatáson sok vendég vett részt, közöttük a jobb oldali képen középen a Polgármesteri Hivatal e projektekben legtöbbet közreműködő köztisztviselői: Kiss Endre, Klujber Katalin, Nyikos Csilla, Zaharán-Lapikás Lilla és dr. Kui Gábor. A Hotel Kumániát (a képen balról jobbra) Boldog István országgyűlési képviselő, Kui János hoteligazgató, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Kecze István polgármester avatta fel szalagátvágással. Május 1-jén délután benépesült a Kumánia fürdő. Fotók: Szepesi Jenő, Tóth Tünde és Kocsisné Monoki Julianna

6 6. oldal Kisbíró május 5. Fürdőárak a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben FÜRDŐBELÉPŐK Reggeli úszás 7:00-9:00 óráig 800 Ft/fő Esti úszójegy 17:00-19:00 óráig 800 Ft/fő Felnőtt napijegy Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas napijegy Ft/fő Gyermek belépőjegy 3 éves korig INGYENES Bevezető szezonbérlet ( ), ig vásárolható Ft/fő Felnőtt bérlet 5 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 5 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 5 alkalomra 7:00-9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 5 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Felnőtt bérlet 10 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 10 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 10 alkalomra 7:00-9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 10 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Felnőtt bérlet 20 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 20 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 20 alkalomra 7:00-tól 9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 20 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Csoportos felnőtt belépő (10 főtől) Ft/fő Csoportos diák, gyerek és nyugdíjas belépő (10 főtől) 800 Ft/fő Éves bérlet Ft/fő (a vásárlás időpontjától 365 napon keresztül érvényes) Szaunavilág belépő 600 Ft/fő Szaunavilág bérlet 5 alkalomra Ft/fő Szaunavilág bérlet 10 alkalomra Ft/fő Szaunavilág bérlet 20 alkalomra Ft/fő Kombinált felnőtt belépő (fürdő és Szaunavilág) Ft/fő Kombinált diák, gyerek és nyugdíjas belépő (fürdő és Szaunavilág) Ft/fő Családi belépő (két felnőtt, két gyermek) Ft Nagycsaládos belépő (két felnőtt, három gyermek) Ft Nagycsaládos belépő minden további gyermek számára 500 Ft/fő Értékmegőrzés 200 Ft/darab Proximity karóra letét (kaució) Ft/darab ÁRAK HELYI LAKOSOKNAK (Kisújszállási lakcímkártyával rendelkezők) Helyi reggeli úszás 7:00-9:00 óráig 600 Ft/fő Helyi esti úszójegy 17:00-19:00 óráig 600 Ft/fő Helyi felnőtt napijegy Ft/fő Helyi diák és nyugdíjas napijegy 800 Ft/fő Gyermek belépőjegy 3 éves korig INGYENES Bevezető szezonbérlet ( ), ig vásárolható Ft/fő Felnőtt bérlet 5 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 5 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 5 alkalomra 7:00-9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 5 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Felnőtt bérlet 10 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 10 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 10 alkalomra 7:00-9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 10 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Felnőtt bérlet 20 alkalomra Ft/fő Diák, gyerek és nyugdíjas bérlet 20 alkalomra Ft/fő Reggeli úszóbérlet 20 alkalomra 7:00-9:00 óráig Ft/fő Esti úszóbérlet 20 alkalomra 17:00-19:00 óráig Ft/fő Csoportos felnőtt (10 főtől) 800 Ft/fő Csoportos diák, gyerek és nyugdíjas belépő (10 főtől) 600 Ft/fő Éves bérlet Ft/fő (a vásárlás időpontjától 365 napon keresztül érvényes) Szaunavilág belépő 600 Ft/fő Szaunavilág bérlet 5 alkalomra Ft/fő Szaunavilág bérlet 10 alkalomra Ft/fő Szaunavilág bérlet 20 alkalomra Ft/fő Kombinált felnőtt belépő (fürdő és Szaunavilág) Ft/fő Kombinált diák, gyerek és nyugdíjas belépő (fürdő és Szaunavilág) Ft/fő Családi belépő (két felnőtt, két gyermek) Ft Nagycsaládos belépő (két felnőtt, három gyermek) Ft Nagycsaládos belépő minden további gyermek számára 500 Ft/fő Értékmegőrzés 200 Ft/darab Proximity karóra letét (kaució) Ft/darab Szállodai szobaár Félpanzióval, fürdőbelépővel két fő részére kétágyas szoba/éj Idegenforgalmi adó (18-70 év között) ÁRAK AZ IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELYEN Ft 400 Ft/fő/éj Faházak Fűtött kétszobás + nappalis apartman: Felnőtt szálláshely Ft/fő/éjszaka Diák-nyugdíjas szálláshely Ft/fő/éjszaka Faházak minimális díja éjszakánként (1-2 fő részére), felnőtt Ft/faház/éjszaka Faházak minimális díja éjszakánként (1-2 fő részére), diák-nyugdíjas Ft/faház/éjszaka Telepített sátor Felnőtt szálláshely Diák, nyugdíjas szálláshely Ft/fő/éjszaka Ft/fő/éjszaka Kemping Felnőtt szálláshely Ft/fő/éjszaka Diák, nyugdíjas szálláshely 950 Ft/fő/éjszaka Sátorhely 900 Ft/db/éjszaka Lakókocsi, lakóautó áramellátással Ft/db/éjszaka Személygépkocsi 500 Ft/szg/éjszaka Kisállat díja 400 Ft/állat/éjszaka Mosógéphasználat 550 Ft/alkalom Idegenforgalmi adó (18-70 év között fizetendő) 400 Ft/fő/éj

7 2012. május 5. Kisbíró 7. oldal A évi zárszámadásról A költségvetési év fontosabb számairól és értékeléséről az alábbiakban adunk tájékoztatást: 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A évi feladatok megvalósítására elfogadott előirányzat megoszlása: 32,8% működési, 67,2% felhalmozási előirányzat. A költségvetés hiánya 343 millió forint volt, melyet az önkormányzat folyószámla- és munkabérhitel felvételével tervezett finanszírozni. A működési hiány csökkentése érdekében két alkalommal benyújtottuk pályázatunkat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI), a támogatási keretből összesen 96 millió forint támogatásban részesült a város. A támogatást célhoz kötötten kapta az önkormányzat, 76 millió forintot a kötelező feladatellátás finanszírozására, 20 millió forintot a működési hiány csökkentésére kellett fordítania. A költségvetés teljesítéséről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztattuk. Az ÖNHIKI támogatással és a többletbevételekkel a működési hiány összegének egyharmadát sikerült kigazdálkodnunk, a tervezett helyett csak 226 millió forint működési hitelt kellett felvennünk ben a kötvényforrás visszavásárlásának türelmi időszaka véget ért, szeptember 30-án volt esedékes az első törlesztés CHF összegben, amely kötelezettségnek az önkormányzat határidőben eleget tett. Az önkormányzat több uniós pályázat sikeres megvalósításában vállalt szerepet, a szűkös források ellenére minden pályázat előfinanszírozását vállalni tudta. 2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok egyik fő bevételi forrása a helyi adóbevétel. Az önkormányzatok számára törvény teszi lehetővé a helyi adópolitika kialakítását. A gazdasági visszaesés az előző években jelentős volt, ennek kihatása az iparűzési adó bevételeket is negatívan befolyásolta. Ez a tendencia 2011-ben véget ért, a bevételek 2 év csökkenés után növekedni kezdtek, a tervezetthez képest 6% többletbevételt realizáltunk. Átengedett központi adók Átengedett központi adók közül a legjelentősebb bevétel a gépjárműadó. A gépjárműadó teljesített bevétele 2,24%-kal haladta meg a tervezett előirányzatot. A gépjárműadót 2011-ben db adótárgy után adózónak vetettük ki. A talajterhelési díj július 1-jén került bevezetésre. Az adónem bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani, és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok talajterhelési díjat fizessenek. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezte, csaknem 4 millió forint összegben. A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 128,68%-ban teljesült. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása A költségvetési támogatás összege eredetileg 13,51%-ot jelentett, a fejlesztési célú támogatások és a központosított támogatások folyósításának köszönhetően a teljesítés aránya elérte a 20,46%- ot. Ha az előző évekkel hasonlítjuk össze a évi bevételek teljesítésének összetételét, megállapíthatjuk, hogy a bevételek között a költségvetési támogatás egyre kisebb hányadot képvisel: 2007-ben az összes bevétel 25,76%-át, 2008-ban 22,43%-át, 2009-ben a 14,7%-át, 2010-ben a 13,36%-át jelentette. KIADÁSOK Működési kiadások teljesítése A működési kiadások csaknem felét a személyi juttatások és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások (kamatkiadások nélkül) a működési kiadások 39%-át, a pénzeszköz átadások, szociálpolitikai juttatások a működési kiadások 12%-át jelentik. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként kifizetett összeg aránya elérte az 1%-ot. Felhalmozási kiadások teljesítése Felhalmozási kiadásokra a felhalmozási kölcsönök nyújtása nélkül több mint 2 milliárd forintot fordítottunk Ezeket a kiadásokat felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, egyéb központi támogatásokból, áfa-visszatérülésből, a kötvényforrás maradványából és saját felhalmozási és tőkebevételekből finanszíroztuk. A fejlesztési feladatok között legjelentősebb a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő és a Hotel Kumánia*** fejlesztése. A fontosabb fejlesztési feladataink között kell megemlíteni az Ivóvízminőség-javító Társulás által megvalósuló ivóvízminőségjavító programot, a Kisújszállás DK-i, DNy-i és ÉK-i, ÉNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukcióját, a zugprogram II. ütemét, a Piaccsarnok épületének tetőfelújítását. Az önkormányzat ben városfejlesztési célból több ingatlant vásárolt, és több uniós pályázat előkészítésének költségeit finanszírozta. Az intézményeink és a Polgármesteri Hivatal működéséhez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai és szakmai eszköz, berendezési és felszerelési tárgy beszerzésére is sor került, amihez főként külső forrásokat (pl. szakképzési hozzájárulás, pályázatok) használtunk fel. A költségvetés végrehajtása során fokozott figyelmet fordítottunk a felhalmozási egyensúly megtartására. Összefoglalás A 2011-es költségvetési év lezárása után megállapítható, hogy a kötelezően előírt önkormányzati feladatainkat sikeresen végrehajtottuk. Különféle pályázatokkal törekedtünk a még kezelhető költségvetési hiány összegének tartására, a hiány összegét takarékos gazdálkodással sikerült csökkenteni évi költségvetés végrehajtását pozitívan értékeli, hogy különféle központi források, uniós támogatások bevonásával és a kötvényforrásból származó külső forrás bevonásával jelentős fejlesztési és felújítási feladatokat tudtunk elvégezni, tovább gyarapítva ezzel a város vagyonát. Bögös Katalin osztályvezető

8 8. oldal Kisbíró május 5. Megújult a Gaál Kálmán Gazdasági Program Amint arról a lakosság már értesült, a képviselő-testület márciusi ülésén akciótervet fogadott el, hogy a változó jogszabályi környezet kihívásainak meg tudjon felelni. A döntés kiterjedt arra is, hogy az önkormányzat a gazdasági programot a tervezett időpontnál hamarabb, az áprilisi ülésén kívánja felülvizsgálni. A Gaál Kálmán Gazdasági Program felülvizsgálata során a képviselő-testület kereste a megoldásokat a már megvalósított fejlesztések figyelembevételével a lakosság életkörülmé-nyeinek, jövedelemtermelő és jövedelemszerző képességének elősegítésére. A reális célkitűzéseket tartalmazó program középpontjában a munkahelyteremtés ösztönzése, a foglalkoztatás elősegítése áll. E célkitűzések teljesítése érdekében választási ciklusokon átívelő terveket fogalmazott meg a testület, hogy az energiagazdálkodásban rejlő, még ki nem használt lehetőségek kiaknázásával különösen a föld mélyében rejlő melegvízkincs felhasználásával, valamint a lakosság együttműködésében rejlő lehetőségekkel segítse a város fejlődését. A program átfogó képet nyújt és konkrét javaslatokat is tartalmaz a már leírt célok eléréséhez, így számítunk a lakosság aktív közreműködésére a munkahelyteremtő szervezetek alakításában melynek kezdeményezéséről már döntött a testület, valamint az energiahatékonyságot és az energiatermelést megalapozó energiastratégia megalapozásában. Természetesen a képviselő-testület nem feledkezett el arról sem, hogy a lakossági fórumokon megfogalmazott, a mindennapokat érintő, feladatuk körébe tartozó problémákat is megoldja, így új célként megfogalmazásra került a közbiztonság javításának szándéka. Ki kell emelni azt is, hogy a gazdálkodás területén a világgazdasági válság okozta kihívásokra új, hatékony válaszokat kell adni, figyelembe véve az Országgyűlés által meghatározott, sarkalatos törvényekbe foglalt elvárásokat is. A hatékony gazdálkodást fogja segíteni a szintén elfogadott új lakásrendelet, mely biztosítja a testület reményei szerint a fenntartható, a magasabb színvonalú igényeket is kielégítő lakásállomány üzemeltetését. Felhívom városunk polgárainak figyelmét, hogy a gazdasági program önkormányzatunk honlapján megismerhető, és bízunk abban, hogy a benne foglaltak hosszabb távon biztosítják szeretett városunk fejlődését, az itt élők igényeinek kielégítését. Dr. Varga Zsolt jegyző Lakossági fórumok Az előző évekhez hasonlóan idén is lakossági fórumot tartottak települési képviselőink. A lakossági fórumok célja az önkormányzat elmúlt évi munkájának bemutatása. A fórumok lehetőséget biztosítanak, hogy a lakosok is elmondják észrevételeiket, véleményeiket, javaslataikat a város életére, működésére vonatkozóan. Idén március 28. és április 6. között várták a képviselők a körzeteikben élőket. A fórumokon a képviselők mellett részt vett a polgármester és az alpolgármester is. A beszámolók után a lakosok tehették fel kérdéseiket, melyekre a helyszínen, illetve a későbbiekben levélben, személyesen válaszoltak, adott esetben pedig továbbították az ügyintézőhöz a problémát. Legtöbben a közbiztonságról, a köztisztaságról, illetve a belvízelvezetésről kértek tájékoztatást, de sokakat érdekelt a két új beruházás, a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Hotel Kumánia. (ZRL) Termékbolt az önkormányzat támogatásával A képviselő-testület Gaál Kálmán Gazdasági Programjában szerepel egy olyan bolt kialakításának az igénye, mely lehetőséget teremt a helyben termelt iparcikkek és mezőgazdasági termékek értékesítésére. A képviselő-testület elvárásainak megfelelően összhangban a felülvizsgált gazdasági programmal előterjesztés készült a kialakítás lehetőségeinek bemutatására. Az előterjesztés túlmutat az üzlet kialításának igényén, lehetőséget kíván teremteni a város magánszemélyeinek, civil szervezeteinek és vállalkozásainak az összefogására, termelő és értékesítő szövetkezet keretében. A szövetkezetekről szóló törvény ugyan nem teszi lehetővé a tagok nyilvános felhívás útján történő toborzását, azonban lehetőség van az önkormányzat által szervezett egyéni megkeresésekre. A képviselő-testület célja, hogy a még fellelhető hagyományos eszközök igénybevételével felélessze azokat a hagyományokat, melyek a kézműipari termékek vonatkozásában helyi jelentőséggel bírnak. Ilyenek lehetnek különösen a házi szövésű textíliák, a fazekas, bőrdíszműves, vesszőből és szalmából font termékek. Az értékesítés során az önkormányzat igyekszik olyan helyiséggel támogatni a kisújszállási vállalkozókat, ami folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását, gondolva itt az élelmiszerek minél szélesebb körére. Bízunk abban, hogy törvénymódosítást követően lehetőség lesz szociális szövetkezet működtetésére is, oly módon, hogy az lehetőséget teremtsen a közfoglalkoztatásban jól teljesítők továbbfoglalkoztatására, jövőjük megalapozására. Dr. Varga Zsolt jegyző Tájékoztatás ellenőrzésekről Áprilisi soros ülésén a képviselő-testület jelentést kapott az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban a évben végzett ellenőrzésekről. Tavaly átfogó ellenőrzésre került sor az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában és a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban. Megtörtént az előző évi normatív támogatások elszámolásához a létszámadatok ellenőrzése, valamint valamennyi intézményt érintően a kintlévőségek és a követelésállomány kezelésének ellenőrzése. Ellenőrzésre került a TÁMOP pályázat végrehajtása is. A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. működése soron kívüli ellenőrzésben történt meg. Az ellenőrzések számos javaslatot tettek az ellenőrzések nyomán. Az átfogó ellenőrzések során elismeréssel szóltak a két iskola intézményvezetőjének munkájáról és az intézményekben folyó oktatási tevékenységet kiemelkedőnek minősítették. A TÁMOP-pályázat alapján tett megállapítások szerint az ellenőrzés a pályázat megvalósítását a támogatandó céllal összhangban lévőnek találta, és dicséretesnek tartotta a végrehajtásban résztvevők munkáját. Fegyelmi, büntetőjogi felelősségre-vonást egyik ellenőrzés sem kezdeményezett. Deméné dr. Demeter Judit belső ellenőr

9 2012. május 5. Kisbíró 9. oldal Ismét változott a közgyógyellátásra jogosultak köre január 1-jétől a rokkantsági ellátórendszer átalakításával összefüggésben jelentősen szűkült a közgyógyellátásra jogosultak köre. Az érdekképviseleti szervek közbenjárására azonban április 15-től újra jogosulttá váltak azok a jelenleg öregségi nyugdíjban részesülő személyek, akik részére december 31-ig I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugdíjat folyósítottak. A jogszabályváltozás alapján a továbbiakban jogosult közgyógyellátásra az is, aki rokkantsági ellátásban részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket. Mindazok a jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik december 31-ig III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, illetve átmeneti járadékban részesültek, elveszítik az alanyi jogú közgyógyellátás igénylésének lehetőségét. Azok, akiknek április 15-ig a közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították, a közgyógyellátási igazolványt a jogosultság fennállásának időtartama alatt felhasználhatják. Az érintettek a változásokról, a jogosultsági feltételekről, illetve az igénylés szabályairól bővebben a Polgármesteri Hivatal fsz. 6. számú irodájában érdeklődhetnek. Nagy Tünde osztályvezető Kitüntetések Szent István ünnepén Hagyományosan minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat az elismeréseket, amelyeket a városért, annak közösségéért végzett kimagasló tevékenység elismeréseként ítél oda az önkormányzat. Az elismerés formái: - Díszpolgári cím: a város és lakossága érdekében kifejtett kiemelkedő munkálkodás méltó módon történő elismerésére. - Pro Urbe Díj ( a városért ): a város fejlesztésében, a város gazdasági és kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés terén kiemelkedően eredményes és maradandó munka elismerésére. - Pro Communitate Urbis Díj ( a város közösségéért ): a köz szolgálatában, a város fejlődésének elősegítésében, értékeinek megóvásában és gyarapításában végzett kimagasló tevékenység elismerésére. - Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára cím: azoknak a határon kívül élő, nem magyar állampolgárságú személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kisújszállás és lakóhelyük kapcsolatainak elmélyítéséhez, ápolásához, illetve kiemelkedő munkásságuk miatt méltóak Kisújszállás város közösségének elismerésére. Javaslatokat a város polgárai, közösségei, társadalmi szervei egyaránt tehetnek. A javaslatokat e célra készített formanyomtatványon, a polgármesternek címezve lehet benyújtani június 4-ig a Polgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagy letölthetők a internetes oldalról. (Szerk.) JAVASLATOKAT VÁRUNK Kisújszállás Város Sportjáért Díj A Kisújszállás Város Sportjáért Díj azon személyek elismerésére szolgál, akik Kisújszállás sportéletében kimagasló eredményt értek el vagy kiemelkedő szakmai munkát végeztek. A díjra a honlapról letölthető, illetve a Városháza portáján elhelyezett nyomtatványon lehet javaslatot tenni. A javaslatokat május 15-ig kell Kecze István polgármesternek címezve leadni a Polgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. (Szerk.) Adatok a foglalkoztatásról A város foglakoztatási helyzetéről, a munkanélküliek ellátásnak lehetőségeiről is tárgyalt a képviselő-testület az április végi ülésén. Ennek keretében kaptak képviselőink információkat a Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltségének vezetőjétől, Domokos Gyulától. Városunk a Karcagi Kistérség része. E kistérség az ország 174 hátrányos helyzetű kistérsége közé tartozik, ezen beül a rangsorban az 55. helyen áll, foglalkoztatottsági mutatói tehát nem a legjobbak. Az úgynevezett területi mutató, azaz a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalói korú népességhez viszonyítva 8-14% között mozog. Kisújszálláson 2012 februárjában 862 álláskeresőt tartottak nyilván, ezen belül arányaiban közel 10%-kal többen vannak a nők. Életkor szerint a legtöbben a és a év közötti korosztályokhoz tartoznak. A térségünkben közel azonos, 50-50% körüli arányban vannak az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők. Városunkban az álláskeresők kétharmada középfokú végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú végzettségűek aránya is magasabb a térségi átlagnál. Az álláskeresőknek mintegy harmada tartósan munkanélküli. A munkaerő-kereslet legnagyobb problémái, hogy a munkaügyi központ által kiközvetíthető álláskereső nincs minden esetben megfelelő, munkára kész állapotban (egészségügyi, mentálhigiéniás problémák), illetve a munkáltatók jelentős többsége csak a mindenkori minimálbérért kívánja foglalkoztatni a munkavállalót olvashatjuk a tájékoztatóban. Kisújszálláson tavaly nem volt nagyobb létszámfelvétellel járó munkahelyteremtő beruházás. A vállalkozások többsége a es években elszenvedett piacvesztést nem heverte ki. A munkáltatók többsége kapacitásnövelő beruházást, létszámbővítést nem valósított meg, céljuk a szinten tartás, illetve új piacok felkutatása tudjuk meg a munkaügyi központ kirendeltségének vezetőjétől. Az önkormányzat azzal tud enyhíteni a helyzeten, hogy pályázik közfoglalkoztatásra. Így bár e programok ugyan szerény jövedelmet és néhány hónapos alkalmazást biztosítanak sokaknak jelentenek átmeneti munkalehetőséget. Idén önkormányzatunk a Startmunka mintaprogram keretén belül 124 főnek biztosít több hónapon keresztül, napi nyolc órában munkát mezőgazdasági földutak rendbetételére, a közutak javítására, belvízelvezető rendszerek rendbetételére és az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására. Emellett az önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázata is sikeres lett, így jelenleg 21 fő dolgozik napi hat órában. Az önkormányzat beruházása, a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő és a Hotel Kumánia több mint ötven főnek ad munkát. (Szerk. KMJ)

10 10. oldal Kisbíró május 5. Új őrsparancsnok Kisújszálláson Május 1-jétől új őrsparancsnok kezdte meg munkáját a kisújszállási rendőrségnél. Valójában Borók Tibor rendőralezredes nem számít a szó legszorosabb értelmében új őrsparancsnoknak, mivel ezelőtt már néhány évvel, 2003-tól 2009-ig ugyanezen pozíciót töltötte be Kisújszálláson. Borók Tibor a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végezte tanulmányait, majd Tapolcán teljesített szolgálatot a 8. harckocsi dandár állományában. Ezt követően áthelyezéssel 1996-tól 2001-ig a Karcagi Rendőrkapitányságon ügyeletes, majd főügyeletes beosztásba került, majd a Karcagi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályának vezetője lett tól első ízben a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka. Ismételt kinevezését megelőzően a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának állományában dolgozott főnyomozó beosztásban. A május 1-jei kisújszállási kinevezéséről az őrsparancsnok úr így nyilatkozott: Megtisztelő, ha felkérnek valakit őrsparancsnoki pozíció betöltésére. Ez azonban egyúttal fokozott felelősséggel is jár, aminek természetesen igyekszem a legjobb tudásom szerint megfelelni. Kinevezését követően legfontosabb feladatának tartja, hogy a rendőri állomány számára vonzóvá tegye városunkat. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a próbaidős, fiatal rendőrök képzésére, gyakorlati oktatására annak érdekében, hogy a későbbiekben önállóan és szakszerűen lássák el feladatukat. Továbbra is szeretné, ha megmaradna a szoros együttműködés az önkormányzattal, a polgárőrséggel, és minden olyan társszervezettel, mely segítheti a rendőrség munkáját. Borók Tibor azt is megfogalmazta: Fontosnak tartom kijelenteni, a lakosság segítsége elengedhetetlen, hogy a bűncselekményt elkövetők megkapják jogos büntetésüket. A lakosság azzal tudja segíteni Kisújszállás közbiztonságát, ha odafigyelnek egymásra. Az őrsparancsnok úr bízik abban is, hogy összefogással javítható a város közbiztonsága, ezáltal a lakosság biztonságérzete is. Zaharán-Lapikás Réka A rendőrség telefonszáma: 59/ Gratulálunk A XVI. KÓTA Országos Népzenei Minősítő Versenyen a 48-as Asszonykórus, valamint Angyal Ferenc citerás egyaránt arany minősítést szerezett. Angyal Ferenc a minősítés mellett Aranypáva díjat is kapott. Ezúton gratulálunk a szép teljesítményekhez. (Szerk.) Önkormányzati fenntartásban a tűzoltóság A tavaly év végén megjelent évi CXXVIII. törvény új jogszabályi keretek közé helyezte a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést és a tűzoltóság működését. A tűzoltás és a műszaki mentés állami feladattá vált. A jogszabály azonban lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy amennyiben nem szeretnék az államra bízni ezen feladat ellátását maguk gondoskodjanak arról. Ezzel együtt azonban az önkormányzati tűzoltóság működtetésének költségeit is a csökkenő állami támogatás ellenére fel kell vállalniuk. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy ezt a lakosság élet- és vagyonbiztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű tevékenységet Kenderes, Ecsegfalva, Fegyvernek, Örményes önkormányzataival együtt felvállalja. Ennek érdekében április 3-án az alapszabály elfogadásával megalakult a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Köztestülete. A köztestület elnöki feladatait Kecze István polgármester látja el. Ez a döntés lehetővé teszi azt, hogy a csatlakozó települések közigazgatási területén továbbra is az eddig megszokott módon és magas színvonalon történhessen a tűzoltás, valamint a műszaki mentés. A feladatok ellátásához szükséges reakcióidő nem fog növekedni, a tűzesetekhez, balesetekhez továbbra is elsősorban helyből vonulnak ki a tűzoltók. Az önkormányzati költségek növekedése ellenére azt gondolom, senki nem kételkedik benne, hogy ez a döntés városunk valamennyi lakójának érdekét szolgálta. Deméné dr. Demeter Judit A tűzoltóság telefonszáma: 59/ Programajánló A Művelődési és Ifjúsági Központ programajánlata: Május 26.: Retró buli DJ. Kovács Jánossal és DJ. Kecsuval BAGAMÉRI CSALÁDI FESZTIVÁL június 17., vasárnap Ízelítő a BAGAMÉRI FESZTIVÁL programjából: Süsü megmérettetései Toma és csapata furfangjaival, Tekergőtér, buborékparty, fejlesztőjátékpark, illetve meseház is várja a gyerekeket, szüleiket. Két tehetséges kisújszállási énekes is fellép: Nagy Renáta, aki a Csillag születik utolsó válogatójáig jutott el, illetve Szűcs Ádám, a Megasztár döntőse. Molnár Ferenc, Caramel is énekel majd a fesztiválon, emellett pedig még sok egyéb látványosság is várja az érdeklődőket. További részletek hamarosan és folyamatosan közlünk. A lényeg: június 17-re ne csináljatok programot magatoknak, mert mi csinálunk nektek! Janó Lajos igazgató

11 2012. május 5. Kisbíró 11. oldal A város közrendjéről, közbiztonságáról és az új őrsparancsnokról Képviselő-testületünk az áprilisi soros ülésén meghallgatta és elemezte a Kisújszállási Rendőrőrs éves beszámolóját a köz- és közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan végzett munkájáról, egyidejűleg tájékoztató készült a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, a Nagykun Polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről, a közterületfelügyelők és a mezőőrök munkájáról is. A beszámolók véleményezése során valamennyien egyetértettünk abban, hogy a bűnmegelőzés és a közrend fenntartása rendkívül összetett dolog, nem pusztán rendőrségi feladat. Jelen van a közrend, közbiztonság területén az országosan is kiemelkedően működő Nagykun Polgárőrség a rendelkezésre álló anyagi eszközeivel és lehetőségeivel. A város lakosságának nyugalma érdekében a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatokat koordináló Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság immár tizedik éve látja el feladatait városunkban. Az önkormányzat által fenntartott közterületfelügyelet, mezőőri szolgálat, a településőrökkel kiegészülve komoly segítséget jelentenek a közterület rendjének biztosításához, illetve a mezőgazdasági területeken is jól szolgálják a bűnmegelőzést. A közbiztonság fokozása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében soha nem tapasztalt mértékben került sor közös járőrözésre a polgárőrséggel, a közterület-felügyelőkkel és a mezőőrökkel. A rendőrség tájékoztatóját hasznosnak és tartalmasnak ítéltük meg, lényeges információkat tartalmaz, statisztikai adatokkal alátámasztva. Tükrözi azt a munkát, amellyel a Kisújszállási Rendőrőrs dolgozói igyekeztek biztosítani városunk köz- és közlekedésbiztonságát. A rendőrségi beszámolóból kitűnik, egyre nagyobb gondot jelentett a rendőrség személyi állományának további csökkenése, nagy segítséget jelentett viszont a rendőrőrs állományába vezényelt 4 fő próbaidős őrmester. A statisztikai adatokból látható, hogy a bűncselekmények száma néhány területen emelkedett, leginkább a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények jellemzőek városunkban. Jelentős számban lopnak kerékpárokat, gyakoriak az úgynevezett besurranásos lopások, gondot okoz a házaló árusok jelenléte, az átutazó bűnözés erősödése. E bűncselekmények megelőzésében nagy segítséget jelent a polgárőrség és a közterület-felügyelők munkája, akik a bejelentésekre azonnal reagálnak, igazoltatják a városunkban megjelenő idegen árusokat. A rendőrőrs illetékességi területén a baleseti helyzet egyértelműen javuló tendenciát mutat, de pozitívumként értékelhető az is, hogy településünkön súlyos testi sértés és súlyos bűncselekmény nem történt. A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van az önkormányzat által fenntartott közterület-felügyeletnek részben maga a jelenlétük is megold problémákat. Több alkalommal éltek a bírságolás és feljelentés eszközeivel, amikor nem volt más mód a rend elérésére. A beszámoló kitér a településőrök jelenlétének fontosságára, akik foglalkoztatására a jövőben is nagy szükség lesz a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervek munkájának segítésére. A Nagykun Polgárőrség munkájának látványos részét a városi rendezvények biztosítása jelenti, tevékenységük jelentős hányadát azonban a kisújszállásiak biztonságérzetének javítása és a rendőrség munkájának segítése tette ki. Városunk közbiztonságában kiemelt szerepet tölt be a polgárőrség működése, bűnmegelőzési tevékenysége, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében közterületi jelenlétük gyakoribb a frekventált területeken. Az áldozattá válás megelőzése érdekében munkájukban különös hangsúlyt kap az idősek folyamatos támogatása, segítése, biztonságuk növelése érdekében e korosztály rendszeres látogatása. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságunk igyekezett felhívni a lakosság, elsősorban nyugdíjasaink figyelmét a bűnözés, az áldozattá válás veszélyeire, tudatosítani a lakossággal, hogy sokkal olcsóbb a megelőzés, a biztonság megteremtése, mint a bűnözők által okozott kár megtérülése. El szerettük volna érni, hogy az emberek jobban odafigyeljenek egymásra, lakókörnyezetük biztonságára. Legfontosabb feladatunknak tartottuk a bűnmegelőzés terén az ifjúság védelmét, nemcsak a gyerekek áldozattá válásának megakadályozását, hanem annak megelőzését is, hogy bűnelkövetőkké váljanak. Ennek érdekében alapfokú oktatási intézményeinkben bevezettük az iskolarendőr programot. A lakosság biztonságérzetének növelése érdekében fontosnak tartjuk a további hatékony együttműködést, egymás segítését, az információk gyorsabb átadását. Végül képviselő-testületünk Szitár Ferenc rendőralezredes úrnak, a Karcagi Rendőrkapitányság új vezetőjének és Borók Tibor rendőralezredes úrnak, a Kisújszállási Rendőrőrs új őrsparancsnokának jó munkát, sok sikert és kitartást kívánt. Demeter Jánosné, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasoknak rész A vagyon elleni bűncselekmények legnagyobb részét az időskorúak sérelmére követik el, kihasználva azt, hogy az idős emberek többnyire egyedül élnek, jóhiszeműek és könnyebben megtéveszthetőek. E korosztály tagjai gyakrabban válnak a besurranásos lopások áldozatává, melynek megelőzésére szeretnénk sorozatunk mai részében néhány hasznos információt adni. - A besurranásos lopásokat elsősorban családi házaknál, földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! - A kapu, a bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benne a kulcsot, otthonának kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az elkövetők ismerik a dugi helyeket! - Bejárati ajtajára szereltessen több ponton záródó biztonsági zárat, ha anyagi lehetőségei megengedik, egészítse ki lakása védelmét elektromos riasztó berendezéssel! - A bejárati ajtóra és a névtáblára csak a vezetéknevét írja ki, ezzel megelőzhető, hogy a bűnözők rájöjjenek, egyedül élő nővel van dolguk! - Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon széles látókörű kitekintőt, ajtaját soha ne tárja ki idegeneknek, inkább hívja a rendőrséget! - Értékeit ne hagyja látható helyen, zárja el lehetőleg lemez- vagy pénzkazettákba, jelentősebb értéktárgyairól készítsen leltárt, feltüntetve azok jellemzőit, azonosító számát. Otthonában ne tartson nagyobb mennyiségű készpénzt, tegye inkább bankba! - Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön figyelmet szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre lesz szüksége! Demeter Jánosné, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

12 12. oldal Kisbíró május 5. A falugazdász hírei 2012 februárjától új falugazdász segíti a gazdák munkáját. Ternovánné Kun Erzsébet a következőkben elmondja, milyen esetekben fordulhatnak hozzá bizalommal. (Szerk.) Foglakozom őstermelői igazolvánnyal és a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos ügyekkel. Az ügyfeleket tájékoztatom az aktuális pályázatokról, támogatási lehetőségekről az EMVA AKG, KAT és NATURA 2000 programban résztvevőknek a kötelezően vezetendő gazdálkodási napló kitöltéséhez szakmai segítségnyújtást is adok. A következőkben tájékoztatom a kedves ügyfeleket az alábbi eseményekről, támogatásokról: Értesítem a gazdálkodókat, hogy április 10-től indult a évi egységes területalapú támogatási kérelmek beadása, melynek határideje: május 15. A kérelem csak elektronikus úton adható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A kérelem három módon adható be: az ügyfél saját ügyfélkapuján továbbítja az elektronikus kérelmét az MVH-hoz; az ügyfél meghatalmazott útján, a meghatalmazott ügyfélkapuján adja be a kérelmét; az ügyfél technikai közreműködő (falugazdász, kamarai tanácsadó) segítségével jutatja el az elektronikus kérelmét az MVH-hoz. A technikai közreműködéshez szükséges a (2009-es) jelszó, amennyiben nincs meg, lehet új jelszót igényelni. Szarvasmarhatartók figyelmébe! A tejkvóta közvetlen értékesítésről szóló éves jelentés benyújtásának határideje: május 14. Postán kell a K1090-es nyomtatványt (177/2011-es MVH közleményből) beküldeni a következő címre: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. - Tejpiaci Intézkedések Osztálya, 1450 Budapest, Pf.: 31. Tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó támogatást lehet igényelni azoknak a tejtermelőknek, akiknek gazdaságuk gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen van (55/2012-es MVH-közlemény). A támogatási kérelmet május 15-ig kell a területileg illetékes MVH-kirendeltséghez beküldeni. Nyomtatványt a falugazdász irodában lehet kérni, valamint letölthető az MVH honlapjáról is. Elérhetőség: Telefonszám: 06-59/ / Városháza, fsz. 10. szoba Piaci Hírmondó Ternovánné Kun Erzsébet falugazdász Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A hírmondóban Ön is hirdethet. A lehetőségekről érdeklődjön Zaharán-Lapikás Rékánál a Városháza 27-es irodájában, az 59/ os telefonszámon vagy a címen. Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény alapján 2012-től a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a nyilvántartás létrehozásának célja nem a kutyatartók megadóztatása. Az önkormányzat továbbra sem tervezi az ebadó bevezetését. Ugyanakkor a lakosság részéről folyamatosan érkezik panasz az utcán csavargó és a járókelőkre támadó kutyákról. A nyilvántartást tehát elsősorban az oltatlan ebek kiszűrése, valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága érdekében hozzuk létre. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. Jelen tájékoztató mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével május 31-ig önkéntesen teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. A nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni. Aki több kutya gondozását végzi, az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni. Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket, és ne maradjon el az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt a sort húzza ki. Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az összeírást követően kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat is bejelenteni! Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését. Nagy Tünde osztályvezető Tisztelt Ebtartó! Köszönjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalba történő visszajuttatásával előmozdítja az ebösszeírás sikerét. Kérjük, amennyiben lehetősége van, a nyilvántartás pontossága érdekében: - az eb oltási könyvének, törzskönyvének másolatát a nyilatkozattal együtt hivatalunkhoz, továbbá - az ebről készült legalább 1 db digitális képet a tulajdonos, illetve ebtartó nevének, címének, valamint az eb tartási helyének megjelölésével az címre szíveskedjen megküldeni! Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztálya

13 2012. május 5. Kisbíró 13. oldal

14 14. oldal Kisbíró május 5.

15 2012. május 5. Kisbíró 15. oldal Az új állattartási rendeletről Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 24-én az állatok tartására vonatkozóan új rendeletet alkotott, mely június 1-jével lép hatályba. Az új rendelet a város belterületén a haszonállattartás szabályait, az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezésére, továbbá az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. A rendelet alapján haszonállat minden háziállat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljából tartanak. A haszonállattartás szempontjából továbbra is három övezet különböztethető meg a város területén: tiltott, korlátozott és általános övezet. A képviselő-testület döntése előtt figyelembe vette a lakossági észrevételeket, felvetéseket, panaszokat, és lehetővé tette, hogy azon ingatlanok esetében, ahol a feltételek adottak, megfelelő védőtávolság van a huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló épületek és az állattartásra szolgáló épületek között, a környezetvédelmi, építésügyi, állategészségügyi és közegészségügyi előírásoknak az állatot tartó ingatlantulajdonosok eleget tudnak tenni, ott lehessen haszonállatot tartani, vagy a tartható állatlétszám legyen növelhető. Haszonállattartás szempontjából továbbra is tiltott övezetnek minősül a helyi építési szabályzatban meghatározott városközpont területe, valamint az olyan telkek, amelyeken négy- vagy ennél több lakásos lakóépület áll, s a telek mérete nem teszi lehetővé az állattartásra szolgáló létesítmények előírás szerinti elhelyezését, a kertgazdálkodásra szolgáló területek, az egészségügyi intézmények, gyermek intézmények, oktatási intézmények, élelmiszert előállító és forgalmazó üzemek, sportpálya, strandfürdő területe és az üdülőterület. Ezeken a területeken állattartásra nincs lehetőség. A városközpont besorolású terület egyes részein (pl. a Fürdőzug tömbje, a Művelődési Központ mögötti terület, Petőfi utca, Nagy Imre utca meghatározott területei és a Tavasz utca), ahol eddig tilos volt a haszonállattartás, június 1-től ingatlanonként 20 db baromfi kivéve a vízi szárnyasokat (kacsa, liba) tartható. A kisvárosias besorolású területek a haszonállattartás szempontjából korlátozott övezetnek minősülnek, ahol a korábbiaknál nagyobb számú, de legfeljebb 2 db nagy haszonállat (pl. ló, szarvasmarha) vagy 4 db kis haszonállat (pl. sertés, juh), vagy együttesen 50 db kisállat (pl. baromfi, galamb, nyúl) tartható. A tilalom vagy korlátozás alá nem eső területek az állattartás szempontjából általános övezetnek tekintendők, mely területeken legfeljebb 15 db nagy haszonállat (pl. ló, szarvasmarha), vagy legfeljebb 40 db kis haszonállat (pl. sertés, juh), vagy összesen legfeljebb 100 db kisállat (pl. baromfi, galamb, nyúl) tartható. A rendelet továbbra is meghatározza az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére vonatkozó védőtávolságokat. Új elemként került be azonban a kerítésépítésre vonatkozó szabály, mely alapján állattartás csak abban az esetben folytatható, ha az ingatlan telekhatárán megfelelő kerítés épült. Ezzel megakadályozható, hogy az állat kijusson a közterületre, illetve a szomszédos ingatlanokra, ezáltal az, hogy másnak sérülést vagy kárt okozzon. Fontos kiemelni az állattartók egyetemleges felelősségét a kerítés megépítésében, amennyiben az érintett ingatlanok mindegyikén állattartás folyik. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú tetemét az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott, elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos. Egyéb esetekben az elhullott állat tetemét csak Kisújszállás Város Önkormányzata által üzemeltetett köztisztasági telepen lehet elhelyezni. Az állattartó ezt 24 órán belül köteles megtenni, és a szállítás költségét viselni. A helyi rendelet alapján az ebet tilos kivéve a fogyatékossággal élő személyeket segítő kutya beengedni vagy bevinni vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha az elhelyezés külön feltételei biztosítva vannak, élelmiszer raktárba, piac területére, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportintézmény területére, közösségi épületbe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe. Az állatok tartására vonatkozó egyéb közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat (pl. trágya kezelésének szabályai), valamint a kedvtelésből tartott állatok (pl.: eb, macska) tartásának részletes szabályait törvények és kormányrendeletek szabályozzák. Természetesen az ellenőrzések során a hatóság ezeknek az előírásoknak a betartását is vizsgálhatja. Kérünk minden állattartót, hogy tájékozódjanak a lehetőségekről, a központi jogszabályok mellett a helyi rendelet szabályait is figyelembe véve, és úgy tartsák állataikat, hogy azzal mások mindennapjait, nyugalmát szükségtelenül ne zavarják. Nagy Tünde osztályvezető Új termék a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-nél Tisztelt Ügyfeleink! A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 15 Ft/liter (+ 27% áfa) áron aprított gallyat, mulcsot értékesít. A mulcs jó hatásfokkal védi meg a talajfelszínt a kiszáradástól, gyomosodást gátló hatású, korhadva pedig értékes tápanyagokkal gazdagítja a talajt. A mulcsot 30 (572 Ft), 60 (1.143 Ft), és 120 (2.286 Ft) literes zsákokban értékesítjük. Tekintse meg termékünket Kft.-nk telephelyén, forduljon hozzánk bizalommal. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

16 16. oldal Kisbíró május 5. Emlékezés Szentpéteri Gézára ( ) Kalendáriumaink és kortörténeti füzeteink egyik hűséges szerzőtársától kellet kényszerű búcsút vennünk hirtelen távozása miatt. A halál április másodikán érte, miközben szeretett tanára, Zsoldos István helytörténeti írásait szerkesztette egy kiadandó helytörténeti füzetbe. Az egyik általa szerkesztett kiadványban így vall magáról: Budapesten születtem ben, gyermekkoromat Kisújszálláson töltöttem ben érettségiztem, azóta Budapesten élek, itt végeztem a Műegyetemet. Rendszeresen hazajárok Kisújszállásra. Számomra ez a város a szülőföld, gyökereim a Nagykunsághoz, s ezen belül is Kisújszálláshoz kötnek ben villamosmérnöki diplomát szerzett, és több mint negyven éven át egyetlen munkahelyen, a Medicor Művek Röntgengyárában dolgozott tervezőmérnökként. Boldog családi életet élt, 2011-ben ünnepelték házasságuk ötvenedik évfordulóját feleségével, Bartoss Máriával. Mária lányuk, Zsolt fiuk hat unokával ajándékozta meg őket, és nemrég született meg dédunokájuk is. Kiegyensúlyozott, boldog, hívő ember volt, a Nagyvárad téri egyházközség presbitereként szolgálta a református gyülekezetet. Nyugdíjazása után elkészítette a Szentpéteri család családfáját. Ez a munka olyan örömet okozott neki, hogy ezután helytörténeti kutatásokba kezdett. Több kisújszállási vonatkozású publikációja jelent meg a nagykun kalendáriumban. Két helytörténeti füzetet is szerkesztett, a 2004-ben megjelent Adatok Kisújszállás régi nyelvéről, nyelvjárásáról, és a 2010-ben kiadott Kisújszállás Református lelkipásztorai 1717-től napjainkig című tanulmányokat. Az utóbbi években szívpanaszaival gyakran került kórházba, de a helytörténeti kutatómunkát tovább folytatta. A halál váratlanul ragadta el közülünk, és április 17-én, 75. születésnapján egy esős tavaszi napon végső búcsút vettünk tőle. A búcsúztatás szomorú feladata egykori kisújszállási osztálytársára, a Nagyvárad téri gyülekezet lelkipásztorára, Sípos Álmosra hárult. A temetés idején a kisújszállási református templom harangja is megszólalt emlékére, a Farkasréti temetőben több százan kísértük utolsó útjára, köztük Kecze István polgármester és Illéssy Ádám nagykunkapitány vezetésével népes kisújszállási csoport is. Szomorú szívvel emlékezünk rá. Dr. Ducza Lajos Tájékoztatás Tájkoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy Zsoldos István, a helytörténész címmel idén jelenik meg a Helytörténeti füzetek sorozatban az a könyv amelyet Szentpéteri Géza szerkeztett. Emlékét e könyvvel is megőrizzük. (Szerk.) Emlékezés egy régi iparosra Takács József szűcsmesterrel ( ) az utóbbi időben már igen ritkán találkoztunk, 90- hez közeledve gondolom, már nem járja az utcákat szívesen az ember. De az ipartestület éves kiállításain még mindig megjelent, csillogó szemmel, hozzáértéssel mustrálta a kiállított termékeket. Legutóbb 1998-ban készítettem vele riportot küzdelmes életútjáról, akkor 77 éves volt és aktívan dolgozott. A kikészített bőröket kezelte, és azt mondta én ameddig élek, dolgozni fogok, segít ebben a feleségem, gyermekeim, és szolgálják a város közösségét szakmájukkal december 12-én született Kisújszálláson, ötödik gyermekként, napszámos családban. Már korán, kisgyerekként libapásztorkodott, jószágot őrzött, hogy segítse családját. Elhatározta, hogy iparos lesz, szakmát tanul. Papp Lukács szűcsmesternél 4 év alatt tapasztalta meg a szakmát ben szabadult fel, és kapott segédlevelet. Dolgozott helyben, Karcagon, Budapesten ben vonult be katonának, 1944 karácsonyán Budapesten esett hadifogságba, majd csak 1947 őszén térhetett haza. Szerencsés volt, hogy szakmáját gyakorolhatta; kabátokat, prémes sapkákat, gallérokat készített fogolyként. Hazatérése után nem gyakorolhatta szakmáját. Nem lehetett állatokat vágni, bőrt kikészíteni. Elköltözött Alsógödre, és egy felvonógyárban dolgozott ben megszökött ban tért haza és váltott iparengedélyt, de közben három hold földjén is gazdálkodott tól jelentős változás állt be. Szabad lett a bőrpiac. Nem győzte családja segítségével a birkabőröket feldolgozni. Volt olyan időszak, mikor egy idényben 200 bundát készített ipartanulóival és feleségével, és több ezer birkabőrt készített ki ben már megyei és országos kiállításokon vettek részt, nyertek rangos elismeréseket. Ebben az időben mindenki bundában akart járni. De lassan elmúlt a bunda divatja is, és elfogytak a juhok is a kisújszállási határból. Józsi bácsi elveszítette feleségét, egészsége is megromlott. A műhely kihűlt, már nem vállalt újabb munkákat. A ház körül tevékenykedett, kertészkedett. 90 év felett már nem engedelmeskedik úgy az ember keze, és hamarabb elfárad mondta április 5-én végleg itt hagyott bennünket a város egyik neves, megbecsült iparosmestere. 91 évet élt. Talán nincs is Kisújszálláson olyan család, aki ne ismerte volna, vagy ne őrizne a szekrényben egy bundát, vagy egy ködmönt, melyet Ő készített, vagy ne lenne a heverőn vagy a fotelban az ő keze munkáját őrző báránybőr. Csendes nyugodalmat kívánunk eltávozott mesterünknek. Dr. Ducza Lajos

17 2012. május 5. Kisbíró 17. oldal Fehérvári László ( ) Fehérvári László élete milliónyi szállal fonódott össze a pedagógiával: bölcsője fölött is két köztiszteletben álló pedagógus szülő borult össze, majd jöttek az iskolai tanulmányok, a párválasztás, a gyermekek, kik között szintén van pedagógus. Az általános és középiskolai tanulmányok városa Kisújszállás volt, ahol 1961-ben érettségizett, majd a mezőtúri Felsőfokú Gépészeti Technikumban tanult, s mezőgazdasági gépész szaktechnikusi oklevelet szerzett 1963-ban. Még ebben az évben elhelyezkedett egykori középiskolájában; a Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában technikus tanárként dolgozott, majd tól, miután pedagógiai képesítését a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán megszerezte, műszaki tanári beosztásban. Kilencéves gimnáziumi tanári pályája után, 1972-ben a tiszaderzsi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott műszaki vezetőként, de hiányzott számára a nyüzsgő iskolai élet. Ezért 1973-ban visszatért Kisújszállásra, s iskolánkban, a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben helyezkedett el. Toroczkai Endre igazgató úr elismerve pedagógiai és szakmai felkészültségét 1976-tól megbízott igazgatóhelyettesnek, majd 1978-tól Gortva Imre igazgató gyakorlati oktatásvezetőnek kérte fel. Következetes, de a fokozatosság elvét is betartó vezetői munkájával eredményesen szolgálta a gyakorlati munka megszervezését és a szakoktatók munkáját. Kapcsolatai a vállalatok felelős vezetőivel eredményesek voltak, az oktatás színvonala munkájának köszönhetően is emelkedett. Emberi magatartása, humános vezetői stílusa, példamutató munkaszeretete okán újabb nagyszerű feladat várta: augusztus 1-jétől a Kenderesi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetbe nyert igazgatói kinevezést. Vezetői megbízatásának teljesítését nagy felelősséggel, tenni akarással és lendülettel végezte. Irányító munkája, határozott követelménytámasztása eredményeként érzékelhető fejlődés következett be a kenderesi iskolában. Igazgatói megbízatásának lejárta után örömmel várta vissza a kisújszállási szakiskola, ahol 1987-től műszaki tanárként, osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként dolgozott, majd Debreczeny Zoltán igazgató úr 1994-től gyakorlati oktatásvezetőhelyettesi, 1997-től pedig ismét gyakorlati oktatásvezetői feladattal bízta meg. Aktuális munkakörét mindig mindenki megelégedésére látta el évi nyugdíjba vonulásáig. Fehérvári László 41 évet dolgozott legjobb képességei szerint, melyből 40 év a pedagógiai életműnek jutott, s ebből 26 év az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolának. Műszaki-technikai érdeklődése, végzettsége a pedagógiai adottságaival és ismereteivel szerencsésen ötvöződtek. Tanítványai érezték, tudták ezt, s iskolai, majd szakmai munkájukban tükrözték vissza őszinte szakma- és gyermekszeretetét. Emlékét örökre megőrizve búcsúzunk Fehérvári Lászlótól, akit április 21-én helyeztek örök nyugalomra Balatonfüreden. Toldi Attila Képzések az Illéssy-iskolában Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola a 2012/2013-as tanévre az alábbi képzésekre vár még jelentkezőket: 2 éves OKJ-s szakképzés: kőműves, épületasztalos, szabó: női szabó 2 éves nappali tagozatos szakközépiskola szakmunkás fiatalok számára választható idegen nyelv: angol / német. 3 éves esti tagozatos szakközépiskola: heti 3 alkalommal, délutáni órarend szerint; választható idegen nyelv: angol / német. Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Képzéseinket kellő számú jelentkező esetén indítjuk. Jelentkezési határidő: június 22. Kérdéseikre szívesen válaszol: Toldi Attila igazgató 5310 Kisújszállás, Arany J. u. 1/A. Tel./Fax: 06-59/ Web: Pályázati támogatások Kisújszállás Város Önkormányzata idén is támogatja nyári táborok szervezését, helyi kiadványok megjelentetését. A kiírásokra szervezetek, intézmények, illetve magánszemélyek is pályázhattak. A beérkezett igényeket a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság bírálta el áprilisi ülésén. A nyári táborok támogatására 500 ezer Ft-ot osztottak szét 21 pályázó között. Iskoláink, egyesületeink számos lehetőséget biztosítanak a gyerekek nyári kikapcsolódására, a szabadidő hasznos eltöltésére. A helyi kiadványok támogatására idén öt pályázat érkezett be, ezen pályázatok mindegyikét támogatta a bizottság a 200 ezer Ft-os keretből. A támogatottak névsorát, illetve a támogatási összegeket megtekinthetik a honlapon. (Szerk.) A Városi Óvodai Intézmény köszönetet mond az OVI-GÁLA iránt érdeklődő, azt részvételükkel megtisztelő szülőknek, családtagoknak, érdeklődőknek. A jó hangulatú délutánon színpadra léptek az intézmény hat tagóvodájának nagycsoportos óvodásai, hogy műsoraikkal vidámságot hozzanak a közönség szívébe. A programhoz a Művelődési és Ifjúsági Központ díjmentesen bocsátotta rendelkezésünkre helyiségeit, melyet ezúton is megköszönünk. Köszönjük a Julienne Kft.-nek, hogy a műsorban fellépő gyermekek megvendégelését biztosították. Városi Óvodai Intézmény

18 18. oldal Kisbíró május 5. Pályázati kiírás Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. és 18. -a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a fenntartásában működő Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői állására Pályázati feltételek: - gimnáziumban, vagy informatikai szakközépiskolában, vagy közgazdasági szakközépiskolában, vagy középiskolai kollégiumban pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, - legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás (illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás), - pedagógus-szakvizsga, - büntetlen előélet. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (vezetői program), - a végzettségről és szakképzettségről szóló oklevelek jegyző által hitelesített másolatát, - erkölcsi bizonyítványt (külső pályázók esetén), - írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az intézményvezetői megbízás időtartama: öt év, augusztus július 31. között. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelenésétől számított 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje: július 31. A pályázatokat Kisújszállás Város Polgármesteréhez kell írásban, két példányban, zárt borítékban benyújtani (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.). Információ: Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l., Városháza 28. sz. iroda, telefon: 59/ , e- mail: A pályázat iránt érdeklődők a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumot egyeztetést követően megtekinthetik és megismerhetik. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (1) és (3)-(8) bekezdése és 20/B. -a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A (1) bekezdése és a 7. -a alapján nyilvános pályázatot ír ki a kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének ellátására. Az igazgatói munkakör teljes munkaidőben öt évre (2012. október szeptember 30.) tölthető be a Művelődési és Ifjúsági Központban (Kisújszállás, Deák F. u. 6.). A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ vezetése és irányítása, az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása, Kisújszállás kulturális életében közösségi színtér és kulturális programok biztosítása, a Tourinform Iroda, a Papi Lajos Alkotóház, a Néprajzi Kiállítóterem és a Tájház működtetése. Felel az intézmény szakszerű, törvényes és hatékony működéséért, takarékos gazdálkodásért. Pályázati feltételek: - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam okirattal igazolt elvégzése, - a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat, - kiemelkedő közművelődési tevékenység, - a munkáltatónál fennálló, vagy a megbízással egyidejűleg létesített közalkalmazotti jogviszony, - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1.) szakmai önéletrajz; 2.) a pályázó végzettség(ei)t igazoló oklevelek jegyző által hitelesített másolata; 3.) a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja; 4.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmának beleértve a pályázó pályázatban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, valamint nyilatkozat az ötéves szakmai gyakorlat meglétéről; 5.) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Juttatások: a Kjt. szerint Pályázati kiírás A pályázat(ok) benyújtásának módja: A pályázatot Kecze István polgármesternek címezve, írásban (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) egy példányban kell benyújtani június 11-ig. A pályázat elbírálásának határideje július 11. A munkakör legkorábban október 1-jétől tölthető be. A pályázati kiírás megtekinthető a honlapon is. A pályázat iránt érdeklődők a kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok Osztályához fordulhatnak a következő elérhetőségeken: telefon: 59/ , cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. A pályázók a Művelődési és Ifjúsági Központot megismerhetik és megtekinthetik az előbbi elérhetőségek bármelyikén történő egyeztetés alapján.

19 2012. május 5. Kisbíró 19. oldal Az Arany János Városi Könyvtár hírei Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk május 19-én (szombaton) 8-12 óra között nyitva tart. Ingyenes beiratkozási akciót tartunk május 29-június 1. között pedagógusok részére. Kiállítások az Európa polgárai vagyunk programsorozat keretében a Galéria Könyvtárban: - A könyvtár uniós közkönyvtári tevékenységének bemutatása - TÁMOP és TIOP pályázataink bemutatása - Kisújszállás Európában van - óvodások részére hirdetett rajzverseny legjobb alkotásai - Hetedhétország játékos meseolvasó, -mondó, -értő foglalkozás illusztrációi A programsorozat támogatója: Európa-napi programsorozatunk részleteiről személyesen a könyvtárban, az as telefonon és a címen tájékozódhatnak. Támogató: Kisújszállás Város Önkormányzata Köszönjük Szűcs Istvánnénak, dr. Gyergyói Lászlónak és Gulyás Bernadettnek a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat, dr. Vincze Sándornak pedig adományát. Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető Európa polgárai vagyunk Az Arany János Városi Könyvtár munkatársai 2005-től kezdődően sikeresen vesznek részt és nyernek támogatásokat az uniós közkönyvtári pályázatokon. Már ezt megelőzően a könyvtár szakmai kollektívája létrehozta az EU KAPU elnevezésű gyűjteménytárat. A könyvtárosoknak az elmúlt hét év során lehetőségük nyílt arra, hogy az évről évre növekvő költségek ellenére is folyamatosan megújíthatják, gyarapíthatják a felnőtt könyvtári részleg állományát. Ezen túl társszervezők közreműködésével olyan programsorozatokat is megszervezhettek, amelyekbe a könyvtári olvasókon kívül a lakosság további érdeklődő tagjai is bekapcsolódhattak. A Külügyminisztérium 2011-es pályázatán a városi könyvtár Ft támogatást nyert el. Ezen összeg felét állománygyarapításra fordítják. A fennmaradó összegből Európa polgárai vagyunk címmel március 20-április 30. között nyolc témakörben különböző korosztályok számára programsorozatot szerveztek, amelyek sok érdeklődőt vonzottak. A nyitórendezvényen a közönségnek Nagykun mezővárosok az EU-ban címmel agrárszakember tartott érdekes előadást. Bemutatta szolgáltatási lehetőségeit a szolnoki Széchenyi Programiroda is. A Galéria Könyvtárban ezen alkalomból nyílt meg a Közkönyvtári szerepünk az EU-ban és Magyarország soros elnöksége című kiállítás dr. Ducza Lajos települési képviselő ajánlásával. A további rendezvények sorában szerepelt többek között óvodásoknak rajzverseny, alsó tagozatosoknak mesemondó és -értő foglalkozás, felsősöknek PPT-készítő pályázat, középiskolásoknak könyvtári óra vetélkedővel, több fordulós játékos vetélkedő felnőtteknek az új könyvtári portálon. A változatos feladatokkal szolgáló EU-s programsorozat április 30-án a Nagykun Klubban az EU Körkép címmel megrendezett családi délutánnal, kiállítással zárult. A Városi Könyvtár munkatársai ezúton is köszönetet mondanak a rendezvények közreműködőinek, a segítő, támogató társszervezőknek. Ari Géza

20 20. oldal Kisbíró május 5. Tanuljunk, hogy példát adhassunk! Ezzel a címmel nyújtott be iskolánk, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon pályázatot a 2011 nyarán megjelent TÁMOP /2, a Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati felhívásra. A pályázat célja, hogy intézményünk mint referenciaintézmény más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézménnyé váljon. Referenciaintézményként képesek legyünk differenciált kínálattal szolgáltatni a 21. század elvárásainak megfelelő nevelésioktatási mintákat, és átadni az évek óta működő jó gyakorlatainkat. A TÁMOP as, Kéz a kézben című pályázattal részben már felkészültünk a referenciaintézménnyé válásra. E pályázat segítségével szeretnénk továbbfejleszteni az infokommunikációs technológia területén a nevelőtestület készségeit, hiszen a ma tanuló gyerekek még jobban igénylik a figyelemfelkeltést, a tanórai motivációt, a mai változó világban a gyors információszerzést, az információk közötti eligazodást. A pedagógusnak felkészültnek kell lennie a modern technológiai eszközök kezelésében és értékeinek tanórai használatában. Főiskolai gyakorlóhelyként további két mentortanár képzésére kerül sor a pályázat keretében, hogy mind az alsó, mind a felső tagozaton megfelelő kompetenciai lefedettséggel tudjon szolgáltatni az iskola. Leendő szolgáltató intézményként igényeljük a szakértők segítségét, tanácsait. A támogató okiratot február 28-án vehettük kézhez. A projekt január 2-tól június 30-ig tart, melynek megvalósításában intézményünkből 25 fő vesz részt. Az intézmény fejlesztési tevékenységéhez ki kell dolgoznunk a működési rendünket, a felelősségi köröket, a műhelyek forgatókönyvét, a jó gyakorlatok átadását és a visszacsatolási eljárásrendet. A projekt segítségével tárgyi feltételeink is bővülnek. Szombat Zsoltné projektmenedzser Helyezze el hulladékát a Hulladékudvarban! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kisújszállási Hulladéklerakó részlegesen megnyílt. A részlegessége abban áll, hogy nem minden hulladékfrakciót tudunk jelenleg befogadni. Jelenleg építési bontási hulladékokat, valamint gally hulladékot tudunk térítési díj ellenében átvenni. A beszállítható hulladékok listáját, valamint az elhelyezési díjakat a Kisbíró korábbi számában már olvashatták. Fontos, hogy trágyát, fűnyesedéket és egyéb zöldhulladékot a (Környezetvédelmi Főfelügyelőség előírásainak megfelelően kialakítandó Komposztáló telep fejlesztési beruházásának megvalósításáig) átmenetileg továbbra sem tudunk befogadni, amennyiben minden feltétel adott lesz, egy újabb tájékoztatásban adunk hírt arról, hogy milyen feltételekkel lehet ezen hulladékokat beszállítani. A Hulladéklerakó minden nap között tart nyitva. A nagykapu azonban folyamatosan csukva van, az illetéktelen személyek kizárása, valamint a hulladék beszállításának és elhelyezésének, szakszerű biztosítása érdekében. Ezért a hulladékok átvételének menete az alábbiak szerint történik: - A beszállító a nagykapuban megállva kap tájékoztatást arról, hogy a hozott hulladék elhelyezésének milyen költségvonzata van. Emellett személyét is igazolnia kell (valamilyen arcképes igazolvánnyal). A hulladéklerakóba kommunális jellegű, veszélyes, illetve szerves (fű, falevél, trágya stb.) hulladékokat nem lehet beszállítani! - A hulladék átvétele mérlegeléssel folytatódik, a hídmérlegre állva a gépjármű teljes tömegét lemérjük. - A hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani (időjárási viszonyoktól függetlenül), ott kirakodni. Amennyiben nem az előre bejelentett hulladékot helyezi el a beszállító, és a hulladék áthelyezését sem kívánja elvégezni, úgy Ft/tonna (+ 27% áfa) gépi átrakodási díjat köteles megfizetni, a gépi rakodás minimális díja Ft/alkalom (+ 27% áfa). - A hulladék kirakodását követően a hídmérlegen a gépjármű üres tömege is lemérésre kerül. A hulladék mennyiségének megállapítását követően számítjuk ki az összegzett elhelyezési díjat. A beszállító és a beszállított hulladék adatait, valamint az elhelyezési díjat szállítójegyzéken vezetjük, amelyet a beszállító jóváhagyólag aláír. A hulladék elhelyezési díját a beszállító a VG Kft. pénztárába (Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.) a beszállítást követő napon, vagy legkésőbb 5 naptári napon belül köteles befizetni. A befizetés elmulasztása esetén a számlát postai úton megküldjük, és Ft alatti számlaérték esetén 250 Ft (+ 27% áfa) adminisztrációs díjjal terheljük. Azon ügyfeleknek, akik az elhelyezési díjat nem fizetik meg, a hulladékok további beszállítására nem lesz lehetőségük. A díjhátralék megfizetése érdekében behajtási eljárást kezdeményezünk. Amennyiben kérdésük van, további tájékoztatást személyesen irodánkban, vagy az ös telefonszámon kaphatnak, munkanapokon óra között. Kérjük, hulladékainak elhelyezésére válassza a Kisújszállási Hulladéklerakót, hogy környezetkímélő módon, költség-hatékonyan válhasson meg hulladékától. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben