Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em Adószám: Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához Készítette: Szélesné dr. Ferencz Edit MIPE elnöke A MIPE rendezvényei: I. A MIPE XVIII. Vándorgyőlése Idıpont: október Helyszín: Gál Ferenc Fıiskola, Szeged. II. Individuálpszichológiai Kávéház: programsorozat. Neves szakemberek meghívása, az individuálpszichológia koncepciójának újabb aspektusokból történı értelmezéséhez. Idıpont: januártól, havonta egy este Helyszín: Gál Ferenc Fıiskola, Szeged. III. A TÁMOP pályázat programjainak folytatása: Lelki egészségvédelmi programok: 1. Önismeret-fejlesztı és közösségépítı gyermekcsoport, fogyatékkal élı gyermekek számára 2. Serdülıkori próbatétel - serdülık önismeret-fejlesztı csoportja, hátrányos helyzető fiatalok számára 3. Önismeret fejlesztı, életstílus korrekciót elısegítı tréning felnıtteknek 4. Szülı-gyermek játékcsoport 5. Szülık iskolája 6. Nevelés-lélektani továbbképzés 7. Szupervízió 1

2 IV. Közös szakmai rendezvények a NYME Benedek Elek pedagógiai karral és az Adler Módszertani Központ Egyesülettel Idıpont: április Helyszín: NYME BPK, Sopron V. MIPE részvétele nemzetközi képzéseken Újabb IP gyermekpszichoterápiás módszerspecifikus képzés Olaszországban, Torinóban Kende B. Hanna és dr. Varga Melinda vezetésével. Alfred Adler Központ/Bécs megnyitása május én. Részvétel a XVI. J. Loquet Nyári Egyetemen (Francia Adleri Pszichoanalitikus Társaság) ICASSI Részvétel a Nemzetközi Adleri Nyári Egyetemen: 2013 Wageningen, Hollandia VI. MIPE részvétele hazai konferenciákon: Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyőlése Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyőlése Pszichoterápia folyóirat konferenciája Pszichoterápiás hétvége VII. Pályázati tevékenység: Folyamatos pályázati részvétel az oktatás, mentálhigiéné és pszichoterápia területein NEA Új nemzedékek jövıjéért kollégiumánál ismételten mőködési és szakmai pályázat benyújtása meghirdetést követıen, valamint TÁMOP, a már benyújtott döntésétıl függıen. VIII. Képzések Folyamatos módszerspecifikus képzés felnıtt és gyermek szakirányon Az ELTE PPK pszichológus alapképzésében és tanácsadó szakpszichológus képzésben az IP szabadon választható tantárgy. Individuálpszichológiai alapozású bátorító pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési szak mőködik a NYME BPK-án. Kötelezıen választható stúdium keretében tanulható az IP alapjai, valamint az Az individuálpszichológia pedagógiai gyakorlata bátorító pedagógia a NYME BPK képzéseiben. Akkreditáltatott órás PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK: o Individuálpszichológiai szemlélető bátorító pedagógia elmélete és gyakorlata 2

3 o Individuálpszichológiai szemlélető szupervízió Akkreditáltatott 30 órás TOVÁBBKÉPZÉS a szociális szféra számára: Személyiség a szakmában, szakma a személyiségben. A "képessé tevı" segítéshez vezetı út a szociális munkában. Akkreditált 30 órás továbbképzés: VILÁGJÁTÉK - életstílusmegismerés: a VILÁGJÁTÉK alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában. IX. A szervezet mőködtetésével kapcsolatos feladatok: - Havonta egy alkalommal Elnökségi ülés összehívása (kivétel július és augusztus hó nyári szünet) - Évi rendes Közgyőlés megszervezése április vagy május hóban. Napirend: Az Elnökség és a Felügyelı bizottság beszámolója a évi szakmai és pénzügyi munkáról. Tisztújítás /Régi elnökség lemondása, új megválasztása/ - Közérdekő önkéntes segítıi tevékenységre hirdetés készítése, munka koordinálása, nyilvántartás folyamatos vezetése. / Legalább 80 óra és 10 fı elérése éves szinten./ - MIPE számára képzési helyként használható december 5-én kiválasztott iroda - helyiség bérlés megpályázása a VIII. kerületi Önkormányzatnál. Szerzıdéskötés az Önkormányzattal majd a közüzemekkel. A megnyert helyiség alkalmassá tétele használatra (festés, takarítás, berendezés, költözés) Veszprém, Szélesné dr. Ferencz Edit MIPE elnöke 3

4 Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 1083 Budapest Práter u. 56. V. 57. Elnök: Szélesné Dr. Ferencz Edit ( 20/ ) Alelnök: Dr. Csorba János ( 20/ ) Titkár: Pinterics János ( 30/ ) Tanulmányi bizottság: Ferencz Valéria ( 30/ ) Istvánffy Gabriella ( 20/ ) Simon H Leila ( 30/ ) Pénztáros: Szabó Margit ( 30/ ) Honlap: Költségvetés a 2013-ik évre Bevételek: Tagdíj 40 x 5 000,- Ft = ,- Ft 20 x 1 000,- Ft = ,- Ft ,- Ft Vándorgyőlés részvételi: díj 50 x ,- Ft = ,-Ft Képzések bevétele: - IP gyermekjáték képzések díjbevétele 10 fı x 100 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft - Módszerspecifikus képzések bevétele 15 fı x 150 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft Akkreditációs bevétel - Külsı tanfolyamszervezık után = ,- Ft Kiadványok eladása - Az IP útjain, IP Füzetek stb. kb ,- Ft Kamat bevétel: Összes bevétel: ,- Ft ,- Ft Kiadások: Helységbérlet + közüzemi díjak Bajza utcai MIPE központ I-III.hó x ,- Ft = ,- Ft Vándorgyőlés helyszíne 2 nap x ,- Ft = ,- Ft VIII. Önkormányzattól bérelt helyiség IV-XII. hó x ,- Ft = Kaució 3 hónapi VIII. Önkorm.-nak Közüzemi díj (IV-XII. hó) Villany átalányként : 9 x 4 000,- Ft Víz-csatorna: 9 x 5 000,- Ft = ,- Ft = ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 1

5 Gáz átalányban: 9 x 3 000,- Ft Főtés átalányként 9 x 5 000,- Ft Hulladék kezelés 9 x 3 000,- Ft = ,- Ft = ,- Ft = ,- Ft Új bérlemény festés, közüzemek bekötése, takarítás (becsült klts.) Költözés Budafoki útról a VIII. kerületbe Nyomtatvány, papír, írószer, (tapasztalati) Posta, levél, telefonköltség, honlap fenntart. (tapasztalati) MIPE folyóirat elıállítási költsége (IP Füzetek) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft MIPE tanfolyamainak akkreditációs díja - MPT felé 2 félév x 5 tanfolyam x ,- Ft = ,- Ft - Okt.Hiv. jegyzékbe kerülési díj 2 x ,- Ft = ,- Ft Bankköltség ,- Ft Tagsági díj - Nemzetközi tagdíj (Németország IAIP) ,- Ft - Magyar Családterápiás Egyesület ,- Ft ,- Ft - MPT ,- Ft Szakmai konferencián részvételi díj Hirdetések: Tanfolyam, Vándorgyőlés, SZJA 1%, közhasznúság, stb ,- Ft ,- Ft Könyvelési díj - 12 hó x ,- Ft + zárlat = ,- Ft ,- Ft Tanfolyamon csoportvezetıi díj: óra x ,- Ft / 6 fı részére ,- Ft Reprezentációs költség /Ásványvíz, pogácsa, virág/ ,- Ft Kiadások összesen: ,- Ft (Értékpapír számla eft - elkülönítetten marad.) Budapest, november 25. Szabó Margit MIPE pénztáros, elnökségi tag 2

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 126/2015. ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom I. A szervezet alapadatai II. A szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege III. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: A tárgyévben az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium fejezetén belül 58 MFt

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2010. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a 2012. évi költségelıirányzatának módosítására 2011. május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.novolibro.hu/napraforgo 1046 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 380-92-76 E-mail: napraforgo@novolibro.hu Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben