Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L"

Átírás

1 VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: Számlaszám: Veszprém, Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L MEGVALÓSULT PROGRAMOK: Gyermekpszichodráma csoport: októbert l jelenleg is ködik. A programokat az ÉP LÉLEK EGYESÜLET szakemberei vezetik, a helyszínt és a csoportban résztvev gyerekek kiválasztását a Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrendel je biztosítja. Gyermekpszichodráma csoportterápia a krónikus pszichiátriai betegségben szenved gyerekek számára ban egy csoport m ködött a megadott keretek között: 8 fiúval. I. csoport: A program keretében a gyermekpszichodráma csoport tagjai 15 alkalommal találkoztak, heti rendszerességgel, alkalmanként 60 perces id tartammal. A szül knek 3 ülést szerveztünk. A program térítésmentes volt a résztvev k számára. Programfelel sök: Illésné Vörös Szilvia, Szélesné dr. Ferencz Edit Esetmegbeszél csoport: januártól folyamatosan m ködik, heti rendszerességgel 2-2 órás id keretben, a Csolnoky Ferenc Kórház ZRT Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozójának szakemberei számára. A csoportüléseket az egyesület tagja (Szélesné dr. Ferencz Edit) vezeti és 6 vesz részt a tagok közül. A program térítésmentes a résztvev k számára. A program helyszíne: Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház ZRT. Gyermekpszichiátriai Gondozó Veszprém Cholnoky u. 21. Programfelel s: Cseri Veronika, Jutasi Mónika Ép Lélek Klub : 2012 októberét l ködik kéthavonta, ahol egyrészt kincskeresés zajlik, hiszen a lelki egészség védelme területén dolgozó Veszprém megyei szakemberek munkásságát, érdekl dési területét megismerve próbálunk válaszolni a mentálhigiéné aktuális kérdéseire; másrészt ismeretek, módszerek b vítése történik, mivel olyan szakembereket is beszélgetésre hívunk, akik újabb, szempontokkal, metódusokkal tágíthatják a témakörben szerzett ismeretinket. A klub nyitott az érdekl k számára. Program: május : Téma: A közösségi pszichiátria lehet ségei! Meghívott vendég: dr. Balczár Lajos pszichiáter f orvos 1

2 Programfelel sök: Szélesné dr. Ferencz Edit, dr. Farádi Veres Zsuzsa Konferencia-szervezés: április 26. Együtt a Szül kkel szakmai nap a NYME Bendek Elek Karon Szervez : Szélesné dr. Ferencz Edit Résztvev egyesületi szakemberek: Illésné Vörös Szilvia; Cseri Veronika szeptember 19.: 30 éves a gyermekpszichiátriai rendel Szakmai el adások Résztvev egyesületi szakemberek: Illésné Vörös Szilvia; Cseri Veronika, dr. Virág Márta, dr. Péter Judit, Szélesné dr. Ferencz Edit A szolgálattev k támogatása egészségfejleszt programok egészségügyi dolgozók számára ban megtartott PROGRAMOK ID BEOSZTÁSA, HELYSZÍNEI I. Egészségügyi állapotfelmérés Felel s szakemberek: dr. Erdélyi Zsuzsa belgyógyász szakorvos; Dr. Virág Márta házi orvos, családterapeuta október ; Helyszín: 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 4. II. Pszichés állapot felmérése, sz rés: Felel s szakemberek: Szélesné dr. Ferencz Edit gyermekklinikai szakpszichológus, mentálhigiénikus, szakpszichoterapeuta; Illésné Vörös Szilvia - gyermekklinikai szakpszichológus Id pont: szeptember Helyszín: Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekosztály Referáló 8200 Veszprém Kórház u. 1. III. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS MEGEL ZÉSI PROGRAMOK 1. ESETMEGBESZÉL CSOPORT (szakdolgozóknak, orvosoknak ) Felel s szakemberek: dr. Farádi Veres Zsuzsa - pszichiáter, szakpszichoterapeuta; Szélesné dr. Ferencz Edit gyermekklinikai szakpszichológus, mentálhigiénikus, szakpszichoterapeuta Helyszín: Csolnoky Ferenc Kórház Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakrendel 8200 Veszprém Cholnoky u október november november december AUTOGÉN TRÉNING KÓRHÁZI DOLGOZÓK RÉSZÉRE Felel s szakember: Illésné Vörös Szilvia - gyermekklinikai szakpszichológus Helyszín: Csolnoky Ferenc Kórház Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakrendel 8200 Veszprém Cholnoky u november A projekt a TÁMOP Egészségre nevel és szemléletformáló életmódprogramok lokális színtereken cím pályázat keretében, a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület szakmai vezetésével a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórházzal történ együttm ködésben valósul meg. 2

3 2013. november november november december december december CSALÁDI KONZULTÁCIÓK A KÓRHÁZI DOLGOZÓK ÉS CSALÁDTAGJAIK RÉSZÉRE Felel s szakemberek: Bálint Bánk klinikai szakpszichológus, családterapeuta; Dr. Virág Márta házi orvos, családterapeuta Helyszín: 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u december december december SZÜL K SZABADEGYETEME NEVELÉSLÉLEKTANI TOVÁBBKÉPZÉS Felel s szakemberek: dr. Farádi Veres Zsuzsa - pszichiáter, szakpszichoterapeuta; Szélesné dr. Ferencz Edit gyermekklinikai szakpszichológus, mentálhigiénikus, szakpszichoterapeuta Helyszín: Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekosztály Referáló 8200 Veszprém Kórház u november december január TÁPLÁLKOZZ OKOSAN! - KLUB Felel s szakemberek: dr. Erdélyi Zsuzsa belgyógyász szakorvos;dr. Péter Judit gyermekpszichiáter, homeopátiás szakorvos Helyszín: 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u november december A testi-, lelki egészség napja szeptember 28: A LELKI EGÉSZSÉG NAPJA : Tájékoztató füzet a térségben megtalálható mentálhigiénés szolgáltatásokról: LELKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS VESZPRÉM MEGYÉBEN címmel, 1000 példányban. Felel s szerkeszt : Illésné Vörös Szilvia Szakmai lektor: Cseri Veronika Pályázatok: NEA, Városi Civil Keret /Szül k Szabadegyeteme, M ködés (laptop)/ 2013-ban! NYERTES PÁLYÁZATBAN VÉGREHAJTÓI RÉSZVÉTEL: A projekt a TÁMOP Egészségre nevel és szemléletformáló életmódprogramok lokális színtereken cím pályázat keretében, a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület szakmai vezetésével a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórházzal történ együttm ködésben valósul meg. Projekt-azonosító: TÁMOP /

4 Együttm ködések, szakmai kapcsolatok: Magyar Individuálpszichológiai Egyesület részvétel az egyesület projektjében Programfelel s: Szélesné dr. Ferencz Edit Tervek: Mentálhigiénés szolgáltatások kialakítása: Szül k Szabadegyeteme program folytatása Preventív célzatú önismeret-fejleszt csoportok m ködtetése. Szakmai kapcsolat kialakítása civil szervezetekkel, intézményekkel (pl. Nagycsaládosok Veszprémi Egyesületével, Vetési Albert Gimnáziummal, Lovassy László Gimnáziummal) A lelki egészség napja c. program újabb tartalommal történ megrendezése Az Ép Lélek Klub rendezvényeinek folytatása Hatékonyabb pályázati munka! 4

5 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A közhasznú beszámoló mérlege Eszközök /ezer Ft/ Források /ezer Ft/ Befektetett eszközök Saját t ke 121 Tárgyi eszközök keváltozás 178 Forgóeszközök 121 Tárgyévi eredmény Pénzeszközök 121 Tárgyévi eredmény -57 Tartalék Eszközök összesen: 121 Források összesen: A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az ÉP LÉLEK Egyesület 2013-ben költségvetési támogatást NEM kapott. 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 4.1. Az Egyesület összes vagyona /ezer Ft/ /ezer Ft/ Ebb l tárgyi eszköz: - - Forgóeszköz/pénzeszköz/követelés/: Az Egyesület bevételei 2013-ben az alábbiakból tev dtek össze (ezer Ft) a./ Közhasznú célú tevékenységre, m ködési költségek fedezésére kapott bevétel: Tagdíjak 24 Támogatás (NAV 1%) - Adomány 40 Támogatás (Városi Civil Keret) 10 b./ A közhasznú tevékenységb l származó bevétel 0 c./ Egyéb/kamat/bevétel: Az Egyesület költségei 2013-ben az alábbi tételekb l tev dtek össze: A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 131 eft 4.4. Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2013-ben: Összes bevétel: 74 eft Összes kiadás: 131 eft Egyenleg: -57 eft 5

6 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: Az ÉP LÉLEK Egyesület cél szerinti tevékenységei között nem szerepel pénzbeli vagy természetbeni támogatások, adományok juttatása Az ÉP LÉLEK Egyesület 2013-ben költségvetési támogatást NEM kapott! 6.2. Elkülönített állami pénzalapokból az Egyesület 2013-ben támogatást nem kapott Az Egyesület 2013-ben a Virágos Veszprémért pályázaton Ft ot kapott. Veszprém, május 28. Szélesné dr. Ferencz Edit Az egyesület elnöke 6

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) közhasznúsági jelentés 2009 Kelt: Pécs, 2010.február 17.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2003. évi. közhasznúsági jelentése

2003. évi. közhasznúsági jelentése A 2003. évi közhasznúsági jelentése Tartalom: Szöveges beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege Közhasznú beszámoló eredménykimutatása Tájékoztató adatok Kimutatás a 2003. évi költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

EZERARCÚ MULTIKULTI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011. évi közhasznúsági beszámolója

EZERARCÚ MULTIKULTI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011. évi közhasznúsági beszámolója EZERARCÚ MULTIKULTI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2011. évi közhasznúsági beszámolója 1./ Közhasznúsági jelentés 2./ 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás 3./ A szakmai tevékenység szöveges értékelése Közhasznúsági

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21. Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1074 Budapest, Dob u. 33. Adószám: 18107274-1-42 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2009 Budapest, 2010. május 26. Dr. Ruszinkó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről Közhasznúsági jelentés a 2014. évről Alapítvány adatai Alapítás éve: 2005. Bírósági bejegyzés száma: 7. Pk.60107/2005./4 Helye: Fővárosi Bíróság Dátum: 2005. 04. 12. Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben