Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2008. év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója"

Átírás

1 Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 1083 Budapest Práter u. 56. V. 57. Elnök: Prof. Dr. Bugán Antal ( 30/ ) Alelnök: Dr. Csorba János (20/ ) Titkár: Pinterics János ( 30/ ) Tanulmányi bizottság: Szélesné Dr. Ferencz Edit ( 20/ ) Benczéné Tímár Irén, Polgár-Nagy Ágnes, Pénztáros: Szabó Margit ( 30/ ) Adminisztrátor: Kovács Márta ( 30/ ) Honlap: Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 1) MIPE TÁRSADALMI HASZNOSSÁGA A) MIPE társadalmi aktivitása Individuálpszichológiai ( IP) képzések szervezése, lefuttatása iskolákban, családsegítı szolgálatoknál, nevelési tanácsadókban, gyermekrendelıkben dolgozó szakemberek számára, hogy a képzésben résztvevık szakterületükön értsék a problémás gyermekek tünetképzıdésének okát és segítsék a gyermeket a felzárkózásban, az önelfogadásban, az egyenértékőség megélésében. Individuálpszichológiai konferenciák a konferenciákon (az elıadásokon, a mőhelyeken) sok szakember ismerkedik meg az individuálpszichológia emberképével, bátorító pedagógiájával, mely a célra törekvést, az együttmőködni tudást, az életúton való fejlıdést és érvényesülést szolgálja. Individuálpszichológiai kiadványok konferencia kötetek IP Füzetek címmel - a célból, hogy az ifjúságot értékesebb, jobb életminıségét szolgáló, elhangzott elıadásokkal megismertesse. B) MIPE közösségi szolgáltatása Individuálpszichológiai szemlélető gyerekcsoportok szervezése, vezetése problémás hátrányos helyzető gyermekek számára iskolákban, családsegítıkben, nevelési tanácsadókban, és magában az Egyesületben. Az országban több mint 200 gyermekcsoport mőködik, ahol a gyermekek lehetıséget kapnak aktív spontán - kreatív részvételre. Pszichodramatikus technikával szimbolikus síkon kijátszhatják félelmeiket, bántalmazásukat, hátrányos megkülönböztetéseiket. Ezúton megszabadulnak agresszivitásuktól vagy túlzott gátoltságuktól, szociábilitásuk, toleranciájuk javul és a csoporttagok fokozatosan közösséggé válnak. 1

2 A Magyar Individuálpszichológiai (IP) Egyesület (MIPE) évi aktivitása A MIPE tevékenységének ( módszerspecifikus képzés, mőhelyek, IP-csoportok, elnökségi ülések stb.) címe: 1111 Budapest, Budafoki út 17/a. A MIPE nyilvántartott tagságának létszáma: 90 fı, a évhez képest 3 fıvel több. A MIPE tagsági díja 2008-ban: 5000 Ft, nyugdíjas tagjainak 1000 Ft, a diák tagoknak 1000 Ft. MIPE-t képviseli a Pszichoterápiás Tanács ülésein dr.bugán Antal elnök, vagy Szélesné dr.ferencz Edit tanulmányi vezetı. MIPE-t képviseli a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetıségi ülésein dr.csorba János alelnök január 5. MIPE nevében részvétel /sajátélmény és elméleti ismeret szerzés a CSALÁDÁLLÍTÁS-napján, Bp.Vez: dr.zseni Annamária kiképzı pszichoterapeuta január12 dec órás IP önismereti sajátélmény csoport (III-IV:szemeszter, havi 1 alkalom) vezetése (10 fı csoporttag: 1 orvos, 6 pszichológus, 1 pszichopedagógus, 1 egészségfejlesztı- rekreáció szakos egyetemista) január 17. MIPE rendszeres részvétel Pszichoterápiás Tanács ülésén Bp január MPT Vándorgyőlés Sopron. Életstílus elemzés Mőhely vezetése Benczéné Tímár Irénnel Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyőlése, Sopron CsorbaJ., Babrik Zs., Harkány É., Palaczky M., Steiner P., Ficsor B., Zsadon A. (2008): Életesemények különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél. Csorba J., Bóna A., Horváth Á., Mógor I., Sörfızı Zs., Vados M. (2208): Az agreszivitás eltérı szintjei különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél február 1. MIPE Gyermekjátékdráma Mőhely. Budafoki u ,30 16, 30 ó Cím: A GyJ.D-csoportok dinamikája február 9. Gyermekjátékdráma szupervíziós csoport február16. IP módszerspecifikus 300órás képzés ( ) lezárása vizsgával- eset védéssel. Vizsgáztatók: Kárpáti-Hanély-Csorba Vizsgázók 10 fı: 3 orvos, 4 pszichológus, 1 óvópedagógus, 1 mentál-higiénikus, 1 gyermekvédelmi szakember március 7-8. MIPE XIII: Vándorgyőlés Szeged. Cím: Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldás módjai. Szervezık: Petróczy-Kárpáti 55 különbözı program várta a résztvevıket. 2

3 Konferencián résztvevık létszáma: 150 fı Külföldi meghívott vendégek: 1. Georges Mormin (a Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület Elnöke) Elıadása: hogy az asszony kiteljesedjen és megszülethessen a gyermek 2. Bettina Hofer /Katholische Fachakademie füre Socialpädagogik, München/ Elıadása: Nevelés, képzés, gondozás a bajor gyermekintézményekben (Bölcsöde, óvoda,) - mérleg, perspektívák, kihívások. 3. Yannick Le Jan (a Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület Fıtitkára) Elıadása: Agressziós késztetés: az agresszivitástól a gyöngédségig... IP módszerspecifikus képzésben vizsgázottak ESKÜTÉTELE- elkötelezettség vállalása az IP-ben március 25. Wes Winget elıadása Pannon Egyetem, Veszprém április 4. IP-módszerspecifikus képzés 90 órás elméleti blokkban elıadások: Kárpáti: szervi kisebbértékőségpszichoszomatika április MGYIGYIPT XXXIII. Kongresszus, Nyíregyháza CsorbaJ., Babrik Zs., Harkány É., Palaczky M., Steiner P., Ficsor B., Zsadon A. (2008): Életesemények különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél. Csorba J., Bóna A., Horváth Á., Mógor I., Sörfızı Zs., Vados M. (2208): Az agreszivitás eltérı szintjei különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél április 19. Bátorító Pedagógusok Találkozója (Karcag) Workshop Bátorító Játék május 08. MIPE Közgyőlés - Tudományos program: Németh O.Zsuzsa Elıadása: Látássérültek pszichológiai vizsgálata május Pszichoterápia Konferencia. IP-Mőhely: A személyiség megközelítése az adleri technikával. Vez: Kárpáti-Pinterics május USA-ból Max CLAYTON individuálpszichológus BP-en tartott mőhelyt ( Szervezı Benczéné Tímár Irén és Hernádi Zsuzsa ) május 31- június 1.-tıl hat hétvégén (szombat-vasárnap) keresztül július 5-6-ig A T-Com gyermeksziget felkérésére a Játsszunk csodavilágot sátorban IP-gyermekjátékdráma foglalkozás június 9. 3

4 Kossuth Rádió Tér-Idı Tudományos mősor-sorozat számára Lánczi Ágnes riporter készít riportot dr. Kárpáti Gyöngyvérrel, Az irigység individuálpszichológiai értelmezésérıl június Kárpáti Gyöngyvér és Janda Zsuzsa Egyéni szupervíziót tartottak a GYJDR vizsgára készülık számára július GYİR ICASSI Az idén Magyarország adott otthont az ICASSI-nak. A Nemzetközi Individuálpszichológiai Nyári Egyetem-et 1962-tıl évente rendezik meg a világ különbözı országaiban.a rendezés jogának megnyerése, 2 éves elıszervezés igényelt a MIPE-tıl. Az ICASSI 2 hétig tartott, 325 fı vett részt rajta 25 országból. A Program helyszíne: Gyır, a lebonyolítást 25 tolmács segítette. A résztvevık nagyon elégedettek voltak a szervezéssel és a tartalommal, melyet a sok köszönı levél is kifejezett. A Romániában megtartott Dráma Konferencián Kende B. Hanna képviselte a MIPE-t. A MIPE Gyermekmódszerspecifikus képzése jó hírnévnek örvend. Ennek eredményeként külföldi képzésre kapott meghívást: Olaszország, Franciaország, Románia. Szerbiából pedig többen jártak át a magyarországi képzésre július 30-aug.3. IAIP-Nemzetközi konferencia Litvánia fıvárosában,vilnius-ban. Francia Magyar Workshop: Melody for peoples fraternity Bartok: Cantata Profana Dr. Kárpáti Gyöngyvér: angol nyelvő elıadás: A Gyengédségigénytıl a terápiáig Szélesné Dr. Ferencz Edit Dr. Csorba János (közös elıadás): Inferiority feelings in various child psychiatric disorders. Szélesné Dr. Ferencz Edit elıadás: Gondolatok a gyerekek halál játékai kapcsán szeptember 2-6. Pszichológus hallgatók VÖLGY c. módszerdemonstrációján Somogydöröcskén felkérés: IP-Életstílus Mőhely-re. Vezetik: Kárpáti-Pinterics szeptember 6-7. Budafoki Borfesztiválon felkérésre Szılıskertek gyermeksátra : Gyermekjátékdráma - két napos foglalkozást tartott a MIPE október.31. Indul új 150 órás IP önismereti sajátélmény csoport a módszerspecifikus képzés blokkjaként. Havi 1-2 egész napos üléssel. Vezetık Kárpáti-Bugán.Résztvevık: 12 fı, (9 pszichológus, 2 fejlesztıpedagógus, 1 szociális munkás) november Pszichológusok és Teológusok Baráti Köre Konferencián (BP) felkérésre a MIPE Módszerbemutató Mőhelyt tart (résztvevık száma: 26 fı) november

5 Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógia Karon dr.petróczy Erzsébet docens szervezésében MontÁzS c. Konferecián felkérésre Kárpáti elıadást tart A szevi fogyatékosság hatékony kompenzációja az adleri bátorító pedagógia és pszichoterápia segítségével valamint felkérésre Kárpáti Mőhelyt tart : Az elefántember címmel (dr.ferencz Edit mőhelyt tart: Nap fivér és hold nıvér címmel). Valamint: Pszichodinamikus nonverbális mőhely I-II november 22. A módszerspecifikus képzés 90 ó elmélet elıadások napján Kárpáti 4 órás elıadást tart: Adler és Jung elméletének összehasonlító elemzése. Adler felfogása az egészséges emberrıl. Adler személyiségelmélete témákban november 25. Siket gyermekek általános iskolájában (Bp.XIV.ker.) 8 alsótagozatos számára IP- gyermekjáték-dráma csoport indul két hetenként 1,5 órás foglalkozásokkal. Képzések: I. Pannon Egyetem/ Neveléstudományi Intézet/Tanárképzı Központ A Pannon Egyetemen folyó tanárképzési program részét képezi, az országban egyedülállóan, az individuálpszichológiai elméleti és gyakorlati oktatás. Formái: 2008-ban is! Kötelezıen választott elıadás (1998 óta): Az individuálpszichológia alapjai (15 óra) 70 fı Kötelezıen választott szeminárium (1998 óta): A bátorító pedagógia módszerei (30 óra) 25 fı Kötelezı önismereti gyakorlatok (30 óra): félévenként 2-2 csoport indul individuálpszichológiai szemlélető vezetéssel ban 1 csoport : 15 fı Elıadás pszichológus továbbképzés keretében (SOTE, akkreditált). Rendezı: SOTE Klinikai Pszichológiai tanszék, Tömı u október 7. Kötelezı pedagógiai helyzetgyakorlat (video-kamerával) (30 óra): félévenként 2-2 csoport indul individuálpszichológiai szemlélető vezetéssel ban 1 csoport : 15 fı II. MIPE módszerspecifikus pszichoterápiás képzés 1 : 11 fı január 04.; március 07.; április 04.; május 09.; június 06.: Irodalom-feldolgozó szeminárium vezetése (3-3 órás egységekben, összesen 15 órában) május 09. Elıadás: (3 óra) Specifikus munkamódszerek az IP terápiában: Gyermekkori emlékek, mint metaforák. Életstílus elemzés. Álomelemzés. Életstílus korrekció. Én-erısítı, bátorító technikák. A terápia befejezése: leválás, autonómia. MIPE képviselete: Pannon Egyetem/ Neveléstudományi Intézet/Tanárképzı Központ Veszprém Bátorító Pedagógusok Individuálpszichológiai Mőhelye Egyesület Szolnok Alfred Adler Módszertani Központ Egyesület Gyır 1 Tanfolyamok részletesen a mellékletben! 5

6 TANULMÁNYI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 2008/2009 IP gyermekpszichoterápiás módszerspecifikus képzés elindítása SOTE nél képzések akkreditálása FELNİTT-PSZICHOTERÁPIÁS KÉPZÉS: Elméleti fázis Csoportos szupervízió: egyéni individuálpszichológiai felnıtt pszichoterápia GYERMEK-PSZICHOTERÁPIÁS KÉPZÉS: Elméleti fázis Sajátélményő csoportos individuálpszichológiai gyermek-pszichoterápia módszertan Egyéni gyermek-pszichoterápia módszertan Csoportos szupervízió: csoportos individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia Csoportos szupervízió: egyéni individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia SOTE Módszerspecifikus Képzıhely minısítés akkreditálása Felnıttképzési akkreditáció elindítása Vilniuszi Konferencia-szereplés (5 elıadás + mőhely) IP füzetek szerkesztése, megjelentetése (2009 március) Vándorgyőlés (Gyula), programfüzet készítés, mőhelyvezetés Pszichoterápia Konferencia Módszerspecifikus kerekasztalon részvétel IP elıadások, mőhelyek augusztus - Gondolatok a gyerekek halál játékai kapcsán Nemzetközi IP Kongresszus Vilniusz, november Szülık-nevelık fóruma: Téma: Serdülıkori nevelési problémák/ Elıadással egybekötött beszélgetés a veszprémi Rózsa úti iskola szülıi- és pedagógusi körével március Kreatív életstílus-megismerés /mőhely/ MIPE XIV. Vándorgyőlés, Gyula, május A család koncipiálása az egyes módszerekben /kerekasztal beszélgetés/. Pszichoterápia V. Konferencia, Budapest, (23. old.) 6

7 3. MIPE ÉVI TERVEI AZ ESÉLYEGYENLİSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVE (változatlanul) MIPE problémás ( rossz tanuló, egészségi állapot miatt hátrányos helyzető, szociálisan marginális helyzető, roma, bántalmazott, családjából kiszakadt átmeneti otthonban- vagy állami gondoskodásban élı ) gyerekekbıl álló csoportok szervezése, vezetése által közvetlenül tevékenykedik a gyermekek kiegyensúlyozottságáért, közösségi szemléletéért, hasznos célok felé fordulásáért, esélyegyenlıségéért. Áttételes úton a gyermekekkel foglalkozó szakembereket képzi az esélyegyenlıséget közvetítı individuálpszichológiára. A MIPE non profit szervezetként akadályozott a megfelelı saját források megteremtésében, pedig a financiális lehetıségek bıvülésével még szélesebb ifjúsági - rászoruló körben tudna tevékenykedni. FONTOS, hogy a MIPE, amikor gyermekekkel közvetlenül foglalkozik, s az individuálpszichológiai szemlélető csoport hatására a problémás gyermek jó irányban változik, ez a változás arra a távoli közösségre (óvodai, iskolai, családi) is pozitívan hat ki, amelynek a gyermek tagja. A távoli közösségben is csökkennek a konfliktusok így a közösség kötelességeit, feladatait eredményesebben teljesíti, hatékonysága nı. A MIPE amikor gyermekekkel foglalkozó szakembereket képez az individuálpszichológiára, a kiképzett felnıttek által távolhatásként segíti, fokozza a gyermekközösségek célorientált, hatékony mőködését. Bp január 27. Prof. Dr. Bugán Antal MIPE elnöke 7

8 Költségvetés a 2010-ik évre Bevételek: Tagdíj 40 x 5 000,- Ft = ,- Ft 10 x 1 000,- Ft = ,- Ft ,- Ft Konferenciák részvételi díja: - Vándorgyőlés 50 x ,- Ft = ,- Ft ,- Ft Képzések bevétele: - IP gyermekjáték képzések díjbevétele 30 fı x 100 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft - Módszerspecifikus képzések bevétele 10 fı x 150 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft Akkreditációs bevétel - Külsı tanfolyamszervezık után = ,- Ft Kiadványok eladása - Az IP útjain, IP Füzetek stb. kb ,- Ft Kamat bevétel: ,- Ft Összes bevétel: ,- Ft Kiadások: Helységbérlet + közüzemi díjak ( I-XII. hó) Nyomtatvány, papír, írószer, (tapasztalati) ,- Ft ,- Ft Terembérlet - Konferenciák helyszíne 1 x ,- Ft = ,- Ft Posta, levél, telefonköltség, honlap fenntart. (tapasztalati) MIPE folyóirat elıállítási költsége (IP Füzetek) ,- Ft ,- Ft MIPE tanfolyamainak akkreditációs díja - MPT felé 2 félév x 5 tanfolyam x ,- Ft = ,- Ft Tagsági díj - Nemzetközi tagdíj (Németország IAIP) ,- Ft - Magyar Családterápiás Egyesület ,- Ft ,- Ft Bankköltség ,- Ft ,- Ft 8

9 Hirdetések: Tanfolyam, Vándorgyőlés, SZJA 1%, közhasznúság, stb ,- Ft Könyvelési díj - 12 hó x ,- Ft + zárlat = ,- Ft ,- Ft Tanfolyamon csoportvezetıi díj: óra x 5 800,- Ft ,- Ft Adminisztrátor megbízási díja - 12 x ,- Ft ,- Ft Reprezentációs költség ,- Ft Kiadások összesen: ,- Ft Tárgyi eszközök Ha több képzési, továbbképzési csoportot sikerül indítani a tervezettnél, vagy pályázati lehetıség lenne, akkor vásárlási terv sorrendben: 1.) 1 Fényképezıgép 200 eft 2.) 1 db Notebook Toshiba 150 eft (Értékpapír számla eft - elkülönítetten marad.) Budapest, február 10. Szabó Margit MIPE pénztáros, elnökségi tag 9

10 1.Számviteli beszámoló A közhasznú beszámoló mérlege Eszközök/ezer Ft/ Források/ezer Ft/ Befektett eszközök 267 Saját tıke 4340 Tárgyi eszközök 267 Tıkeváltozás 4563 Forgóeszközök 4073 Tárgyévi eredmény -223 Pénzeszközök 4073 Tárgyévi eredmény -223 Tartalék 0 Eszközök összesen: 4340 Források összesen: A költségvetési támogatás felhasználása A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott 1649 eft összegben. (Felhasználás elszámolás külön.) 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. Az Egyesület összes vagyona /ezer Ft/ Ebbıl tárgyi eszköz: Forgóeszköz/pénzeszköz/követelés/: Az Egyesület bevételei 2008-ban az alábbiakból tevıdtek össze (ezer Ft) a./ Közhasznő célú tevékenységre, mőködési költségek fedezésére kapott bevétel: Tagdíjak 190 Támogatás (APEH 1%) 94 Támogatás (NCA) 1649 b./ A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 7296 c./ Egyéb/kamat/bevétel: 49 10

11 3.3. Az Egyesület költségei 2008-ban az alábbi tételekbıl tevıdtek össze: A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 9418 eft 3.4. Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2008-ban: Összes bevétel: 9278 eft Összes kiadás: 9418 eft Egyenleg: -140 eft 4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület cél szerinti tevékenységei között nem szerepel pénzbeli vagy természetbeni támogatások, adományok jutattása A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott (NCA 1649 eft, APEH 1% 94 eft) 5.2. Elkülönített állami pénzalapokból az Egyesület 2008-ban támogatást nem kapott Önkormányzati támogatást 2008-ban az Egyesület nem kapott. 6. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott jutattások jellege és mértéke: A Magyar Individuálpszichológiai Egyület vezetı tisztéségviselıi tisztségük betöltséséért és az ezzel járó feladatok elvégzéséért sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesülnek. Bp., Prof. Dr. Bugán Antal MIPE elnöke 11

12 MELLÉKLET MIPE Tanfolyamok 2008 AKKREDITÁLT Képzés fajtája: Futamidı: Helyszín: Programfelelıs: Óraszám: Létszám. IP gyermekjátékdráma képzés 2007/2008. tanév Budapest Kende B. Hanna, Istvánffy Gabi, dr. Kárpáti Gyöngyvér fı IP képzés Játékterápiás 2008 Budapest Kende B. Hanna, Nagy Ágnes fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: elmélet 2008 Budapest Szélesné dr. Ferencz Edit 9 10 fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: önismereti sajátélményő csoport 2008 Budapest Szélesné dr. Ferencz Edit fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: szupervízió 2008 Budapest Dr. Csorba János 60 9 fı 12

13 Gyermekpszichodráma / Játékdráma csoportok Csoportok mőködése 2004-ben Terézváros Gyermekjólét és Családsegítı Szolgálat VI. IX.ker. Dominó Általános Iskola Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége 6-12 (intézményi zárt csoport) változó folyamatos 6-12 (intézményi zárt csoport) változó folyamatos Kolozsvár Bethánia Alapítvány Gyömrı Mikkamakka Játéktár Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II. ker) Csoportok mőködése 2005-ben Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Újpesti Nevelési Tanácsadó 1043 Bp., Virág u Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörsi Nevelési Tanácsadó Csoportok mőködése 2006-ban Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Biatorbágy (Budaörsi Nevelési Tanácsadó kihelyezett rendelése) nyárig 6 alkalom nyáron 10 alkalom Gyömrı Mikkamakka Játéktár Mobilszám: E mail: andioxid-online.hu Újpesti Nevelési Tanácsadó 1043 Bp., Virág u VIII. Ker. Práter utcai Általános Iskola Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u Gyermekek Átmeneti Otthona 1101 Bp., Salgótarjáni út X. Kerületi Nevelési Tanácsadó tanév Zuglói Narancs Óvoda XIV ker. Gvadányi út Veszprém Cholnoky Kórház Rendelıintézet

14 Váczi Mihály Középiskolai Kollégium, Budapest XIV.ker Kontyfa Általános Iskola XV. Ker XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ 4, Pilisvörösvár Palánta Általános Iskola tanév Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola Eger, Arany János u. 20/a. Mentálhygienes csoport Napraforgó Óvoda Bp., XIV. Ker. Emma u Gyömrı Arany Óvoda Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjpszichológiai Kp, Gyır Hatvan Nevelési Tanácsadó Hatvan Körzeti Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó 6 iskola kezdés elıtt Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Vadaskert II Budai Gyermekkórház Kht. Finanszírozó: Mosoly Alapítvány tanév Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Kolozsvár Unitárius Napközi Óvoda

15 Terézvárosi Családsegítı Központ Családok Átmeneti Otthona VI. Ker tanév Zugló Tihany Óvoda XIV. Ker. Tihany tér kisiskolások Zuglói Nevelési Tanácsadó 1147 Bp., Főrész u Arany János Általános Iskola Bp. XIV ker. Újvidék tér Budaörs Nevelési Tanácsadó Veszprém Cholnoky Kórház Gyermekpszichiátriai Rendelı XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ alkalom Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó alkalom Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó XIX. Ker Nevelési Tanácsadó Fıvárosi TEGYESZ VIII Bp., Alföldi út 9* Zugló Tihany Óvoda XIV. Ker. Tihany tér Arany János Általános Iskola Bp. XIV ker. Újvidék tér Aszódi Javító Nevelı Intézet Csoportok mőködése 2007-ben Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Kolozsvár Unitárius Napközi Óvoda Báthory István Elméleti Líceum (kisterem) Erdély "Gecse Dániel" Alapítvány Erdély próbaülés es Általános Iskola (Díszterem) Erdély Gyergyóalfalu, Központi Napköziotthon Gyergyóújfalu Központi Óvoda Budaörs Nevelési Tanácsadó Budapesti út Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola eleje Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u

16 Szentendre Erdei Iskola Alapítvány folyamtos Napraforgó Óvoda Bp. XIV ker. Újvidék sétány Budapest, Óbuda (15 alkalom) 5 (tanulásba Aszódi Javító Nevelı Intézet 8-11 akadályozottak) Fıvárosi TEGYESZ VIII. Nevelıszülıi Szolgálat Békéscsaba Esély Pedagógiai Központ Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat Szolnok, Városmajor u. 65/a nyitott csoport 5 éve Waldorf terem Erdély XI. Ker. Nevelési Tanácsadó alkalom Waldorf terem Erdély Biatorbágy (Budaörsi Nevelési Tanácsadó kihelyezett rendelése) Bicske Családsegítı Szolgálat (12 alkalom) Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola /8 tanév Pilisvörösvár, Bem u /8 tanév Szentendre Vadrózsa u BHRG Alapítvány Bp.,II. Komjádi Béla u szeptember június Szabadka, Gyermekrendelı /8 tanév Szabadkai Jovan Mikic Általános Iskola 7-8 (nyílt csoport) /8 tanév Ápriliy Lajos Fıgimnázium - Brassó Bp,XII.ker. Nyitott Mőhely, Ráth György utca hó vége június BHRG Alapítvány Bp., II. Komjádi Béla u BHRG Alapítvány Bp.,II. Komjádi Béla u (10 alkalmanként újítás) (10 alkalmanként újítás) Budaörs Nevelési Tanácsadó Budapesti út

17 Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Kolozsvár Unitárius Napközi Otthon okt. Szabadka, Gyermekrendelı Vége március MIPE Központ alkalom Madarász Viktor Gyermekkórház 1131 Bp., Ördögmalom u. 8. 2/ szervezés alatt Pszichológiai Tanácsadó Békéscsaba, Wlassits sétány Pedagógiai Szakszolgálati Intézmények, Tatabánya (Nevelési Tanácsadó) Törökbálint Sepsiszentgyörgy - Váradi József Általános Iskola Erdély Budaörs, Budapesti út 54. Nevelési Tanácsadó Csoportok mőködése 2008-ban Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó XIX. Ker Nevelési Tanácsadó Bp., Mártírok u Faludi utcai Rendelı Joó János Óvoda Eger Kallómalom u Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u IX.ker. Lenhossék u. 7 Általános iskola Marosvásárhely - Gecse Dániel Alapítvány Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat ? 17

18 Madarász Viktor Gyermekkórház játszóház 7-8 (1-2 o.) Hatvan Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola tanítási év vége (félév végén lehet kilépni a csoportból, és új tagokat felvenni) tanítási év vége (félév végén lehet kilépni a csoportból, és új tagokat felvenni) Aszódi Javító Nevelı Intézet szept május Joó János Óvoda Eger Kallómalom u okt június 08. Joó János Óvoda Eger Kallómalom u okt június 09. Szabadkai Fejlıdési Tanácsadó október április XI. Ker. Nevelési Tanácsadó okt május Budapest, Óbuda Mosoly Alapítvány november június 18

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2007. év közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2007. év közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Elnök: Prof. Dr. Bugán Antal ( 30/9-858-357 ) Alelnök: Dr. Csorba János (20/423-03-10 ) Titkár: Pinterics János ( 30/273-88-69 ) Tanulmányi bizottság: Szélesné

Részletesebben

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu Szakmai terv a

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Budapest, 2010. 04. 08. Szélesné Dr. Ferencz Edit MIPE elnök

Budapest, 2010. 04. 08. Szélesné Dr. Ferencz Edit MIPE elnök KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2013-05-20 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL ÉP LÉLEK EGYESÜLET VESZPRÉM JUTASI U. 79. 8200 Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 2006. októbertıl jelenleg

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 AZ EGYESÜLET MEGHÍRDETI A Növekvı

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

MEGHÍVÓ A XIV. VÁNDORGYŰLÉSRE PROGRAM 1 ÉLET STÍLUS EGÉSZSÉG ÉLETIDEÁLOK VÁLTOZÁS AZ ÉLETSTÍLUSOKBAN Helyszín: Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula, Szt.István

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Zarándokút Egyesület 2030 Érd, Alsó utca 11. 18035746-1-13 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Érd, 2011 január 25.... elnök 1. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Zarándokút Egyesület 2010. évben közhasznú

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2007. március 19. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelı TARTALOM

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése Nagyszénási Állatvédő Közhasznú Egyesület 5931 Nagyszénás, Ságvári u 68. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Nagyszénás, 2011. 04. 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) A Nagyszénási Állatvédő Közhasznú

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) XIII.

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány székhely: 2119 Pécel, Pihenı u. 2. adószám: 18668748-1-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet Durkó Sándor László

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány. 2011. évre

A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány. 2011. évre 1 A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre Szolnok, 2012. május 02. Alapítvány neve: A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítvány 1 2 Alapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Verseghy u.

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2008. évi 2009. évi elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft Tagdíj 100 000 Ft 91 100 Ft 105 000 Ft SZJA 1% 70

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés MANDULAFA Egyesület 2010. Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Mandulafa Egyesület 2011. május 23-án megtartott közgyűlése elfogadta. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év A közhasznúsági

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

2006. T a r t a l o m

2006. T a r t a l o m V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E ZİDÉSEIÉRT A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. Kelt Marcali, 2010. március 20. P. H. MÉRLEG Idıszaka 2009. január 01. - 2009. december 31. Fajtája

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1.

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. Közhasznúsági beszámoló 2008. év Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. e Tartalomjegyzék 1. Szöveges beszámoló 2. Mérleg és eredménykimutatás a 2008. évrıl 3. Kimutatás a költségvetési támogatások

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány székhely: 5000.Szolnok, Széchenyi krt.22. adószám: 18830297-1-16 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Magyar Hipnózis Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011

A Magyar Hipnózis Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011 Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011 Hipnoterápiás képzésünk a pszichoterápiás képzés módszerspecifikus fázisa, egyben akkreditált továbbképzés orvosok és pszichológusok számára. Az alábbiakban tájékoztatjuk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület. szeretettel meghívja Önt és munkatársait

MEGHÍVÓ. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület. szeretettel meghívja Önt és munkatársait MEGHÍVÓ A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület szeretettel meghívja Önt és munkatársait 2013. október 11-12-én (pénteken-szombaton) megrendezésre kerülı Kisebbértékőség önérték lelki értékek címő XVIII.

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület Időszak: 2008.január 1,-2008.december I. A beszámoló tartalma: 1, Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatás felhasználása.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdıalja u. 54.)

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2007 Budapest, 2008. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Magyar Viselkedéstanulmányi és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyód, 2014. május 21. elnök A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Budapest, 2011. május 28. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben