Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2008. év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója"

Átírás

1 Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 1083 Budapest Práter u. 56. V. 57. Elnök: Prof. Dr. Bugán Antal ( 30/ ) Alelnök: Dr. Csorba János (20/ ) Titkár: Pinterics János ( 30/ ) Tanulmányi bizottság: Szélesné Dr. Ferencz Edit ( 20/ ) Benczéné Tímár Irén, Polgár-Nagy Ágnes, Pénztáros: Szabó Margit ( 30/ ) Adminisztrátor: Kovács Márta ( 30/ ) Honlap: Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 1) MIPE TÁRSADALMI HASZNOSSÁGA A) MIPE társadalmi aktivitása Individuálpszichológiai ( IP) képzések szervezése, lefuttatása iskolákban, családsegítı szolgálatoknál, nevelési tanácsadókban, gyermekrendelıkben dolgozó szakemberek számára, hogy a képzésben résztvevık szakterületükön értsék a problémás gyermekek tünetképzıdésének okát és segítsék a gyermeket a felzárkózásban, az önelfogadásban, az egyenértékőség megélésében. Individuálpszichológiai konferenciák a konferenciákon (az elıadásokon, a mőhelyeken) sok szakember ismerkedik meg az individuálpszichológia emberképével, bátorító pedagógiájával, mely a célra törekvést, az együttmőködni tudást, az életúton való fejlıdést és érvényesülést szolgálja. Individuálpszichológiai kiadványok konferencia kötetek IP Füzetek címmel - a célból, hogy az ifjúságot értékesebb, jobb életminıségét szolgáló, elhangzott elıadásokkal megismertesse. B) MIPE közösségi szolgáltatása Individuálpszichológiai szemlélető gyerekcsoportok szervezése, vezetése problémás hátrányos helyzető gyermekek számára iskolákban, családsegítıkben, nevelési tanácsadókban, és magában az Egyesületben. Az országban több mint 200 gyermekcsoport mőködik, ahol a gyermekek lehetıséget kapnak aktív spontán - kreatív részvételre. Pszichodramatikus technikával szimbolikus síkon kijátszhatják félelmeiket, bántalmazásukat, hátrányos megkülönböztetéseiket. Ezúton megszabadulnak agresszivitásuktól vagy túlzott gátoltságuktól, szociábilitásuk, toleranciájuk javul és a csoporttagok fokozatosan közösséggé válnak. 1

2 A Magyar Individuálpszichológiai (IP) Egyesület (MIPE) évi aktivitása A MIPE tevékenységének ( módszerspecifikus képzés, mőhelyek, IP-csoportok, elnökségi ülések stb.) címe: 1111 Budapest, Budafoki út 17/a. A MIPE nyilvántartott tagságának létszáma: 90 fı, a évhez képest 3 fıvel több. A MIPE tagsági díja 2008-ban: 5000 Ft, nyugdíjas tagjainak 1000 Ft, a diák tagoknak 1000 Ft. MIPE-t képviseli a Pszichoterápiás Tanács ülésein dr.bugán Antal elnök, vagy Szélesné dr.ferencz Edit tanulmányi vezetı. MIPE-t képviseli a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetıségi ülésein dr.csorba János alelnök január 5. MIPE nevében részvétel /sajátélmény és elméleti ismeret szerzés a CSALÁDÁLLÍTÁS-napján, Bp.Vez: dr.zseni Annamária kiképzı pszichoterapeuta január12 dec órás IP önismereti sajátélmény csoport (III-IV:szemeszter, havi 1 alkalom) vezetése (10 fı csoporttag: 1 orvos, 6 pszichológus, 1 pszichopedagógus, 1 egészségfejlesztı- rekreáció szakos egyetemista) január 17. MIPE rendszeres részvétel Pszichoterápiás Tanács ülésén Bp január MPT Vándorgyőlés Sopron. Életstílus elemzés Mőhely vezetése Benczéné Tímár Irénnel Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyőlése, Sopron CsorbaJ., Babrik Zs., Harkány É., Palaczky M., Steiner P., Ficsor B., Zsadon A. (2008): Életesemények különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél. Csorba J., Bóna A., Horváth Á., Mógor I., Sörfızı Zs., Vados M. (2208): Az agreszivitás eltérı szintjei különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél február 1. MIPE Gyermekjátékdráma Mőhely. Budafoki u ,30 16, 30 ó Cím: A GyJ.D-csoportok dinamikája február 9. Gyermekjátékdráma szupervíziós csoport február16. IP módszerspecifikus 300órás képzés ( ) lezárása vizsgával- eset védéssel. Vizsgáztatók: Kárpáti-Hanély-Csorba Vizsgázók 10 fı: 3 orvos, 4 pszichológus, 1 óvópedagógus, 1 mentál-higiénikus, 1 gyermekvédelmi szakember március 7-8. MIPE XIII: Vándorgyőlés Szeged. Cím: Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldás módjai. Szervezık: Petróczy-Kárpáti 55 különbözı program várta a résztvevıket. 2

3 Konferencián résztvevık létszáma: 150 fı Külföldi meghívott vendégek: 1. Georges Mormin (a Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület Elnöke) Elıadása: hogy az asszony kiteljesedjen és megszülethessen a gyermek 2. Bettina Hofer /Katholische Fachakademie füre Socialpädagogik, München/ Elıadása: Nevelés, képzés, gondozás a bajor gyermekintézményekben (Bölcsöde, óvoda,) - mérleg, perspektívák, kihívások. 3. Yannick Le Jan (a Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület Fıtitkára) Elıadása: Agressziós késztetés: az agresszivitástól a gyöngédségig... IP módszerspecifikus képzésben vizsgázottak ESKÜTÉTELE- elkötelezettség vállalása az IP-ben március 25. Wes Winget elıadása Pannon Egyetem, Veszprém április 4. IP-módszerspecifikus képzés 90 órás elméleti blokkban elıadások: Kárpáti: szervi kisebbértékőségpszichoszomatika április MGYIGYIPT XXXIII. Kongresszus, Nyíregyháza CsorbaJ., Babrik Zs., Harkány É., Palaczky M., Steiner P., Ficsor B., Zsadon A. (2008): Életesemények különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél. Csorba J., Bóna A., Horváth Á., Mógor I., Sörfızı Zs., Vados M. (2208): Az agreszivitás eltérı szintjei különbözı pszichiátriai diagnózisú serdülı betegeknél április 19. Bátorító Pedagógusok Találkozója (Karcag) Workshop Bátorító Játék május 08. MIPE Közgyőlés - Tudományos program: Németh O.Zsuzsa Elıadása: Látássérültek pszichológiai vizsgálata május Pszichoterápia Konferencia. IP-Mőhely: A személyiség megközelítése az adleri technikával. Vez: Kárpáti-Pinterics május USA-ból Max CLAYTON individuálpszichológus BP-en tartott mőhelyt ( Szervezı Benczéné Tímár Irén és Hernádi Zsuzsa ) május 31- június 1.-tıl hat hétvégén (szombat-vasárnap) keresztül július 5-6-ig A T-Com gyermeksziget felkérésére a Játsszunk csodavilágot sátorban IP-gyermekjátékdráma foglalkozás június 9. 3

4 Kossuth Rádió Tér-Idı Tudományos mősor-sorozat számára Lánczi Ágnes riporter készít riportot dr. Kárpáti Gyöngyvérrel, Az irigység individuálpszichológiai értelmezésérıl június Kárpáti Gyöngyvér és Janda Zsuzsa Egyéni szupervíziót tartottak a GYJDR vizsgára készülık számára július GYİR ICASSI Az idén Magyarország adott otthont az ICASSI-nak. A Nemzetközi Individuálpszichológiai Nyári Egyetem-et 1962-tıl évente rendezik meg a világ különbözı országaiban.a rendezés jogának megnyerése, 2 éves elıszervezés igényelt a MIPE-tıl. Az ICASSI 2 hétig tartott, 325 fı vett részt rajta 25 országból. A Program helyszíne: Gyır, a lebonyolítást 25 tolmács segítette. A résztvevık nagyon elégedettek voltak a szervezéssel és a tartalommal, melyet a sok köszönı levél is kifejezett. A Romániában megtartott Dráma Konferencián Kende B. Hanna képviselte a MIPE-t. A MIPE Gyermekmódszerspecifikus képzése jó hírnévnek örvend. Ennek eredményeként külföldi képzésre kapott meghívást: Olaszország, Franciaország, Románia. Szerbiából pedig többen jártak át a magyarországi képzésre július 30-aug.3. IAIP-Nemzetközi konferencia Litvánia fıvárosában,vilnius-ban. Francia Magyar Workshop: Melody for peoples fraternity Bartok: Cantata Profana Dr. Kárpáti Gyöngyvér: angol nyelvő elıadás: A Gyengédségigénytıl a terápiáig Szélesné Dr. Ferencz Edit Dr. Csorba János (közös elıadás): Inferiority feelings in various child psychiatric disorders. Szélesné Dr. Ferencz Edit elıadás: Gondolatok a gyerekek halál játékai kapcsán szeptember 2-6. Pszichológus hallgatók VÖLGY c. módszerdemonstrációján Somogydöröcskén felkérés: IP-Életstílus Mőhely-re. Vezetik: Kárpáti-Pinterics szeptember 6-7. Budafoki Borfesztiválon felkérésre Szılıskertek gyermeksátra : Gyermekjátékdráma - két napos foglalkozást tartott a MIPE október.31. Indul új 150 órás IP önismereti sajátélmény csoport a módszerspecifikus képzés blokkjaként. Havi 1-2 egész napos üléssel. Vezetık Kárpáti-Bugán.Résztvevık: 12 fı, (9 pszichológus, 2 fejlesztıpedagógus, 1 szociális munkás) november Pszichológusok és Teológusok Baráti Köre Konferencián (BP) felkérésre a MIPE Módszerbemutató Mőhelyt tart (résztvevık száma: 26 fı) november

5 Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógia Karon dr.petróczy Erzsébet docens szervezésében MontÁzS c. Konferecián felkérésre Kárpáti elıadást tart A szevi fogyatékosság hatékony kompenzációja az adleri bátorító pedagógia és pszichoterápia segítségével valamint felkérésre Kárpáti Mőhelyt tart : Az elefántember címmel (dr.ferencz Edit mőhelyt tart: Nap fivér és hold nıvér címmel). Valamint: Pszichodinamikus nonverbális mőhely I-II november 22. A módszerspecifikus képzés 90 ó elmélet elıadások napján Kárpáti 4 órás elıadást tart: Adler és Jung elméletének összehasonlító elemzése. Adler felfogása az egészséges emberrıl. Adler személyiségelmélete témákban november 25. Siket gyermekek általános iskolájában (Bp.XIV.ker.) 8 alsótagozatos számára IP- gyermekjáték-dráma csoport indul két hetenként 1,5 órás foglalkozásokkal. Képzések: I. Pannon Egyetem/ Neveléstudományi Intézet/Tanárképzı Központ A Pannon Egyetemen folyó tanárképzési program részét képezi, az országban egyedülállóan, az individuálpszichológiai elméleti és gyakorlati oktatás. Formái: 2008-ban is! Kötelezıen választott elıadás (1998 óta): Az individuálpszichológia alapjai (15 óra) 70 fı Kötelezıen választott szeminárium (1998 óta): A bátorító pedagógia módszerei (30 óra) 25 fı Kötelezı önismereti gyakorlatok (30 óra): félévenként 2-2 csoport indul individuálpszichológiai szemlélető vezetéssel ban 1 csoport : 15 fı Elıadás pszichológus továbbképzés keretében (SOTE, akkreditált). Rendezı: SOTE Klinikai Pszichológiai tanszék, Tömı u október 7. Kötelezı pedagógiai helyzetgyakorlat (video-kamerával) (30 óra): félévenként 2-2 csoport indul individuálpszichológiai szemlélető vezetéssel ban 1 csoport : 15 fı II. MIPE módszerspecifikus pszichoterápiás képzés 1 : 11 fı január 04.; március 07.; április 04.; május 09.; június 06.: Irodalom-feldolgozó szeminárium vezetése (3-3 órás egységekben, összesen 15 órában) május 09. Elıadás: (3 óra) Specifikus munkamódszerek az IP terápiában: Gyermekkori emlékek, mint metaforák. Életstílus elemzés. Álomelemzés. Életstílus korrekció. Én-erısítı, bátorító technikák. A terápia befejezése: leválás, autonómia. MIPE képviselete: Pannon Egyetem/ Neveléstudományi Intézet/Tanárképzı Központ Veszprém Bátorító Pedagógusok Individuálpszichológiai Mőhelye Egyesület Szolnok Alfred Adler Módszertani Központ Egyesület Gyır 1 Tanfolyamok részletesen a mellékletben! 5

6 TANULMÁNYI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 2008/2009 IP gyermekpszichoterápiás módszerspecifikus képzés elindítása SOTE nél képzések akkreditálása FELNİTT-PSZICHOTERÁPIÁS KÉPZÉS: Elméleti fázis Csoportos szupervízió: egyéni individuálpszichológiai felnıtt pszichoterápia GYERMEK-PSZICHOTERÁPIÁS KÉPZÉS: Elméleti fázis Sajátélményő csoportos individuálpszichológiai gyermek-pszichoterápia módszertan Egyéni gyermek-pszichoterápia módszertan Csoportos szupervízió: csoportos individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia Csoportos szupervízió: egyéni individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia SOTE Módszerspecifikus Képzıhely minısítés akkreditálása Felnıttképzési akkreditáció elindítása Vilniuszi Konferencia-szereplés (5 elıadás + mőhely) IP füzetek szerkesztése, megjelentetése (2009 március) Vándorgyőlés (Gyula), programfüzet készítés, mőhelyvezetés Pszichoterápia Konferencia Módszerspecifikus kerekasztalon részvétel IP elıadások, mőhelyek augusztus - Gondolatok a gyerekek halál játékai kapcsán Nemzetközi IP Kongresszus Vilniusz, november Szülık-nevelık fóruma: Téma: Serdülıkori nevelési problémák/ Elıadással egybekötött beszélgetés a veszprémi Rózsa úti iskola szülıi- és pedagógusi körével március Kreatív életstílus-megismerés /mőhely/ MIPE XIV. Vándorgyőlés, Gyula, május A család koncipiálása az egyes módszerekben /kerekasztal beszélgetés/. Pszichoterápia V. Konferencia, Budapest, (23. old.) 6

7 3. MIPE ÉVI TERVEI AZ ESÉLYEGYENLİSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVE (változatlanul) MIPE problémás ( rossz tanuló, egészségi állapot miatt hátrányos helyzető, szociálisan marginális helyzető, roma, bántalmazott, családjából kiszakadt átmeneti otthonban- vagy állami gondoskodásban élı ) gyerekekbıl álló csoportok szervezése, vezetése által közvetlenül tevékenykedik a gyermekek kiegyensúlyozottságáért, közösségi szemléletéért, hasznos célok felé fordulásáért, esélyegyenlıségéért. Áttételes úton a gyermekekkel foglalkozó szakembereket képzi az esélyegyenlıséget közvetítı individuálpszichológiára. A MIPE non profit szervezetként akadályozott a megfelelı saját források megteremtésében, pedig a financiális lehetıségek bıvülésével még szélesebb ifjúsági - rászoruló körben tudna tevékenykedni. FONTOS, hogy a MIPE, amikor gyermekekkel közvetlenül foglalkozik, s az individuálpszichológiai szemlélető csoport hatására a problémás gyermek jó irányban változik, ez a változás arra a távoli közösségre (óvodai, iskolai, családi) is pozitívan hat ki, amelynek a gyermek tagja. A távoli közösségben is csökkennek a konfliktusok így a közösség kötelességeit, feladatait eredményesebben teljesíti, hatékonysága nı. A MIPE amikor gyermekekkel foglalkozó szakembereket képez az individuálpszichológiára, a kiképzett felnıttek által távolhatásként segíti, fokozza a gyermekközösségek célorientált, hatékony mőködését. Bp január 27. Prof. Dr. Bugán Antal MIPE elnöke 7

8 Költségvetés a 2010-ik évre Bevételek: Tagdíj 40 x 5 000,- Ft = ,- Ft 10 x 1 000,- Ft = ,- Ft ,- Ft Konferenciák részvételi díja: - Vándorgyőlés 50 x ,- Ft = ,- Ft ,- Ft Képzések bevétele: - IP gyermekjáték képzések díjbevétele 30 fı x 100 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft - Módszerspecifikus képzések bevétele 10 fı x 150 óra x 1 500,- Ft = ,- Ft ,- Ft Akkreditációs bevétel - Külsı tanfolyamszervezık után = ,- Ft Kiadványok eladása - Az IP útjain, IP Füzetek stb. kb ,- Ft Kamat bevétel: ,- Ft Összes bevétel: ,- Ft Kiadások: Helységbérlet + közüzemi díjak ( I-XII. hó) Nyomtatvány, papír, írószer, (tapasztalati) ,- Ft ,- Ft Terembérlet - Konferenciák helyszíne 1 x ,- Ft = ,- Ft Posta, levél, telefonköltség, honlap fenntart. (tapasztalati) MIPE folyóirat elıállítási költsége (IP Füzetek) ,- Ft ,- Ft MIPE tanfolyamainak akkreditációs díja - MPT felé 2 félév x 5 tanfolyam x ,- Ft = ,- Ft Tagsági díj - Nemzetközi tagdíj (Németország IAIP) ,- Ft - Magyar Családterápiás Egyesület ,- Ft ,- Ft Bankköltség ,- Ft ,- Ft 8

9 Hirdetések: Tanfolyam, Vándorgyőlés, SZJA 1%, közhasznúság, stb ,- Ft Könyvelési díj - 12 hó x ,- Ft + zárlat = ,- Ft ,- Ft Tanfolyamon csoportvezetıi díj: óra x 5 800,- Ft ,- Ft Adminisztrátor megbízási díja - 12 x ,- Ft ,- Ft Reprezentációs költség ,- Ft Kiadások összesen: ,- Ft Tárgyi eszközök Ha több képzési, továbbképzési csoportot sikerül indítani a tervezettnél, vagy pályázati lehetıség lenne, akkor vásárlási terv sorrendben: 1.) 1 Fényképezıgép 200 eft 2.) 1 db Notebook Toshiba 150 eft (Értékpapír számla eft - elkülönítetten marad.) Budapest, február 10. Szabó Margit MIPE pénztáros, elnökségi tag 9

10 1.Számviteli beszámoló A közhasznú beszámoló mérlege Eszközök/ezer Ft/ Források/ezer Ft/ Befektett eszközök 267 Saját tıke 4340 Tárgyi eszközök 267 Tıkeváltozás 4563 Forgóeszközök 4073 Tárgyévi eredmény -223 Pénzeszközök 4073 Tárgyévi eredmény -223 Tartalék 0 Eszközök összesen: 4340 Források összesen: A költségvetési támogatás felhasználása A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott 1649 eft összegben. (Felhasználás elszámolás külön.) 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. Az Egyesület összes vagyona /ezer Ft/ Ebbıl tárgyi eszköz: Forgóeszköz/pénzeszköz/követelés/: Az Egyesület bevételei 2008-ban az alábbiakból tevıdtek össze (ezer Ft) a./ Közhasznő célú tevékenységre, mőködési költségek fedezésére kapott bevétel: Tagdíjak 190 Támogatás (APEH 1%) 94 Támogatás (NCA) 1649 b./ A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 7296 c./ Egyéb/kamat/bevétel: 49 10

11 3.3. Az Egyesület költségei 2008-ban az alábbi tételekbıl tevıdtek össze: A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 9418 eft 3.4. Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2008-ban: Összes bevétel: 9278 eft Összes kiadás: 9418 eft Egyenleg: -140 eft 4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület cél szerinti tevékenységei között nem szerepel pénzbeli vagy természetbeni támogatások, adományok jutattása A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott (NCA 1649 eft, APEH 1% 94 eft) 5.2. Elkülönített állami pénzalapokból az Egyesület 2008-ban támogatást nem kapott Önkormányzati támogatást 2008-ban az Egyesület nem kapott. 6. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott jutattások jellege és mértéke: A Magyar Individuálpszichológiai Egyület vezetı tisztéségviselıi tisztségük betöltséséért és az ezzel járó feladatok elvégzéséért sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesülnek. Bp., Prof. Dr. Bugán Antal MIPE elnöke 11

12 MELLÉKLET MIPE Tanfolyamok 2008 AKKREDITÁLT Képzés fajtája: Futamidı: Helyszín: Programfelelıs: Óraszám: Létszám. IP gyermekjátékdráma képzés 2007/2008. tanév Budapest Kende B. Hanna, Istvánffy Gabi, dr. Kárpáti Gyöngyvér fı IP képzés Játékterápiás 2008 Budapest Kende B. Hanna, Nagy Ágnes fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: elmélet 2008 Budapest Szélesné dr. Ferencz Edit 9 10 fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: önismereti sajátélményő csoport 2008 Budapest Szélesné dr. Ferencz Edit fı Módszerspecifikus pszichoterápiás képzés: szupervízió 2008 Budapest Dr. Csorba János 60 9 fı 12

13 Gyermekpszichodráma / Játékdráma csoportok Csoportok mőködése 2004-ben Terézváros Gyermekjólét és Családsegítı Szolgálat VI. IX.ker. Dominó Általános Iskola Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége 6-12 (intézményi zárt csoport) változó folyamatos 6-12 (intézményi zárt csoport) változó folyamatos Kolozsvár Bethánia Alapítvány Gyömrı Mikkamakka Játéktár Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II. ker) Csoportok mőködése 2005-ben Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Újpesti Nevelési Tanácsadó 1043 Bp., Virág u Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörsi Nevelési Tanácsadó Csoportok mőködése 2006-ban Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Biatorbágy (Budaörsi Nevelési Tanácsadó kihelyezett rendelése) nyárig 6 alkalom nyáron 10 alkalom Gyömrı Mikkamakka Játéktár Mobilszám: E mail: andioxid-online.hu Újpesti Nevelési Tanácsadó 1043 Bp., Virág u VIII. Ker. Práter utcai Általános Iskola Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u Gyermekek Átmeneti Otthona 1101 Bp., Salgótarjáni út X. Kerületi Nevelési Tanácsadó tanév Zuglói Narancs Óvoda XIV ker. Gvadányi út Veszprém Cholnoky Kórház Rendelıintézet

14 Váczi Mihály Középiskolai Kollégium, Budapest XIV.ker Kontyfa Általános Iskola XV. Ker XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ 4, Pilisvörösvár Palánta Általános Iskola tanév Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola Eger, Arany János u. 20/a. Mentálhygienes csoport Napraforgó Óvoda Bp., XIV. Ker. Emma u Gyömrı Arany Óvoda Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjpszichológiai Kp, Gyır Hatvan Nevelési Tanácsadó Hatvan Körzeti Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó 6 iskola kezdés elıtt Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Vadaskert II Budai Gyermekkórház Kht. Finanszírozó: Mosoly Alapítvány tanév Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Mensana 2004 Bp II. Szilágyi Erzsébet fasor 22/a Kolozsvár Unitárius Napközi Óvoda

15 Terézvárosi Családsegítı Központ Családok Átmeneti Otthona VI. Ker tanév Zugló Tihany Óvoda XIV. Ker. Tihany tér kisiskolások Zuglói Nevelési Tanácsadó 1147 Bp., Főrész u Arany János Általános Iskola Bp. XIV ker. Újvidék tér Budaörs Nevelési Tanácsadó Veszprém Cholnoky Kórház Gyermekpszichiátriai Rendelı XVIII. Ker Gyermekjóléti Központ alkalom Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó alkalom Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó Bp XIX.k. Nevelési Tanácsadó XIX. Ker Nevelési Tanácsadó Fıvárosi TEGYESZ VIII Bp., Alföldi út 9* Zugló Tihany Óvoda XIV. Ker. Tihany tér Arany János Általános Iskola Bp. XIV ker. Újvidék tér Aszódi Javító Nevelı Intézet Csoportok mőködése 2007-ben Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Kolozsvár Unitárius Napközi Óvoda Báthory István Elméleti Líceum (kisterem) Erdély "Gecse Dániel" Alapítvány Erdély próbaülés es Általános Iskola (Díszterem) Erdély Gyergyóalfalu, Központi Napköziotthon Gyergyóújfalu Központi Óvoda Budaörs Nevelési Tanácsadó Budapesti út Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola eleje Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u

16 Szentendre Erdei Iskola Alapítvány folyamtos Napraforgó Óvoda Bp. XIV ker. Újvidék sétány Budapest, Óbuda (15 alkalom) 5 (tanulásba Aszódi Javító Nevelı Intézet 8-11 akadályozottak) Fıvárosi TEGYESZ VIII. Nevelıszülıi Szolgálat Békéscsaba Esély Pedagógiai Központ Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat Szolnok, Városmajor u. 65/a nyitott csoport 5 éve Waldorf terem Erdély XI. Ker. Nevelési Tanácsadó alkalom Waldorf terem Erdély Biatorbágy (Budaörsi Nevelési Tanácsadó kihelyezett rendelése) Bicske Családsegítı Szolgálat (12 alkalom) Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola /8 tanév Pilisvörösvár, Bem u /8 tanév Szentendre Vadrózsa u BHRG Alapítvány Bp.,II. Komjádi Béla u szeptember június Szabadka, Gyermekrendelı /8 tanév Szabadkai Jovan Mikic Általános Iskola 7-8 (nyílt csoport) /8 tanév Ápriliy Lajos Fıgimnázium - Brassó Bp,XII.ker. Nyitott Mőhely, Ráth György utca hó vége június BHRG Alapítvány Bp., II. Komjádi Béla u BHRG Alapítvány Bp.,II. Komjádi Béla u (10 alkalmanként újítás) (10 alkalmanként újítás) Budaörs Nevelési Tanácsadó Budapesti út

17 Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó Kolozsvár Unitárius Napközi Otthon okt. Szabadka, Gyermekrendelı Vége március MIPE Központ alkalom Madarász Viktor Gyermekkórház 1131 Bp., Ördögmalom u. 8. 2/ szervezés alatt Pszichológiai Tanácsadó Békéscsaba, Wlassits sétány Pedagógiai Szakszolgálati Intézmények, Tatabánya (Nevelési Tanácsadó) Törökbálint Sepsiszentgyörgy - Váradi József Általános Iskola Erdély Budaörs, Budapesti út 54. Nevelési Tanácsadó Csoportok mőködése 2008-ban Összetétel életkor Létszám Mőködés kezdete Mőködés vége Budaörs Nevelési Tanácsadó Budaörs Nevelési Tanácsadó XIX. Ker Nevelési Tanácsadó Bp., Mártírok u Faludi utcai Rendelı Joó János Óvoda Eger Kallómalom u Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u IX.ker. Lenhossék u. 7 Általános iskola Marosvásárhely - Gecse Dániel Alapítvány Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat ? 17

18 Madarász Viktor Gyermekkórház játszóház 7-8 (1-2 o.) Hatvan Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvár, Palánta Általános Iskola tanítási év vége (félév végén lehet kilépni a csoportból, és új tagokat felvenni) tanítási év vége (félév végén lehet kilépni a csoportból, és új tagokat felvenni) Aszódi Javító Nevelı Intézet szept május Joó János Óvoda Eger Kallómalom u okt június 08. Joó János Óvoda Eger Kallómalom u okt június 09. Szabadkai Fejlıdési Tanácsadó október április XI. Ker. Nevelési Tanácsadó okt május Budapest, Óbuda Mosoly Alapítvány november június 18

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu Szakmai terv a

Részletesebben

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2007. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

A 21. Színház a Nevelésért Egyesület. 2011. évi közhasznúsági beszámolója. 1./ A szakmai tevékenység szöveges értékelése

A 21. Színház a Nevelésért Egyesület. 2011. évi közhasznúsági beszámolója. 1./ A szakmai tevékenység szöveges értékelése A 21. Színház a Nevelésért Egyesület 2011. évi közhasznúsági beszámolója 1./ A szakmai tevékenység szöveges értékelése 2./ 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás (mellékelve: 2011. év.xls) 3./ Közhasznúsági

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése Zalaegerszeg, 2012. február 20. Skrabut Éva elnök Elfogadva közgyűlés által: Skrabut Éva elnök Zalaegerszeg, 2012. március 3. 1 1.

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben