MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT."

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

2 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

3 KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS

4 Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: Ft T a r t a l o m Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése Az MVM Rt. környezeti politikája Az MVM Rt. helye és szerepe a magyar villamosenergia-rendszerben Az alaphálózat Szekunder tartalék gázturbinás erõmûvek A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben Kapcsolattartás, tájékoztatás, arculati feladatok Együttmûködés hazai és nemzetközi szervezetekkel A Paksi Atomerõmû Rt. A Vértesi Erõmû Rt. Az Országos Villamostávvezeték Rt. Az ERBE Energetika Kft. A VILLKESZ Kft. 2

5 T i s z t e l t O l v a s ó! A Magyar Villamos Mûvek Rt. ezen harmadik Környezetvédelmi Jelentésében immár hagyományosan a társaság-csoport legfontosabb eredményeirõl kívánja tájékoztatni Önt. Társaságunk alapvetõ feladatainak ellátása mellett, azaz a fogyasztók villamosenergia-igényeinek biztonságos és a legkisebb költség elvének megfelelõ kielégítése mellett különös súlyt fektet arra, hogy megfeleljen az Európai Unióhoz történõ csatlakozás és - ezen belül különösképpen - a fenntartható fejlõdés követelményeinek. Villamos energiát termelni, szállítani és felhasználni nem lehet anélkül, hogy a környezetet ne terhelnõk. A gazdasági érdekek és a környezet védelmének igénye között húzódó ellentmondást mindazonáltal minden tisztességes társaságnak kötelessége áthidalni és megkísérelni, hogy ezek összhangját mûködése közben is megteremtse. Ez volt a legfõbb hajtóereje annak, hogy 2001-ben bevezettük és - a minõségügyi rendszerrel integráltan - sikerrel tanúsíttattuk az MVM Rt. környezetközpontú irányítási rendszerét. A társaság korábbi, Katona Kálmán által irányított és júniusában megújult vezetése a környezetvédelem ügyét egyaránt kiemelten kezeli, és ezt kommunikációs tevékenységében is kifejezésre juttatja. Megalakítottuk az MVM Rt. Környezetvédelmi Klubját, amely nyitva áll minden érdekelt fél elõtt. Évente három-négy alkalommal találkoznak az iparág képviselõin kívül a hatóságok, a nem kormányzati környezetvédelmi szervezetek, a politikusok, valamint a többi érdekeltek, hogy megvitassák az MVM tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabbnak ítélt környezetvédelmi kérdéseket - már a döntések elõkészítésének idõszakában. Az év során tovább folytattuk az alaphálózati környezetvédelmi programot, ennek keretében a talaj- és talajvíz-szennyezések elhárítására irányuló munkákat, újabb tizenegy transzformátornál zártuk ki a szennyezés lehetõségét és öt további alállomáson építettünk ki talajvíz megfigyelõ kutakat. Felülvizsgáltuk a szigetelõolajok PCB-tartalmát. Ezen erõfeszítéseinket segíti az Országos Villamostávvezeték Rt., társaság-csoportunk tagja, az alaphálózat üzemeltetõje. Az Ovit Rt. is megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, ami a csoport legnagyobb társaságánál, a Paksi Atomerõmûben már korábban megkezdõdött. Társaság-csoportunk minden tagja adottságainak megfelelõen fokozott erõfeszítést tesz környezetvédelmi teljesítményének mérhetõ javításáért, ennek elismertetéséért. Reméljük, hogy Olvasóink is meggyõzõdnek errõl részben jelen kiadvány által, részben pedig azon rendezvényeinken és találkozásaink alkalmával, amelyek - egyebek mellett - ilyen irányú nyitottságunkat is igazolják. Lengyel Gyula az Igazgatóság elnöke Pál László vezérigazgató 3

6 Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek Rt. európai színvonalú, piacorientált, nemzeti villamos társaság. Létesítményeire, több évtizedes tapasztalatára és szakember gárdájára támaszkodva vezetõ szerepet tölt be a középeurópai régió energetikájában. Fõ célja ügyfelei és tulajdonosai elégedettségének kivívása és megtartása, biztonságos, jövedelmezõ és környezetbarát mûködésével. 4

7 Az MVM Rt. környezeti politikája Tartós szegfû - Dianthus diutinus Eszmei értéke: Ft A Magyar Villamos Mûvek Rt. a hazai villamosenergia-ellátás meghatározó szereplõjeként - mint alapvetõ értéket - elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentõségét. Tevékenységének minden területén - termékeinek és szolgáltatásainak teljes életciklusát átfogva - kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. Az MVM Rt. hatékony, a társaság mûködési és fejlesztési stratégiájával egybehangolt, döntési rendszerének szerves részét képezõ környezetirányítási rendszert alakít ki és tart fenn. Környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítása érdekében vállalja, hogy: egyértelmûen meghatározza környezetvédelmi céljait és azokat integrálja a társaság stratégiai célkitûzéseibe; eleget tesz a jogszabályokban és más elõírásokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, messzemenõen törekszik a jelenlegi és a jövõben várható környezetvédelmi elvárások kielégítésére, elébe megy a hazai és európai igényeknek; új technológiák, módszerek bevezetésével, valamint a meglévõk folyamatos jobbításával törekszik az energiatakarékosságra, a természeti erõforrások kihasználásának ésszerûsítésére és a környezet terhelésének mérséklésére; beruházásainak elõkészítése, tervezése és megvalósítása során a leginkább környezetbarát, a rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazása által megfelel a legszigorúbb helyi és regionális környezetvédelmi elvárásoknak; rendszeres képzéssel és továbbképzéssel, a tapasztalatcsere-lehetõségek széleskörû biztosításával fokozza munkatársai szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés iránti elkötelezettségét; fokozott erõfeszítéseket tesz a korábban keletkezett talaj-, talajvíz és egyéb szennyezések felszámolására, a szennyezések jövõbeni elkerülésére; szoros kapcsolatot, párbeszédet tart fenn a szabályozó hatóságokkal, a környezetvédelmi szervezetekkel, valamint az érintett területek lakóival; figyelemmel kíséri az európai környezetvédelmi szabályozás alakulását, részt vesz a hazai jogszabályok kialakításában; támogatja a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés céljait szolgáló kutatási és fejlesztési munkákat; környezetvédelmi tevékenységérõl, termékeinek és szolgáltatásainak a környezeti hatásairól tájékoztatja a közvéleményt. Az MVM Rt. vezetésének meggyõzõdése, hogy a környezeti politikában megfogalmazott célok teljesítésével a társaság a korábbinál hatékonyabban járul hozzá környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához és - nem utolsósorban - jó hírnevének öregbítéséhez. 5

8 Az MVM Rt. helye és szerepe a magyar villamosenergiarendszerben Gyapjas gyûszûvirág - Digitalis lanata Eszmei értéke: Ft Az együttmûködõ magyar villamosenergia-rendszer 1949-ben jött létre. Vállalatait 1963-tól a Magyar Villamos Mûvek Tröszt (MVMT) fogta össze, gazdaságilag is egységesítve a termelõket (erõmûveket), a szállítót és rendszerirányítót, valamint az áramszolgáltatókat. A tröszt vállalatait 1992-ben és azt követõen társaságokká alakították, egyes erõmûveket és az azokat kiszolgáló szénbányákat egybeolvasztottak, és az új társaságokat kétszintû szervezetként a Magyar Villamos Mûvek Rt. irányította. Az 1995-ben kezdõdött privatizáció során magán-, ill. külföldi tulajdonba került az összes áramszolgáltató társaság és az erõmûvek többsége. Az iparág meghatározó társaságai közül állami tulajdonban maradt maga az MVM Rt., a MAVIR Rt., az Országos Villamostávvezeték Rt., a Paksi Atomerõmû Rt. és a Vértesi Erõmû Rt. Az ugyancsak az MVM Rt. (többségi) tulajdonában lévõ további társaságokkal (ERBE ENERGETIKA Kft., VILLKESZ Kft., GTER Kft.) együtt ezek alkotják az MVM társaság-csoportot. Az új villamosenergia-törvénynek (2001. évi CX. törvény) megfelelõen a MAVIR Rt. - jóllehet a szoros együttmûködés az MVM Rt.-vel szükségszerûen fennmaradt tõl az MVM Rt.-tõl független rendszerirányító társaságként a Gazdasági Minisztérium tulajdonába került. A villamosenergia-törvény a rendszer mûködését az Európai Unió elõírásainak is megfelelõ alapokra helyezi. Ezek közül a legfontosabb a 96/92/EK irányelv a villamos energia belsõ piacának szabályairól. A január elsején részlegesen megnyíló magyar villamosenergia-piac az MVM Rt.-t is új helyzet elé állítja, amelyre folyamatosan készülünk. Társaságunk szervezete és mûködése az új törvény és az annak alapján év folyamán kidolgozandó alacsonyabb rendû jogszabályok, végrehajtási utasítások és szabályzatok alapján módosul. Az MVM Rt. mint közüzemi nagykereskedõ, a törvénybõl fakadó ellátási kötelezettségét változatlanul a legkisebb költség elvének megtartása mellett látja el. Ugyanakkor a társaság-csoport (holding) részt kíván vállalni a szabadpiaci kereskedelemben, a villamosenergia-termelésben és változatlanul tulajdonában tartja és üzemelteti a nagyfeszültségû átviteli hálózatot is. Új üzletágként jelentkezik a közeljövõben a távközlés és a távhõszolgáltatás. Jogszabályi környezet Az MVM-csoport és a villamosenergia-rendszer tulajdonosi szerkezete A környezet védelmét is érintõ új jogszabályok közül feltétlenül említést érdemel a évi LXXXI. törvény, amellyel az Országgyûlés az adat- és információszerzéshez való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott nemzetközi egyezményt hirdette ki ( A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvételérõl ). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által létrehozott egyezmény a kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szól. Ez utóbbit a LXXVI. törvénnyel ratifikálta az Országgyûlés. Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeit alapozza meg a kormány 20/2001. sz. rendelete a környezeti hatásvizsgálatokról. Ezzel kapcsolatban már évekkel korábban született magyar jogszabály, amelyet - hasonlóan az 6

9 Aarhus-i egyezményben foglalt elvekkel - iparágunk hatályba lépése óta alkalmaz, legfõképpen a nagyobb energetikai beruházások elõkészítési folyamatában. Nem kevés ellenvélemény fogalmazódott meg ugyanakkor a 21/2001. sz. kormányrendelettel kapcsolatban, amely - számos magától értetõdõ szabály mellett - jelentõsen megnövelte a hagyományos erõmûvek bírságtételeit. Az érintett erõmûvek már 1998-ban megkezdték és azóta is folytatják az elõkészületeket arra, hogy a nagy tüzelõberendezések légköri kibocsátásainak határértékeit legkésõbb a moratóriumi határidõig (2004. december 31-ig) betartsák. Jóllehet a rendeletet az iparág képviselõinek javaslatát elfogadva módosították, a bírságterhek még így is jelentõsen csökkentik a modernizációra fordítható forrásokat. A 17/2001. KöM sz. rendelet a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokat rögzíti. A 203/2001. (X. 26.) sz. kormányrendelet a felszíni vizek minõsége védelmének egyes szabályait határozza meg. A kiadását megelõzõ egyeztetések folyamán sikerült néhány olyan részletet tisztáznunk és pontosítanunk, amelyek az iparág nagy erõmûvei szempontjából elviselhetetlen terheket jelenthettek volna (pl. a hûtõvizek hõmérsékletének lehetséges emelkedése tekintetében). Az elõzõ évben elfogadott, a hulladékgazdálkodás elveit rögzítõ kerettörvény alapján módosult a veszélyes hulladékok kezelését szabályozó kormányrendelet (98/2001.) is. Ez a rendelet újraszabályozza a hulladékok és technológiák veszélyességének megállapítására érvényes elõírásokat, valamint a tárolással, gyûjtéssel és a szállítással kapcsolatos követelményeket. A hulladékok jegyzékérõl a környezetvédelmi miniszter 16/2001. KöM sz. rendelete rendelkezett; a 22/2001. KöM sz. rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályait határozza meg. Az 5/2001. KöM sz. rendelet a PCB-t tartalmazó berendezések és hulladékok kezelését érinti és speciális feladatokat jelent az alaphálózati környezetvédelem tekintetében. Igen nagy jelentõségûnek tekintjük a 193/2001. (X. 19.) sz. kormányrendeletet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Ez a rendelet voltaképpen az EU ún. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) jogszabályának (96/61/EK) magyar megfelelõje. Bár nem sikerült az ún. egy ablakos engedélyezési eljárást bevezetni, mégis úgy ítéljük meg, hogy a rendelet nagy elõrelépést jelent, miáltal a hazai engedélyezési joggyakorlatba is bevezeti a legjobb elérhetõ technika (BAT = Best Available Technique) fogalmát. A BAT alkalmazása a meghatározott ágazatokban az új és újonnan engedélyezendõ berendezések esetében kötelezõ. A meglévõ berendezések esetében legkésõbb októberéig kell megszerezni az új típusú engedélyt. A rendelet szabályozza az adatszolgáltatással kapcsolatos szabályokat is, egyik melléklete pedig tartalmazza a legjobb elérhetõ technika meghatározásának szempontjait. A villamosenergia-ipart érintõ legfontosabb technika tekintetében a nagy tüzelõberendezésekre vonatkozó BAT referencia dokumentum (BAT REF) kidolgozása az EU Sevilla-i intézetének irányításával várhatóan 2002 végéig befejezõdik. Jóllehet a legjobb technika idõben nem rögzíthetõ, hiszen a fejlõdés megállíthatatlan, az ún. BAT REF alapvetõ iránymutatásul szolgál majd a beruházók, üzemeltetõk és az engedélyezõk, valamint minden érdekelt fél számára. Elsõ változata 2001 márciusában készült el és az internet honlapjáról tölthetõ le. A társaság feladatai Az MVM Rt. és az iparági társaságok között fennálló hosszú távú és éves kereskedelmi szerzõdések értelmében az MVM Rt. - mint nagykereskedõ - megvásárolja az erõmûvi társaságok által termelt villamos energiát, amiért (egyebek mellett) a rendelkezésre álló lekötött teljesítõképességért kapacitásdíjat, az átvett villamos energiáért energiadíjat fizet. A rendszertervezési feladatok elvégzése a fogyasztói szokások figyelemmel kísérésén, igényfelméréseken, elemzéseken alapul. E munka célja a legkisebb költség elvének betartása minden idõtávra vonatkozóan. Ez a tevékenység a Kereskedelmi Igazgatóság ügyköréhez tartozik. A rövidebb távú, operatív tervezés és üzemirányítás a Gazdasági Minisztérium alá rendelt független rendszerirányító, a MAVIR Rt. feladata. Az alaphálózat üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, az üzemzavarok elhárítása, az országos és nemzetközi hálózatfejlesztés, továbbá az üzemirányítást szolgáló telekommunikáció rendszerszintû tervezése és fejlesztése: ezek az alaphálózati üzletág legfõbb feladatai. Az MVM Rt. és az Országos Villamostávvezeték Rt. (Ovit Rt.) között e feladatok ellátására külön üzemeltetési szerzõdés van érvényben. A villamos energiát az Ovit Rt. a 750, 400 és 220 kv-os alaphálózaton szállítja és táplálja be az áramszolgáltató társaságok hálózataiba ugyancsak kapacitás- és áramdíj ellenében. A fogyasztókat az áramszolgáltatók látják el. A villamos energia külföldrõl történõ vásárlása és exportja szerzõdések alapján történik. A nemzetközi rendszereken belüli (UCTE) és egyéb külföldrõl történt vételezések, kisegítések elszámolását ugyancsak szerzõdések szabályozzák. Az MVM Rt. tulajdonában lévõ ún. szekunder tartalék erõmûvek (Litér, Sajószöged, Lõrinci) üzemeltetéséért az erõmûvi üzletág (fõmérnökség) felelõs. Az MVM Rt. és a tulajdonában lévõ, az erõmûvek kezeléséért felelõs GTER Kft. közötti munkamegosztást ugyancsak szerzõdés szabályozza. 7

10 Az MVM Rt. helye és szerepe a magyar villamosenergia-rendszerben A piac megnyitására való felkészülés, a tevékenységek diverzifikációjának igénye hívta életre a Távközlési Fejlesztési Projektet, amelyet a Távközlési Fõmérnökség gondoz. Ennek keretében készül az MVM Rt. a távközlési üzletág kiépítésére a rendelkezésére álló hálózati infrastruktúra felhasználásával. Ígéretes lehetõség az MVM Rt. számára a belépés a távhõszolgáltatási piacra. A kapcsoltan, villamos energiával együtt termelt hõ lényegesen nagyobb hatásfok elérését teszi lehetõvé, ami önmagában környezetbarát megoldást kínál. Ilyen rendszerek fejlesztése elsõsorban akkor gazdaságos, ha a távhõ-infrastruktúra rendelkezésre áll. Az MVM Rt ben megnyerte Miskolc város Önkormányzata által kiírt távhõszolgáltatási pályázatot. A tervek szerint 2002-ben és 2003-ban a Miskolci Hõszolgáltató Kft. három telephelyén gázmotoros egységek kerülnek üzembe. Ezeket - elképzeléseink szerint - egy kb. 100 MW teljesítményû, hõszolgáltató, kombinált ciklusú gázturbinás erõmû követheti majd. A Magyar Villamos Mûvek Rt. képviseli Magyarországot az UCTE, a CENTREL és az EURELECTRIC környezetvédelmi szervezeteiben. Az MVM Rt. környezetvédelmi tevékenységéért a Környezetvédelmi Osztály felelõs. Az osztály legfontosabb feladatai: a fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok ellátása, hatástanulmányok készítésének irányítása, hatósági kapcsolatok, engedélyeztetés, az engedélyekben elõírt követelmények megvalósulásának ellenõrzése, az alaphálózati környezetvédelmi projekt irányítása, a nemzetközi és országos szervezetekkel való szakmai kapcsolattartás, adatszolgáltatások, jogszabályalkotásban való részvétel, a kutatás-fejlesztési programok koordinálása, a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése és mûködtetése (a Minõségügyi Osztállyal), valamint a környezetvédelmi kommunikáció (a Kommunikációs Osztállyal együttmûködve). A társaság tulajdonában lévõ, a rendszerszintû tartalékok fontos részét megtestesítõ, ún. szekunder tartalék gázturbinák üzemeltetésével összefüggõ környezetvédelmi feladatokat az Erõmûvi Fõmérnökségen az Erõmûvi Üzemviteli Osztály végzi. A társaságra háruló környezetvédelmi feladatok kifogástalan végrehajtásának a környezetközpontú irányítási rendszer ad keretet. Az MVM Rt szeptemberében szerezte meg környezetközpontú irányítási rendszerének nemzetközi tanúsítványát, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága és az IQ Net (International Certification Network) bocsátott ki. A rendszer a minõségügyi rendszerrel integráltan mûködik. Az ezzel kapcsolatos fontosabb eredményeinkrõl külön fejezetben adunk számot ben megkezdõdtek az ún. környezetvédelmi információs rendszer kialakításának munkái. A rendszer elsõdleges feladata a környezetvédelem szempontjából fontosnak ítélt információk gyûjtése, majd ezek alapján vezetõi döntéselõkészítõ rendszer kialakítása. A rendszer kialakítását referenciaként a Paksi Atomerõmû Rt.-nél kezdtük el, az év végéig az alapváltozat elsõ ellenõrzése fejezõdött be. 8

11 Az alaphálózat Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: Ft Általános környezetvédelmi feladatok A hálózati létesítmények sajátossága, hogy élettartamuk hosszú, általában 50 év. Miután élettartamuk során a szabályok és feltételek többször megváltozhatnak, folytonos mûszaki fejlesztés szükséges, hogy a változó mûszaki, és környezeti követelményeknek megfelelhessenek. Esetenként, pl. zajvédelmi intézkedések megtétele válhat szükségessé. Az MVM Rt. a hálózati létesítmények fejlesztésével, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban a következõ környezetvédelmi intézkedéseket tette: Természetvédelem, a termõföld védelme A hálózati létesítmények nagy területet foglalnak el. A mintegy 3300 km hosszú alaphálózati távvezetékek nyomvonala (3977 km hálózati vezetékhossz), az alaphálózati alállomások területe és a biztonsági övezetek jellemzõen mezõgazdasági területen helyezkednek el. A hálózati létesítmények karbantartásakor a Nemzeti Park Igazgatóságokkal megkötött (egyes esetekben elõkészítés alatt álló) önkéntes megállapodásoknak megfelelõen: a természetvédelem alatt álló területeken a munkák ütemezését egyeztetjük a helyi természetvédelmi hatósággal, és körültekintõen járunk el, hogy minél kisebb mértékben zavarjuk meg a természet nyugalmát; a taposási- és a zöldkárok csökkentése érdekében a munkálatok elvégzését lehetõleg a vegetációs idõszakot követõen tervezzük; lehetõség szerint nem változtatjuk meg az adott terület flóráját és faunáját, fenntartjuk, esetleg javítjuk az eredeti életkörülményeket; a nyiladékok és a nyomvonalak karbantartása során csak engedélyezett technológiákat alkalmazunk; a hatóságoktól, önkormányzatoktól, társadalmi szervezetektõl és a lakosságtól érkezõ észrevételeket, javaslatokat és panaszokat megválaszoljuk, megvizsgáljuk és, orvosoljuk; az általunk okozott és méltányolandó károkat megtérítjük. A létesítmények tájba illesztése Ezt a követelményt nemcsak az új létesítmények tervezése és építése során érvényesítjük, hanem figyelembe vesszük a karbantartási és a felújítási munkáknál is. Szigetelõ cseréknél például elõtérbe helyeztük a kisebb tömegû kompozit szigetelõk alkalmazását, és a korrózióvédelmi festések felújításánál a környezetbe illõ színek alkalmazását. A talaj és a talajvizek védelme A távvezetékek létesítése és üzemeltetése során talaj- vagy talajvízszennyezés nem fordul elõ. 9

12 Az alaphálózat Az alállomások esetében a transzformátorok és az akkumulátorok okozhatnak talaj vagy talajvíz szennyezõdést: a transzformátorokban szigetelési és hûtési célra nagyobb, a mérõtranszformátorokban kisebb mennyiségben alkalmazunk olajat. Az kis olajterû megszakítókban az olaj ívoltásra és szigetelési célra szolgál, az alállomások egyenáramú segédüzemének szünetmentes ellátását nagykapacitású savas ólomakkumulátorok biztosítják, amelyek esetében a kénsav, valamint az ólom jelenléte jelent potenciális veszélyforrást. A szigetelõolaj alkalmazásánál, a készülékeknél jelentkezõ olajcsepegés és olajfolyás, illetve meghibásodás esetén az olaj kiömlése, az akkumulátoroknál pedig az edények törése, vagy a telep üzembe helyezése, leszerelése közben véletlenül bekövetkezhetõ savkiömlés okozhat környezetszennyezést. Az említett veszélyforrások által okozható talaj- és talajvíz szennyezés hatásainak megszüntetése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük és tesszük: A környezetvédelmi követelmények változásaival összhangban döntöttünk a korábban keletkezett környezetszennyezés fokozatos felszámolásáról (talajcsere, a talaj és talajvíz megtisztítása) és a nyitott alapok zárttá tételérõl, vízzáró szigeteléssel való ellátásáról. Új transzformátort zárt és védett alapozással létesítünk. A korábban keletkezett talajszennyezést és okainak felszámolását a területileg illetékes hatóságokkal egyeztetett módon és ütemterv szerint végezzük. Az olajtartalmú megszakítók lassan az élettartamuk vége felé közelednek. Új megszakítók beépítésénél - akár cserérõl, akár új létesítményrõl van szó - olajtöltet nélküli, ún. kén-hexafluorid (SF 6 ) oltóközegû megszakítókat építünk be. A régi típusú megszakítók olajszivárgása által korábban okozott talajszennyezés megszüntetését a nagy transzformátorok alapjainak átalakítási ütemével összhangban végezzük. Az olajtöltettel rendelkezõ készülékek által okozott további talajszennyezés megakadályozására - a végleges megoldás megvalósításáig - a szivárgó készülékek alá hordozható olajfelfogó tálcákat rendszeresítettünk. Az akkumulátoroknál elõtérbe helyeztük a kevésbé törékeny, mûanyagházas akkumulátor telepek alkalmazását, amelyek üzeme gyakorlatilag nem jelent környezeti kockázatot. Ezek helyiségeit saválló, hézagmentes burkolattal és zárt, ellenõrizhetõ savgyûjtõ rendszerrel láttuk el, amely a csapadékvíz-csatornával és a szennyvízcsatornával sehol nincsen összeköttetésben. A veszélyesnek minõsülõ hulladékokat (olajos készülékek és anyagok, akkumulátor telepek alkotórészei, olajos és savas szennyvíz stb.) ellenõrzött módon kezeljük és környezetvédelmi engedéllyel rendelkezõ vállalkozók közremûködésével gondoskodunk azok ártalmatlanításáról. Az alállomások területén a területi környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetett számú és elhelyezkedésû talajvízfigyelõ kutakat létesítettünk, melyek vízminõségét az elõírt módon és rendszerességgel ellenõrizzük. A levegõ védelme Az alállomásokban a biztonsági tartalékellátásra szolgáló dízel gépegységek okozhatnak légszennyezést. Négy telephelyen üzemel ilyen berendezés, amelyek mérésekkel is alátámasztott módon teljesítik az elvárt (zajterhelés, légszennyezõanyag-kibocsátás) követelményeket. Üzemükre csak rendkívül ritkán, üzemzavari helyzetekben, valamint a szükségszerûen elvégzendõ biztonsági próbáknál, rövid ideig kerül sor. Zajvédelem A hálózati létesítmények és eszközök közül a transzformátorok üzeme okoz zajt. Ez egyrészt a hûtõventillátorok által keltett zaj, másrészt a transzformátor lemeztestének átmágnesezõdése által okozott, úgynevezett magnetostrikciós zaj. A zaj csökkentése végett egyrészt zajszegény gyártmányokat alkalmazunk másrészt pedig a készülékeket zajcsökkentõ eszközökkel látjuk el. A legcélszerûbb megoldás kiválasztása elõtt kikérjük az illetékes hatóságok véleményét ben a városi környezetben elhelyezkedõ Zugló alállomásban új, zajszegény 220/120 kv-os transzformátort építettünk be, és a 220/120 kv-os transzformátorokat zajvédõ fallal vettük körül. A távvezetékek normál üzemi és idõjárási körülmények között nem keltenek hallható zajt. Ha ez valahol mégis elõfordul, azt egyedileg kivizsgáljuk, és ha szükséges, a megfelelõ intézkedést megtesszük. 10

13 Az elektromos és a mágneses tér környezeti hatásai A tudomány mai állása szerint kijelenthetõ, hogy a nemzetközi elõírások és a nemzeti rendelkezések betartása mellett az MVM Rt. üzemelõ létesítményei által a lakosság mindennapi lakókörnyezetében keltett ipari frekvenciájú elektromos és mágneses terek egészségkárosodást nem okoznak. Az alaphálózati létesítmények tervezése során a lehetõ legkisebbre csökkentjük az elektromágneses térerõsség hatásait és törekszünk a lakott területek elkerülésére. A tervezõ által számított elektromágneses térerõsség értékeket az üzembe helyezéskor az üzemeltetõ ellenõrzi. Bármely okból felmerülõ igény, lakossági panasz esetén ezeket a méréseket a szükséges helyen az üzemeltetõvel újra elvégeztetjük. Az eddig elvégzett mérések minden esetben igazolták az elõzetes számításokat, a lakosság környezetében ható ipari frekvenciájú elektromágneses terek az elõírt határérték alatt vannak, tehát nem tekinthetõk veszélyesnek az élõvilágra. A létesítmények által másoknak okozott zavarok elleni védelem A hálózati létesítmények üzeme bizonyos körülmények között zavarokat okozhat a távközlõ és informatikai berendezések, hálózatok üzemében, valamint a közeli környezetben zavart okozhatnak a rádió és televízió vételben. A zavarok felléphetnek a távvezetékek ún. távolbahatása, zárlatok következtében, a földben folyó hibaáramok, valamint a sugárzás okozta, szélessávú zavaró frekvenciák fellépése miatt. A zavarok keletkezésének okát és a zavarás módját ismerjük és kiforrott módszereket alkalmazunk azok hatásainak csökkentése és/vagy megszüntetése érdekében. Részt veszünk olyan jellegû K+F munkákban és azok finanszírozásában, amelyek a sugárzási helyek egyszerûbb és pontosabb felderítését teszik lehetõvé. Rendszeres mérésekkel és próbákkal ellenõrizzük a földelések hatásosságát és állapotát. Hiba észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk annak kijavításáról. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a hálózati létesítményeink környezetében még szélsõségesen nagy üzemzavarok esetén se lépjenek fel veszélyt okozó feszültségemelkedések. A környezetet terhelõ technológiák és kiváltásuk A korrózióvédelemmel ellátandó fém tömegét tízezer tonnában, felületét tízezer négyzetméterben kell mérnünk. A felületek védelmére évente hatalmas mennyiségû festéket használunk fel, amelyek ma már nem tartalmaznak aromás oldószereket. A Korrózióvédelmi Törzskönyvben felsorolt, alkalmazhatónak minõsített technológiákat, bevonatrendszereket és az alkalmazható festékek listáját rendszeresen felülvizsgáljuk, korszerûsítjük. A Törzskönyvben megadott környezetbarát anyagok és technológiák alkalmazása kötelezõ. Együttmûködés az érdekeltekkel Az érdekelt felekkel való együttmûködésünk során nemcsak a környezetbarát eszközök és technológiák fejlesztésére és alkalmazására törekszünk, hanem folyamatos és az igényeknek megfelelõ mélységû együttmûködési formákat alakítottunk ki - többek között - a hatóságokkal. Terveinkrõl tájékoztatást adunk, az elõkészítés fázisában konzultációkat folytatunk, a végrehajtás során figyelembe vesszük észrevételeiket és rendszeres tájékoztatást adunk az elvégzett munkálatokról. 11

14 Az alaphálózat Alállomások Az alállomások környezetvédelmi szempontból is jelentõs figyelmet érdemelnek, hiszen az olajszigetelésû nagykészülékek olajtöltete meghaladja a 4400 tonnát. Olajtöltettel rendelkezõ készülékek az MVM Rt. alállomásaiban MVM tulajdon, MVM tulajdon, Áramszolgáltatói üzemelõ tartalék tulajdon db Olajtömeg, t db Olajtömeg, t db Olajtömeg, t Nagyfeszültségû / nagyfeszültségû transzformátor kv/ középfeszültségû transzformátor Középfeszültségû / középfeszültségû transzformátor Transzformátorok összesen Szabályozó transzformátor kv-os söntfojtó kv-os söntfojtó Mindösszesen Megjegyzés: A szabályozó transzformátoroknak nincs különálló kavicságyuk. A 18 kv-os söntfojtóknál 3-3 db-nak van közös kavicságya. Az alaphálózaton 1996-ban végrehajtott környezetvédelmi teljesítményértékelés során a talaj- és talajvíz minták elemzése kapcsán megállapítást nyert, hogy több alállomáson erõsen szennyezett a transzformátorok és a söntfojtók környezete. A feltárt környezetszennyezések következtében a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelõségek szigorú kötelezettségeket írtak elõ a szennyezések lehatárolására, monitoring rendszer kiépítésére, a feltárt szennyezések szükség szerinti kármentesítésére. A nyitott transzformátoralapok felszámolására, zárttá tételére kidolgozott programunk keretében évben: Tiszalökön a 220/120 kv-os transzformátor új, zárt rendszerû alapra való áthelyezését követõen a másik transzformátoralapot is zárt rendszerûvé építettük át. A másik transzformátor beépítésére ben kerül sor. Zugló 220/120 kv-os alállomásban az utolsó 220/120 kv-os transzformátor is zárt rendszerû alapra került. Detk 220/120 kv-os alállomásban a második 220/120 kv-os transzformátor is zárt rendszerû alapra került, és ezzel Detk alállomásban az MVM Rt. teljesítette az erre vonatkozó környezetvédelmi elõírásokat. Dunaújváros 220/120 kv-os alállomásban a második 220/120 kv-os transzformátor is zárt rendszerû alapra került, és ezzel itt is befejeztük az ilyen jellegû környezetvédelmi elõírások szerinti munkálatokat. Békéscsaba 400/120 kv-os alállomásban beépítettük a második 400/120 kv-os transzformátort, és ezzel mindkét transzformátoralap (a hozzátartozó söntfojtó-alapokkal együtt) zárt rendszerûvé vált. Szolnok 220/120 kv-os alállomásban mindkét 220/120 kv-os transzformátor alapja zárt rendszerûvé épült át, így Szolnokon is kielégítettük a nagy/nagyfeszültségû transzformátorokra vonatkozó környezetvédelmi elõírásokat. Kisvárda 220/120 kv-os alállomásban a 220/120 kv-os transzformátorok alapja zárt rendszerûvé épült át. Az Albertirsa, Göd és Zugló alállomásokban üzemelõ 14 szabályozó transzformátor alapja még nyitott. A 24 olajtöltetû söntfojtó és az azokhoz tartozó készülékek közül 9 rendelkezik zárt alappal. A transzformátorok alapjainak zárttá tétele a felújítási program keretében a megfelelõ berendezések javításával összhangban történik évben sorra kerülõ transzformátoralap-átalakítások: Albertfalva alállomásban a 2 db 220/120 kv-os transzformátor alapjának átépítése, Oroszlány alállomásban a 2 db 220/120 kv-os transzformátor alapjának átépítése, Gyõr alállomásban a második 400/120 kv-os transzformátor (az utolsó nem megfelelõ alappal rendelkezõ nagy/nagyfeszültségû transzformátor) alapjának átépítése. A nagy- és középfeszültségû transzformátorok számát, azok alapjainak zárt, ill. nyitott voltát a következõ két táblázat mutatja be. 12

15 Nagyfeszültségû / nagyfeszültségû transzformátorok Alállomás Feszültség- Transzformátor Fázis- Egységek Transzformá- Zárt Nyitott áttétel, kv telj. MVA szám száma torok száma alap alap Albertfalva 220/126/10, Albertirsa 750/400/15, Békéscsaba 400/132/ Debrecen 220/126/10, Detk 220/126/10, Dunaújváros 220/126/10, Felsõzsolca 400/132/ Göd 400/132/ Göd 400/132/ Gyõr 220/126/10, Gyõr 400/132/ Hévíz 400/128/ Kisvárda 220/126/10, Litér 400/132/ Martonvásár 400/220/ Ócsa 220/126/10, Oroszlány 220/126/10, Sajóivánka 400/231/ Sajószöged 400/231/ Sajószöged 220/126/10, Sándorfalva 400/132/ Szeged 220/126/10, Szolnok 220/126/10, Tiszalök* 220/126/10, Toponár 400/132/ Zugló 220/126/10, Összesen Tiszalökön évben kerül beépítésre a második transzformátor 120 kv / középfeszültségû és középfeszültségû / középfeszültségû transzformátorok Alállomás Transzformátorok száma Zárt alap Nyitott alap Debrecen Felsõzsolca Szeged Szolnok Összesen Göd alállomásban az egyfázisú egységeket a tervek szerint 2004-ben háromfázisúra cseréljük és ezzel egyidõben az alapokat is zárttá tesszük. Alaphálózati Környezetvédelmi Projekt Az MVM Rt. tulajdonában lévõ telephelyek környezetvédelmi felülvizsgálata után a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelõségek határozatokat hoztak a különbözõ környezetvédelmi feladatokról, amelyek egy része a talaj- és talajvízszennyezés lehatárolására, a környezeti károk mértékének, kockázatának elemzésére, más része kárelhárítási tervek készítésére és a kárelhárítások végrehajtására terjedt ki. A határozatokban foglalt kötelezettségeknek eleget téve két alállomásban, Zuglóban és Sajószögeden környezeti kármentesítés folyik. A kárelhárítások éves költsége 34,3 millió Ft volt, befejezésük 2002-re várható. Kisebb volumenû munkákat végeztünk a gödi és a debreceni (talajvíz megfigyelõ monitoring rendszer kiépítése), valamint a litéri és a dunaújvárosi (talaj- és talajvízszennyezés felmérése, kockázatelemzés készítése) alállomásban, amelyekre 3,3 millió forintot fordítottunk. A talajvíz rendszeres vizsgálatai segítséget nyújtanak a további feladatok tervezéséhez (pl. transzformátoralapok zárttá tétele, talaj- és talajvízszennyezés elhárítása), az egyes feladatok sorrendjének meghatározásához. 13

16 Az alaphálózat Az év során 8 alállomásban 13 készülék (11 transzformátor és 2 söntfojtó) alapját alakíttattuk át zárttá. Ennek költsége 442,73 millió Ft volt, a táblázatban részletezettek szerint. Ennek a további szennyezés megakadályozása szempontjából van jelentõsége. Az alaphálózati távvezetékrendszer környezetvédelmi auditjának folyományaként már aláírásra került az MVM Rt., az Ovit Rt. és a Nemzeti Park Igazgatóságok között néhány együttmûködési megállapodás, amelynek célja az országos alaphálózati távvezetékrendszer üzemeltetése és fejlesztése során a környezet- és természetvédelmi követelmények betartása és betartatása. Az ország területét lefedõ tíz Nemzeti Park Igazgatóság közül kilenccel fogunk ilyen megállapodást kötni, a tizedik (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság) védett területein nem halad át nagyfeszültségû távvezeték. A megállapodásokból adódó hosszú távú feladatok folyamatosnak tekinthetõk. Megkezdõdött az alállomások olajos készülékeiben lévõ olajtöltetek PCB tartalmának felmérése. A PCB tartalmú készülékek kiváltása (két alállomás fázisjavító kondenzátoraiban van PCB tartalmú szigetelõolaj) környezetbarát készülékkel hosszú távú feladat (ez részben új készülékek beszerzését, részben a keletkezõ veszélyes hulladék ártalmatlanítását jelenti). A hatályos jogszabályok értelmében a PCB-tartalmú anyagokat 2010-ig kell kivonni a rendszerbõl. Az Alaphálózati Környezetvédelmi Projekt telephelyenkénti feladatai Alállomás / Feladat A végrehajtás állása Megjegyzés Albertirsa Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Békéscsaba Transzformátoralap zárttá tétele Megtörtént Határidõ Debrecen Talajvízfigyelõ kutak létesítése, Megtörtént engedélyeztetése Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Az eddigi eredmények alapján kármentesítés elõírása várható Transzformátorok alapjának zárttá tétele Négy transzformátornál elkészült, a többi berendezésnél tervezve Dunaújváros A talaj szénhidrogén-szennyezettségének Folyamatos 2002-tõl 3 évente egyszer felmérése rendszeres vizsgálatokkal kell elvégezni Göd A talaj és a talajvíz szénhidrogén- Elkészült, az anyagot Kármentesítés elõírása várható szennyezettségének felmérése, benyújtottuk a hatóságnak kockázatelemzés készítése Talajvízfigyelõ kutak létesítése Megtörtént Transzformátoralapok zárttá tétele 2 db elkészült Hévíz Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Kisvárda Talajvízfigyelõ kutak létesítése Elkészült Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Litér A III.sz. (ÉDÁSZ) transzformátor Elkészült Monitoring rendszer telepítésére környezetében a talaj és a talajvíz és 2010-ig elvégzendõ szénhidrogén-szennyezettségének kármentesítésére köteleztek felmérése, kockázatelemzés Martonvásár Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Transzformátoralapok zárttá tétele Elkészült Oroszlány Talajvízfigyelõ kutak létesítése Tervezve Sajóivánka Transzformátorok alapjának zárttá tétele Tervezve 14

17 A z A l a p h á l ó z a t i k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o j e k t t e l e p h e l y e n k é n t i f e l a d a t a i Alállomás / Feladat A végrehajtás állása Megjegyzés Sajószöged Kárelhárítási terv készítése, A terv elkészült, a mentesítés kárelhárítás végrehajtása folyamatban van Transzformátorok alapjának zárttá tétele Mindhárom elkészült Talajvízfigyelõ kutak létesítése Elkészült Sándorfalva Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Soroksár A felhagyott terület rekultivációja Elkészült Szeged Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Szolnok Transzformátorok alapjainak zárttá tétele Kettõ elkészült Határidõ 2003 Tiszalök Rendszeres talajvízvizsgálatok Folyamatos Transzformátoralap zárttá tétele Elkészült Zugló Transzformátoralapok zárttá tétele Elkészült Talajvízfigyelõ kutak létesítése Elkészült Talaj és talajvíz szénhidrogén- Folyamatban van szennyezettségének elhárítása Az Alaphálózati Környezetvédelmi Projekt évi ráfordításai ( millió Ft) Kárelhárítások Zugló 14,30 Sajószöged 20,00 Kárelhárítás összesen 34, 30 Monitoring Göd 2,14 Debrecen 0,96 Monitoring összesen 3, 10 Készülék alapok zárttá tétele Békéscsaba 4 db + olajleválasztó 91,30 Detk 1 db + olajleválasztó 38,28 Dunaújváros 1 db + olajleválasztó 40,95 Kisvárda 1 db + olajleválasztó 37,08 Sajószöged 1 db 38,22 Szolnok 2 db + olajleválasztó 87,41 Tiszalök 1 db 32,28 Zugló 2 db 72,23 Alapok zárttá tétele összesen 442, 73 Egyéb ERBE, mérnökszolgálat 17,40 PCB és egyéb vizsgálatok 2,50 Egyéb összesen 19,90 Projekt összesen 500, 03 15

18 Szekunder tartalék gázturbinás erõmûvek Csikófark - Ephedra distachya Eszmei értéke: Ft A Magyar Villamos Mûvek Rt. szekunder tartalék gázturbinás erõmûvei (Litér, Lõrinci, Sajószöged) rendszerszintû feladatot látnak el. A szekunder tartalék olyan rendszerérdekû szolgáltatás, amelynek igénybevételére teljesítményhiányt okozó üzemzavari helyzetekben kerül sor, amikor a teljesítmény-egyensúly helyreállításához az igénybe vehetõ hazai teljesítmény, többletteljesítmény és a külföldi partnerekkel egyeztethetõ kisegítés nem elegendõ. E kapacitás igénybe vételére a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság (MAVIR Rt.) országos diszpécser szolgálata ad utasítást. A szekunder tartalék erõmûvek fõbb mûszaki jellemzõi Litér és Sajószöged Lõrinci Gázturbina névleges teljesítménye, MW Tüzelõanyag-áram max. teljesítménynél, t/h Generátor névleges teljesítménye, MVA Kapocsfeszültség, kv 15,5 15,75 Fõtranszformátor névleges teljesítménye, MVA Kéménymagasság, m Tüzelõanyag gázturbina-olaj, kéntartalom max 0,2% Környezetvédelmi tevékenység A gázturbinák üzemviteléhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat az Erõmûvi Üzemviteli Osztály irányítja. Ez a szervezet végzi a hatósági és egyéb belsõ adatszolgáltatásokat, felügyeli az engedélyekben, jogszabályokban elõírt kötelezettségek teljesülését, ellenõrzi a szennyezõanyag-kibocsátásokat és a létesítmények környezetvédelmi helyzetét. Levegõtisztaság védelem A szekunder tartalék gázturbinák légszennyezõanyagkibocsátása kis mértékû, és a környezeti levegõ minõségét számottevõ mértékben nem befolyásolja. A gázturbinás erõmûvekben a füstgázzal távozó légszenynyezõanyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid) koncentrációi kisebbek, mint a vonatkozó technológiai kibocsátási határértékek. Az égési folyamat során a nitrogén-oxid keletkezése mértékének csökkentése az égõkamra-térbe fecskendezett sótalan vízzel történik. A légszennyezõanyag-kibocsátások ellenõrzése folyamatosan mérõ- és adatrögzítõ mûszerekkel történik. A füstgázzal távozó szilárd anyagok mennyiségének nyomon követésére koromszám-mérõ készülék szolgál. 16

19 A szekunder tartalék erõmûvek villamosenergia-termelése és légszennyezõanyag kibocsátása az alábbi táblázatban látható: Szekunder tartalék gázturbinák évi légszennyezõanyag-kibocsátása Litér Sajószöged Lõrinci Felhasznált tüzelõolaj, t Termelt villamos energia, MWh L é g s z e n n y e z õ a n y a g -k i b o c s á t á s o k Kén-dioxid (SO 2 ) Éves kibocsátás összesen, t 1,6 1,2 1,5 Kibocsátási határérték, mg/m Mért értékek (min- max), mg/m Fajlagos kibocsátás egységnyi villamos energiára, kg/mwh 0,66 0,46 0,42 Nitrogén-oxidok (NO 2 ) Éves kibocsátás összesen, t 3,2 2,7 7,3 Kibocsátási határérték, mg/m Mért értékek (min- max), mg/m Fajlagos kibocsátás egységnyi villamos energiára, kg/mwh 1,3 1,02 2,01 Szén-monoxid ( CO) Éves kibocsátás összesen, t 0,29 0,18 0,13 Kibocsátási határérték, mg/m Mért értékek (min- max), mg/m 3 7, Fajlagos kibocsátás egységnyi villamos energiára, kg/mwh 0,120 0,068 0,037 Szén-dioxid (CO 2 ) Éves kibocsátás összesen, t Fajlagos kibocsátás egységnyi villamos energiára, kg/kwh 0,94 0,92 0,92 Vízminõség-védelem A gázturbinás erõmûvek vízfelhasználása az alacsony kihasználás miatt nem jelentõs. A fordított ozmózis (RO) elvén mûködõ vízelõkészítõ rendszer biológiai és vízkõlerakódás elleni konzerválását negyedévenként végezzük. A Litéri és Sajószögedi Erõmûben nyersvízként ivóvizet, a Lõrinci Erõmûben a hûtõtóból vételezett vizet használunk. A hûtõtó vízutánpótlása a Zagyva folyóból vízátemeléssel történik. A nyári idõszakban a tóban gondot jelent az eutrofizáció. A vízkémiai és hidrobiológiai jellemzõket rendszeresen vizsgáljuk. A tó pihenési és horgászati célokat is szolgál. A térburkolatokról a csatornákon keresztül elfolyó csapadékvizeknek és az RO-rendszer hulladékvizeinek befogadója a Lõrinci Erõmûben a hûtõtó, a Litéri Erõmûben a Bendola patak, a Sajószögedi Erõmûben pedig a talaj, amelyben elszivárog. Az elfolyó hulladékvizek szennyezõanyagainak koncentrációját idõszakosan, az üzemeltetéstõl függõen ellenõrizzük. A mért vízminõségi jellemzõk az elõírt határértékeknek megfelelnek. Az erõmûvek üzemeltetése során keletkezõ olajos csurgalék és csapadékvizek tisztítására olajos szennyvíztisztító rendszer (Sepurator) szolgál. A tisztított olajos szennyvizek Litéren felszíni vízbe, Lõrinciben közcsatornába kerülnek, Sajószögeden pedig a talajban elszivárognak. 17

20 Szekunder tartalék gázturbinás erõmûvek Talaj és talajvíz A Litéri Erõmûben a hulladékvizek nem kerülhetnek a talajba. A Sajószögedi Erõmûben elszivárgó hulladékvizek a felszín alatti vizek állapotát nem befolyásolják. Ezt a figyelõkutak vízmintáinak rendszeres vizsgálati eredényei igazolják. A Lõrinci Erõmû területének egy részén a talaj korábban olajjal szennyezett volt, amelynek kármentesítése befejezõdött. A vasúti és közúti olajlefejtõ helyek vízzáró térburkolatának ellenõrzése és karbantartása rendszeres, innen olajos csapadékvizek, elcsöpögött olajok a talajba nem kerülnek. Az év során a gázturbinás erõmûvekben talaj- és talajvízszennyezés nem történt. Zajvédelem A karbantartási idõszakban rendszeresen ellenõriztük a füstgázoldali hangtompítók állapotát és elvégeztük azok beállítását, valamint a sérült elemek szükség szerinti javítását. Az erõmûvek üzemeltetése során a zajkibocsátás mértéke megfelel a megadott határértékeknek. Lakossági panasz nem volt. A Litéri és a Sajószögedi Erõmûvekben a zajkibocsátás mûszeres ellenõrzésére évben kerül sor. Hulladékgazdálkodás Az erõmûvekben keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége nem volt jelentõs. Kezelésük rendjét a karbantartási munkák végzésére kötött szerzõdéseinkben rögzítjük. Az erõmûvek olajos szennyvíztisztító rendszerét szakcég, megbízási szerzõdés keretében, negyedéves rendszerességgel ellenõrzi, és évente egyszer elvégzi a rendszer teljes leürítésével együtt járó belsõ tisztítást, javítást és az alkatrészek szükséges mértékû cseréjét. A tisztítás során keletkezõ olajos, iszapos vizet mint veszélyes hulladékot (Litér: 16,0 t, Sajószöged: 20,0 t, Lõrinci: 16,5 t) hatósági engedéllyel rendelkezõ, környezetvédelmi szolgáltatásokat végzõ cég szállítja el és ártalmatlanítja. Az erõmûvek vízelõkészítõ rendszereinek karbantartását végzõ társaság, a munkája során keletkezõ veszélyes hulladékokat saját hulladékként elszállítja. A Sajószögedi és a Litéri Erõmûben együttesen mintegy 120 kg akkumulátor, a Lõrinci Erõmûben pedig 470 kg olajos perlit került ártalmatlanításra. Természetvédelem A Litéri Erõmû térségében elsõ félév végén fejezõdnek be az évben megkezdett, a környezet állapotának nyomon követésére szolgáló biomonitoring vizsgálatok. A vizsgálatokhoz kiválasztott élõlénycsoportok: ízeltlábúak, zuzmók és feketefenyõk. A vizsgálatok eddigi eredményei azt mutatják, hogy az alacsony óraszámmal (22,5 óra) üzemelõ gázturbina kibocsátott légszennyezõ-anyagainak nem volt kimutatható negatív hatása az élõlényekre. Az elmúlt öt év biomonitoring vizsgálati eredményeinek összefoglaló értékelésére a következõ évben kerül sor. 18

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2000

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2000 Magyar Villamos Mûvek Rt. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2000 Magyar Villamos Mûvek Rt. 1011 Budapest, Vám utca 5-7. Tel.: (36-1) 224-6200 www.mvm.hu Kiadja a MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLYA

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Előadó: Petrov Ferdinánd mb. osztályvezető Környezetmegőrzési Osztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. október 9. Az Ipari

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 4. SZAKMAI SZEKCIÓ E gészségvédelem, 1. SZAKMAI biztonságtechnika, SZEKCIÓ Beruházás, környezetvédelem karbantartás,

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Kovács Gábor átviteli vezérigazgató-helyettes 59. MEE Vándorgyűlés 2012. szeptember 6. Átviteli hálózat kezelése Tulajdonos Üzemeltető Rendszerirányító 1992-ig

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

ÁTI Sziget Ipari Park 1

ÁTI Sziget Ipari Park 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az ÁTI-Sziget Kft. bemutatása... 4 2) ÁTI-Sziget Kft. környezetpolitikája... 4 3) ÁTI-Sziget Kft. környezeti céljainak megvalósítása... 5 3.1 Beruházás, felújítás során... 5 3.2 Szolgáltatási

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

MEE 56. Vándorgyűlés. Múlt és jövő: a rendszerirányítás 60 éve, a MAVIR előtt álló jelenlegi kihívások. Tari Gábor vezérigazgató

MEE 56. Vándorgyűlés. Múlt és jövő: a rendszerirányítás 60 éve, a MAVIR előtt álló jelenlegi kihívások. Tari Gábor vezérigazgató MEE 56. Vándorgyűlés Múlt és jövő: a rendszerirányítás 60 éve, a MAVIR előtt álló jelenlegi kihívások Tari Gábor vezérigazgató MEE 56. Vándorgyűlés - 2009. szeptember 9., Bala Múlt és jövő 2 A rendszerirányítás

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

ALAPHÁLÓZATI FELÚJÍTÁSOK 2001-BEN

ALAPHÁLÓZATI FELÚJÍTÁSOK 2001-BEN ALAPHÁLÓZATI FELÚJÍTÁSOK 2001-BEN AZ MVM RT. IGAZGATÓSÁGA ELÔSZÖR 1993-BAN, MAJD 1995-BEN ÉS 1998-BAN PONTOSÍTVA MEGHATÁROZTA AZ MVM RT. TULAJDONÚ ALAPHÁLÓZAT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT. EZ A STRATÉGIA AZ

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt! Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. 2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. A GREENPRO Zrt. célkitűzése,

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben