I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a évi C. törvényben leírtak értelmében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:"

Átírás

1 I. Bevezetés A TITÁSZ Rt ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül, a tárgyévet megelõzõ két - egymást követõ - évben a mérleg fordulónapján a következõ mutatók közül bármelyik kettõ meghaladta az alábbi határértékeket: a) a mérlegfõösszeg millió forintot, b) az éves nettó árbevétel millió forintot, c) a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 fõt. A TITÁSZ Rt.-nek 6 társaságban van érdekeltsége, amelyek közül - az Rt. számviteli politikája szerint - a konszolidációs körbe a Debreceni Erõmû Kft-t és a Nyíregyházi Erõmû Kft-t vonta be. Ennek megfelelõen a konszolidációs körbe bevont társaságok a következõk: Megnevezés TITÁSZ Rt. tulajdoni hányada Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Nyíregyházi Erõmû Kft. 100% Debreceni Erõmû Kft. 100% A konszolidációs körbe be nem vont társaságok: DKCE Kft. 10% ZSG Hungária Kft. 10% Bakony Hõerõmû Rt. Zánkai Üdülõtelepe 2,5% Hódmezõvásárhelyi Kötöttárugyár Rt. 0,0004% II. A konszolidált vállalatok tevékenysége 1

2 Az anyavállalat - TITÁSZ Rt. Az Rt. alapvetõ feladata: A villamos energia beszerzése, szállítása, elosztása és értékesítése a fogyasztók részére. Az elosztóhálózat üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése 2003-ban a vásárolt villamos energia 1,8 %-kal, 4 276,3 GWh-ra növekedett. Az energiaigény 81,0 %-át az MVM Rt.-tõl szereztük be, másik jelentõs beszerzési forrásunk a szeptembertõl üzemelõ DKCE Kft., amelytõl 515,7 GWh-t vásároltunk. A hálózati veszteség 11,70 %-on alakult. Rendelkezésre álló villamos energia M.e.: GWh Megnevezés Változás % Saját erõmûtõl vásárolt villamos energia 70,2 74,7 6,5 Ebbõl: Debreceni Erõmû Kft. 16,1 19,2 19,4 Nyíregyházi Erõmû Kft. 54,1 55,5 2,6 DKCE Kft. 613,6 515,7-16,0 Erõmûtõl közvetlenül vásárolt vill. Energia 111,1 158,8 43,0 Társ ÁSZ-tól vásárolt villamos energia 52,8 58,4 10,6 MVM Rt.-tõl vásárolt villamos energia 3 351, ,8 3,4 Üzemi erõmûtõl vásárolt villamos energia 3,2 2,9-8,2 Rendelkezésre álló villamos energia 4 202, ,3 1,8 Hálózati veszteség 471,7 509,5 8,0 Elosztói saját felhasználás 8,2 12,1 47,6 Értékesített villamos energia 3 722, ,7 0,9 A beszámoló évében 3 754,7 GWh villamos energiát értékesítettünk, ami 0,9 %-os növekedést mutat a 2002-es évhez képest. A lakossági fogyasztók körében 2,7 %-os, míg az alapdíjas fogyasztók körében 7,3 %-os növekedés tapasztalható a fogyasztói igények növekedésének hatására. Tarifacsoportonkénti értékesítés Tarifacsoportonkénti értékesítés M.e.: GWh Megnevezés Változás 2

3 % Lakossági fogyasztás 1 532, ,4 2,7 Közvilágítás 41,7 19,6-53,0 Alapdíjas árszabás 589,6 632,8 7,3 Teljesítménydíjas 1 508, ,5-2,2 Ideiglenes vételezés 4,9 1,9-61,2 Szabálytalan vételezés -2,1-1,1-47,6 TÁRS ÁSZ-nak 48,2 53,6 11,2 Összes értékesítés 3 722, ,7 0,9 Árrés alakulása évben két alkalommal volt áremelés februárban átlagosan 10,0 %-kal, míg augusztusban átlagosan 9,0 %-kal nõttek a végfelhasználói árak. Az MVM-tõl, mint nagykereskedõtõl beszerzett villamos energia ára februárban átlagosan 4,2 %-kal csökkent, míg augusztusban 11,2 %-kal emelkedett. A realizálódott árréstömeg 6,0 %-kal ,3 M Ft-ra (2002: ,3 M Ft) növekedett. Leányvállalatok Hõenergia - szolgáltatás A két erõmû fõ tevékenysége a hõenergia-termelés és -értékesítés. A hõenergia elõállításához mindkét erõmû fûtõolajat és földgázt használ fel. Hõenergia-értékesítés Megnevezés M.e. Debreceni Erõmû Kft. Nyíregyházi Erõmû Kft Vált. (%) Vált. (%) Hõteljesítmény MW 155, , ,7 155,6 152,6-1,9 Középnyomású gõz TJ 308,0 289,7-5,9 461,9 390,8-15,4 Forróvíz 150 C alatt TJ 1 683, ,2 17, , ,0 2,4 Hõenergia összesen TJ 1 991, ,9 13, , ,8-3,1 Csapadékvíz, pótvíz m 3 218,2 243,4 11,5 298,4 164,4-44,9 Villamosenergia-termelés 3

4 Villamos energia termeléssel és értékesítéssel mindkét erõmû foglalkozik. Az erõmûvekben termelt villamos energia nagyobb részét a TITÁSZ Rt. vásárolja meg, míg kisebb hányada az erõmûvek önfogyasztását képezi. Termelt és kiadott villamos energia 2003-ban Megnevezés M. e. Debreceni Erõmû Kft. Nyíregyházi Erõmû Kft. Termelt villamos energia GWh 27,0 63,5 Kiadott villamos energia GWh 18,6 53,7 Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei Az üzleti évben kutatási, fejlesztési tevékenységet az Rt. és a konszolidációs körbe tartozó erõmûvek nem végeztek. A 2003-as üzleti év fordulónapján a TITÁSZ Rt. nem rendelkezett vissza vásárolt saját részvényekkel. 4

5 III. A mérleg szerkezete A konszolidált mérlegfõösszegbõl eszközoldalon a legnagyobb hányadot a tárgyi eszközök képezik 73,0 %-os részarányukkal. A tárgyi eszközök 70,0 %-ára nyújt fedezetet a saját tõke, ami az elõzõ évhez képest 12,8 százalékpontos csökkenést jelent. A követelések jelentõs növekedésének oka a villamos energia vevõállomány nagy mértékû emelkedése, ami a márciusban bevezetett új mérési, számlázási és ügyfél-információs rendszerre való átállás miatt következett be, valamint az adott elõlegek között szerepel a DKCE Kft-tõl vásárolt villamos energia még nem számlázott összege. Az aktív idõbeli elhatárolások meghatározó eleme az elhatárolt villamos energia árbevétele. A saját tõke csökkenése a Nyíregyházi Erõmû veszteséges gazdálkodására vezethetõ vissza. A kötelezettségek aránya 15,2%-ról 23,6%-ra növekedett a mérlegfõösszeg 28,0 %-os növekedése mellett. A kötelezettségek növekedésének okai, elsõsorban a Cash-pool rendszerben fennálló hitelállományunkat tartalmazza, valamint a DKCE Kft-tõl kapott kölcsön szerepel 1 865,0 M Ft értékben. A passzív idõbeli elhatárolást elsõsorban a hálózatfejlesztésre átvett pénzeszközök, valamint a nem számlázott villamos energia vásárlás költségének 5 920,6 M Ft-os növekedése határozza meg. 5

6 IV. Eredmény alakulása Az értékesítés nettó árbevétele 11,9%-kal ,3 M Ft-ra nõtt. A mûködési költségek alakulása a társaságcsoportnál a 2003-as üzleti évben. Az anyagjellegû ráfordítások 17,8 %-kal ,4 M Ft-ra nõttek, ezen belül a konszolidált villamos energia vásárlás költsége 15,0 %-kal emelkedett. Az igénybevett szolgáltatások értéke 30,2 %-kal növekedett, melynek oka a TITÁSZ Rt.-nél a hálózatokon végzett javítás, karbantartás költségének növekedése a hálózatok zavartalan üzemeltetése érdekében, az informatikai eszközök bérleti díja és informatikai szolgáltatások itt megjelenõ költségeinek növekedése, valamint az erõmûveknél megjelenõ üzemeltetõi szolgáltatások díja. A személyi jellegû ráfordítások az elõzõ év hasonló idõszakához képest 4,5 %-kal növekedtek, melyet jelentõsen befolyásolt az a tény, hogy az Erõmû dolgozói január 16 óta kiszervezésre kerültek az E.ON EÜT Kft-be. Az értékcsökkenési leírás 7 498,9 M Ft, mely 5,8 %-kal több az elõzõ év hasonló idõszakához képest. Az egyéb bevételek és ráfordítások alakulását a vevõállomány miatti értékvesztés összege, lejárt vevõkövetelés értékesítése, valamint a villamos energia beszerzéshez kapcsolódó árkiegészítõ díj (KÁP) 32,2 %-os növekedése határozza meg. A társaságcsoport üzleti eredménye 2 851,9 M Ft, melyet jelentõsen befolyásolt a villamos energiaértékesítés árrés tömegének 1 650,4 M Ft-os növekedése. A pénzügyi mûveletek eredménye -290,6 M Ft, melyet a magas vevõállomány miatti, valamint az üzleti évben megvalósított emelt szintû beruházási program miatti likviditási hitel igénybevétele eredményez. A TITÁSZ Rt. leányvállalataival együtt 2785,4 M Ft konszolidált adózott eredményt ért el évben, az elõzõ év 2 632,9 M Ft-os értékéhez képest. TITÁSZ Rt. V. A 2004-es év célkitûzései 6

7 Társaságunk tevékenységének legfontosabb célja, fogyasztóink elégedettségének és a szolgáltatás biztonságának növelése valamint piaci pozíciónk erõsítése, hogy a liberalizált piac kihívásainak megfeleljünk. Ennek érdekében fontos intézkedések: a kinnlevõségi állomány visszaszorítása, a hálózatveszteség csökkentése az üzleti év során kerül bevezetésre az új minõségbiztosítási rendszer az ISO 9000, 2004-ben 8,5 Mrd Ft értékû beruházási programot kívánunk végrehajtani. Debreceni Erõmû Kft. A Kft. elsõdleges célkitûzése a évre vonatkozóan az eddig elért piaci pozíció megtartása, a hõ-, és villamos energia termelés színvonalának megõrzése, ezzel összefüggésben: a befektetett tõke hatékony mûködtetése, a DKCE Kft-vel az optimális mûködés biztosítása, az idegen tõke arányának a - lehetõségekhez mérten - további csökkentése, mely szigorú költséggazdálkodással ne lépje túl az engedélyezett költségszintet az infláció ellenére sem, optimális fejlesztési felhasználások. Nyíregyházi Erõmû Kft. A hosszú távú eredményes mûködés érdekében a Kft. fontos célkitûzésnek tartja a hõenergia piac megõrzését, lehetõség szerinti növelését. Fontos célkitûzések: az eredményes pénzgazdálkodás, tulajdonosi hiteltörlesztés határidõre történõ teljesítése, szigorú költséggazdálkodás mellett a legjobb mûszaki színvonal fenntartása, az eredményesség további javítása, a környezetkímélõ mûködés biztosítása. VI. Környezetvédelem TITÁSZ Rt. 7

8 2003-ban tovább folytatódott az elõzõ években megkezdett program, aminek keretén belül további 4 transzformátor állomáson készült el és egy állomáson még folyamatban van a tûzvédelmi elõírásoknak is megfelelõ módon a transzformátoralapnak az átalakítása zárt olajterûvé. A tárgyévben további 5 transzformátor alállomásban készült el a talajvízfigyelõ rendszer. A központi raktárban elkészült a transzformátortároló, a bõvítése engedélyeztetés alatt áll. Minden, a területünkön képzõdõ veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására érvényes, a tevékenységekre jogosult cégekkel központilag kötött szerzõdésekkel rendelkezünk. Debreceni Erõmû Kft. Az Erõmû telephelyén feltárt környezetszennyezés kármentesítése keretében az alábbi feladatokat végezték el 2003-ban: talajcsere a 2001 és 5001-es fûtõolaj tartály kármentõjén belül, talajcsere a szivattyúház mellett, kármentõn kívül talajcsere az 5002-es tartály K-i oldalán, kármentõn kívül a kármentõkön belüli víznyelõk megszüntetése. Egy monitoring kút felszámolásra került, a talajvízfigyelõ rendszert két kúttal kerül bõvítésre, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az olajos szennyvíz elõtisztító rendszer próbaüzeme megkezdõdött. Az Erõmûben a veszélyes hulladék gyûjtése fajtánként elkülönítve történik. Nyíregyházi Erõmû Kft. Az Erõmû területén átfolyó Ér patakba január 4-én kis mennyiségû l fûtõolaj került. A patakba került olajfolt megakadt a patakba épített merülõfalon és az erõmûvet elhagyó víz tetején olajos hártya képzõdött. A Környezetvédelmi Felügyelõség minõsítése szerint a szennyezés kis mértékû volt, ökológiai veszélyt nem jelentett. A Környezetvédelmi Felügyelõség a korábban feltárt olajjal szennyezõdött talaj kármentesítése 2002-ben megkezdõdött és a mentesítési feladatok végrehajtási határidejét december 31-ben állapította meg. Az Erõmûben a veszélyes hulladék gyûjtése fajtánként elkülönítve történik. 8

9 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1 II. A konszolidált vállalatok tevékenysége 2 III. A mérleg szerkezete 5 IV. Eredmény alakulása 6 V. A 2004-es év célkitûzései 7 VI. Környezetvédelem 8

10 2003. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság A vállalkozás vezetõje (képviselõje) Debrecen, február 18.

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben