Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék"

Átírás

1 Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem központi közigazgatási szerve a minisztérium. A szakterület ágazati, szakmai irányítási szabályozási teendőit látja el: 1988: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1990 nyár: Környezetvédelmi Minisztérium 1990 ősz: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1998: Környezetvédelmi Minisztérium 2002: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1

2 Feladatai: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a kormányzati vízgazdálkodási koncepció végrehajtásának megszervezése a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények fejlesztése, üzemeltetése a vízkárelhárítás terén szükséges, az egész ország területére kiterjedő összehangoló és biztonságteremtő hatósági és műszaki szabályozási tevékenységek ellátása valamint a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmének szabályozási és ellenőrzési feladatai Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: A mezőgazdasági célú forgalomképes állami tulajdon fölötti tulajdonosi jog gyakorlása Egészségügyi Minisztérium: A közegészségügyi követelmények meghatározása és betartásuk ellenőrzése Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium: az önkormányzati feladatok végrehajtásának koordinálása (belterületi vízrendezés, patakokon és bizonyos létesítményeken a helyi vízkárelhárítás és árvízvédekezés) a vízkárelhárítás védekezéssel összefüggő államigazgatási feladatkörében ellátandó tevékenységek (mentés, kiürítés, befogadás, mozgósítás stb.) illetve a belterületi vízrendezés és védekezés 2

3 Környezetvédelem A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány, minisztériumok, központi szervek (OKTVF,VKKI, ÁNTSZ, Orsz. Műemlékvéd. Hiv., M. Bány. Hiv., M. Geol. Szolg., Áll. Erd. Szolg. stb.) 2. területi igazgatás: területi bányakapitányságok, M. Geol. Szolg. területi szervei, Áll. Erd. Szolg. területi szervei, NPI, KTVF-ek, KÖVIZIG-ek) 3. megyei igazgatás: Növényegészségügyi és talajvédelmi állomások, ÁNTSZ megyei intézetei, műemlékvédelmi felügyelőségek 4. helyi igazgatás: helyi önkormányzat (polgármester, képviselő testület, jegyző), ÁNTSZ települési intézetei 3

4 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által irányított államigazgatási szervek: OKTVF, VKKI, KTVF-ek, KÖVÍZIG-ok, NPI-ok hatóságok kijelölése igazgatási szervek kijelölése a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése szakhatóságok kijelölése egyéb feladatok kijelölése eljárásjogi rendelkezések mellékletek (jogszabálykereső) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 1. melléklet: a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek elnevezése, székhelye, illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárásokban, illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban, általános területi kapcsolattartása 2. melléklet: a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok elnevezése, székhelye, működési területe, működési vonalai, kapcsolattartása 3. melléklet: a nemzeti park igazgatóságok elnevezése, székhelye és működési területe 4

5 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által irányított államigazgatási szervek Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (felügyelőség) (10 db) és kirendeltségeik (2 db) Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (igazgatóság) (12 db) Nemzeti park igazgatóságok (NPI) (9 db) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv székhelye Budapest illetékessége az ország egész területére kiterjed az OKTVF-t főigazgató vezeti 5

6 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség honlapja: területi szerveink link A Nyomtatványok, útmutatók almenüpont alatt kereshető listát talál annak eldöntésére, hogy adott település melyik területi felügyelőséghez tartozik (Excel táblázat) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek elérhetőségei (név, székhely, cím, telefonszám, fax, , web-oldal) további infók: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (10 db) és kirendeltségeik (2 db) a miniszter irányítása alatt működik önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv a felügyelőséget az igazgató vezeti a miniszter irányítási jogkörében a felügyelőség igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a felügyelőség gazdasági vezetőjét közigazgatási eljárásban a felügyelőség felügyeleti szerve az OKTVF 2 felügyelőség székhelyén kívüli kirendeltsége útján is ellátja igazgatási feladatait 6

7 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (10 db), kirendeltségek (2 db) és székhelyük I.: Észak-dunántúli KTVF: Győr II.: Közép-Duna-völgyi KTVF: Budapest IV.: Közép-dunántúli KTVF: Székesfehérvár V.: Dél-dunántúli KTVF: Pécs Dél-dunántúli KTVF kirendeltsége: Baja (korábban: III.: Alsó-Dunavölgyi KTVF) VI.: Nyugat-dunántúli KTVF: Szombathely VII.: Felső-Tisza-vidéki KTVF: Nyíregyháza VIII.: Észak-magyarországi KTVF: Miskolc IX.: Tiszántúli KTVF: Debrecen X.: Közép-Tisza-vidéki KTVF: Szolnok XI.: Alsó-Tisza-vidéki KTVF: Szeged Alsó-Tisza vidéki KTVF kirendeltsége: Gyula (korábban: XII.: Körös-vidéki KTVF) A római számok a következő térkép számaira utalnak! Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek illetékességi területe 7

8 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) a miniszter irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv székhelye Budapest a VKKI-t főigazgató vezeti a miniszter irányítási jogkörében a VKKI főigazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a VKKI gazdasági vezetőjét a VKKI működése az ország egész területére kiterjed Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (12 db) a miniszter irányítása alatt működik önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv az igazgatóságot az igazgató vezeti a miniszter irányítási jogkörében az igazgatóság igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az igazgatóság gazdasági vezetőjét 8

9 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és székhelyeik Észak-dunántúli KÖVÍZIG, Győr Közép-Duna-völgyi KÖVÍZIG, Budapest Alsó-Duna-völgyi KÖVÍZIG, Baja Közép-dunántúli KÖVÍZIG, Székesfehérvár Dél-dunántúli KÖVÍZIG, Pécs Nyugat-dunántúli KÖVÍZIG, Szombathely Felső-Tisza-vidéki KÖVÍZIG, Nyíregyháza Észak-magyarországi KÖVÍZIG, Miskolc Tiszántúli KÖVÍZIG, Debrecen Közép-Tisza-vidéki KÖVÍZIG, Szolnok Alsó-Tisza-vidéki KÖVÍZIG, Szeged Körös-vidéki KÖVÍZIG, Gyula minisztérium területi szervek és háttérintézmények Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok illetékességi területe 9

10 Nemzeti park igazgatóságok és székhelyük Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágy Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas NP igazgatóságok illetékességi területe,

11 Környezetvédelem Magyarország nemzeti parkjai (2007) Név (Alapítás éve) Aggteleki Nemzeti Park (1985) Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997) Bükki Nemzeti Park (1976) Duna-Dráva Nemzeti Park (1996) Duna-Ipoly Nemzeti Park (1997) Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991) Hortobágyi Nemzeti Park (1973) Kiskunsági Nemzeti Park (1974) Körös-Maros Nemzeti Park (1997) Őrségi Nemzeti Park (2002) Összesen: 10 db Védett terület (ha) , , , , , , , , , , ,3 Környezetvédelem 11

12 Környezetvédelem Környezetvédelmi hatóságok kijelölése A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként a) az OKTVF-t (másodfokon), b) a felügyelőséget (első fokon), c) a főpolgármestert, d) a polgármestert, e) a fővárosi főjegyzőt, f) a települési önkormányzat jegyzőjét, g) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [c)-g) a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság] jelöli ki. Környezetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el. 12

13 Természetvédelmi hatóságok kijelölése A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben természetvédelmi hatóságként a) a minisztert, b) az OKTVF-t (másodfokon), c) a felügyelőséget (első fokon), d) a fővárosi főjegyzőt, e) a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Természetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el. Vízügyi hatóságok kijelölése A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi hatóságként a felügyelőséget jelöli ki. Vízügyi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el. 13

14 Igazgatási szervek kijelölése Környezetvédelmi igazgatási szervek: felügyelőség és igazgatóság környezetvédelmi igazgatási szervként a felügyelőség jár el Vízügyi igazgatási szervek: VKKI és igazgatóság vízügyi igazgatási szervként az igazgatóság jár el A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése felelős szerv: a Nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatként a Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI szervezetén belül működik 14

15 Szakhatóságok kijelölése Környezetvédelmi szakhatóságok: OKTVF és felügyelőség Természetvédelmi szakhatóságok: miniszter, OKTVF, felügyelőség, fővárosi főjegyző, települési önkormányzat jegyzője Vízügyi szakhatóság: felügyelőség Az OKTVF egyéb feladatai a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat; b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását; c) ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját; d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket; e) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérés alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; f) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; g) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos, továbbá a továbbképzési feladatokat. 15

16 A felügyelőség egyéb feladatai a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel; b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket; d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról; e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. (2) A 20. szerinti felügyelőség az ott meghatározott területen környezetvédelmi igazgatási szervként működteti a) a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot, valamint b) a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert. Az igazgatóság egyéb feladatai a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet; b) koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében; c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről; d) közreműködik da) a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, db) a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésében, dc) a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben; 16

17 Az igazgatóság egyéb feladatai (folyt.) e) összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel; f) együttműködik fa) a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá fb) a vízgazdálkodási társulatokkal; g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében; h) működteti ha) külön jogszabály alapján az e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, és hb) az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges laboratóriumokat; i) végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét. Az NPI egyéb feladatai a) ellátja aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni, ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében, ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat; b) ellátja továbbá ba) a természetvédelmi kutatással, bb) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint bc) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat; c) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel; 17

18 Az NPI egyéb feladatai d) közreműködik továbbá da) az erdővagyon-védelmi tevékenységben, db) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében; e) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket; f) együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában; g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel; h) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak. 18

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET 482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.01-482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE OTKA -kutatás, T 049067 FT2 Beszámoló Témavezető: Dr. Nagy Imre 2009. február Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Kutatási terület,

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben