Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a kiértékelésről az előadóknak"

Átírás

1 VSL Kft Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az tartalmazza a Aktív hallgatók - Alapkép / 3dpr_h kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora

2 Vera Gedei Aktív hallgatók - Alapkép () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 20% 40% 30% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram Bevezetés DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 203 Kedves Hallgatónk! E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövetési Programnak kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók tapasztalatainak összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt az ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a hallgatók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlődnek, ezzel támogatva intézményünk alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez. Amennyiben kitölti e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik. Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, elsősorban az Ön által fontosabbnak, főszakjának tartott képzéséről kérdezzük. Kérjük, válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg! Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.. Kapcsolódás az intézményhez.. Az intézmény melyik karán tanul? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) Szolnoki Főiskola 00% n=2.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) BA in International Business Administration (full time cou.) 0.7% n=2 BA in Tourism and Catering (full time course) 2% Kereskedelem és marketing (BA) 27% Kereskedelmi (főiskolai képzés) 2% Mezőgazdasági mérnök (Bsc).3% Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Bsc) 2% Műszaki menedzser (Bsc).3% Nemzetközi gazdálkodás (BA) 3.8% Pénzügy és számvitel (BA) 28.3% Turizmus és vendéglátás (BA) 6.4% Vendéglátó és szálloda (főiskolai képzés).3% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali 37.4% esti 0% levelező 44.% távoktatás 8.% n=.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott 2.9% n= költségtérítéses 78.%.. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? 200-ben, vagy azelőtt 4.% % % % % % % % 203 0% n=.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? elégséges 2.6% n=6 közepes 4.% jó 39.7% jeles, kiváló 3.2%.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb, mint a többieké 0.6% n=6 valamivel rosszabb, mint a többieké 6.4% kb. ugyanolyan, mint a többieké 62.2% valamivel jobb, mint a többieké 23.7% sokkal jobb, mint a többieké 7.%.8. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén? Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 7.4% n=36 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.4% Nem szeretnék 8.3% Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 4.2% n=27 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.% Nem szeretnék 78.7% EvaSys kiértékelés Oldal2

4 Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2.3% n=36 Igen, más felsőoktatási intézményben 2% Nem szeretnék 3.7% Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.3% n=26 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.9% Nem szeretnék 8.7% Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.8% n=30 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.7% Nem szeretnék 88.% Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.8% n=28 Igen, más felsőoktatási intézményben.6% Nem szeretnék 97.7% 2. Egyéb felsőfokú tanulmányok 2.. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen.9% nem 98.% n= Milyen képzési formában? Ba/BSc 40% Ma/MSc 0% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 0% főiskolai - hagyományos képzés 0% doktori képzés - PhD, DLA 0% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% diplomás képzés 0% kiegészítő képzés 0% felsőfokú szakképzés 60% 2.2. Van felsőfokú végzettsége? igen 27.% nem 72.9% n= EvaSys kiértékelés Oldal3

5 Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! Ba/BSc 7.% n=42 Ma/MSc 0% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 2.4% főiskolai - hagyományos képzés 6.7% doktori képzés - PhD,DLA 0% felsőfokú szakképzés 4.8% 3. Nemzetközi tapasztalatok 3.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? (Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol =nem ismeri, =nagyon jól ismeri),3% 7,% 28,3% 33,6%,8% 3... angol nyelvből: ,8% 23,4% 22,6% 9,% 8,8% német nyelvből: ,% 8% 4,4%,8%,8% francia nyelvből: ,9% 3,7% 3,7% 2,8% 0% olasz nyelvből: ,% 3,4% 3,6% 0,9% 0% 3... spanyol nyelvből: ,7% 0,6% 2,7% 0% 0% orosz nyelvből: n=2 átl.=3,38 md=3 elt.=, tart.= n=37 átl.=2,32 md=2 elt.=,29 tart.= n=3 átl.=,29 md= elt.=0,79 tart.=7 n=09 átl.=,9 md= elt.=0,63 tart.=8 n=2 átl.=,23 md= elt.=0, tart.=7 n=3 átl.=,6 md= elt.=0,43 tart.= Ön beszél egyéb idegen nyelven? igen 2.% nem 87.% n= Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből?,9% 23,% 7,6% 29,4% 23,% n=7 átl.=3,4 elt.=, Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 3.2% nem 96.8% n= EvaSys kiértékelés Oldal4

6 3.4.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam 20% n= 60% 2 20% 3 0% 4 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam 7% n=4 0% 2 0% 3 0% 4 2% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Több választ is megjelölhet! Tempus/Erasmus ösztöndíj 80% n= a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 20% egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% saját/családi finanszírozás 0% párhuzamos külföldi munkavállalás 0% egyéb forrásból 20% 3.. Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 6.8% nem 83.2% n= 3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást? Igen 37.2% Nem 32.7% n=6 Nem tudom eldönteni 30.% EvaSys kiértékelés Oldal

7 4. Kapcsolódás a munka világához 4.. Jelenleg dolgozik Ön? igen 63.% nem 36.% n= Ez a munkaviszony: állandó jellegű és határozatlan időtartamú 74.7% meghatározott időtartamú 2.% megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 2% alkalmi, időszakos megbízás.% diákmunka, gyakornoki munka 6.% n= Minek tekinti magát inkább? főfoglalkozású diáknak 6.2% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 83.8% n= Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? csak a saját szakterület 9.% n=99 a saját és a kapcsolódó szakterületek 66.7% egy egészen más szakterület 2.% bármilyen szakterület 2.% 4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával? Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 26% n=4 Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 6% Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 0.4% Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen.3% Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni.3% 4.. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a két szempont, amik Ön számára a legfontosabbak! 4... Munkanélküliség elkerülése 30.8% n= Magas jövedelem 7.% Társadalmi megbecsülés 3.% Vezetői pozíció, karrier 2% 4... Kötetlenebb életmód 3.% Külföldi munkavállalás 8.3% Szakmai, intellektuális fejlődés 48.%. Személyes adatok.. Az Ön neme? férfi 26.% nő 73.% n= EvaSys kiértékelés Oldal6

8 Milyen településen lakott Ön 4 éves korában?.3.. Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? igen 3.9% n=4 nem 96.%.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? gimnázium - hagyományos 4 osztályos 44.% n= 6,8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium.8% szakközépiskola 46.% egyéb 3.2%.. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 4 éves volt? legfeljebb 8 általános 3.2% n= szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 40% szakközépiskola, technikum 3% gimnázium.8% főiskola 9.7% egyetem 7.% nem tudja, nem ismerte, nem élt 3.2%.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 4 éves volt? legfeljebb 8 általános.6% n= szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 8.7% szakközépiskola, technikum 27.% gimnázium 2.3% főiskola 7.4% egyetem 3.9% nem tudja, nem ismerte, nem élt 0%.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 4 éves korában? az átlagosnál sokkal jobb 3.8% n=6 az átlagosnál valamivel jobb 29.% nagyjából átlagos 4% az átlagosnál valamivel rosszabb 2.8% az átlagosnál sokkal rosszabb 3.8%.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon! igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 3.2% n= igen, csak a szülők között 6.% igen, csak a nagyszülők között 3.9% nincs 86.% EvaSys kiértékelés Oldal7

9 Intézményi kérdések A diploma megszerzése után hol szeretne elhelyezkedni? Szülőhelyén 9.2% Szolnokon 9.9% Budapesten 26.3% Magyarországon 40.4% Külföldön 30.8% n=6 Milyen munkakört szeretne betölteni a végzés után évvel? Felső vezető 7.9% Középvezető 6.% Egyéb vezető 9.2% Alkalmazott 0.9% n=6 Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 3.% Mennyire érzi jól magát- mindent figyelembe véve-a Szolnoki Főiskolán? nagyon jól érzem magam 8.6% n=6 jól érzem magam 48.7% is-is 2% kevésbé érzem jól magam.8% egyáltalán nem érzem jól magam 4.% Mennyire kötődik a Szolnoki Főiskolához? teljes mértékben.% erősen kötődöm 9.2% kötődöm is, meg nem is 42.9% alig kötődöm 7.3% egyáltalán nem kötődöm 0.3% n=6 Ha most jelentkezne a főiskolára/egyetemre, akkor ismét a Szolnoki Főiskolát választaná? ugyanezt a szakot és intézményt 66% n=6 ugyanezt a szakot, de másik intézményben 2.8% más szakot, az intézményen belül 8.3% más szakot és másik intézményt.4% Teljesültek-e a jelentkezéskori elvárásai a Szolnoki Főiskolával szemben? igen, teljes mértékben 2.8% n=6 igen, nagyobb részben 67.9% nem, inkább nem 6% egyáltalán nem 3.8% EvaSys kiértékelés Oldal8

10 Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! (-egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) oktatás színvonala-alapozó tárgyak (idegennyelv nélkül),3% 7,2% 23,% 44,4% 23,% n=3 átl.=3,82 elt.=0,92 tart.= ,4% 2,% 8,% 4,8% 32,6% oktatás színvonala-szakmai tárgyak ,8% 6,7% 7,6% 42,9% 3,9% oktatás színvonala-szakirányos tárgyak ,7% 9% 23% 26,2% 9% oktatás színvonala-idegen nyelvek ,8%,% 33,3% 37,2% 4,% oktatás módszerek n=44 átl.=4,06 elt.=0,8 tart.= n=9 átl.=3,98 elt.=0,92 tart.=3 n=26 átl.=3,2 md=3 elt.=,3 tart.=30 n=6 átl.=3,46 elt.= ,% 4,8% 2,2% 32,3% 23,2% oktatási segédanyagok n= átl.=3, elt.=, ,6% 3,9% 23,9% 36,8% 32,9% oktatók segítőkészsége 2 3 4,3% 7,3% 7,9% 4,7% 3,8% oktatott szakismeretek naprakészsége 2 3 4,4% 22,2% 4,% 29,% 8,8% gyakorlati képzés színvonala ,2% 8,9% 27,4% 26,4% 3,2% munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban n= átl.=3,94 elt.=0,98 tart.= n= átl.=3,9 elt.=0,9 tart.= n=7 átl.=3,4 md=3 elt.=,37 tart.=38 n=06 átl.=3,06 md=3 elt.=,2 tart.=49 Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal? (-egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) 7,9% 2,9% 27,9% 3,4% 20% Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ szolgáltatásai ,3%,8% 24,2% 36,6% 24,2% Neptun működése, információ küldése n=40 átl.=3,43 elt.=,8 tart.=4 n=3 átl.=3,67 elt.=,07 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal9

11 ,3% 9,3% 23,3% 3,3% 30,7% SZF honlapjának információ tartalma % 8,8% 9% 39,% 30,6% SZF honlapjának naprakészsége 2 3 4,3% 2,% 33,8% 27,% % HÖK tevékenysége ,2% 4,3% 22,7% 27,7% 26,% számítógép ellátottság ,7% 0,7% 2,9% 37,% 48,6% intézmény épületeinek állapota 2 3 4,9% 7,% 7% 37,7% 3,8% kollégium színvonala 2 3 4,7% 0,8% % 4,% 44,9% könyvtár színvonala ,2%,4% 8,8% 30,4% 42% sportolási lehetőségek ,3% 8,8% 2,3% 33,8% 30% kulturális/szabadidős lehetőségek n=0 átl.=3,8 elt.=,0 tart.=4 n=47 átl.=3,88 elt.=,0 tart.=6 n=80 átl.=3,23 md=3 elt.=,9 tart.=73 n=9 átl.=3,47 elt.=,27 tart.=3 n=40 átl.=4,32 elt.=0,78 tart.=4 n=3 átl.=3,98 elt.=,0 tart.=00 n=8 átl.=4,27 elt.=0,82 tart.=36 n=69 átl.=3,99 elt.=,6 tart.=83 n=80 átl.=3,73 elt.=,7 tart.=73 Intézmény és a hallgatók kommunikációja Mely forrásból szerzi elsősorban az információkat a tanulmányaival, illetve a főiskola egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban? Neptunból 7.6% n=6 honlapról 44.2% plakátokról (hirdetőtábla) 8.3% személyesen a hallgatótársaktól 64.% személyesen az oktatóktól 26.3% személyesen az ügyintézőktől 2.2% Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? (-egyáltalán nem hatékony,-teljesen hatékony),8% 0,3% 3,6% 36,8%,% n= átl.=3,46 elt.=,06 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal0

12 Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? (-egyáltalán nem elégedett,-teljes mértékben elégedett),% 0,9% 30,% 36,% 7,3% n=6 átl.=3, elt.=, Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? (-egyáltalán nem megbízható,-teljes mértékben megbízható) 2,6% 6,4% 9,2% 46,2% 2,6% n=6 átl.=3,86 elt.=0, Hallgatói Szolgáltatások Központja (HSZK/HATI) Ismeri a HATI szolgáltatásait? igen 4.2% n= nem 8.8% Igénybe vette-e a tanulmányai alatt a HSZK és a HATI szolgáltatásait? igen 8.4% n= nem 9.6% Elégedett-e a HATI munkájával? igen 32.% n=2 nem 67.9% Részt vett-e már a HATI által szervezett rendezvényen? ( Állásbörze, Karriernap,Egészségnap) igen 7.8% n=46 nem 82.2% Szokta-e olvasni/ böngészni a HATI hírleveleit illetve az SZF honlapján a HSZK/HATI oldalát? igen 6.% n=48 nem 93.9% Tehetséggondozási Rendszer (HSZK-n belül) Ismeri az intézmény tehetséggondozási rendszerét? igen 8.7% n= nem 8.3% Részt vett-e már a Bethlen István Szakkollégium (BISZ) munkájában? igen 9.6% n=6 nem 90.4% Mennyire elégedett a BISZ munkájával? (-egyáltalán nem elégedett,-teljes mértékben elégedett),% 7,4% 2,9% 33,3% 22,2% n=27 átl.=3,48 elt.=,2 tart.= Részt vett már TDK munkában? igen.% n=46 nem 94.% EvaSys kiértékelés Oldal

13 Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,- teljes mértékben elégedett) 20% 0% 3% 2% 20% n=20 átl.=3,2 md=3 elt.=,37 tart.= Részt vett-e már tanszéki demonstrátori munkában? igen 4.% n=46 nem 9.9% Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,-teljes mértékben) 2,%,3% 36,8%,3% 3,6% n=9 átl.=3,2 md=3 elt.=, tart.= Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal2

14 Hisztogram skálázott kérdésekhez 3... angol nyelvből: német nyelvből: francia nyelvből: 00% átl.= % átl.= % átl.=.29 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.29 7% 0% 84% elt.=0.79 2% 7% 28% 34% 6% n =2 2% 36% 23% 23% 9% 9% n =37 2% 8% n = olasz nyelvből: 3... spanyol nyelvből: orosz nyelvből: 00% 7% 0% 90% átl.=.9 elt.= % 7% 0% 82% átl.=.23 elt.=0. 00% 7% 0% 87% átl.=.6 elt.=0.43 2% n =09 2% n =2 2% n =3 3% % Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? oktatás színvonala-alapozó tárgyak (idegennyelv nélkül) oktatás színvonala-szakmai tárgyak 00% átl.=3.4 00% átl.= % átl.=4.06 7% 0% 2% 24% 8% 29% 24% n =7 elt.=.28 7% 0% 2% 7% 24% 44% 24% n =3 elt.=0.92 7% 0% 2% 8% 46% 33% n =44 elt.=0.8 oktatás színvonala-szakirányos tárgyak oktatás színvonala-idegen nyelvek oktatás módszerek 00% átl.= % átl.=3.2 00% átl.=3.46 7% 0% 2% 8% 43% 32% n =9 elt.=0.92 7% 0% 2% 3% 9% 23% 26% 9% n =26 elt.=.3 7% 0% 2% 2% 33% 37% 4% n =6 elt.= oktatási segédanyagok oktatók segítőkészsége oktatott szakismeretek naprakészsége 00% átl.=3. 00% átl.= % átl.=3.9 7% 0% elt.=.4 7% 0% elt.=0.98 7% 0% elt.=0.9 2% % 2% 32% 23% n = 2% 24% 37% 33% n = 2% 7% 8% 42% 32% n = EvaSys kiértékelés Oldal3

15 gyakorlati képzés színvonala munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ szolgáltatásai 00% átl.=3.4 00% átl.= % átl.=3.43 7% 0% elt.=.37 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.8 2% % 22% % 29% 9% n =7 2% 4% 9% 27% 26% 3% n =06 2% 8% 3% 28% 3% 20% n =40 Neptun működése, információ küldése SZF honlapjának információ tartalma SZF honlapjának naprakészsége 00% átl.= % átl.=3.8 00% átl.=3.88 7% 0% elt.=.07 7% 0% elt.=.0 7% 0% elt.=.0 2% 2% 24% 37% 24% n =3 2% 9% 23% 3% 3% n =0 2% 9% 9% 39% 3% n =47 HÖK tevékenysége számítógép ellátottság intézmény épületeinek állapota 00% átl.= % átl.= % átl.=4.32 7% 0% 2% % 3% 34% 28% % n =80 elt.=.9 7% 0% 2% 9% 4% 23% 28% 26% n =9 elt.=.27 7% 0% 2% 3% 37% 49% n =40 elt.=0.78 kollégium színvonala könyvtár színvonala sportolási lehetőségek 00% átl.= % átl.= % átl.=3.99 7% 0% 2% 8% 7% 38% 36% n =3 elt.=.0 7% 0% 2% % 42% 4% n =8 elt.=0.82 7% 0% 2% 7% 9% 30% 42% n =69 elt.=.6 kulturális/szabadidős lehetőségek Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? (-egyáltalán nem hatékony,-teljesen hatékony) Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? 00% átl.= % átl.= % átl.=3. 7% 0% elt.=.7 7% 0% elt.=.06 7% 0% elt.=.06 2% 9% 2% 34% 30% n =80 2% 0% 32% 37% % n = 2% % 30% 37% 7% n = EvaSys kiértékelés Oldal4

16 Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? Mennyire elégedett a BISZ munkájával? (-egyáltalán nem elégedett,-teljes mértékben Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,- teljes mértékben elégedett) 00% átl.= % átl.= % átl.=3.2 7% 0% 2% 9% 46% 26% n =6 elt.=0.96 7% 0% 2% % 7% 26% 33% 22% n =27 elt.=.2 7% 0% 2% 20% 3% 2% 20% n =20 elt.=.37 Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,-teljes mértékben) 00% átl.=3.2 7% 0% elt.=. 2% 2% 37% 32% n = EvaSys kiértékelés Oldal

17 Profil Alegység: Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) SZF - DPR Vera Gedei Aktív hallgatók - Alapkép A profilvonalban használt értékek Átlag 3. Nemzetközi tapasztalatok 3... angol nyelvből: német nyelvből: francia nyelvből: olasz nyelvből: 3... spanyol nyelvből: orosz nyelvből: n=2 átl.=3,38 md=3,00 elt.=,0 n=37 átl.=2,32 md=2,00 elt.=,29 n=3 átl.=,29 md=,00 elt.=0,79 n=09 átl.=,9 md=,00 elt.=0,63 n=2 átl.=,23 md=,00 elt.=0, n=3 átl.=,6 md=,00 elt.=0, Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? n=7 átl.=3,4,00 elt.=,28 Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! (-egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) oktatás színvonala-alapozó tárgyak (idegennyelv nélkül) n=3 átl.=3,82,00 elt.=0,92 oktatás színvonala-szakmai tárgyak oktatás színvonala-szakirányos tárgyak oktatás színvonala-idegen nyelvek oktatás módszerek oktatási segédanyagok oktatók segítőkészsége oktatott szakismeretek naprakészsége gyakorlati képzés színvonala n=44 átl.=4,06,00 elt.=0,8 n=9 átl.=3,98,00 elt.=0,92 n=26 átl.=3,20 md=3,00 elt.=,30 n=6 átl.=3,46,00 elt.=,00 n= átl.=3,,00 elt.=,4 n= átl.=3,94,00 elt.=0,98 n= átl.=3,9,00 elt.=0,9 n=7 átl.=3,4 md=3,00 elt.=,37 munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban n=06 átl.=3,06 md=3,00 elt.=,2 Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal? (-egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ szolgáltatásai n=40 átl.=3,43,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal6

18 Neptun működése, információ küldése n=3 átl.=3,67,00 elt.=,07 SZF honlapjának információ tartalma n=0 átl.=3,8,00 elt.=,0 SZF honlapjának naprakészsége n=47 átl.=3,88,00 elt.=,0 HÖK tevékenysége n=80 átl.=3,23 md=3,00 elt.=,9 számítógép ellátottság n=9 átl.=3,47,00 elt.=,27 intézmény épületeinek állapota n=40 átl.=4,32,00 elt.=0,78 kollégium színvonala n=3 átl.=3,98,00 elt.=,0 könyvtár színvonala n=8 átl.=4,27,00 elt.=0,82 sportolási lehetőségek n=69 átl.=3,99,00 elt.=,6 kulturális/szabadidős lehetőségek n=80 átl.=3,73,00 elt.=,7 Intézmény és a hallgatók kommunikációja Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? (-egyáltalán nem hatékony,-teljesen hatékony) Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? (-egyáltalán nem elégedett,-teljes mértékben Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? (-egyáltalán nem megbízható,-teljes mértékben n= átl.=3,46,00 elt.=,06 n=6 átl.=3,0,00 elt.=,06 n=6 átl.=3,86,00 elt.=0,96 Tehetséggondozási Rendszer (HSZK-n belül) Mennyire elégedett a BISZ munkájával? (-egyáltalán nem elégedett,-teljes mértékben elégedett) Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,- teljes mértékben elégedett) Mennyire elégedett vele? (-egyáltalán nem,-teljes mértékben) n=27 átl.=3,48,00 elt.=,2 n=20 átl.=3,2 md=3,00 elt.=,37 n=9 átl.=3,2 md=3,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal7

19 Hozzászólások jelentése 2. Egyéb felsőfokú tanulmányok 2... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) Idegennyelvi kommunikátor - SZTE-JGYPK Kereskedelem és marketing Pénzügy és számvitel mérlegképes könyvelő Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több diplomája is van, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) BME minőségmenedzsment szakirány, ELTE angol Bankárképző FEBI, és EUFCB Corvinius,Államigazgatási Kar,Igazgatásszervező Debreceni Egyetem, BTK magyar-néderlandisztika ELTE BTK, angol, finn bölcsész Felsőfokú Banki szakügyintéző Francia nyelv és irodalom szak Gazdasági Informatikus Hulladékgazdálkodási technológus Humánerőforrás menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser KOTK Kereskedelem Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser szak Közgazdás Idegenforgalmi-Szálloda Szakon Műszaki menedzser Műszaki menedzser BSc Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika Nk-i szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Német nemzetiségi szak PTE-BTK Okleveles közgazdász Pénzügy Pénzügy és számvitel Reklámszervező szakmenedzser Reklámszervező szakmenedzser Szolnoki Főiskola Kereskedelm és marketing Vendéglátó Szakmenedzser Vendéglátó szakmenedzser EvaSys kiértékelés Oldal8

20 angol-történelem szakos tanár, művelődésszervező egyetemi történelem (KLTE BTK Debrecen) kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú okj kereskedelmi szakoktató mérlegképes könyvelő nemzetközi szállítmányozás és logisztika számvitel szak számviteli szakügyintéző tanító védőnő 3. Nemzetközi tapasztalatok 3.3. Milyen egyéb nyelven beszél? (Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!) - ROMÁN Román Spanyol Svéd (2 előfordulás) angol arab finn görög holland japán latin portugál román (2 előfordulás) szlovák Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! 4 (2 előfordulás) Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Anglia Belgium Franciaország Görögország Németország EvaSys kiértékelés Oldal9

21 4. Kapcsolódás a munka világához 4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét? -3 évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedettek körében (nettó, ezer Ft/hónap) (3 előfordulás) 0 (8 előfordulás) 20 (20 előfordulás) 30 (2 előfordulás) 40 ( előfordulás) 0 (29 előfordulás) 60 (4 előfordulás) 70 ( előfordulás) 80 (2 előfordulás) 200 (2 előfordulás) (7 előfordulás) (3 előfordulás) 00 (2 előfordulás) 4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne? -3 évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedve (nettó, ezer Ft/hónap) (7 előfordulás) 0 (2 előfordulás) 20 (3 előfordulás) 30 (7 előfordulás) 40 ( előfordulás) 0 (24 előfordulás) 60 (0 előfordulás) 70 (4 előfordulás) 80 (0 előfordulás) 200 (23 előfordulás) 220 (3 előfordulás) 230 (2 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal20

22 240 (3 előfordulás) 20 (6 előfordulás) (2 előfordulás) 300 (0 előfordulás) 30 (2 előfordulás) (2 előfordulás) 40. Személyes adatok.2. Melyik évben született Ön? (2 előfordulás) 970 (3 előfordulás) (2 előfordulás) 976 (6 előfordulás) 977 (8 előfordulás) 978 (7 előfordulás) 979 (7 előfordulás) 980 ( előfordulás) 98 ( előfordulás) 982 (3 előfordulás) 983 ( előfordulás) 984 (4 előfordulás) 98 (4 előfordulás) 986 (7 előfordulás) 987 ( előfordulás) 988 (0 előfordulás) 989 (8 előfordulás) 990 (7 előfordulás) 99 (7 előfordulás) 992 (2 előfordulás) 993 (4 előfordulás) 994 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal2

23 .3... Kérjük, adja meg az ország nevét: Brazília Budapest Magyarország (3 előfordulás) Svédország Kérjük, adja meg a település irányítószámát! (4 előfordulás) (2 előfordulás) 2740 (4 előfordulás) 270 (2 előfordulás) (4 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal22

24 (2 előfordulás) (22 előfordulás) 008 (2 előfordulás) 04 0 (2 előfordulás) ( előfordulás) (2 előfordulás) (2 előfordulás) 200 (2 előfordulás) (2 előfordulás) 430 ( előfordulás) 43 (2 előfordulás) (3 előfordulás) (2 előfordulás) (7 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal23

25 (2 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal24

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR07-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Válaszadók száma = 0 Minőségirányítási Iroda, ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR, DPR hallgató 0 KVK DPR DPR hallgató 0 KVK (dpr_h_0_kvk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÓE DPR Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_2017_aktiv_hallgatok. Válaszadók száma = 493. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2017_aktiv_hallgatok. Válaszadók száma = 493. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_2017_aktiv_hallgatok Válaszadók száma = 493 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

OE_RKK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 147. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_RKK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 147. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 DPR - 2018 Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 40% 20% International business administration 1.4%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 40% 20% International business administration 1.4% Általános indikátorok Globális index 2. Az alábbi kérdések az adott tantárgyra vonatkoznak, függetlenül a kurzus típusától (előadás, szeminárium, gyakorlat) (α = 0.88) 4. Az oktató tevékenysége Kérjük

Részletesebben

Intézmény átlaga. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Intézmény átlaga. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Intézmény átlaga Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index 2. Az alábbi kérdések az adott tantárgyra vonatkoznak, függetlenül a kurzus típusától (előadás, szeminárium, gyakorlat) (α = 0.88)

Részletesebben

DPR DPR Hallgató 2018 TMPK (dpr_h_2018_tmpk) Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR DPR Hallgató 2018 TMPK (dpr_h_2018_tmpk) Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR DPR Hallgató 08 TMPK (dpr_h_08_tmpk) Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés KGK Válaszadók száma = 228 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés KGK Válaszadók száma = 228 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

OE_NIK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 152. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_NIK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 152. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% International business administration 0.4%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% International business administration 0.4% Általános indikátorok Globális index 2. Az alábbi kérdések az adott tantárgyra vonatkoznak, függetlenül a kurzus típusától (előadás, szeminárium, gyakorlat) (α = 0.9) 4. Az oktató tevékenysége Kérjük válaszát

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK_ KOZMO-BA6 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651 DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DE_vegzett_2017_all. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE_vegzett_2017_all. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

OE_KGK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 213. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_KGK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 213. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés AMK honlap Válaszadók száma = 63 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés AMK honlap Válaszadók száma = 63 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

2014_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók. Válaszadók száma = 80. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

2014_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók. Válaszadók száma = 80. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% 0_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók Válaszadók száma = 80 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés BGK Válaszadók száma = 273 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés BGK Válaszadók száma = 273 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ SERFŐZŐ MÓNIKA ELTE TÓK Kari Tanács 2016. október 20. Minőségfejlesztési beszámoló részei Egyetemi Minőségfejlesztési Program és Minőségügyi Kézikönyv elkészülése 2016. tavaszi

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Pécsi Tudományegyetem 2017 2017 A megjelölés módja: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 00 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Dr. Fónai Mihály Úr! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Dr. Fónai Mihály Úr! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

AJK_Golya Válaszadók száma = 104. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AJK_Golya Válaszadók száma = 104. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

1.1 Értékelje az oktató felkészültségét! hasznosnak a tárgyat? 2.2 Értékelje az oktatott tárgy tartalmát! 1 5

1.1 Értékelje az oktató felkészültségét! hasznosnak a tárgyat? 2.2 Értékelje az oktatott tárgy tartalmát! 1 5 EvaSys Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése VSL Consulting Kft. Horváth Zoltán 007/008 tanév I. félév Üzleti kommunikáció elmélet Megjelenítettnek Javítás: Kérem, használjon tollat, vagy vékony hegyű

Részletesebben

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Pécsi Tudományem 2016 2016 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Pécsi Tudományegyetem 2018 2018 A megjelölés módja: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 2749

DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 2749 DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DE_Gólya_2016_rovid. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE_Gólya_2016_rovid. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DE_Gólya_06_rovid DE_Gólya_06_rovid Válaszadók száma = 06 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt ÁJK - Gólya Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt ÁJK - Gólya Úr/Asszony! Ez az email

Részletesebben

DE_Golya_2014_v2. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DE_Golya_2014_v2. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DE_Golya_0_v Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben