ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 ÁJK_ KOZMO-BA6 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás. Bevezetés Közbülső motivációs felmérés BA / BSc valamint osztatlan képzés 6. félévben történő lekérdezéséhez (KMV) Kedves Hallgatónk! E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövetési Programnak kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók tapasztalatainak összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt az ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. Amennyiben kitölti e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik. Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg... Kapcsolódás az intézményhez.).. Az intézmény melyik karán tanul? ÁJK 00% n=9 BTK 0% BBZI 0% CTFK 0% EK 0% GEIK 0% GTK 0% MAK 0% MFK 0%.).. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az ÁJK-n? igazságügyi igazgatási (BA/BSc) 0% n=9 igazságügyi ügyintéző (főiskolai) 0% jogász (egyetemi) 0.% jogász (osztatlan) 89.7% munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (BA/BSc) 0% EvaSys kiértékelés Oldal

2 .).).).6).7).8).9).. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az BBZI-n?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az BTK-n?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az CTFK-n?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az EK-n?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az GEIK-en?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az GTK-n?.. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az MAK-n? A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg..0).).. Milyen szakon tanul ebben az intézményben az MFK-n?... Milyen képzési területen tanul? A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. Jogi és igazgatási 00% n=7.)... Milyen képzési formában? BA/BSc 0% n=9 egységes és osztatlan képzés 87.% egyetemi hagyományos képzés.8% főiskolai hagyományos képzés 0%.). Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali.6% n=9 esti 0% levelező 7.% távoktatás 0%.). Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott 8.% n=9 költségtérítéses 7.8% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .).. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? 00-ben, vagy azt megelőzően 0% n=9 00 0% 00 0% 00 0% 00.% % 007.6% 008.6% 009.% 00.6% 0 0%.6).6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? elégséges.% n=8 közepes 7.9% jó 6.% jeles, kiváló.6%.7).7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb, mint a többieké 0% n=8 valamivel rosszabb, mint a többieké.% kb. ugyanolyan, mint a többieké.% valamivel jobb, mint a többieké.7% sokkal jobb, mint a többieké 7.9%.8).8. Tervez (további) részvételt Ma/MSc képzésben? igen, ehhez a szakomhoz (is) kapcsolódóan.% n=8 igen, de egy másik szakomhoz kapcsolódóan.% nem 76.% jelenleg is Ma/MSc képzésben veszek részt.%.. Egyéb felsőfokú tanulmányok.).. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen 7.7% nem 9.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

4 .)... Milyen képzési formában? Ba/BSc 66.7% n= Ma/MSc.% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 0% főiskolai - hagyományos képzés 0% doktori képzés - PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés 0% diplomás képzés 0% kiegészítő képzés 0%.).. Van felsőfokú végzettsége? igen.% n=9 nem 8.7%.6)... Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! Ba/BSc 0% Ma/MSc 0% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés % főiskolai - hagyományos képzés 60% doktori képzés - PhD,DLA % felsőfokú szakképzés 0% n=0.. Nemzetközi tapasztalatok.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?.)... angol nyelvből: nem.6%.%.%.6%.7% nagyon jól n=8 átl.=. md= elt.=..)... német nyelvből: nem % 8.9% % 8.%.8% nagyon jól n=6 átl.=. md= elt.=.)... francia nyelvből: nem 86.7% 0%.% 0% 0% nagyon jól n=0 átl.=. md= elt.=0..)... olasz nyelvből: nem 90% 0% 0% 0% 0% nagyon jól n=0 átl.=. md= elt.=0..)... spanyol nyelvből: nem 89.7% 6.9%.% 0% 0% nagyon jól n=9 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

5 .6)..6. orosz nyelvből: nem 6.% 8.8%.% 9.%.% nagyon jól n= átl.=.8 md= elt.=..7).. Ön beszél egyéb nyelven? igen.% n=8 nem 78.9%.9)... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből?.% 0%.%.% alapszintű nagyon jól n=8 átl.=. md= elt.=..0).. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 8.% n=7 nem 9.9%.)... Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? nem tanultam 0% n= 0% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.)... Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? nem tanultam 00% n= 0% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal

6 .) Jelentéskészítő - ME - MBI, ÁJK_ KOZMO-BA6... Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Több választ is megjelölhet! Tempus/Erasmus ösztöndíj 0% n= a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% saját/családi finanszírozás 0% egyéb forrásból 0%.6).. Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 7.7% nem 9.% n=9.. Kapcsolódás a munka világához.).. Jelenleg dolgozik Ön? igen 6.% nem 8.% n=9.)... Ez a munkaviszony: állandó jellegű és határozatlan időtartamú 7% meghatározott időtartamú 0.8% megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).% alkalmi, időszakos megbízás 0% diákmunka, gyakornoki munka 0% n=.)... Minek tekinti magát inkább? főfoglalkozású diáknak 0% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 00% n=.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? csak a saját szakterület % a saját és a kapcsolódó szakterületek 0% egy egészen más szakterület 6.7% bármilyen szakterület 8.% n= 6.. Személyes adatok 6.).. Az Ön neme? férfi 7.9% nő 8.% n= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 6.) Milyen településen lakott Ön éves korában?... Ez a település külföldön van? igen 7.7% nem 9.% n=9 6.)... Meg tudná adni a település irányítószámát? igen 9.% nem.6% n=6 6.8).. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? gimnázium - hagyományos osztályos 6.% 6,8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 0.% szakközépiskola 8.% egyéb.% n=9 6.9).. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános.% szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 8.% szakközépiskola, technikum.% gimnázium.6% főiskola.6% egyetem 7.9% nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% n=9 6.0).6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános.% n=9 szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 7.9% szakközépiskola, technikum 0.% gimnázium.% főiskola.8% egyetem 7.7% nem tudja, nem ismerte, nem élt.6% 6.).7. Összességében hogyan ítéli meg családi anyagi helyzetét Ön éves korában? az átlagosnál sokkal jobb 7.7% n=9 az átlagosnál valamivel jobb 0.% nagyjából átlagos.% az átlagosnál valamivel rosszabb.% az átlagosnál sokkal rosszabb.% EvaSys kiértékelés Oldal7

8 6.) Jelentéskészítő - ME - MBI, ÁJK_ KOZMO-BA6.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon! igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.6% n=9 igen, csak a szülők között 7.7% igen, csak a nagyszülők között.% nincs 8.6% 7. Egyetemi kérdések- Az oktatáshoz tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége 7.) 7.) 7.) 7.) 7.) 7.6) 7.7) Milyen az épületek állapota? Milyen az épületek megközelíthetősége? Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? Milyenek a tantervek az óra és a létszám tekintetében? Milyen a számítógéppel való ellátottság? Milyen a könyvtárak színvonala? Milyen a tantermek felszereltsége? 0% 7.9% 6.8% 7.% 7.9% n=8 átl.=.6 md= elt.=0.8 tart.= 0%.%.% 6.% 6.% n=8 átl.=. md= elt.=0.7 tart.= 0%.% 6.% 6.% 6.% n=7 átl.=.9 md= elt.=0.7 tart.=.%.7%.6% 6.8%.% n=7 átl.=.7 md= elt.=0.9 tart.=.8% 6.9% 6.9% 0.8%.% n=6 átl.=. md= elt.=. tart.=.9% 0% 7.6% 7.%.% n= átl.=. md= elt.=0.9 tart.=.9%.9%.% 7.%.7% n= átl.=.6 md= elt.=0.8 tart.= 8. Egyetemi kérdések- Hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra; kulturális, sportolási és ösztöndíj lehetőségek 8.) 8.) 8.) Mennyire ért egyet azzal, hogy a megvásárolható szolgáltatások megfelelőek, rugalmasak? Milyen a kollégiumok színvonala? Milyenek az intézményen belüli étkezési lehetőségek? 6.9% 0%.8%.% 6.9% n=9 átl.=. md= elt.=0.9 tart.=0 0%.9%.% 9.% 9.% n=7 átl.=.8 md= elt.= tart.= 0% 6.% 7.% 9.% 7.% n= átl.=.9 md= elt.=0.9 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

9 8.) 8.) 8.6) 8.7) 8.8) 8.9) Milyen a hallgatói önkormányzati tevékenysége? Milyen a diákiroda tevékenysége? Milyenek a kulturális és szórakozási lehetőségek az intézményen belül? Milyenek a sportolási lehetőségek az intézményen belül? Mennyire találja jónak a hallgatói önkormányzat tevékenységét a szociális juttatások és egyéb hallgatóknak nyújtandó támogatások terén? Mennyire érzi igazságosnak a tanulmányi ösztöndíjak rendszerét? Jelentéskészítő - ME - MBI, ÁJK_ KOZMO-BA6.% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% n= átl.=. md= elt.=. tart.=.% 0%.9% 8.6%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 0%.8% 9% 6.9%.% n= átl.=.9 md= elt.=0.7 tart.=8 0% 0.%.8%.%.6% n=9 átl.=.9 md= elt.= tart.=0 0%.% 6.7%.% 6.7% n= átl.=.9 md= elt.=. tart.= %.% 7.% 6.% 8.8% n=6 átl.=.8 md= elt.=. tart.= 8.0) Mennyire érzi igazságosnak a szociális alapú támogatások rendszerét?.9% 7.%.7%.% 0% n= átl.=. md=. elt.=. tart.= 9. Egyetemi kérdések- Az intézmény külső megítélének megítélése 9.) 9.) 9.) Milyennek ítéli az intézmény színvonalát? Mennyire ítéli jónak általában az egyetemi légkört? Mennyire találja fejlettnek az intézményi demokráciát? Nagyon rossz 0% 0%.% 9.%.% n=8 átl.=. md= elt.=0.6 tart.= 0%.7% 0.8%.%.% n=7 átl.=. md= elt.=0.8 tart.=.8% 0% 9.% 0% 6.9% n=6 átl.= md= elt.=0.9 tart.= 0. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Mitől függ, hogy szívesen tanul-e egy tárgyat? 0.) 0.) érzelmi viszonyom a tárgyhoz a tárgy keretében szerezhető tudás hasznosíthatósága 7.7%.%.%.6% 8.% Nem jellemző Erős n=9 átl.=.8 md= elt.=..% 0% 0.% 8.% 6.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 0.) 0.) 0.) 0.6) 0.7) 0.8) 0.9) 0.0) a tananyag érdekessége az oktató személye a tanítás módszere a könyvek, jegyzetek, segédanyagok léte a követelményszint realitása elméleti jelleg gyakorlati jelleg ösztöndíjra gyakorolt hatás.6% 0% 7.7%.% 66.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.= %.%.% 8.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.8 md= elt.=. 7.9%.6% 7.9%.% 9.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.= md= elt.=. 7.7%.6% 0.% 0.% 8.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.= md= elt.=..% 7.7%.6% 0.8% 0.8% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.7 md= elt.=..8% 7.7%.9% 8.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=. 7.7%.6% 8.%.6%.9% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.8 md= elt.=. 66.7% 7.7%.%.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.7 md= elt.=.. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció A megszerezhető tudás érdekességének ösztönző hatását hogyan értékelné?.).).).) megfelel eddigi érdeklődési területemnek új érdeklődési területet nyit előttem aktuális témát dolgoz fel előremutató, tartalmazza a friss kutatási eredményeket.%.% 0.% 8.% 0.8% Nem jellemző Erős n=9 átl.=.8 md= elt.=. 7.7% 0.% 7.9% 0.%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.8 md= elt.=..% 0%.%.9%.9% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.= md= elt.= 7.7%.%.% 7.9%.9% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.7 md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal0

11 .) a legmodernebb eszközöket tartalmazza 7.7%.% % 8.% 7.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Hogyan vélekedik az oktató személyének ösztönző hatásairól?.).).).).) barátságos, segítőkész megértő, együttérző szigorú, de következetes tudása biztos, felkészült jól kommunikál, jól magyaráz.% 0%.8% 0.8%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=.% 7.9% 6.% 8.9%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=.7 md= elt.=..%.6%.%.9%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.9 md= elt.=..% 0% 0.% 8.% 6.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=.% 0%.%.% 6.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Mi a véleménye az oktatás módszereinek ösztönző hatásairól?.).).).).) a tárgyhoz illő oktatástechnika alkalmazása szemléltetés léte, minősége órarendi órán kívüli feladatok komplex feladatok a hallgatók aktivizálása az órán 7.7%.%.9% 8.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=. 0.%.6% 8.% 8.% 0.8% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.7 md= elt.=..% 0.%.% 0.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.6 md= elt.=. 7.9%.8%.9%.6% 7.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.9 md= elt.=. 0.% 7.7% % 7.7%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

12 . Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Hogyan ítéli meg a könyvek, jegyzetek, segédanyagok ösztönző hatását?.).).).).) rövidség, tömör tárgyalásmód világos, érthető szöveg igényes ábrák, táblázatok e-learninges tananyag példatár, feladatgyűjtemény 7.9%.%.%.%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=. 7.9% 7.9% 8.% 0.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.= md= elt.=. 7.9%.8%.7% 8.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=..%.7% 6.8%.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=. 0.% 8.%.7% 8.9% 8.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=.. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Hogyan vélekedik az elméleti ismeretek tanulás ösztönző hatásairól?.).).).).) az elméleti ismeretek alapossága, mélysége az elméleti ismeretek koherenciája, szépsége az elméleti ismeretek filozófiai általánosítása az elméleti ismeretek alkalmazhatósága a gyakorlatban az új feladatok megoldásához nyújtott segítség.6% 0.%.% 8.7%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.8 md= elt.=.6%.% 0.8% 8.%.8% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.= 0.%.6%.%.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.6 md= elt.=..6% 7.7% 7.7%.% 8.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=.%.% 7.9% 8.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.9 md= elt.=. 6. Egyetemi kérdések- Egyetemi évek, tanulási motiváció Hogyan vélekedik a gyakorlatorientált ismeretek tanulásának ösztönző hatásairól? EvaSys kiértékelés Oldal

13 6.) 6.) 6.) 6.) 6.) tapasztalatok hasznosíthatósága az elmélet igazolása a kézzel fogható késztermék okozta sikerélmény gyakorlati munka eredményének bemutatása gyakorlati órákon tapasztalható közös gondolkodás.%.6%.% 8.% 60.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=. 7.9% 7.9% 6.% 6.%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=.7 md= elt.=. 8.% 8.%.%.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=7 átl.=.7 md= elt.=..%.6%.8%.6%.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=. md= elt.=..%.%.7%.7%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.=.9 md= elt.=. 7. <span style="font-weight: bold;">kari kérdések- </span>egyetemi évek, képzés 7.) Az Ön képzési szintjén a Karon folyó többi szakról van információja? Nincs 8.% n=9 Kevés.% Kielégítő 0.% Szeretnék többet 0% 7.) Rendelkezik-e más egyetemek / főiskolák hasonló képzési területű és szintű képzéséről információval? Igen.% n=9 Nem 8.% Részlegesen 8.% 7.) Ön szerint több szak elvégzése nagyobb esélyt jelent az elhelyezkedésre a munkaerő-piacon? Igen 66.7% n=9 Nem.6% Nem tudom 7.7% 7.) Ön szerint több szak elvégzése nagyobb esélyt jelent a karrierre nézve a munkaerő-piacon? Igen 69.% n=9 Nem.% Nem tudom.% 7.) Ön szerint a munkáltatók mennyire lesznek különbséget az egyes szakok között? 0%.6%.7%.%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=8 átl.= md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

14 7.6) Ön szerint egyes szakokkal könnyebb elhelyezkedni? Igen 66.7% Nem.% n=9 7.8) 7.9) 7.0) Ön szerint a munkaerő-piacon elegendő-e a szakok kimenetelében előírt nyelvi követelmény? Elegendőnek tartja-e az Ön képzésében az idegen nyelven folyó előadások, szemináriumok számát? Ön szerint a munkaerőpiac milyen mértékben igényli a külföldi részképzést vagy szakmai gyakorlatot? 0.%.%.9% 0.% 7.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.=.8 md= elt.=. 8.7% 7.9%.%.%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n=9 átl.= md= elt.=. Egyáltalán nem 9.% 6.%.% 7.%.6% Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.=. tart.=7 7.) Ön szerint a szakok nyújtanak-e segítséget, lehetőséget a külföldi részképzéshez vagy szakmai gyakorlathoz? Igen, jó és folyamatos a tájékoztatás és a segítség 7.9% n=9 Igen, de kampányszerűen zajlik.% Nem nyújt elég lehetőséget, segítséget.8% Nem tudom 6.% 8. Kari kérdések- Felzárkóztatás 8.) Van-e információja a Karon folyó felzárkóztató órákról? Igen 0% Nem 8.% Részleges 7.9% n=9 8.) Mennyire ítéli hasznosnak a karon a felzárkózató órák tartását? 6.% 0%.6% 9.7%.6% Egyáltalán nem Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.=. 9. Kari kérdések- Szakirányválasztásra vonatkozó kérdések 9.) A szakirány választásnál milyen szempontokat preferál? (Többet is megjelölhet.) Szakirány tájékoztatón elhangzottak 7.7% n=9 Szakmai érdeklődés 66.7% Szakirányon oktatók személye.% Munkaerő-piaci információk.9% Egyéb.% 9.) Felmerült-e Önben több szakirány egyidejű teljesítése? Igen.% Nem 6.9% n= EvaSys kiértékelés Oldal

15 Hozzászólások jelentése.. Egyéb felsőfokú tanulmányok.)... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) ME-MFK kommunikáció és médiatudomány véd.ig.)... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több diplomája is volt, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) BTK-történelem Bölcsész GATE GTK Gazdasági mérnök Igazságügyi igazgatási alapszak ME-BTK Politológia bme-gtk gazdaságtudományi kommunikáció és médiatudomány közgazdász, nemzetközi kommunikáció szakon magyar szakos középiskolai tanár művelődésszervező okleveles gépészmérnök politológia szocilpedagógia szociálpedagógus teológia Ápoló.. Nemzetközi tapasztalatok.8).. Milyen egyéb nyelven beszél? (Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!) - Eszperantó Nem beszélek idegen Román finn horvát orosz szlovák ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

16 .)... Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? ( előfordulás).)... Milyen országokban, városokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Spanyolország, Madrid Tampere kanada 6.. Személyes adatok 6.).. Melyik évben született Ön? ( előfordulás) 97 ( előfordulás) 97 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) 978 ( előfordulás) 979 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) 988 ( előfordulás) 989 ( előfordulás) 990 ( előfordulás) 6.)... Kérjük, adja meg az ország nevét: Romániában Szlovákia Szovjetúnió 6.6)... A település irányítószáma EvaSys kiértékelés Oldal6

17 ( előfordulás) ( előfordulás) 7 ( előfordulás) 780 ( előfordulás) ( előfordulás) )... Kérjük adja meg a település nevét: Mezőtúr eger 7. <span style="font-weight: bold;">kari kérdések- </span>egyetemi évek, képzés 7.7) Ha igen, írjon preferált szakokat! Gépész,bányász Jelenleg talán az informatika. Közgazdász Mérnök Közigazgatásban jogi és közigazgatási szak Mérnök gazdász, jogász, informatika gépészmérnök EvaSys kiértékelés Oldal7

18 idegennyelvi diploma, mérnök, közgazdász jog,orvostudomány,informatika jogász ( előfordulás) jogász, gazdasági szakember, jogász, közgazdász környezetmérnök, gépészmérnök közg.jogász.mérnök közgazdász, jogász, mérnök ( előfordulás) mérnök, informatikus pénzügy- számvitel, jogász általában a keresett mérnöki szakok,informatika 7.) Miben kérné a segítséget a külföldi részképzéshez vagy szakmai gyakorlathoz? Semmiben Semmiben. adminisztráció, tárgybeszámítás nem tudom részképzéshez sajnos akik levelőzőn tanulnak, nem részesülnek semmiben!!!! több országban való képzés,hosszabb időtartam 8. Kari kérdések- Felzárkóztatás 8.) Mely felzárkóztató órákra járt? - Egyikre sem. Semelyikre nem jártam semmilyenre 8.) Milyen tárgyakból igényelne felzárkóztatást? Nevezze meg a két legfontosabbat! Európajog Polgári jog Jog és állambölcselet Kereskedelmi jog Közigazgatási jog,polgári jog Polgári jog, Büntető jog büntetőjog, polgári jog jelenleg egyikből sem kereskedelmi jog, agrár jog kereskedelmi jog,negaka EvaSys kiértékelés Oldal8

19 polgári jog büntető jog polgári jogi gyakorlat, közigazgatási jogi gyak polgári és büntetőjog 9. Kari kérdések- Szakirányválasztásra vonatkozó kérdések 9.) Amennyiben az előző kérdésnél az egyéb választ jelölte be, kérem fejtse ki röviden véleményét! A jog területén szerintemértelmetlen ez a kérdés. Műszaki vonalon van helye EvaSys kiértékelés Oldal9

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 78. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 78. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KOZMO-BA6 Válaszadók száma = 78 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR07-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Válaszadók száma = 0 Minőségirányítási Iroda, ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÓE DPR Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR, DPR hallgató 0 KVK DPR DPR hallgató 0 KVK (dpr_h_0_kvk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

ÁJK_KOZMO-BA2. Válaszadók száma = 113. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK_KOZMO-BA2. Válaszadók száma = 113. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő - ME - MBI, ÁJK_KOZMO-BA ÁJK_KOZMO-BA Válaszadók száma = Általános indikátorok Globális index - + átl.=.8 elt.= 7. Egyetemi kérdések- Az oktatáshoz tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

OE_RKK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 147. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_RKK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 147. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651 DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 DPR - 2018 Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD)

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Részletesebben

AJK_Golya Válaszadók száma = 104. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AJK_Golya Válaszadók száma = 104. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR DPR Hallgató 2018 TMPK (dpr_h_2018_tmpk) Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR DPR Hallgató 2018 TMPK (dpr_h_2018_tmpk) Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR DPR Hallgató 08 TMPK (dpr_h_08_tmpk) Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_2017_aktiv_hallgatok. Válaszadók száma = 493. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2017_aktiv_hallgatok. Válaszadók száma = 493. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_2017_aktiv_hallgatok Válaszadók száma = 493 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

OE_NIK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 152. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_NIK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 152. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

2014_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók. Válaszadók száma = 80. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

2014_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók. Válaszadók száma = 80. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% 0_EJF-DPR_jelenlegi_hallgatók Válaszadók száma = 80 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DE_Golya_2014_v2. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DE_Golya_2014_v2. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DE_Golya_0_v Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DE_Golya_2015_r. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DE_Golya_2015_r. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DE_Golya_0_r Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 2749

DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 2749 DE Gólya DE Gólya felmérés (DE_golya) Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés KGK Válaszadók száma = 228 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés KGK Válaszadók száma = 228 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DE_Gólya_2016_rovid. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE_Gólya_2016_rovid. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DE_Gólya_06_rovid DE_Gólya_06_rovid Válaszadók száma = 06 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

OE_KGK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 213. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_KGK_hallgatók_2016. Válaszadók száma = 213. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés BGK Válaszadók száma = 273 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés BGK Válaszadók száma = 273 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GVK_hallgatoi_2011. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0% 25%

GVK_hallgatoi_2011. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0% 25% Jelentéskészítő, GVK_hallgatoi_0 GVK_hallgatoi_0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények

MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények Jelentéskészítő - ME - MBI, MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés - 0 MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés - 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív

Részletesebben

KOZMO-MA2. Válaszadók száma = 77. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

KOZMO-MA2. Válaszadók száma = 77. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő - ME - MBI, KOZMO-MA KOZMO-MA Válaszadók száma = 77 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

Közbülső motivációs vizsgálatok kiértékelése a Gépészmérnöki és Informatikai Karon

Közbülső motivációs vizsgálatok kiértékelése a Gépészmérnöki és Informatikai Karon Közbülső motivációs vizsgálatok kiértékelése a Gépészmérnöki és Informatikai Karon (TÁMOP 4.1.1/08-1) Felmérés időpontja: 2011 tavasz Készítette: Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes Tartalomjegyzék 1 BSc képzések

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 00 Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

hallgatói motivációs felmérés AMK honlap Válaszadók száma = 63 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

hallgatói motivációs felmérés AMK honlap Válaszadók száma = 63 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 RKK (0_koros_2016_rkk) Válaszadók száma = 22. Felmérés eredmények

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 RKK (0_koros_2016_rkk) Válaszadók száma = 22. Felmérés eredmények Elégedettség 0 körös elégedettség 06 RKK (0_koros_06_rkk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Elégedettség 0 körös elégedettség 2015 RKK (0_koros_2015_rkk) Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények

Elégedettség 0 körös elégedettség 2015 RKK (0_koros_2015_rkk) Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények Elégedettség 0 körös elégedettség 0 RKK (0_koros_0_rkk) Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Elégedettség 0 körös elégedettség 2015 KVK (0_koros_2015_kvk) Válaszadók száma = 108. Felmérés eredmények

Elégedettség 0 körös elégedettség 2015 KVK (0_koros_2015_kvk) Válaszadók száma = 108. Felmérés eredmények Elégedettség 0 körös elégedettség 0 KVK (0_koros_0_kvk) Válaszadók száma = 08 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 324. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 324. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Oktatáshoztanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

BTK_Bejövő motiváció_2013. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

BTK_Bejövő motiváció_2013. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% BTK_Bejövő motiváció_0 Válaszadók száma = 8 Jelentéskészítő - ME - MBI, BTK_Bejövő motiváció_0 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α =

Részletesebben

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 AMK (0_koros_2016_amk) Válaszadók száma = 25. Felmérés eredmények

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 AMK (0_koros_2016_amk) Válaszadók száma = 25. Felmérés eredmények Elégedettség 0 körös elégedettség 06 AMK (0_koros_06_amk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR kiértékelés (2013-2015-2017-ben abszolváltak) Műszaki képzési terület 2019. június DPR: a 2013-2015-2017-ben abszolváltak (műszaki képzési terület)

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 00 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Dr. Fónai Mihály Úr! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Dr. Fónai Mihály Úr! Ez az email tartalmazza

Részletesebben