NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÁTKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT ÖNKORMÁNYZATI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Almásy Gyula PhD. I. 1

2 A szak létrehozásának indoklása Az új szak létrehozásának indoklása Az elmúlt években a magyar közigazgatásban, annak is helyi szintjén bekövetkező és folyamatban lévő jelentős változások és az igazgatási technológiák fejlődése által igényelt folyamatos szervezeti és finanszírozási átalakulások fokozott igényt támasztanak egy speciális szakmai tudással rendelkező, a helyi önkormányzati viszonyokat az alsó szinttől egészen a felső, stratégiai szintig ismerő, tervezni, stratégiát kialakítani és a megvalósítást irányítani képes szakemberek iránt. A speciális szakképzés indítását indokolja, a járási rendszer létrejötte is, hiszen a korábban az önkormányzatoknál dolgozó szakemberek egy része átkerült az államigazgatásba (járásokhoz), valamint a helyi igazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása is elszívott önkormányzati szakembereket, így szükség van olyan szaktanácsadókra, akik elősegítik az önszerveződő településmenedzsment kialakulását. Az önkormányzati szakemberképzés ezen szintje nem más, mint egy elitképzés. Egy a közigazgatás helyi szintjére specializált elitképzés, ami eddig hiányzott a továbbképzési rendszerünkből. A projekt alapvetően a következő átfogó célkitűzések megvalósításához járul hozzá: A közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztése. A modern közigazgatás igényeihez jobban alkalmazkodó, az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszer kialakítása, a képzések módszertani és tartalmi megújítása. Hiánypótló, modern tematikájú és módszertanú oktatás biztosítása, mely rövid és hosszú távon hozzájárul a magyar közigazgatás megújulásához, a nemzet iránt felelősségtudatot érző, és nemzetközi szinten is helytállni képes tisztviselői kar kialakításához. A magas színvonalú önkormányzati igazgatás, illetve a feladatellátás megújítása érdekében, a jogszabályi keretek megteremtése mellett megfelelően képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő tisztviselő réteg kialakítása. 2

3 A projekt az alábbi specifikus célok megvalósítása érdekében jött létre: A 273/2012 (IX.28) Korm. Rend. alapján minősített továbbképzési programok kifejlesztése önkormányzati területen jártas szakértők által. Az önkormányzatok gyakorlatának elemzését, működésük fejlesztését célzó kiemelt projektekhez is kapcsolódva, a feltárt képzési igényekre reagálva gyakorlat orientált képzési programok fejlesztése. A közvetlenül kapcsolódó önkormányzati szervezetfejlesztési projektek céljai és elvárt eredményei elérése és hosszú távú fenntartása érdekében megfelelő tartalmú és színvonalú képzések tervezése és a résztvevők számára ingyenes megvalósítása. Az önkormányzatok stratégiai tervezési kompetenciáinak javítása, a helyi együttműködés kultúrájának erősítése, a helyi közszolgáltatások szervezési, és ellátási színvonalának javítása. Önkormányzati szakértői mentorprogram kidolgozása annak érdekében, hogy a szakirányú továbbképzésben résztvevők gyakorlati helyszínen megvalósuló tapasztalatokkal is fejlesszék tudásukat, készségüket. Olyan fejlesztési módszertanok kialakítása és tesztelése, amely segítségével az önkormányzatok képessé válhatnak feladataikat folyamatosan képzett, saját belső szakértői állománnyal és felkészült munkatársakkal ellátni. II. Az önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 1. Az indítandó szakirányú továbbképzés megnevezése Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Önkormányzati szaktanácsadó 3. Képzési terület Közigazgatási, rendészeti és katonai 4. A felvétel feltétele A képzésben alapképzésben, vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább három éves önkormányzati vagy önkormányzati munkával összefüggő tapasztalattal rendelkeznek és akiknek a foglalkoztatási jogviszonya a 2011.évi CXCIX Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozik. 5. A képzési idő 2 félév 6. A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma 60 kreditpont 3

4 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzésben résztvevő, különböző felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek képessé válnak az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos fontosabb döntések meghozatalának előkészítésére, képesek lesznek a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani, az önkormányzati gazdálkodás innovatív kérdéseiben tanácsokat adni, a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni, szervezetfejlesztési, településtervezési, pályázati és egyéb hasznos területeken tanácsokat adni és az ilyen munkakör ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására. A képzés által nyújtott tananyag elsajátítása után a résztvevők önkormányzati fejlesztéspolitikával kapcsolatos minőségirányító szerepkörben képesek lesznek szerepet vállalni. - a képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: magabiztos szakmai tudás, problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztás). Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, felelősségtudat, konfliktuskezelés. - a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú végzettség birtokában az önkormányzati szaktanácsadók a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl, alkalmassá válnak az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, olyan környezetet megteremtve az önkormányzatok számára. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: A szakirány fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit A képzés időtényezői és tantárgyi szerkezete: A képzési idő félévekben: 2 félév 4

5 A képzés főbb tanulmány területenkénti arányai: Alapozó alapismeretek: 20 kredit 1.1. Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája (5 kredit) 1.2. A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban (5 kredit) 2.1. Önkormányzati gazdálkodás (5 kredit) 3.1. Helyi közpolitika (5 kredit) Szakmai törzsanyag: 36 kredit 1.3. Szervezetfejlesztés (5 kredit) 1.4. Települési tervezés (5 kredit) 1.5. Településmarketing (4 kredit) 1.6. Elektronikus-közigazgatási modernizáció (5 kredit) 2.2. Pályázatmenedzsment (4 kredit) 3.2. Helyi társadalmi folyamatok és önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek (4 kredit) 3.3. Helyi környezetpolitika (4 kredit) 4.1. Inkluzív önkormányzat (5 kredit) 9. A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit III. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások - A számonkérések Az alapozó ismeretekből és a szakmai törzsanyagból álló tárgyak, amelyek előadáson alapulnak, félévenkénti záróvizsgákkal teljesülhetnek. A szakhoz kapcsolódó gyakorlati tárgyak gyakorlati vizsgával teljesíthetőek. - A szakdolgozat A szakdolgozat az önkormányzati szaktanácsadó képzettségnek megfelelő alkotó jellegű, elméleti megalapozottságú, gyakorlati megközelítést alkalmazó szakmai feladat. Igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok jogszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat a hallgató tanulmányaira támaszkodva a szakirodalom tanulmányozásával és a témavezető irányításával dolgozható ki. 5

6 - A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei: az első félév sikeres teljesítése a bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli vizsgarésze, mely komplex - a két félév során tanult ismereteket összegzi, a szakdolgozat sikeres megvédése. A záróvizsga eredménye: a bírálói vélemények figyelembe vételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga. Korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítása A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései szerint. IV. Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanterv és tantárgyi program leírása Az oklevelében szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadó A képzés célja: A képzés fő célja a magas színvonalú önkormányzati igazgatáshoz, a feladatellátás megújításához nemcsak a jogszabályi keretek megteremtésére, hanem a megfelelően képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő tisztviselő réteg kialakítása. Cél a magyar közigazgatás megújításában kiemelt fontosságú humánerőforrás bázis megújítása, a személyi állomány folyamatos szakmai képzése. A képzés jellege és az intézmények közötti együttműködés módja: A képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valósítja meg, támaszkodva a Belügyminisztérium Önkormányzati helyettes államtitkárság munkatársaira. A képzés során 6

7 közreműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, szerepe a képzés jogszabályi kereteinek megteremtése és a program szakmai felügyelete. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül a VTKI, mely az EFI-vel együttműködve az e- közszolgálati továbbképzési programok fejlesztését - kurzusfejlesztés, tananyag, pilotképzés végzi. A KTK E-közszolgálati Fejlesztési Intézet (EFI), oktatásfejlesztésben, e-learning K+F kapacitás kifejlesztésében ad támogatást, módszertani segítséget a projekt megvalósulásához. Jelen projektben a közös egyeztetés eredményeként együttműködés alakult ki az NKE Közigazgatás-tudományi Karral és a Belügyminisztériummal, amennyiben több oktató, illetve szakmai vezető vesz részt a közös munkában. Képzési idő: 2 félév Oktatás rendszere: A két féléves képzés során a foglalkozások az érintett közigazgatási szervezetek igényeinek figyelembevételével kerülnek megszervezésre. 7

8 Tanterv: A szak tantervét és vizsgakövetelményeit a következő táblázatok tartalmazzák. Az Önkormányzati szakértői továbbképzési szakirány tanrendje Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanrendje TANTÁRGYAK I. félév / tanóra Elm. + Gyak. II. félév / tanóra Elm. + Gyak. Típus Kredit Számonkérés formája A tantárgy felelőse Alapozó tárgyak 1.1. Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája kötelező 5 Kollokvium dr. Bekényi József 1.2. A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban kötelező 5 Kollokvium Dr. Simon Barbara 2.1. Önkormányzati gazdálkodás kötelező 5 Kollokvium dr. Papp Emese 3.1. Helyi közpolitika kötelező 5 Kollokvium Dr. Kaiser Tamás PhD Alapozó tárgyak összesen Szakmai törzsanyag 1.3. Szervezet- fejlesztés 8 8 kötelező 5 Kollokvium Dr. Almásy Gyula Phd 1.4. Települési tervezés kötelező 5 Kollokvium Jószai Attila 1.5. Település- marketing -- 8 kötelező 4 Kollokvium Dr. Puczkó László 1.6. Elektronikus-közigazgatási modernizáció kötelező 5 Kollokvium Dr. Simon Barbara 2.2. Pályázat- menedzsment -- 8 kötelező 4 Kollokvium Számadó Róza 3.2. Helyi társadalmi folyamatok önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek -- 8 kötelező 4 Kollokvium Farkasné dr. Gasparics Emese 8

9 Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanrendje TANTÁRGYAK I. félév / tanóra Elm. + Gyak. II. félév / tanóra Elm. + Gyak. Típus Kredit Számonkérés formája A tantárgy felelőse 3.3. Helyi környezetpolitika -- 8 kötelező 4 Kollokvium Dr. Kerekes Sándor 4.1. Inkluzív önkormányzat 8 4 kötelező 5 Gyj. Számadó Róza Szakmai törzsanyag összesen: Szakdolgozat-konzultáció 6 4 Védés Félévi óraszámok összesen: Félévi kreditek összesen: =40 I. és II. félév összesen: 150 óra 60 Az oklevél megszerzéséhez a vizsgák eredményes teljesítése, összesen 60 kredit megszerzése és eredményes záróvizsga szükséges. 9

10 1. számú melléklet Tantárgyi Program TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Bekényi József Belügyminisztérium főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Bekényi József, Dr. Farkas Zsolt, Farkasné Dr. Gasparics Emese, Dr. Simon Barbara, Tóth Ferenc 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Az önkormányzat jogállása és döntési kompetenciái A tankönyvben ismertetjük az önkormányzati működést alapvetően meghatározó jogi környezetet, a helyi önkormányzatok és az államszervezet legfontosabb szereplőinek kapcsolatát, az önkormányzatokat érintő kormányzati döntéshozatal mechanizmusát, ezek önkormányzati befolyásolásának eszközeit. E mellett bemutatásra kerülnek a helyi önkormányzati szervek, az önkormányzati döntések típusai, az eredeti, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntések jellemzői, illetve az önkormányzati jogalkotás elméleti, valamint gyakorlati kérdései. Külön tématerületként mutatjuk be a közfeladatok ellátásának különböző területeit, az önkormányzati feladat-és hatáskörök telepítésének törvényi követelményeit, gyakorlatát, a közszolgáltatások ellátásának önkormányzatok által választható lehetőségeit, az erre vonatkozó önkormányzati döntéseket meghatározó, megalapozó fontosabb tényezőket és eszközöket. A kormányzati döntés-előkészítés, döntéshozatal és végrehajtás keretei, módszerei, folyamata (1. tématerület) a helyi önkormányzatok jogállása, az állami szervezetrendszerben elfoglalt helye, a helyi önkormányzatok szempontjából meghatározó szervek jogállása, az állami szervezetrendszer egyes szereplőinek helyi önkormányzatokkal kapcsolatos legfontosabb hatáskörei, a kormányzati döntés-előkészítés, döntéshozatal meghatározó mozzanatai, az önkormányzatok lehetőségei a kormányzati döntéshozatal alakításában, a végrehajtás önkormányzatok szempontjából fontosabb elemei. Az önkormányzati döntés-előkészítés, döntéshozatal és végrehajtás keretei, módszerei, folyamata. Helyi szabályozás, rendeletalkotás (2. tématerület) a helyi önkormányzati szervek jogállása, szerepe, az önkormányzati hatáskörök gyakorlása, átruházása, az önkormányzati döntések típusai, az önkormányzati döntések előkészítése, az önkormányzati döntéshozatal törvényi keretei,helyi szabályozása, a döntések végrehajtása, ellenőrzése, a helyi jogalkotás, az önkormányzati rendeletek megalkotásának elméleti és gyakorlati kérdései. A döntés-előkészítő GIS (3. tématerület) 10

11 a GIS (térinformatika) alapvető típusai és alkalmazásai a döntés-előkészítő GIS alkalmazási területei az önkormányzati és a helyi közszolgáltatási gyakorlatban A közszolgáltatások jogi keretei (4. tématerület) a közszolgáltatások biztosítása, az állam és a helyi önkormányzatok szerepe, az önkormányzati feladatok meghatározásának rendszere, a kötelező és fakultatív önkormányzati feladatok, az önkormányzati törvény és az ágazati törvények viszonyrendszere, szabadság az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának megszervezésében, a fontosabb helyi közszolgáltatások, a közszolgáltatások ellátásár vonatkozó önkormányzati döntés előkészítése. 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A feldolgozandó téma: A Szervezeti és Működési szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítésére vonatkozó folyamat ismertetése, a helyi rendeletalkotás alapvető követelményeinek figyelembe vételével. 5-6 oldal 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Bekényi József, Dr. Farkas Zsolt, Dr. Simon Barbara, Tóth Ferenc, Dr. Pusztai Adél: Az önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés 120 oldal. 11

12 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Simon Barbara Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettes 7. A tantárgy oktatói: Dr. Simon Barbara, Tóth Ferenc 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban I.Általános ismeretek: A közszolgáltatásokról általában. Állami és önkormányzati közszolgáltatások elhatárolása, rendszerezése. A helyi és területi önkormányzati közszolgáltatások változásai az utóbbi években. A változások menedzseléséről általában. II. Változásmenedzsment és szervezetfejlesztés: Teljesítmény (kiválasztás, képzés-továbbképzés, értékelő rendszerek, jutalmazás, eredményfelmérés) Folyamat (felmérés, kapcsolódási pontok és döntési kompetenciák elemzése, probléma feltárás, megoldási javaslatok, hatékonyság vizsgálat) Tudás (alapállapot felmérése, probléma feltárás, a tapasztalatok hasznosítása a kiválasztásban és képzésben) Minőségmenedzsment (érvényesülésének területei, komplexitásának bemutatása, a szervezeti folyamatokba történő beépítése, értékelése és elemzése) 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A feldolgozandó téma: A hallgató által szabadon kiválasztott közszolgáltatás elemzése a tantárgyi részterületek alapján, fejlesztési javaslatok megfogalmazása (5-6 oldal) 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban- Dr. Simon Barbara, Tóth Ferenc, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés oldalszám. 12

13 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati gazdálkodás 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Papp Emese, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: dr. Papp Emese, Holczreiter Marianna, dr. Simon Barbara, dr. Gregóczki Etelka 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Alapvető ismeretek biztosítása a helyi önkormányzatok gazdálkodásáról, központi költségvetéshez fűződő kapcsolatrendszeréről, a működésüket meghatározó főbb jogszabályokról a hatékonyság növelése érdekében. Tématerület 1: Önkormányzati gazdálkodás, Tématerület 2: Önkormányzati humánerőforrás-gazdálkodás, Tématerület 3: Közszolgáltatások finanszírozása, Tématerület 4: Hatékonysági mutatók, kontrolling mechanizmusok 1. Államháztartási alapismeretek 2. A költségvetési tervezés folyamata és feladatai központi és helyi szinten 3. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete, vagyongazdálkodás 4. A költségvetés végrehajtása, önkormányzati gazdálkodás 5. A számviteli rendszer változásának fő jellemzői 6. Az önkormányzati humánerőforrás-gazdálkodás 7. Adósság-keletkeztetés, adósságkonszolidáció 8. Adósságrendezés 9. Közszolgáltatások finanszírozása 10. A jó gazda gondossága, azaz a gazdálkodás felelőssége, a belső kontrollrendszer kiépítése 11. A helyi önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának folyamatelemzése, tanúságai 12. A közszolgáltatások biztosításának fejlesztési lehetőségei, a helyi erőforrások (öngondoskodás, önfenntartó képesség) kihasználása 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel; egy gyakorlati feladatmegoldás beküldése házi dolgozat formájában. (Specifikáció: 5-6 oldalas terjedelemben, az alábbi témákban: az önkormányzatok gazdálkodásának sajátosságai, önkormányzati humánerőforrás-gazdálkodás gyakorlati tapasztalatai, az önkormányzatok gazdálkodásának hatékonysága, kontrolling mechanizmusok, adósságkeletkeztetés: kormányzati engedélyhez kötött ügylet engedélyezési folyamata, az új önkormányzati feladatrendszer kialakításával kapcsolatos kihívások, adósságrendezési eljárás sajátosságai, az ahhoz vezető okok bemutatása. 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Önkormányzati gazdálkodás dr. Papp Emese, Holczreiter Marianna, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés 120 oldal. 13

14 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi közpolitika 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kaiser Tamás PhD egyetemi docens, mb. tanszékvezető 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kaiser Tamás, Dr. Hajnal György, Dr. Rosta Miklós 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Témák: 1. Alapfogalmak 2.Döntés-előkészítési technikák 3. A megvalósítás tervezése és nyomon követése 4.Közpolitikák értékelése 5. Az önkormányzati döntéshozatal dinamikája: szemléletmód, módszerek, megközelítések 6. Szerepek, szerepfelfogások, hálózati kapcsolatok 7. Stratégiák, célok, döntések és visszacsatolások 8. A helyi társadalom részvétele, bekapcsolásuk formái 9.Új irányzatok a közmenedzsmentben 10. Közmenedzsment az önkormányzatokban 11. Egészségügyi alapellátás-szervezés az önkormányzatoknál 12. Kulturális közpolitika 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel; egy gyakorlati feladatmegoldás beküldése házi dolgozat formájában. A hallgatók az egyes órai tematikákhoz kapcsolódó, gyakorlati problémát dolgoznak fel 8-10 oldal terjedelmű esettanulmány formájában. 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Helyi közpolitika- Dr. Kaiser Tamás, Dr. Jeney György, NKE, 2014, ÁROP

15 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Szervezetfejlesztés 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I-II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Almásy Gyula Phd, adjunktus 7. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula, Dr. Belényesi Emese, Számadó Róza 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A közmenedzsment tartalma és szükségszerűsége Önkormányzati intézményfejlesztés Önkormányzati stratégiai menedzsment Működésközpontú szervezetfejlesztés Önkormányzati feladatkontroll Önkormányzati folyamatkontroll Önkormányzati szervezetkontroll Önkormányzati személyzet- és kultúrakontroll Ügyfélkiszolgálás menedzsment A változástól a változásmenedzsmentig 10.Szervezeti változások az önkormányzatokban 11.Változásmenedzsment modellek alkalmazása az önkormányzatokban A minőség fogalmának koronként eltérő értelmezése a klasszikus szervezéstudománytól a XXI. századi minőségfogalmakig. Az ISO szabványcsalád. Az ISO megjelenése a közigazgatásban. A TQM modell, mint a minőségirányítás egyik alappillére: a TQM, azaz a teljes körű minőségirányítás a közigazgatásban is elterjedt ISO 9001 szabvány és a CAF önértékelési keretrendszer alapja. A CAF rendszer létrejötte, létrejöttének okai, előzményei, A CAF hazai szabályozása, példák a gyakorlati alkalmazásra 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Egy adott önkormányzat minőségi rendszerének bemutatása vagy egy adott önkormányzat fejlesztésének rövid bemutatása 5-6 oldal terjedelemben 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: A tankönyv címe Gáspár Mátyás, Dr. Almásy Gyula, Dr. Belényesi Emese:Szervezetfejlesztés, NKE, 2014, ÁROP , 120 oldal. 15

16 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Települési tervezés 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Jószai Attila 7. A tantárgy oktatói: Dr. Puczkó László, Jószai Attila 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A településfejlődés lényege A településfejlesztés tartalma A településfejlesztés hazai jogi szabályozása I. A településfejlesztés hazai jogi szabályozása II. Nemzetközi gyakorlatok a településtervezés helyzete Európában Települési véleménykutatási módszerek és gyakorlatok Településfejlesztési koncepció készítése Komparatív fejlettségvizsgálat, SWOT analízis a településfejlesztési koncepciót kiegészítő módszerek Dokumentumelemzés módszertana Az uniós közösségi tervezés lényege (pályázati szakmai koncepciókészítés lépcsői) A település és a tér kapcsolatának elmélete, és gyakorlata a közösségi tervezési folyamatban Településrendezés I. Településrendezés II. Partnerség a mindennapokban A településfejlesztés menedzsmentje, humán erőforrás ismeretek A közösségi tervezés informatikai eszközei 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Egy adott önkormányzat településfejlesztési koncepciójának bemutatása 5-6 oldal terjedelemben 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 8 = 40 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: A tankönyv címe Dr. Puczkó László - Jószai Attila: Településtervezés, NKE, 2014, ÁROP , 120 oldal. 16

17 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Településmarketing 2. A tanórák száma: 8 3. Kreditérték: 4 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Puczkó László BKF intézetigazgató 7. A tantárgy oktatói: Dr. Puczkó László, Dr.Tózsa István, Dr. Herendy Csilla 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik a településmarketing szakterületét, célját, eszközeit, eredményét, különös tekintettel a települési kompetenciamarketing fogalmára és tartalmára, ami az önkormányzatok lehetséges és potenciális szerepére koncentrál. 1. Településverseny és településmarketing, versenyképesség 2. Turizmus települési szinten - desztinációk 3. Helyi érték, imázs és tevékenység audit és termékfejlesztés 4. Együttműködés és felelősség: partnerek, szerepek és célok 5. Márkázási feladatok 6. Települési marketingkommunikáció: belső és külső 7. Marketingkutatás: célok és felhasználás 8. Településmarketing esettanulmányok 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel; egy gyakorlati feladatmegoldás beküldése házi dolgozat formájában: egy kiválasztott település marketingtevékenységének elemzése, megadott módszerek alapján 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Településmarketing Puczkó László Tózsa István, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés 120 p. Turizmus történelmi városokban Puczkó László Rátz Tamara, 2003, 2q Turisztikai Kutató Kkt, Budapest 17

18 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Elektronikus-közigazgatási modernizáció 2. A tanórák száma: 12 óra 3. Kreditérték: 5 kredit 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Simon Barbara, főosztályvezető-helyettes 7. A tantárgy oktatói: Farkasné dr. Gasparics Emese, Dr. Simon Barbara, Dr. Kónya László, Dr. Tózsa István 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A közigazgatási modernizáció hangsúlyos pontjai Innováció a közigazgatásban, közigazgatás az innovációs támogatásokban Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban I. (Mobiltechnológia) Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban II. (Digitális televízió) Csúcstechnológia a közigazgatási modernizációban III. (Szimulációs 3D ügyfélfogadás)) Az interoperabilitás nemzetközi trendjei Az interoperabilitás és hazai szabályozása Közigazgatási ügyfélszolgálat a XXI. Században Nemzetközi közigazgatás-fejlesztési trendek E-közigazgatás-fejlesztési stratégiák Legjobb front-office gyakorlatok Legjobb back-office gyakorlatok 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Elektronikus közigazgatási modernizáció, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés, p

19 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Pályázatmenedzsment 2. A tanórák száma: 8 3. Kreditérték: 4 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Számadó Róza, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Számadó Róza 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Az önkormányzatok számára a időszakban elérhető forrásokkal, pályázatokkal kapcsolatos megalapozó ismeretek az Európai Uniós és hazai keret-, szabály és intézményrendszerrel kapcsolatosan. Tématerület 1: EU támogatás-politika ( ) és Tématerület 2: Forrásmegkötési képesség erősítése. 1. Az Európa Unió időszak céljai, lényeges új vonások, hazai fejlesztéspolitika dokumentumok 2. Az Mötv., a Magyari Program és a közigazgatási reform hatásai az önkormányzati fejlesztésekre. 3. Hazai és Európai Uniós források és alapok rendszere, egymáshoz való kapcsolódása. partnerségi megállapodás. 4. Operatív Programok célrendszere és beavatkozási területei. 5. Támogatáspolitikai intézményrendszer felépítése. Önkormányzati önerő biztosításának lehetőségei. 6. A programozási ciklusban az önkormányzati fejlesztések módszertani keretei, integrált eszközök alkalmazásának lehetséges területei. Az önkormányzati fejlesztések szereplői. Forrásmegkötési képesség erősítése 7. Helyi gazdasági program, fejlesztési terv 8. Önkormányzatok feladatai, költségvetése 9. Projektgenerálás 10. Pályázat és projektmenedzsment 1. indítási, tervezési feladatok 11. Pályázat és projektmenedzsment 2. végrehajtási, zárási, kontroll feladatok 12. Önkormányzati együttműködések, partnerséga fejlesztések hatékony és sikeres megvalósításában 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel; egy gyakorlati feladatmegoldás beküldése házi dolgozat formájában. Specifikáció: 3-5 oldal terjedelem az alábbi témákban: - integrált fejlesztési eszközök (ITI, CLLD) alkalmazásának lehetséges területei; - konkrét fejlesztési terület (közszolgáltatás) lehetséges forrásainak bemutatása; - fejlesztési tervek és bevételek összhangjának megteremtése; - saját forrás biztosításának módjai, (saját bevételek, önerő alap támogatások, hitelezés, hitelezési korlátok) - projektfinanszírozás, likviditástervezés 19

20 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Pályázatmenedzsment- Számadó Róza, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés oldalszám. 20

21 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi társadalmi folyamatok és önkormányzat, nemzetiségiek és külföldiek 2. A tanórák száma: 8 3. Kreditérték: 4 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Farkasné dr. Gasparics Emese BM önkormányzati helyettes államtitkár 7. A tantárgy oktatói: Farkasné dr. Gasparics Emese, dr. Kónya László, dr. Pusztai Adél 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Nemzetiség, nemzetiségi önkormányzat A jegyzet ismerteti a nemzetiségek magyarországi jogállását; a nemzetiségi jogokra vonatkozó szabályozást Alaptörvénytől az alapvető jogok biztosának (nemzetiségi jogokkal foglalkozó helyettesének) ajánlásáig; a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó, azok működését alapvetően meghatározó jogi környezetet, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatrendszerét, a nemzetiségek jogai védelmének állami-, kormányzati mechanizmusát, ezek eszközeit. Külön bemutatásra kerülnek az egyes nemzetiségi önkormányzati működés tapasztalatai, különös tekintettel azok társadalmi szerepvállalására kiemelten a roma nemzetiségi kérdésekre; nemzetiségek integrációja a történelmi folyamatokban és ma; Menekültügy, migráció helyi feladatai 1. Alapvetés: a menekültügyek és a migráció a nemzetbiztonság és a közbiztonság szempontjából; 2.A menekültügy és migráció elvei és irányadó nemzetközi okmányai: ENSZ, EU;nemzetközi szerződések 3. Legális migráció - idegenforgalom és migráció; - személyek szabad mozgása és a vállalkozás szabadsága és a migráció; összevetés az integrációs törekvésekkel; - nemzetközi oktatási és kulturális együttműködések és a migráció; 4. Vízumpolitika Magyarországon (általános) 5. Legális migráció és magyar állampolgársági törvény a határon túli magyarok esetében; Védelmi és visszatérési politika kérdései; 6. A menekültügy és migráció hatósági intézményrendszere: Alapok (EU Menekültügyi Alap, Visszatérési Alap, Integrációs Alap), Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal; 7. Illegális migráció - küzdelem az emberkereskedelem ellen; 8. Határigazgatás 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A feldolgozandó téma: A nemzetiségi önkormányzatok helye és szerepe az önkormányzati demokrácia megvalósításában: 3-5 oldal A szabályozás fejlesztésének lehetőségei az illegális migráció kiküszöbölésére 20 oldal. 10. Számonkérés: kollokvium 21

22 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Helyi nemzetiségi önkormányzat, migráció, menekültügy- dr. Kónya László, dr. Pusztai Adél, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés oldalszám. 22

23 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Helyi környezetpolitika 2. A tanórák száma: 8 3. Kreditérték: 4 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kerekes Sándor 7. A tantárgy oktatói: Dr. Kerekes Sándor, Dr.Szerényi Zsuzsanna, Murányi Péter 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): Agenda 21 A környezeti tudatosság, szemléletformálás. A környezeti nevelés A DPSIR-modell, jelentősége a helyi környezeti problémák feltárásában A beruházások, infrastruktúrafejlesztések környezeti következményei. Költség-haszon elemzés a helyi környezeti döntéshozatalban A közintézmények és a magánszektor feladatai a környezetvédelemben Környezeti jog és intézményrendszere A SWOT-elemzés lehetőségei a helyi döntések megalapozásában A környezetvédelem integrálása a helyi gazdaságpolitikába Helyi környezeti konfliktusok és feloldásuk Helyi civil mozgalmak, részvételen alapuló döntéshozatal Esettanulmány: az oroszlányi szennyvíztisztító Esettanulmány: a költség-haszon elemzés alkalmazása helyi döntések megalapozásához (pl. zajvédelmi intézkedések) 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel 10. Számonkérés: kollokvium 11. Az értékelés módszere: A vizsgára bocsátás feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz. A záróvizsgán a hallgató mindkét félévben 5 x 6 = 30 tételre készül fel (azaz tantárgyanként 5-re) 12. Tananyag: Helyi környezetpolitika- Dr.Szerényi Zsuzsanna, Dr. Kerekes Sándor, NKE, 2014, ÁROP

24 TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy megnevezése: Inkluzív önkormányzat 2. A tanórák száma: Kreditérték: 5 4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I.- II. félév 5. Az oktatás nyelve: magyar 6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Számadó Róza, főosztályvezető 7. A tantárgy oktatói: Számadó Róza 8. A tantárgy tananyagának óránkénti leírása (tematika): A versenyképes állam működést és önkormányzati működést segítő ismeretek területen belül a tantárgy a lakossági részvétel erősítése, bevonása témára fókuszál. Helyi közszereplők, gazdasági és civil szervezetek bevonása, kommunikáció, mediáció. A transzparens és inkluzív önkormányzat terület kereteiben pedig képet ad a gyakorlati képzés támogatására a tréning módszerekről, folyamat tanácsadásról. Támogatja a hallgatók terepmunkája során elvégzendő feladatokat. A tantárgy célja annak bemutatása, hogy az önkormányzat hogyan tud inkluzívvá, a befogadó társadalom alapvető forrásává, részévé válni. A szükséges kompetenciák fejlesztése a részvételen alapuló tervezés alkalmazásával, mint közösség oktatással, ahol maga az oktatás nem iskoláztatás, hanem cselekvés a közösséggel, a közösségben, a közösségért. Tematika: 1. Az Mötv, a Magyary Program és az Európai Uniós elvárások hatása az önkormányzatok szerepének változására 2. Integrált, komplex fejlesztési eszközök (ITI, CLLD) alkalmazásának alapelvei, hatékony és inkluzív folyamat tervezése 3. Közösségi fejlesztési technikák, a folyamat támogatásához szükséges, készségek és képességek 4. A közösségi tervezés gyakorlati lépései, a folyamat megtervezése 5. Helyzetfeltárás, helyzetértékelés, adatgyűjtés, helyi helyzetfeltárás előkészítése 6. Közösségi elemzés és tervezés, stratégia alkotás folyamata 7. Módszertani alapozás (jelen- jövő modell, változások természete, módszerek és eszközök) 8. Vizuális elemzési és tervezési technikák 9. Érintettek elemzése, kockázatkezelés 10. Kommunikáció, bevonás 11. Csoporttechnikák (folyamatok támogatása, kiscsoportok, tevékenység tervezés, fókuszcsoportos megbeszélések, nyitott tér) 12. Alapelvek, siker kritériumok 9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az előadáson való részvétel; egy gyakorlati feladatmegoldás beküldése házi dolgozat formájában. (Specifikáció: 3-5 oldal terjedelem az alábbi témákban: - Mötv. új elvárásai az önkormányzati működéssel szemben (feladat, felelősség); - integrált eszközök alkalmazásának tipikus területei; - érintettek bevonásának feltételei és kockázatai; - mely módszertani eszközök alkalmasak a helyzetfelmérés támogatására; - a közösségi tervezés egy lehetséges kommunikációs mátrixa, adott helyzetben Számonkérés: gyakorlati jegy (terepmunka során készített helyzetfelmérés és értékelés) 24

25 11. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy feltétele az évközi tanulmányi követelmények teljesítése, amit a tantárgyfelelős ellenőriz, továbbá a hallgató a számára kijelölt HKA nak elvégzi a helyzetfelmérését, az elérhető statisztikai adatok összegyűjtését és elemzését, és a helyszíni terepmunka keretében a helyzetfeltárást és mindezekből a megadott szempontok szerinti helyzetértékelést. A leadott munkák értékelése adja a gyakorlati minősítést. 12. Tananyag: Inkluzív önkormányzat- Számadó Róza, NKE, 2014, ÁROP fejlesztés oldalszám. 25

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Almásy Gyula I. Az Önkormányzati szaktanácsadó

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Prof. Dr. Tózsa

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE É PZ ME SIS Ő ET RT K K YO ZA ÁN I S LM ZÉS NU P TA BBKÉ SI TÁ VÁ GA TO AZ YÚ ZIG ÁN KÖ AKIR SZ KÉ Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) jelentős mértékben átalakítja

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001

KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001 Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak

Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet I.-II. félév Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Szakfelelős: Dr. Méhes Tamás PhD A Kormányablak ügyintézői

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Képzési Program Szakfelelős: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár I. A Közigazgatási

Részletesebben

BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2017/2018-as tanévtől Budapest. 2017. 1 A s z a k i r á n y o k f e l e l ő s e i Bűnüldözési szakirány:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN. A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar (Gazdasági Campus, 5600 Békéscsaba Bajza u. 33.

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN. A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar (Gazdasági Campus, 5600 Békéscsaba Bajza u. 33. Minta Kálmán főosztályvezető Gazdasági Campus, 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700; Fax: +36-66-447-220 KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. január 1 Bevezető A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Részletesebben