BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR"

Átírás

1 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: Érvényes: május 3-tól

2 Banki szakügyintéző tételsor Bankrendszerek felépítése, bankok szervezeti felépítése. A devizagazdálkodással kapcsolatos fogalmak, a devizagazdálkodás érvényes jogi szabályozása. Melyek a banki kihelyezések alapvető motivációi? A vállalkozás és a vállalat fogalma. Az egyes vállalkozási jogi formák jellemzése, előnyök és hátrányok. 2. A monetáris politika célja, eszközrendszere. A spot devizaügyletek jellemzése, az árfolyamjegyzés sajátosságai, a spot ügyletek lebonyolításának banküzemtani lépései. Mi a hitelkérelem és milyen tartalmi illetve formai követelményei vannak? Az ipari termelés fogalma, csoportosítási lehetőségei, azok jellemzői. 3. A gazdaságpolitika célja, feladatai. A gazdaságpolitika, a monetáris politika és a költségvetési politika összefüggései. A valutaváltási tevékenység eljárási rendje, ügyviteli és biztonsági szabályai. Milyen számviteli-pénzügyi kimutatásokból lehet megítélni a vállalkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét? 4. A mai pénz fejlődéstörténete. Az aranypénz funkciói. A klasszikus papírpénz és bankjegy. A papírpénzforgalom törvényei. A deviza forward ügyletek jellemzése. Mi az adóminősítés célja és eljárása? A vállalati stratégia szerepe, a kialakítás módozatai, az egyes típusok jellemzői. 5. A bank hitelnyújtásának törvényben szabályozott korlátai. A hitelek minősítési elvei. A devizafutures jellemzése. Ismertesse a hiteldöntés folyamatát! A vállalkozás vezetése, fogalma, szintjei. Vezetési funkciók és azok tartalma. 6. Mutassa be a papírpénz kialakulását, jellemzőit. Mutassa be, hogy milyen következményei lehetnek a papírpénz nem megfelelő mennyiségű forgalomba kerülésének! A devizaopciós ügyletek. Mit tartalmaz a hitel, illetve kölcsönszerződés? 7. Az arany szerepváltozásának folyamata. A legfőbb állomások az aranyérme rendszertől az arany demonetizálódásáig. A devizaműveletek végzéséhez szükséges jogi, tárgyi, személyi és banktechnikai feltételek. Ismertesse a bankokban kialakított nyilvántartási rendet és a 2

3 hiteladminisztrációs feladatokat. A válságmenedzselés a vállalati működés egyes szakaszaiban. A zavarelhárító és a likvidációs válságmenedzselés. 8. A mai pénz jellemzői. Pénzteremtés és megsemmisülés. Pénzaggregátumok. A pénzmultiplikátor. A vállalati és lakossági devizaszámlák fajtái, számlavezetési kondiciók, a számlanyitás speciális szabályai. Ismertesse a hitelek biztosítékait és a fedezettségével kapcsolatos feladatokat! A vállalkozásoknál alkalmazható ösztönzési rendszerek alaptípusai és azok jellemzői. 9. A központi költségvetés fogalma, feladata, bevételei és kiadásai. A központi költségvetés kapcsolata az államháztartás többi alrendszerével. Bankközi devizaszámlák (nostro/loro) fajtái, számlavezetési kondíciók, a számlanyitás speciális szabályai, számlaegyeztetések. Ismertesse a hitelmonitoring tevékenységét! A mezőgazdasági termelés főbb jellemzői, sajátosságai. Befektetett ill. forgóeszközök sajátosságai a mezőgazdaságban. 10. A költségvetési politika célja, eszközrendszere. Az állami feladatok jellemzői. Az államháztartás intézményrendszere. A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módok fajtái, összehasonlításuk. Ismertesse a hitelbehajtási tevékenységet! Az egyes társasági formák alapításának szabályai, a társasági szerződés ill. alapító okirat tartalmi elemei. Az emberi erőforrás-gazdálkodás funkciói, főbb tevékenységei és azok tartalma. A bérrendszer elemei, a bér funkciói a munkáltatói és munkavállalói döntésekben. 11. A letéti jegy, a közraktárjegy, a kincstárjegy, a befektetési jegy, a pénztárjegy azonosságai és különbségei. A kimenő és bejövő átutalási megbízások tartalma, az átutalás technikai lépései, banküzemi teendői. Sorolja fel a kommunikációs folyamat elemeit és határozza meg a kommunikációs csatornák funkcióit. Mit jelent Önnek a kommunikátor hitelessége? Az üzleti titok és a banktitok meghatározása, megsértésük jogkövetkezményei. Vállalkozási stratégiák típusai a versenyhelyzet szerint. A stratégiai szövetségek szerepe, típusai. 12. A fedezeti (hedge) ügyletek. Az opció és a SWAP ügyletek. A beszedvények fajtái. A Beszedések Egységes Szabályai. Az okmányos beszedési megbízás tartalma. Ismertesse a nonverbális kommunikáció szerepét, jelentőségét, teljes közlésrendszerünkben. A kötelmi jog. A szerződés alanya, tárgya, tartalma, alakja, megkötése. A szerződés megszűnése. A külkereskedelmi ügyletek főbb típusai, azok tartalma. 3

4 13. Határidős ügyletek. Forward és future ügyletek. Az akkreditív fizetési mód jellemzése, feltételei, lebonyolítási lépései. Az okmányvizsgálat, az akkreditív teljesítésének nyomonkövetése. A biztosítás alapelve. A biztosítási szükséglet. A biztosítás funkciói. A kockázat fogalma és biztosíthatósága. A kockázatviselés tárgya, időtartama és területi hatálya. 14. A tőzsde fogalma, szabványok, árfolyamok. Tőzsdei ügyletkötés. Az akkreditív fajtái, szerepük a különleges helyzetek megoldásában. A biztosítási szerződések létrejöttének esetei, hatálybalépése, a biztosítási szerződésben szereplő személyek. A marketing fogalma, szerepe, a marketingstratégia készítés folyamata. A versenystratégiák típusai. 15. A váltó fogalma, funkciói, kellékei, a váltócselekmények. Bankgarancia. Az exportőrért, az importőrért vállalt garanciák fajtái. A kockázatviselés megszűnése. A biztosítási tartam. A biztosítási időszak. A biztosítási összeg és a biztosítási fedezet. A kárrendezés. 16. A részvény jellemzői, típusai. A bank saját tőkéje és szavatoló tőkéje. A kockázat és a kár korlátozása, önrészesedés. A valóságos érték fogalma. A kockázatviselés mentesülésének esetei. A díjképzés és a díjkalkuláció alapelvei. Az értéktőzsde megalakulása, megszűnése, tőzsdetagság keletkezése, megszűnése. A munkaszervezet tipikus megjelenési formái és azok jellemzői. 17. Az értékpapír fogalma, fajtái. A kötvény. A bankszámla szerződés tartalmi és formai kellékei. Számlanyitás, számlafigyelés, számlamegszüntetés. A biztosításügy jogi és állami szabályozása. Az élet- és nem életbiztosítások típusú biztosítások közötti alapvető különbség. A viszontbiztosítási tevékenység. A pénzügyi műveletekhez kapcsolódó biztosítások. Az értékpapírok forgalomba hozatalának jogi feltételrendszere az értékpapírtörvény alapján. 18. A pénzügyi piacok fogalma, csoportosításuk. Az egyes piacok funkciói, pénzügyi eszközei. A Magyarországon alkalmazott készpénzes fizetési formák. A készpénzes fizetési forgalom szabályozása. Banki kötelezettségvállalások. Pénzügyi lízing. Hitelszerű kihelyezések. (Leszámítolás, követelések megvásárlása, faktorálás, fofetírozás) Az OBA jogállása, feladatai. Az MNB szervezete, jogi státusa, feladatai. 19. Megtakarítások és befektetések alakulása, a kettő összefüggései, hatásuk adott ország gazdasági fejlődésére. A megtakarítók és felhasználók csoportjai. A Magyarországon alkalmazott készpénzkímélő fizetési formák. A főbb készpénzkímélő eszközök és alkalmazásuk. Mire szolgál 4

5 az EBKM, EHM és a THM? Hogyan számítjuk ki? A banküzem prudens működése. 20. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európa Beruházási Bank és a Nemzetközi Fizetési Bank feladatai. A Magyarországon alkalmazott készpénz nélküli fizetési formák. Az átutalási megbízás hatása a bakszámlákra. A vállalkozások hitelszükségletének meghatározása, hitelfolyósítás és hiteltörlesztés. Hiteltörlesztési tervek összeállítása. A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás elhatárolása, a pénzügyi intézmény engedélyezése. A vállalati stratégia készítése során alkalmazandó versenyhelyzet vizsgálati eljárások szintjei, módszerei, azok jellemzői. 21. A Világbank-csoport tagjai, feladataik. Magyarország és a Világbankcsoport kapcsolata. A pénzforgalom szabályozása Magyarországon. A jegybank és a kereskedelmi bankok szerepe a pénzforgalomban. A bankmarketing alapvető eszközei. A Magyar Államkincstár jogállása alapvető feladatai. A marketingmix értelmezése, tényezői és azok tartalma és kapcsolódásuk egymáshoz. 22. A Nemzetközi Valuta Alap (IMF) megalakulása, szervezete, kvótaszavazati és hitelezési rendszere. Magyarország és az IMF. A GIROrendszer működése és a pénzforgalmi jelzőszámok rendszere. Az aktív bankügyletek célja. A hitel fogalma, fajtái. A központi költségvetés bevételei és kiadásai, hatásköri és eljárási szabályok (OGY, Kormány, pénzügyminiszter feladatai). 23. Ismertesse a megtakarítási és befektetési lehetőségeket. A banki likviditás és fizetőképesség alapvető kritériumai. A passzív bankügyletek célja, fajtái. A betét fogalma, csoportosítása. Ismertesse az önéletrajz legfontosabb tartalmi elemeit és jellemezze különböző fajtáit. Az innováció fogalma, szerepe, alapesetei, az innovációs lánc felépítése, elemei, tartalma. 24. Az államháztartás alrendszerei és feladatai. A bankrendszer szabályozásának szükségessége. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény főbb fejezetei. A hazai pénzügyi intézményrendszer felépítése. Pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. 5

6 25. Ismertesse a pénzügyi közvetítés kialakulását és a bankok tevékenységét. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és az Országos Betétbiztosítási Alap feladata, jogállása. A bankmérleg felépítése, a főbb eszközök és forráscsoportok. A vállalati készletgazdálkodás tartalma, a készletek fontosabb csoportjai, az alkalmazható készletfogalmak, a kidolgozható készletnormák kifejezési módjai. 6

7 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: Érvényes: május 3-tól

8 Pénzügyi szakügyintéző tételsora A vállalkozás lényege, céljai, belső érintettjei. Az egyes vállalkozási formák lehetséges szervezeti és jogi formái, alapításuk, működésük jellemzői. A rövid távú pénzügyi döntések jellemzői, területei: Befektetési és finanszírozási döntések. A rövid távú likviditás mérésének mutatói. Az egyes finanszírozási stratégiák lényege és az illeszkedési elv. A magyar számviteli törvény célja, hatálya, tartalma és fejezetei. A számviteli szabályzatok összeállítása és azok tartalma. 2. A mezőgazdasági termelés főbb jellemzői, sajátosságai. A természeti tényezők szerepe a mezőgazdasági termelés eredményességének alakulásában. A befektetetett eszközök jellemzői a mezőgazdaságban. A gazdaságpolitika célja, feladatai, eszközrendszere. A pénzügypolitika és az adópolitika kapcsolata. Az adó jellemzői és az adóztatás alapelvei. Az adók csoportosítása. A számviteli törvényben érvényesülő alapelvek. A számviteli politika lényege, kapcsolata a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekkel. 3. A külkereskedő vállalkozások piaci kapcsolatrendszere és külpiaci szervezete. A külkereskedelmi ügyletek főbb típusai, azok tartalma. A nemzetközi pénzforgalom módjai és jellemzői. A pénz időértéke. A jövőérték, a jelenérték és a speciális pénzáramok jelentősége. A vezetői számvitel és költségelszámolás kapcsolata. Az önköltség fogalma, tartalma. A költségtervezés módszerei. Az önköltségszámítási szabályzat összeállítása. 4. Az innováció fogalma, megvalósulási formái, szerepe a vállalkozások tevékenységében. Az innovációs lánc elemei. A pénz- és tőkepiaci ügyletek típusai, fajtái és jellemzői. A pénzügyi piac fogalma, az egyes piacok funkciói és pénzügyi eszközei. Az értékpapírok fogalma, fajtái. Az immateriális javak fogalma, csoportjai. Az immateriális javak értékelési elvei, analitikája. Az immateriális javak könyvviteli elszámolása az állományváltozások során a kettős könyvvezetés rendszerében. 5. A marketing fogalma, szerepe, a marketing koncepció kidolgozása, lépései. A vállalkozások célpiacon betölthető szerepeik. Az általános forgalmi adó jellemzői. Az általános forgalmi adó területi, személyi és tárgyi hatálya. A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a termékimport, valamint a Közösségen belüli termékbeszerzés értelmezése. Az adófizetési kötelezettség keletkezése. Az adó alapja termékértékesítésnél. A befektetett pénzügyi eszközök fogalma, csoportosítása. A befektetett pénzügyi eszközök értékelési elvei, analitikája. A befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása, azok könyvviteli elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében. 6. A vállalkozás munkaszervezetét befolyásoló strukturális tényezők csoportjai, és az egyes elemek jellemzői. A funkcionális és a divizionális munkaszervezeti formák jellemzői, alakítási feltételei, működtetésük előnyei és hátrányai. A pénzügypolitika fogalma, célja, és eszközrendszere. A monetáris politika és eszközrendszere. A pénzügyi döntések, azok tartalma, típusai. A befektetési döntések tartalma és szempontjai. A követelések fogalma, csoportjai. A követelések értékelési elvei, analitikája. A devizában fennálló követelések értékelése a mérlegben. A követelések állományváltozásainak könyvviteli elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében.

9 7. A logisztika fogalma, lényege, feladata, a logisztikai rendszer részei. A logisztikai szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők. A mai pénz fejlődéstörténete. A pénzteremtés és a pénzmegsemmisülés megvalósulása. A pénzaggregátumok és a pénzmultiplikátor szerepe. A jegybank feladatai, a hazai pénzügyi intézményrendszer felépítése, a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. A beszámoló fajtái, részei, a beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata. Az üzleti jelentés készítésének információs lehetőségei. Az üzleti jelentés tartalma. 8. A vezetés lényege, feladatai, forrásai, szintjei. A vezetői képességek és szerepek. A vezetési funkciók tartalma. Az adók jogi szabályozása. Az adóhatóság rendszere, az adókötelezettség fogalma, az ellenőrzés, a jogkövetkezmények és az adóigazgatási eljárás szabályai. Az eredménykimutatás célja, tartalma, fajtái. Az eredménykategóriák jellemzői. 9. A kereskedelem szerepe, helye a piacgazdaság feltételei között. A kereskedelem főbb értékesítési formái. A nagykereskedelem tartalma, feladatai, nagykereskedők jellemzői. A jövedéki adó jellemzői. A valuta- és devizagazdálkodás lényege, a valuta és deviza jellemzői, értékváltozásának hatása a gazdasági életre. A hitelezési eljárás folyamata. A forgatásra szánt értékpapírok fogalma, főbb csoportjai. Az értékpapírok a mérlegben. Az értékpapírok értékelési elvei, azok analitikája, az állományváltozások elszámolása. A visszavásárolt részvények, üzletrészek könyvviteli elszámolásának lehetőségei a jogszabályi keretek között. 10. Az emberi erőforrás tartalma, alapfogalma, főbb tevékenysége és funkciói a vállalkozások életében. A vállalkozásoknál alkalmazható ösztönzési rendszerek formái és azok tartalma. A társadalombiztosítás általános jellemzői, a biztosítottak köre, a munkáltatók és a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségei. A kötelező egészségbiztosítás és az egészségügyi hozzájárulás szerepe. A magánnyugdíjak és a magán-nyugdíjpénztárak. A pénzeszközök számviteli törvény szerinti fogalma, csoportosítása. A pénzeszközök analitikus és főkönyvi elszámolása. A pénzkezelési szabályzat tartalma, összeállítása. A bankbetétek értékelése a mérlegben. A pénzeszközök elszámolásának bizonylatai. 11. A vállalati ipari termelő folyamatok fogalma, csoportosítása és azok jellemző vonásai. A termelési és a szolgáltatási tevékenység eltérései. A beruházás fogalma és fajtái. A beruházási döntések lényege, a projekt ráfordításának és hozamának tartalma. A fizetési forgalom lebonyolításával kapcsolatos műveletek, a készpénz nélküli fizetési formák. Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve. Az aktív, passzív időbeli elhatárolás lényege. A bevételek, költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása. 12. A tulajdonosi szervezet elemei. A munkaszervezet típusai és azok jellemzői. A váltó és a csekk jellemzői, funkciójuk, kellékeik, és a hozzájuk kapcsolódó műveletek. A nemzetközi pénzügyi intézmények. Magyarország és az IMF kapcsolata. A kötvények hozamainak meghatározására szolgáló mutatószámok. A kötvény elméleti árfolyama, nettó árfolyama és bruttó árfolyama. A kiegészítő melléklet készítésének szükségessége. A kiegészítő melléklet részei, tartalma. 13. A vállalati válságot előidéző okok és a válságok típusai. A válság leküzdésének folyamata és módszerei. Az aktív bankügyletek funkciója. A hitel fogalma és csoportosítása, a garancia és a kezességvállalás szerepe. A tőkeáttétel és nagyságának meghatározására

10 szolgáló mutatószámok. A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség fogalma, csoportjai. A hosszú lejáratú kötelezettség szerepeltetése, tartalma, értékelése a mérlegben. 14. A vállalati stratégia fogalma, szerepe a stratégia kialakítás módja, a stratégiai tervezés folyamata. A személyi jövedelemadó célja és általános jellemzői. A különadózó jövedelmek fajtái. A beruházások finanszírozási forrásai. A rövid lejáratú kötelezettség fogalma, elemei. A rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben. A rövid lejáratú kötelezettségek értékelési elvei. 15. A tárgyi eszközök szerepe a vállalkozások gazdálkodásában, főbb csoportjai, az amortizációs rendszer elemei. A beruházások lényege és főbb típusai. A beruházások értékelése során alkalmazott statikus és dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók. A beruházások kockázatossága. A beruházások kockázatának becslése érzékenységi elemzéssel és fedezeti pont számítással. A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása a mérlegben. A beruházás szerepe a tárgyi eszközök elszámolásában. A tárgyi eszközök értékelési elvei, analitikája. A tárgyi eszközök állományváltozása, azok könyvviteli elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében. 16. A vállalati készletgazdálkodás tárgyköre, a készletek főbb csoportjai, az alkalmazható normák köre. A készlet- és anyagnormák meghatározási módja, illetve a termelés anyagszükséglete meghatározásához használt normák köre. Az adólevonási jog tartalma az általános forgalmi adó rendszerében. A számlaadási kötelezettség. Az adómentesség lényege. Az adóbevallás és az adó megfizetése, illetve visszaigénylése. Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásának szükségessége. A készletezési döntések fogalma. A vásárolt készletek fogalma, csoportosítása a számvitelben. A vásárolt készletek értékelési elvei, analitikája. A vásárolt készletek állományváltozásai, azok főkönyvi elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében. A készletmozgások elszámolásának bizonylatai. 17. A vállalkozások munkaerőszükséglete meghatározása módszerei, a munkaerőszükséglet kielégítése eljárásai. A munkaidőgazdálkodás feladata, munkarend kialakítás tényezői. A gazdaságpolitika célja, feladatai, eszközrendszere. A részvények hozammutatói. Az elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése. A tőkeköltség értelmezése és a vállalati átlagos tőkeköltség meghatározása. A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása. A saját termelésű készletek értékelési elvei, analitikája. A készletek állományváltozásai, azok könyvviteli elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében. 18. A minőség fogalma, értelmezési lehetőségei. A minőséggel, a minőségbiztosítással összefüggő vállalati tevékenységek. A minőségellenőrzés során alkalmazható módszerek. A hosszú távú finanszírozási döntések. A tőkeszerkezetre vonatkozó döntések, az EBIT-EPS elemzés lényege. A pénzügyi tőkeáttétel és a kockázat összefüggése. A céltartalékok fogalma, tartalma, elemei. A céltartalékok hatása az eredményre. A számviteli elszámolások ellenőrzése, a főkönyvi kivonat összeállításának célja. 19. A logisztika stratégiai kérdései, azok tartalmi jellemzői. A logisztika keretében megvalósítandó anyagi folyamatok részei és azok jellemzői. A passzív bankműveletek célja és fajtái. A betétgyűjtés lényege és főbb csoportjai. A tőzsde jellemzői, fajtái és a tőzsdei kereskedés jellemzői. A saját tőke fogalma, elemei, azok tartalma és állományváltozási jogcímeinek könyvviteli elszámolása a kettős könyvvezetés rendszerében.

11 20. A marketing-mix szerepe a vállalkozás marketing stratégiájában. A marketing-mix tényezői, azok tartalma, fontosabb feladatai. A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti nyereség megállapításának módja. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) legfontosabb jellemzői. A bizonylati rend, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok fajtái. A bizonylatok tartalmi és formai követelményei.

12 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: Érvényes: május 3-tól

13 Számviteli szakügyintéző tételsor 1. A gazdálkodók beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége. A beszámolók fajtái, részei, egyszerűsítési lehetőségek, feltételek. A beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata. Zárlati feladatok a könyvvitelben. A beszámoló előkészítési munkáinak vizsgálata. Az éves beszámoló részeinek ellenőrzése (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet vizsgálata). Az MNB jogállása, szervezete, feladatai. A monetáris politika célja és eszközrendszere. Vállalati stratégia fogalma, szerepe a vállalkozások tevékenységében, a stratégia készítés típusai, azok jellemzői és a stratégiai tervkészítés folyamata, a vállalat küldetése és működési köre, szerepe. 2. A saját tőke fogalma, összetevői. A saját tőke elemeinek változásai, a változásokat előidéző gazdasági események könyvviteli elszámolása. A cash flow elemzés. A pénzgazdálkodás fogalma, főbb területei a vállalkozásokban. A pénztartás motívumai. A vállalkozás formális munkaszervezete strukturális jellemzői, lehetséges típusai, az egyes szervezeti típusok jellemzői. 3. A számviteli információs rendszer működésének alapvető követelményei: bizonylatok, nyilvántartások, egyeztetés, zárás, feladás. A számviteli politika szerepe, kialakítása. A számviteli politika keretében elkészítendő, előírt szabályzatok tartalma. A vállalkozások számlarendjének kialakításánál figyelembe veendő szempontok. Az ellenőrzés szerepe, helye a vezetésben. Az ellenőrzések különböző szempontok szerinti csoportosítása és azok tartalma. A belső ellenőrzés rendszere. A hazai pénzügyi intézményrendszer felépítése. Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. A vállalkozás és vagyonértékelés elvei, alkalmazható módszerei, a vagyonértékelés céljai. A vagyonleltáron alapuló értékelési módszer lényegi elemei. 4. Céltartalékok képzése, elszámolása, kapcsolata a számviteli alapelvekkel, összefüggései a társasági adóval. A céltartalékokkal kapcsolatos információk a kiegészítő mellékletben. A gazdasági társaságok törvényességi és tulajdonosi felügyeleti ellenőrzése. A vállalkozás fogalma, alapvető céljai, a vállalkozások belső és külső érintettjei,

14 szerepük a vállalkozás életében. A vállalkozások lehetséges szervezeti-jogi formái és jellemzőik. 5. Az immateriális javak fogalma, fajtái, jellemzői, szerepe a gazdálkodásban, megjelenése a beszámolóban. Az immateriális javak nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. A bizonylati rend és a bizonylati fegyelem, a nyilvántartások és a bizonylatok ellenőrzése. A társasági adótörvény és a számviteli törvény kapcsolata az értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából. A vezetés fogalma, lényegi kérdései, szintjei, a vezetői képességek és szerepek tartalma és jellemzői. 6. A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, jellemzői, szerepe a gazdálkodásban. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének meghatározása, az amortizáció számításának módszerei. A tárgyi eszközök megjelenése a beszámolóban. A tárgyi eszközök nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. Az ellenőrzések fajtái, az ellenőrzések csoportosítása. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás üzemgazdasági szerepe. A termelési kapacitás fogalma, meghatározása, módszere. Az üzemfenntartás funkciója, alapvető formái. 7. Beruházások könyvviteli elszámolása, analitikus nyilvántartási rendszere, a nyilvántartások adatállományai és azok kapcsolata. A beruházás fogalma, lényege, osztályozása, a ráfordítások és hozamok értelmezése a beruházási gazdaságossági számításoknál. A beruházások finanszírozásának lehetőségei. A beruházási döntések gazdasági megalapozása statikus és dinamikus gazdasági mutatókkal. Az eredményelemzés egyes szakaszai és módszerei. 8. A befektetett pénzügyi eszközök fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. A vagyonvédelem ellenőrzése. Befektetési és finanszírozási döntések fogalma, osztályozása, az illeszkedési elv és a forgóeszköz finanszírozási stratégiák. A vállalkozások válságmenedzselése főbb szakaszai és ezen belül a likvidációs válságmenedzselés fogalma, a vállalkozások megszüntetésének feltételei, módozatai. 9. A vásárolt készletek fogalma, fajtái, szerepe a gazdálkodásban, nyilvántartási lehetőségei és értékelési szabályai. Az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események bizonylatolása, a gazdasági események elszámolása a kettős könyvvitel rendszerében. A leltár, leltározás, a leltározás ellenőrzése. A leltárkészítési kötelezettség. Az általános forgalmi adó jellemzői, alanya, tárgya, mértéke, alapja. Adólevonási jog tartalma, személyi és tárgyi feltételei. Az elszámolandó adó visszaigénylésére, bevallására vonatkozó szabályok. A kereskedelem

15 helye, szerepe a piacgazdaságban, értékesítési formái. A nagy- és kiskereskedelem funkciója, jellemzői, szervezeti megoldásai. 10. A saját termelésű készletek fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. Az előállítási közvetlen önköltség megállapításának módjai. Saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartásai és értékelési rendszere, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A hatékonyság elemzése. Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezése. Adómentesség az általános forgalmi adó rendszerében. Nyugta és számlaadási kötelezettség. A vállalati készletgazdálkodás funkciója, csoportjai, az alkalmazható készletfogalmak, a készlet és anyagnormák fajtái, megadási módjai. 11. Követelések fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus nyilvántartási rendszere. A követelésekkel kapcsolatos gazdasági események bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. Saját termelésű készletek értékelésének ellenőrzése. Raktárra vétel, értékelés, kiszállítás és a számlázás ellenőrzése, a kapuellenőrzés. Belföldi fizetési módok és jellemzőik. Az ipari termelés fogalma, jellemző vonásai, csoportosítási lehetőségei, azok tartalma. A termelési és szolgáltatási tevékenység eltérései, különbségei. 12. A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A saját részvényekkel, üzletrészekkel kapcsolatos elszámolások, saját tőkével való kapcsolatuk. Az értékpapírok fogalma, csoportosítása, a kötvény és a részvény jellemzői. A vállalkozások ellenőrzési tevékenységének megszervezése, a követelmények forrásai, a tevékenység megismerésének eszközei. A vállalati stratégia készítése során alkalmazandó versenyhelyzet vizsgálati eljárások szintjei, módszerei azok tartalma. A vállalati stratégia főbb típusai. 13. Pénzeszközök fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A pénzeszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A pénzkezelés ellenőrzésének követelményei. A pénzkezelési szabályzat tartalma. A valuta, deviza fogalma, jellemzői, árfolyama, az árfolyam változás hatása a gazdasági életre. A vállalkozás szervezetét befolyásoló belső és külső tényezők csoportja, a befolyásoló tényezők lényeges elemei. A szervezeti folyamatok irányítása, rendszere. 14. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek és érvényesülésük az éves beszámoló elkészítésénél. Az időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban, nyilvántartása, gazdasági eseményei bizonylatolása, elszámolása. Az ellenőrzési munka szakaszai, lefolytatása, a megállapítások írásba foglalása. A készpénzforgalom ellenőrzése. A pénz időértéke. A jövőérték, a jelenérték és a speciális pénzáramok jelentősége, alkalmazásuk a pénzügyi döntésekben. A vezetési funkciók

16 fogalmi meghatározása, az egyes funkciók tartalma. A vezetői döntési alapmodell elemei, döntéshozatal módja, döntések típusai. 15. A jövedelem-elszámolás (bérelszámolás) feladatai, bizonylatai, nyilvántartási rendszerei (munkaügy, bér- és jövedelem-elszámolás analitikája), gazdasági események főkönyvi elszámolása. A társadalombiztosítás járulékai. A személyi jövedelemadó jellemzői, a bevétel és a jövedelem tartalma. Összevont adóalap és adójának meghatározása, a jövedelemadó előleg megállapítása, levonása. A munkaerőszükséglet meghatározása módszerei, a munkaerőszükséglet kielégítésére alkalmazható eljárások. Az ösztönzési rendszer alapformái, azok jellemzői. 16. Kötelezettségek fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek bizonylatai, analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere, a gazdasági események elszámolása. A pénzügyi intézmények és főbb ellenőrzési feladataik. A tulajdonosi ellenőrzés. Aktív bankműveletek. A hitel fogalma, csoportosítása, a hitelezési eljárás. A logisztika fogalma, a logisztikai tevékenység részei. A logisztikai szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők köre, azok tartalma. 17. Az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, gazdasági eseményei, bizonylatolása, elszámolása. Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés. Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A központi költségvetés bevételei, kiadásai, kapcsolata az államháztartás többi alrendszerével. A külkereskedelmi vállalkozások hazai kapcsolatrendszerének főbb formái és külpiaci szervezete. A külkereskedelmi ügyletek főbb típusai, azok jellemzői, tartalma. 18. Az éves beszámoló részét képező mérleg tartalma, felépítése, a mérlegtételek csoportosítása, értékelésének általános szabályai. A rövid lejáratú kötelezettségek rendszere, fajtái, bizonylatai, analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere. A gazdasági események elszámolása. A könyvvizsgálati ellenőrzés célja, formái, feladatai. A könyvvizsgálati jelentés, záradékok. A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módok és jellemzőik. A marketing fogalma, szerepe a marketingstratégia kidolgozása lépései, a marketing versenystratégiák csoportjai, jellemzői. 19. Az eredménykimutatás típusai, szerkezete, felépítése az egyes eredménykategóriák tartalma. Az osztalékfizetés szabályai. Az eredményszámlák zárása, a mérleg szerinti eredmény főkönyvi elszámolása, helye a mérlegben és az eredménykimutatásban. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján. A társasági adó jellemzői, alanyai. A társasági adó alapjának megállapítása, az adóalapot növelő és csökkentő tételek, kapcsolatuk a számviteli törvénnyel. A

17 marketingmix tényezői, azok szerepe a vásárlók döntései befolyásolásában, az egyes tényezők tartalma, egymásra épülésük. 20. A költségek fogalma, csoportosítása, tervezése, analitikus nyilvántartása. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei. A költségek elszámolásának módozatai. Költségek elszámolása költségnemek szerint. A költséggazdálkodás ellenőrzése. Jogkövetkezmények az adózás rendjében: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság. Az emberi erőforrás-gazdálkodás funkciói, főbb tevékenységei és azok tartalma. A bérrendszer elemei, főbb csoportjai, a bér funkció a munkáltató és a munkavállaló döntéseiben. 21. Költségek elszámolása a vezetői számvitel rendszerében (költséghely, költségviselő elszámolás rendszere, az eredménykimutatással kapcsolatos összefüggései). A kalkuláció fogalma, csoportosítása. A kalkulációs séma. Az általános költségek felosztásának lehetőségei, sajátos módszerei. Az Önköltségszámítási Szabályzat tartalma. A termelési folyamat ellenőrzésének szempontjai. A helyi adók rendszere, a helyi adóztatás célja, a helyi adók fajtái. Az innováció fogalma, szerepe a vállalkozások életében. Az innováció alapesetei, az innovációs lánc felépítése. 22. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének számviteli törvény szerint nevesített tartalma, alkotó elemei. Árbevétel tartalma és elszámolása. Az egyéb bevételek és ráfordítások tartalma és elszámolása. A termelés ütemességének, egyenletességének, a termelés, a termék minőségének ellenőrzése. A számla, mint számviteli bizonylat jelentősége, tartalma, a termelési és áruforgalmi folyamatok ellenőrzése. Az adó fogalma, csoportosítása és az adózással kapcsolatos alapfogalmak ismertetése. A logisztikai tevékenység stratégiai kérdései, annak főbb vizsgálati területei, azok tartalmi jellemzői. Az anyagi folyamatok fontosabb részei, azok jellemzői. 23. A pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek és - ráfordítások számviteli törvény szerint nevesített tartalma. A pénzügyi műveletekkel, valamint a rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása, az elszámolás bizonylatai. Az adóellenőrzés célja, feladata, szervezete, formái. Adóhatóságok és feladataik. A passzív bankügyletek fogalma, típusai. A betétek fajtái és csoportosítása. A minőség fogalma, értelmezései, a minőség-ellenőrzés célja, alkalmazható módszerei, típusai, azok jellemzői.

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2008. május 2-tól Banki szakügyintéző tételsor 2008. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi feladatok Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben