VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész)"

Átírás

1

2 Dr. Mohácsi Gábor, Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész) Az elõzõ számban megjelent cikk elsõ része a szerkezeti acélok ívhegesztésénél használt korszerû védõgázokat tekintette át. Ezúttal a korrózióálló acélok védõgázos ívhegesztésénél használatos gázokat tárgyaljuk. Fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy mindkét acélcsalád esetében azonos elemi gázokkal, gázfázisú vegyületekkel, illetve keverékeikkel dolgozunk, csak a magasan ötvözött acéloknál más keverési arányok érvényesek, és több betartandó fontos szabály is van, mint a normál szerkezeti acél esetében. A KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSÉNÉL HASZNÁLHATÓ VÉDÕGÁZOKRÓL ÁLTALÁBAN Ha a korrózióálló acélok ívhegesztésénél az általánosan használható argon helyett többkomponenses védõgázt kívánunk alkalmazni, akkor az alapanyag bonyolultabb ötvözöttsége miatt több hatásmechanizmusra kell figyelemmel lenni, ezért csak jóval körültekintõbben lehet a legmegfelelõbb gáz kiválasztani, mint azt szerkezeti acélok esetében tehetjük. Az alábbi néhány pontban felhívjuk a figyelmet számos olyan fontos körülményre, mely az elõzõ állítást támasztja alá, és a figyelmen kívül hagyásával a gázválasztásból probléma származhat: Az egyik legalapvetõbb befolyásoló különbség a magas ötvözöttség miatt a szövetszerkezeti sokszínûség. A szerkezeti acélok esetében kizárólag ferrit-perlit szövetszerkezetû acélokkal találkozunk, a korrózióálló acélok esetében pedig ferrites, ausztenites, martenzites, duplex stb. szövetszerkezetû anyagokkal dolgozunk, melyek kölcsönhatása különösen az aktív védõgázokkal nemcsak a kívánt kötés minõségének elérését, hanem annak csökkentését is eredményezheti. (Más például a gázelnyelõ képessége és ridegedési hajlama egy ausztenites és egy ferrites szövetszerkezeti korrózióálló acélnak.) Egyes mikroötvözõ reakcióba léphet a védõgáz kvázi semleges alkotóelemével, ezáltal komoly gyártási nehézségeket okozva. Az alapanyag szigorúan szabályozott C-tartalmát is könynyen a kritikus határ fölé vihetjük, elrontva ezzel az interkrisztallin korróziós ellenállását. A helyesen választott védõgázzal beállíthatjuk az ausztenit ferrit arányt, de ez fordítva is igaz. Természetesen a hegesztési folyamat beszállítói (alapanyag-, hegesztõanyag-, gáz-, gép- stb. szállítók) egyértelmû összerendeléseket ajánlanak, de tudatos felhasználóként mélyebb gázfelhasználási ismeretekkel még jobb mûszaki és gazdasági eredmények érhetõk el, és ez különösen igaz a korrózióálló acélokra. A korrózióálló acélok hegesztéséhez az [1] irodalom 1. táblázatában szereplõ gázok közül a redukáló R1, az inert I1, I2, I3, az enyhén oxidáló gázok közül az M13, M21, M22, illetve a passzív redukáló F1, F2 jelölésûek alkalmasak. Az M csoportba tartozó keverékekbõl azokat a gázokat használhatjuk, amelyek alacsonyabb aktív gáz tartalmúak, mint a normál szerkezeti acélokhoz használtak. Ugyanis az aktív gázok alacsony szinten tartása szavatolja azt, hogy a korrózióállóságot garantáló oxidréteg nem károsodik, valamint a hegesztendõ anyag összetétele jelentõsen nem változik. A korrózióálló acélok védõgázos ívhegesztésénél mind a volfrámelektródás (WIG), mind a fogyóelektródás változat (MIG/MAG) gyakran alkalmazott eljárás és az alapanyagok szinte teljes skáláján mindkettõ egyaránt felhasználható. Korábban mindkét esetben semleges kémiai hatású argont használták védõgázként. Napjainkra azonban a kínálat a korrózióálló acélok esetében is kiszélesedett és jellemzõen az argon bázisú, többkomponensû védõgázok terjedtek el, melyek azonban már mint azt már a csoportok felsorolásánál is láthattuk nem csak semleges kémiai hatásúak. Az aktív gázkeverékek megjelenése miatt az eljárásokhoz való alkalmasság szerint a védõgázokat két csoportra kell osztani, úgymint oxidáló és redukáló, ugyanis nem minden gázkeverék használható mindkét eljárásnál. A korrózióálló acéloknál használható védõgázokat a továbbiakban ezért a két eljáráshoz való alkalmazhatóságuk szerint csoportosítva tárgyaljuk, és az eljárástól függetlenül, külön adunk áttekintést az ennél az acélcsaládnál különös fontosságú gyökvédõ gázokról. Külön felhívjuk a figyelmet arra is, hogy egy adott feladatot alapszinten megoldást adó gáz mellett milyen egyéb, többletszolgáltatást nyújtó gáz áll rendelkezésre, melynek használatával további elõnyök érhetõk el. A kivételekre, fontos szabályokra az alkalmazástechnikai tanácsoknál térünk ki. FOGYÓELEKTRÓDÁS VÉDÕGÁZOS ÍVHEGESZTÉS Általánosan igaz, hogy a korrózióálló acélok fogyóelektródás védõgázos hegesztéséhez semleges argont, vagy a szerkezeti acélokhoz képest jóval kisebb arányú oxidáló komponenssel kevert argon gázt használnak. A következõkben MIG/MAG eljáráshoz használatos gázokat tekintjük át. Argon Az argon az ívfolyamatokban kémiailag nem vesz részt. Semleges gázatmoszférában végzett hegesztés azonban nem javasolt az ív nyugtalansága miatt. Ez az instabil égés az 1. a ábrán látható váltakozó szélességû varratszegélyt és gerincességet okozza, ugyanakkor az újszerû alakú beolvadás mértéke is jelentõsen csökkenhet, illetve váltakozhat. Az argonban hegesztett, így gerincesen kidermedõ varrat koronáját több soros hegesztés esetén általában le kell munkálni, a hibátlan kötés kialakíthatósága érdekében. Az 1. b ábrán lévõ varrat aktív gázkomponens hozzáadásával készült, melynek hatására laposabb és egyenletes szegélyû lett a varrat. Acélszerkezetek 2007/1. szám 73

3 a) b) 1. ábra Argon (a) illetve aktív komponest tartalmazó (b) védõgázban hegesztett varrat Argon/Oxigén/(He) Az argonhoz 0,5 2% O 2 hozzáadásával az ívstabilitás jelentõsen növelhetõ. Hígfolyóssá válik az ömledék. Lecsökken a varrat felületi feszültsége, így az laposabb lesz, ugyanezen ok miatt a cseppátmenet is finomabbá válik, így kisebb lesz a fröcskölés. A 2. ábrán egy 1% O 2 -tartalmú gázkeverékkel készült varrat képe látható. Kisebb hõbevitel, magasabb oxidációs fok és fokozottabb porozitás érzékenység jellemzi továbbá ennek a védõgáznak az alkalmazását. A 3% feletti O 2 hozzáadása esetén már a varratfelszín oxidbevonata pácolással nem, csak mechanikus úton távolítható el. Hélium hozzákeverésével egy prémium termékhez jutunk, melyet a nagyobb hõbevitel jellemez, amely sebesség növelésre használható ki. Argon/Szén-dioxid/(He) Az argonhoz 0,05 5% CO 2 hozzáadásával kedvezõen befolyásolhatjuk az ívstabilitást, a porozitásérzékenységet és a nedvesítõképességet. Tekintettel arra, hogy a CO 2 oxidációs potenciálja jóval alacsonyabb, mint az oxigéné, ezért magasabb százalékos arány engedhetõ meg, ugyanakkor jóval kevesebb, mint amennyi az oxidációs potenciál arányból következhetne. Ugyanis a szén-dioxid növelésének határt szab (max. 5%) a gáz disszociációja következtében keletkezõ elemi szén, amely a magas hõmérsékleten az alapanyagba diffundál és kritikus érték felett interkrisztalin korróziót eredményezhet. A megadott határnál magasabb szén-dioxid koncentrációjú hegesztési védõgáz használata ELC (extra low carbon) acél esetében például olyan mértékû karbondúsuláshoz vezethet a hegesztett kötésben, amely alkalmatlanná teszi a hegesztett szerkezetet a megfelelõ alkalmazásra. A 3. ábrán növekvõ szén-dioxid-tartalmú gázok esetében látható a varrat széntartalmának alakulása. A kritikus 0,03% C-tartalmat az 5% szén-dioxid- és 4% oxigéntartalmú Corgon 5S4 gázzal hegesztett varrat már majdnem eléri, és a 18% széndioxid-tartalmú Corgon 18 gázzal hegesztett varrat pedig már messze túlhaladja. (Az ábra vízszintes tengelyén lévõ kevertgázok O 2 /CO 2 tartalma balról jobbra haladva százalékban: 8/0; 1/0; 0/2,5; 4/5; 0/18; 0/100.) Ennél a gázkeverék családnál is igaz, hogy He hozzákeveréssel egy prémium termékhez jutunk, melyet a nagyobb hõbevitel jellemez, amely sebességnövelésre használható ki. A 4. ábrán 2,5% CO ,5% Ar összetételû gázkeverékkel hegesztett varrat képe látható. Argon/Nitrogén-monoxid/(CO 2 ) Az argonhoz 0,03% NO hozzáadásával kedvezõen befolyásolhatjuk az ívstabilitást, és a beolvadási mélységet és az ózonkibocsátást is csökkenthetjük. Az argont és a 0,03% nitrogénmonoxidot tartalmazó gázkeverék a Mison márkanevû védõgázcsalád alapgáza. Korrózióálló acélok MAG hegesztéséhez a 2% CO 2 -tartalmú Mison 2 gáz használata javasolt, melyet minden áramerõsség-tartományban a jó hegesztési tulajdonság, nagy sebesség, és jó nedvesítõképesség jellemez. Argon/ Szén-dioxid/(H 2 ) Ezt a védõgázkeverék típust a korrózióálló acélok rövidzárlatos cseppátmenetes technológiával történõ hegesztésére dolgozták ki. Megfelelõ ívstabilitás mellett igen jó beolvadás és nagy hegesztési sebesség érhetõ el vele. A többi cseppátmenet alkalmazása esetében erõs porozitás lép fel. 2. ábra: Cronigon S1 (1% O %Ar) védõgázzal készült varrat 4. ábra: Cronigon 2 (2,5% CO ,5%Ar) védõgázzal készült varrat 3. ábra: Karbonfelvétel és leadás különbözõ összetételû védõgázok esetén 74 Acélszerkezetek 2007/1. szám

4 A korrózióálló acélok fogyóelektródás hegesztéséhez használható gázok közül hat legfontosabb védõgáz hegesztéstechnológiai jellemzõit az 1.a táblázat foglalja össze. A táblázat fejlécében a Linde Gáz által használt terméknevek szerepelnek. Az egyes termékekhez kapcsolódó gázösszetételre az 1.b táblázat ad utalást. Alkalmazástechnikai tanácsok A fentebb tárgyalt gázokról általában elmondható, hogy mind az ausztenites, mind a ferrites, mind a duplex szövetszerkezetû korrózióálló acélok fogyóelektródás ívhegesztésénél használhatók az alábbi kivételekkel: Az egyedi technológiaként említett hidrogéngáz-komponenst is tartalmazó keverék ferrites korrózióálló acélok hegesztésére nem javasolt a repedésveszély miatt. Az ausztenites-ferrites ún. duplex acélokhoz az argon-oxigénes keverékeket nem javasoljuk, különösen akkor, ha azt erõsen korrózív közegben használják. Ennek a gázkeveréknek nagyobb oxidációs hatása van, ami feleslegesen rontja a duplex acél korrózióállóságát. Az ELC acélok hegesztéséhez a Mison 2 gáz nem javasolt. Porbeles huzalok használata esetén célravezetõ a huzalgyártó elõírásait betartani a gázkiválasztásnál, de a Linde saját laboratóriumi tapasztalata alapján a következõ megállapítások tehetõk: A porbeles és fémporbeles huzalok védõgáz-kiválasztása a tömör huzalokéhoz hasonlóan történik. Rutil porbeles huzal esetén magasabb CO 2 -tartalmú gáz javasolt a megfelelõ beolvadás érdekében. A felszenítéstõl, a széntartalom növekedésétõl nem kell tartani, mert az íven átrepülõ cseppeket a salakbevonat megvédi. A védõgáz CO 2 - tartalma azonban a 18%-ot lehetõleg ne haladja meg, mert a varratba diffundált szén mennyissége jelentõsen megnõhet (például tiszta CO 2 esetében a varrat széntartalma akár a 0,04%-ot is meghaladhatja). Az impulzushegesztéshez is maximum 18% CO 2 javasolt, vagy CO 2 és O 2 gáz komponenseket tartalmazó gázkeverék. VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDÕGÁZOS ÍVHEGESZTÉS A WIG eljárás esetében alapszabálynak tekinthetõ, hogy a védõgáz a volfrám elektróda károsodásához vezetõ oxidáló komponenst nem tartalmazhat. A WIG eljárásnál ezért semleges és redukáló gázokat használunk. (Van azonban már olyan gázkeverék, amelyet ehhez az eljáráshoz fejlesztettek ki és oxigént is tartalmaz, igaz, hogy csak 0,03% arányban, és az is elsõsorban alumíniumhegesztéshez ajánlott.) Argon Az argon minden ömlesztõhegesztésre alkalmas fém védõgáza. Így a korrózióálló acélok minden típusánál is jól használható, tisztasága az MSZ EN 439 szabvány szerint min (99,990%) kell legyen. Argon/Hidrogén/(He) A nagyobb hõbevitel és nagyobb hegesztési sebesség elérése érdekében argon-hidrogén (2 20% H 2 ) keverékeket alkalmazhatunk. A hidrogén magas hõvezetõ képessége miatt jelentõs sebesség-, ill. beolvadásimélység-növekedést lehet elérni. Az elérhetõ nagy sebesség miatt a 10% feletti hidrogén esetében célszerû egy teljesen gépesített pisztolyvezetést alkalmazni. A varrat fényes lesz a redukáló hatás miatt. A hidrogéntartalmú gázkeverékeknél azonban mindig mérlegelni kell a hidrogén potenciális ridegítõ hatását. Ausztenites anyagok esetében hidrogént tartalmazó védõgázt gyakorlatilag ridegedés veszélye nélkül lehet alkalmazni. Használata már a magasabb ferrittartalmú acéloknál mint pl. a duplex és a tisztán ferrites acéloknál nem megengedett. Vigyázni kell a 4% feletti H 2 gázkeverékkel pl. tartályoknál, hogy nagyobb 1.a táblázat: Korrózióálló acélok MAG hegesztéséhez javasolt védõgázok és technológiai jellemzõik CRONIGON MISON CRONIGON CRONIGON CRONIGON CRONIGON 2 2 S1 S3 2He20 2He50 Oxidáció mértéke jó jó jó feltételes nagyon jó nagyon jó Nedvesítési tulajdonságok jó jó jó jó nagyon jó nagyon jó Hegesztési sebesség jó jó feltételes jó nagyon jó nagyon jó Áthegeszthetõség jó jó jó feltételes jó nagyon jó Fröcskölésmentesség jó jó jó nagyon jó jó jó Ívstabilitás jó jó jó nagyon jó jó jó Beolvadás jó jó feltételes jó nagyon jó nagyon jó 1.b táblázat: Védõgázok a korrózióálló acélok MIG/MAG hegesztéséhez Ar CO 2 O 2 NO He Megnevezés ARGON bázisgáz - - 0,03 - MISON bázisgáz 2-0,03 - MISON 2 bázisgáz 2, CRONIGON 2 bázisgáz CRONIGON S... bázisgáz CRONIGON He... Acélszerkezetek 2007/1. szám 75

5 5. ábra: A beolvadási mélység változása argon, valamint argon-hidrogén védõgáz alkalmazásakor térfogatban ne gyûlhessen össze láng jelenléte nélkül, mert a levegõ oxigénjével robbanó keveréket alkot. Biztonságos kezelésük ilyen esetekben lefáklyázással történik. He hozzákeverésével ebben az esetben is egy prémium termékhez jutunk, melyet a nagyobb hõbevitel jellemez, amely sebesség növelésre használható ki. Az 5. ábra szemléletesen mutatja, hogy az argonhoz 6% hidrogént adagolva a hegesztési sebesség ~50%-kal növelhetõ volt mélyebb beolvadás mellett. Argon/Nitrogén/(He/H 2 ) A tiszta ausztenites, duplex, szuperduplex acélok WIG hegesztésére dolgozták ki az 2 5% nitrogéntartalmú argon bázisú gázkeveréket. Különösen a nem ferritmentes, valamint a duplex anyagoknál fontos követelmény a ferrittartalom kézbentartása. Szuperausztenites anyagoknál a korrózióállóság érdekében a ferrittartalom általában nem lehet több, mint 1%. Ez különösen a vékony falú csövek hozaganyag nélküli orbitális hegesztésénél jelent problémákat, mivel a szobahõmérsékleten instabil ausztenit a hõ hatására átalakul, így a ferrittartalom megnövekedik. Ilyen és ehhez hasonló esetekben néhány százalék nitrogént tartalmazó védõgáz metallurgiai hatása nagyon kedvezõ lehet. Az igen erõs ausztenitképzõ nitrogén a ferrittartalmat ellenõrzés alatt tartja. Hasonló jelenség játszódik le a duplex anyagok hegesztésekor. A nitrogéntartalom stabilizálja az ausztenit fázist, így a duplex és szuper duplex anyagok hegesztésekor elõforduló nitrogénveszteség kompenzálódik, ezáltal biztosítva a megfelelõ ferrit-ausztenit arányt. A nitrogéntartalmú védõgázok alkalmazása tehát jelentõs ferritcsökkenést eredményez a varratban. Emiatt vékony lemezek WIG hegesztésénél sok esetben elhagyható a hozaganyag alkalmazása, és ennek a hegesztési sebesség jelentõs növelhetõsége, s ezzel együtt a korrózióval szembeni nagyobb ellenállóság a következménye. A nitrogéntartalmú védõgázok alkalmazásához meg kell jegyeznünk azonban, hogy ha pl. a szuperausztenites anyagot titánnal stabilizálták, a nitrogén azonnal reakcióba lép a titánnal, titánnitrid keletkezik, így az ausztenit nitrogénes stabilizálása már nem teljes értékû. A nitrogén arányát a védõgázban befolyásolhatja a pálca összetétele is. A túlzott nagy mennyiségû nitrogén a varrat porozitásához vezet. A teljesítménynövelés érdekében duplex anyagoknál a nitrogéntartalmú gázhoz is lehet héliumot keverni, hidrogént pedig ugyanilyen célból az ausztenites acélok esetére. A volfrámelektródás ívhegesztéshez javasolt gázokat az anyagokhoz rendelten a könnyebb kiválasztás érdekében a 2.a táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban a Linde Gáz által használt terméknevek szerepelnek. A korrózióálló acélokhoz ajánlott gázok összetételére vonatkozó információk pedig a 2.b táblázatban láthatók. 2.a táblázat: WIG hegesztéshez javasolt védõgázok Alap gáz Prémium gáz Anyag Hegesztéstechnológiai jellemzõk Argon Minden ömlesztõhegesztésre alkalmas fém Általánosan használható, tisztasága minimum 4.0 (99,990%) VARIGON H2 VARIGON H6 VARIGON H10 VARIGON H15 Ausztenites korrózió acélok A H 2 hozzáadás miatt forróbb ív, jobb beolvadás, nagyobb hegesztési sebesség, fényesebb varrat a redukáló hatás miatt VARIGON N2 VARIGON H3 VARIGON N2He20 Duplex és szuperduplex acélok Az ausztenit-ferrit arány szabályozása a varratban, teljesítmény növelés a He hozzákeveréssel VARIGON N2 VARIGON H3 VARIGON N2H1 Szuperausztenites acélok A ferrit-fázis kialakulásának csökkentése különleges elvárásoknál, teljesítmény növelés H 2 hozzákeveréssel 2.b táblázat: Védõgázok a korrózióálló acélok WIG hegesztéséhez Ar CO 2 O 2 NO He Megnevezés ARGON bázisgáz - - 0,03 - MISON bázisgáz VARIGON He... bázisgáz VARIGON H... bázisgáz VARIGON N...He Acélszerkezetek 2007/1. szám

6 GYÖKVÉDELEM ÖBLÍTÕ (FORMÁLÓ) GÁZOKKAL Korrózióálló acélok védõgázos ívhegesztésének tárgyalásakor mindenképpen meg kell említeni az ún. öblítõ, vagy a másik névhasználattal élve: formáló gázokat is. Ezen gázkeverékek alkalmazásának célja a gyökoldali oxidáció elkerülése, amely egyrészt a futtatási színeket okoz az alapanyagon, másrészt az erõsen zavarja a szabályos gyök kialakítását. Az optimális korrózióállóság kialakítása érdekében a gyökoldalt ezért oxigénnel szemben védeni kell. Gyökvédelemhez az alábbi két gázcsoportot használjuk: Semleges, vagy reakcióképesség szempontjából passzív gázok mint pl. argon vagy nitrogén Redukáló hatású argon, vagy nitrogén bázisú hidrogén gázkeverékek. A 6. ábrán jól látható, hogy a felsõ, gyökvédelem nélkül készített varratgyök mellett széles sávban húzódnak a különbözõ színû felületi oxidok, és a durva felületû, erõsen oxidált varratgyök. A formáló gáz kiválasztásakor azonban ugyancsak mérlegelni kell azokat a szempontokat, amelyeket a védõgáz kiválasztáskor az elõzõekben már említettünk (pl. titánnal stabilizált anyagnál a nitrogéntartalmú öblítõgáz esetében titánnitrid keletkezik, a hidrogénnek ridegítõ hatása van, lefáklyázás stb.). A formáló gázok típusait, valamint azok javasolt alkalmazási területeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. ÖSSZEFOGLALÁS A korrózióálló acélok védõgázas hegesztéstechnológiájánál az alkalmazott védõgáz összetételének nagyon fontos szerepe van. A gázok kémiai tulajdonságának következtében a hegesztés hatására olyan mértékû szövetszerkezet-változás jöhet létre, amely az alapanyag tulajdonságait, így korrózióállóságát mind pozitív, mind negatív irányba befolyásolhatja. A védõgázkomponensek egyéb tulajdonságainak köszönhetõen a hegesztéstechnológiai paraméterek megváltoztathatók, amely sok esetben teljesítménynövekedést jelenthet. FELHASZNÁLT IRODALOM: [1] Gyura László, dr. Mohácsi Gábor: Védõgázok, gázkeverékek acélszerkezetek gyártásához (1. rész) Magész Acélszerkezetek 2006 III. évfolyam 4. szám [2] Hegesztés-Innováció-Kompetencia. A Linde Hegesztési védõgázai felhasználói katalógus [3] Thommas Amman: Unterschleissheim: Duplex steels: Gas Shilded Arc Welding a Special Set of Rules 3. táblázat: Gyökvédõgáz ajánlás acél csoportokhoz Védõgáz Kémiai hatás Anyag Ar semleges minden fémre Ar-H 2 redukáló ausztenites korrózióálló N 2 -H 2 redukáló ausztenites korrózióálló (nem Ti stabilizált) Ar-N 2 semleges ausztenites korrózióálló (nem Ti stabilizált) N 2 semleges duplex, szuperduplex acélok 6. ábra: Gyökvédelemmel készített (alsó) és gyökvédelem nélkül készült (felsõ) varratok gyökoldala Acélszerkezetek 2007/1. szám 77

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ ! ! " #$%&' &( ) * +#,-./0"$,/( 123-%.45,-4-,%67/7/84 &92 :9 ; 0* & 11;< =!#>!!( 1&#""1 & >()? ) 0 ; @ * )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ * )&0 A#* ) 0A("

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*.

Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*. Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*. Dr. Komócsin Mihály ** ÖSSZEFOGLALÁS A hegesztéshez használatos védőgázok kémiai és fizikai tulajdonságaikban lényegesen eltérnek egymástól.

Részletesebben

Bevontelektródás ívhegesztés

Bevontelektródás ívhegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bevontelektródás ívhegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Bevontelektródás kézi ívhegesztés Consumable electrode:

Részletesebben

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Tartalom Védőgázas ívhegesztéseksek Argon védőgázas v volfrámelektr

Részletesebben

Korszerű duplex acélok hegesztéstechnológiája és alkalmazási lehetőségei; a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék legújabb kutatási eredményei

Korszerű duplex acélok hegesztéstechnológiája és alkalmazási lehetőségei; a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék legújabb kutatási eredményei Új szerkezeti acélok hegeszthetősége és a kapcsolódó hegesztéstechnológiai újdonságok Szakmai nap, 2010. április 29. Korszerű duplex acélok hegesztéstechnológiája és alkalmazási lehetőségei; a BME Anyagtudomány

Részletesebben

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Budapesti Műszaki és azdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Szerző: Dobránszky János, dobi@eik.bme.hu

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

LDX2101 ÉS 2205 TÍPUSÚ DUPLEX ACÉL LÉZERSUGARAS ÉS VOLFRÁMELEKTRÓDÁS HEGESZTÉSE. A hegesztési technológiák hatása a varratok szövetszerkezetére

LDX2101 ÉS 2205 TÍPUSÚ DUPLEX ACÉL LÉZERSUGARAS ÉS VOLFRÁMELEKTRÓDÁS HEGESZTÉSE. A hegesztési technológiák hatása a varratok szövetszerkezetére LDX2101 ÉS 2205 TÍPUSÚ DUPLEX ACÉL LÉZERSUGARAS ÉS VOLFRÁMELEKTRÓDÁS HEGESZTÉSE A hegesztési technológiák hatása a varratok szövetszerkezetére LASER WELDING AND TIG WELDING OF LDX2101 AND 2205 TYPE DUPLEX

Részletesebben

Nagysebességű Speed-Puls hegesztés

Nagysebességű Speed-Puls hegesztés 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia Budapest, 2010. május 19 21. Nagysebességű Speed-Puls hegesztés Paszternák László Qualiweld Welding & Trade Kft.; 8800 Nagykanizsa, Szemere utca 3. info@qualiweld.hu

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai Pető Róbert 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek Miért? A jó

Részletesebben

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez Maxx Gázok vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez A szénacél, szénmangán-acél és alacsonyan ötvözött acélok MAG hegesztésénél a Ferromaxx gázok használata minőségi varratot, kiváló hegesztési penetrációt,

Részletesebben

Wave Form Controlled Technology. GMAW impulzus Power Mode Rapid Arc STT

Wave Form Controlled Technology. GMAW impulzus Power Mode Rapid Arc STT Wave Form Controlled Technology GMAW impulzus Power Mode Rapid Arc STT tartalom 1. Bevezetés 2. Az STT folyamat a) Alapáram b) Kezdeti rövidzárlat c) Pinch- áram d) A második áramesés e) Csúcsáram f) Áramlefutás

Részletesebben

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* Az EN sorozatú szabványok megjelenésével megváltozott a szemrevételezéses vizsgálat (VT) feladata. Amíg korábban

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

Duplex acél vékony leidezek vegyes kötésének hegesztése

Duplex acél vékony leidezek vegyes kötésének hegesztése KUTATÁS-FEJ LESZTÉS Lorinc Zsuzsanna*, Buza Gábor**, Csizmazia János***, Bitay Eniko****, Dobránszky János***** Duplex acél vékony leidezek vegyes kötésének hegesztése A duplex acélok hegesztett kötéseiben

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt Hegesztési védôgázok A szakértelem összeköt Védôgázok kiválasztása a hegesztéstechnikában A védôgázas hegesztés a MAG, WIG (AVI), MIG (AFI) és plazma változataival kiemelt helyet foglal el a hegesztéstechnikában.

Részletesebben

Maximalizálja termelékenységét

Maximalizálja termelékenységét Bármit hegeszt, az Air Products új fejlesztésű védőgáz kínálata garantáltan kiváló eredményt biztosít. Termékeinket az egyedi hegeszthetőség, a magas hegesztési minőség és a hatékony hegesztés biztosítása

Részletesebben

Példatár Anyagtechnológia Diplomamunka feladat

Példatár Anyagtechnológia Diplomamunka feladat Budapesti Műszaki és azdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia Diplomamunka feladat Duplex korrózióálló acélok aktiválóporos,

Részletesebben

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE Gerd-Volker Klaas Cloos Schweisstechnik GmbH, Haiger, Németország HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE A robotos hegesztési alkalmazások egyre nagyobb sze repet kapnak a termelékenység növelésében.

Részletesebben

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések Hegesztési eljárások Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések 1 A hegesztő eljárások bemutatása Az eljárások leírása A hegesztési eljárás elve

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0240-06/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (2. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) PRODUCTION

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

KORSZERŰ KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE

KORSZERŰ KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE Dr. Palotás Béla: KORSZERŰ KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Anyagtudományi Tanszék Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Részletesebben

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 CAS-szám 7727-37-9 (N 2 ) 124-38-9 (CO 2 ) 1333-74-0 (H 2 ) EK-szám 231-783-9 (N 2 ) 204-696-9 (CO 2 ) 215-605-7 (H 2 ) Színtelen, szagtalan, nem éghetô, redukáló hatású gázkeve

Részletesebben

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15.

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Láng alkalmazások (autogéntechnológiák) Legfőbb alkalmazások Oxigénes

Részletesebben

Rozsdamentes hozaganyag választék

Rozsdamentes hozaganyag választék Rozsdamentes hozaganyag választék Acélok minôségi hegesztéséhez LINCOLN ELECTRIC MAGYAR KÉPVISELETI IRODA 1239 Budapest Haraszti út 44. Telefon: 286 0322/105 Telefax: 286 0328 Mobil: 30 989 6642 E-mail:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok. A követelménymodul megnevezése: Ujszászi Antal Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1.

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. 1 ANYAGOK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE Hegesztés: anyagok egyesítése hővel nyomással ezek kombinációjával (anyagok természetének

Részletesebben

Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel

Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel Újszászi Antal Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők. Minden további ötvöző

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban Szakmai publikáció Budapest, 2011.08.24. Acélszerkezetek 2011/3 Szerk. Halász Gábor Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban A termelékenység,

Részletesebben

A védőgáz és a volfrámelektród-csúcskialakítás hatása az ausztenites acélok varratgeometriájára Összegzés Summary

A védőgáz és a volfrámelektród-csúcskialakítás hatása az ausztenites acélok varratgeometriájára Összegzés Summary A védőgáz és a volfrámelektród-csúcskialakítás hatása az ausztenites acélok varratgeometriájára Vágvölgyi Gábor (a), Dobránszky János. (b), Gyura László (c), Reichardt László (c) (a) Kasamas Hungária Hegesztéstechnológiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Ujszászi Antal Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés H01 LINDE BÉRPALACK 3000135 Acetylén dis./3,5kg/linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000178 Acetylén/dis./0,8kg/Linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000150 Acetylén/dis./10kg/Linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000113 Acetylén/dis./2,8kg/Linde-p

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KERÁMIA GYÖKVÉD ALÁTÉTEK e-katalógus. ESAB Market Communications BA/November/2004

KERÁMIA GYÖKVÉD ALÁTÉTEK e-katalógus. ESAB Market Communications BA/November/2004 ERI GYÖVÉD TÉTE e-katalógus EB arket Communications B/November/2004 Ismertet eresés likk a szövegre a kívánt katalógusrész kiválasztásához F felhasználás a hajó- és hídépít iparban, a nyomástartóedények

Részletesebben

A teljesen digitális hegesztôgépek elsô CAD* rajza * gyermekkel segített tervezés

A teljesen digitális hegesztôgépek elsô CAD* rajza * gyermekkel segített tervezés www.reklamebuero.at Michael Zauner, szoftverfejlesztô, Philipp fiával A teljesen digitális hegesztôgépek elsô CAD* rajza * gyermekkel segített tervezés Aki a fejlesztésben is piacvezetô akar maradni, folyamatosan

Részletesebben

Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése

Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése Dr. Komócsin Mihály (ME) Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése Az ózon, az O 3 az oxigénnek normál atmoszferikus körülmények között instabil allotróp háromatomos

Részletesebben

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás N aluminium building our world, respecting our planet W E S Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás 2011 november 30. Az alumínium ötvözése Legfontosabb cél:

Részletesebben

A lineáris dörzshegesztés összehasonlítása AWI és AFI eljárásokkal alumínium hegesztésénél

A lineáris dörzshegesztés összehasonlítása AWI és AFI eljárásokkal alumínium hegesztésénél A lineáris dörzshegesztés összehasonlítása AWI és AFI eljárásokkal alumínium hegesztésénél MEILINGER Ákos Mérnöktanár, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egyetemváros, +

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! 2.3 Lézersugaras hegesztés A lézersugaras hegesztés az MSZ EN ISO 4063:2000 szerint az 52-es azonosító számú csoportba

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6366-11 Hegesztési eljárások Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6366-11/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Dezamics Zoltán Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Cloos eljárásváltozatok

Cloos eljárásváltozatok Cloos eljárásváltozatok A Cloos, a már jól bevált, és az újító jellegű hegesztési eljárásváltozatok széles tartományával megoldásokat kínál a hatékonyság és termelékenység növelésére. A már bevált MIG/MAG

Részletesebben

CLOOS ELJÁRÁSVÁLTOZATOK 1. RÉSZ CLOOS WELDING PROCESSES PART 1

CLOOS ELJÁRÁSVÁLTOZATOK 1. RÉSZ CLOOS WELDING PROCESSES PART 1 Pálinkás László hegesztőmérnök Crown International Kft. CLOOS képviselet CLOOS ELJÁRÁSVÁLTOZATOK 1. RÉSZ CLOOS WELDING PROCESSES PART 1 A Cloos, a már jól bevált, és az újító jellegű hegesztési eljárásváltozatok

Részletesebben

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HEGESZTÉS BEVEZETÉS Kötési eljárások csoportosítása KÖTÉSEK ALAKKAL ZÁRÓ SÚRLÓDÁSSAL ZÁRÓ ANYAGGAL ZÁRÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ék-, csap-, szegecskötés Karimás- és csavaros kötések

Részletesebben

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008.

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008. A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA Készítette: Pócsik Attila 2008. III/1. fejezet FÖLD ALATTI TARTÁLYOK A kifejezetten műszaki tartalmú előírások törlése Szerkezeti anyagoknál

Részletesebben

A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban.

A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban. A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban. Komócsin Mihály * A hegesztésre fordított költségek az utóbbi években is érzékelhetően növekedtek, de ez az anyagköltségek, fejlesztési ráfordítások és beruházások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Ujszászi Antal Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 3 ÉRETTSÉGI VIZSGA 03. október 4. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

kezelési és karbantartási útmutatója ausztenites korrózióálló acélokhoz

kezelési és karbantartási útmutatója ausztenites korrózióálló acélokhoz A kezelési és karbantartási útmutatója ausztenites korrózióálló acélokhoz Tartalom 1. Korrózióálló acélok...3 1a) Korrózióálló acélok alkalmazási területei...3 1b) Anyagválasztási szempontok...3 1c) Ausztenites

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

Acélok és öntöttvasak definíciója

Acélok és öntöttvasak definíciója ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Acélok és öntöttvasak definíciója A 2 A 4 Hipereutektoidos acélok A 3 A cm A 1 Hipoeutektikus

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. Anyagvizsgálati Főmérnökség (1211 Budapest, Központi

Részletesebben

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31%

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31% Az alumínium és ötvözeteinek felhasználása folyamatosan és az acéloknál nagyobb mértékben növekszik. Ennek eredménye, hogy sok korábban csak acélt feldolgozó üzem részben vagy egészben átáll(t) alumíniumra,

Részletesebben

Rohr- und Stahl Kft.

Rohr- und Stahl Kft. Rohr- und Stahl Kft. HEGESZTŐ GYAKORLATI KÉPZÉS (Részletes tájékoztató, érvényes 2015. 04 30. - tól) A Rohr-und Stahl Kft. a Dunakeszi Fő út 143 sz. alatti, az MHTE, a TÜV SÜD és a TÜV Rheinland által

Részletesebben

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL AZ A CÉLUNK, HOGY MINDEN ALKALMAZÁSHOZ MEGALKOSSUK A TÖKÉLETES ÍVET! JELLEMZŐK / 3 LSC: MÓDOSÍTOTT RÖVIDZÁRAS ÍV RENDKÍVÜL NAGY

Részletesebben

ESAB Kft. ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ

ESAB Kft. ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ OK 43.32 Könnyen hegeszthető rutilos bevonatú elektróda vízszintes pozícióhoz. A hígan folyós hegesztési ömledék tetszetős varratfelszínt eredményez mind tompa-,

Részletesebben

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben

Röviden az automatizált orbitális AWI hegesztés technológiájáról és eszközeiről

Röviden az automatizált orbitális AWI hegesztés technológiájáról és eszközeiről Röviden az automatizált orbitális AWI hegesztés technológiájáról és eszközeiről Körvarrat készítő hegesztőeljárások számos technológiája ismert manapság, ezek lehetnek kézi illetve gépi eljárások különböző

Részletesebben

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

ANYAGISMERET I. ACÉLOK ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK ANYAGISMERET I. ACÉLOK Dr. Palotás Béla Dr. Németh Árpád Acélok és öntöttvasak definíciója A 2 A 4 Hipereutektoidos acélok A 3 A cm A 1 Hipoeutektikus Hipereutektikus

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László Hegesztés 1 Általános elvek Kézi ívhegesztés Dr. Horváth László Hegesztés Kohéziós kapcsolat Nem oldható természetes, anyagszerő, folytonos Technológiailag igényes Hegesztési eljárások 2 Elektromos ívhegesztések

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

Az ITM International Kft. bemutatja

Az ITM International Kft. bemutatja Az ITM International Kft. bemutatja EWM kézi hegesztő berendezések A feladat Önnél a megoldás nálunk. e-mail: itminternationalkft@gmail.com website: www.itmwelding.com 4 Az ITM Hungary Kft. azzal a céllal

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

LUTZ PENGÉK SZAKIPARI MESTEREMBEREK ÉS SZERSZÁMKERESKEDŐK ÉVTIZEDEK ÓTA BIZTOS VÁLASZTÁSA

LUTZ PENGÉK SZAKIPARI MESTEREMBEREK ÉS SZERSZÁMKERESKEDŐK ÉVTIZEDEK ÓTA BIZTOS VÁLASZTÁSA LUTZ PENGÉK SZAKIPARI MESTEREMBEREK ÉS SZERSZÁMKERESKEDŐK ÉVTIZEDEK ÓTA BIZTOS VÁLASZTÁSA EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR SZAKIPAR / BARKÁCS AUTÓIPAR TEXTILIPAR PONTOSSÁG,

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 111/10) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 111/10) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) C 111/26 2008.5.6. A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

A lézer hibrid hegesztési eljárás alkalmazási lehetőségei az automatizálás területén

A lézer hibrid hegesztési eljárás alkalmazási lehetőségei az automatizálás területén A lézer hibrid hegesztési eljárás alkalmazási lehetőségei az automatizálás területén Csata Barna ESAB Kft. 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. barna.csata@esab.se Absztrakt: A lézer hibrid hegesztés egy termelékeny

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

KEMPACT. KEMPACTMIG 2520 és 2530 hegesztıgép

KEMPACT. KEMPACTMIG 2520 és 2530 hegesztıgép A gépcsalád tagjai fogyóelektródás védıgázas ívhegesztésre (MIG/MAG) alkalmas, kompakt felépítéső (a huzalelıtoló az áramforrással egybeépített kivitelő) hegesztı berendezések. Az inverteres áramforrású

Részletesebben

Hegesztési füst és károsanyag képzıdés csökkentése célszerően megválasztott hegesztési paraméterekkel és hegesztıanyagokkal

Hegesztési füst és károsanyag képzıdés csökkentése célszerően megválasztott hegesztési paraméterekkel és hegesztıanyagokkal Budapest, 7 szeptember Hegesztési füst és károsanyag képzıdés csökkentése célszerően megválasztott hegesztési paraméterekkel és hegesztıanyagokkal Az ívhegesztés forrása számos a környezetre káros hatást

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem. Nagyszilárds OROSZ CSABA

Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem. Nagyszilárds OROSZ CSABA Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Nagyszilárds rdságú TRIP-ac acélok hegesztett kötéseinek k vizsgálata OROSZ CSABA Anyagtudomány és Technológia Tanszék ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ.

A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ. A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ. Több gazdaságosság a tervezésben és a kalkulációban: Viega 1.4521-es Sanpress csœ. A Viega válasza az ingadozó nemesacél árakra A

Részletesebben

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben