Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai"

Átírás

1 dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a fejlett országokban töretlen fejldést mutatnak. Ennek a folyamatnak az elsdleges célja a hegesztett kötések, vágott felületek, a munkadarabok minségének javítása, a teljesítmény és a versenyképesség növelése. A legújabb fejlesztési eredményeket kidolgozó és bevezet nagy gazdasági és ipari potenciálú országokban ez fejldés szinte követhetetlen ütemben hozza létre az újabb és újabb megoldásokat. Ez a fejldés hazánkban értheten a jóval szkebb, és fleg csak a hagyományos hegesztési és vágási eljárásokat használó hazai cégek esetében nem olyan intenzív, de tapasztalható. Gondolunk itt a sokféle gázellátási módra, a jobbára ki nem használt sokszín gázkínálatára, melyek a hazai gyártók számára további tartalékot rejthetnek. Védgáz variációk különböz alapanyagok, különböz technológiák alkalmazásakor A gázok elssorban az eljáráshoz, és azokkal megmunkálandó anyag együtteséhez kötdnek. Általában igaz, hogy eljárás és alapanyag páronként van egy-egy alapgáz, mely az adott feladatot ugyan jól megoldja, de léteznek további ún. prémium gázok, amelyek további elnyöket biztosítanak. Megfelel feltételek esetén a prémium gázok alkalmazása magasabb egységáruk ellenére gazdaságosabb gyártást tesz lehetvé. A klasszikus eljárások és hagyományos alapanyagok esetében a fejlesztés a gázok területén a prémium gázok kínálatának bvülésében nyilvánul meg (1., 2. táblázat).

2 2 Anyagok Ar [%] CO 2 [%] O 2 [%] He [%] H 2 [%] N 2 [%] NO [ppm] Ötvözetlen, ill. gyengén ötvözött szerkezeti acél Fogyóelektródás védgázos ívhegesztés MSZ EN C M M M M M M M S M S M M21 (1) M21 (1) M22 (1) Ersen ötvözött acél (korrózió-, saválló, stb.) Alumínium ötvözetek 97,5 2,5 M M M M12 (1) M12 (2) 67,95 0, M 11 (1) 84,95 0, S M22 (1) 100 I S I1 100 I I3 69,97 0,03 30 M13 (1) az eljárás-anyag párosítás alapgázai prémium védgázok prémium védgázok speciális alkalmazásokhoz 1. táblázat Védgázok a fogyóelektródás technológiához különböz anyagoknál ([7]. szakirodalom szerint)

3 3 Volfrámelektródás védgázos ívhegesztés Anyagok Ar [%] CO 2 [%] O 2 [%] He [%] H 2 [%] N 2 [%] NO [ppm] Ersen ötvözött acél (korrózió-, saválló, stb.) Alumínium ötvözetek MSZ EN I I R S I S R S I3 100 I S I1 100 I I3 69,97 0,03 30 M13 (1) az eljárás-anyag párosítás alapgázai prémium védgázok prémium védgázok speciális alkalmazásokhoz 2. táblázat Védgázok a volfrámelektródás technológiához különböz anyagoknál ([7]. szakirodalom szerint) Amíg a kb. 50 évre visszatekint védgázos hegesztési eljárások a kezdetekben egy komponens gázokkal indultak el, addig ma már a kifinomult kohászati termékek esetében akár 4 komponens gázok alkalmazását is javasolják. Ma hazánkban a két komponens prémium gázok és a három komponens gázok elterjedési fázisát éljük. Bvül azoknak a gázkeverékeknek a száma, amelyekben ppm (ezred százalék) nagyságrend komponenseket tartalmaznak. A hazai üzemek többsége azonban elssorban még dönten az alapgázokat használják, melyek mennyisége nagyságrendileg meghaladja az egyéb gázok felhasználását (1. ábra), de a gázforgalmazók kínálat bvülését kihasználva egyre több felhasználónál jelennek meg a prémium kategóriába tartozó termékek is.

4 4 O 2 5 He 30 Ar CO H 2 Ar Ar/CO 2-18 Ar/CO 2-10 Ar/O 2-8 Ar/CO 2 /O 2-5/4 Ar/CO 2-2,5 Ar/O 2-2 Ar/He Ar/H 2 1. ábra Az argon bázisú palackos kiszerelés védgázok relatív felhasználásának alakulása Magyarországon napjainkban (A körök nagyságának mértéke arányos a ténylegesen felhasznált mennyiséggel) A 1 ábra alapján látható, hogy ma Magyarországon dönten a 82/18 Ar/CO 2 keveréket valamint a tiszta argon gázt alkalmazzák. Az els megállapítás alapveten arra utal, hogy ma a vezet védgázos technológia a fogyóelektródás ívhegesztés a normál (ötvözetlen és gyengén ötvözött) acélok feldolgozásakor. Az argon felhasználásból következik, hogy a volfrámelektródás ívhegesztéseknél dönten ezt az alapgázt részesítik elnyben, mind a magasan ötvözött acélok, mind az alumínium és ötvözetei esetén. Amennyiben egy-egy felhasználásnál a hegesztett szerkezetek, alkalmazott technológiák köre szkíthet, mindenképpen érdemes a prémiumgáz választékot kihasználva - egy-egy technológiához, anyaghoz a legoptimálisabb megoldást választva - tovább lépni. Ez a tendencia az utóbbi években hazánkban is érzékelhet, azaz folyamatosan n azon felhasználók száma, akik már más-más típusú kevertgáz használnak annak érdekében, hogy ezáltal is javítsák termékeik minségét. Különösen megfigyelhet mindez a központi gázellátást használó (saját kever), ill. a hegesztrobotot alkalmazó ötvözetlen vagy gyengén ötvözött szerkezeti acélt feldolgozó cégeknél. A korszer elgyártási technológiák (pontos méret, nem olajos, nem szennyezett felület lemez, stb.), valamint az újabb hegesztgépek megjelenésével (impulzus technológia, stb.) megfigyelhet, hogy a kétkomponens kevervel rendelkez üzemek a CO 2 tartalmat alacsonyabb értékre (8-10%) állítják, vagy a kevert háromkomponensre (Ar-CO 2 -O 2 ) cseréltetik, ill. bizonyos esetben az M22

5 5 csoportba tartozó Ar-O 2 keveréket használják. erteljesebben megfigyelhet (2. ábra). A jelenség a robotos felhasználóknál még % Ar/CO2-82/18 (M21) Ar/CO2 (CO2<18) (M21) Ar/O2 (M22) Ar/O2/CO2 (M23, M24) Ar/CO2/NO (M21) Egyéb Palackos forgalom Helyszíni keverések Robotok felhasználása 2 ábra A különböz összetétel védgázok felhasználásának aránya Mindezek mellett elmondható, hogy néhányan a nagyteljesítmény technológiákkal is dolgoznak hegesztrobotjaikon, nagyteljesítmény gépeiken, azonban védgázként ez idáig a hagyományos áramersségben használatos védgázokat alkalmazzák. Ennek f oka általában az, hogy az ilyen üzemek nagy többségénél a már említett vezetékes (központi) gázellátási formát használják, így a kiépített rendszer által elállított gázzal dolgoznak a beállított teljesítménytl függetlenül. Ennek ellenére van olyan felhasználó, aki a feladattól függen a legoptimálisabb technológia kiválasztása érdekében mind a széndioxidos, mind az oxigénes keveréket alkalmazza ugyanazon a hegesztroboton. A magasan ötvözött acélok esetében újabb, további feladatot kapott a védgáz, pl. szövetszerkezeti arányok beállítása (pl. Ar-N 2 keverék duplex acéloknál). A nagy energiasrség lézer hegesztés és a hibrid eljárások estében egyre újabb gázkeverékeket dolgoznak ki. Ezekben az esetekben már jóval bonyolultabb folyamatokról és kölcsönhatásokról van szó, ezért az itt alkalmazható gázok a

6 6 szokásosnál jóval több szempontnak kell megfeleljenek. Ezt a sokrétséget egy nagyon széles spektrumú gázkeverék halmaz fedi le. Mszaki gázok a termikus vágási feladatokhoz A termikus vágások által legnagyobb mennyiségben használt gáz az oxigén. Közismert az oxigén tisztasága és a vágás minsége és sebessége közötti összefüggés: minél nagyobb az oxigén százalékban kifejezett tisztasága és minél kevesebb párát tartalmaz, annál jobb a vágott felület minsége és magasabb a vágási sebesség. A levegbontókból származó oxigén hazai megjelenése eltt általános gond volt Magyarországon a vágáshoz használt palackos oxigén magas víz tartalma. A rendszerváltás eltti idszakban nagy lángvágó kapacitásokkal rendelkez vállalatok ezért nyugatról hozattak be 2.5 minség (99,5%) cseppfolyós oxigént. Már több mint másfél évtizede hazai források biztosítják ezt a tiszta gázt. A vágáshoz használat oxigén tisztasága nem állt meg ennél a fokozatnál: a még tisztább oxigén használata is jellemzvé vált hazánkban. A lézer és finomsugaras plazma vágógéppel rendelkez cégek nagy része már 3.5 (99,95%) minség oxigénnel vág. Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél az elbbi vágókapacitáshoz még lángvágó is társul, ott gyakran a lángvágást is a tisztább oxigénnel végzik. A lángvágók éggázainak területén is változások tapasztalhatók. Az acetilén, földgáz és propánbután mellett megjelent a propán is. Örökzöld kérdés, hogy mely éggázt gazdaságos használni. Erre a korrekt választ csak alapos, körültekint, és sok feltételezésen alapuló számolás után lehet megadni. Míg az éggázok esetében több gázszállítási forma is létezik, addig az acetilén természeténél fogva csak palackban, vagy kötegelt palackokban áll rendelkezésre. Azonban ezen a területen is történt fejldés. Az acetilén palackot kitölt massza anyaga korszerbb és biztonságosabb lett. Az alumínium és korrózióálló acél lézervágása nagy mennyiség, és a lángvágásnál szokásosnál 2-3-szor nagyobb nyomású nitrogén igényel. A levegbontók által termelt nitrogén tisztasága ez idáig teljes mértékben kielégítette a vele szemben támasztott igényt. Megfigyelhet azonban, hogy néhány lézerrel vágó cég különféle meggondolásból az oxigént a nitrogénnel, illetve fordítva is használja vágásra. A finomsugaras plazmavágó gépek a vágáshoz a gázok és keverékeik színes skáláját használja, függen az alapanyagtól, áramersségtl, anyagvastagságtól. Teljes kiépítésben egy mai

7 7 finomsugaras örvénygázzal mköd plazmavágónál akár hétféle gáz iránti igény is felmerülhet (oxigén, nitrogén, leveg, kétféle argon-hidrogén, és nitrogén-hidrogén keverék, valamint metán). A gázok tisztasága, minsége A hegesztéshez és vágáshoz szükséges gázok tisztasága és keverési pontossága is sokat fejldött. Több mint 10 éve már hazánkban is a nagyteljesítmény levegbontók szolgáltatják a nemzetközi szabványt minden tekintetben kielégít minség leveg gázokat. De a többi, más úton elállított ipari gáz is minségi tartalékkal kielégíti az említett elírást. A palackok bels tisztasága, szelepeinek minsége és tömítettsége az utóbbi év során szintén elérte a nyugat európai szintet. A lézeres megmunkálások a laboratóriumokban használatos gáztisztaságot és vele együtt az ipari minséget meghaladó minség eszközöket a hegesztéssel vágással foglalkozó mhelyekbe hozták. A fenti táblázatokban (1., 2 táblázat) bemutatott kevertgázok gázforgalmazók általi gyártása (palackos kiszerelésnél) az MSZ EN 439 sz. szabvány elírásai figyelembe vételével történik. Abban az esetben azonban, ha a kevertgáz a felhasználó helyszínén készül (pl. központi gázellátó rendszerrl, a felhasználó által üzemeltetett kevervel elállított gázzal), ügyelni kell a komponensek megfelel minségére. A felhasználónak ugyanis nemcsak a szabvány szerinti változó elvárásokkal, hanem azzal is szembe kell néznie, hogy az ipari gázszolgáltatók az alap komponensekbl (Ar, He, CO 2, O 2, N 2, H 2 ) féleségenként több minséget is kínálnak. A minségi kínálatból az MSZ EN 439 szerint azonban nem minden gáz felel meg. Így a felhasználónak egyeztetni és mérlegelni kell. A magyar hegesztés profilú cégek gázfelhasználási szokása fleg az Ar és a CO 2 gázok esetében mutat eltérést a szabvány által elírtakhoz képest. Az eltérés az alacsonyabb minség gázok alkalmazása felé tapasztalható. (A hegesztés és vágás gázai gyakorlati minségi jellemzésére a térfogatszázalékban kifejezett tisztaságot és a ppm-ben megadott nedvességtartalmat használjuk.) Az argon esetében palackos kiszerelésben találkozhatunk különböz minségekkel ill. cseppfolyós kiszereléssel is, melyek közül nem mindegyik használható egyértelmen hegesztésre (ill. a kevertgáz helyszíni elállítására) az említett szabvány értelmében. A szabvány szerinti I csoportjel elvárás nem teljesülése esetén elfordulhat, hogy a varrat mentén kormosodást, ragyás felületet találunk. A CO 2 esetében a magyarországi ipari gázszolgáltatók az itthoni MSZ SZÉN-DIOXID termékszabvány szerinti CO 2 -t kezdték forgalmazni. Ez a szabvány két minségi fokozatot

8 8 különböztetett meg: az ipari széndioxidot és az élelmiszeripari széndioxidot. Hegesztésre ill. kevertgáz elállítására a tisztasága és víztartalma miatt az ipari széndioxid felelt meg leginkább, de ennek határértékei azonban nem elégítik ki az MSZ EN 439 CO 2 -re vonatkozó elvárásait. Az élelmiszeripari széndioxid megengedhet páratartalma miatt különösen nem alkalmas hegesztési felhasználásra. Az MSZ szabvány 2003-ban érvényét vesztette (3. ábra) január elsejétl már kapható a magyar piacon az MSZ EN 439 szerint garantáltan megfelel CO 2. Az EU szabvány betartását vállaló hazai cégeknek tehát van megoldást jelent választási lehetségük CO 2 esetében is. Ha a széndioxiddal vagy helyszíni kevervel rendelkez hegeszt cégek a varratban, vagy varrat felszínre is kijöv gázzárvánnyal találkoznak, vagy esetleg a CO 2 -palacklefejt belül lefagy, könnyen elháríthatják a hibát az MSZ EN 439-C1 alkalmazásával. Hegesztés profilú üzemben, ha CO 2 lézer is van, akkor már nem csak az ipari gázok, hanem a további, nagy tisztaságú termékek listáján szerepl 4.5 tisztaságú CO 2 termék, mint rezonátor gáz tovább bvíti az üzemben lév palackok palettáját. MSZ (Argon, ipari) MSZ (ipari, élelmiszeripari CO 2 ) MSZ EN 439 Hegesztési védgázok 3. ábra A védgázok minségét elíró szabványok érvényessége A gázellátás formái A palackos gáz ellátás formája is sokat változott. A palackok megengedhet nyomása megntt, akár 300 bar is lehet. Anyaga lehet acél, alumínium, manyag. A méretválaszték is széles skálán mozog (4. ábra). A palackok egyedi jelzést kaphatnak (ennek ún. vonalkódos bevezetése már folyamatban

9 9 van), ami sokat segít a gyártónak és felhasználónak. Vannak reduktorral szerelt palackok, melyek a termel üzemektl vesznek át feladatot, javítva azok hatékonyságát. (5. ábra) 4. ábra Különböz méret és típusú gázpalackok 5. ábra Nyomáscsökkentvel szerelt palackok Az egységes európai palack jelölési rendszer is kialakul. Magyarországon is az elírásoknak megfelelen folyik a palack egységes színjelölés szerinti átfestése. A hazai gyakorlat azonban kis mértékben bizonyos esetekben eltér néhány Nyugat Európai országban (pl. Ausztria, Németország, stb.) alkalmazottól. A színjelölésre vonatkozó szabvány csak a palack vállára tesz megkötést, a palacktest színezésében bizonyos korlátok közt ugyan de szabadkezet ad az egyes országoknak.

10 10 Így történhetett meg, hogy hazánkban az oxigénpalackok teste a hagyományoknak megfelelen kék (fehér vállal), míg az említett országokban az oxigén palacktest szürke szín. A sok hegesztgépet alkalmazó üzemek többségénél napjainkra központi gázellátás épült ki, sok esetben sajátkevervel, ami nagyon nagy rugalmasságot biztosít a gáz összetételét illeten. Az ilyen rendszereknél a prémium kategóriájú gázok gyakorlatilag minimális költségnövekedéssel elérhetk. A rugalmasságot tovább fokozza, ha a központi gázellátást további kis teljesítmény kevervel egészítjük ki, amely csak néhány munkahelyet (pl. robotállomást) lát el, mely munkahelyek ezáltal a nagy rendszertl eltér, bár részben arról ellátott más összetétel védgázzal rendelkezhetnek (6. ábra). LAR R Ar :Hegeszt munkahelyek Ar +CO 2 Robotállomás 1. Robotállomás 2. Ar+CO 2 +He CO 2 He gáz kötegben 6. ábra Központi gázellátás kiegészítése még egy kever berendezéssel, a meghatározó gázösszetételen (pl. Ar-CO 2 ) túl egyéb kevertgáz (pl. Ar-CO 2 -He) létrehozására A központi gázellátó rendszerek utántöltése teljes felügyelet nélkül is megvalósítható, automatikus töltés figyelés és elektronikus információ továbbítás útján.

11 11 A védgáz felhasználás fejldési irányai Meggyzdésünk, hogy a prémium gázok falhasználása a jövben jelentsen növekedni fog. Az itthon is egyre jobban fellép termelékenység növelési kényszer miatt remélhetleg egyre több cég fog fejlettebb, korszer, nagyteljesítmény, jobb minséget biztosító technológiákkal foglakozni. Ezt a Magyarországon is várhatóan bekövetkez folyamatot valószínsíti a hegesztés vágás területén Európában tapasztalható piaci tendenciák közül jó néhány: A nyugat európai országokban a hegesztk száma folyamatos csökkenést mutat. A nagyon nagy termelékenység eljárások nagy valószínséggel maradnak nyugat Európában Az elmúlt 20 évben nyugat európai országok a hegesztés területén a termelékenységüket megduplázták. Az anyavállalatok hegesztési tevékenységüket a beszállító országokba exportálják A hegesztés technológia fejldése a növekv országokban gyorsabb, mint az a technológiát exportáló országokban volt. A nagy termelékenység követelménye még kimunkáltabb hegesztési technológiát kíván. Felértékeldik a know-how és a tanácsadás szerepe A termelékenységet növelni kell, ez növeli a környezeti terhelést ezért az egészség megrzése védelmébe ezért fokozni kell a környezet és egészségvédelmi beruházást. Összefoglalás A világban alkalmazott, frissen kifejlesztett eljárások, eljárás változatok, kombinációk és az általuk megmunkált anyagok sokszínsége hozza magával a gázok fejlesztését is. A magyarországi feldolgozó ipar részére biztos és teljes világ színvonalú kínálatot biztosítani tudó gáztermel és szolgáltató háttér áll rendelkezésre. A már kifejlesztett gázok magyarországi elterjedését és így a fejldés intenzívebb tapasztalását a bvül alapanyag és a még iparszeren nem használt hegeszt vágó eljárások elterjedése, magasabb feldolgozottsági szint termékek bvülése fogja generálni.

12 12 Szakirodalom [1] Gyura L., Mohácsi G.: Hegeszt és vágó gázellátás Magyarországi helyzete az Európai csatlakozás fényében, Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest, [2] Mohácsi G., Gyura L.: Ipari vágó lézerek hazánkban és kitekintés az EU-ba Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest, [3] Gyura L.: Korszer védgázok az ötvözetlen és ötvözött acélok, valamint egyéb fémek hegesztéséhez Hegesztési Felelsök VI Országos Tanácskozása, Esztergom, [4] Halász G.: Változatok védgázra Magyar Mszaki Magazin, március p [5] Mohácsi G. - Gyura L.: Ívhegesztrobotoknál alkalmazott védgázok Magyarországon XI. Nemzetközi és IV. GTE-MHtE-DVS Hegesztési Konferencia, Budapest, augusztus [6] Miklós, E.: Current process variants of MAG high-performance welding Linde Special Edition, [7] Hegesztés Innováció Kompetencia, A Linde hegesztés védgázai, (Linde prospektus) 2005.

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON. Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás

IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON. Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás Tartalom Bemutatkozás Magyarországon fellelhető alkalmazások Ipari lézergépek területi eloszlása 2000-től 2014-ig Magyarországi

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek a legnagyobb energiafelhasználók és CO 2 kibocsátók 33% a közlekedésre használt energia mértéke az EU-ban 26% az ipar által felhasznált

Részletesebben

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása Kecskeméti Főiskola GAMF Anyagtechnológia Tanszék Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása 2014 Dr. Weltsch Zoltán weltsch.zoltan@gamf.kefo.hu 1 Lemezek darabolása, darabolási módok Alakító vágás,

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

TERMÉK AUTÓ OLAJOK - CAR CORE RANGE FULL SAPS

TERMÉK AUTÓ OLAJOK - CAR CORE RANGE FULL SAPS AUTÓ OLAJOK - CAR CORE RANGE FULL SAPS 800 Eco-nergy W-30 Kimondottan az OMS számára kifejlesztett üzemanyagtakarékos motorolaj ahol alapvet követelmény a HTHS ( magas hmérséklet és magas nyírásállóság

Részletesebben

Elszívóasztalok és vágóasztalok

Elszívóasztalok és vágóasztalok Tartalomjegyzék Elszívóasztalok és vágóasztalok Csiszolóasztal elszíváshoz 76 Hegesztőasztal elszíváshoz 77 Tavolex-asztal 78 Oktató-hegesztőasztal 79 Kézi vágóasztal 80 Filter-Table 81 Elszívóasztalok

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik

Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik Szakmai publikáció Budapest, 2008.02.11. Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik Gyakran felmerülő kérdés napjainkban az acélszerkezeteket, illetve alkatrészeket gyártó

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? by Papp István - hétf?, augusztus 19, 2013 http://www.formula1tech.hu/milyen-elonyt-jelenthet-a-lotus-e21-nagyobb-tengelytavja-spaban/ E21-es

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Új berendezés transzformátor online tisztításához

Új berendezés transzformátor online tisztításához Új berendezés transzformátor online tisztításához VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 április 25-27 Hotel Residence, Siófok Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2051 Biatorbágy, Attila u.

Részletesebben

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt Trumpf Hungary Kft TruLaser Weld Lézeres hegesztés fejlesztési irányai Piheni Zsolt Jelenlegi helyzet Hagyományos hegesztés Tizedes gyártási pontosság (vágás, hajlítás, stb.) Ív-hegesztés Magas hőbevitel

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lasline, Nitrocut, Oxicut Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lézertechnológiák a bevált csúcstechnológia A termelékenység, gazdaságosság és minôség iránt támasztott növekvô követelmények

Részletesebben

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline KÚPOS LEMEZFÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű kúpos lemezfúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

Linde Magazin. Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium. Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai

Linde Magazin. Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium. Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai Linde Vevői Magazin//3. évf./1. szám (2013/1) Linde Magazin Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai Jövő Innovatív technológiák

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska Mechanikai CNC preciziós és hegesztett alkatrészek gyártójaként több, mint 17 éve vagyunk megbízható szállítója igényes mechanikai alkatrészeknek, emellett elektromos kapcsolószekrények előállításával

Részletesebben

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft.

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Eszközök Nyomáscsökkentő Nyomáscsökkentő szerkezeti felépítése Eszközök Nyomáscsökkentő F zárórugó

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

INTERSPORT HÁTTÉRANYAG. 2007. március 7.

INTERSPORT HÁTTÉRANYAG. 2007. március 7. INTERSPORT HÁTTÉRANYAG 2007. március 7. INTERSPORT Magyarországon Az INTERSPORT sporttermék-kereskedelmi hálózat célja, hogy 2010-re piacvezet legyen Magyarországon. A magyarországi tevékenység irányításával

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

Ajánlati / Kiírási szöveg AKSZ-sz.: 6.42

Ajánlati / Kiírási szöveg AKSZ-sz.: 6.42 1. ábra FERMASTIL 2500 2. ábra FERMASTIL 750 Ikeroszlopos, folyamatos üzem, PLC vezérelt, katalitikus töltet médiaszr berendezés. Pneumatikus mködtetés szelepekkel felszerelt, gyárilag elszerelt kivitel.

Részletesebben

Szakképesítés: 34 521 06 Hegesztő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek

Szakképesítés: 34 521 06 Hegesztő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző hegesztési eljárásokkal, különös tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel PUSKAS Zsolt, ügyvezető Pulzor Művek Kft., 2640 Szendehely, Kölcsey u. 18. e-mail: iroda@pulzor.hu Összefoglaló A cikk a lézertechnológia azon területét ismerteti,

Részletesebben

Lindab Rainline. Lindab Rainline. Lindab Ereszcsatorna rendszer. Adjon a házának új arculatot!

Lindab Rainline. Lindab Rainline. Lindab Ereszcsatorna rendszer. Adjon a házának új arculatot! Lindab Rainline Lindab Ereszcsatorna rendszer Adjon a házának új arculatot! A sokszínű rendszer Miért ne választhatna sötétbordó csatornát fehér homlokzathoz? Miért ne szerelhetne fel exkluzív rézvöröset

Részletesebben

9. Téma. Az alapanyagok darabolása, és vágása. A mechanikus és termikus vágási eljárások.

9. Téma. Az alapanyagok darabolása, és vágása. A mechanikus és termikus vágási eljárások. 9. Téma Az alapanyagok darabolása, és vágása. A mechanikus és termikus vágási eljárások. 1 Lemezek darabolása, darabolási módok Darabolás hidegen (nyíró vágás ollóval) Darabolás forgácsolással (fűrészelés)

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés NYOMTATÓK A nyomtatók fő tulajdonságai sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés 2 1 A nyomtatók sebessége: A nyomtatók sebessége igen széles skálán mozog. Ennek mértékét az 1 perc alatt

Részletesebben

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely

Részletesebben

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint eni i-sint: személygépjármű kenőanyagok az enitől Minden motornak szüksége van a megfelelő kenőanyagra, amely védelmet nyújt és fokozza a teljesítményét.

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS,

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghetõ hõ- és hangszigetelõ ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

1 of 4 11/11/09 9:31 AM

1 of 4 11/11/09 9:31 AM Bombasikert futott be az arany - Van még benne kakaó? 2009.11.11 07:48 Hiába döntöget egyre magasabb csúcsokat az arany árfolyama, továbbra is van még tere az emelkedésnek Juhász Gergely, a Conclude Befektetési

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Osnabrück Németország AVERMANN Laser- und Kant- Zentrum GmbH Amt Wachsenburg Németország

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda További információ kérhet: Szilágyi Éva Kováts Tamás, Juhász Judit e-mail: szilagyi.eva@eski.hu kovats.tamas@eski.hu, juhasz.judit@eski.hu

Részletesebben

KivÉT szakmaspecifikus minősítési szempontok a Magyar Üvegipari Szövetség ajánlása szerint Jóváhagyta: ÉMI Nonprofit Kft. Érintett üvegtípusok Szigetelő üvegek: hagyományos két vagy háromrétegű szigetelő

Részletesebben

Mechatronika Modul 12: Interfészek Munkafüzet www.minos-mechatronic.eu

Mechatronika Modul 12: Interfészek Munkafüzet www.minos-mechatronic.eu Mechatronika Modul 12: Interfészek Munkafüzet (Koncepció) Dr. Gabriele Neugebauer Dipl.-Ing. Matthias Römer Neugebauer und Partner OHG, Németország Európai elképzelés a globális ipari termelésben résztvev

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK Magyar MÉLYHÚZOTT ELEMEK BEMUTATÓESZKÖZÖK HÓLYAGOS/ HEGESZTETT AKRIL TERMÉKEK MARATÁS SZERSZÁMKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK TERMÉKEINEK MEGFELELŐ EGYEDI KIVITELBEN Rossel-Display Műanyag

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét.

Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét. Cégismertető 2015 Prospera Europe Kft. A minőségi lemezmegmunkálás Cégünk 2004-es megalakulása óta arra törekszik, hogy minőségi, megbízható munkájával hosszútávon kiérdemelje partnerei elismerését, elégedettségét.

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt Hegesztési védôgázok A szakértelem összeköt Védôgázok kiválasztása a hegesztéstechnikában A védôgázas hegesztés a MAG, WIG (AVI), MIG (AFI) és plazma változataival kiemelt helyet foglal el a hegesztéstechnikában.

Részletesebben

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre Ezt Dr. Gremsperger Géza a Hegesztési Zsebkönyvben a következőkben fogalmazta meg:.a hegesztési felügyelő felelőssége a teljes termelési,

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com +36 30/ 670-7209 Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com Angyalföld 1134 Budapest, Váci út 51/b Telefon/Fax: +36 1 340 9233 E-mail: angyalfold@minosegicsapagy.com

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Beszállítói kooperációs börze fémipari megmunkálás, gépgyártás. Cégprofilok

Beszállítói kooperációs börze fémipari megmunkálás, gépgyártás. Cégprofilok Beszállítói kooperációs börze fémipari megmunkálás, gépgyártás Győr, Nemzetközi Kereskedelmi Központ 9021 Győr, Szent István u. 10/A. 2014. június 10. Cégprofilok Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztály

Részletesebben

2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN

2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN 2008. EGY ÁTFOGÓ, INTEGRÁLT MEGOLDÁS A DIVAT-KISKERESKEDELEM SZOLGÁLATÁBAN Máról-holnapra változik a divat, ami a kiskereskedktl is gyors alkalmazkodást követel: kínálatuknak naprakészen kell megfelelnie

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

Eddigi eredményei További feladatok

Eddigi eredményei További feladatok KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága és a Refmon Rt között 2002.03.22-én kötött Ú J, K O P Á S Á L L Ó T E R M É K C S AL Á D G Y Á R T Á S Á N AK K I F E J L E S Z T

Részletesebben

Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben

Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben Termelés-hatékony gazdaságossági és biztonsági megoldások az iparban LINDE Szimpózium Tárgyalt témák összefoglalása 1. Gázmegtakarítás A költséghatékony termelés

Részletesebben

RSÁLÁ KNU MGEMS UIKN CEMS É S E ZÉL

RSÁLÁ KNU MGEMS UIKN CEMS É S E ZÉL GRAVÍROZHATÓ ANYAGOK LÉZERES ÉS MECHANIKUS MEGMUNKÁLÁSRA Tartalomjegyzék 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LaserMax LaserMax Reverse, Lacquers FlexiColor, FlexiBrass LaseLights, LASERmag Textures, Granites Mattes NoMark

Részletesebben

Mûanyag nyílászárók 2011

Mûanyag nyílászárók 2011 Mûanyag nyílászárók 2011 EnergetoKarát 85 85 Jubileum Hôszigetelés Alapkivitelben készülô mûanyag nyílászáróink segítségével megfelelô homlokzati hôszige te léssel párosítva akár 40 70% energia megta ka

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással. Dr. Kállay Miklós

Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással. Dr. Kállay Miklós Borok illósav-tartalmának csökkentése anioncserével kombinált fordított ozmózison alapuló eljárással Dr. Kállay Miklós Bevezetés A bor illósavai definíció szerint a vízg_zzel illó szerves savak összessége,

Részletesebben

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut A jól szellőző kesztyű a vágás elleni védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS DYNAMAT CG1-100. Kétfejes, hordozható gépi lángvágó

CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS DYNAMAT CG1-100. Kétfejes, hordozható gépi lángvágó R CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS DYNAMAT CG1-100 Kétfejes, hordozható gépi lángvágó HU FIGYELEM! A lángvágás veszélyes üzem, ha nem körültekintően dolgoznak könnyen balesetet, sérülést okozhat

Részletesebben

Mûanyag nyílászárók. EnergetoKarát. Jubileum

Mûanyag nyílászárók. EnergetoKarát. Jubileum Mûanyag nyílászárók EnergetoKarát 85 85 Jubileum Hôszigetelés Alapkivitelben készülô mûanyag nyílászáróink segítségével megfelelô homlokzati hôszige te léssel párosítva akár 40 70% energia megta ka rítás

Részletesebben

.több Fejlesztés.több Illetékesség.több Szervíz

.több Fejlesztés.több Illetékesség.több Szervíz .több Fejlesztés.több Illetékesség.több Szervíz Tervezés, Fejlesztés Gyártás & Szervíz " csoport még több " Egy igazán specialista keresése a megoldás a részletes feladatokra, amelyet ajánlunk és nem törvényszerű

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások Kontakt Kapás László Alkalmazástechnika - Élelmiszeripar Élelmiszeripari Mérnök Tel.: 06 (70) 3351-144 laszlo.kapas@messer.hu Cryogen Rapid -gyors hűtés és fagyasztás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 063 MATEMATIKA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben