Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai"

Átírás

1 dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a fejlett országokban töretlen fejldést mutatnak. Ennek a folyamatnak az elsdleges célja a hegesztett kötések, vágott felületek, a munkadarabok minségének javítása, a teljesítmény és a versenyképesség növelése. A legújabb fejlesztési eredményeket kidolgozó és bevezet nagy gazdasági és ipari potenciálú országokban ez fejldés szinte követhetetlen ütemben hozza létre az újabb és újabb megoldásokat. Ez a fejldés hazánkban értheten a jóval szkebb, és fleg csak a hagyományos hegesztési és vágási eljárásokat használó hazai cégek esetében nem olyan intenzív, de tapasztalható. Gondolunk itt a sokféle gázellátási módra, a jobbára ki nem használt sokszín gázkínálatára, melyek a hazai gyártók számára további tartalékot rejthetnek. Védgáz variációk különböz alapanyagok, különböz technológiák alkalmazásakor A gázok elssorban az eljáráshoz, és azokkal megmunkálandó anyag együtteséhez kötdnek. Általában igaz, hogy eljárás és alapanyag páronként van egy-egy alapgáz, mely az adott feladatot ugyan jól megoldja, de léteznek további ún. prémium gázok, amelyek további elnyöket biztosítanak. Megfelel feltételek esetén a prémium gázok alkalmazása magasabb egységáruk ellenére gazdaságosabb gyártást tesz lehetvé. A klasszikus eljárások és hagyományos alapanyagok esetében a fejlesztés a gázok területén a prémium gázok kínálatának bvülésében nyilvánul meg (1., 2. táblázat).

2 2 Anyagok Ar [%] CO 2 [%] O 2 [%] He [%] H 2 [%] N 2 [%] NO [ppm] Ötvözetlen, ill. gyengén ötvözött szerkezeti acél Fogyóelektródás védgázos ívhegesztés MSZ EN C M M M M M M M S M S M M21 (1) M21 (1) M22 (1) Ersen ötvözött acél (korrózió-, saválló, stb.) Alumínium ötvözetek 97,5 2,5 M M M M12 (1) M12 (2) 67,95 0, M 11 (1) 84,95 0, S M22 (1) 100 I S I1 100 I I3 69,97 0,03 30 M13 (1) az eljárás-anyag párosítás alapgázai prémium védgázok prémium védgázok speciális alkalmazásokhoz 1. táblázat Védgázok a fogyóelektródás technológiához különböz anyagoknál ([7]. szakirodalom szerint)

3 3 Volfrámelektródás védgázos ívhegesztés Anyagok Ar [%] CO 2 [%] O 2 [%] He [%] H 2 [%] N 2 [%] NO [ppm] Ersen ötvözött acél (korrózió-, saválló, stb.) Alumínium ötvözetek MSZ EN I I R S I S R S I3 100 I S I1 100 I I3 69,97 0,03 30 M13 (1) az eljárás-anyag párosítás alapgázai prémium védgázok prémium védgázok speciális alkalmazásokhoz 2. táblázat Védgázok a volfrámelektródás technológiához különböz anyagoknál ([7]. szakirodalom szerint) Amíg a kb. 50 évre visszatekint védgázos hegesztési eljárások a kezdetekben egy komponens gázokkal indultak el, addig ma már a kifinomult kohászati termékek esetében akár 4 komponens gázok alkalmazását is javasolják. Ma hazánkban a két komponens prémium gázok és a három komponens gázok elterjedési fázisát éljük. Bvül azoknak a gázkeverékeknek a száma, amelyekben ppm (ezred százalék) nagyságrend komponenseket tartalmaznak. A hazai üzemek többsége azonban elssorban még dönten az alapgázokat használják, melyek mennyisége nagyságrendileg meghaladja az egyéb gázok felhasználását (1. ábra), de a gázforgalmazók kínálat bvülését kihasználva egyre több felhasználónál jelennek meg a prémium kategóriába tartozó termékek is.

4 4 O 2 5 He 30 Ar CO H 2 Ar Ar/CO 2-18 Ar/CO 2-10 Ar/O 2-8 Ar/CO 2 /O 2-5/4 Ar/CO 2-2,5 Ar/O 2-2 Ar/He Ar/H 2 1. ábra Az argon bázisú palackos kiszerelés védgázok relatív felhasználásának alakulása Magyarországon napjainkban (A körök nagyságának mértéke arányos a ténylegesen felhasznált mennyiséggel) A 1 ábra alapján látható, hogy ma Magyarországon dönten a 82/18 Ar/CO 2 keveréket valamint a tiszta argon gázt alkalmazzák. Az els megállapítás alapveten arra utal, hogy ma a vezet védgázos technológia a fogyóelektródás ívhegesztés a normál (ötvözetlen és gyengén ötvözött) acélok feldolgozásakor. Az argon felhasználásból következik, hogy a volfrámelektródás ívhegesztéseknél dönten ezt az alapgázt részesítik elnyben, mind a magasan ötvözött acélok, mind az alumínium és ötvözetei esetén. Amennyiben egy-egy felhasználásnál a hegesztett szerkezetek, alkalmazott technológiák köre szkíthet, mindenképpen érdemes a prémiumgáz választékot kihasználva - egy-egy technológiához, anyaghoz a legoptimálisabb megoldást választva - tovább lépni. Ez a tendencia az utóbbi években hazánkban is érzékelhet, azaz folyamatosan n azon felhasználók száma, akik már más-más típusú kevertgáz használnak annak érdekében, hogy ezáltal is javítsák termékeik minségét. Különösen megfigyelhet mindez a központi gázellátást használó (saját kever), ill. a hegesztrobotot alkalmazó ötvözetlen vagy gyengén ötvözött szerkezeti acélt feldolgozó cégeknél. A korszer elgyártási technológiák (pontos méret, nem olajos, nem szennyezett felület lemez, stb.), valamint az újabb hegesztgépek megjelenésével (impulzus technológia, stb.) megfigyelhet, hogy a kétkomponens kevervel rendelkez üzemek a CO 2 tartalmat alacsonyabb értékre (8-10%) állítják, vagy a kevert háromkomponensre (Ar-CO 2 -O 2 ) cseréltetik, ill. bizonyos esetben az M22

5 5 csoportba tartozó Ar-O 2 keveréket használják. erteljesebben megfigyelhet (2. ábra). A jelenség a robotos felhasználóknál még % Ar/CO2-82/18 (M21) Ar/CO2 (CO2<18) (M21) Ar/O2 (M22) Ar/O2/CO2 (M23, M24) Ar/CO2/NO (M21) Egyéb Palackos forgalom Helyszíni keverések Robotok felhasználása 2 ábra A különböz összetétel védgázok felhasználásának aránya Mindezek mellett elmondható, hogy néhányan a nagyteljesítmény technológiákkal is dolgoznak hegesztrobotjaikon, nagyteljesítmény gépeiken, azonban védgázként ez idáig a hagyományos áramersségben használatos védgázokat alkalmazzák. Ennek f oka általában az, hogy az ilyen üzemek nagy többségénél a már említett vezetékes (központi) gázellátási formát használják, így a kiépített rendszer által elállított gázzal dolgoznak a beállított teljesítménytl függetlenül. Ennek ellenére van olyan felhasználó, aki a feladattól függen a legoptimálisabb technológia kiválasztása érdekében mind a széndioxidos, mind az oxigénes keveréket alkalmazza ugyanazon a hegesztroboton. A magasan ötvözött acélok esetében újabb, további feladatot kapott a védgáz, pl. szövetszerkezeti arányok beállítása (pl. Ar-N 2 keverék duplex acéloknál). A nagy energiasrség lézer hegesztés és a hibrid eljárások estében egyre újabb gázkeverékeket dolgoznak ki. Ezekben az esetekben már jóval bonyolultabb folyamatokról és kölcsönhatásokról van szó, ezért az itt alkalmazható gázok a

6 6 szokásosnál jóval több szempontnak kell megfeleljenek. Ezt a sokrétséget egy nagyon széles spektrumú gázkeverék halmaz fedi le. Mszaki gázok a termikus vágási feladatokhoz A termikus vágások által legnagyobb mennyiségben használt gáz az oxigén. Közismert az oxigén tisztasága és a vágás minsége és sebessége közötti összefüggés: minél nagyobb az oxigén százalékban kifejezett tisztasága és minél kevesebb párát tartalmaz, annál jobb a vágott felület minsége és magasabb a vágási sebesség. A levegbontókból származó oxigén hazai megjelenése eltt általános gond volt Magyarországon a vágáshoz használt palackos oxigén magas víz tartalma. A rendszerváltás eltti idszakban nagy lángvágó kapacitásokkal rendelkez vállalatok ezért nyugatról hozattak be 2.5 minség (99,5%) cseppfolyós oxigént. Már több mint másfél évtizede hazai források biztosítják ezt a tiszta gázt. A vágáshoz használat oxigén tisztasága nem állt meg ennél a fokozatnál: a még tisztább oxigén használata is jellemzvé vált hazánkban. A lézer és finomsugaras plazma vágógéppel rendelkez cégek nagy része már 3.5 (99,95%) minség oxigénnel vág. Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél az elbbi vágókapacitáshoz még lángvágó is társul, ott gyakran a lángvágást is a tisztább oxigénnel végzik. A lángvágók éggázainak területén is változások tapasztalhatók. Az acetilén, földgáz és propánbután mellett megjelent a propán is. Örökzöld kérdés, hogy mely éggázt gazdaságos használni. Erre a korrekt választ csak alapos, körültekint, és sok feltételezésen alapuló számolás után lehet megadni. Míg az éggázok esetében több gázszállítási forma is létezik, addig az acetilén természeténél fogva csak palackban, vagy kötegelt palackokban áll rendelkezésre. Azonban ezen a területen is történt fejldés. Az acetilén palackot kitölt massza anyaga korszerbb és biztonságosabb lett. Az alumínium és korrózióálló acél lézervágása nagy mennyiség, és a lángvágásnál szokásosnál 2-3-szor nagyobb nyomású nitrogén igényel. A levegbontók által termelt nitrogén tisztasága ez idáig teljes mértékben kielégítette a vele szemben támasztott igényt. Megfigyelhet azonban, hogy néhány lézerrel vágó cég különféle meggondolásból az oxigént a nitrogénnel, illetve fordítva is használja vágásra. A finomsugaras plazmavágó gépek a vágáshoz a gázok és keverékeik színes skáláját használja, függen az alapanyagtól, áramersségtl, anyagvastagságtól. Teljes kiépítésben egy mai

7 7 finomsugaras örvénygázzal mköd plazmavágónál akár hétféle gáz iránti igény is felmerülhet (oxigén, nitrogén, leveg, kétféle argon-hidrogén, és nitrogén-hidrogén keverék, valamint metán). A gázok tisztasága, minsége A hegesztéshez és vágáshoz szükséges gázok tisztasága és keverési pontossága is sokat fejldött. Több mint 10 éve már hazánkban is a nagyteljesítmény levegbontók szolgáltatják a nemzetközi szabványt minden tekintetben kielégít minség leveg gázokat. De a többi, más úton elállított ipari gáz is minségi tartalékkal kielégíti az említett elírást. A palackok bels tisztasága, szelepeinek minsége és tömítettsége az utóbbi év során szintén elérte a nyugat európai szintet. A lézeres megmunkálások a laboratóriumokban használatos gáztisztaságot és vele együtt az ipari minséget meghaladó minség eszközöket a hegesztéssel vágással foglalkozó mhelyekbe hozták. A fenti táblázatokban (1., 2 táblázat) bemutatott kevertgázok gázforgalmazók általi gyártása (palackos kiszerelésnél) az MSZ EN 439 sz. szabvány elírásai figyelembe vételével történik. Abban az esetben azonban, ha a kevertgáz a felhasználó helyszínén készül (pl. központi gázellátó rendszerrl, a felhasználó által üzemeltetett kevervel elállított gázzal), ügyelni kell a komponensek megfelel minségére. A felhasználónak ugyanis nemcsak a szabvány szerinti változó elvárásokkal, hanem azzal is szembe kell néznie, hogy az ipari gázszolgáltatók az alap komponensekbl (Ar, He, CO 2, O 2, N 2, H 2 ) féleségenként több minséget is kínálnak. A minségi kínálatból az MSZ EN 439 szerint azonban nem minden gáz felel meg. Így a felhasználónak egyeztetni és mérlegelni kell. A magyar hegesztés profilú cégek gázfelhasználási szokása fleg az Ar és a CO 2 gázok esetében mutat eltérést a szabvány által elírtakhoz képest. Az eltérés az alacsonyabb minség gázok alkalmazása felé tapasztalható. (A hegesztés és vágás gázai gyakorlati minségi jellemzésére a térfogatszázalékban kifejezett tisztaságot és a ppm-ben megadott nedvességtartalmat használjuk.) Az argon esetében palackos kiszerelésben találkozhatunk különböz minségekkel ill. cseppfolyós kiszereléssel is, melyek közül nem mindegyik használható egyértelmen hegesztésre (ill. a kevertgáz helyszíni elállítására) az említett szabvány értelmében. A szabvány szerinti I csoportjel elvárás nem teljesülése esetén elfordulhat, hogy a varrat mentén kormosodást, ragyás felületet találunk. A CO 2 esetében a magyarországi ipari gázszolgáltatók az itthoni MSZ SZÉN-DIOXID termékszabvány szerinti CO 2 -t kezdték forgalmazni. Ez a szabvány két minségi fokozatot

8 8 különböztetett meg: az ipari széndioxidot és az élelmiszeripari széndioxidot. Hegesztésre ill. kevertgáz elállítására a tisztasága és víztartalma miatt az ipari széndioxid felelt meg leginkább, de ennek határértékei azonban nem elégítik ki az MSZ EN 439 CO 2 -re vonatkozó elvárásait. Az élelmiszeripari széndioxid megengedhet páratartalma miatt különösen nem alkalmas hegesztési felhasználásra. Az MSZ szabvány 2003-ban érvényét vesztette (3. ábra) január elsejétl már kapható a magyar piacon az MSZ EN 439 szerint garantáltan megfelel CO 2. Az EU szabvány betartását vállaló hazai cégeknek tehát van megoldást jelent választási lehetségük CO 2 esetében is. Ha a széndioxiddal vagy helyszíni kevervel rendelkez hegeszt cégek a varratban, vagy varrat felszínre is kijöv gázzárvánnyal találkoznak, vagy esetleg a CO 2 -palacklefejt belül lefagy, könnyen elháríthatják a hibát az MSZ EN 439-C1 alkalmazásával. Hegesztés profilú üzemben, ha CO 2 lézer is van, akkor már nem csak az ipari gázok, hanem a további, nagy tisztaságú termékek listáján szerepl 4.5 tisztaságú CO 2 termék, mint rezonátor gáz tovább bvíti az üzemben lév palackok palettáját. MSZ (Argon, ipari) MSZ (ipari, élelmiszeripari CO 2 ) MSZ EN 439 Hegesztési védgázok 3. ábra A védgázok minségét elíró szabványok érvényessége A gázellátás formái A palackos gáz ellátás formája is sokat változott. A palackok megengedhet nyomása megntt, akár 300 bar is lehet. Anyaga lehet acél, alumínium, manyag. A méretválaszték is széles skálán mozog (4. ábra). A palackok egyedi jelzést kaphatnak (ennek ún. vonalkódos bevezetése már folyamatban

9 9 van), ami sokat segít a gyártónak és felhasználónak. Vannak reduktorral szerelt palackok, melyek a termel üzemektl vesznek át feladatot, javítva azok hatékonyságát. (5. ábra) 4. ábra Különböz méret és típusú gázpalackok 5. ábra Nyomáscsökkentvel szerelt palackok Az egységes európai palack jelölési rendszer is kialakul. Magyarországon is az elírásoknak megfelelen folyik a palack egységes színjelölés szerinti átfestése. A hazai gyakorlat azonban kis mértékben bizonyos esetekben eltér néhány Nyugat Európai országban (pl. Ausztria, Németország, stb.) alkalmazottól. A színjelölésre vonatkozó szabvány csak a palack vállára tesz megkötést, a palacktest színezésében bizonyos korlátok közt ugyan de szabadkezet ad az egyes országoknak.

10 10 Így történhetett meg, hogy hazánkban az oxigénpalackok teste a hagyományoknak megfelelen kék (fehér vállal), míg az említett országokban az oxigén palacktest szürke szín. A sok hegesztgépet alkalmazó üzemek többségénél napjainkra központi gázellátás épült ki, sok esetben sajátkevervel, ami nagyon nagy rugalmasságot biztosít a gáz összetételét illeten. Az ilyen rendszereknél a prémium kategóriájú gázok gyakorlatilag minimális költségnövekedéssel elérhetk. A rugalmasságot tovább fokozza, ha a központi gázellátást további kis teljesítmény kevervel egészítjük ki, amely csak néhány munkahelyet (pl. robotállomást) lát el, mely munkahelyek ezáltal a nagy rendszertl eltér, bár részben arról ellátott más összetétel védgázzal rendelkezhetnek (6. ábra). LAR R Ar :Hegeszt munkahelyek Ar +CO 2 Robotállomás 1. Robotállomás 2. Ar+CO 2 +He CO 2 He gáz kötegben 6. ábra Központi gázellátás kiegészítése még egy kever berendezéssel, a meghatározó gázösszetételen (pl. Ar-CO 2 ) túl egyéb kevertgáz (pl. Ar-CO 2 -He) létrehozására A központi gázellátó rendszerek utántöltése teljes felügyelet nélkül is megvalósítható, automatikus töltés figyelés és elektronikus információ továbbítás útján.

11 11 A védgáz felhasználás fejldési irányai Meggyzdésünk, hogy a prémium gázok falhasználása a jövben jelentsen növekedni fog. Az itthon is egyre jobban fellép termelékenység növelési kényszer miatt remélhetleg egyre több cég fog fejlettebb, korszer, nagyteljesítmény, jobb minséget biztosító technológiákkal foglakozni. Ezt a Magyarországon is várhatóan bekövetkez folyamatot valószínsíti a hegesztés vágás területén Európában tapasztalható piaci tendenciák közül jó néhány: A nyugat európai országokban a hegesztk száma folyamatos csökkenést mutat. A nagyon nagy termelékenység eljárások nagy valószínséggel maradnak nyugat Európában Az elmúlt 20 évben nyugat európai országok a hegesztés területén a termelékenységüket megduplázták. Az anyavállalatok hegesztési tevékenységüket a beszállító országokba exportálják A hegesztés technológia fejldése a növekv országokban gyorsabb, mint az a technológiát exportáló országokban volt. A nagy termelékenység követelménye még kimunkáltabb hegesztési technológiát kíván. Felértékeldik a know-how és a tanácsadás szerepe A termelékenységet növelni kell, ez növeli a környezeti terhelést ezért az egészség megrzése védelmébe ezért fokozni kell a környezet és egészségvédelmi beruházást. Összefoglalás A világban alkalmazott, frissen kifejlesztett eljárások, eljárás változatok, kombinációk és az általuk megmunkált anyagok sokszínsége hozza magával a gázok fejlesztését is. A magyarországi feldolgozó ipar részére biztos és teljes világ színvonalú kínálatot biztosítani tudó gáztermel és szolgáltató háttér áll rendelkezésre. A már kifejlesztett gázok magyarországi elterjedését és így a fejldés intenzívebb tapasztalását a bvül alapanyag és a még iparszeren nem használt hegeszt vágó eljárások elterjedése, magasabb feldolgozottsági szint termékek bvülése fogja generálni.

12 12 Szakirodalom [1] Gyura L., Mohácsi G.: Hegeszt és vágó gázellátás Magyarországi helyzete az Európai csatlakozás fényében, Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest, [2] Mohácsi G., Gyura L.: Ipari vágó lézerek hazánkban és kitekintés az EU-ba Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest, [3] Gyura L.: Korszer védgázok az ötvözetlen és ötvözött acélok, valamint egyéb fémek hegesztéséhez Hegesztési Felelsök VI Országos Tanácskozása, Esztergom, [4] Halász G.: Változatok védgázra Magyar Mszaki Magazin, március p [5] Mohácsi G. - Gyura L.: Ívhegesztrobotoknál alkalmazott védgázok Magyarországon XI. Nemzetközi és IV. GTE-MHtE-DVS Hegesztési Konferencia, Budapest, augusztus [6] Miklós, E.: Current process variants of MAG high-performance welding Linde Special Edition, [7] Hegesztés Innováció Kompetencia, A Linde hegesztés védgázai, (Linde prospektus) 2005.

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik

Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik Szakmai publikáció Budapest, 2008.02.11. Termikus vágási eljárások összehasonlítása és kiválasztási szempontjaik Gyakran felmerülő kérdés napjainkban az acélszerkezeteket, illetve alkatrészeket gyártó

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG

MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG MAGYARORSZÁG JELENTS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÓ ÁGAZATAINAK KÖZGAZDASÁGI PROGNÓZISA 2012-IG TARTALOMJEGYZÉK 2 1. Szénbányászat és belföldi szénfelhasználás... 6 1.1 Szénbányászat Magyarországon... 6 1.1.1 Termelési

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING

VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK KODOLÁNYI JÁNOS FISKOLA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING (A 2007. november 22-én tartott konferencia

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Vállalatgazdaságtan Intézet Vállalatgazdaságtan Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak Levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE

Részletesebben

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért?

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Energiafogyasztás-energiatakarékosság... 2 Ftési rendszerek hatékony üzemletetése... 2 Kapcsolt épületek szétválasztása...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szakdolgozat Baki Marianna Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kereskedelem és marketing szak Direkt marketing a Foldex

Részletesebben