Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata"

Átírás

1 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószöged Község Önkormányzata 2013 Készítette a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével: Zsarnay Melinda Elfogadva: 43/2013 (VI.27) határozattal Felülvizsgálva:

2 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége A gyermekek helyzete, esélyegyenlısége, gyermekszegénység A nık helyzete, esélyegyenlısége Az idısek helyzete, esélyegyenlısége A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége Helyi partnerség, lakossági önszervezıdések, civil szervezetek és for-profit szereplık társadalmi felelısségvállalása A helyi esélyegyenlıségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei Jövıképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegzı táblázat - A Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás elıkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma... Hiba! A könyvjelző nem létezik.-60-

3 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésévelés erőforrásainak bővítésével érhető el. Az a fontos, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sajószöged Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Sajószöged település földrajzilag Közép-Európában, Magyarország Észak Keleti Régiójában Borsod Abaúj Zemplén megye dél-borsodi vidékén található. A község neve először a XIV. században, 1327-ben merül fel az oklevelekben. Neve személynévből keletkezett, a magyar névadás szabályai szerint. Alapja a szög = szeg, mely személynévnek is használatos volt (cegu). Maga a szó az ék, sarok, kiszögelés jelentésű szög névből származtatható. Általában olyan helyen jött létre ilyen nevű falu, település, ahol egy-egy folyó szöget alkot, esetünkben a Sajó-Tisza szögében. A község vezetői 1864-ben hasonlóan magyarázzák a község nevét: a Sajó és Tisza össze folyásánál mint egy a két folyónak szögébe esik, innen vélik (ti. a szögről) venni a nevét. A község első birtokos családja a Szegedi volt a XIV. században. A reformáció hamar elterjedt a községben, 1580-ban már önálló egyház volt. Református leányegyházai 1581-ben: Tarján, Szederkény, Sajóörös Sajószöged település 1599-ben és 1705-ben leégett. A pusztahely betelepítésére sok jövevény, elsősorban szlávok települtek be, akik vallásuk szerint görög katolikusok voltak. A görög katolikus plébánia keletkezésére vonatkozó pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de annyit biztosan lehet tudni, hogy a török időben már állt.... A római katolikus plébániát 1737-ben állították fel melyet Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel. A templom tornyát 1809-ben Klier Vencel miskolci építési tervrajzának megfelelően restaurálták 1888-ban pedig Wind István építési vállalkozó új parókiát épített. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

4 Az 1939-es adatok szerint Sajószöged községnek 1042 lakosa volt (520 férfi, 522 nő), területe 2442 kat.hold (1.406 ha). Földbirtokosai 1945-ig gróf Bethlen Pál, báró Beniczky Andor és Gyülvészi Dadányi Miklós táján alakult a Hitelszövetkezet melyhez 18 község tartozott ben alakult a Hangyaszövetkezet, melybe 200 családot szerveztek be november 11-én kezdték meg a földosztást, 194 család kapott földet. A mezőgazdasági jellegű vidéknek a nagyvállalatok betelepítésével AES Tiszai Hőerőmű, Tiszai Vegyi Kombinát, lassan átrajzolódott a táj arculata. Mint természeti érték azonban nem sérült, a Sajó ártere a kavicsbányászat során képződött kb. 40 ha területű horgásztó, mely a térség horgászparadicsoma. Vendéglőink az Autóscsárda, a Dominó ételbár, a Borostyán étterem és Panzió a községben áthaladó 35-ös főút mentén, finom étellel és itallal várják az erre látogatót. A kötetes Könyvtár Internet használattal nyújt lehetőséget egyrészt a szabadidő eltöltéséhez, másrészt a fontos információk megszerzéséhez úgy a helyi lakosok, mint az átutazó vendégek számára. A 2350 lakosú Sajószöged község infrastruktúrája a szennyvízhálózat kivételével kiépült. A Triatlon Világ Kupa révén híressé vált Nemzeti Sportváros Tiszaújváros ipari kertvárosa, mely a város széleskörű szolgáltatásaival, kiemelten gyógyturizmusával, mind jobb életfeltételi pozícióba kerül. Nagyon jó lehetősége van a kis-és középvállalkozásoknak, a mezőgazdasági vállalkozásoknak a működésére, melyhez a kiépült vállalkozói park, a környezetvédelmi elvárásoknak mindenben megfelelő agrárfarm nyújt lehetőséget. A község kulturális életének alappillére a Zeneiskola, melynek növendékeiből Ifjúsági Fúvószenekar, Kamarazenekar és Big-Band zenekar alakult. Jelentős kulturális rendezvény az évente megrendezésre kerülő Big-Band fesztivál és a hagyományos falunapi ünnepségek, melyre augusztus hónapban kerül sor, abban a Szabadidő Parkban, mely Sajószöged település üde színfoltja, a Zászlóparkkal együtt, mely egyben településünk logója. 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén 4 Fő Változás % % % % % % Lakónépesség

5 5 2. számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 53% 0-2 évesek % 56% 0-14 éves % 48% éves % 62% éves % 57% éves % 58% 65 év % 43% feletti Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 65 év feletti 14% éves 9% Állandó népesség - férfiak éves 3% 0-14 éves 10% éves 64% éves 8% Állandó népesség - nők 0-14 éves 65 év feletti13% 21% éves 56% éves 2%

6 6 3. számú táblázat - Öregedési index 0-14 éves korú 65 év feletti állandó állandó lakosok lakosok (fő) (fő) Öregedési index (%) 2001 Nincs adat Nincs adat Nincs adat ,9% ,6% ,3% ,6% ,5% ,4% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 200,0% Öregedési index (%) 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Sajószögeden a 65 év felettiek folyamatosan nő, ugyanakkor a 0-14 évesek fokozatosan csökken. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg Nincs adat Nincs adat Nincs adat 2013 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vándorlások - egyenleg (fő) A munkahelyek hiánya miatt az emberek rákényszerülnek a költözésre, hogy munkahelyeikhez közelebb élhessenek.

7 7 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések természetes halálozások szaporodás (fő) Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 0-5 természetes szaporodás (fő) A nehéz gazdasági helyzet következtében azok sem mernek több gyermeket vállalni, akik szeretnének. Az öregedő népességgel pedig a halálozások is egyenesen arányosan nő.

8 8 Értékeink, küldetésünk Községünkben fontosnak tartjuk, hogy mindenki - korcsoporttól, vallási és anyagi helyzettől függetlenül - részt vehessen az Önkormányzat által szervezett programokon, hozzájusson az ismeretei fejlesztéséhez szükséges informatikai eszközökhöz. Éppen ezért, Könyvtárunkban nem csupán az internethez fér hozzá mindenki, de segítséget is kap technikai problémák esetén. Így valósul meg az a kapcsolat, mely még közelebb hozza egymáshoz a fiatal és az idősebb korosztályt. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Sajószöged Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

9 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Sajószöged Község Önkormányzata, döntéseinél szem előtt tartja a szociálisan rászorulók helyzetét, ennél fogva átvállalja fizetési kötelezettségük egy részét. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2. (1). Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi székhely óvodába beíratott óvodások után 79 Ft/nap/fő. (2). Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sajószögedi tanulói után 140 Ft/nap/fő. Szociális étkeztetés ,-Ft alatti jövedelem esetén 80% ,-Ft ,-Ft között 70% ,-Ft ,-Ft között 50% ,-Ft ,-Ft között 30% ,-Ft ,-Ft között 10% ,- Ft felett 0% Kedvezmény:

10 10 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról 1. (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a község költségvetési teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait és az ellátásokra való jogosultság feltételeit. 2) A szociális ellátást az önkormányzat az állampolgároknak önmagukért és családjukért viselt felelősségét is figyelembe véve biztosítja. Ennek érdekében az eljárás során vizsgálja a kérelmezők magatartását, felelősségét a megélhetési nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét. A talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XI.24.) számú rendelete alapján mentesül az a lakossági kibocsájtó, aki a jegyzőhöz benyújtott kérelmében igazolja, hogy háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem tárgyév első két hónapjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- át és az összes díjköteles vízfogyasztása nem több mint 80 m3. Az önkormányzat átvállalja az idősek kötelezettségeinek egy részét azzal, hogy a 70. életévüket betöltött házasok, illetve a 62. életévüket betöltött egyedülállók hulladékszállítási díj mentességet kapnak. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Gazdasági program - Sajószöged Önkormányzat Gazdasági Programja a ig szóló hosszú távú fejlesztési terven alapszik, annak átdolgozott és aktualizált program változata. A közlekedési hálózat felújításával, kerékpárút kialakításával nem csupán a gyalogosok közlekedése, de a kisgyermekesek, mozgáskorlátozottak, és kerékpárosok helyzete is megkönnyíthető. A KRESZ és egyéb tájékoztató és utcanév táblák pótlása és helyreállítása a biztonságot és a könnyebb tájékozódást teszi lehetővé. Közhasználatú zöldterületek -A Művelődési Ház melletti zöldterület közcélú hasznosítása, az Ady E. út további virágosítása, a Szabadidő Park - játszótér fejlesztésével bárki számára könnyen hozzáférhetővé válik a kikapcsolódás. Szolgáltatástervezési koncepció 1. Közigazgatás - Cél az EU normáknak megfelelő jogkövető, de e helyi sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő fejlett technikai háttérrel rendelkező közszolgáltatás. 2. Alapfokú oktatás, óvodai ellátás - Törekedni kell az ellátottak számának stabilizálására, ill. növelésére, ehhez ki kell dolgozni a megfelelő módszereket és eszközöket. Kívánatos a hosszú távú időnek a végére mintegy 20 %-os ellátotti létszámnövekedés. A zeneiskola fenntartása nem csak stratégia, miután már szervesen beépül a település kulturális életébe is, hanem hosszú távú működése elemi érdeke kell legyen az önkormányzatnak. 3. Egészségügyi ellátás - Végleges megoldást találni a gyógyszertár működtetésére, a napi 8 órás nyitva tartásra. 4. Hagyományápoló- és őrző rendezvények, a Falunapok megtartása. A nagysikerű Big Band Fesztivált mint turisztikai vonzerőt és mint önkormányzati image építő eszközt kell kezelni és nemzetközi hírűvé fejleszteni.

11 11 Köznevelés-fejlesztési terv A 3 6 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása megfelel a következő 5 évben az ellátásra jogosultak számával. A számítás nem vette figyelembe a 7 éves korosztály létszámát, akik jelentős része viszont kikerül az óvodai ellátásból, és az általános iskolai intézményrendszerben jelenik meg. Azt hogy évről-évre hány 7 éves gyermeket tartanak vissza az iskolaérettségi vizsgálatok alapján az óvodákban az adott év óvodai kapacitásainak felülvizsgálatakor indokolt figyelembe venni. A más településről bejárók (2fő), és a jelenleg rendelkezésekre álló óvodáskorúak alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló óvodai kapacitás elegendő a feladatellátás biztosításához. Az óvodás korú gyerekek a településen évesek * 12* 4 évesek évesek évesek Összesen fı Férıhelyek 55 Kapacitás eltérés * becsült adat az előző évek átlagából Településrendezési terv Sajószöged Község Önkormányzata a településrendezési feladatát a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési terv elkészíttetésével és elfogadásával látja el. Településfejlesztési koncepció - Mozgásukban korlátozott emberek igényeit figyelembevevő előírások (1) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbség rámpával történő áthidalását is. (Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysáv) (2)A tömegközlekedési eszközök megállóinál lehetővé kell tenni megemelt szintekkel és azokat összekötő lejtőkkel, kihelyezett információs táblákkal a kerekesszékkel közlekedő fel- és leszállását a tömegközlekedési járművekre. (3) Biztosítani szükséges minden parkolóban legalább kettő kerekesszékkel is igénybe vehető (méreteinél nagyobb) gépkocsi parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot biztosító tábla jelezzen. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 30. A település védelem alatt álló építményei: (1) Országos védelem alatt álló építmények Sajószögeden nincsenek. (2) Helyi védelem alá helyezett épületek (A helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002./I.31./ sz. KT. rendelet): - Görög Katolikus templom Sajószöged, Széchenyi u Görög Katolikus templom udvarában lévő Mária szobor Sajószöged, Széchenyi u Görög Katolikus templom előtti kültéri terület Sajószöged, Széchenyi u Római Katolikus templom, parókia épület Sajószöged,Ady u Római Katolikus templom előtti kültéri szobor Sajószöged, Ady u Gondozási Központ épülete, Sajószöged, Ady u Művelődési Ház és Könyvtár épület, Sajószöged, Ady u I. Világháborús Emlékmű, Sajószöged, Ady u.

12 12 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME (1)Biztosítani kell az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére, vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges felmérni a településen élők életkorát, szociális, anyagi és munkaerő-piaci helyzetét. Sajószöged Községben az idősek aránya nő, a munkanélküliek aránya a lakosság 6%-a, a gyermekek pedig csökken. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A munkahelyek megszűnése, a munkanélküliség, a munkaerő-piaci esélyek szűkülése, az oktatás és képzés hiányossága, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetek, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethető vissza azok helyzete, akik mélyszegénységben élnek. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. Sajószöged Községben nem jellemző a mélyszegénység, illetve nem hozható összefüggésbe a gyermekek az anyagi helyzettel. Községünkben roma származású nincs. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A létminimum környékén jellemzően egyedülálló személyek vannak, akik rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülnek. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya Sajószöged Község Lakossága 2365 fő, melyből 1188 nő, 1177 férfi. A munkanélküliek aránya a lakónépesség 6%-a, melyből a férfiak és a nők aránya szinte megegyezik. Ez azt mutatja, hogy Községünk munkaerő-piaci helyzetében nem mutatkoznak nemi hátrányok.

13 számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők és aránya, évesek év közötti nyilvántartott álláskeresők (fő) lakónépesség (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,8% 64 7,1% 128 7,4% ,8% 61 6,9% 123 7,3% ,2% 48 5,5% 105 6,3% ,5% 50 5,8% 100 6,1% ,4% 49 5,6% 98 6,4% Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 2013 adat adat adat adat adat adat adat adat adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 10,0% Álláskeresők aránya 5,0% 0,0% nők férfiak összesen Az álláskereső férfiak és nők településünkön csökken.

14 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők összesen 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR,Nemzeti MunkaügyiHivata fő Nincs adat Nincs adat Nincs Nincs fő adat adat Nincs Nincs % 7,7% 3,3% 4,8% 1,9% adat adat Nincs Nincs fő adat adat % 17,9% 12,2% 16,2% 9,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 12,8% 10,6% 10,5% 10,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 7,7% 13,8% 9,5% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 7,7% 5,7% 7,6% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 16,7% 14,6% 11,4% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 14,1% 14,6% 16,2% 9,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 7,7% 16,3% 15,2% 20,6% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 7,7% 8,1% 7,6% 15,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Nincs Nincs fő adat adat % 0,0% 0,8% 1,0% 0,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

15 Álláskeresők (fő) A nyilvántartott álláskeresők 3 év alatt 2 fővel nőtt. A táblázat adatait összevetve megállapítható, hogy az évesek a legmagasabb az álláskeresők között, azonban az éves nyilvántartott álláskeresők fele (11%) rendszeres szociális segélyben részesül (nyugdíj előtt álló egészségkárosodott) akik valójában nem keresnek állást. Így a nyilvántartott álláskeresők korcsoportonként egyenlő részben megoszlik számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,1% 41,2% 51,3% ,2% 55,7% 54,5% ,6% 62,5% 61,0% ,9% 58,0% 57,9% 2012 Nincs adat Nincs adat 2013 Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 180 napnál régebben munkanélküliek aránya nők férfiak összesen A nyilvántartott munkanélküliek felét teszi ki a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek, mind a nőket, mind a férfiakat tekintve.

16 számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők és a éves népesség évesek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 5 2,3% 12 3,1% ,4% 3 1,5% 10 2,8% ,1% 4 2,2% 13 3,9% ,0% 5 2,8% 8 2,4% 2012 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs adat adat adat adat Nincs Nincs Nincs Nincs 2013 adat adat adat adat Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adat Nincs adat adat Nincs adat adat Nincs adat adat Nincs adat adat Nincs adat Pályakezdő álláskeresők nők férfiak A éves nyilvántartott pályakezdő álláskeresők csupán a lakosság 3%-a. A táblázatban jól látszik, hogy a női álláskeresők csökken, míg a férfi álláskeresők nő. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A lenti táblázatok egyértelműen mutatják, hogy alacsony iskolázottság nem jelent problémát a településen számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 15-X éves legalább 15 éves és idősebb általános iskolát lakosság összesen év végzettek összese összese nő férfi n n általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 200 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs adat adat adat adat adat adat adat adat adat 201 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs adat adat adat adat adat adat adat adat adat Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

17 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség nyilvántartott szerint álláskeresők 8 általánosnál év összesen alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség végzettség Fő fő % fő % fő % ,0% 21 26,9% 57 73,1% ,0% 35 25,5% ,5% ,0% 28 26,7% 77 73,3% ,0% 31 29,0% 76 71,0% 2012 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! Nincs adat #ÉRTÉK! Nincs adat #ÉRTÉK! 2013 #ÉRTÉK! Nincs adat #ÉRTÉK! Nincs adat #ÉRTÉK! Nincs adat #ÉRTÉK! Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők fő Fő % #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

18 számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők középfokú iskolában év középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % 2009 Nincs adat 0 Nincs adat 0 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 2010 Nincs adat 0 Nincs adat 0 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 2011 Nincs adat 0 Nincs adat 0 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 2012 Nincs adat 0 Nincs adat 0 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 2013 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) c) közfoglalkoztatás A lenti táblázat adatai arra világítanak rá, mekkora szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának. Összevetve a táblázat első oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával, látszik a közfoglalkoztatás szerepe. Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, hogy részben tudja pótolni a foglalkoztatási forma a hiányzó munkalehetőségeket számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a év résztvevő résztvevők település aktív korú romák/cigányok lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % 0 0% % 0 0% % 0 0% 2013 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Forrás: Önkormányzat adatai Közfoglalkoztatottak (fő) Közfoglalkoztatottak Közfoglalkoztatott romák

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatongyörök Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalom Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata

Csátalja Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kővágószőlős Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben