Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 12-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott:- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. számú melléklete alapján a települési önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához rendkívüli támogatást igényelhet, melyet visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújthatnak. A támogatás felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető, és azzal el kell számolni. A támogatás feltételeit a belügyminiszter 7/2014. (I.31.) BM rendelete tartalmazza. A támogatási kérelmekről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt. Az igényléshez kiadott útmutató alapján több címen kérhető támogatás. Az önkormányzati kérelmet az alábbi címek esetében javaslom: - jogerős, végrehajtható bírósági ítélet - a korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak túlfizetés miatt tárgyévben visszafizetendő összeg - Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség. A fenti jogcímek esetén méltányos elbírálás esetén juthat támogatáshoz az önkormányzat a jelen időszakban, a rendelkezésre álló folyószámlahitel kerete jelenleg még lehetővé tette a bér- és segélyfizetési kötelezettség teljesítését, a közüzemi szolgáltatók és az élelmiszer beszállítók számláinak kifizetését. Az önkormányzat évi költségvetését áttekintve az alábbi esetekben szükséges a bevételi előirányzatok felülvizsgálata és az állami segítség igénylése: 1) Helyi adók teljesítése Az önkormányzat évi költségvetésében a helyi adók és az átengedett központi adók előirányzata összesen eft. Az adózás rendje alapján a helyi adók és a gépjárműadó előlegét alapvetően két részletben kell befizetni (március 15., szeptember 15.), illetve iparűzési adó esetében a várható adó összegére december 20-ig kell kiegészíteni a befizetett előleget. A jelenlegi időpontra az éves szintre tervezett adónak 50%-át be kellett volna fizetni, mely a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó esetében teljesült, az építményadó kisebb elmaradást mutat, azonban az iparűzési adónál jelentős a hiány. A május 31-ig befolyt és a költségvetésnek átadott adók és pótlékok összege eft, mely a tervezett adóbevételnek csak 35%-a. A vállalkozásoknak az iparűzési adóbevallást évről május 31-ig kellett benyújtaniuk, az adóbevallás alapján állapítja meg az adóhatóság a szeptember 15-i, illetve március 15-i adóelőleg összegét. A vállalkozóknak a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie. A bevallások feldolgozása után összesíthető önkormányzati szinten a vállalkozásoktól évre várható adóelőleg összege. A költségvetésben a Képviselő-testület az előző évi befizetésnek megfelelő összegű iparűzési adóbevételt fogadott el, jelenleg a tervezett eft-tal szemben a befolyt adó eft, várhatóan az új adófizetők által befizetett összeg és az

3 adófeltöltés nem éri el azt a szintet, mely a megszűnő adózók miatti kiesést ellensúlyozná évben június 30. napjával számított zárás adatai szerint 681 adózó tekintetében az iparűzési előleg előírás a évi adóbevallások alapján összesen ,- Ft június 6. állapot szerint 87%-os feldolgozottsági szinten eddig az iparűzési adó bevételünk ,- Ft. Megjegyezendő, hogy az adatok torzítanak, hiszen 100%-os feldolgozottsághoz hasonlítottunk egy 87%-os feldolgozottsági szintet. A különbözet ,- Forint. A megszűnő vállalkozások kérték a évre eddig előírt adóelőleg törlését, mely június 6-i feldolgozottságig eft-ot tett ki, a évben befizetett adójuk azonban meghaladta a 100 millió Ft-ot. A megszűnő adózók miatti bevétel kiesés az önkormányzat számára nagyobb mértékű, mint a túlfizetés miatti visszafizetés. Az útmutató szerint a túlfizetés miatt a tárgyévben visszafizetendő összeg című jogcímen akkor igényelhető támogatás, amennyiben a tárgyévben befizetett adóelőleg előző évhez képest történő növekedése nem fedezi a visszafizetendő összeget. Az előterjesztés készítéséig visszautalt összeg meghaladta a 20 millió Ft-ot. Az adóhatóság által készített féléves zárási összesítőt július 20-áig, az iparűzési adó június 30-áig beérkező bevallásainak feldolgozásáról az összesítőt augusztus 15-ig kell a Magyar Államkincstárnak megküldeni. 2) A költségvetési törvény alapján az önkormányzat az intézmények adatszolgáltatása szerint állami támogatásokat igényelt, melyek közül a Magyar Államkincstár az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása esetében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és az intézmény-üzemeltetési támogatás, valamint a gyermekétkeztetési támogatás jogcímek tekintetében helyszíni ellenőrzést tartott. A szakmai dolgozók bértámogatása esetében eltérést nem állapított meg. Az intézmény-üzemeltetési támogatás összegét a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter fogadta el. Döntésük alapján az intézmény-üzemeltetési támogatás összege eft. A Magyar Államkincstár által helyesnek tartott feladatmutatók alapján számításaink szerint a támogatás eft-tal csökkenne, így az állam a szociális intézmények üzemeltetéséhez csak minimális összeggel járulna hozzá. A Társulási Tanács az Egyesített Szociális Intézmény költségvetését eft működési bevétellel, eft összegű kiadással fogadta el, melyből személyi juttatás eft, járulék eft, dologi kiadás eft. A költségvetés a saját bevételeken és az állami hozzájáruláson kívül eft önkormányzati hozzájárulást foglal magában. A évi elemi költségvetés a fenti előirányzatokat tartalmazza, a költségvetés feladatonkénti bontását a Társulási Tanács határozatának és az elemi költségvetésnek nem kell részleteznie. A Tanács a kiemelt előirányzatokat állapítja meg, az elemi költségvetésben az intézmény az

4 útmutatóban kért részletezésben bontja a kiemelt előirányzatokat. A Kincstár álláspontja szerint a támogatás igényléséhez kiadott útmutató írja elő az elkülönített nyilvántartást, melyet az intézmény elvégzett. Az ellenőrzés az intézmény tevékenységének egy részére terjedt ki. Az intézmény által benyújtott adatok alapján az alábbi összegeket fogadták el: év évi elszámolás tényleges adatok - intézményvezető bértámogatása eft - - egyes személyi kiadás eft eft - dologi és egyéb folyó kiadás eft eft - személyi térítési díjból éves bevétel eft eft A Magyar Államkincstár a évre elfogadott adatokat vizsgálta. A felülvizsgálatban szereplő indoklás szerint a évi tervezett adatok alapján állapította meg a dologi kiadásokat, azonban a társulás határozata és az elemi költségvetés sem tartalmazott adatot a fenti bontásban. A Kincstár lényegében az előző évi dologi kiadásoknak megfelelő szintet tartotta reálisnak, így a dologi kiadásoknál eft összegű csökkentést javasolt. A személyi térítési díjakból származó bevételt az intézmény az előző évi szintnek megfelelően tervezte, a I. negyedévi adatok alapján a Magyar Államkincstár a bevételt eft-tal növelte. A Képviselő-testület rendeletének módosításával a térítési díjat csökkentette, így a döntés az Igazgatóság álláspontjával ellentétes hatást fejt ki a bevételekre. Az állami támogatás kiesése miatt a bevételek növelésére lenne szükség. A gyermekétkeztetés állami támogatása a költségvetési törvénytervezetben az előző éveknek megfelelő módon szerepelt, módosító javaslat alapján elfogadott szabályozás szerint az önkormányzati adatszolgáltatás, a település típusának és jövedelemtermelő képességének figyelembevételével szintén a három miniszter döntött az üzemeltetési támogatás nagyságáról. A számítás pontos metodikája nem ismert. A támogatás megállapításához december hónapban kért adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár. A támogatás szempontjából az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet nyersanyagköltségként eft-ot, térítési díj bevételként eft-ot jelölt meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium levele alapján a bevétel összegeként az intézménytípusonként elvárt bevételi szintet számították ki, így a jóváhagyott összeg eft. Az önkormányzat egy főre jutó adóerőképessége alapján a támogatás összegét is differenciálták, emiatt Dombóvár a számított támogatás 90%-át, eft-ot kapta meg. A Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költségvetését összesen eft kiadási főösszeggel (melyből eft a

5 személyi juttatás, eft járulék, eft a dologi kiadás) hagyta jóvá, eft összegű működési bevétellel, összesen eft állami támogatással és társadalombiztosításból származó forrással, valamint eft összegű önkormányzati támogatással. A Magyar Államkincstár a következő fő eltéréseket állapította meg: az NGM szakmai álláspontja alapján az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások egy része nem számolható el (pl. kommunikációs szolgáltatás, pénzügyi és szakmai szolgáltatás, kiküldetés, működési célú ÁFA élelmiszer beszerzésre jutó része stb.) élelmezés nyersanyagköltségét befolyásolja az ellátotti létszám csökkenése, a évi tényleges és a I. negyedévi adatok alapján a közöltnél alacsonyabb ellátotti létszámot fogadtak el, így a nyersanyagköltséget is csökkentették a gyermekétkeztetés csökkentett ellátotti létszáma alapja a konyhai dolgozók elismert létszámát is újra számolták, az alacsonyabb dolgozói létszámnak megfelelően a személyi juttatások és járulékok összegét is módosították a gyermekétkeztetésen felüli adagszámok arányában levonták az összes konyhai személyi kiadásból az idegen étkeztetésre (munkahelyi, vendég) jutó kiadásokat a dologi kiadásoknál a évi tényleges adatokat vették figyelembe, inflációval korrigálva. A évben az ellátotti létszám a tervezettnél jóval alacsonyabban alakult az intézménynél, mely miatt a jóváhagyott dologi kiadásokat sem tudták felhasználni. Az intézmény az igénylésben az előirányzatok adataival számolt. A tendencia folytatódik ebben az évben is, a szükséges nyersanyagköltség tovább csökken. A évben kifizetett rezsiköltséget módosítja, hogy a KLIK évben nem számlázta le az arányosítás alapján az étkeztetésre jutó költségeket. A gyermekétkeztetés térítési díjbevételét az előző évi adathoz képest csökkenti a gyermekvédelmi rendeletünk módosítása alapján a térítési díjak esetében a személyi térítési díj 20%-os mérséklése. A várható térítési díj bevétel központi elvárásánál alacsonyabb mértékű, a kiesésre az állami támogatás nem fordítható, a felülvizsgálat alapján a bevétel csak az ellátotti létszám módosítása miatt változhat. Az önkormányzat saját döntése alapján nyújt kedvezményt, emiatt az intézményüzemeltetés állami támogatása nem növekedhet, ennek kiszűrése érdekében állapítottak meg egy átlagot tükröző bevételi szintet. Sajnos a számítási rendszer nem teljes körű, hiszen a kiadási szint átlaghoz viszonyított arányát nem vizsgálja. Dombóvár esetében a térítési díj bevételt az átlaghoz képest alacsonynak találták, emiatt jelentős összegű a támogatás kiesés, de arról nincs információnk, hogy a nyersanyagköltség és a rezsi kiadások az átlaghoz képest hogyan alakulnak. A differenciált támogatás megállapítás független az élelmezési tevékenységtől, mivel az iparűzési adóerő-képességhez kötött.

6 A központilag meghatározott elemek és számítási mód alapján jelenleg az elvonás pontos összegét nem ismerjük, a miniszteri döntések után tájékoztatják az önkormányzatot ennek mértékéről. Az igénylés alapján született döntés alapulvételével számításunk alapján a dolgozók bértámogatása jogcímnél eft, az intézmény-üzemeltetési támogatás esetén eft összegű a támogatás elvonás. A gyermekélelmezés és a szociális ellátás esetén összesen eft-tal kevesebb állami támogatásra számíthatunk, melyet az önkormányzat saját forrásból nem tud pótolni. I-518/2014. ellenőrzési program alapján a évi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tervezésének ellenőrzése tárgyában az ellenőri jelentést másolatban a testületi előterjesztéshez csatolásra került. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda helyszíni ellenőrzés keretén belül az Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Intézményfenntartó Társulásának Intézménye (7200 Dombóvár, Arany János tér 2.) normatív igénylését is ellenőrizte. Az ellenőrzés kiterjedt a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. számú melléklet III. 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása normatív igénylésre. Az Államkincstár döntését az esetleges normatíva visszafizetésről még nem kaptuk meg, de feltételezzük, hogy normatíva visszafizetésről kötelezettségünk keletkezik a finanszírozói döntés lezárásaként évi költségvetési terv dologi kiadásainak alultervezése a leigényelt normatíva alapját képező dologi kiadásokhoz képest megfigyelhető az Egyesített Szociális Intézménynél az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok intézmény-üzemeltetési támogatása esetén is. Végleges adatokat még nem tudunk, a jelenlegi tudásunk és számításunk szerint 18 millió Forint körüli azaz összeg amit az Államkincstár felé vissza kell fizetnünk 3) Az önkormányzat május 1-jén a évi XXXVIII. törvény alapján átadta az egészségügyi vagyont a Magyar Államnak. Az átadás során a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.-nek adott 30 millió Ft összegű tagi kölcsönéről az önkormányzat nem mondott le, követelését peresítette. A évi költségvetésének bevételei között a Képviselő-testület a tagi kölcsön és kamatának visszafizetését szerepeltette, bízva a per befejezésében. A perben sajnos még döntés nem született, a következő tárgyaláson is a tanúk meghallgatása várható, így jogerős ítéletre az idei évben nem számítunk. Az önkormányzat saját bevételeinek és az állami támogatásoknak csökkenése miatt javaslom a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését.

7 Az önkormányzati gazdálkodás sajátosságai alapján az elkövetkező időszakban az iparűzési adó túlfizetéseket vissza kell utalnunk, saját bevételként az adóbefizetésekre csak szeptember hó közepén számíthatunk. Az állami támogatás elvonása augusztus hónapra várható. Az önkormányzat 100 millió Ft összegű folyószámlahitel kerettel rendelkezik. Az Együtt a jövődért TÁMOP / számú projekt keretében az önkormányzat az elszámolható összköltség teljes összegét megkapja támogatásként. A támogatás utófinanszírozású, az önkormányzat az igényelhető támogatási előleg teljes összegét megkérte. A közoktatás átszervezésével a kedvezményezetti körbe lépett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, emiatt az előlegből eft-ot át kellett utalni részére, az önkormányzatnál eft maradt. Az építési beruházás befejeződéséig a Képviselő-testület az eszközbeszerzést felfüggesztette, mely azt eredményezte, hogy az építésről valamint az eszközbeszerzésről szóló számla fizetési határideje közel azonos időpontra esik. Az előleg felhasználása után az önkormányzat a további támogatást igényelheti, azonban a két számla kifizetése 110 millió Ft-ot köt le, így az önkormányzatnak 60 millió Ft-ot meg kell előlegeznie. Az első számla ,- Forint + Áfa, a második laboreszköz számlaösszeg ,- Forint + Áfa összeg. A kettő laboreszköz számla együttes értéke ,- Forint + Áfa. Az önkormányzat a számlák kifizetése után a kifizetési igénylést benyújtja, a támogatási szerződés alapján a hiánypótlás idejét nem beleértve a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 napon belül kerülhet sor a támogatás folyósításra, előreláthatólag augusztus hónap közepére. A támogatás megelőlegezésére olyan időszakban kerül sor, mikor nem állnak rendelkezésre önkormányzati bevételek, miközben a kiadások megosztása nagyjából egyenlő nagyságrendű. Megjegyezendő, hogy az önkormányzati gazdálkodási hatáskörök elvonását megelőzően 60 napos időtartamra a likviditásunk biztosítása érdekében kaptunk volna hitelt. Ezt a jelenlegi szabályozók a régi formában nem engedik. A kiesés következtében a augusztus hó elején fizetendő illetmények és segélyek kifizetése kerül veszélybe, emiatt javaslom a Képviselő-testületnek a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését. A kérelmet a Magyar Államkincstár felülvizsgálja, majd véleményével továbbítja a miniszterek felé, akik bíráló bizottság javaslatára döntenek.

8 Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1. pontja IV. alpont alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: június 20. a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Szabó Loránd polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben