Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31."

Átírás

1 Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg számon október 1-én bejegyzett Regionális Kockázati Tőkealap-kezelő Részvénytársaság július 19-én került a Regionális Fejlesztési Holding ZRt. (RFH) 51,67%-os és a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRt. 48,33%-os tulajdonába. A Társaság a tulajdonosváltozást követően változtatta meg nevét a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörű Részvénytársaságra (továbbiakban: Társaság) és székhelyét Budapest, 1065 Nagymező utca ra december 30-án a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRt. egy részvény kivételével megvásárolta a Regionális Fejlesztési Holding ZRt. tulajdonában lévő részvényeket február 28-án újabb változás következett be a tulajdonosi struktúrában a részvénycsomag az MFB Invest Zrt-hez került. Az MFB Invest Zrt. a 2007.február 28-i tulajdonszerzést követően 2013.március 12-én értékesítette a teljes részvénycsomagot az MFB Zrt.-nek. Tulajdonos: Részvény Tulajdoni db hányad MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt ,00% A társaság székhelye: 1027 Budapest, Kapás u A társaság tevékenysége: 6499'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés A Társaság az alábbi tőkealapokat kezelte az év során: - MFB Fejlesztési Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u ) - Corvinus Első Innovációs Kockázati Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u ) 2. A számviteli politika fő vonásai: A társaság számviteli politikája a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásaira épül, a beszámoló is ezzel összhangban került összeállításra. A számviteli célok ismertetése: Az éves beszámoló összeállításánál alapvető cél a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, s annak változásairól a tényleges körülményeknek megfelelő valós kép összeállítása volt. Jelen beszámoló január december 31. időtartamra készült. A beszámoló készítés időpontja: január 31.

2 2 A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. leányvállalata - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt évi konszolidált beszámolójában mentesített leányvállalatként bevonásra kerül a Sz.tv pontja figyelembevételével. A konszolidált beszámoló megtekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján. Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: Az december 31-i mérlegben szereplő eszközök és források értékelése a társaság számviteli politikájában megfogalmazottak alapján történik az alábbiak szerint: Tárgyi eszközök: a Társaság a lineáris értékcsökkenés módszerét alkalmazza. A lineáris értékcsökkenés elszámolása az átlagos elhasználódási idő, a hasznos élettartam figyelembevételével történt. Az értékcsökkenés elszámolása évben havonta történt. Az értékcsökkenés számításának alapja minden tárgyi eszközre vonatkozóan a bruttó érték, kivétel a járművek, ahol az értékcsökkenés számítása a maradványérték figyelembevételével történik. Követeléseknél: a főkönyvi kivonat alszámláin részletezett, vállalkozásokkal kötött szerződésekben, számlákban, elszámolásokban meghatározott összegben. Pénzeszközök: az elszámolási betétszámlákon december 31-i fordulónappal a pénzintézeti bankkivonatokkal egyezően. A pénztárban a december 31-i pénztárleltárral egyezően. Aktív és passzív időbeli elhatárolások: a tárgyidőszak költségeinek és bevételeinek reális elszámolását helyesbítő tételek kerültek elszámolásra. Az elszámolt tételek mellékszámítással és bizonylattal alátámasztottak. Saját tőkénél: a jegyzett tőke a cégbíróság által jóváhagyott értéken szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek: a fennálló tartozás a szállítókkal kötött szerződés alapján kiszámlázott értéken. Alkalmazott beszámoló : éves beszámoló mérleg : "A" változat eredménykimutatás: "A" változat, összköltség eljárással 3. Eltérés a számviteli alapelvektől: A beszámoló összeállitása során nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

3 3 4. Vagyoni, jövedelmi helyzet alakulása: a. Az eszközök és források értékének és összetételének alakulása: (eft) változás % Az eszközök változása: ,68 ezen belül: - befektetett eszközök: ,26 - forgóeszközök: ,62 - aktív időbeli elhatárolások: ,06 A források változása: ,68 ezen belül: - saját tőke ,00 - céltartalékok ,00 - kötelezettségek ,62 - passzív időbeli elhatárolások: ,75 b. Jövedelmezôség alakulása és egyéb mutatók (%) : Tárgyi eszközök / összes eszközök aránya: 1,25 1,27 Forgóeszközök / összes eszközök aránya: 98,48 98,54 Tőkeelátottság (saját tőke / források) aránya: 56,02 60,03 Kötelezettségek / saját tőke aránya: 72,00 60,03 Likviditás (forgóeszközök / rövid lej.kötelez.) aránya: 244,16 273,45 Árbevétel arányos jövedelmezőség: (AEE / árbevétel): 47,08 52,20 Eszközarányos jövedelmezőség: (AEE / eszköz összesen): 40,37 36,71 Vagyonarányos jövedelmezőség: (AEE / saját tőke): 72,06 61,15 A mérleghez kapcsolódó kiegészitések: 1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése: A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken kerültek értékelésre mint az év végén, ezért a mérlegben nincsenek össze nem hasonlítható adatok. 2. Több helyen szerepeltethető adatok ismertetése: Sem az eszközök, sem a források között nincsenek ilyen adatok. 3. Eszközök és források minősítésének megváltozása: 4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: Nem történt változtatás az értékelési elvekben.

4 5.Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulása: (eft) 1. Bruttó érték Nyitó Beszerzés Csökkenés Záró Szoftverek használati joga Idegen ingatlanon végzett beruházás Számítás és ügyviteltechnikai eszközök Egyéb járművek Irodai bútorok Hiradástechnikai eszközök Egyéb irodai eszközök eFt alatti egyéb eszközök ÖSSZESEN Elszámolt ÉCS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szoftverek használati joga Idegen ingatlanon végzett beruházás Számítás és ügyviteltechnikai eszközök Egyéb járművek Irodai bútorok Hiradástechnikai eszközök Egyéb irodai eszközök eFt alatti egyéb eszközök ÖSSZESEN melyből terven felüli ÉCS: 0 eft (Egyéb ráfordítások) 4 ÉCS az eredménykimutatásban: eft 3. Nettó érték Nyitó Változás (+/-) Záró Szoftverek használati joga Idegen ingatlanon végzett beruházás Számítás és ügyviteltechnikai eszközök Egyéb járművek Irodai bútorok Hiradástechnikai eszközök Egyéb irodai eszközök eFt alatti egyéb eszközök ÖSSZESEN

5 6.Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök: A fenti táblázatból és a beszámoló adataiból látható, hogy a tárgyi eszközök egyikét sem lehet meghatározó jelentősségűnek minősíteni. 7.Befektetett pénzügyi eszközök: A beszámoló fordulónapján a társaság pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezett. 8.Immobil készletek: A társaság a beszámoló fordulónapján készletekkel nem rendelkezett. 5 9.Értékben nyilván nem tartott készletek,eszközök: Ilyen készletekkel, eszközökkel a társaság nem rendelkezik. 10.Forgóeszközök részletezése (eft): Vevők: dolgozókra terhelt telefonköltség Köv. kapcs. váll.szemben Egyéb követelések: társasági és iparűzési adó túlfizetés kaució (Kapás Center) Nyugdíj -és Egészségpénztár többlet egyéb adó vagy járulék többlet Különféle egyéb 42 2 Egyéb követelések összesen: Követelések mindösszesen: Értékpapírok: 0 0 Értékpapírok összesen: Pénzeszközök: Pénztár 6 9 Bankbetétek Pénzeszközök összesen: A kamatozó betétszámla én eft. 11. Aktív időbeli elhatárolások részletezése (eft): Járó bankkamat Complex céginfo elhat.díj Complex jogtár elhat.díj Távfelügyeleti díj 0 6 Licence díjak Napi gazdaság előfizetési díj 0 44 Befizetett biztosítási díjak Mindösszesen:

6 12.A saját tőke változása: eft Változás JEGYZETT TőKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TőKE (-) TőKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Összesen: A tárgyévi eredmény osztalékként kifizetésre kerül. Az eredménytartalékot nem terheli semmilyen könyvelésen kívüli kötelezettség. 13. A várható behajthatatlan követelésekre elszámolt értékvesztés: A mérlegkészítés időpontjáig a kintlevőségek teljes összegükben befolytak, ezért nem indokolt értékvesztés elszámolása. 14. Garanciális kötelezettségek: A társaságnak tevékenységéért az általában érvényes magyarországi jogszabályok szerint köteles garanciát vállalni. A mérlegkészítés időpontjában nem voltak lezáratlan garanciális ügyek. 15. Kötelezettségek részletezése (eft): Szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettség kapcs.váll.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Személyi jövedelemadó Eg.bizt.és munkaerőpiaci járulék fiz.köt Önkéntes kiegészítő pénztárak 0 Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Cégautó, egyéb Általános forgalmi adó Innovációs hozzájárulás 0 Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Szociális hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási járulék Egyéb: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség összesen: Kötelezettségek mindösszesen: A tulajdonos részére jóváhagyott 2014.évi osztalék mértéke: eft 16. A hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül esedékes része: Ilyen kötelezettségek a jelenlegi mérlegben nem szerepelnek. 17. A kapott összeget meghaladó értékben visszafizetendő kötelezettségek: Ilyen kötelezettségek a jelenlegi mérlegben nem szerepelnek.

7 18. Öt éven túli, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettségek: Ilyen kötelezettségek a jelenlegi mérlegben nem szerepelnek. 19. A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek: Ilyen kötelezettségei a társaságnak nincsenek. 20. Passzív időbeli elhatárolások részletezése (eft): Prémium és közterhei Könyvvizsgálat Könyvelés és bérszámfejtés Elhatárolt irodabérlet Egyéb elhatárolt költségek Mindösszesen: Cash flow kimutatás Külön melléklet szerint. Az eredménykimutatás kiegészitése: 1. Össze nem hasonlítható adatok: Az eredménykimutatás tételei az előző időszakkal azonos elvek alapján kerültek kimunkálásra, ezért abban nincsenek össze nem hasonlítható adatok. 2. Az eredménykimutatás egyes sorainak részletezése (eft): Árbevétel: Alapkezelési díj Sikerdíj Továbbterhelt költségek Tanácsadási díj árbevétel Árbevétel összesen: Egyéb bevételek: Eszközök értékesítése 0 0 Előző évvel kapcsolatos bevétel Káresemény bevétele Egyéb Egyéb bevételek összesen: Anyagköltség: Üzemanyag Gépkocsi fenntartás egyéb anyagai Közüzemi költségek IT anyagok Irodaszerek Egyéb Anyagköltség összesen:

8 Igénybevett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Egyéb ráfordítások: Pénzügyi bevételek: Pénzügyi ráfordítások: Bérleti dijak Egyéb elhelyezési szolgált Irodai,adminisztrációs szolg Információs rendszer költs Telekommunikációs költség Marketing és üzletkötés Szállitás, utazás, gépjármű karb Oktatás Szakértők MFB Invest Zrt. megbízási díj Információ gyűjtés Egészségügyi,szolgáltatás költség Egyéb szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások összesen: Hatósági díjak, illetékek Bankköltség Értékpapír őrzés, kezelés díja Biztosítás Tagdíjak Egyéb szolgáltatások összesen: Értékesített tárgyi eszközök 0 0 Költségekre adott támogatás, juttatás Selejtezett tárgyi eszközök Adók Bírság, késedelmi kamat 81 0 Egyéb 1 0 Egyéb ráfordítások összesen: Pénzintézettől kapott kamat Más vállalkozástól kapott kamat Diszkont értékpapír kamata 0 0 Árfolyam nyereség Egyéb 0 0 Pénzügyi bevételek összesen: Deviza követelés árfolyam veszteség Pénzügyi ráfordítások összesen: Rendkívüli bevételek: 0 0 Rendkívüli ráfordítások: A pénzintézeti különadó öszege az egyéb ráfordítások között eft

9 3. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Ilyen jellegű tevékenység a társaságnál a tárgyévben nem folyt. 4. Társasági adót és alapját módosító tételek: (eft) Az adóalapot növeli: Értékcsökkenési leírás Értékesített tárgyi eszköz értéke 0 0 Selejtezett tárgyi eszköz értéke Bírság 81 0 Késedelmi pótlék 0 0 Reprezentáció 0 0 Egyéb 0 0 Az adóalapot növeli összesen: Az adóalapot csökkenti: Adóalap: A társasági adó: Értékcsökkenési leírás Értékesített tárgyi eszköz értéke 0 0 Selejtezett tárgyi eszköz értéke Iparűzési adó 0 0 Áthozott veszteség 0 0 Véglegesen átvett pénzeszköz 0 0 Az adóalapot csökkenti összesen: eft eft 5. Exporttámogatások, a támogatott export közvetlen költségei, az export megoszlása földrajzi régiónként: Támogatott export tevékenységet a társaság nem folytat. 6. Devizában, valutában elszámolt árbevétel: Ilyen bevétele a társaságnak a beszámolási időszakban nem volt. 7. Állami támogatások: A társaság nem vett igénybe támogatást az elkülönített állami pénzalapokból. 8.Ellenőrzés, önellenőrzés hatásának bemutatása: Ilyen jellegű tételek a beszámolóban nem szerepelnek. Tájékoztató kiegészítések: 1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként: Létszám és bérköltség: létszám (fő) bér (eft) létszám (fő) bér (eft) Teljes munkaidôs fizikaiak: szellemiek: Fogalalkoztatott nyugdíjas : MINDÖSSZESEN:

10 Személyi jellegű egyéb kifizetések: Reprezentáció Költségtérítések Természetbeni juttatások Egyéb: Mindösszesen (eft): Társadalombiztosítási járulék: eft 2. Kapcsolt vállalkozások: A társaság az alábbi kapcsolt vállalkozásokkal folytat üzleti tevékenységet: (eft) név, cím kapcsolat részesedés% befolyás MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. anyavállalat 100,00% közvetlen MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. Elan European Tőkealap MFB Fejlesztési Tőkealap Corvinus Első Innovációs Kockázati Tőkealap kapcsolt vállalat kapcsolt vállalat kapcsolt vállalat kapcsolt vállalat kezelt tőkealap kezelt tőkealap (adatok eft-ban) bevétel anyag szolgáltatás pü.bevétel pü.ráfordítás MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. Elan European Tőkealap MFB Fejlesztési Tőkealap Corvinus Első Innovációs Kockázati Tőkealap Az igazgatóság és a felügyelő bizottság javadalmazása, folyósított előlegek, kölcsönök: A választott tisztségviselők tiszteletdíja a tárgyévben: 0 eft melyből az Igazgatóság díjazása 0 eft a Felügyelő Bizottság díjazása 0 eft 4. Környezetvédelmi információk: Mivel a társaság fő tevékenysége olyan szolgáltatás, ami nem hordoz környezeti kockázatot, a társaságnak nem kellett környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket beszereznie. A tevékenység során nem keletkeznek veszélyes hulladékok, igy környezetvédelmi garanciális céltartalék képzése is felesleges. 5. A beszámoló aláírására kötelezett vezető tisztségviselők: Dr. Várady Zoltán 1125 Budapest, Fogaskerekű u Számviteli vezetésért felelős szolgáltató: az MFB Invest Zrt. képviseletében (1027 Budapest, Kapás u ) Baricz Balázs (An.: Dr. Baló Adrienne, PM reg.szám: ) 76

11 11 7. Cash-flow kimutatás: adatok eft-ban I. Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás elôtti eredmény (kapott osztalék nélkül) +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök eladás/kivezetés eredménye -/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevôkövetelés változása (értékvesztéssel és visszaírással) +/ Forgóeszközök (vevô és pénzeszközök nélkül) változása +/ Aktív idôbeli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) 14.Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék,részesedés III. Pénzügyi mľveletekbôl származó pénzeszköz-változás 0 0 (Finanszírozási cash flow sorok) 17.Részvénykibocsátás, tôkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tôkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hitel, kölcsön visszafizetése, törlesztése Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni és egyéb hosszúlejáratú köt. változása -/+ 0 0 IV. Pénzeszközök változása (+/-I+/-II+/-III. sorok)+/

12 12 8. Könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálója: A könyvvizsgáló díjazása: KPMG Hungária Kft Budapest Váci út 31. Henye István 762 eft 9. Közzététel: A beszámoló a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint kerül közzétételre. A Társaság honlappal rendelkezik: A Társaság honlapján a beszámolóját nem teszi közzé. BUDAPEST március 2. Dr. Várady Zoltán vezérigazgató Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben