Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei:"

Átírás

1 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: Tartalom: KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI... 2 KÖZÚTI JÁRMŰ FORGALMI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI ÚTÜGYI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI

2 ű KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Közúti Jármű Műszaki Osztály Tartalom Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása...3 CEMT okmány kiadása, érvényesítése...4 Honosítási eljárás...5 Járművek átalakításának engedélyezése...7 Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása...8 Járművek időszakos és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata...9 Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása a nyilvántartás alapján vagy adatváltozás bejegyzéséhez Közlekedési balesettel érintett jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata M1, N1 kategóriába tartozó gépkocsival kapcsolatos ügy Mozgáskorlátozottak járműveinek vizsgáztatása Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár,motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében történő eltérés engedélyezése... 16

3 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása Ügytípus rövid leírása: Az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító engedélyét az autóbusz üzemeltetőjének (gyártójának, forgalmazójának) kérelmére a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti, illetve az időszakos vizsgálathoz kapcsolódóan - meghatározott feltételek alapján - adja ki, illetőleg a kiadott engedély időbeli hatályát meghosszabbítja. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval. Jogosultak köre: A jármű tulajdonosa. Szükséges iratok: Forgalmi engedély. Szakértő intézmény által - két évnél nem régebben - kiállított szakvéleményt, amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek. Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása: 1.180,-Ft (a műszaki vizsgadíjon felül fizetendő). Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra. Egyéb tudnivalók: A vizsgálat és az engedély kiadása a jármű időszakos műszaki vizsgálata keretében történik. Az engedély időbeli hatálya az időszakos vizsgálat határidejével megegyező, de legfeljebb az autóbusz gyártási évét követő nyolcadik naptári évig. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabizottság tel: /111

4 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Jogosultak köre: Szükséges iratok: CEMT okmány kiadása, érvényesítése CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvóta-rendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek:a CEMT tagországok között és tranzit-forgalomban egy vagy több CEMT tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel.a CEMT engedéllyel végzett fuvarozási tevékenység csak olyan járművekkel végezhető, melyhez műszaki vizsgálat során közlekedésbiztonsági igazolást adtak ki. A jármű tulajdonosa, üzembentartója. Forgalmi engedély. A jármű gyártója, vagy annak hazai vezérképviselete által kiadott, a jármű környezetvédelmi és műszaki-biztonsági paramétereit igazoló színes igazolás".közlekedésbiztonsági igazolás (megújítás esetén). Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: A közlekedésbiztonsági igazolás kiadásának díja: 1.190,-Ft (a műszaki vizsgadíjon felül fizetendő). Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: Közreműködő vizsgálóállomás Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomása 8200 Veszprém,Kistó u. 1. A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra. A vizsgálat és a közlekedésbiztonsági igazolás kiadása a jármű időszakos műszaki vizsgálata keretében történik. Az igazolás időbeli hatálya az időszakos vizsgálat határidejével megegyező, de legfeljebb 12 hónap. 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól; évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Közreműködő vizsgálóállomás vizsgabiztosa Vizsgabizottság Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége tel: /111

5 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Honosítási eljárás A használtan valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott tagállamban vásárolt jármű hazai (Magyarországon történő) forgalomba helyezéséhez szükséges hatósági eljárás. A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget. Az okmányokat a járművel együtt a Közlekedési Felügyelőségnél működő hatósági vizsgáló állomáson kell bemutatnia. Fontos, hogy az eljárás lefolytatását a lakóhely szerint illetékes hatósági állomáson kell kezdeményezni. A hatósági folyamat eredményeként kapott műszaki adatlappal váltható ki magyar forgalmi rendszám és forgalmi engedély. Jogosultak köre: A jármű tulajdonosa. Szükséges iratok: Külföldi járműokmány (forgalmi engedély). A származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzés meglétét és annak érvényességét igazoló okmány. Származásigazoló okmányok. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomásán (elektronikus elérhetőség nincs) Eljárási költségek: Jármű honosítási eljárás díja: 8.000,-Ft Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Az eljárás előre egyeztetett időpontban kerül lefolytatásra. Egyéb tudnivalók: Az eljárás során műszaki vizsgálatra nem kerül sor, elfogadásra kerül a származási országban szerzett érvényesség. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 14

6 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabizottság tel: /111 Veszprém, június 25.

7 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Jogosultak köre: Szükséges iratok: Járművek átalakításának engedélyezése A már Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijának átalakításához, megváltoztatásához előzetes engedély szükséges. Az ilyen irányú kérelemhez a tulajdonosnak csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt, amelynek a megváltoztatásra kerülő egységek, paraméterek leírását alátámasztó számításokat is kell tartalmaznia. Az engedélyben az eljáró hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését a forgalmi engedélyben az engedély záradékolásával igazolja. A jármű tulajdonosa. Forgalmi engedély. Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő, vagy gépész-, közlekedési mérnök, üzemmérnök által készített 2 példányos műszaki dokumentáció. Átalakítási engedély: Ft Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Ügyintézési idő: 30 nap Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: Veszprém, június évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Dobos Tibor tel: / /117 20

8 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása Ügytípus rövid leírása: Az eljárás az egyedileg - többnyire nem kereskedelmi forgalomban - Jogosultak köre: vásárolt járművek forgalomba helyezését megelőző hatósági folyamat. Ezen csoportba tartozó járművek legtöbbször egyedi kis sorozatú gyártások eredményeként kerül előállításra, ezeket többnyire közvetlenül a gyártótól vásárolhatjuk, de kereskedelmi forgalomban is előfordulhatnak. Az eljárás során az új tulajdonosnak kell megszereznie a járműhöz a forgalomba helyezési engedélyt és a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, mely a forgalmi engedély és rendszám kiváltásához feltétlenül szükséges. A forgalomba helyezési engedély megszerzése, valamint a műszaki érvényesség megszerzése két külön eljárási cselekmény, mely kérésre összevontan is elvégeztethető. Ilyen esetben a tulajdonosnak fel kell keresnie a kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségeinél működő hatósági vizsgáló állomások valamelyikét, ahol az eljárás a jármű bemutatásával egyidejűleg kerül lebonyolításra. A jármű tulajdonosa. Szükséges iratok: Külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, COC okmány, stb.) Vámokmány (harmadik országból származó jármű esetében). Származásigazoló okmányok. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomásán (elektronikus elérhetőség nincs). Eljárási költségek: Egyedi forgalomba helyezési engedély díja: Ft. Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Az eljárás előre meghatározott időpontban kerül lefolytatásra. Az egyedi forgalomba helyezési vizsgálat időpontját előre egyeztetni kell. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról;5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól;91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról;2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásáltalános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabizottság, Dobos Tibor tel: / /104 Veszprém, június 25.

9 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Járművek időszakos és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata A közlekedési hatóság (felügyelőség) a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési, műszaki feltételek megtartását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrzi a hatóság. A közlekedési hatóság (felügyelőség) az időszakos vizsgálatot a vizsgáló állomásán, vagy az üzemeltető kérelmére - a vizsgálathoz szükséges tárgyi feltételek megléte esetén - a kérelmező telephelyén végzi. A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomások a hatósági szerződésben meghatározott járműkategóriák időszakos műszaki vizsgálatára jogosultak. Az időszakos műszaki vizsgálattal egy eljárásban elvégezhető minősítő vizsgálatok: muzeális jármű vizsgálata veszélyes áruszállító (ADR) jármű vizsgálata nemzetközi autóbusz vizsgálata taxi, személyszállító nem taxi vizsgálata oktató jármű vizsgálata mozgássérült segédberendezéssel szerelt jármű vizsgálata nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány kiadása közlekedésbiztonsági igazolás (CEMT) kiadása közforgalmú személyszállításra vonatkozó minősítés emelt sebességű autóbusz vizsgálata benzin-gáz (kettős) üzemű gépkocsik vizsgálata megkülönböztető hangjelzéssel ellátott jármű vizsgálata Jogosultak köre: Járművek üzembentartói, tulajdonosai. Szükséges iratok: A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (forgalmi engedély, adásvételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi nyilatkozat). Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Díjrendelet tartalmazza, (motorkerékpár: Ft., személygépkocsi: Ft.). Hol intézzem el? Közreműködő vizsgálóállomás

10 Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomása 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az ütemezés szerint kerül sor. Az időszakos műszaki vizsgára jelentkező járművek érvénytelen forgalmi engedélye esetén, a bejelentéskor kiadott igazolás, a vizsga napjára és helyszínére érvényes útvonalengedélyként használható évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Közreműködő vizsgálóállomás Vizsgabiztosa. Közlekedési Felügyelőség: Vizsgabizottsága tel: /111 Veszprém, június 25.

11 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása a nyilvántartás alapján vagy adatváltozás bejegyzéséhez Ügytípus rövid leírása: Jogosultak köre: Szükséges iratok: Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Az ügyfél kérelmére a Közlekedési Felügyelőség a közúti járműről a nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok, illetve szemle alapján adatot igazol. Például: a közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján, a nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány", illetőleg igazolólap kiadása, pótlása, környezetvédelmi plakett pótlása, típusazonos motorcsere, színváltozás. Egyéb tudnivalók: - A jármű tulajdonosa. Forgalmi engedély. Tulajdonjogot igazoló okmányok. A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján:1.190,-ft. Műszaki adatlap pótlása: 585,-Ft. Plakett pótlása: 980,-Ft. Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Adattól függően, azonnal, 5, 8, vagy 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról;5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közút ijárművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól;91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Vizsgabizottság

12 Veszprém, június 25. tel: /111 Dobos Tibor tel: /104

13 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Közlekedési balesettel érintett jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata Ügytípus rövid leírása: A Közlekedési felügyelőség a sérült jármű műszaki vizsgálata alapján dönt, hogy a jármű a Jogosultak köre: Szükséges iratok: közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmas vagy sem, és erről határozatot hoz. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezése szerint, a biztosító által küldött értesítés alapján a jármű műszaki vizsgálatának helyszíneként a jármű üzemben tartója által a kárfelvételi eljárás során adott nyilatkozatban megjelölt vizsgáló állomást, vagy ennek hiányában egyéb, az üzembentartó lakóhelyétől (székhelyétől) közúton 50 km távolságon belüli vizsgáló állomást jelöl ki. A jármű üzembentartójának kérelmére a jármű műszaki vizsgálatára kijelölhető - vizsgáló állomásnak nem minősülő - egyéb gépjármű fenntartó szervezet telephelye is, amennyiben a jármű a sérülése miatt üzemképtelen vagy a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan, és a megjelölt helyszínen rendelkezésre állnak a rendelet szerinti vizsgálathoz szükséges eszközök. megjavítani. Nyomtatványok elérhetősége: - Biztosító, a jármű üzembentartója, tulajdonosa. Biztosító értesítése. A jármű üzembentartójának nyilatkozata, hogy a járművet nem kívánja Eljárási költségek: Hol intézzem el? Ügyintézési idő: A hatóság vizsgálóállomásán végzett műszaki megvizsgálás esetén:8.200,-ft. Egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén végzett vizsgálat esetén: ,-Ft. Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u nap. Egyéb tudnivalók: A jármű vizsgálatára az üzembentartó által megadott vizsgáló állomáson, vagy egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén kerül sor. Amennyiben az üzembentartó nyilatkozatában nem ad meg helyszínt, akkor azt a hatóság jelöli ki. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról;2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Dobos Tibor tel: /104 Veszprém, június 25.

14 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: M1, N1 kategóriába tartozó gépkocsival kapcsolatos ügy Ügytípus rövid leírása: A műszakilag alkalmasnak minősített jármű forgalomba helyezése előtti műszaki vizsgálatkor Jogosultak köre: Szükséges iratok: kerül sor a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló vámtarifaszám megállapítására. A törvény értelmében adófizetési kötelezettség keletkezik minden 8703 vámtarifaszám alá besorolt jármű forgalomba helyezésekor a törvényben meghatározott mértékben. A vizsgálat során a hatóság a jármű külső, belső jegyei alapján dönt a regisztrációs adóról, valamint a vámtarifa törvény előírásainak megfelelően a jármű vámtarifa besorolásáról. A döntést vizsgálat végén kiadott műszaki adatlap tartalmazza, mely egyben az eljáró hatóság határozatának is minősül. A regisztrációs adót a jármű forgalomba helyezését (forgalmi rendszám és engedély kiváltását) megelőzően kell megfizetni. A 8703 VTSZ alá sorolt járművek üzembentartói, tulajdonosai. A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (forgalmi engedély, adásvételi szerződés, számla, COC bizonylat, vámokmány, jármű kísérőlap, megfelelőségi nyilatkozat). Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Nincs külön költsége, a műszaki vizsgáztatással egy eljárásban kerül megállapításra. Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az ütemezés szerint kerül sor. Amennyiben a gépkocsi VTSZ megállapítása során kétségek merülnek fel, akkor az ügyfelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézethez (cím: Budapest Hősök fasora telefon: , lehet irányítani. Kapcsolódó jogszabályok: évi CX. tv. a regisztrációs adóról; évi LXXXII. Tv. a gépjármű adóról; évi I. törvény a közúti közlekedésről;263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabizottság tel: /111 m Veszprém, június 25.

15 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Mozgáskorlátozottak járműveinek vizsgáztatása A vizsgálat a jármű műszaki alkalmasságán túl a szakértői bizottság által a gépjármű vezetéséhez megállapított műszaki feltételek, valamint a közúti járműbe beépítendő segédberendezések, továbbá a közúti jármű szükséges átalakításainak ellenőrzését szolgálja. A vizsgálat során a szakemberek a járművezetésre jogosító okmányhoz csatolandó mellékletben meghatározott feltételek (a közlekedésbiztonság szem előtt tartásával történő) megvalósítását és a jármű működőképességét ellenőrzik. A vizsgálatot követően kiállításra kerül a forgalmi engedély melléklete, mely a jármű érintett személy általi vezethetőségének feltételeit tartalmazza. Jogosultak köre: Szükséges iratok: Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: Mozgáskorlátozott személyek, akik járművezetését orvos szakértői bizottság engedélyezte. Az orvos szakértői bizottság által kiadott vezetői engedély melléklet. Forgalmi engedély. Díjrendeletben meghatározott járműkategóriának megfelelően. (személygépkocsi: Ft) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az ütemezés szerint kerül sor évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról; 13/1992.(VI.26.) NM. rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabizottság tel: /111 Máhl József tel: /116 Veszprém, június 25.

16 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Jogosultak köre: Szükséges iratok: Nyomtatványok elérhetősége: - Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár,motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében történő eltérés engedélyezése A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet. A közúti járművezető-jelölt - a közúti járművezetők képzéséről szóló külön jogszabályban meghatározott időpontban - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a külön jogszabályban meghatározott járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkező személy pedig az e rendeletben meghatározott időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni. Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e célra szervezett szakértői bizottság végzi akkor, ha a közúti járművezető-jelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges; a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas közúti járművezetésre. Az első fokú szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti jármű műszaki szakértővel egészül ki. A szakértői bizottságok közúti jármű műszaki szakértő tagjait a Nemzeti Közlekedési Hatóság központja jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi vizsgálatánál nincsenek jelen, azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi fogyatékosságához igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek. A szakértői bizottság a járművezetésre jogosító okmányhoz csatolandó mellékletben közli a közúti járművezetés műszaki feltételeit. Ebben előírja a vezethető közúti járműbe beépítendő segédberendezéseket, illetve a közúti jármű szükséges átalakítását. Az elsőfokú és másodfokú szakértői bizottságok döntése szerinti járművezető jelöltek és járművezetők. Háziorvosi vélemény. Orvosi leletek. Eljárási költségek: OSZB: 40. év alatt Ft, év között 4500 Ft, 60 év fölött Ft. Közlekedési Felügyelőség: Díjmentes. Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Orvosi Bizottság 8200 Veszprém, Komakút tér 1.

17 Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Előre egyeztetett időpontban. Az engedélyezési eljárás két lépcsőben történik. Az elsőfokú orvos szakértői bizottság kiadja az alkalmassági véleményt a gépjárművezető egészségi alkalmasságáról, valamint vezetői engedély mellékletet. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; A közlekedési felügyelőség szakembere megszemlézi a járművet és kiadja a forgalmi engedély mellékletet. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról; 13/1992. (VI.26.) NM. rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Orvosi Bizottság 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Orvos Szakértői Bizottság (88) Veszprém, június 25. Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Vizsgabizottság, Máhl József tel: /116 Oldal 17 41

18 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Közúti Jármű Forgalmi Osztály Tartalomjegyzék: Áru és személyszállító engedélyek kiadása Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése Digitális tachográf gépjárművezetői kártyák kiadása Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése Közúti járművek műszaki és üzemben tartási feltételeinek ellenőrzése Közúti tengelyterhelés és súlyhatár ellenőrzés Műszaki, eredetiség vizsgáló, környezetvédelmi felülvizsgáló helyek engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása Saját számlás utas szállítás Saját számlás közúti áruszállítás Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxiszolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás Úthasználati díj megfizetésének közúton történő ellenőrzése Vezetési és pihenőidők ellenőrzése közúton... 46

19 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása: Áru és személyszállító engedélyek kiadása A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást, személyszállítást végző szervezetek közúti árutovábbítási engedély, és közúti személyszállítási engedély birtokában végezhetik tevékenységüket. Jogosultak köre: A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel díj ellenében közúti árutovábbítási, és autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselőjének a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.) Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, köztartozásmentes adózói adatbázis) Kaució: fedezetigazolás, könyvvizsgáló, letét Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, megbízási szerződés (kijelölt személy esetén) szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány) Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás) Nyomtatványok elérhetősége: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Árufuvarozói_eng_kérelem Letölthető itt! Eljárási költségek: Autóbuszos_eng_kérelem Letölthető itt! Díj 44/2004. (IV.13.) GKM rendelet alapján Ft/db 1. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja - 50 járműig járműig jármű felett Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére Oldal 19

20 - közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja - közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hitelesített közösségi engedély-másolat egy példányának, továbbá a külön jogszabályok 6 előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja - engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja 3. Az 1. pont alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u nap Egyéb tudnivalók: Az engedélyt a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségtől kell kérni. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól Ügyintéző neve, elérhetősége: Primmer András, tel: / 109 Toldy Valér Szabolcsné tel: / 109

21 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a VEMKH Közlekedési Felügyelősége, együttesen közlekedési hatóság, a külön engedély alapján üzemeltetett, valamint a nem közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében, - a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek üzemeltetésének szabályszerűségére, illetve a jármű üzemeltetésére vonatkozó előírások megtartására, ideértve az adott tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzésére, a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére és a járművek összeépítésére és átalakítására vonatkozó előírások megtartására, valamint a külön jogszabályban meghatározott alkatrészek minősége tanúsításának meglétére kiterjedően - az ellenőrzéseket a jármű telephelyén is végezheti. Jogosultak köre: A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) üzemeltető vállalkozások, magánszemélyek, gépkocsivezetők. Szükséges iratok: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, menetíró illesztési jegyzőkönyv, stb.). Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) menetíró korongok, tevékenység igazolólapok, munkaáltatói igazolások (aktuális napra illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan) stb. Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség által használt telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv kerül felvételre. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. Egyéb tudnivalók: A jármű üzembentartója köteles a vizsgálatot lehetővé tenni és a vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre bocsátani. Ha a közlekedési hatóság a telephelyen végzett Oldal 21 2

22 vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet vizsgálatra rendeli, ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az érvényesítő címkét és - ha van - a plakettet eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval. Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, de az - a vizsgálati feltételek hiányában - egyértelműen nem állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti be. A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására. A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat - indokolással ellátott, tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb három munkanap időtartamra - bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható szabálysértés alapos gyanúja merül fel. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól; 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 15-i 561/2006/EK RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól;

23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; 309/2002. (XII.28.) Kormány rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről; 156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Zoltán, tel: / Oldal 23 5

24 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása A járműbontókkal a közreműködői megállapodások megkötése, valamint járműbontók, mint gépjármű-fenntartó szervezetek nyilvántartása a Közlekedési Felügyelőség feladatát képezik. A járműbontók szakmai ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedési Felügyelőség végzi. Jogosultak köre: Regisztrált bontó-hulladékkezelő vállalkozások Szükséges iratok: Tevékenység végzésére szóló engedély engedélyek (vállalkozói igazolvány, cégkivonat stb.). környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelési engedély. Személyi tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja: Ft. Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: 30 nap Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről; 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről; 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Csillak János tel: /

25 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Digitális tachográf gépjárművezetői kártyák kiadása A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek digitális vezetői kártyával kell rendelkezni. A tachográf kártyát a lakóhely, illetve székhely szerint illetékes Közlekedési Felügyelőség adja ki kérelem útján az arra jogosult személynek. Kártya igénylésére jogosult személy gépjárművezetői kártya esetén a gépjárművezető, üzembentartói kártya esetén a közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás szakmai vezetője, a bérelt jármű bérbevevője, vagy egyéb jármű vonatkozásában az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy, műhelykártya esetén a digitális tachográf műhely alkalmazottja. A kérelmet személyesen kell benyújtani az előírt formanyomtatványok egyikén. Jogosultak köre: Gépjárművezető, üzembentartó, műhely alkalmazottja és ellenőr. Szükséges iratok: Járművezetői kártya: Személyazonosító igazolvány, vagy új típusú vezetői engedély. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Vezetői engedély. Előző kártya (megújítás esetében). Üzembenntartói kártya: Nyilatkozat a jármű üzemeltetéséről Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, vállalkozói tevékenység bejelentéséről szóló igazolás Szakmai vezető vagy cégjegyzésre jogosult, kártyát igénylő személy személyi igazolványa, lakcím kártyája Műhely kártya: Műhely tevékenység végzésére való feljogosítása Menetíró gyártójával, hazai forgalmazójával kötött megállapodás Beszerelést végzők szakmai bizonyítványai, személyi igazolványa, lakcím kártyája Ellenőr kártya: Ellenőrzés végzésére feljogosítás, bizonyítvány Személyi igazolvány, lakcím kártya Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Forgalmi Osztályán Dig_kártya_kérelem Letölthető itt! Eljárási költségek: Járművezetői, üzembentartói, műhely kártya kiadás díja: 7.700,-Ft. Ellenőri kártya kiadás díja: 3.500,-Ft. Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Oldal 25

26 Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Ügyintézési idő: 30 nap Egyéb tudnivalók: A digitális tachográf gépjárművezetői kártya személyesen igényelhető, a járművezető lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségtől. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 124/2005.(XII.29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Primmer András tel: / 109 Toldy Valér Szabolcsné tel: /

27 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a gyártó, a felújító, a forgalmazó és a javító telephelyén ellenőrzi a járműalkatrészek megfelelőségét. Az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek és tartozékok gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság - a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig - megtilthatja, és a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt is megállapíthat. Ha az előírt minősítő vizsgálatot a megállapított határidőig nem végzik el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési hatóság a pótalkatrész, illetőleg tartozék megsemmisítését rendelheti el. A közlekedési hatóság a pótalkatrész, tartozék ismételt vizsgálatát rendelheti el, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az nem felel meg a követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, tartozék a követelményeknek nem felel meg, vagy a vizsgálatot az erre megadott határidőre nem végeztetik el. A rendeletben foglaltak megtartását a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedési Felügyelőség, együttesen közlekedési hatóság ellenőrzi. Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig. Jogosultak köre: A tevékenységet végző vállalkozások. Szükséges iratok: Tevékenység végzésére szóló engedély engedélyek (vállalkozói igazolvány, cégkivonat stb.). Tevékenység végzésének bejelentési az önkormányzat felé (telephelyengedély, bejelentés visszaigazolása). Személyi tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség által használt telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv kerül felvételre. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. Egyéb tudnivalók: Oldal 27 A járműfenntartó tevékenységet megkezdeni csak a tevékenység bejelentését követően lehet, a nyilvántartást a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala vezeti.

28 Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról; 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Ortvein György tel:

29 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Közúti járművek műszaki és üzemben tartási feltételeinek ellenőrzése Ügytípus rövid leírása: Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az egyenlő verseny érdekében a személygépjárművek, haszongépjárművek csak akkor használhatók, ha a közlekedés műszaki alkalmassági feltételeinek megfelelnek. Az országúti műszaki ellenőrzés" a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek olyan műszaki jellegű ellenőrzését jelenti, amelyet a hatóságok nem jelentenek be előre, ezért azok váratlanul történnek, és a közutakon a hatóságok végzik el, vagy az ellenőrzés azok felügyelete alatt történik; Az országúti műszaki ellenőrzés a következő szempontok közül egyet, kettőt, vagy akár mindet magába foglalja. A közúti ellenőrzések során az ellenőrző szerv a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. Az ellenőrző szerv a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy a meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után a közlekedési hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be, a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. A vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az első és a második pontban említett esetben az időszakos vizsgálatra vonatkozó, a harmadik pontban említett esetben a környezetvédelmi ellenőrzésre előírtak az irányadók. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a műszaki feltételeknek nem felel meg, akkor a vizsgálat díját be kell fizetni. Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, a forgalmi engedélyt érvényteleníti, és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja. Közlekedési szolgáltatók ellenőrzése Közúti közlekedési szolgáltatás a díj ellenében végzett személyszállítás, árufuvarozás és autómentés. Közúti árufuvarozást, nemzetközi közúti árufuvarozást autóbusszal személyszállítást engedéllyel lehet végezni. A vállalkozásoknak a tevékenység végzéséhez, jogszabályokban meghatározott feltételeknek kell megfelelniük. Az engedélyhez jutást megelőzően és a tevékenység végzése közben is a hatóság vizsgálja a feltételek teljesülését. A feltételek között szerepel az alkalmazott gépkocsivezető képzettségét meghatározó, a szállítójármű műszaki vizsgálatáról szóló előírások teljesítése. A fuvarozó tevékenység engedély hiányában, azaz a feltételek teljesítése nélkül történő végzése bírság kiszabását eredményezi. A hatóság a közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával - a végzett tevékenységtől függően - vizsgálja a közúti személy és Oldal 29

30 árufuvarozást végző gépkocsivezető, gépjármű, a szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet dokumentumait. Jogosultak köre: A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, magánszemélyek. Szükséges iratok: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, stb.). Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) stb. Rakományra vonatkozó okmányok (szállítólevél, számla, CMR, stb.). Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. Egyéb tudnivalók: Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság a jármű és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó okmányokat a helyszínen időlegesen elveheti, továbbá a jármű műszeres ellenőrző vizsgálatát vagy kötelező javítását rendeli el, amelynek a helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. A kötelezően elrendelt javítás elvégeztetéséről az ellenőrző hatóságnak meg kell győződnie. Ha a külföldi jármű közúti ellenőrzése során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű műszaki állapota nem felel meg a nemzetközi egyezményben a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozó műszaki feltételeknek, a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményben meghatározott engedéllyel nem rendelkezik a jármű, a közúti forgalomban való részvételt megtilthatja, és szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 30

31 személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; 309/2002. (XII.28.) Kormány rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről; 156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, A Tanács 3821/85 EGK Rendelete (1985. december 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, 25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről, évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről,2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Zombor Balázs tel: Oldal 31 31

32 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Közúti tengelyterhelés és súlyhatár ellenőrzés A terhelés mérése a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített kerékterhelést mérő talpakkal és ezek adatait feldolgozó központi egységgel történik. Az ellenőrzés mobilitása garantálja, hogy félreeső utakon sem lehet hosszú időn keresztül túlterheléssel közlekedő járművekkel a mérlegelést és a szankcionálást megkerülni. A közúti járműre előírt tömeg és mérethatárok betartásának ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal és a Közlekedési Felügyelőség feladata. Jogosultak köre: A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, magánszemélyek. Szükséges iratok: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, stb.) Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) stb. Rakományra vonatkozó okmányok (szállítólevél, számla, CMR, mérlegjegy, tömegáru bizonylat, stb.) Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Egyéb tudnivalók: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság a jármű és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó okmányokat a helyszínen időlegesen elveheti. Közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

33 Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással. Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlméretes jármű közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és a jármű vezetője írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetőségre az ellenőrzést végző a jármű vezetőjét figyelmeztetni köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat (a továbbiakban: túlsúlydíj) kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt - külön jogszabály szerint - fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít az eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A fizetendő túlsúlydíj összege a díjtételek (Ft/km) és a távolság (km) szorzata növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékével. Kapcsolódó jogszabályok: Ügyintéző neve, elérhetősége: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről; 156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Szabó Zoltán tel: / Oldal 33 35

34 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Műszaki, eredetiség vizsgáló, környezetvédelmi felülvizsgáló helyek engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása A vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a Közlekedési Felügyelőség bírálja el. Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell: azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni, a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását, a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét, annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában. A vizsgálatokat azok a gépjárműfenntartó szervezetek végezhetik, amelyek teljesítik a feltételeket, és amelyekkel a Közlekedési Hatóság hatósági szerződést köt. A vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a Közlekedési Felügyelőség bírálja el. Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell: az engedélyező hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének és képviselőjének a nevét, a közreműködő megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolását, adószámát, cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének a nevét, a szerződés tárgyát, a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás az eredetiségvizsgálati tevékenységét végzi, az engedélyező hatóság engedélyét az eredetiségvizsgálati tevékenységben tanúsító szervezetként történő közreműködésre, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a közreműködő a szerződésben meghatározott tevékenységét a Kknyt. által meghatározott, valamint az e rendeletben előírt személyi, tárgyi, technikai és informatikai feltételek teljesítésével végzi, a közreműködő vizsgálóállomásai által az eredetiségvizsgálati tevékenységet támogató rendszerbe (a továbbiakban: KERT) elektronikus úton továbbítandó, a KERT rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást, a közreműködő és az engedélyező hatóság közötti elszámolás rendjét, a felek közötti kapcsolattartás módját, a felmondási okokat, 41

35 a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint a közreműködő nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeire. A vizsgálatokat azok a gépjárműfenntartó szervezetek végezhetik, amelyek teljesítik a feltételeket, és amelyekkel a Közlekedési Hatóság hatósági szerződést köt. A vizsgáló helyek szakmai ellenőrzését a Közlekedési Felügyelőség végzi. Jogosultak köre: Érvényes hatósági szerződéssel rendelkező közreműködők, akik a tevékenységük végzése során a szerződésben foglalt kötelezettségek tekintetében alávetik magukat a szerződésszegés KET szerinti következményeinek. Szükséges iratok: Közokirati igazolás az adózás rendjéről szóló törvény szerint. A kérelmező nyilatkozata, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel. Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Műszaki vizsgáló állomás engedélyezése: Ft. Környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése: Ft. Eredetiségvizsgáló állomás engedélyezése: általános eljárási illeték Ft. Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Forgalmi Osztály Közúti Jármű Műszaki Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Műszaki és Környezetvédelmi tevékenység: 30 nap Eredetiségvizsgálat: 45 nap Egyéb tudnivalók: A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) Közlekedési felügyelőségnél kell benyújtani. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 301/2009. (XII.22.) Kormányrendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól; 302/2009. (XII.22.) Kormányrendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról; évi XCIII. Törvény az illetékekről; Oldal 35 44

36 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Zombor Balázs Máhl József tel: tel: / 104 Ortvein György tel: /

37 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Saját számlás utas szállítás Saját számlás utas szállítás az üzemeltető székhelye szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal végezhető. Az igazolvány az üzemeltető kérelmére abban az esetben adható ki, ha az üzemeltető vezetője hitelt érdemlő nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenység mindenben megfelel a saját számlás utas szállítás feltételeinek. Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető vezetőjének természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművet rendszám szerint, az üzemeltetés jogcímét és a jármű telephelyét (tárolási helyét). A kérelemhez mellékelni kell eredetiben vagy hiteles másolatban a jármű forgalmi engedélyét, valamint - amennyiben a járműnek nem az üzemeltető a tulajdonosa - az üzemeltetés jogcímét igazoló okiratot. A feltételek teljesítése esetén az igazolványt a közlekedési hatóság a kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető a székhelyén köteles őrizni, a másik példányt az utas szállítás során az autóbuszon kell tartani. Jogosultak köre: A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány. Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás). Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán Saját_sz_utassz_eng_kérelem Letölthető itt! Eljárási költségek: Belföldi forgalomban érvényes saját számlás utasszállító igazolvány kiadása: Ft. Nemzetközi forgalomban is érvényes saját számlás utasszállító igazolvány kiadása: Ft. Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u nap Oldal 37

38 Egyéb tudnivalók: Autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás: személyek ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy a szállítást végző a tulajdonában lévő, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott időtartamra bérelt autóbusszal végzi a szállítást, és az autóbuszt a szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti; árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Primmer András, tel: / 109 Toldy Valér Szabolcsné tel: /

39 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Saját számlás közúti áruszállítás től saját számlás közúti áruszállítás az üzemeltető székhelye szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal végezhető. Az igazolvány az üzemeltető kérelmére abban az esetben adható ki, ha az üzemeltető vezetője hitelt érdemlő nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenység mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás feltételeinek. Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető adatait, természetes személy esetén személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművet rendszám szerint, az üzemeltetés jogcímét és a jármű telephelyét (tárolási helyét). A kérelemhez mellékelni kell eredetiben vagy hiteles másolatban a jármű forgalmi engedélyét, valamint - amennyiben a járműnek nem az üzemeltető a tulajdonosa - az üzemeltetés jogcímét igazoló okiratot. A feltételek teljesítése esetén az igazolványt a közlekedési hatóság a kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető a székhelyén köteles őrizni, a másik példányt a járművön kell tartani. Jogosultak köre: 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás végző szervezetek, vállalkozók. Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány. Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás). Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. Nyomtatványok elérhetősége: Eljárási költségek: Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Forgalmi Osztályán Saját_sz_fuv_eng Letölthető itt! Általános eljárási illeték (3 000 Ft.) illetékbélyegen leróva Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u nap Egyéb tudnivalók: Saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak teherjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha a - a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, Oldal 39

40 kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel végzik a szállítást; - a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi; Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti; árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Primmer András, tel: / 109 Toldy Valér Szabolcsné tel: /

41 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxiszolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás A vállalkozás a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: taxi engedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást. Taxi engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt a személyes megbízhatóság, a szakmai alkalmasság, a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, továbbá amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság - külön jogszabály alapján - személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal tanúsítja. A vállalkozás - illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti egység, részleg - vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxi engedélyben megnevezett személynek (a továbbiakban: szakmai vezető) kell teljesítenie. A szakmai vezető személyének változása esetén a közlekedési hatóság legfeljebb 6 hónapos időtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének teljesítése alól. A taxi engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre (településre, településekre) és a személy taxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshelyhasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utas szállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A személygépkocsis személyszállító engedély taxi gépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít. Személygépkocsis személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható, amely vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal, társasági szerződéssel, alapító okirattal rendelkezik; amely teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt feltételeket; amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxi engedélye nem áll visszavonás hatálya alatt. A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezető nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosítószámát is. A szolgáltatások keretében járművet vezetni csak személy taxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad. Jogosultak köre: A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve). Oldal 41

42 Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, köztartozásmentes adózói adatbázis). Kaució: fedezetigazolás, letét. Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány). Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás). Nyomtatványok elérhetősége: Eljárási költségek: Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Forgalmi Osztályán Taxi_eng_kérelem Letölthető itt! Taxi engedély kiadása: 5.591,-Ft. Járművezetői igazolvány kiadása: 1.118,-Ft. Hol intézzem el? Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Forgalmi Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1. Ügyintézési idő: 30 nap Egyéb tudnivalók: Kapcsolódó jogszabályok: Közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző a tevékenységre az engedélyt megszerezte, vagy a előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, továbbá a tevékenységhez használt, engedélyezett járművet a jogszabályban meghatározott színű hatósági jelzéssel (a továbbiakban: különleges rendszámtábla) látták el évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 89/1988.(XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról. Ügyintéző neve, elérhetősége: Primmer András, tel: / 109 Toldy Valér Szabolcsné tel: /

43 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Úthasználati díj megfizetésének közúton történő ellenőrzése január 1. től a közlekedési tárca megszüntette a papír alapú matricás rendszert. Az új e-matricás rendszerben az úthasználati jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, így az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerződött viszonteladóknál, benzinkutaknál, valamint SMS-ben, interneten, telefonhívással és mobilvásárlással. Díjfizetés ellenében használható utak: gyorsforgalmi út, valamint országos főút A díjat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. szedi be. A járművezető távollétében lefolytatott ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a járműnyilvántartás adatai alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság állapítja meg. A megállítás útján történő ellenőrzés helyszínén nem készpénzben megfizetett pótdíjat az ÁAK Zrt. a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított készpénzkímélő rendszer igénybevételével szedi be. A díjfizetés alól mentesítettek kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a közúti közlekedési nyilvántartási szervezethez eljuttatták. Az úthasználati jogosultság ellenőrzése továbbra is a megszokott módon, rendszám alapján történik. Az ellenőrzéseket a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedési Felügyelőségek és az ÁAK Zrt. szakemberei végzik. Jogosultak köre: A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők: a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is, b) D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), c) D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény), d) D4 díjkategória: a 12,0 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint járműszerelvény (gépjármű és vontatmány). e) B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és lakóautók bármilyen vontatmánnyal is. A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint. Oldal 43

44 Nem kell díjat fizetni a mezőgazdasági erőgép és vontatmánya után a díjfizetés ellenében használható utakról szóló jogszabály szerint díjfizetés ellenében használható főutak használatáért. A 3,5 tonnát meghaladó és legfeljebb 7,5 tonnát elérő össztömegű autóbuszt, ideértve a bármilyen vontatmánnyal ellátott autóbuszt is, valamint a lakóautót az 1 napos, a heti és a havi jogosultság árának megállapítása szempontjából a D2 díjkategóriába kell besorolni. A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt, ideértve a bármilyen vontatmánnyal ellátott autóbuszt is, valamint a lakóautót az 1 napos, a heti és a havi jogosultság megállapítása szempontjából az autóbusz össztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni. Nem kell díjat fizetni: a) Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után, b) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei, c) a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után, d) a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek e) után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, f) továbbá g) a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után, h) az e) pont alá nem tartozó, díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után. Szükséges iratok: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély). Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél). Jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt. Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása a közúton, az ellenőrzés során történik. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal Egyéb tudnivalók: Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű és a vontatmány forgalmi engedélyét a Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenőrének átadni.

45 A díj megfizetése a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet szerinti díjköteles útszakasz - a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint lakott területnek minősülő részei kivételével - bármely pontján ellenőrizhető. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Oldal 45

46 KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Ügytípus megnevezése: Ügytípus rövid leírása: Vezetési és pihenőidők ellenőrzése közúton A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál. Menetíró berendezést kell beszerelni és használni a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege - pótkocsival vagy félpótkocsival együtt - meghaladja a 3.5 tonnát, a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma - a járművezetővel együtt - 9-nél több. Bizonyos járművek azonban kivételt képeznek. Nem kell tachográf többek között a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe, a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi), a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, saját számlás áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe, a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba. Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja. A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális tachográfot ki kell kapcsolni. A készülék illesztése azonban ekkor is szükséges, függetlenül attól, hogy aktuálisan nem használják. Jogosultak köre: A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, magánszemélyek, gépkocsivezetők. Szükséges iratok: Nyomtatványok elérhetősége: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, menetíró illesztési jegyzőkönyv stb.). Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, menetíró korongok, tevékenység igazolólapok, munkáltatói igazolások (aktuális napra illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan). A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása.

47 Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztály 8200 Veszprém,Kistó u. 1. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. Egyéb tudnivalók: Közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. A gépjárművezető az ellenőrzés során köteles a gépjárműbe beépített tachográf, valamint annak rendeltetésszerű használatát szolgáló egyéb eszközök (különösen a vezetékek, zárjelek, biztosítékok, csatlakozók, beépítési és hitelesítési plakettek, plombák, a készülék rögzítése, átalakítók), továbbá az adatrögzítő lapok és a gépjárművezetői kártya vizsgálatát az ellenőr számára lehetővé tenni. Az ellenőr az általa a tachográf készülékből kiemelt adatrögzítő lapot a hátoldalán a kézjegyével, valamint a számára rendszeresített AETR Control Hungary" bélyegzőlenyomatával látja el, valamint feltünteti az ellenőrzés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc). A jármű vezetőjének vezetési és pihenőidejére vonatkozó - a 20. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott - előírások megsértése esetén az ellenőrző hatóság a pihenőidő letöltését rendeli el. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; Ügyintéző neve, elérhetősége: évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól; 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 15-i 561/2006/EK RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról. Csillak János tel: / 127 Szabó Zoltán tel: / Oldal 47 55

48 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY

49 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Közlekedési Felügyelősége, Iktatószám: /201_ Cím Telefonszám: Az eljárás díja: Ft A Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól, továbbá a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. ( ) korm. rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) foglaltakra tekintettel a felsorolt igazolásokat mellékelve a PTK ában megnevezett gazdálkodó szervezet (vállalkozó/vállalkozás, stb.), az alábbiak szerint, kérelmet nyújt be. A kérelem tárgya: Díj ellenében, egészben vagy részben A) Közúti árutovábbításra érvényes Tevékenységi engedély kiadása, B) Közúti árutovábbításra érvényes Tevékenységi engedély pótlása, C) Közúti árutovábbításra érvényes Tevékenységi engedély módosítása, D) Nemzetközi árutovábbításra érvényes Közösségi engedély kiadása, E) Nemzetközi árutovábbításra érvényes Közösségi engedély pótlása, F) Nemzetközi árutovábbításra érvényes Közösségi engedély módosítása, G) Saját számlás közúti áruszállításhoz Közúti áruszállítási igazolvány kiadása, megléte mellett. Vállalkozás által - nem H) Saját számlás közúti áruszállításhoz Közúti áruszállítási igazolvány pótlása, I) Saját számlás közúti áruszállításhoz Közúti áruszállítási igazolvány módosítása, közúti áruszállítás. J) Egyéb, az engedélyezett árutovábbítási tevékenységet érintő, fent nem érintett bejelentésem elbírálása. (A megfelelő részt, részeket kérjük aláhúzni!) A kérelem, bejelentés részletezése: I. A vállalkozó/vállalkozás adatai: Neve, formája (egyéni vállalkozó esetén: név, születési hely, idő, anyja neve): A vállalkozói nyilvántartás / cégbejegyzés száma: A vezető(k): neve, születés helye és ideje: az erkölcsi bizonyítvány kelte: A szakmai irányító(k): neve, születés helye és ideje: a vállalkozói vizsgabizonyítvány száma: az erkölcsi bizonyítvány kelte: Több vezető illetve szakmai irányító esetén, ha nem fér el a kérelmen, akkor a rájuk vonatkozó fenti adatokat külön lapon kérjük a kérelemhez csatolni! Megjegyzés: A közúti árutovábbítás szolgáltatás, teherjárművel (tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, illetve a felsoroltakból és az általuk vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény) végzett közúti árufuvarozás és teherjárműnek járművezetővel együtt díj ellenében történő rendelkezésre bocsátása, valamint a teherjárművel díj ellenében végzett vontatás. Az ügyintézési határidő A) pont esetében három hónap, a többi esetében 30 nap! 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel végzett belföldi vagy nemzetközi közúti árutovábbítás. Nemzetközi árutovábbítási szolgáltatás végzése bármely teherjárművel, érvényes Tevékenységi engedély vagy igazolvány szolgáltatásként - végzett Oldal 49

50 A vállalkozó/vállalkozás: Székhelyének címe: 1. Telephelyének címe: 2. Telephelyének címe: 3. Telephelyének vagy fióktelepének címe: II. Az engedély-, vagy igazolvány iránti kérelmek tartalma és azok szükséges mellékletei: A) Közúti árutovábbításra érvényes engedély, engedély kivonat kiadása iránti kérelem esetén: Tevékenységi engedély a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel végzett közúti árutovábbítási tevékenységre adható ki. Teherjármű: a tehergépjármű (a tehergépkocsi, a vontató ideértve a nyerges vontatót is, valamint az ilyen járműből és az általa vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény), továbbá a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági vontatóból, valamint a lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény. 1. Társasági szerződés, az alapító okirat illetve a vállalkozói igazolvány: Az egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány, társas vállalkozás esetén társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, illetve az okmányok másolata, képviseleti jogosultság igazolása. 2. A gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok: a) tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerő igazolása, és b) igazolás arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nincs köztartozása - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózó és - nincs önkormányzati adótartozása. A meghatározott tőkeerő: A meghatározott tőkeerő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával tanúsítható. Könyvvizsgálói nyilatkozat (vagyoni biztosíték helyett): A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás alapján kell tanúsítania az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak egy évnél nem régebbi időpontban való teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is. Vagyoni biztosíték (Könyvvizsgálói nyilatkozat helyett). Vagyoni biztosíték lehet, az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott összegnek megfelelő (első jármű esetén EUR, további járművekre EUR) pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia, vagy biztosító intézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerződést kötött. A korábbi pénzügyi biztosíték összegét ki kell egészíteni valamennyi járműre kiterjedően az új értékekre. Az EUR-ban levő vagyoni biztosítékok esetében lejáratkor csak azok fennállását kell igazolni, a Forintban szereplőt minden év január 1-től, az előző év október első munkanapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában szereplő árfolyamon számolva, azok megfelelését is vizsgálni kell, illetve hiány esetén ki szükséges egészíteni között Ft-os, EUR árfolyamot kell figyelembe venni.

51 A tőkeerőre vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni olyan gazdálkodó szervezet esetén, amely kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit üzemeltet! Köztartozásmentes adózó köztartozásmentes adózónak minősül. Internetes nyilvántartásból, annak hiányában, három hónapnál nem régebbi igazolás, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól és a székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes helyi önkormányzattól arról, hogy nincs adó-, vám- és járulék tartozása (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül). 3. A vezető(k) jó hírnév követelménye. A vezető(k) nyilatkozata, arról, hogy a gazdálkodó szervezet, a vállalkozás vezetője, megfelel a jó hírnév követelményének, a korábbi tevékenysége alapján nem állnak fent vele szemben korlátozó körülmények továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket. Nem magyar állampolgár esetén a feltételek igazolására hiteles magyar fordításban az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai vagy szervezetei által erre a célra kiállított dokumentumok. 4. Szakmai irányító(k) jó hírnév követelménye, szakmai alkalmasságot igazoló okmánya(i). Szakmai irányító(k) nyilatkozata(i), arról, hogy a korábbi tevékenysége alapján nem állnak fent vele szemben korlátozó körülmények., megfelel a jó hírnév követelményének, a szakmai alkalmasság követelményének is. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, (vállalkozói vizsga bizonyítvány), a korábban kiadott bizonyítványok érvényben maradnak, de 10 év után valamennyi csak továbbképzési igazolással érvényes. Nem magyar állampolgár esetén a feltételek igazolására hiteles magyar fordításban az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai és szervezetei által erre a célra kiállított dokumentumok. 5. Nem Uniós állampolgár, járművezetői igazolványa. A árutovábbítási tevékenység végzéséhez a gépkocsi vezetésére alkalmazott, nem Uniós állampolgár esetén. 6. Kimutatás. Kimutatás az árutovábbításhoz használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) gépes járművekről és külön a pótkocsikról. 7. Az üzemeltetni kívánt jármű(vek) forgalmi engedélye(i). A gépes jármű(vek) forgalmi engedélye(i), nem saját tulajdonú jármű esetén, az annak jogszerű használatát igazoló szerződés, vagy nyilatkozat, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát. 8. Más tagállam gazdálkodó szervezete, illetve állampolgára esetén. A jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a megfelelő pénzügyi helyzet teljesítésének igazolására az adott tagállam illetékes hatósága (szervezete) által erre a célra kiállított dokumentumok másolatát kell a kérelemhez csatolni. A közlekedési hatóság felhívására a kérelmezőnek be kell mutatnia a kérelemhez másolatban csatolt okiratok és iratok eredeti példányát! D) Nemzetközi árutovábbításra érvényes Közösségi engedély és hiteles másolata kiadása iránti kérelem esetén: 1. Érvényes nemzetközire is érvényes korlátozást nem tartalmazó közúti árutovábbítási engedély. 2. Kimutatás a Közösségi engedélyben szerepelni tervezett (saját, bérelt, lízingelt) gépes járművekről és külön a használni tervezett pótkocsikról. 3. Szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, (nemzetközire is érvényes vállalkozói vizsga bizonyítvány), továbbképzési igazolás. 4. Képviseleti jogosultság igazolása. A bemutatott járművek számának megfelelő db számú közösségi engedély hiteles másolat kerül kiállításra. Közösségi engedély szükséges, a mezőgazdasági vontatóval és a lassú járművel végzett nemzetközi árutovábbításhoz, amennyiben annak megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg feletti! Közösségi engedély (és járművezetői igazolvány is) ahhoz a 3500 kg-t meg nem haladó össztömegű teherjárműhöz is kell, amelyet árutovábbítás céljából olyan vállalkozás üzemeltet, amely ennél nagyobb össztömegű teherjárművel is gyakorolja e tevékenységét. G) Saját számlás közúti áruszállításhoz Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem esetén: II. A) 1. pontban foglaltak, továbbá Üzemeltetői nyilatkozat. A jármű üzemeltetője nyilatkozata arról, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenysége mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás fogalmának. Oldal 51

52 A jármű hatósági engedélye. Forgalmi engedély, lassú jármű igazolólapja fénymásolatban. Rendszám szerinti felsorolás. Az üzemeltetni kívánt járművekről, azok üzemeltetésének jogcíme és tárolási helye szerint. A), D) A közúti árutovábbítási engedély, közösségi engedély módosítása iránti kérelem esetén: A módosítást indokoló vagy igazoló okmányok. Az érintett területtől függően, a jelenlegi helyzetben is fennálló megfelelősség igazolásai. Eredeti érvényességgel kiállított engedély esetén valamennyi igazolás benyújtása nem szükséges (pld. székhely, telephely, vezető, szakmai vezető változása, kapacitás csökkenés, kapacitás változatlansága mindig csak a konkrét változással érintett igazolás szükséges). Kapacitás növekedés esetén a pénzügyi feltételt igazolni szükséges. A pótkocsik változását nem kell bejelenteni. A), D), G) Elveszett vagy megrongálódott okmány pótlása iránti kérelem esetén: A megrongálódott okmány, illetve annak elvesztése körülményeit tartalmazó jegyzőkönyv, és nyilatkozat arról, hogy esetleges megkerülése esetén az azt korábban átvevő haladéktalanul leadja. J) Egyéb, a nyilvántartásban szereplő adat változásának bejelentése esetén: Az adatváltozást alátámasztó azon okmányok és azok az igazolások, amelyek az adatváltozást követően fennálló körülmények esetén, a feltételek változatlan fennállását igazolják. Tájékoztató: Nincs szükség valamennyi jármű esetében, közúti árutovábbítási engedélyre és közösségi engedélyre - akár díj ellenében sem - a sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása, továbbá a gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása esetén. A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás székhelye akkor megfelelő, amennyiben, fő üzleti dokumentumait ott tárolja, az összes számviteli dokumentumot, a személyzetirányításával kapcsolatos dokumentumokat, a vezetési és pihenési időkre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokat és minden egyéb olyan dokumentumot, amely az 1071/2009/EK rendeletben és annak felhatalmazása alapján a Kormányrendeletben szereplő követelmények teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges. A vállalkozás tevékenységi engedéllyel rendelkező járműveivel gyakorolt tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő adminisztratív felszereltséggel, a szükséges műszaki berendezésekkel és létesítményekkel ellátott operatív központból kell irányítania. A Kormány rendelet szerint, az 1071/2009/EK rendelet 5. cikkében foglaltak a közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet székhelyére vonatkoznak, ebből fakadóan az operatív központ csak az engedélyt kiadó Közlekedési Felügyelőség illetékességi területére eső székhelyen lehet. III. A kérelmező nyilatkozata: Elismerem, hogy a közölt adatok a kérelemben és annak mellékleteiben (járműadat felsorolás, nyilatkozatok) a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a közlekedési hatóság azokat kezelje., 201 év hónap nap a kérelmező vagy megbízott aláírása

53 A közlekedési hatóság tölti ki! IV. A kérelem átvétele: A kérelmet és annak mellékleteit átvettem. Mellékletek, db:, a hatósági ügyintéző aláírása V. A közlekedési hatóság megjegyzése: Az engedély érvényes: ig, Lassú járműre, mezőgazdasági vontatóra, illetve belföldre korlátozás:, 201,,. a hatósági ügyintéző aláírása VI. A hatóság által kiadott okmányok átvételének igazolása: Közúti árutovábbítási engedély - engedély okmány száma: Közúti árutovábbítási engedélykivonat, db.: Közúti árutovábbítási igazolvány - igazolvány okmány száma: Közúti árutovábbítási igazolvány kivonat, db.: Közösségi engedély (közúti árutovábbításra), engedély okmány száma: Közösségi engedély hiteles másolat (közúti árutovábbításra), db.: Saját számlás Közúti áruszállítási igazolvány (2 példányban) okmány száma: Egyéb okmány: db.: A fentiekben felsorolt okmányokat átvettem., a kérelmező vagy képviselője aláírása Oldal 53

54

55 A VÁLLALKOZÁS VEZETŐJÉNEK NYILATKOZATA (ADATLAP) Név: Születési helye: Ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: A gazdálkodó szervezet neve: Székhelyének címe: Telefonszáma(i): Nyilatkozom, hogy a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. -ában, 14. (2) bekezdésében, továbbá az 1071/2009 EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés és 6. cikkében foglaltaknak megfelelően, a jó hírnév tekintetében kizáró körülmény nincs, az ott megfogalmazott követelményeket - a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményekre is kiterjedően - az általam vezetett vállalkozás, illetve magam is teljesítem. Hozzájárulok, hogy a közlekedési hatóság a közölt adatokat kezelje, és azokat - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - más hatóság számára átadja. Melléklet: - Hatósági erkölcsi bizonyítvány, A Közlekedési Felügyelőség megjegyzése: gazdálkodó szervezet vezetőjének aláírása

56 SZAKMAI IRÁNYÍTÓ NYILATKOZATA (ADATLAP) Név: Születési helye: Ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Árufuvarozói szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány száma: A vizsgabizonyítvány korlátozása: 1) területi:, 2) járműparkra: A gazdálkodó szervezet neve: Székhelyének címe: Telefonszáma(i): Nyilatkozom, hogy a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. -ában, 14. (2) bekezdésében, továbbá az 1071/2009 EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés és 6. cikkében foglaltaknak megfelelően, a jó hírnév tekintetében kizáró körülmény nincs, az ott megfogalmazott követelményeket teljesítem, a szakmai feltételeknek megfelelek. Hozzájárulok, hogy a közlekedési hatóság a közölt adatokat kezelje, és azokat - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - más hatóság számára átadja. Melléklet: - Hatósági erkölcsi bizonyítvány, - Szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány másolata, szakmai irányító aláírása A Közlekedési Felügyelőség megjegyzései: Több szakmai irányító esetén külön nyilatkozat kitöltése szükséges!

57 Járműadat felsorolás engedély kérelemhez csak magyar hatósági jelzésű Gépes rendszáma teherbírása vontatónál vonó képesség Gépes (vonó) járművek megengedett legnagyobb össztömege gyártmánya EU-s környezetvédelmi besorolása (pl. EURO 3, 4, 5) Árutovábbítási engedély, vagy igazolvány, vagy Közösségi engedély, hiteles másolata, vagy Áruszállítási igazolvány sorszáma Megjegyzés: E felsorolást Árutovábbítási engedély, vagy igazolvány, vagy Közösségi engedély, vagy Áruszállítási igazolvány iráni kérelmek esetén kérjük kitölteni., 201,, aláírás

58 Járműadat felsorolás engedély kérelemhez Pót Pótkocsik rendszáma teherbírása megengedett legnagyobb össztömege állam jelzése (honossága) gyártmánya Árutovábbítási engedély, vagy igazolvány, vagy Közösségi engedély sorszáma Megjegyzés: E felsorolást Árutovábbítási engedély, vagy Igazolvány, illetve Közösségi engedély iráni kérelmek esetén kérjük kitölteni., 201,, aláírás

59 NYILATKOZAT elveszett engedélyről, igazolványról A kérelem és a csatolt jegyzőkönyv alapján, az elveszettnek tekintett* KAF / sorszámú Közösségi engedély, KAF / sorszámú Közösségi engedély hiteles másolat, AF / sorszámú Közúti árufuvarozói engedély, AF / sorszámú Közúti árufuvarozói engedély kivonat, AF / sorszámú Árutovábbítási engedély, AF / sorszámú Árutovábbítási engedély kivonat, ASZ / sorszámú Áruszállítási igazolvány, megkerülése esetén vállalom, hogy azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszaszolgáltatom az azt korábban kiadó közlekedési hatóság vagy jogutódja részére. Tudomásul veszem, hogy az elveszettként kezelt és nyilvántartott engedély esetleges későbbi felhasználása a közúti közlekedésről évi I. törvény 20. -ában meghatározott közigazgatási bírság kiszabását, minősített esetben (ismétlődés, értékesítés) az engedély érvénytelenítését, vagy a jogosultság teljes mértékű visszavonását eredményezi...., hó... nap... engedélyes, v. megbízottja (aláírás) Megfelelő okmány nevét kérjük aláhúzni, és annak teljes sorszámát beírni.

60 Személyszállító engedélyek nyomtatványok

61 VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály Ügyintéző: Veszprém, Kistó u. 1. Iktatószám: KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, SAJÁT SZÁMLÁS KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS IGAZOLVÁNY kiadása, pótlása, módosítása iránti KÉRELEM, vagy a korábbi kérelmekben megadott adatokban bekövetkezett változások BEJELENTÉSE Az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a sajátszámlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK rendelet, és a 11/98/EK rendelet, a 2121/98/EK rendelet alapján az alábbiakban felsorolt igazolásokat mellékelve a gazdálkodó, illetve szervezet nevében, KÉRELMET nyújtok be. Kérem, A) Autóbusszal díj ellenében Közúti személyszállítási engedély kiadását, B) Autóbusszal díj ellenében Közúti személyszállítási engedély pótlását, C) Autóbusszal díj ellenében Közúti személyszállítási engedély módosítását, D) Nemzetközi személyszállításra érvényes Közösségi engedély kiadását, E) Nemzetközi személyszállításra érvényes Közösségi engedély pótlását, F) Nemzetközi személyszállításra érvényes Közösségi engedély módosítását, G) Saját számlás személyszállításhoz Közúti személyszállítási igazolvány kiadását, H) Saját számlás személyszállításhoz Közúti személyszállítási igazolvány pótlását, I) Saját számlás személyszállításhoz Közúti személyszállítási igazolvány módosítását, J) Egyéb, nyilvántartásban szereplő, de a kiadott engedély-okmányok módosítását nem igénylő adatváltozásának átvezetését. (A megfelelő rész betűjelét kérjük bekarikázni!) Kérelmező (vállalkozás) neve: Anyja neve: Születési idő: Születési hely: Vállalkozói engedély, ill. cégbejegyzés száma: Székhelye: (irányítószám) Telephelye: Tárolóhelye: Ügyvezető neve, neve, születési helye, ideje: munkahely címe: Szakmai irányító neve, születési helye, ideje: munkahely címe: Jármű darabszám: Összes férőhely-kapacitás: Vagyoni biztosíték összege: Ft, azaz: Ft Engedély érvényességének időtartama: Végezni kívánt tevékenység: menetrend szerinti / különcélú menetrend szerinti / szerződéses / különjárati. Viszonylatok: belföldi / nemzetközi (A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) Az ügyintézési határidő A) pont esetében három hónap, a többi esetében 30 nap! A) Belföldi forgalomban érvényes autóbuszos személyszállítási engedély kiadása iránti kérelem esetén szükséges mellékletek: 1. vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy végzés, aláírási címpéldány, meghatalmazás Nemzetközi személyszállítási szolgáltatás végzése bármely autóbusszal, érvényes Közúti személyszállítási engedély vagy igazolvány megléte mellett Vállalkozás által nem szolgáltatásként- végzett közúti személyszállítás napnál nem régebbi igazolás a köztartozás-mentességről (NAV együttes igazolás, székhely szerinti önkormányzat)

62 3. ügyvezető adatlapja, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa (nem magyar állampolgár esetén a feltételek igazolására hiteles magyar fordításban az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai és szervezetei által erre a célra kiállított dokumentumai) 4. szakmai irányító adatlapja, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, vállalkozói vizsgabizonyítvány, alkalmazott esetén munkaszerződés (nem magyar állampolgár esetén a feltételek igazolására hiteles magyar fordításban az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai és szervezetei által erre a célra kiállított dokumentumai) 5. kimutatás az autóbusszal végzett személyszállításhoz használt (saját, bérelt, lízingelt) járművekről, forgalmi engedély(ek), törzskönyv(ek), nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát 6. tachográf menetíró készülék érvényes beszerelési (illesztési) okmánya 7. menetrend szerinti szolgáltatásnál közszolgáltatási szerződés, vállalkozási szerződés, jóváhagyott menetrend 8. nyilatkozat a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál bejegyzett könyvvizsgálótól, vagy nyilvántartásba vett könyvelői társaságtól, amely bizonyítja a vállalkozás megfelelő tőkeerejét, vagy vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés 9. tárolási engedély, hozzájárulás, megállapodás, telepengedély D) Nemzetközi forgalomban érvényes közúti személyszállítási engedély iránti kérelem esetén az A) ponton túl szükséges mellékletek: 1. Közúti személyszállítási engedély eredeti példánya 2. kimutatás a nemzetközi forgalomban használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról 3. a szakmai irányító korlátozás nélküli autóbuszos személyszállító-vállalkozói vizsgabizonyítvány 4. a tachográf menetíró készülék érvényes beszerelési (illesztési) okmánya 5. a 3,5t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó autóbusznál Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" és "Üzemeltetési és Karbantartási Napló". G) Közösségi személyszállítási engedély kiadása iránti kérelem esetén szükséges mellékletek: 1. a nemzetközi forgalomban is érvényes közúti személyszállítási engedély, 2. kimutatás a nemzetközi forgalomban használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról. C), F), I), Az közúti személyszállítási engedély, közösségi személyszállítási engedély, saját számlás közúti személyszállítás igazolvány módosítása, iránti kérelem esetén szükséges mellékletek: 1. a módosítást indokoló vagy igazoló okmányok. B), E), H) Eltűnt vagy megrongálódott közúti személyszállítási engedély, közösségi személyszállítási engedély, saját számlás közúti személyszállítási igazolvány pótlása iránti kérelem esetén szükséges mellékletek: 1. a megrongálódott engedély illetve az engedély elvesztésének körülményeit tartalmazó jegyzőkönyv és nyilatkozat arról, hogy az engedély esetleges megkerülése esetén az engedélyes azt haladéktalanul leadja. J) Egyéb, nyilvántartásban szereplő, de a kiadott engedély-okmányok módosítását nem igénylő adat változásának bejelentése esetén szükséges mellékletek: 1. Az adatváltozást alátámasztó azon okmányok és azok az igazolások, amelyek az adatváltozást követően fennálló körülmények esetén, a feltételek változatlan fennállását igazolják. ( A csatolt igazolások, okmányok eredetiek, vagy közjegyző által hitelesítettek, vagy az eredeti bemutatásával együttesen benyújtott másolatok lehetnek.) Elismerem, hogy a közölt adatok a kérelemben és annak mellékleteiben a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok ahhoz, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége azokat kezelje és indokolt esetben hatályos jogszabályoknak megfelelően más hatóság számára átadja.

63 20 év hónap nap P.H. ügyfél aláírása Az engedély érvényes: ig, korlátozás: Veszprém, 20 év hónap nap ügyintéző aláírása Az ASZ-19- sz. engedélyt, az KASZ-19- sz. engedélyt, a kérelemhez csatolt jármű felsorolásban szereplő járművekre kiállított, db engedély kivonatot, db közösségi engedély másolatot a mai napon átvettem. Veszprém, 20 év hónap nap ügyfél aláírása

64 VEZETŐ ADATLAPJA Név: Születési helye: Ideje: Anyja neve: Vállalkozás megnevezése: Munkahelyének címe: telefonszáma: címe: Nyilatkozom, hogy személyemet illetően a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a sajátszámlás árutovábbítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a sajátszámlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésben foglalt, valamint az 1071/2009 EK rendelet 3.cikk (1) bekezdés és 6.cikkben foglalt, az autóbuszos személyszállító engedély kiadását kizáró okok a jó hírnév követelményével kapcsolatos feltételek tekintetében - nincsenek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a közölt adatokat kezelje és indokolt esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően más hatóság számára átadja. Mellékletek: 1. Erkölcsi bizonyítvány. 2. Külföldi állampolgárnál a külföldi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak hiteles fordítása. 3. Aláírási címpéldány.,20 aláírás Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége megjegyzése: Veszprém, 20 aláírás

65 SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ADATLAPJA Név: Születési helye: Ideje: Anyja neve: A személyszállító-vállalkozói vizsgabizonyítvány száma: Vállalkozás megnevezése: címe: Munkahelyének címe: telefonszáma: Nyilatkozom, hogy személyemet illetően a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a sajátszámlás árutovábbítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a sajátszámlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésben foglalt, valamint az 1071/2009 EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés és 6. cikkben foglalt, az autóbuszos személyszállító engedély kiadását kizáró okok a jó hírnév követelményével kapcsolatos feltételek tekintetében- nincsenek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a közölt adatokat kezelje és indokolt esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően más hatóság számára átadja. Mellékletek: 1. Erkölcsi bizonyítvány (külföldi állampolgárnál a külföldi erkölcsi bizonyítvány hiteles fordításban, az eredeti idegen nyelvűvel együtt). 2. Vállalkozói vizsgabizonyítvány. 3. Alkalmazott esetén munkaszerződés.,20 aláírás Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége megjegyzése: Veszprém,20 aláírás 1/2

66 VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége 8200 Veszprém, Kistó utca 1. Iktatószám:... Kimutatás az autóbusszal végzett személyszállításra használt járműről Kérelmező neve: Székhelye: Fehér rendszám Tulajdonjog S = saját B = bérelt L = lízingelt Szállítható személyek száma Alvázszám Gyártási év Gyártmány Típus Nemzetközi Idősz. Vizsgálati Biz. száma Autóbuszos engedély száma (Közlekedési Felügyelőség tölti ki) Igényelt rendszám típusa (A-A, A-C) Különleges rendszám Kérem az engedélyt az alábbi tevékenységek végzésére: A/ Szerződéses és különjárati személyszállítás A/1 belföldi forgalomban A/2 nemzetközi forgalomban B/ Menetrendszerinti személyszállítás B/1 belföldi helyi forgalomban alvállalkozóként B/2 belföldi távolsági forgalomban alvállalkozóként B/3 nemzetközi forgalomban alvállalkozóként (A megfelelőt kérjük megjelölni!) Veszprém, 201 Veszprém, 201 A fenti autóbuszra az engedély kivonatot és a KASZ-19- mai napon átvettem. Veszprém, 201 P.H. ügyfél P.H. ügyintéző... számú közösségi engedély hiteles másolatot a P.H. ügyfél Mellékletek: 1. Forgalmi engedély(ek), törzskönyv(ek), nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát. 2. 3,5t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó autóbusznál Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány" és "Üzemeltetési és Karbantartási Napló". 3. Tachográf menetíró készülék érvényes beszerelési (illesztési) okmánya. A csatolt igazolások, okmányok eredetiek vagy közjegyző által hitelesítettek, vagy az eredeti bemutatásával együttesen benyújtott másolatok.

67 Digitális kártya kérelem nyomtatványok 1/2

68 Iktatószám: VE/KJ/61/B/ /0/2013 (19/61/ /0/2013) IGÉNYLŐ-LAP DIGITÁLIS TACHOGRÁF GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA A gépjárművezető személyes adatai: Családi név: Utónév: Születési idő: év hónap nap Neme: férfi Születési hely: nő Ország: Anyanyelv Lakóhely: város út/utca/tér hsz Kézbesítési város (Amennyiben a kézbesítési cím nem egyezik a lakóhellyel, illetve ha nem személyesen kívánja a kártyát átvenni.) cím: Telefonszám: Pl.: ; út/utca/tér hsz Gépjárművezetői kártya száma: (Amennyiben már rendelkezik kártyával) A kártya érvényességi idejének kezdete: (Az igénylésétől számított, maximum 3 hónapon belül) év hónap nap Igénylés/megújítás Pótlás Csere Első igénylés Megújítás (Amennyiben a kártya érvényességi ideje lejárt) Elvesztés Lopás Hibás működés Személyes adatok megváltozása Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, tisztában vagyok azzal, hogy a digitális tachográf gépjárművezetői kártya igényléséhez történő hamis adatok szolgáltatása bűncselekménynek is minősülhet. Aláírásommal igazolom, hogy a nyomtatványon az általam megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelnek. A személyes adataimnak, aláírás-mintámnak és képmásomnak a kártya kibocsátó hatóság által történő kezeléséhez hozzájárulok és kijelentem, hogy jogosult vagyok a digitális tachográf gépjárművezetői kártya igénylésére. Dátum: A kérelmező saját kezű aláírása

69 A kérelemhez csatolt dokumentumok listája A HATÓSÁG TÖLTI KI! FONTOS TUDNIVALÓK A gépjárművezetői kártya iránti kérelmet tollal és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A kérelem benyújtható az ország területén, a területileg illetékes megyei közlekedési felügyeletnél. Figyelembe véve, hogy a kártya igénylésekor a kérelmezőről digitális fénykép készül és aláírás-mintája is digitális úton rögzítésre kerül, az adatlap csak személyesen nyújtható be. A gépjárművezetői kártya érvényességének időtartama legfeljebb 5 év és a tulajdonos nevére szól. A gépjárművezetői kártyát minden esetben be kell mutatni, vagy át kell adni az arra felhatalmazott ellenőrnek. A kártyával történő mindennemű visszaélés a jogszabályokban meghatározott szankciókkal büntetendő. Átvétel/Kézbesítés igazolása A kártyát átvettem A kártya postán kézbesítve Olvasható név: Dátum: Aláírás: Dátum: Ügyintéző aláírása: 1/2

70 Regisztrációs szám: VE/KJ/61/B/ /0/2013 IGÉNYLŐLAP DIGITÁLIS TACHOGRÁF ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA A vállalkozó/vállalkozás adatai: fuvarozó saját számlás A vállalkozó/vállalkozás neve: Székhelye: Levelezési címe: A szakmai vezető neve 2 : (Családi név/utónév) / Telefonszám: Pl.: ; A szakmai vezető bizonyítványának száma 2 : belföldi nemzetközi Az üzembentartói kártya száma: (ha már rendelkezik ilyennel) vállalkozás azonosító/cégjegyzékszám 1 : Az igényelt kártyák mennyisége (max. 62): db A kártya érvényességi idejének kezdete: (Az igénylésétől számított, maximum 3 hónapon belül) év hónap nap Igénylés/megújítás Pótlás Csere Első igénylés Megújítás (Amennyiben a kártya érvényességi ideje lejárt) Elvesztés Lopás Hibás működés Személyes adatok megváltozása Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, tisztában vagyok azzal, hogy a digitális tachográf üzembentartói kártya igényléséhez hamis adatok szolgáltatása bűncselekménynek is minősülhet. Aláírásommal igazolom, hogy a nyomtatványon az általam megadott adatok helyesek, a személyes adataimnak és aláírás-mintámnak a kártya kibocsátó hatóság által történő kezeléséhez hozzájárulok, továbbá kijelentem, hogy jogosult vagyok a digitális tachográf üzembentartói kártya igénylésére. Dátum: A vállalkozás cégszerű aláírása/a szakmai vezető saját kezű aláírása.

71 FONTOS TUDNIVALÓK A üzembentartói kártya iránti kérelmet tollal és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A kérelem benyújtható a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságának irányítása alá tartozó munkaállomásokhoz. Az adatlap benyújtása kizárólag személyesen történhet. A üzembentartói kártya érvényességének időtartama legfeljebb 5 év. A üzembentartói kártya a tulajdonos/vállalkozás nevére szól. A kártyával történő mindennemű visszaélés a jogszabályokban meghatározott szankciókkal büntetendő. A üzembentartói kártyát minden esetben be kell mutatni, vagy át kell adni az arra felhatalmazott ellenőrnek. A kártyát átvettem Olvasható név: Dátum: Aláírás: Átvétel/Kézbesítés igazolása A kártya postán kézbesítve NKH által történő postázás esetén Dátum: Ügyintéző aláírása: 1/2

72 IGÉNYLŐLAP DIGITÁLIS TACHOGRÁF MŰHELYKÁRTYA Regisztrációs szám: VE/KJ/61/A/ /0/2012 (19/61/ /0/2012) A szervezet/műhely által a kártya használatára feljogosított személy adatai: Családi név: Utónév: Születési idő: év hónap nap Neme: férfi Születési hely: nő Ország: Anyanyelv Lakóhely: város Telefonszám: Pl.: ; Műhelykártya száma: (Amennyiben már rendelkezik kártyával) A kártya érvényességi idejének kezdete: (Az igénylésétől számított, maximum 3 hónapon belül) év hónap nap uút/utca/ tér hrs z A digitális tachográfot üzembe helyezésére, javítására feljogosított szervezet/műhely adatai: A műhely neve: Székhely: város út/utca/tér hrsz Levelezési cím: város Az NKH által kiadott okirat kibocsátásnak kelte: Plombanyomó száma: út/utca/tér év hónap nap hrsz Igénylés/megújítás Pótlás Csere Első igénylés Megújítás (Amennyiben a kártya érvényességi ideje lejárt) Elvesztés Lopás Hibás működés Személyes adatok megváltozása Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, tisztában vagyok azzal, hogy a digitális tachográf műhelykártya igényléséhez történő hamis adatok szolgáltatása bűncselekménynek is minősülhet. Aláírásommal igazolom, hogy a nyomtatványon az általam megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelnek. A személyes adataimnak, aláírás-mintámnak és képmásomnak a kártya kibocsátó hatóság által történő kezeléséhez hozzájárulok és kijelentem, hogy jogosult vagyok a digitális tachográf műhelykártya igénylésére. Dátum: A kérelmező saját kezű aláírása

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: Tartalom: KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI... 2 KÖZÚTI JÁRMŰ FORGALMI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI...

Részletesebben

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9 Áru és személyszállító engedélyek kiadása... 1 Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése... 3 Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása... 7 Autóbuszok emelt sebességgel

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés.

Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés. Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés. Ügytípus rövid leírása: A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A belügyminiszter /2012. (.) BM rendelete a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye Sorszám Ügyfajta (eljárástípus) Hatáskörrel rendelkező szerv Illetékességi terület Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási díjak 1 Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak építésének és

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 34676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23.

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23. TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés 15. oldal 19. oldal 22. oldal 1. Általános bevezető információk 23. oldal Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

5. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély birtoklása nélkül vagy olyan vállalkozás által, amely nem rendelkezik közösségi engedéllyel.

5. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély birtoklása nélkül vagy olyan vállalkozás által, amely nem rendelkezik közösségi engedéllyel. 2017. január 27-én lépett hatályba a 476/2016. (XII.27.) Korm. rendelet, mely a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szól. A jogszabály módosítása

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Segédlet a Magyar Autóklub Előzetes Veterán Átvizsgálási tevékenységéhez

Segédlet a Magyar Autóklub Előzetes Veterán Átvizsgálási tevékenységéhez Segédlet a Magyar Autóklub Előzetes Veterán Átvizsgálási tevékenységéhez 1. Jogszabályi helyek és hivatkozások: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 1 Értelmező rendelkezések 18. E törvény alkalmazásában:

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatás saját gazdasági

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A közúti járművek

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL.

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL. BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA NÉPJÓLÉTI OSZTÁLY Szociális Iroda Tel: 459-2277, Fax: 314-1416 e-mail: szocialis@jozsefvaros.hu 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben