Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés."

Átírás

1 Ügytípus megnevezése: Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés. Ügytípus rövid leírása: A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi. Jogosultak köre: Járművezetői tanfolyamra jelentkezők. Szükséges iratok: A felmentés alapjául szolgáló képesítő bizonyítványok, igazolványok eredetben való bemutatása. Nyomtatványok elérhetősége: Elektronikus jelentkezési lap Eljárási költségek: - Hol intézzem el? A képzőszerv ügyfélszolgálatán illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: Felügyelőség Jelentkezési lapra tett bejegyzését követően, eljárás esetén 21 nap Egyéb tudnivalók: A felmentés alapjául szolgáló okiratok másolatait hitelesíteni kell. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013. (IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól;

2 2 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 3. számú melléklet 4.; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Sándorné, tel.: Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

3 Ügytípus megnevezése: Járművezetői vizsga feltételeinek ellenőrzése Ügytípus rövid leírása: Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, a személyazonosságát, hitelt érdemlően igazolni tudja. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel. A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. Jogosultak köre: Járművezetői vizsgára jelentkezők. Gépjárművezető szakoktatók, iskolavezetők. Szükséges iratok: A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi, a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre az ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Járművezetői vizsgaesemény során, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: Járművezetői vizsga során, illetve eljárás esetén 21 nap. Egyéb tudnivalók: A korábban szerzett, de orvosilag érvénytelen vezetői engedélyeket a vizsgán be kell mutatni. Ennek hiányában az ügyfelet közlekedés

4 2 biztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni, így a vizsgája nem folytatható le. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013. (IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Elméleti vizsga ügyintézés: Szabó Sándorné, tel.: 06/ Gyakorlati vizsga ügyintézés: Csempeszné Jeszenszki Katalin tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

5 Ügytípus megnevezése: Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, érvénytelenítése, illetve a vizsga felfüggesztése Ügytípus rövid leírása: Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni. A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte. A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. A közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta. A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót legfeljebb hat hónapi időtartamra a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja. A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell küldeni. Jogosultak köre: Járművezetői vizsgára jelentkezők. Gépjárművezető szakoktatók. Szükséges iratok: -

6 2 Nyomtatványok elérhetősége: Rendkívüli esemény esetén a Közlekedési Felügyelőség által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre az ellenőrzés megállapítása Eljárási költségek: - Hol intézzem el? A járművezetői vizsga során, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: Járművezetői vizsga során, illetve eljárás esetén 21 nap. Egyéb tudnivalók: A vizsgaesemény felfüggesztése rendkívüli eseménynek minősül, így jegyzőkönyv készül. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013.(IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabiztosok, Kuncsik László osztályvezető Tel.: Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

7 Ügytípus megnevezése: Járművezető jelöltek vizsgáztatása. Ügytípus rövid leírása: A közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos hatósági feladatokat a Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei végzik. A Közlekedési Felügyelőségek feladata a járművezető-jelöltek és a vizsgaköteles utánképzési programokon résztvevők elméleti és gyakorlati vizsgáztatása. Jogosultak köre: Járművezető vizsgára jelentkezők. Szükséges iratok: Személyazonosság igazolása, vezetői engedély vagy egy éven belül szerzett vizsgaigazolás (amennyiben rendelkezik a vizsgázó vele). Képzési dokumentációk. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni az ideiglenes személyazonosító igazolványt, útlevelet, katonakönyvet, diákigazolványt, (14. életév betöltéséig) tartózkodási engedélyt, vezetői engedélyt. Nyomtatványok elérhetősége: Elektronikus jelentkezési lap és az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után a Nemzeti Közlekedési Hatóság Pályaalkalmasság vizsgáló intézet (későbbiekben: PÁV) tájékoztatója és jelentkezési lapja PÁV vizsgálatra. A jelentkezési lapot a tanfolyamra való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki, melyhez egy db fényképet kell csatolni. Egy jelentkezési lapon csak egy kategóriára lehet jelentkezni, kivéve a B és C1, valamint a B és C összevont kategóriákat. Vizsgajegyzőkönyv. Eljárási költségek: 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján. Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap

8 2 Egyéb tudnivalók: A korábban szerzett, de orvosilag érvénytelen vezetői engedélyeket a vizsgán be kell mutatni. Ennek hiányában az ügyfelet közlekedés biztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni, így a vizsgája nem folytatható le. A vizsgán vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Csak meglévő, érvényes vezetői engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha vizsga letételéhez előírt feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia. Ez esetben a vizsgaigazolást (vizsgaigazolásokat) és a meglévő vezetői engedélyt egyaránt be kell mutatnia. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013. (IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Vizsgabiztosok tel.: Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

9 Ügytípus megnevezése: Járművezető-képző szervek tevékenységének ellenőrzése, bírság kiszabása, képzési engedély felfüggesztése, vagy visszavonása, közúti járművezető-képzés engedélyezése Ügytípus rövid leírása: A közúti járművezető-képzést, a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. Ha a képzőszerv ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghatározott rendelkezéseknek nem tesz eleget, a Nemzeti Közlekedési Hatóság a képzési engedélyt részben vagy egészben felfüggeszti vagy az engedélyt visszavonja. A közlekedési hatóság a képzési engedélyt visszavonja, ha a felfüggesztő határozatban meghatározott feltételeknek, az abban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, vagy a képző szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat megszegte, továbbá visszavonhatja, ha a képző szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős határozatával elmarasztalta. A képzési engedélynek a visszavonása után az érintett képző szerv részére két évig újabb képzési engedély nem adható. A Járművezető-képző szervek tevékenységének ellenőrzése és a bírságolási eljárás lefolytatása a fővárosi/megyei közlekedési felügyelőségek hatáskörébe tartozik. Jogosultak köre: Járművezető-képző szervek. Iskolavezetők. Szakoktatók. Szükséges iratok: A képzési engedélyben meghatározott Szakmai dokumentációk. Nyomtatványok elérhetősége: Az Nemzeti Közlekedési Hatóság Elnöke által a képzésre vonatkozó Bizonylati Albumban szereplő nyomtatványok A Közlekedési Felügyelőség által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre az ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Képzőszervek ellenőrzése során, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség

10 2 Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: Ellenőrzés során, illetve eljárás esetén 21 nap Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013. (IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi XXXIV. törvény a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. Ügyintéző neve, elérhetősége: Megbízott képzésfelügyelő és vizsgabiztosok, Kuncsik László osztályvezető tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

11 Ügytípus megnevezése: Kategóriamódosítási kérelmek Ügytípus rövid leírása: A1; A korl.; A kategória esetén az első gyakorlati vizsgára jelentkezés előtt a kategória kérelemre módosítható. A kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett - A1 alkategóriás vagy - egy évnél nem régebben szerzett - A korl vagy A2 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik; C kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett C1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Ezen kategóriáknál a gyakorlati képzés megkezdéséig az ügyfél kérelmére indult eljárásban, kategória módosítási kérelmet terjeszthet elő. Jogosultak köre: Járművezetői vizsgára jelentkezők. Szükséges iratok: Az ügyfél személyi igazolványa, érvényes vezetői engedélye, vagy vizsga igazolás az ügyfél kérelme. Nyomtatványok elérhetősége: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán leadott kérelem. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap Egyéb tudnivalók: A kategória módosítási kérelem az elméleti vizsgát követő egy éven belül. A2 kategória től kerül bevezetésre. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 11.. (3), (5) a) b) c); 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról;

12 évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Lukács Béláné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

13 Ügytípus megnevezése: Közúti járművezető-képzés szakfelügyelete Ügytípus rövid leírása: A közúti járművezető-képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. A szakfelügyelet és az ellenőrzés lehet előre bejelentett és soron kívüli. A szakfelügyelő és az ellenőrzést végző tapasztalatairól az érintett szakoktatót, a vizsgabiztost, az iskolavezetőt, valamint a közlekedési hatóságot tájékoztatja. A szakfelügyelő megállapításától függően javaslatot tehet visszatérő szakfelügyeletre, a képzési vagy a vizsgáztatási tevékenységet érintő tematikus szakfelügyelet megtartására; a szakoktató, a vizsgabiztos, az iskolavezető, a képző szerv szankcionálására; a képzési engedély felfüggesztésére, részleges vagy teljes visszavonására; a vizsgahelyek és a vizsgapályák minősítésének felülvizsgálatára, illetve minősítésének visszavonására. A szakfelügyelő és az ellenőrzést végző haladéktalanul felfüggeszti a képzést vagy a vizsgát, ha életet vagy testi épséget fenyegető balesetveszély áll fenn, ha az ellenőrzést, szakfelügyeletet az ellenőrzés alá vont gátolja, akadályozza, a képzést, ha a feltételek hiánya vagy a körülmények miatt a képzés az előírásoknak és a tantervnek megfelelő módon nem tartható meg, a vizsgát, ha a feltételek hiánya, a vizsgakörülmények, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése miatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Amennyiben a szakoktató ellenőrzése során az ellenőrzést végző szakmai, módszertani hiányosságot tapasztal, úgy a szakoktató felé történő jelzés mellett köteles a szakfelügyeletet végző közlekedési hatóság részére az előírt módon jelentést tenni. Jogosultak köre: Képzőszervek. Iskolavezetők. Szakoktatók. Szükséges iratok: Szakmai dokumentációk.

14 2 Nyomtatványok elérhetősége: A képzés Bizonylati Albumában meghatározott nyomtatványok. A Közlekedési Felügyelőség által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre az ellenőrzés megállapítása. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Képzőszervek ellenőrzése során, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: Ellenőrzés során, illetve eljárás esetén 21 nap. Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 118/2013. (IV.23.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Megbízott képzésfelügyelő és vizsgabiztosok, Kuncsik László osztályvezető tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

15 Ügytípus megnevezése: Szakoktatói és iskolavezetői névjegyzék vezetése, a névjegyzékbe szakoktató, iskolavezető felvétele, illetve törlése Ügytípus rövid leírása: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala iskolavezetői, szakoktatói tevékenységét engedélyezi és ez alapján névjegyzékbe veszi fel azt az iskolavezetői, szakoktatói végzettséggel rendelkezőt, akinek érvényes vezetői engedélye van és a megállapított eljárási díjat befizette. Közúti járművezető képzést csak közúti járművezetői szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti járművezetői szakoktatói igazolvánnyal rendelkező, névjegyzékbe vett személy (a továbbiakban: szakoktató) végezhet. A névjegyzékbe felvett szakoktatónak a közlekedési hatóság évente szakoktatói igazolványt ad ki. A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi, aki: az engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a szakoktatói tevékenységtől való eltiltás vagy törlés hatálya alatt nem áll a jelentkező, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, utánképzés elvégzését követően vezetői engedélyét visszakapta, a közlekedési hatóság a szakoktatói tevékenység végzésére vonatkozó előírások súlyos megszegése miatt jogerős az engedélyezési kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül nem marasztalta el. Közúti járművezető és közúti közlekedési szakember képzés csak az iskolavezetői névjegyzékben lévő iskolavezető irányításával folytatható. A közlekedési hatóság kérelemre az iskolavezetői tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi fel azt a jelentkezőt, aki a rendeletben meghatározott iskolavezetői képesítéssel rendelkezik, az engedélyezési eljárás díját befizette, nem áll az iskolavezetői névjegyzékből való eltiltás vagy törlés hatálya alatt. Jogosultak köre: Szakoktatók. Iskolavezetők. Vizsgabiztosok. Képzőszervek.

16 2 Szükséges iratok: Személyi azonosság igazolása, érvényes vezetői engedély és külön jogszabályban meghatározott végzettség igazolása. Nyomtatványok elérhetősége: Elektronikus jelentkezési lap Eljárási költségek: Névjegyzékbe vételi díj Ft, a 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet alapján. Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: Vizsgabiztosoknak, szakoktatóknak, iskolavezetőknek évente továbbképzésen kell részt venni, és sikeres vizsgát kell tenni. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 179/2011. (IX.2.) Korm. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Lukács Béláné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

17 Ügytípus megnevezése: Személyes adatok kezelése Ügytípus rövid leírása: A területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél tett elméleti és gyakorlati vizsgák iratai, melyek személyes adatokat is tartalmaznak a vizsgát követően irattárba kerülnek. A személyes adatokat felhasználni csak hatósági eljárás keretében lehet. Jogosultak köre: Hatóság ügyfelei. Szükséges iratok: - Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: A megyei kormányhivataloknál adatvédelmi felelősök vannak kijelölve. Kapcsolódó jogszabályok: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Általános és Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata. Ügyintéző neve, elérhetősége: Lukács Béláné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

18 Ügytípus megnevezése: Szóban vagy tolmács közreműködésével történő vizsga Ügytípus rövid leírása: Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak. A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. Jogosultak köre: Hatóság adott ügyben érintett ügyfelei Szükséges iratok: Ügyfél által beadott kérelem. Nyomtatványok elérhetősége: - Eljárási költségek: Tolmács díját az ügyfél köteles megtérítni Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u.108.

19 2 Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: A szóban vagy tolmács közreműködésével tehető vizsgákkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a képzőszerv ad. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Sándorné, Kuncsik László osztályvezető Tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

20 Ügytípus megnevezése: Tanuló áthelyezési kérelmek Ügytípus rövid leírása: A tanuló kérelmére, a képzőszerv iskolavezetője képzési igazolást állít ki, amely segítségével a tanuló más képzőszervnél folytathatja tanulmányait. Az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy a tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt, a képző szerv tevékenysége a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, valamint dokumentációs követelményeknek megfeleljen,a képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a hatósági ellenőrzés során a képző szerv ügyfélfogadási idejében bemutassa a helyszínen. A képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokat (az ún. Bizonylati album -ban szereplő nyomtatványokat) kell alkalmazni. Jogosultak köre: Járművezetői tanfolyamra jelentkező. Szükséges iratok: Bizonylati Album szerint meghatározott Képzési Igazolás. Nyomtatványok elérhetősége: Elektronikus jelentkezési lap Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Képzőszerv ügyfélfogadásán lehet kezdeményezni. Ügyintézési idő: Képzőszerv eljárása alapján. Egyéb tudnivalók: A tanuló áthelyezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a képzőszerv ad. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól;

21 2 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Sándorné, Kuncsik László osztályvezető tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

22 Ügytípus megnevezése: Utánképzés feltáró foglalkozása, program kijelölése Ügytípus rövid leírása: Az ügyfél az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A feltárás három részből áll: Közlekedési ismeretek és vezetéselmélet (teszt), Vezetési próba (gyakorlat), Pszichológiai feltárás (exploráció). A feltáró foglalkozás eredményétől függően az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelölik ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. Az utánképzési feltárás elvégzése és az utánképzési programra történő kijelölés a fővárosi/megyei közlekedési felügyelőségek feladata. Jogosultak köre: Utánképzési programra jelentkezők. Szükséges iratok: A személyazonosság megállapításához szükséges iratok, illetve vezetői engedély bevonásáról szóló okmányiroda által kiadott határozat, illetve bírósági végzés. Nyomtatványok elérhetősége: Elektronikus jelentkezési lap Eljárási költségek: 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján. Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u.108. Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: Utánképzéssel kapcsolatos részletes információt ügyfélszolgálatunkon adunk.

23 2 Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Csempeszné Jeszenszki Katalin tel.: Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

24 Ügytípus megnevezése: Utánképzési programok megtartására beadott kérelmek, engedély kiadásának előkészítése Ügytípus rövid leírása: Az utánképzési programot végezni kívánó kérelmével kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság az eljáró hatóság. Ha a bemutatott adatok, okmányok, szándéknyilatkozatok alapján megállapítást nyer, hogy a kérelmező megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek és az eljárási díjat megfizette az engedély kiadható. Jogosultak köre: Utánképzési programra jelentkezők. Szükséges iratok: Jogszabályban rögzített személyi és tárgyi feltételek biztosításának igazolása, engedélyezés díjának megfizetése. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán leadott kérelem. Eljárási költségek: 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján. Hol intézzem el? Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u.108. Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről; 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak;

25 2 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Lukács Béláné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

26 Ügytípus megnevezése: Utánképzési tevékenység engedélyezése Ügytípus rövid leírása: Az utánképzési programot végezni kívánó kérelmével kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság az eljáró hatóság. Ha a bemutatott adatok, okmányok, szándéknyilatkozatok alapján megállapítást nyer, hogy a kérelmező megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek és az eljárási díjat megfizette az engedély kiadható. Jogosultak köre: Utánképzési programot végezni kívánó személyek. Szükséges iratok: Jogszabályban rögzített személyi és tárgyi feltételek biztosításának igazolása, engedélyezés díjának megfizetése. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán leadott kérelem. Eljárási költségek: 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján. Hol intézzem el? Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u.108. Ügyintézési idő: 21 nap Egyéb tudnivalók: - Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről; 84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról;

27 évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Lukács Béláné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

28 Ügytípus megnevezése: Utánképzés teljesítéséről szóló igazolás Ügytípus rövid leírása: Az utánképzés teljesítéséről, a vizsga sikeres letételéről a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége igazolást ad ki. Nem adható ki az igazolás, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg. Jogosultak köre: Utánképzési programra jelentkezők. Szükséges iratok: Személyazonosság igazolása, Utánképzési igazolás. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Ügyintézési idő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u nap. Egyéb tudnivalók: Utánképzési igazolás birtokában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiváltását az okmányirodákban. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Sándorné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

29 Ügytípus megnevezése: Vizsgaigazolás kiállítása Ügytípus rövid leírása: A vezetői engedély feltételéül a külön jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól a 24/2005 GKM rendelet alapján felmentést kapott. Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, rendeletben előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki. A vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Érvényes vezetői engedély helyett, a képzés és a vizsgáztatás tekintetében, egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. Jogosultak köre: Járművezetői vizsgára jelentkezők. Szükséges iratok: Személyazonosság igazolása, elsősegély vizsgaigazolás, érvényes vezetői engedély vagy egy éven belül szerzett vizsgaigazolás bemutatása. Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán. Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap.

30 2 Egyéb tudnivalók: A vizsgaigazolás birtokában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiváltását az okmányirodákban. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 179/2011. (IX.2.) Korm.rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Sándorné tel.: 06/ Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

31 Ügytípus megnevezése: Vizsgázó, illetve szakoktató eltiltása a vizsgákon való részvételtől Ügytípus rövid leírása: A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki: személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte, a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutinvagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. Az előbbiekben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta. A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót legfeljebb hat hónapi időtartamra a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja. A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell küldeni. Jogosultak köre: Vizsgázók. Szakoktatók. Szükséges iratok: - Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül rögzítésre az ellenőrzés megállapítása.

32 2 Eljárási költségek: - Hol intézzem el? Járművezetői vizsgaesemény során, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályán 4400 Nyíregyháza, Törzs u Ügyintézési idő: 21 nap. Egyéb tudnivalók: A lefolytatott közigazgatási eljárásra a évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai alapján történik. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól; 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Ügyintéző neve, elérhetősége: Kuncsik László osztályvezető, Képzésfelügyelő, Vizsgabiztosok tel.: Nyíregyháza, február 10. Dankó András s.k. igazgató

33 Ügytípus megnevezése: Áru és személyszállító engedélyek kiadása Ügytípus rövid leírása: A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást, személyszállítást végző szervezetek közúti árutovábbítási engedély, és közúti személyszállítási engedély birtokában végezhetik tevékenységüket. Jogosultak köre: A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel díj ellenében közúti árutovábbítási, és autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselőjének a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.) Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, köztartozásmentes adózói adatbázis) Kaució: fedezetigazolás, könyvvizsgáló, letét Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, megbízási szerződés (kijelölt személy esetén) szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány) Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás) Nyomtatványok elérhetősége: Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus elérhetőség nincs). Eljárási költségek: Árufuvarozói, személyszállítói engedély kiadása: 4.700,-Ft Engedélykivonat kiadása: 1.600,-Ft (50 db jármű -ig) Közösségi engedély kiadása: ,-Ft Közösségi engedély hiteles másolat kiadása: 4.800,-Ft Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

34 2 Közúti Jármű Főosztály 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. Ügyintézési idő: 90 nap Egyéb tudnivalók: Az engedélyt a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségtől kell kérni. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól Ügyintéző neve, elérhetősége: Juhász Ernő, tel.: /112 m., Laczják Sándor tel.: /113 m., Nyíregyháza, május 20. Dankó András s.k. igazgató

35 Ügytípus megnevezése: Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése Ügytípus rövid leírása: A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedési Felügyelőség, együttesen közlekedési hatóság, a külön engedély alapján üzemeltetett, valamint a nem közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében, - a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek üzemeltetésének szabályszerűségére, illetve a jármű üzemeltetésére vonatkozó előírások megtartására, ideértve az adott tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzésére, a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére és a járművek összeépítésére és átalakítására vonatkozó előírások megtartására, valamint a külön jogszabályban meghatározott alkatrészek minősége tanúsításának meglétére kiterjedően - az ellenőrzéseket a jármű telephelyén is végezheti. Jogosultak köre: A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) üzemeltető vállalkozások, magánszemélyek, gépkocsivezetők. Szükséges iratok: Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, menetíró illesztési jegyzőkönyv, közúti áruszállítási igazolvány, stb.). Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) menetíró korongok, digitális tachográf gépjárművezetői kártya, tevékenység igazolólapok, munkáltatói igazolások (aktuális napra illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan), menetíró készülék letöltött adatállományai, stb. Nyomtatványok elérhetősége: A Közlekedési Felügyelőség által használt telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv kerül felvételre. Eljárási költségek: -

36 2 Hol intézzem el? Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 21 nap. Egyéb tudnivalók: A jármű üzembentartója köteles a vizsgálatot lehetővé tenni és a vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre bocsátani. Ha a közlekedési hatóság az üzembenntartó által menetkésznek nyilvánított jármű telephelyen végzett vizsgálata alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet vizsgálatra rendeli, ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az érvényesítő címkét és - ha van - a plakettet eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval. Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, de az - a vizsgálati feltételek hiányában - egyértelműen nem állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti be. A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására. A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat - indokolással ellátott, tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb három munkanap időtartamra - bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható szabálysértés alapos gyanúja merül fel. Kapcsolódó jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről; évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről; 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól;

37 3 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 15-i 561/2006/EK RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 21-i 1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 309/2002. (XII.28.) Kormány rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről; 156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,

Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, érvénytelenítése, illetve a vizsga felfüggesztése... 5

Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, érvénytelenítése, illetve a vizsga felfüggesztése... 5 Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés... 1 Járművezetői vizsga feltételeinek ellenőrzése... 3 Járművezetői vizsga megtartásának megtiltása, érvénytelenítése, illetve

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása... 9 Áru és személyszállító engedélyek kiadása... 1 Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése... 3 Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása... 7 Autóbuszok emelt sebességgel

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

K és V Kft. Autósiskola

K és V Kft. Autósiskola K és V Kft. Autósiskola Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek: 1. Képzőszerv: K és V Kft. Autósiskola Ügyvezető: Varga József Engedély szám: KVH/42827-1/2017-NFM Címe: 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár

Részletesebben

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye Sorszám Ügyfajta (eljárástípus) Hatáskörrel rendelkező szerv Illetékességi terület Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási díjak 1 Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak építésének és

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az iskolavezetői továbbképzési szaktanfolyamok számára 2011 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/

STEFI-CAR AUTÓSISKOLA 3400 Mezőkövesd, Építők u. 4/ Írásos tájékoztató. AM kategória Ügyfélfogadás helye és ideje: Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6 Hétfő- Szerda: 11 órától 14:30óráig Csütörtök- Péntek: 13 órától - 16:30 óráig Elérhetőségek: Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete

A Reflex Autósiskola vállalási feltételei. I. Az iskola szervezete A Reflex Autósiskola vállalási feltételei I. Az iskola szervezete Az iskola gazdasági formája: Egyéni vállalkozás Okmányirodai nyilvántartási szám: 8912306 Adószám: 76908721-1-27 Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti jármű vezető k és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A és AM kategóriákhoz 1. A képzőszerv neve: Mozaik Autósiskola Bt. 2. Cégforma: Betéti Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-06-790395 A képzési engedély száma: KE/ST/82/A/1977/1/2016

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a) A B járműkategóriás képzésében való részvétele feltétele, -minimum betöltött 16,5 életév,

TÁJÉKOZTATÓ. a) A B járműkategóriás képzésében való részvétele feltétele, -minimum betöltött 16,5 életév, TÁJÉKOZTATÓ 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: ÁDÁM AUTÓSISKOLA (Ádám Róbert ev.) 3170 Szécsény Május 1. út 3.(20/99-53-108) adamrobi1@freemail.hu (honlap: adamautosiskola.hu) 2. A CÉG FORMÁJA: egyéni vállalkozó

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: Tartalom: KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI... 2 KÖZÚTI JÁRMŰ FORGALMI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI...

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK (Személygépkocsi-vezető ( B -kategória) tanfolyamokhoz) A RUTIN-OKT Kft, B kategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint. Cég: Rutin-OKT Oktató, Továbbképző

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Tudnivalók a tanfolyamokról

Tudnivalók a tanfolyamokról Tudnivalók a tanfolyamokról 1. Beiskolázási feltételek: A képzésre jelentkezőt a képzőszerv köteles az általa végzett teljes képzési szolgáltatást és vizsgára bocsátás feltételéről tájékoztatni és jelentkezés

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek A kategória

Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek A kategória Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek A kategória 2 1. Képzőszerv: Tóbiás Lajos egyéni vállalkozó NKH azonosító szám: KE/ST/82/A/166/1/2017 weboldal: e-mail: info@tobiasautosiskola.hu Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség tevékenységei: Tartalom: KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI... 2 KÖZÚTI JÁRMŰ FORGALMI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEI...

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Bíró László egyéni vállalkozó Bíró Autósiskola Tel.: 06/

Bíró László egyéni vállalkozó Bíró Autósiskola Tel.: 06/ Tájékoztató a Közlekedési Főfelügyelet felé B. kategória 1.2. Iskolánkban a gépjárművezető képzést a Mezőkövesd Város Önkormányzatának ES-282704 vállalkozói igazolvány és NKH KC/A/2/2008.Képzési engedélye

Részletesebben

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA írásos tájékoztató Vállalkozói engedély szám:940/1994 Cég forma: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető: Tóth Endre e-mail cím: delta2001iskola@freemail.hu web: www.deltaautosiskola.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. oldal. Oldal: 1 / 5. Tisztelt Ügyfelünk!

TÁJÉKOZTATÓ. 1. oldal. Oldal: 1 / 5. Tisztelt Ügyfelünk! 1. oldal TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a D Autóbusz kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről: Képző szerv: Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. Kecskemét,

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

3. A képzés engedélyezése

3. A képzés engedélyezése 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Kerék Autósiskola Kft

Kerék Autósiskola Kft Kerék Autósiskola Kft Tájékoztató B járművezető-képzésben résztvevők számára Cím: Szombathely, Széchenyi utca 4-6. Telefon: 94/312-794, 30/92-75-210, 30/235-85-44 Web: www.kerekautosiskola.hu E-mail: kerekautosiskola@index.hu

Részletesebben

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás Buszos GKI Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően D", D1", D1+E" és/vagy D+E" kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,

Részletesebben

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE F E D E R A L T R U S T C O M P A N Y K O R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G Iroda: 1048 Budapest, Megyeri út 202. Telefon: 798 42 18 Mobil: 06 20 / 373 8889 Web: www.gkivizsga.com; www.targoncavizsga.com;

Részletesebben

13.Képzés kinek az engedélye alapján tartható? a) A regionális igazgatóság b) Az NKH Központi Hivatal vezetője c) A Közlekedési Minisztérium

13.Képzés kinek az engedélye alapján tartható? a) A regionális igazgatóság b) Az NKH Központi Hivatal vezetője c) A Közlekedési Minisztérium SZAKMAI ISMERETEK 1. Az alábbiak közül melyik a jelentkezési lap? a) a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

Írásos tájékoztató V 1.8

Írásos tájékoztató V 1.8 Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Magyar Bertalan Egyéni vállalkozó "Magyar Autósiskola" Cím: 3980

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Forgalomból történő kivonás

Forgalomból történő kivonás Ideiglenes kivonás Forgalomból történő kivonás Jogosultak köre Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását kezdeményezheti: a jármű üzembentartója vagy az ő meghatalmazottja a törzskönyv jogosítottja

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály TARTALOMJEGZÉK KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚTÜGYI OSZTÁLY... 5 KÖZÚTI JÁRMŰ SZAKTERÜLET... 5 Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Vállalkozási feltételek írásos tájékoztatója a járművezető képzésre jelentkezőknek

Vállalkozási feltételek írásos tájékoztatója a járművezető képzésre jelentkezőknek Vállalkozási feltételek írásos tájékoztatója a járművezető képzésre jelentkezőknek Képző szerv: Tisza Kálmán Szakképző Iskola 5900. Orosháza, Kossuth tér 1.sz. (levelezési cím: 5630 Békés, Hőzső u 39.)

Részletesebben

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (X 20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 34676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

6. Hatálybalépés. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

6. Hatálybalépés. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter 65406 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 132. szám (7) Az R. 3. melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki: 3.1. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az adós mögöttes helytállási kötelezettsége

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)? Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki nem kaphat vezetői engedélyt? A vezetői engedélyek fajtái Vezetői engedély Ki számít

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Vállalási feltételek

Vállalási feltételek 1. A képzőszerv: Áchim Zoltán Autósiskola Cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 122. Telefon: 06-20/496-5213 Honlap: www.achimzoltanautosiskola.hu Vállalási feltételek a teljes körű képzési szolgáltatásra

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek B kategória

Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek B kategória Tóbiás Autósiskola Vállalási feltételek B kategória 1. Képzőszerv: Tóbiás Lajos egyéni vállalkozó Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/166/1/2017 weboldal: e-mail: info@tobiasautosiskola.hu Ügyfélszolgálati

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: Weboldal: E-mail cím: Kanyar-góó Motor és autó suli www.kanyargoojogsi.hu kanyargoo@citromail.hu Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca

Részletesebben

Közúti Jármű Főosztály. 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: Közúti Jármű Műszaki Osztály

Közúti Jármű Főosztály. 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: Közúti Jármű Műszaki Osztály Közúti Jármű Főosztály 1. A Közúti Jármű Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai Közúti Jármű Műszaki Osztály a) Végzi a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Tóth Józsefné Autósiskola székhelye: 1041 Budapest, Rózsa utca 51. Fsz. 1. tartózkodási hely: 2112 Veresegyház, Repkény utca

Részletesebben