SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon: (56) , Mobil: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES Képzési engedély száma: EL/294/1/2008. Iskolavezető neve: SZAKALI JÓZSEF Iskolavezető igazolványának száma: /2006 Iskolavezető címe: Cégforma: Egyéni vállalkozó Az ügyfélfogadás helye: Szolnok Balázs Béla út 7. Ideje: Munkanapokon: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: óráig Telefon: (56) Mobil: A telephely és az ügyfélfogadás helye azonos. A gyakorlati oktatás váltáshelye: Szolnoki buszpályaudvar (taxik mögötti parkoló) Kolozsvári út ÁFSZ nyilvántartási szám: Honlap cím: Bankszámlaszám (OTP Bank NyRt.) Az alábbiakban felsorolt vállalkozási feltételek egyaránt tartalmazzák a B kategóriás tanfolyam és vizsgára bocsátás más rendeletekben már szabályozott feltételeit, valamint azt is, hogy ezeket szem előtt tartva milyen feltételekkel vállalom a tanfolyamokon a vizsgára való felkészítést, továbbá a sikeres vizsga érdekében mit ajánlok. Az ügyfélfogadás személyesen az ügyfélfogadási időben vagy munkanapokon 8.00-tól ig a (56) és a es telefonon történik. 1. A járművezetői tanfolyamra 16 és fél éves kortól a Jelentkezési lap c. nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni, melyen nyilatkozik, hogy rendelkezik az alapfokú iskolai végzetséggel, a bizonyítvány a vizsgaigazolvány kiadásának feltétele. Az ügyfélfogadó ismerteti a képzőszerv vállalkozási feltételeit. A tanfolyamra való felvétel a képzőszerv és a jelentkező között Írásbeli Szerződéssel jön létre. 2./a. A vizsgára bocsátás feltétele az orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel, melyet a háziorvos végez el. Akinek már van érvényes járművezetői engedélye, annak nem kell ilyen vizsgálaton részt vennie. b./ További feltételek: - alapfokú iskolai végzettség (8 általános), - megfelel az előirt közlekedés biztonsági feltételeknek, - az esetleges utánképzési kötelezettsége nem áll fenn, - akinek érvényes járművezetői engedélye van, akkor ennek az engedélynek a fénymásolata kell. Ha az alkalmasságot vizsgáló orvos csak szemüveggel vezethet korlátozást ír elő, úgy csak szemüveges fénykép fogadható el. - a tanfolyam elméleti és gyakorlati részéből áll. - a mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tárgyainak foglakozásain való részvétel alól - kérésre - az iskolavezető mentesítheti. - a mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki: - a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, - az előirt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, - írásbeli helyett szóban az vizsgázhat, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten érti, vagy beszéli, illetve aki a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen, - orvosi alkalmassági igazolást leadta. (mind a két példányát) Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki: - a jogszabályban előírt 17 éves életkort betöltötte, - sikeres KRESZ vizsgával rendelkezik, - a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, a kötelező óraszámot (29 óra) és kilométert (580 km) levezette, teljesítette, - az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után újabb forgalmi vizsga csak PÁV vizsgálat után tehető, - bármelyik vizsgatárgyból javítóvizsgát csak 3 nap eltelte után lehet tenni.

2 2. oldal Az összes vizsgát az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül be kell fejezni. A sikeres vizsgák után a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele lesz a Közúti elsősegélynyújtás -ból tett sikeres vizsga igazolása, az alapfokú iskolai végzettség elvégzését igazoló bizonyítvány bemutatása. Ilyen tanfolyamot és vizsgát a Magyar Vöröskereszt közreműködésével a KRESZ tanfolyam előtt fogok szervezni. Nem kell vizsgáznia elsősegélyből annak, aki: jan. után szerezte a járművezetői engedélyt vagy igazolványt, - vagy megfelelő szakirányú végzetséggel rendelkezik /lásd. 1.sz. melléklet/ A mentesség alapjául szolgáló okiratot és annak fénymásolatát az iskolavezetőnek be kell mutatni. A fénymásolatot a vizsgalaphoz csatolni kell. 3. A tantermi foglakozások kötelező óraszámai: Közlekedési ismeretek 28 x 45 perc Egy-egy témakör kötelező óraszámairól a hiányzás nem fogadható el, illetve a hiányzást a vizsgáig pótolni kell. A pótóra ára Ft/alkalom. 4. Az általam tartott foglalkozások időtartama: KRESZ Szerk. ism. Vezetéselm. 16 x 45 perc 4 x 45 perc 8 x 45 perc 5. Az elméleti tanfolyamok indulási idejéről újsághirdetésben vagy a (56) , vagy a es telefonon adok tájékoztatást. A jelentkezőket, ha lehet szóban, ha nem akkor írásban értesítem. A foglalkozásokról az indulás napján pontos órarendet adok. A tanfolyam a megadott intézménynél órakor kezdődik 4 x 45 perc, 3 x 10 perc szünettel. Az elméleti oktatás a Szandaszőlősi Ált. Iskola (Szolnok, Gorkij út 47.) illetve a Varga Katalin Gimnázium (Szolnok, Szabadság tér 6.) a járműkezelési oktatás a Besenyszögi úton lévő önkormányzati területen történik. 6. Sikeres KRESZ vizsga után lehetőség van azonnal a gyakorlati oktatás kezdésére. A tantervet szem előtt tartva a vezetési gyakorlatok időpontját és hosszúságát a tanuló és az oktató közösen egyezteti. 1 tanóra 50 perces, ezután 10 perc szünet szükséges. A szünet nem hagyható el, és nem csökkenthető, még a tanuló hozzájárulásával sem! A vezetési gyakorlat oktatása során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra tartható. A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább két részletben, 2 óra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával lehet megtartani. 7. A képzés díjai: 28 x 45 perc elméleti oktatás Tantermi és az e-learning-es tanfolyam díja: Ft Szerződésbontás esetén, a tanuló Ft ( tízezer ) kezelési költséget köteles megfizetni. Az elméleti oktatás díját a szerződéskötéskor kell megfizetni. A gyakorlati vezetés óradíját előre kérem fizetni, olyan ütemezésben, amelyet a tanulóval közösen határozunk meg. A járművezetési gyakorlat kötelező óraszámai, díjai: 9 x 50 perc járműkezelés Ft/óra Csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdődhet meg. 14 x 50 perc városi forgalom Ft/óra 2 x 50 perc éjszakai vezetés Ft/óra 4 x 50 perc országúti vezetés / minimum 160 km/ Ft/óra 1 x 50 perc gyakorlati vizsgaóra Ft/óra Kedvezmény:2012 / 8-as tanfolyamtól,visszavonásig érvényes. A vidéki fanfolyamnál, országúti vezetés 50%-os kedvezmény,melynek összege 5.200Ft (ötezer-kétszáz forint). Szolnoki tanfolyamnál, a tantermi, elméleti oktatás Ft-os kedvezmény. Szerződés bontás esetén a kedvezmény összegét ki kell fizetni! A kedvezmény 5 fő feletti csoportlétszám esetén adható! Szolnoktól 20 km feletti távolságra fekvő településre való kimenetel esetén minden fajta gyakorlati vezetés óradíja Ft. Szombaton és vasárnap a gyakorlati vezetés óradíja Ft A gyakorlati vezetés Toyota Yaris személygépkocsival történik.

3 3. oldal Gyakorlati oktatáson a tanuló nem jelenik meg és hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni a hiányzás okát, az elmaradt óradíjat ki kell neki fizetni, az órát le kell vezetnie. Amennyiben a kötelező óraszám nem elegendő a megfelelő tudás eléréséhez az oktató a 20. óra után, javaslatot tesz pótóra vásárlására. Ennek díja Ft/óra. A képzés díját a tanfolyam kezdetétől 6 hónapig tudom garantálni, a megkezdett áron. 8. Tanuló jogai: - ismerni a képzőszerv vállalási feltételeit - más képzőszervnél folytatni tanulmányait - panasz esetén az iskolavezetőhöz, ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni Kötelességei: - a tanfolyam foglalkozásain részt venni - az aktuális tanfolyam díjat határidőre megfizetni - a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni 9. Képzőszerv jogai: - a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni - a tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni - a szerződésszegést (pl.: tandíjtartozást) polgári peres úton rendezni - amennyiben a tanuló a tandíját, a vizsga időpontjáig, nem fizette meg, az oktatót feljogosítja arra, hogy ne engedje vizsgára. Kötelességei: - a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről - jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba - a vállalási feltételek betartása és az írásos tájékoztató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadni - kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása 10. Az oktatás helyszínei, címei: - az elméleti oktatás a Szandaszőlősi Ált. Iskola (Szolnok, Gorkij út 47.sz.), Varga Katalin Gimnázium (Szolnok, Szabadság tér 6.) a járműkezelési oktatás a Besenyszögi úton lévő önkormányzati területen történik. - a városi forgalmi vezetés Szolnok város területén történik 11. A vizsga díjai: Az elméleti, szóbeli (nem magyar állampolgárok esetén) vizsga: Számítógépes elméleti vizsga: Forgalmi vizsga: Ft Ft Ft A vizsgadíjak befizetése kézpénzben történik, a teljes vizsgadíjból először Ft ill. számítógépes elméleti vizsga esetén Ft-ot kell befizetni, amely fedezi az elméleti vizsgadíjat, majd a forgalmi vizsgát megelőzően befizetendő a fennmaradó Ft-os vizsgadíj. A jogosítvány kiállításának illetéke Ft, melyet a postahivatalba csekken kell fizetni. 12. A tanuló áthelyezési kérelmét kérheti telefonon, írásban, személyesen. Az igazolás kiadása történhet személyesen vagy levélben. 13. Az iskola vezetője: SZAKALI JÓZSEF Elérhető munkanapokon 8.00-tól ig a (56) és a es telefonon. 14. A képzés szakfelügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Pf Telefon: (56) Szolnok, július 1. SZAKALI JÓZSEF Iskolavezető

4 MELLÉKLET oldal KEDVEZMÉNYES TÁVOKTATÁS A kedvezmények a következőképpen alakulnak: Régi ár: Elméleti díj: Ft Gyakorlati vezetés díja: Ft /óra Hétvégi vezetés + pót óra: Ft/óra Egészségügyi tanfolyam + vizsgadíj: Ft Összesen: Ft Kedvezményes ár: Elméleti díj: Ft Gyakorlati vezetés díja: Ft /óra Hétvégi vezetés + pót óra: Ft/óra Egészségügyi tanfolyam + vizsgadíj: Ft Elmélet + 30 óra vezetés + vizsgadíjak: Ft Összesen: Ft

5 MELLÉKLET 2 5. oldal HAGYOMÁNYOS TANFOLYAM KEDVEZMÉNYEI: Teljes tandíj = KRESZ tanfolyam+ 30 óra vezetés+ vizsgadíjjak+ E.ü. tanfolyam vizsgadíjjal Teljes tandíj: Ft -Kedvezmény: Szolnokon: 50%-os elméleti oktatási kedvezmény Kedvezményes tandíj (Szolnokon): Ft* - Kedvezmény: Vidéken: 50%-os kedvezmény az országúti vezetésből Kedvezményes tandíj (vidéken): Ft* (*A tájékoztatás nem teljes körű, további információért forduljon az iskolavezetőhöz! A kedvezmény től visszavonásig érvényes és minimum 5 fő feletti létszámú tanfolyam esetén adható.) Amennyiben átutalással szeretné befizetni a tanfolyam költségeit az alábbi bankszámlaszámon ezt megteheti: OTP Bank NyRt.:

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben