Tisztelt érdeklődő! járművet NEM vezethet. Az orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor leadni. ) nem kell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt érdeklődő! járművet NEM vezethet. Az orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor leadni. ) nem kell"

Átírás

1 Tisztelt érdeklődő! Mezei Béla magánoktató vagyok és az alábbi feltételekkel vállalom az Ön hajtó M, -1, 2,, 24+, B, és T járműkategóriák képzését és vizsgára bocsátását: 1. tanfolyamra jelentkezőnek JELENTKEZÉSI LPOT kell kitölteni, melyet a képzőszerv az elektronikus ügyfélkapun keresztül regisztrál. képzőszerv iskolavezetője a beirt adatok, és a bemutatott dokumentumok alapján ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályba. mennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt írásban tájékoztatjuk. tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a KÉPZŐSZERV közötti írásbeli szerződés alapján történik. 2. z M, hajtó, kerti traktor és T-kat. megszerzéséhez nem szükséges előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Természetesen, ha Önnek biztonságot veszélyeztető betegsége van, akkor járművet NEM vezethet. B, 1, 2,24+ kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában. z Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább 1 (egyes) csoportú érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezik. z orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor leadni. z 1 (egyes) csoportú orvosi vizsgálatot a házi orvos végzi. 2 (kettes) csoportú orvosi vizsgálatot a területi szakorvosi rendelőben végzik. Teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez (24 éves kor után, 2 éves 1 vagy 2 hiányában) nem kell rendelkeznie, PÁV I., vagy PÁV II., PÁV III., vagy PÁV IV., alkalmas minősítéssel és PÁV kiegészítő minősítéssel.

2 3. 1 Tanfolyamra az vehető fel, aki legalább az alábbi életkorokat betöltötte: M T B Életév 13,5 15,5 17,5 23,5 15,5 17, Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára csak az bocsátható aki a/ tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzését igazolaja (számítógépes képzés esetén). b/ ki megfelel a 2-es pontban leirt egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint közlekedésbiztonsági feltételeknek. c/ Járművezetői vizsgához elegendő, ha a jelölt írni, olvasni tud. d/ ki betöltötte az alábbi életkort: c/ beiskolázástól eltelt idő nem több, mint 9hónap d/ Sikeres KRESZ vizsga esetén 12 hónapon belül gyakorlati vizsgát kell tenni. e/ c-d pontok nem teljesülése estén a jelölt új tanfolyamra kötelezett Kategória: M val B Életév: 13év 9hó 15év 9hó 17év 9hó 23év 9hó 16év 9hó Járműkezelési és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki: a/ Megfelel a 2./és a/ pontban leirt feltételeknek. b/ ki betöltötte az alábbi életkort: c/ z érvényes KRESZ vizsgától nem több mint 12hónap telt el. d/ d pont nem teljesülése esetén a jelölt új tanfolyamra kötelezett Kategória: M "1" val T B Életkor: Moped járműkezelési vizsga tehető 14 életév előtt is. c/ z összes elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott. d/ tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. e/ Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető. f/ c/ pontban előirt feltételek teljesülésének hiányában is vizsgára bocsátható az, aki: - 2 kategóriás vizsgához érvényes 1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

3 - kategóriás vizsgához: - legalább két éve érvényes 1 alkategóriás vagy 2 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy - 24életévet már betöltötte, és az előirt PÁV minősítéssel nem kell rendelkeznie /74/2003.(XI.18.)GKM rendelet alapján z egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított egy éven belül lehet letenni tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszámai: M val B z elméleti tanfolyam tantárgyai: - Közlekedési ismeretek - Járművezetés elmélete - Szerkezet és üzemeltetési ismeretek z elméleti tantárgyak összes óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg. foglalkozásokról hiányzás nem fogadható el, illetve azt pótolni kell. hiányzás pótlása plusz foglalkozás keretében és külön tanfolyamdíj megfizetés esetén lehetséges. z elméleti tanfolyamok óráinak időtartama. 45 perc, melyet 10 perc szünet követ tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai: M el 1-el 2-tal 24+ B lapoktatás Főoktatás Járműkezelési és Forgalmi vizsga Összesen

4 motorkerékpár és moped kategóriában gyakorlati oktatáskor és vizsgán a tanuló köteles az előírt öltözetet viselni (magas szárú zárt cipő, erős anyagú nadrág és dzseki, kesztyű, bukósisak, sisaktól függően szemüveg). Főoktatás kötelező óraszámai: M el 1-el B Városi Országúti Éjszakai 2 vezetési tanórák 50 percesek, melyet 10 perc szünet követ. tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat: - B Volkswagen, VW GOLF 4, VW PÓLÓ 4, Ford Fiesta Opel Corsa Suzuki Ignis - ETZ-250, ETZ 150, Honda CR ETZ Honda CR400 - M Honda Dio z M, 1, 2.,24+ és kategóriáknál a gyakorlati oktatás és a vizsgák idejére lehetősége van a Tanulónak saját motorkerékpár használatára az alábbi feltételekkel: - Tanuló a gyakorlati oktatás megkezdése előtt köteles felhívni a figyelmét az iskolavezetőnek, hogy saját motorkerékpárt kíván használni. - z iskolavezető megvizsgálja, hogy a motorkerékpár megfelel-e az adott kategória képzésére vizsgáztatására (hengerűrtartalom, teljesítmény-tömegarány, hatósági engedély érvényessége, műszaki állapota, kötelező tartozékok megléte stb). be nem jelzett teljesítmény esetén: - Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolása szükséges. - z iskolavezető a motor forgalmi engedélyének másolatát és (ha szükséges a teljesítmény igazolását) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Régió Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség főosztályvezetőjéhez előterjeszti, további engedélyezés céljából. - Tanuló vállalja, hogy az oktatóval egyeztetett helyen és időpontban a járművel megjelenik és írásban nyilatkozik, hogy a jármű szállításáról miképpen gondoskodik. /Járművezetésre jogosító okmány nélkül a Tanuló, járművet nem vezethet!/

5 5. vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása. Nem szükséges ezen igazolás bemutatása, ha rendelkezik az alábbi végzettségekkel [Á31/1992. (XII.19.) NM rendelete alapján]: z orvostudományi egyetemen szerzett orvosi Fogorvosi Gyógyszerészi Védőnői Mentőtiszti Gyógytornász Egészségügyi szakoktató Diplomás ápolói, oklevéllel rendelkezők Közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek Egészségügyi szakközépiskolát végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1-je után: bármely járműkategóriában vezetői engedélyt segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői igazolványt, július 1-e és december 31-e között D vagy Trolibusz járműkategóriára vezetői-, járművezetői engedélyt szerzett. közúti elsősegélynyújtás tanfolyam a képzőszerv szervezésében történik. 6. z elméleti képzés díjai: - Minden kategória: Ft - tanfolyam foglalkozásairól való hiányzás pótlásának költsége: Ft/óra gyakorlati képzés díjai: - B 3500-Ft Ft/óra Saját jmű: Ft/óra Ft/óra Saját jmű: Ft/óra Ft/óra Saját jmű: Ft/óra Ft/óra Saját jmű: Ft/óra - M Ft/óra Saját jmű: Ft/óra 7. Vizsgadíjak: Összes kategória számítógépes vizsgája esetén vizsgánkénti díj: ft M el 1-el 2-vel 24+ B Elmélet Járműkezelé s Forgalom Összesen

6 vizsgadíj megfizetése csekken történik. pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival. 8. Oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás helye: Jászárokszállás Műv. Ház, Jászapáti Műv. Ház, Jászárokszállás, Gimn. Gyakorlati oktatás helye: - járműkezelés, M, 1, k, -kat. Jászberény, Farmosi Út - járműkezelés B - kategóriára Jászberény, Farmosi út Forgalmi váltás helye: - Jászberény, Lehel Vezér tér 9. magániskola az alábbi feltételekkel vállalja a T -kategóriás képzést: 1.) tanfolyamra való jelentkezés a jelentkezési lap elnevezésű nyomtatványon történik. nyomtatványt a rajta lévő tájékoztató szerint kell kitölteni. z adatok hitelességét az iskolavezető ellenőrzi. 2.) beiskolázáshoz szükséges: - elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam elvégzése és vizsga életévét betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb. - a jelölt írni, olvasni tudjon. 3.) Elméleti vizsgatárgyakból vizsgára bocsátható: - ki a tanfolyam elméleti részét igazoltan végezte, vagy az alól felmentették és az igazolást bemutatta. z iskolavezető mentesíti az egyes elméleti és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő képesítéssel rendelkezik és ezt igazolja. jelölt 3 nap eltelte után tehet újabb vizsgát az adott tantárgyból. vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül be kell fejezni. z érvényességi idő egy alkalommal újabb két éves időtartamra meghosszabbítható tanfolyammentesen tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával, az alapismeretek vizsga érvényességi idejének lejártát követő Fél éven belül kezdeményezhető. tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai: Közlekedési ismeret Vezetés elmélet Szerk. és üzemeltetési ismeret Munkavédelem Bü oktatás Elmélet összesen: 12 óra 8 óra 12 óra 8 óra 16 óra 56 óra

7 lapoktatás: - Rutin 6 óra - Forgalom 18 óra z elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati foglalkozásoké 50 perc. z intézetünk a tanfolyam hallgatóinak az Eü. tanfolyamot és az előirt vizsgát megszervezi. Elsősegély nyújtási ismeretekből a külön rendeletben előirt végzettségek alapján adható felmentés (31/1992.XII.19. NM. rendelet.) Tandíjak - z elméleti oktatás díja: Ft - gyakorlati - rutin és forgalmi foglalkozások díja: 24órax3000Ft/óra Eü. tanfolyam és vizsgadíj a Vöröskereszt vállalási díj szerint kb Ft Vizsgadíjak: (csekk befizetés a Közlekedési Felügyelet részére) - Közl. ismeretek és vez. elmélet, Számítógépes elméleti vizsga 4600-Ft Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4600-Ft - Biztonsági ell. és üzemeltetés 4400-Ft - Rutin Ft - Forgalomi Ft Összesen: Ft Összes költség: Ft gyakorlati oktatást annál a tanulónál kezdjük, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott. gyakorlati tantárgyak és kötelező óraszámai: - lapoktatás 6 óra - Forgalom vezetés, megbontása - városi vezetés 9 óra - országúti vezetés 5 óra - könnyű terep 4 óra Vezetési gyakorlat összesen: 18 óra Bü. vizsga Rutin vizsga Forgalmi vizsga 15 perc 10 perc 25 perc

8 z oktatást ZETOR-5211 vontatóval és hozzákapcsolt 2 db GROBIL pótkocsival végezzük. Oktatás helye: Bü.- Rutin Jászapáti, Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanműhelye (Jászapáti, Jászberényi út) gyakorlati vizsgatárgyakból vizsgára bocsátható a tanuló, ha -16. életévét betöltötte - a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte Forgalmi vizsga csak sikeres Bü.- és rutin vizsga után tehető. megszerzett T - kategóriás járművezetésre jogosító okmánnyal vezethet: - mezőgazdasági vontatót, illetőleg mezőgazdasági vontatóból és hozzákapcsolt 2 nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt - lassú járműszerelvényt (1 pótkocsival) - kerti traktort - állati erővel vont járművet (hajthat) mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló szerelvény vezethető C+E kategóriás vezetői engedéllyel is. 10. Tanuló áthelyező: Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait a tanuló kezdeményezésére a képzőszerv kiállítja számára az IGZOLÁS TNULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ megnevezésű nyomtatvány 3 példányának B részét, melyben igazolja, hogy a járművezető-képző tanfolyam melyik szakaszáig jutott a tanulásban, esetleg milyen eredményei születtek. nyomtatvány részét a tanuló, C részét a befogadó képzőszerv tölti ki. z igazolás és B részének kitöltése után egy példány az elbocsátó képzőszervnél marad. Két példányt a kérelmező tanulónak adunk át, vagy 10 napon belül a befogadó képzőszervnek továbbítjuk. 11. Ügyfélfogadás: - helye: Jászberény Bercsényi út ideje: Minden héten csütörtök 8órától 16 óráig 12. Tanuló jogai: - ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit - más képzőszervnél folytatni tanulmányait - panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni

9 Kötelezettségei: - a tanfolyam foglalkozásain részt venni - az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni - a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni 13.Képzőszerv jogai: - a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni - a tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni - a szerződésszegést (pl: tandíjtartozást) polgári peres úton rendezni - a tandíj változtatás a tanfolyam ideje alatt Kötelezettségei: - a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről - jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályba. - a vállalkozási feltételek betartása és az írásos tájékoztató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadni - kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása 14. képzés szakfelügyeletét ellátó szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 5000 Szolnok Indóház út 8. tájékoztatóban (melyet a képzőszerv és a tanuló tudomásulvétel és kötelezettség vállalás mellett elolvas) nem szereplő és nem szabályozott kérdésekben a felek a többször módosított 20/1992.(VII. 21.) KHVM alapján járnak el, illetve:27/2003.(vii.4.) BM rendelet,71/2003.(x.29.) GKM rendelet valamint 74/2003.(XI.18.) GKM rendelet.24/2005. KFF. tanuló vállalja, hogy az elméleti és gyakorlati képzés tanóráin hiánytalanul részt vesz. tanórákon és vizsgákon különös tekintettel a vezetési gyakorlat tanóráira, járművezetésre képes állapotban jelenik meg (vonatkozó KRESZ előírások). Tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz. tanfolyam és vizsgadíjakat az iskolavezetővel a megbeszélt időpontban befizeti a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére, illetve számla ellenében a járművezető magániskola megbízottjánál.

10 tanuló, ha más intézményben (folytatja tanulmányait), úgy az a tanuló áthelyező lap kitöltésével biztosítható az iskola részéről. bban az esetben, ha a tanuló saját hibájából nem fejezi be a tanfolyam gyakorlati részét a levezetett órák arányában köteles a vezetési órákat befizetni a képzőszerv számlájára. tanuló sérelem esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál panasszal élhet, mely az államigazgatási eljárás szabályai szerint kivizsgálásra kerül. Jászárokszállás, 2013.augusztus 15. /Mezei Béla/ iskolavezető

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI 1 A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről Érvényes: 2014. augusztus 15.-től Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/425 619 Felnőttképzési ny. szám: 00457-2009. Akkreditációs lajstromszám :AL-2610

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu. 2, Telefon: 06-30/471-5184

Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu. 2, Telefon: 06-30/471-5184 Írásos tájékoztató 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu 2, Telefon: 06-30/471-5184 3, Vállalkozási forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 4, Cégbírósági

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó A képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről Tisztelt Hallgatónk! Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy Autósiskolánk szolgáltatását választotta vezetői engedélye

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. 6723 Szeged, Csörlő u. 2/c 62/631-286 20/560-3514, 20/499-0829 feketepapp@gmail.com ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. írásos tájékoztatója és vállalási feltételek

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

Tájékoztató "C" kategória

Tájékoztató C kategória Tájékoztató "C" kategória Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Tel./Fax: 06 29 267 466 mobil:06 20 979 38 68 Honlap cím:

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: Weboldal: E-mail cím: Kanyar-góó Motor és autó suli www.kanyargoojogsi.hu kanyargoo@citromail.hu Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca

Részletesebben