VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: Honlap, Cégforma: egyéni vállalkozás Felnőttképzési nyilvántartási szám: Képzési engedély száma: KE/ST/82/B/3205/1/2012 Iskolavezető neve, ig.sz.: Kis Sándor, Az ügyfélfogadás helye és ideje: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7., hétfőtől csütörtökig 8-10 óra között Tartalom: 1. A tanfolyamra való felvétel módja, az ügyfélfogadás rendje 2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei 3. A tantermi elméleti oktatás kötelező óraszáma és tantárgyai 4. Az online elméleti tanfolyam 5. A vezetési gyakorlat menete és kötelező óraszáma 6. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga, mentesítés 7. Az elméleti és a gyakorlati képzés díja, hatósági díjak 8. A képző szerv jogai és kötelezettségei 9. A tanulók jogai és kötelezettségei 10. Tanuló áthelyezése 11. A képzést engedélyező és felügyelő hatóságok

2 A tanfolyamra való felvétel módja, az ügyfélfogadás rendje Tanfolyamra jelentkezni személyesen az ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadás helyén, vagy a meghirdetett tanfolyam első napján a meghirdetett helyen és időpontban lehet. A jelentkezőt az iskolavezető tájékoztatja a képzés feltételeiről és a képzés menetéről. A képzőszerv az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vezetői engedély, kiadása nem ütközik akadályba Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni. Amennyiben a jelentkező megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek, kitölti a jelentkezési lapot. A képző szerv a jelentkező tanulóval írásbeli képzési szerződést köt, és a jelentkezőnek átadja az írásos tanulói tájékoztatót. Fiatalkorúval történő szerződéskötéskor a szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgákra bocsátás feltételei A jelentkezés feltételei: betöltött 16 év 6 hónapos életkor alap iskolai végzettség (8 általános) igazolása a bizonyítvány fénymásolatának bemutatásával érvényes orvosi alkalmassági igazolás bemutatása érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolatának bemutatása jelentkezési lap kitöltése Az elméleti tanfolyam elvégzése után a tanuló elméleti vizsgára bocsátható, amelynek feltételei: betöltött 16 év 9 hónap életkor a tanfolyam kezdetétől a vizsgára jelentésig kevesebb, mint 9 hónap telt el az elméleti vizsga hatósági díjának befizetése az iskolavezetőnél A tanulót a képző szerv az NKH felé elméleti vizsgára lejelenti, a hatósági díjat az NKH részére befizeti. A vizsga megkezdése előtt a tanulónak be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet vagy fényképes vezetői engedélyt) és amennyiben a tanuló rendelkezik alsóbb kategóriás vezetői engedéllyel, akkor az érvényes vezetői engedélyt. Sikertelen elméleti vizsga esetén a következő elméleti vizsgára legkevesebb 3 munkanap elteltével jelentkezhet újra a tanuló. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki: 17. életévét betöltötte teljesítette a kötelező minimális gyakorlati óraszámot és a gyakorlati vizsga hatósági díját az iskolavezetőnek befizette A tanulót a képző szerv az NKH felé a gyakorlati vizsgára lejelenti, a hatósági díjat az NKH részére befizeti. Ha a tanuló az elméleti vizsga érvényességétől számított 2 éven belül nem tesz sikeres gyakorlati vizsgát, akkor minden sikeres vizsgája érvényét veszti és új vizsgákat csak a tanfolyam teljes megismétlése után tehet. Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres PÁV vizsgálaton részt vesz. A vizsga megkezdése előtt be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet vagy fényképes vezetői engedélyt) és amennyiben a tanuló rendelkezik alsóbb kategóriás vezetői engedéllyel, akkor az érvényes vezetői engedélyt.

3 A tantermi elméleti oktatás kötelező óraszáma és tantárgyai A hagyományos tantermi oktatás előre rögzített időpontokban történik, az időpontokról a tanulók a jelentkezéskor részletes tájékoztatót kapnak. A jelentkező által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját a Tanrend tartalmazza a foglalkozások helyének és idejének megnevezésével. A tantermi oktatás óraszáma 30 óra, egy elméleti óra időtartama 45 perc. Naponta legfeljebb 3 óra tarható 45 perc előadás, 10 perc szünet ütemezéssel. A részvétel kötelező, a hiányzást az iskolavezetővel történő egyeztetés után pótolni kell. A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra Járművezetés elmélete 6 óra Közlekedési alapismeretek 21 óra A hatósági elméleti vizsga 55 perc Az online elméleti tanfolyam Az elméleti képzés az NKH által akkreditált e-learning tananyag segítségével történik az e-titán rendszeren keresztül. Az elméleti képzés a tantermi képzéshez hasonlóan három tantárgyból áll: közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. A multimédiás tananyag életszerű példák és szimulációk segítségével, tesztek és próbavizsgák által készíti fel a tanulót nemcsak a sikeres elméleti vizsgára, de a későbbi biztonságos közlekedésre is. A tananyagok időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakíthatóak a hozzáférési kereten belül. Az online oktatás keretében a tanuló az online rendszerbe történő bejelentkezéstől számítva 365 nap/ 90 órás hozzáférést kap a tananyaghoz, amely időkeret szabadon beosztható. Esetleges időkeret túllépés esetén póthozzáférés vásárolható. FONTOS: az online oktatás megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első elméleti vizsgának, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanulónak! A vezetési gyakorlat menete és kötelező óraszáma Sikeres elméleti vizsga után a tanuló megkezdheti a gyakorlati képzést. A gyakorlati képzés megkezdésének további feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás tandíját teljes egészében befizesse. A gyakorlati oktatás tandíja kiegyenlíthető részletfizetéssel is, maximum 3 egyenlő részletben. Részletfizetés esetén a tanuló gyakorlati órán az egyes tandíjrészletek befizetése után vehet részt. Választható oktatójármű: FIAT Grande Punto D (KBP-374) A gyakorlati képzés kötelező minimális óraszáma 29 óra. 1 gyakorlati óra 50 perc. A kötelezően teljesítendő menettávolság legalább 580 km. A kötelező óraszám az alábbiakat tartalmazza: Alapoktatás (járműkezelés): 9 óra Főoktatás (forgalom): 20 óra, ebből városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra Az alapoktatási szakasz során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 2 óra tartható. A főoktatás során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 4 óra tartható, amely legalább két részben, 2 óra után minimum 1 óra szünet közbeiktatásával szervezhető meg. A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!

4 A közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga A B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltétele még a közúti elsősegélynyújtó vizsga. Aki nem rendelkezik ilyen vizsgával, annak a képző szerv megszervezi a tanfolyamot, melynek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt végzi. Mentesítések A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki július 1-je és december 31-e között D kategóriára vezetői engedélyt, vagy trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; január 1-je után: o bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, o Trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt, o Mezőgazdasági vontató, Segédmotoros kerékpár, Lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. Az elméleti és a gyakorlati képzés díja, hatósági díjak Elméleti képzés hagyományos tantermi képzés díja online képzés alapdíja / póthozzáférés díja Ft Ft / Ft Gyakorlati képzés alap óradíj kötelezően előírt minimum órán felüli pótóra díja Ft/óra Ft/óra Egyéb szükséges képzés közúti elsősegélynyújtó tanfolyam Ft Hatósági díjak elméleti vizsga hatósági díja gyakorlati vizsga hatósági díja közúti elsősegélynyújtó vizsga díja Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom

5 A képző szerv jogai és kötelezettségei joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel képzési szerződést kössön, joga, hogy a képzési szerződést indokkal felmondja, joga, hogy a képzési szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg, joga, hogy a szolgáltatási díjat módosítsa, joga, hogy tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, ill. indokolt esetben módosítsa joga, hogy a tantervben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza, ill. módosítsa, joga, hogy a közlekedési felügyelettel a vizsgaidőpontokra vonatkozólag megállapodjon, joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson, joga, hogy a tanuló ittas, nem beszámítható állapotára, betegségére való hivatkozással a gyakorlati óra / vizsgaóra megkezdését megtagadja kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása, kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók személyes adatainak bizalmas kezelése, kötelezettsége a tanuló esetleges panaszának kivizsgálása, kötelezettsége a szolgáltatási díj fizetésről nyugtát, számlát adni, kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze, kötelezettsége, hogy a képzési szerződés felbontása után a még nem teljesített szolgáltatások díját (egyéb kikötés hiányában) visszafizesse A tanulók jogai és kötelezettségei joga, hogy teljes körű, tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról, joga, hogy a törvényes képviselője a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon, joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa, joga, hogy szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz joga, hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás árát visszakapja, joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen. kötelezettsége a tanulmányi szerződés egy példányát a képzőszervnek leadni, kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja, ill. megfelelő állapotban és ruházatban jelenjen meg, kötelezettsége az előre egyeztetett helyen és időben az órán megjelenni a jármű vezetésére alkalmas állapotban kötelezettsége a gyakorlati oktatás során eleget tenni az oktatói utasításoknak, kötelezettsége a szolgáltatási díjat az előírt módon megfizetni kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait lehallgassa, illetve levezesse, az esetleges hiányzást pótolja Tanuló áthelyezése Ha a tanuló valamilyen okból más képzőszervnél kívánja folytatni a képzést, az iskolavezető haladéktalanul kiállítja számára a vonatkozó jogszabályban előírt Képzési Igazolás nyomtatványt. A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott, milyen eredményt ért el. A kérelmezőnek két példányt kell átadni, egy a képzőszervnél marad. Oktatási helyszínek: Tantermi elméleti oktatás: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 2. Rutinpálya: 5126 Jászfényszaru, Ipari Park Gyakorlati oktatás váltási helyszín: A képzést engedélyező és felügyelő hatóságok: Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK (Személygépkocsi-vezető ( B -kategória) tanfolyamokhoz) A RUTIN-OKT Kft, B kategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint. Cég: Rutin-OKT Oktató, Továbbképző

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben