TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL"

Átírás

1 BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/ Felnőttképzési ny. szám: Akkreditációs lajstromszám :AL honlap: TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL Iskola neve: Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola Szakképző Iskola és Sportiskola Alapító jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó Képzési engedély száma: BA/KV127/3/2006 Alapító okirat száma:kgf/1172/2/2013. Iskolavezető neve: Kovács Ildikó Iskolavezető telefonszáma: 30/ Iskolavezető tevékenységének jogcíme: Alkalmazott Ügyfélfogadó : 6500 Baja, Szt. Antal u. 96. Tel.:79/ Ügyfélfogadás ideje: hétfő-kedd-szerda-csütörtök óráig cím: Weboldal: Elméleti oktatás helyszíne: Baja, Szt. Antal u. 96. Tanpálya helye: Városi tanpálya, Baja, Burg Ete úti tanpálya Az iskola tanfolyamaira jelentkezni lehet az ügyfélfogadási időpontokban, valamint a meghirdetett tanfolyam megnyitókon. Megfelelő létszámú felnőtt jelentkező (min.6-8 fő ) esetén eltérő időpontban is indítunk tanfolyamot. A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T") - Tanfolyamra az vehető fel, aki 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb; írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XI. 30.) Kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. Ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni, ahol a szóbeli tájékoztatás után a jelentkezési lapot, valamint a képzőszerv vállalkozási feltételeit megkapja a tanuló. Minden tanulóval írásbeli szerződést kötünk a beiskolázott tanuló, ha fiatalkorú a szerződést a szülőnek (törvényes képviselőnek) alá kell írnia. Külföldi állampolgár az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott. írni, olvasni tud. Az iskolánál az elméleti tanfolyam kezdete: tanévkezdéskor (szeptemberben), befejezése: következő év február 28 ig. Az előadások napját, valamint az idejét a tanfolyammegnyitókon a jelöltek választhatják meg. Egy tanóra 45 perces, utána 10 perc szünet. Az előadásokról hiányozni nem lehet. A hiányzást pótfoglalkozás keretén belül pótolni kell, vagy a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel. (Iskola diákjainak részére)

2 A "T" kategóriás képzés tantárgyai: Közlekedési ismeretek 20 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra A járművezetés elmélete 6 óra Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 12 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 12 óra Meghatározott és a képzőszerv által tartott összesen: 56 óra Járművezetési gyakorlat: 24 óra+1 ó Elmélet és gyakorlat összesen: 80 óra Az elméleti vizsga hatósági vizsgával zárul az NKH bajai kirendeltségén. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: - a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. - Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriában vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. - A tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. - Közlekedésbiztonsági alkalmasság - Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési laphoz mellékelte az alábbiakat: vizsgadíj, vezetői engedély másolata. A fent jelölt óraszámú előadásokat végighallgatta, 16 évet betöltötte vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb. A járművezetői tanfolyammal kapcsolatos tárgyak hallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nincs, a mozgássérült, a magyar nyelvet nem beszélő és a siketek kivételével. Hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. - a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; - a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni, mentesül az elméleti vizsgakötelezettség alól.) - Az oktatáson, valamint a vizsgákon minden esetben józan kipihent vezetésre alkalmas állapotban kell megjelennie, és tudásáról számot adnia. - A vizsga meghiúsul, ha a vizsgázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni személyét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek nem felel meg. (meglévő vezetői engedély hiánya, szemüveg hiánya). - Elméleti tárgyak /Kresz, Vez. elm., Szü. ism. Munk. ism. / tanóráinak időtartama: 45 perc, a tanórák között 10 perc szünetet kötelező tartani. - Gyakorlati vezetés csak sikeres elméleti vizsga után kezdődhet. Amennyiben az elméleti vizsga időpontjában írásképtelen, vagy a magyar nyelvet nem beszéli, ill. nem érti akkor a közlekedési hatóság járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály vezetőjének engedélyével szóbeli vizsgát tehet. Pótvizsgát a vizsgadíj befizetése ellenében, három munkanap után lehet igényelni a közlekedési hatóság bajai kirendeltségén.

3 Gyakorlati képzés: Ha az összes elméleti vizsgája sikeres megkezdheti a gyakorlati felkészülést. A gépjármű vezetése az alapoktatás során, rutin (rutin és technikai) képzéssel kezdődik, un. zártpályás formában. A rutinoktatás folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet vizsgát tenni. Amennyiben a rutinvizsgája sikeres, megkezdheti a forgalmi vezetést. A vezetés helyszíne Baja városa. A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces. Az alapoktatás során egy nap maximum 2 tanóra,2 óra összevonható, a forgalmi képzés során maximum 4 tanórán vehet részt. Az utóbbi két két óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával. Az alábbi táblázat rögzíti a kötelezően előírt minimum gyakorlati órák számát. kategória életkor alapoktatás főoktatás összes óra vizsga óra T 16 év 6 óra 18 óra 24 óra 1 óra - A T kategóriás gyakorlati képzést: ZETOR 4320 erőgéppel valamint 2 db PRONÁR típusú pótkocsival végezzük. - Gyakorlati vizsga fajtái, a vizsgára bocsátás feltételei: Rutin vizsgára az bocsátható aki: - az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott; - a kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett; - közlekedésbiztonságilag alkalmas Forgalmi vizsgára az bocsátható aki: - Sikeres rutin és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett, - a kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett; - közlekedésbiztonságilag alkalmas Pótvizsgát a közlekedési hatóságon leadott vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat ellenében, lehet igényelni. Ha két éven belül azonos kategóriában a forgalmi vizsgákon öt alkalommal sikertelenül vizsgázott, rendkívüli pálya alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Amennyiben ott járművezetésre pszichológiailag alkalmas minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pálya alkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. A tanuló (vizsgázó) jogai: - Vizsgáit az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeresen befejezni. - A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit és a szerződés tartalmát, - A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást. Az elméleti tanfolyamról való hiányzások érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető. - Oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés helyét és idejét - Az egyeztetett gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előbb lemondani. - A tanfolyami díjról számlát kérni. - Panaszt tehet az iskolavezetőnél.

4 A tanuló kötelessége: - Minden foglalkozáson józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, részt venni azokon aktívan közreműködni, kultúrátlan viselkedni a hiányzásokat pótolni. - Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban, megfelelő öltözékben köteles megjelenni. - A tandíjat minden esetben a szerződésben foglaltak szerint kell rendezni a tanfolyam idejére szóló kamatmentes részletfizetési lehetőséggel. - A nemdohányzók védelméről szóló törvényt maradéktalanul betartani, csak 18 évet betöltött tanuló dohányozhat a kijelölt helyen. - Az iskola és a képzés teljes területén az ide vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani. Tanuló áthelyezése, képzési igazolás kitöltésével történik: Az iskolavezetőnek kötelessége a tanulóáthelyező nyomtatványt 3 példányban kitölteni és azt a tanulónak átadni vagy a befogadó képzőszervhez 10 napon belül elküldeni. 1 példány marad a képzőszervnél. A tanulóáthelyező kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények között nem tagadhatja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A képzőszerv jogai: - Amennyiben a képzés a képzőszerv hibáján kívülálló okokból elhúzódik és közben a tandíj megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. Pótóra nélküli alaptanfolyam díjat a tanfolyam kezdetétől számított 6 hónapig szavatoljuk. - Ha a hallgató valamilyen okból a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett ill. igénybevett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat, valamint kezelési költséget levonni (kezelési költség: ) - A képzőszerv kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika a vállalkozási feltételek és az írásos tájékoztatóban rögzítettek betartása. A vizsgadíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Kategória Elméleti vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft) Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft) Össz. Vizsgadíj(Ft) T Kö Szü Mu F 1-2 Bü Jk R F A vizsgadíjak befizetése készpénz befizetéssel részletekben, mindig a következő vizsga kiírásához mellékelve a jogszabályban előírt vizsgadíjat. Készpénzben lehet befizetni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárában. Címe: 6500 Baja, Nagy István u. 40. Ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság a vizsgázó részére kiállítja és kiadja. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, hogy Önnek közúti elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolása legyen. Ezt igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással, vagy a felsorolt mentességet igazoló okmány hiteles fénymásolatával. Amennyiben a fenti végzettséget nem szerezte meg, akkor fel kell keresnie a vöröskereszt helyi irodáját és be kell

5 iratkoznia a következő elsősegélynyújtó tanfolyamra. Megfelelő létszám esetén az autósiskola is szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot. Felmenthető: A Magyar Vöröskereszt által kiadott IGAZOLÁS bemutatása alól: Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornászi, eü. Szakoktatói végzettséggel diplomás ápolói oklevéllel, közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközépiskolai, ill. szakiskolai végzettséggel rendelkezők. Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki től ig bármilyen kategóriában vezetői engedélyt, SM ill. Lj. Kategóriában vezetői igazolványt, Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerezett. A vizsgaigazolás birtokában a vezetői engedély kiállítása céljából keresse fel az okmányirodát. Vigye még magával az elsősegély nyújtási végzettséget bizonyító igazolást és a személyi azonosításra szolgáló okmányt, okmányokat. Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapon belül igazoltan (tartózkodási vízum, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedély, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás) Magyarországon tartózkodott. A T kategóriás tanfolyam költségei: Elmélet Gyakorlat Bü. oktatás Összesen Kategória 44 órax1150.-ft 25 órax4600.-ft 12 órax Ft Ft Ft Ft Ft T A tanfolyam díjakat az iskola pénztárában lehet befizetni! Ha úgy érzi, hogy pótórák vételére is szüksége van, akkor igényelheti azokat. A pótóra díja: Ft Képzést engedélyező szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatala Bp Bp. Vajdahunyad u. 45. (VIII. ker.) Járművezető képzést szakfelügyelő szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 189. Telefon: Fax: cím: Kovács Ildikó iskolavezető

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával

Tájékoztató A 1 kategória érvényes B kategóriával Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Honlap cím: www.ziti.hu Tel./Fax.

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA írásos tájékoztató Vállalkozói engedély szám:940/1994 Cég forma: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető: Tóth Endre e-mail cím: delta2001iskola@freemail.hu web: www.deltaautosiskola.hu

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben