CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória"

Átírás

1 CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA OKÉV: 01043/2010 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B kategória A CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA gépjármű-vezetői tanfolyamok szervezésével és képzéssel foglalkozó társas vállalkozás. Képző szerv megnevezése: CITYJOGSI KFT. Címe: 2400 Dunaújváros Dózsa György út 25./A. Tel: Iskola neve: CITY Autós Motoros iskola Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.: Iskolavezető neve: Wiedermann Tamás Ügyfélfogadó: Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25./A. Tel: Ügyfélfogadás időpontjai: H P Telephelyek címe, telefonszáma: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25./A A B kategóriás, személygépkocsi-vezetői tanfolyamainkra az vehető fel, aki: Magyar állampolgár, vagy külföldi, akinek lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van, a jelentkezést megelőző 6 hónapban és folyamatosan Magyarországon tartózkodott, más ország hatósága által kiadott vezetői engedéllyel nem rendelkezik. A életévét betöltötte. /elméleti vizsga 17 éves kor betöltése előtt 3 hónappal, járműkezelési vizsga 17. éves kor betöltésekor tehető./ Legalább írni, olvasni tud. Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton / nem PÁV-on / alkalmas minősítést kapott. Úrvezetői jogosítványhoz 1. csoportú, munkavállalásra is jogosítóhoz 2. csoportú alkalmassági vizsgálat kell. Itt az intézmény bélyegzője is legyen rajta az alkalmassági lapon. A Jelentkezési lapot szabályszerűen, a személyi igazolványban szereplő adatoknak megfelelően olvashatóan kitöltötte, és saját kezű aláírásával ellátta. 2 db 35*45mm-es egy évnél nem régebbi, szembenézős, hajadonfős igazolványképet mellékelt /lehet színes

2 fénykép is /. A fénykép hátoldalára fel kell írni a nevet, születési időt (év, hó, nap), anyja leánykori nevét. A képzési szolgáltatásra az autósiskolával megkötötte az írásbeli szerződést. Egy tanfolyam a teljes körű képzés elvégzéséhez szükséges minimális időtartam kb. 9 hét. A tanfolyamaink megnyitóval kezdődnek, ahol a hallgatóinkat ismételten tájékoztatjuk szolgáltatásainkról, megbeszéljük a tanfolyam órarendjét, a foglalkozási órák számát és kezdési időpontjait. Megkötjük a szerződést a teljes körű képzésre. Bemutatjuk az elméleti előadókat és a tanulmányok könnyebb elsajátításához szükséges segédeszközök / tankönyvek, videó, tesztlapok, számítógépes programok / beszerzéséről tájékoztatást adunk. A B kategóriás, személygépkocsi-vezetői tanfolyam kötelező tantárgyai és azok minimális óraszámai: elméleti képzés / KRESZ, vezetéselmélet, szerkezettan / 28,0 óra járműkezelés 9,0 óra gyakorlati főoktatás /1 óra vizsgára kiállással / 21,0 óra Az elméleti órák 45 percesek, a gyakorlati órák / vezetés is! / 50 percesek. A tanítási órák között 10 perc szünetet kell minden esetben tartani. Az elméleti tanórákon, valamint a gépjárművezetésnél az előírt, minimális órákon kötelező a személyes részvétel. Az elméleti és gyakorlati órákon az oktató a Tanulmányi Naplóban, illetve a Vezetési kartonon, a személyes részvételt, vagy a hiányzásokat napra készen köteles vezetni. Az esetleges hiányzásokat pótolni kell a hallgatónak, egyébként a tanfolyamot nem tekinthetjük elvégzettnek és így vizsgára, sem engedhetjük. A hiányzás pótlása vagy az iskolánkban indított következő tanfolyam hasonló témájú foglalkozásain, vagy az elméleti előadóval megbeszélt különórákon lehetséges. Tandíjak: Alapoktatás (vezetés) 2900 Ft./óra Oktatások Idő (óra) Összeg (Ft./óra) Összesen (Ft) Elmélet /KRESZ, vezetéselmélet ,-* szerkezettan Járműkezelés (rutin) min , ,- Városi vezetés min , ,- Országúti vezetés min , ,- Éjszakai vezetés min ,- 5800,- Alapoktatás 28 elmélet és 9900,- 29 vezetés ,- Vizsga ,- 2900,- *Kedvezményes díj, a tanfolyam eredeti díja: Ft ,- Tehát a minimális összeg, amit a CITY Autós Motoros iskolának kell fizetni a hallgatónak Ft Ft. = Ft ezt a tandíjat nem kell egy összegben kifizetni, van lehetőség az alábbi részletfizetésre. A tanfolyam kezdetekor a Ft elméleti tandíjat, és az elméleti vizsgadíjat (4600 Ft.-) kell kifizetni, a gyakorlati vezetést, pedig a hallgató igényeinek megfelelően akár (min: 2 óra) részletekben is fizethető. Sajnos a jogosítvány nem csak az iskolának kifizetendő Ft -ba kerül, hanem erre az összegre még rárakodnak különböző, nem az autósiskolának fizetendő díjak: úgymint: Ft orvosi alkalmassági vizsgálat, Ft vizsgadíjak, kb.: Ft közúti elsősegélynyújtó tanfolyam, és végül a vezetői engedély kiállításának díja az Önkormányzat okmányirodájában kb.: FT. A vizsgadíjakat a tanulók az autósiskolában fizetik be, melyet a képzőszerv a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak továbbít.

3 Az ügyfélfogadás helye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25./A. Az ügyfélfogadás ideje: Hétköznap ig Az elméleti órák helye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25./A. A gyakorlati oktatás az INNOPARK Közhasznú Társaság (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B.) által üzemeltetett és az e társaságtól bérelt zárt tanpályán történik (szakoktatók, gépkocsik: lásd a 4. oldalon) Vizsgák: Elméleti vizsgára, csak az elméleti minimális óraszámú képzés letöltése és elvégzése után az esetleges hiányzásokat pótolva mehet a hallgató. Az elméleti vizsgára köteles magával vinni a személyazonosságát, hitelt érdemlően bizonyítani tudó okiratot / személyi igazolvány, útlevél /. Gyakorlati vezetésre és vizsgára csak az elméleti tárgyból / KRESZ / tett sikeres vizsga után mehet a hallgató. 5 sikertelen elméleti vizsga után, a tanuló további vizsgákat tehet. Gyakorlati vizsgára a minimálisan előírt óraszámok és feladatok levezetése és elvégzése után bocsátható a hallgató. A gyakorlati vizsga két részből áll: járműkezelési és a forgalmi vizsgából. Forgalmi vizsgára csak sikeres járműkezelési vizsga után mehet a tanuló. Járműkezelési vizsga annyiszor tehető a pótvizsgadíj befizetése után amíg az sikeres nem lesz. Forgalmi vizsga viszont, csak 5 alkalommal tehető. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után, pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV 4) kell részt venni, Budapesten. Az ottani alkalmasság megszerzése után folytathatja tanulmányait és vizsgáit a hallgató. Az összes vizsga letételére, az első sikeres elméleti, KRESZ- vizsgától számított 2 év áll rendelkezésre, amely a két év leteltét követő 6 hónapon belül kezdeményezett (tanfolyammentes) sikeres KRESZ- vizsgával meghosszabbítható. A vizsgaigazoló lap kiállításának feltétele még, a Vöröskeresztnél elvégzett sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga. Az elsősegélynyújtó vizsga sikeres letételét igazoló lapot a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság / Dunaújvárosi kirendeltségénél / kell bemutatni. Felmentést kap a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól az, aki az egészségügyi szakirányú végzettségét igazolni tudja, és ennek fénymásolatát mellékeli, illetve az, akinek január 01-je utáni járművezetői igazolványa (segédmotoros) van. Az elméleti alapvizsgákat a képzőszerv szervezi, az elméleti pótvizsgákat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság /Dunaújvárosi kirendeltségénél/ kell kérni a hallgatónak a befizetési igazolás egyidejű bemutatásával. / Ft /. A gyakorlati vizsgákat, illetve a pótvizsgákat, a gyakorlati szakoktatók kérik a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságnál /Dunaújvárosi kirendeltség/, a vizsgadíjak befizetése után. / Ft, Ill Ft. / A vizsgaidőpontokat minden esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága adja meg. A vizsgáról való távolmaradás esetén, csak erősen indokolt esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság illetékese adhat felmentést a vizsgadíj újbóli befizetése alól. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság az összes sikeres vizsga után állítja ki a vizsgaigazoló lapot, amelyet személyesen, vagy meghatalmazottja vehet át, ügyfélfogadási időben. A Vizsgaigazoló lappal kell személyesen az Önkormányzat Okmányirodájába menni, ahol díj befizetése után végzik el a vezetői engedély kiállítását és kiadását. Gyakorlati vezetés: Először járműkezelésből kell a gyakorlati órákat elvégezni, ez min. 9 óra. Ezután tehető le a járműkezelési gyakorlati vizsga A sikeres járműkezelői vizsgát követően kezdhető csak a forgalmi vezetés. A forgalmi vezetés (min: 20 óra) három részből áll:

4 Városi vezetés, amely Dunaújvárosban történő vezetési gyakorlatot jelent, minimálisan 14 óra vezetéssel. Országúti vezetés, lakott területen kívüli vezetés, a város km -es körzetében, általában az M6, M8-as, 6-os és a 62-es főúton. Az országúti vezetés minimális óra száma 4 óra és ez alatt legalább 160 km-t kell vezetni. Éjszakai vezetésnek sötétben kell történnie, itt a minimális vezetési óraszám 2 óra. A vezetési gyakorlat naponta 2 tanóra / 2* 50 perc / lehet. Ettől maximum még 2 tanórával lehet több, de a második vezetési tanóra után legalább 1 óra szünetet kell tartani. Forgalmi vezetési óra, sikeres járműkezelési / rutin / vizsga előtt nem vezethető egy sem! Vizsgadíjak: Elméleti / KRESZ / vizsga Járműkezelési vizsga Forgalmi vizsga : Ft (számítógépes) : Ft : Ft Záró rendelkezések: A hallgatóink, az elméleti tandíjat / Ft./ (kedvezményes díj) az Autósiskola által vezetett OTP BANK számlára fizethetik be. A gyakorlati oktatás tandíját szintén az Autósiskola által vezetett OTP BANK számlára fizethetik be, a CITY Autós Motoros iskola által biztosított részletfizetési könnyítésének megfelelően. Az elméleti tandíjat legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor, a gyakorlati órák díját, legkésőbb a vezetési gyakorlat megkezdésekor. A befizetett elméleti tanfolyamok díját (K, Ve, Szü.) a hallgató bármilyen okból történő kimaradása esetén, a tanfolyam elkezdése után bármennyi foglalkozáson is vett részt addig a hallgató az iskola nem téríti vissza. A gyakorlati vezetésre előre befizetett tandíjból, a ténylegesen fel nem használt összeget a CITY Autós Motoros iskola visszatéríti. CITY Autós Motoros iskola az írásos tájékoztatójában és a szerződésben szereplő képzési árakat az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 3 hónapig garantálja. A harmadik hónap eltelte után kezdett gyakorlati vezetésnél az árváltozás jogát fenntartja. A megváltozott gyakorlati óradíjat és annak okát, az árváltozást követően szóban közli a tanulóval. Az esetleges szerződésbontáskor amelyet a tanuló is, minden külön indoklás nélkül is megtehet és kezdeményezhet az iskola vezetőjénél a CITY Autós Motoros iskola a tanuló kérésére kiállítja a Tanuló áthelyezőt 3 példányban, a kéréstől számított 5 munkanapon belül kiállítja. A CITY Autós Motoros iskola is fenntartja magának a jogot arra, hogy a tanulóval, minden külön indok nélkül is szerződést bonthasson. Az iskola vezetője :Wiedermann Tamás Telefonszáma : , Félfogadási ideje és helye : Hétköznap: ig a 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25./A-ban lévő CITY Autós Motoros iskolában. A gyakorlati oktatásra választható oktatók és gépkocsik OKTATÓ TIPUS ÉVJÁRAT Szabó Tibor SEAT IBIZA Wiedermann Tamás Szabó Károly Kiss Sándor Kónya Sándor RENAULT MEGANE Renault Clio Mercedes A 180 Opel Astra 1.8 tdi 2007 A CITY Autós Motoros iskola szakfelügyeletét ellátó szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 12. Telefon , Fax: Dunaújváros

5 Joga van a tanulónak: - a képzés megkezdése előtt tájékozódni, és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését. - a vállalkozói szerződés minden pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni - a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni - oktatót, kocsi típust választani - oktatócserét kérni - meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést - panaszt tenni - a tanfolyamról számlát kérni Kötelessége a tanulónak: a tandíjat minden esetben előre megfizetni - a képzőszerv iskolai, és pénzügyi rendtartását elfogadni, és betartani - a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez megfelelő öltözetben megjelenni - az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni - a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni - késés esetén, az oktatóra legalább 20 percet várni. - mulasztásait, hiányzásait pótolni - munkavédelmi előírásokat betartani amennyiben a tanuló kedvezményes díjazással vesz részt a tanfolyamon, esetleges szerződésbontáskor a kedvezményes díj és az eredeti díj közötti különbségét ki kell fizetnie Tanfolyami kizárás: Szeszes ital, vagy más hasonló szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, ez a magatartás a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményez. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítés. A képzés megszakítása, a tanuló távozása A tanuló kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak egyéb vonzatai vannak. JÓ TANULÁST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! Dunaújváros,

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK (Személygépkocsi-vezető ( B -kategória) tanfolyamokhoz) A RUTIN-OKT Kft, B kategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint. Cég: Rutin-OKT Oktató, Továbbképző

Részletesebben

Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával

Tájékoztató A 1 kategória érvényes B kategóriával Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Honlap cím: www.ziti.hu Tel./Fax.

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben